חפש בעלונים קודמים

כב' בתמוז תשס"ח 25.7.2008

עלון מס' 28 (3700) כב' בתמוז תשס"ח 25.7.2008


עין שמר
חוזרים לשנים בהן המוזיקה הפכה עולמות

ב ח ו ד ש א ו ג ו ס ט !כף התקווה לזכות (שיר לקרנית גולדווסר)

הערפל התבהר.
את השמים מכסים
ענני גשם כהים.
כעת כבר יורד גשם,
המנקה שבילים נסתרים
ומקל על גלישת הדמעות,
שהן גרעין האהבה
האחרון שבחוץ.

הראש הודיע על הפלגה שנייה או שלישית
או מי יודע איזו... אל מחוזות ה"איך".
בעוד הלב שהכריע את כף התקווה לזכות,
מסתגר כעת, בארבעת חדריו ודומע כאב
על הדלתות שנפרצו, ושלא תסגרנה,
ועל עורק החיים שנקטע ודרכיו תשארנה,
דרכיו-עד-כה.
ויחתמו הם בלוחות הברית ביניכם
ותמשכנה לפעם רוחות הברית שלכם
בך קרנית,
כי היית שופר לעוז-רוח ונחישות
וקרן אור אצילית לעצמך,
ולכל מי שהתבשם בנוכחותך.
לבשי כסות כוח וזכרי
כי בצל המואר לידך יש תמיד מי שמחבקך.

א מ י ר ת ו מ ר


שיחת קיבוץ

תתקיים בשבת 26/7/08
בשעה 21:00 במועדון

סעיפי השיחה:

1. מועצת מנהלים:
* הודעה על כניסתה של רקפת למועצת
מנהלים, מתוקף תפקידה.
* בחירת עומר גבע במקום שי מרקם.

2. תקנון עבודה – הנהלת מש"א מביאה תקנון מתוקן, בעקבות דו"ח הביקורת בנושא שעות נוספות. התקנון אושר בהנהלת קהילה.
3. קבלה לחברות -
הנהלת קהילה ממליצה לקבל לחברות
את המועמדים הבאים:
• טל אייזן
• לנה בר מאור
• ג'ני יגודה
• מארק צ'נסקי
• עינת תומר
• לירון תיבון

4. נוהל קדנציות – הנהלת מש"א מביאה נוהל מעודכן בנושא אורך קדנציות של רכזי ענפים וממלאי תפקידים.

5. אישור דגם אדריכלי לבנייה חדשה.
הדגם אושר על ידי ועדת תכנון.

להתראות בשיחהעידכונים ממש"א
הוקמו שני צוותים חדשים:

1. צוות למניעת הטרדות מיניות –
רכזת: שלומית מלמן
חברים: תמנע דגאי, קובי גרוסמן,
רקפת זהר.

2. צוות למניעת סמים –
רכז: שמוליק בן דור
חברים: ענת גרוסמן, רוני גלעד.

צוותים אלה הוקמו על מנת שנושאים חשובים ורגישים אלה,יטופלו הן ברמת המניעה והסברה והן בטיפול ישיר במקרים ותופעות.
בהצלחה לצוותים בעבודתם,
הנהלת מש"א

זהו להפעם, סוף שבוע נעים, רוני.

דרוש/ה מנהל/ת קהילה – עין שמר 2008

תחומי אחריות:
שירותים וצריכה, חברה, תרבות, רווחה, חינוך, דיור, יזמויות קהילה

אחריות ישירה
ענפי שירות וצריכה – ליווי ופיקוח
יזמויות בקהילה – ליווי ופיקוח
ועדות הקהילה – ליווי ופיקוח
תקציבי החברים – פיקוח
נושאים אישיים של חברים – טיפול
תקציבי הקהילה – ניהול
הנהלת קהילה – ניהול
צוות שינויים – השתתפות והטמעת שינויים

שיתוף פעולה
יחידת מש"א – ועדות וענפי קהילה
צוות תיאום: מזכירה, יו"ר עסקי, רכז משק, מנהלת מש"א
מזכיר: ייצוג הקיבוץ, ענייני משפט, גופים אזוריים ותנועתיים

ביצועים נדרשים
ניהול כלכלי – הכנת תוכניות, מימוש, פיקוח ובקרה, הגשת דו"חות לציבור
ניהול חברתי – הובלה והנהגה, שיתוף פעולה, הכוונה והצמחה
ראייה מערכתית – הבנת המערכת הקיבוצית, יכולת שיתוף פעולה עם הגורמים השונים והאינטרסים השונים
יחסים בין אישיים – טיפול בבעלי תפקידים ובחברי קיבוץ, שיתוף פעולה בתוך ההנהלה
עמידה בלחצים אישיים וציבוריים
הובלת שינויים - טיפוח מנהל תקין; שינויים בתחום ההתפרנסות
ניהול תקשורת – טיפול במידע קהילתי ואישי

תכונות נדרשות
אמינות
יכולת עבודה בצוות
רגישות חברתית ויכולת הקשבה והכלה
חוסן אישי, יכולת עמידה בלחצים
גמישות, יוזמה ודינמיות
יכולת ניסוח בעל פה ובכתב
שליטה במחשב
ידע בכלכלה
נאמנות לקיבוץ

ניתן להגיש מועמדות עד 14/8/08 לרוני גלעד.


בשעה טובה ומוצלחת
דור קפלן
סיים את שירותו הצבאי

מאחלים לו הצלחה בכל שיעשה והשתלבות קלה באזרחות!

ועדת קשר וועדת צעיריםלרעיה ולצוות ועדת קשר
תודה על הטיפול המסור ותשומת הלב הרבה.
מדליה ברכהמסגרת אשראי

לחברים שלום
כידוע מסגרות האשראי (הסכום אותו ניתן להוציא בחודש ימים) עומד על 2,500 ₪.

בשל עסקאות שבוצעו בעבר, מסגרות האשראי הוגדלו במספר מקרים וכך זה נשאר.
אנו מבצעים מהלך גורף ומעדכנים את המסגרת לכולם עפ"י ההחלטה.

במידה וחבר מעוניין לבצע עסקה יקרה יותר, תשונה לו מסגרת האשראי ותוגדל בהתאם. לאחר מכן האשראי יוחזר להיות 2,500 ₪ לחודש.
במידה ויש למישהו השגות באשר לגובה סכום האשראי – נא לפנות אלי במהלך השבוע הקרוב.
בברכה
חיה חרודישאלות הבהרה
בנושא עלות הנסיעות ברכבי הקיבוץ:

א. אני מבקש להבין יותר על הדרך שבה נבנה תחשיב החיוב עבור נסיעות ברכבים של הקיבוץ
שהוא 99 אגורות לקילומטר. האם אינו גבוה מדי? (ועוד מסובסד..).

ב. מהן סיבותיה של הנהלת הקהילה להחליט, שהעצמאים כלכלית ומחזיקים בכפתור - ישלמו
100 ₪ לחודש?
תודה מראש על ההיענות
( - )

להלן תשובתו של גיל עמל המפורטת לסעיף א':

חישוב עלויות הרכב מתבצע ע"פ ממוצע ההוצאות של כל רכבי הקהילה לק"מ. החברים מחויבים רק על ההוצאות המשתנות שהם דלק ותיקונים, ולא על ההוצאות הקבועות שהם רישיונות, בטוח חובה ומקיף, פחת או השכרות והוצאות עודפות. את התחשיב הספציפי למכוניות הקהילה אנחנו משווים לתחשיב של חברת "חשב" על מנת לוודא שאנחנו בתחום ההוצאות הנורמאלי.

להלן התחשיב כפי שבוצע לחודשים ינואר – אפריל 2008 ובעקבותיו הוחלט על עליית המחיר.

סה"כ ק"מ בתקופה 253,760
תיקונים וחלפים 73,895 ₪
דלק ושמן 158,372 ₪
עבודה 18,633 ₪
סה"כ הוצאות משתנות 250,900 ₪
סה"כ הוצאה משתנה לק"מ 0.99 ₪

המחיר הממוצע של חשב לאותה תקופה הוא 1.03 ₪ לק"מ - ( קצת יותר גבוה מהממוצע שלנו ).
חשוב לציין שעל פי אותו התחשיב ממוצע ההוצאות הקבועות לק"מ הוא 85 אגרות, שהן בנוסף ל-99 אגורות הנ"ל ולא מגולמות בתוכן. עלויות קבועות אלו משולמות ע"י הקהילה עבור כל חברי ומועמדי עין שמר ללא יוצא מהכלל."


להלן תשובת איילת מוזס לסעיף ב':
עת אושר תקנון הבנים בעצמאות כלכלית, מראש נקבע מחיר שונה לק"מ מאשר לחברים.
הבנים חויבו עד היום ב-1.35 ₪ לק"מ ולא עודכן להם המחיר מאחר והייתה פנייה של הורים לוועדת צעירים בנדון.

מאז אישור התקנון בדצמבר 2006 המערכת נתקלה בבעיה קשה של אכיפת ההחלטות, מאחר והרבה הורים נתנו את הכפתור שלהם לבנים על מנת שיחויבו במחיר חברים.

בדיון בהנהלת הקהילה, עלתה רתיעה גדולה מהבילוש הנדרש לצורך אכיפת ההחלטה, ומצד שני, הצעירים נוסעים יחסית הרבה והגדלת הסבסוד תיפול על חברי הקיבוץ ותידרש העלאת מחיר נוספת לחברים.
לכן הוחלט להשוות את מחיר הק"מ לצעירים למחיר החברים ולגבות תשלום קבוע של 100 ₪ לחודש דמי שימוש ברכבים ולא להעלות את המחיר לחברים.

המחשבה מאחורי ההחלטה היא שאנו מסכימים להוסיף סבסוד למחיר העלויות המשתנות של הק"מ לצעירים (כלומר השוואה ל-99 אגורות כמו חברי הקיבוץ) על מנת לעזור כקהילה לבנינו, אך לא נממן לצעירים בעצמאות כלכלית את העלויות הקבועות המשולמות ע"י הקהילה עבור חברי ומועמדי הקיבוץ מעצם היותם במעמד זה. את העלויות הקבועות תבחר כל משפחה האם לממן לבניה ובכך תעזור להם. אין סיבה שכלל חברי הקיבוץ ישאו בהוצאה נוספת זו אשר תיאלץ בסופו של דבר לגרור העלאת מחיר הק"מ לחברים.
צעירים בעצמאות כלכלית יצטרכו לעשות את השיקול האם משתלם להם לקחת רכב מהקיבוץ ולשלם "דמי כפתור", בדיוק כפי שהם שוקלים האם משתלם להם להחזיק רכב פרטי. רוב החבר'ה נוסעים יותר ממאה ק"מ בחודש ומכסים למעשה את עלות הקבועות (אשר יוצאות בחישוב ממוצע הק"מ בחודש כ-100 ש"ח). בכל מקרה אנו מזכירים שנסיעה ברכבי הקיבוץ למי שאינו מחזיק כפתור היא אסורה בהחלט.

המשמעות של ה-100 ₪, מחיר מלא ל-100 ק"מ ראשונים ולאחר מכן מחיר מסובסד.

חשוב להדגיש שהעלויות של הקהילה לביטוח נהגים צעירים (עד גיל 24) הן כ-3,000 ₪ לשנה לכל רכב.

בכל מקרה, עפ"י ההחלטות הקיימות, במידה וההחלטה לא תשונה – יותאם מחיר הק"מ לעצמאות כלכלית ל-1.54 ₪ לק"מ – סבסוד של 0.55 ₪ בקבועות.

בעקבות הערעור שהוגש להנה"ק ב- 20.7.08 – ההחלטה בשלב זה מוקפאת עד לקיום דיון נוסף בהנה"ק.
ולכן המחיר היום, המותאם לעליית המחירים, יחד עם השתתפות הקיבוץ בקבועות בסכום של 55 אג' הוא: 1.54 לק"מ.
ב ע ק ב ו ת ה ע ר ע ו ר

יתקיים ביום רביעי, 30.7.08
בשעה 16:30
דיון פתוח בהנה"ק
בנושא:
מחיר הק"מ לבנים בעצמאות כלכלית"
בחדר הישיבות בהנה"קמגיבים סמדר ואלברט שם טוב
תגובה לשינוי בתקנון רכב לבנים
בעצמאות כלכלית
ברצוננו להביא לידיעת הציבור, שאנו כהורים לבן בעצמאות כלכלית הזמנו את עצמנו לועדת צעירים לדון בבקשה לשינוי גובה חיוב הקילומטר והשוואתו לזה של החברים.

הסיבות לבקשתנו הן:
א. לעזור לבנינו ובנותינו בתחילת דרכם מבחינה כלכלית.
ב. הפסקת "הבילוש" אחר הצעירים ע"י סדרנית הרכב ורכז הרכב, נוהל זה פוגע, לא ראוי ולא מכבד.

כנראה שאם הורים רבים נותנים את כפתור הרכב לבניהם ובנותיהם, קיימת בעיה בהחלטה זו, וכשמתעוררות בעיות יש לטפל בהן בדרך נכונה ולא ע"י בילוש וסנקציות.

בועדת צעירים הביעו תמיכה (כל מי שנכח בפגישה) והוחלט על ידם להביא את ערעורם והמלצתם בפני הנהלת הקהילה.

בהנהלת הקהילה שאליה הוזמנו, הצגנו את בקשתנו שהיא להזכירכם: השוואת מחיר הנסיעה של הבנים בעצמאות כלכלית לזה של החברים.

הנה"ק קיימה דיון והחליטה את החלטותיה כפי שנכתב במכתב ונשלח לצעירי הקיבוץ. תוכן המכתב הפתיע אותנו כהורים, וזאת מאחר שזו לא הייתה כוונת המשורר.

לפי חישוב פשוט ניתן לראות כי...
עד 100 ק"מ ראשונים, עלות כל ק"מ הינה 2 ₪
עד 200 ק"מ עלות כל ק"מ 1.5 ₪.
ניתן לראות ע"י חישוב, כי נקודת האיזון, השוואת המחיר לזה של החברים הינו מעל 1000 ק"מ.

לסיום, נקודה נוספת שברצוננו להעלות:
התקנון בשלמותו עבר הצבעת קלפי. במכתב שנשלח ע"י הנה"ק הוחלט כי השינוי יחל
ב- 1.8.08, לעניות דעתנו, החלטה זו אינה ברת תוקף וזאת מתוך כך שכל החלטה שהתקבלה ועברה הצבעת קלפי, רק בהצבעה חוזרת בקלפי ניתן לשנותה.
אין סמכות לאף בעל תפקיד או ועדה לשנותה ויש להביא לאישור החברים בהצבעת קלפי חוזרת.

המחשבה מאחורי ההחלטה היא שאנו מסכימים להוסיף סבסוד למחיר העלויות המשתנות של הק"מ לצעירים (כלומר השוואה ל-99 אגורות כמו חברי הקיבוץ) על מנת לעזור כקהילה לבנינו, אך לא נממן לצעירים בעצמאות כלכלית את העלויות הקבועות המגיעות לחברי ומועמדי הקיבוץ מעצם היותם במעמד זה. את העלויות הקבועות תבחר כל משפחה האם לממן לבניה ובכך תעזור להם. אין סיבה שכלל חברי הקיבוץ יישאו בהוצאה נוספת זו אשר תיאלץ בסופו של דבר לגרור העלאת מחיר הק"מ לחברים.
צעירים בעצמאות כלכלית ייצטרכו לעשות את השיקול האם משתלם להם לקחת רכב מהקיבוץ ולשלם "דמי כפתור" בדיוק כפי שהם עושים את השיקול האם משתלם להם להחזיק רכב פרטי. רוב החבר'ה נוסעים יותר ממאה ק"מ בחודש ומכסים למעשה את עלות הקבועות (אשר יוצאות בחישוב ממוצע הק"מ בחודש כ-100 ש"ח). בכל מקרה אנו מזכירים שנסיעה ברכבי הקיבוץ למי שאינו מחזיק כפתור היא אסורה בהחלט.


ת ו ד ה ל א ה ו ב ה
ביום השלושים למותה

אהובה האהובה, נחבאת אל הכלים, אף פעם לא מתבלטת, לא נדחקת כמו האחרים, יפה מאוד, גם בגיל תשעים, צנועה ונעימה, עיניים מאירות בטוב-בלב, אף פעם לא מרימה את קולך.
(אגב, אתם יודעים מדוע בני הקיבוץ צועקים תמיד? מתוך הרגל... הם גדלו בקבוצת ילדים ואם לא היו צועקים איש לא היה שומע אותם. פעם דן שוורצברד צעק: "ילדים שקט! מנקה לא תשמע שאני בוכה!"

היית מטפלת שלנו. זו הייתה מהפכה חינוכית ממש! החלפת את כל אלו שקדמו לך במין נועם הליכות שלא היה מוכר לנו, וכך נשארת מטפלת שלנו מחברת הילדים עד סוף המוסד. בגללך החינוך שלנו קיבל פנים רכות ומחייכות, פנים מאירות של אהבה. ייתכן שבזכות מטפלת אחת או שתיים או שלוש כאלה, קיבוצים באותה שיטה חינוכית – באחד היה החינוך בעל פנים צוחקות ובמשנהו בעל פנים כועסות. כי מטפלת כזאת שמלווה אותך שנים, כמו אמא שנייה, מוציאה קבוצת אנשים עם פנים צוחקות...

היו מטפלות נהדרות כמוך, כמו אווה, שרה זייפה ואחרות – שליוו קבוצות רבות, עשרות ומאות בני קיבוץ כמעט כל שנות חינוכם – והיות והשפעת המטפלת הייתה לא פחות – אם לא יותר - מהשפעת האם – יוצא שהעניקו לרוב הילדים ילדות מאושרת. ואם לחשוב שהחיים אז לא היו קלים כלל, בייחוד לא לאימהות – הרי היית ממש נס, מתנה נהדרת שהחיים העניקו לנו.

לווית אותנו, קבוצת אורן, שש שנים מכריעות של נעורים. רוב הקבוצה הייתה של ילדי גולה ניצולי שואה, יתומים. קשה בכלל לתאר כמה החום וסבר הפנים האנושי שהענקת להם הכריעו את הכף בגורלם והחזירו להם את האמונה באדם. קשה לי לתאר לעצמי מה היה יוצא מהם אילו הייתה מטפלת אחרת במקומך.
לבנקו – שהיה ילד מיוחד – הענקת, את וקורט, מקום בביתכם ובאהבתכם, יחד ילדיכם ועם אבי.

שנים רבות טיפלת בקורט החולה. היות וגם אמי הייתה שם באותה תקופה, ראיתי את מסירותך ואת סבלך. זו הייתה טרגדיה גדולה בשבילי, לראות את קורט, חניך של יעקב אלון בקן לובלין, אחת הדמויות המיתולוגיות של ילדותנו, שומר השדות המהולל עם כלביו, בעל הילת הגיבור הנוסע לשליחויות עלומות – לראות את האיש המבריק הזה, האינטליגנטי, היודע את כל השפות שבעולם, נואם מרתק – לראותו אותו בשברונו.
היו לנו הרבה שיחות אינטימיות בשנים האחרונות, עד כדי כך שפעם אמרת לי: "לי לא יקרה מה שקרה לקורט. יש לי כבר כדורים..."
היה לך מזל כפול: גם זה לא קרה לך, היית את, יפה וצלולה עד הרגע האחרון, וגם... היה לך בן רופא..

לא נשאר לי אלא להודות לך אהובה, בשמי, בשם ילדי קבוצת אורן ובשם עשרות-עשרות ילדים ונוער שהיית להם כאמא טובה, על הילדות המאושרת שהענקת לנו. אני שמח שלא השארתי את הדברים האלה להספד אלא אמרתי אותם לך הרבה פעמים בשיחותינו וביום הולדתך – ביוזמת חניכך המצטיין חגי – הענקנו לך במעמד חגיגי – אות הצטיינות.

עלי "אורן"

לחברי עין שמר שלום רב

ביום שבת האחרון, מועד השלושים לפטירתה של אמא שלנו, אהובה, נאספנו, בני משפחה וחברינו בקיבוץ לגילוי המצבה ולפרידה נוספת ממנה.
אבל הפרידה היא לא רק מאמא שלנו, הפרידה היא במובן מסוים גם מהקיבוץ.

עדיין כששואלים אותנו מאין באתם? יוצא לנו במיידית, "מעין שמר".
ואכן, אנחנו עוקבים ולעיתים גם בדאגה, במתרחש בקיבוץ, במצב הכלכלי, החברתי, מה משתנה, מה מתקיים – איכפת לנו.

היינו מגיעים לקיבוץ לאורך שנים רבות כמעט פעם בשבועיים ולבסוף כל שבוע וגם יותר, פוגשים בחדר האוכל ובחצר את החברים שהאירו לנו פנים ונהגו להתייחס אל אמא באהבה ובכבוד. ראינו את הדאגה לרווחתה של אמא, ואת הטיפול המסור והאכפתי בה של רוב המעורבים מטעם הקיבוץ בנושאי רווחה ובריאות, ולא נשכח זאת.

הקיבוץ ערך לאמא – אהובה, לוויה מכובדת ורבת משתתפים מטעמו, כמו שהוא יודע כל כך יפה לעשות.
בשבוע שלאחר פטירתה של אמא, בו הגיעו חברים רבים להשתתף באבלנו, הבנו כי הבית שהיה ביתנו, נשאר ביתנו גם אם איננו חיים בו.

אנו רוצים להודות על כך מקרב לב לחברי הקיבוץ.

ותודות מיוחדות: לריקה האחת והיחידה שהיא בת משפחתנו לכל דבר, לז'קלין המלאך הטוב של אמא, לשולה שליוותה את אמא לטיפולים מחוץ לקיבוץ, לנירה ודליה ולצוות עובדי בית דורות, לחברים שהתנדבו לבקר את אמא ולהנעים לה את זמנה בשעות בדידות ארוכות, לבנות "הדרן" שהיו לה כמרפא בקשיים של היום יום, לשלומית מארכיון על הטרחה בהפקת תמונתה של אמא, למנו על דאגתו בסידורי הקבורה, לצוות המטבח קרן וצפי ולרעיה ומרים על עזרתם בכיבוד אורחינו בשלושים.

נכון נגיע עכשיו פחות. אבל עין שמר הוא הבית הראשוני שלנו והוא ימשיך להיות חלק מאיתנו לתמיד.

תודה תודה,

אבי, רחל, איציק ומיאמי וכל בני משפחתנו, הנכדים והנינים.

יש עם מי לדברש ל ו ם ר ב
לידיעתכם השנה התקיימו במועצה אזורית מנשה שני קורסים בנושא "מניעת הטרדה ופגיעה מינית" בישובים. מעתה במועצה האיזורית שלנו יש בכל ישוב "ממונה על מניעת הטרדה ופגיעה מינית".

רובנו איננו מעורבים בהתעללות מינית מכל סוג שהוא, ולמרות זאת אנו רואים בתקיפה מינית נושא חברתי ממדרגה ראשונה. יש לכך כמה סיבות.
ראשית, מי שנאלצו לחוות התעללות, נפגעים לכל ימי חייהם, הם וכל הסובבים אותם.
שנית, לא מעט מקרים שניתן היה למנוע אותם בראשיתם, התפתחו לכדי שערוריות שסחפו חברות שלמות, כי החברה סביב האירוע עצמה עיניים.
שלישית, ניסיון העבר הוכיח לנו, שדברים מעין אלה קורים בכל מקום, בכל חברה ובכל זמן.
מסיבות אלה מוטלת גם על הצוות שעוסק בכך וגם על כלל הציבור חובה של פקיחת עין ודיווח. הצוות בעין שמר מונה את קובי גרוסמן, רקפת זוהר, תמנע דגאי, והממונה-שלומית מילמן. כולנו עברנו השתלמויות בנושא ולוקחים אותו ברצינות.

הנה כמה מהצעדים שבכוונתנו לנקוט בתקופה הקרובה:
• נערוך סדנאות והרצאות בתחום ההסברה והמניעה.
• נפרסם בעלון מידע בנושא.
• נחלק לתאים את תקציר החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה.
• מרכזי ענפים יקבלו את החוק במלואו.
מעבר לפעילות זו, שהיא בעיקרה פעילות מונעת ומכוונת לכלל הציבור, אנו הכתובת לפניות, לכל מי שחש\ה נפגע\ת או מי שחושד\ת בפגיעה בזולת. ניתן לפנות לכל אחת או אחד מהצוות בהתאם לנוחיות, כדי לדבר ולקבל ייעוץ וסיוע.
אופן הטיפול יהיה דיסקרטי לחלוטין ובהתאם להנחיות החוק. לא יעשה שום צעד (כמו שיתוף שאר חברי הצוות) ללא הסכמת המתלונן\נת.

בברכה,

שלומית - 052-8908921
קובי - 052-3796618
רקפת - 052-2589112
תמנע - 052-8510439


1967 – "חוזרים לקיץ של אהבה"

מופע המוזיקה הגדול של הקיץ

אם אתה מגיע לסן פרנסיסקו, אל תשכח לשזור פרח בשיערך, דור שלם דרש שלום, סמים, ואהבה חופשית. 40 שנה חלפו.

"אנחנו כאן כדי ליצור עולם טוב יותר...
אנשים שמספיק איכפת להם יכולים לשנות את מהלכה של ההיסטוריה"
אבי הופמן 1967
"קיץ של אהבה" הוא השם שניתן לקיץ של 1967, בניסיון לתאר את האווירה המיוחדת, שאפפה את סן פרנסיסקו בקיץ של 67. אבל תוך כמה שנים התייחס הכינוי כבר לכל שנת 1967. דור שלם הביט בפניה של אמריקה השמרנית בהתרסה, בניסיון ליצור עולם
אחר, טוב יותר.
בישראל הייתה אז מלחמת ששת הימים, להקות צבאיות, פסטיבל הזמר ואלבומי הניצחון הצבאי. באמריקה היו מחאות נגד מלחמת וייטנאם שגבתה קורבנות רבים, ונראתה מיותרת ולא מוצדקת לצעירים. נערי-רוק גידלו שיער, עישנו מריחואנה, שרו שירים נגד המלחמה. ההיפים משכו אחריהם המונים שהעריצו את המוזיקה המהפכנית והעקרונות המהפכניים, קהל הרוק הפך לתנועה חברתית אידיאולוגית בשם "ילדי הפרחים".
זו הייתה תקופה הפוכה למגמה השולטת בעולם במאה הנוכחית. אם עכשיו אינדיבידואליזם ואמביציה עיוורת הן הדתות החדשות, בסיקסטיז הייתה זו הסולידאריות החובקת כל. ההיפים היו צעירים מכל הדתות ומכל הגזעים שנתנו צ'אנס לשלום והזדמנות שווה לכל אחד להגיע אל "הקומונה", כחלק מתפישתם לשוויון ואחווה. רוב ההיפים היו צעירים שהרגישו שהוריהם מנסים לחנכם על ברכי מסורת ישנה של ערכים שמרניים. הם בחרו למרוד בהוריהם ולהתנתק מהם ומדרכם המיושנת.

בינואר 1967 התקיים אירוע ענק ב- גולדן גייט פארק, הפארק הענק בסן פרנסיסקו, קליפורניה. ההתרחשות שהחלה באחר צהריים של 14 בינואר ונמשכה אל תוך הלילה והיוותה את ההקדמה, למה שייקרא מאוחר יותר "קיץ של אהבה". המטרה הרשמית של ההתכנסות הזו הייתה לקדם את השלום, את האושר ואת האהבה בעולם. שלושים אלף איש הגיעו לכינוס שנחשב להתאגדות הראשונית של שבט ילדי הפרחים.
במהלך חודשי האביב של 1967 החלו לזרום לסן פרנסיסקו צעירים רבים, שהגיעו מכל רחבי היבשת והפכו את העיר למרכזם הרוחני והאידיאולוגי - ובמיוחד את אזור הייט אשבורי.
If you are going to San Francisco, be sure to wear a flower in your hair
שר סקוט מקנזי המשופם. ואכן, הם שזרו פרחים בשיערם והיו ביטוי של תרבות הנגד של צעירים שהאשימו את המבוגרים בהרס העולם ולכן ביקשו למרוד בהם. "ילדי הפרחים" הטיפו לשלום, שוויון, אהבה, שימוש בקנאביס, וסמים פסיכדליים בכלל, אחווה בין בני האדם ושמירה על הטבע ועל בעלי החיים. כדי להבדיל את עצמם מהוריהם, החלו לגדל שיער ולהאריך פאות לחיים. השיער הארוך הפך למסורת שאפיינה מוזיקאים שראו בעצמם מהפכנים דרך הגראנג' של סיאטל ועד נערי המטאל של המאה ה- 21.
ובינתיים, מעבר לאוקיינוס בשיאו של קיץ של אהבה ב- 31 באוגוסט 1967 מת במפתיע אמרגנם של הביטלס, בריאן אפשטיין. הלהקה לא הייתה בלונדון. כל הארבעה השתתפו בסדנת מדיטציה טרנסצנדנטלית הראשונה בחייהם, בהדרכת המאהארישי מאָהֶש יוֹגי. כשהגיעה הידיעה על מותו/התאבדותו של אפשטיין, נשא ג'ורג' הריסון נאום קינה קצר ומאולתר. העיתונאים שמעו לראשונה את המלים שהפכו למושגים שגורים תוך זמן קצר: מדיטציה, גורו, אושר פנימי, הארה. הריסון דיבר על "הנהר של החיים הזורם, זורם הלאה". לנון, בשני שירים שיכתוב, יכלול משפטים בהודית ("אקרוס דה יוניברס") וביפנית ("חלום מספר 9").מי היו הגיבורים של 1967?
שפע אדיר של אירועים מוזיקליים, כולם בעלי חשיבות היסטורית, התקיימו בתזמון פלאי באותה השנה. להלן חלק מהם:

☺ הביטלס מוציאים שני אלבומים - את Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band שהוכתר על ידי מבקרים ומעריצים רבים (כולל המגזין הנחשב הרולינג סטון) כאלבום הרוק המשפיע ביותר בכל הזמנים; ואת Magical Mystery Tour.

☺ להקת הדלתות מוציאה גם היא שני אלבומים - את אלבום הבכורה The Doors ואת Strange Days. שניהם, ובמיוחד הראשון, נחשבים אבני דרך בתולדות המוזיקה המודרנית.

☺ פינק פלויד מוציאים את The Piper at the Gates of Dawn - אלבום הבכורה שלהם, והיחיד שנעשה תחת הנהגתו של סיד בארט.

☺ ג'ימי הנדריקס מוציא שני אלבומים פורצי דרך. את אלבום הבכורה שלו
?Are You Experienced, ואת Axis: Bold As Love.

☺ להקת האבנים המתגלגלות מוציאים בשנה זו שני אלבומים חשובים - Their Satanic Majesties Request ואת Between the Buttons.


☺ יוצא לאור פסקול הסרט "הבוגר" שכתבו סיימון וגרפונקל, הכולל כמה מלהיטיהם הגדולים ביותר.

☺ מתקיים פסטיבל המוזיקה הענק במונטריי, בהשתתפות ג'ניס ג'ופלין, ג'ימי הנדריקס, המי, ושאר הכוכבים הגדולים של התקופה. למעשה, זהו הפסטיבל שהכין את הדרך לאחיו הגדול "וודסטוק" שנערך שנה לאחר מכן...

☺ להקת cream מוציאה את אלבום הפריצה שלה Disraeli Gears הכולל את הלהיט
Sunshine of Your Love .

☺ ג'פרסון איירפליין מוציאים בתחילת השנה את אלבום הפריצה שלהם Surrealistic Pillow, הכולל את השירים Somebody to Love ו- White Rabbit, ובסופה את האלבום
After Bathing at Baxter's, שלא כולל אף להיט אך נחשב חדשני ונועז יותר מקודמו.

☺ הוולווט אנדרגראונד וניקו מוציאים את אלבום הבכורה המהפכני הנושא את שמם.

☺ הגרייטפול דד מוציאים את אלבום הבכורה שלהם, הנושא את שמם.

☺ המודי בלוז מוציאים את אלבום הקונספט הסימפוני Days of Future Passed הכולל את הלהיט Nights in White Satin.

☺ דייויד בואי מוציא את אלבום הבכורה שלו, הנושא את שמו.

☺ להקת המי מוציאה את אלבומה השלישי, The Who Sell Out.

☺ להקת Love מוציאה את האלבומים Da Capo ו- Forever Changes.

☺ ליאונרד כהן מוציא אלבום בכורה.

☺ זמרת הנשמה ארת'ה פרנקלין מוציאה אלבום בכורה.

ועוד רשימה אינסופית של שירים ידועים.

בישראל:
החלונות הגבוהים מוציאים את אלבומם היחיד, שהפך עם השנים לקלאסיקה ישראלית.

המופע יהיה מחווה מיוחדת ל"קיץ של אהבה".
ויתקיים בשבת 23.8.08, על הדשא הגדול.
הרעיון הוא ליצור מעין מופע בסגנון וודסטוק, אווירה חופשית
וצבעונית, שטיחים ודוכנים. כל האירוע יתחיל כבר בשעות
הערב המוקדמות עם מוזיקה וכיבוד, ויימשך עד שעות הלילה
המאוחרות. החזרות בעיצומן.


ה מ ל צ ה ח מ ה

בשישי האחרון ביקרנו עם עומר בפינת חמד מקסימה ממש קרוב לבית.
"לגעת בחיות", ספארי קטן ונפלא בקיבוץ גבעת חיים איחוד (ימינה, אם באים מכיוון עין החורש).
במקום יש פינת חי בר עם יעלים, צבאים, עזים, טווסים, וברווזים, האורווה של הסוסים צמודה למקום, ופינת ליטוף נהדרת עם צבים, קביות, תוכים ועוד.
במתחם החי בר עושים סיורים עם מדריך ומקבלים חציר להאכיל את החיות שבאות ממש עד היד וניתן ללטף בכיף.
יש פינות ישיבה מוצלות עם כרי דשא יפים וספסלים, מסלולי באולינג בטבע, פינת עבודה בנגרות, ציור ואפילו טיול בטרקטור ועל סוסי פוני.

שעות פתיחה:
ימים א'-ה' 10:00 – 16:00
יום ו' - 10:00 – 14:00
שבת - 10:00 – 17:00

מחיר כניסה:
לילד 30 ₪
למבוגר 20 ₪
טיול טרקטור 5 ₪
טלפון: 04-6369553

כמו כן ניתן להדפיס קופון הנחה דרך האתר www.cuponofesh.co.il


המקום מאד נעים ומטופח ועובדים בו חבר קיבוץ (יובל נבון) וילדים מהקיבוץ.
מומלץ למשפחות באופן פרטי וגם כמקום מעולה לימי הולדת, סיומי גן ושאר אירועים.


אנחנו מאד נהנינו!
גלי, הראל ועומר.תזכורת והמלצה -
רבים אינם יודעים על שירות טל-פארמה (למרות שמספר הטלפון נמצא בספר הטלפונים הוורוד שלנו).
בעזרת כרטיס האשראי, ניתן להזמין מטלפון 1-800-61-62-63 תרופות ותוספי מזון בהנחה של 20% מהניתן לקנות בבתי המרקחת - והמשלוח מגיע למחרת למרפאה שלנו.ב י ק ו ר - ביום שני 28.7. החל משעה 12:00 – יום התייעצות עם ד"ר שי פסטרנק. ייעוץ איור-ודי כולל בדיקת דופק המשקפת את המצב הבריאותי של המטופל ועצות פשוטות ומעשיות לשינוים באורך החיים והרגלי אכילה.
לקביעת תור, נא להתקשר להני

פרוטוקול הנהלת הקהילה
מיום 9.7.2008

סיכומים והחלטות:

1. פרוטוקול הנהלת קהילה מיום 2.7.08 – אושר עם התיקונים הבאים:
1.1 לקראת שיחת קיבוץ יתקיים דיון עקרוני בנושא קליטה שיהיה פתוח לציבור.
1.2 טל ספקטור ומשפחתו מוזמנים להתארח בקיבוץ למשך חודשיים בביתו של עידו. בתקופה זו יסוכם איתם המשך המסלול.
2. תיקון תקנון עבודה – הצעת מש"א (פורסמה לציבור)
הוחלט: התקנון מאושר, ויובא לאישור שיחת קיבוץ. במידה וההצעה לא תעבור בקלפי, ניישם בפועל את החלטות השיחה בנושא שעות נוספות, ונפעל על פי המלצות דו"ח הביקורת שאושר בשיחה ובקלפי.
3. חינוך – סעיפים שונים (בנוכחות סמדר שם טוב)
3.1 ועדת נעורים מציעה שינוי במבנה הארגוני של הנעורים, כולל הגדלת תפקיד המדריך.
מטרת ההצעה אינה להתחרות במוסד אלא לשפר את המסגרת הקיבוצית שלנו על ידי העמקת הקשר בין הנוער לקיבוץ. מדריך הנעורים יועסק ב-1/2 משרה ועבודתו תתמקד בקשר אישי חינוכי עם הנערים, ובחיבורם לעין שמר.
הוחלט: ההצעה מאושרת. כמו כן מומלץ לקיים מבצעים של הנוער שיש בהם תרומה לקהילה (בלי קשר לחובת העבודה הקיימת).
3.2 ועדת נעורים מציעה הגדלת קצבת בני הנוער בתקציב ההורים
ההגדלה מיועדת לכסות עלויות אותן נדרשים הורים לשלם למבואות עירון, כגון מנעול או נסיעת בר מצווה.
הוחלט: לדחות את הפנייה, לאור התקציבים הגבוהים בלאו הכי של ילדי המוסד ומאחר ולא הוגדר מקור להעלאת התקציב.


3.3 תשלום עבור לינה בפנימייה
משנת הלימודים הבאה ישלמו הקיבוצים עבור הפנימייה רק בגין ילדים שילונו בה בפועל ולא יהיה תשלום אחיד כפי שהיה נהוג עד כה. התשלום 2,000 ₪ לשנה. המלצת ו. נעורים:
א. מנהלת הפנימייה תעביר לועדת נעורים דיווח חודשי על הלנים בפנימייה.
ב. מחודש ספטמבר עד פברואר, ניתן להחליט שלא ללון בפנימייה והכסף יוחזר ל לעין שמר.
ג. מחודש מרץ לא ניתן להחזיר כסף במידה והלינה נפסקת ולכן, הורים של נער/ה שיפרשו מהפנימייה ישלמו מתקציבם עבור החודשים שנותרו עד סוף השנה.
הוחלט: לאשר את ההמלצה. ההחלטה תפורסם ע"י ו. נעורים לנערים ולמשפחותיהם.
3.4 בית תינוקות
בית תינוקות ידוע כגרעוני באופן כללי והוא מהווה מעין השקעה לטווח ארוך במערכת החינוך. בשנה האחרונה, לאור מדיניות של "שמירת מקום" לתינוקות מעין שמר, גדל הגירעון והתחזית לשנת תשס"ט היא שימשיך לגדול.
הוחלט: הנהלת הקהילה פונה להנהלת החינוך לבחון דרכים להקטנת הגירעון, ולהגיש הצעה להנהלת הקהילה בהקדם.
4. שינוי מחיר ק"מ לבנים בעצמאות כלכלית (בהשתתפות: סמדר ואלברט שם טוב, דני שורר, חיה חרודי)
סמדר ואלברט פנו לוועדת צעירים ולהנהלת הקהילה בבקשה להשוות את מחיר הק"מ לבנים בעצמאות כלכלית לזה של החברים, בטענה שזה חלק מהסיוע שהורים יכולים לתת לבניהם. ו. צעירים קיבלה את הפנייה והמליצה להשוות את המחיר. שאר התנאים ללא שינוי: השתתפות עצמית במקרה של תאונה בסך 1,000 ₪ ונסיעה תוך שימוש אך ורק בכפתור הנהג של הצעיר/ה.
בדיון הובהר כי השוואת מחירים פירושה עלייה מיידית במחיר קילומטר לחברים. מצד שני, עלתה רתיעה מה"בילוש" הנדרש בשיטת המחירים השונים.
הוחלט:
א. מחיר הק"מ לצעירים בעצמאות כלכלית יושווה למחיר לחבר.
ב. תמורת החזקת כפתור רכב יחויבו הצעירים ב-100 ₪/חודש, דמי שימוש ברכבי הקיבוץ.
ג. השתתפות עצמית במקרה של תאונה – ללא שינוי.
ד. חל איסור על שימוש בכפתור נהג של חבר אחר. עבירה על כך תגרור סגירת הכפתור ואיסור הנהיגה ברכבי הקיבוץ.
5. תרומה לחולית
קיבוץ חולית הופך למרכז של השומר הצעיר ופנה לקיבוץ לתרום לשיפוץ שקוביות לשיכון סטודנטים מרחבי העולם שמגשימים חלום ציוני.
הוחלט:
א. הנהלת הקהילה תערוך דיון כללי, פתוח לציבור, בנושא הקצאת תקציב לתרומות.
ב. תיערך התרמה של חברים לטובת חולית. הקהילה תתרום שקל על כל שקל שיאסף, מתוך מטרה להרים תרומה של 10,000 ₪ (שיפוץ 2 יחידות דיור).

רשמה: איילת מוזס
במחנה
מעצר במצרים

סיפורו של יצחק דנון.

ב- 15 במאי 1948 ביום בו הוכרזה מדינת ישראל, החליטו השלטונות המצריים לאסור יהודים, ובמיוחד את חברי תנועות הנוער הציוניות וכן חברים מהתנועה הקומוניסטית המצרית.


ה פ ת ע ה

המעצרים בוצעו במפתיע. למחרת הכרזת המדינה בשעה ארבע לפנות בוקר, דפקו על דלת ביתנו בקהיר קצין וחייל, שאלו לשמי וערכו חיפוש בדירה אחר נשק. משלא מצאו - לקחו אותי לתחנת המשטרה המקומית וממנה העבירו אותי לתחנה האזורית שם פגשתי יהודים נוספים וביניהם גם חברים מהשומר הצעיר.

לאחר יומיים שלושה, הסיעו את כולנו במשאיות גדולות אל מחוץ לקהיר, למדבר, למחנה בריטי מתקופת מלחמת העולם השנייה שנקרא "הקסטפ". הוכנסנו לאולם גדול שבו מקום ל 40-50 איש, שם נפרשו מיטות צבאיות ללא מזרונים.

אנו לא ידענו, כי באותו לילה שעצרו אותנו הכריזו המצרים על מלחמה נגד ישראל וכוחות הצבא המצרי פלשו דרך סיני לארץ.

מבין חברי השומר הצעיר נעצרו רק מדריכי התנועה הבוגרים , שהיו רשומים כבר קודם לכן במשטרה, על מנת לקבל אישור לפתיחת מועדונים לפעילות הנוער היהודי. (המשטרה המצרית נהגה לעקוב אחר כל התארגנות ובוודאי אחר התארגנות ציונית).
כשנתבקשנו בעבר ע"י המשטרה למסור את שמות מדריכי התנועה, מסרנו רק את שמותינו, והשאר שמות של ילדים קטנים שידענו שלא יעשו להם דבר. מדריכי תנועות ציוניות אחרות, מסרו את כל שמות המדריכים והבוגרים – וכל אלה נעצרו.

עד סוף אותו יום נעצרו כ- 600-500 איש, חלקם חברי תנועות הנוער הציוניות, והשאר חברי המחתרת הקומוניסטית - חלקם ערבים.

הקומוניסטים והציונים היו העצורים הראשונים. בשלב השני נעצרו גם יהודים שהיוו את הצמרת הכלכלית של יהדות מצרים – רובם אנשים מבוגרים ומבוססים מאוד. בדרך זו התכוונו המצרים לחסל את הקהילה היהודית במצרים ולהשתלט על הרכוש היהודי.
בשלב השלישי – נעצרו אנשים באקראי מתוך הגטו היהודי ללא סיבה ברורה.


מ ח נ ה ה מ ע צ ר

שהינו במחנה כ- 15 חודשים. בתוך המחנה היינו חופשיים, אך נאסר עלינו לבוא במגע עם החוץ. המחנה עצמו היה מגודר וחיילים שמרו סביבו עם נשק.
למצרים לא היה ניסיון רב בהחזקת מחנה מעצר, ומאוחר יותר כשהקימו מחנות נוספים באל-טור שבסיני, תנאי המעצר בהם היו קשים יותר.

בתחילה היינו שרויים באי ודאות ודאגה רבה. על פי מה ששמענו מהשומרים והקצינים, בעוד זמן קצר יסיימו המצרים לחסל את ישראל. אולם לאחר זמן מה קיבלנו מידע ממקורות נוספים מהימנים יותר; מהם נודע לנו שנחתם הסכם שביתת נשק בין ישראל למצרים, ואז רכשנו ביטחון והתחלנו לדרוש הטבות בתנאים.
בשלב ראשון דרשנו לקבל ספרים וקיבלנו אישור לכך. פעם אחרת עשינו שביתה בגלל האוכל שהובא בצורה איומה והיה מלא בחול ולכלוך. השביתה עזרה, הטבח סולק ואפשרו לנו לבשל בעצמנו מהמצרכים שסופקו לנו.

בשלב זה גם ההורים היו מבקרים פעם בחודש בביקור מאורגן. דרכם היינו שולחים מכתבים בהיחבא לחברינו שנשארו בקהיר, ומהם נודע לנו מה קורה בתנועה ובארץ.

רדיו לא היה, אבל בשלב מאוחר יותר הצליחו הקומוניסטים להגניב מכשיר טלפון למחנה, חיברו אותו לקו של מפקד המחנה, דרכו שמעו וידעו הכל ואף אפשרו לנו להתקשר בשעת הצורך.

חברי השוה"צ החליטו להתארגן ולנצל את הזמן; התחלנו ללמוד עברית שעות רבות ביום וללמד צעירים נוספים עברית ולעשות תעמולה ציונית ביניהם.
השפענו גם על היהודים העשירים שחשבו עד אז שלא נשקפת להם סכנה במצרים והתייחסו בבוז לציונות. אותם יהודים זכו במחנה ליחס מועדף; לשיחות עם הקצין, לאוכל משובח וכדומה.

ה ה ת פ ר ע ו ת

ליד המחנה שלנו היה מחנה אימון של ערבים פלשתינאים – מהקבוצות של קאוקז'י שקיבלו הכשרה צבאית במצרים. יום אחד הם התפרעו, הצטיידו במקלות ואבנים, הקיפו את המחנה שלנו והחלו רצים בכוונה לפרוץ את הגדר תוך שהם צועקים: "מוות ליהודים"!
השומרים, פלחים פשוטים היו חסרי אונים. אולם הקצין שהוזהר על ידי היהודים העשירים כי האחריות על מה שיקרה במקום תיפול עליו, איים על הפורעים ופקד כך גם על השומרים.

גם אנחנו במחנה התארגנו להגנה. נעמדנו ליד החלונות והדלתות עם מקלות ועם רגלי המיטות ששברנו. אלינו הצטרפו גם הערבים הקומוניסטים שהיו עצורים איתנו והתפזרו בין היהודים להגנה משותפת. יש לציין שמבין המנהיגים שלהם שהורו לנהוג כך, היה הנרי קוריאל, ראש המפלגה הקומוניסטית שגורש אחר כך לצרפת והיה אדם בעל שיעור קומה שזכה לכבוד רב שם.

ההתפרעות ערכה כמה שעות, נשברו כמה שמשות מהאבנים, אך הפורעים לא הצליחו לחדור למחנה. מאז הגבירו השלטונות את השמירה, הפרידו את הערבים מהיהודים, ואסרו על מפגש אתם.
אחד הערבים הקומוניסטים ניצל את המהומה והצליח לברוח מהמחנה. הוא גרם לכך שהילקו במרכז המחנה את השוטר שעמד בשער, לעיני כל השוטרים והעצורים בפרגול בעל 9 זנבות.

ה ש ח ר ו ר

לאחר יותר משנה התחילו לשחרר אנשים, כמובן שהראשונים היו האליטה הכלכלית היהודית ואנחנו הצעירים נשארנו בסוף. ואז החלטנו לפתוח בשביתת רעב עד שישחררו גם אותנו. שבתנו שבוע ימים ללא אוכל ומים, העניין התפרסם בכל הארץ ומחוץ לגבולות מצרים ולא הייתה להם ברירה אלא לשחרר גם אותנו.
קיבלנו מיד דרכונים ויכולנו לעזוב את הארץ לצרפת או לאיטליה.

לאחר השחרור שהיתי עם הורי כשבוע ואח"כ נסעתי לצרפת ומשם לארץ.


אותו זמן החל גל העלייה המשמעותי ממצרים לישראל שהתמשך למעשה עד שנת 1956 - מלחמת סיני.

בתקופה עליה סיפרתי מנו היהודים במצרים 80,000 איש בעיקר בקהיר ובאלכסנדריה - היום קראתי באינטרנט כי נשארו במצרים רק 100 איש.

הראיון המקוצר עם יצחק התפרסם בעלון בשנת 1994 - הפעם הורחבה היריעה.

תודה ליצחק על השיתוף - נוריתאתרים שכדאי
לדעת עליהם
"טרמפ"
Tremp.co.il
אתר שבו אנשים שונים מפרסמים על נסיעותיהם - קבועות או מזדמנות
ובכך מאפשרים להצטרף לנסיעתם בשביל חברה או התחלקות בהוצאות.

אגורה
Agora.co.il
באגורה ניתן לחפש דברים שמעוניינים בהם, בכל תחום וגם למסור.
הרעיון להיפטר ממה שאין זקוקים ולמצוא דברים נחוצים.
כל זאת ללא תמורה.

תודה לאורי תומרעדכון טלפון
מספר הטלפון של רקפת זהר –
מזכירת הקיבוץ 4442

ש א ל ה


הבעת דעה ושאלה בצידה -

לועדת תכנון
רכזת קהילה
בנושא: שילוט הקיבוץ

יש לי הערכה לעבודת ועדת התכנון, שאת ביטויה אנו רואים במעשים וגם מדווחים בעלון.

עם זאת, התקנת השלטים הנה הוצאה כספית משמעותית וניכרת!

האם לאור מצבנו הכלכלי, בו אנו מייחלים כבר למימוש נושאים דחופים כגון: פנסיות, שיפוצים, תיקון מדרכות, חלוקת דיבידנד וכו', נכון להוציא כספי ציבור יקרים שיפה וטוב ככל שיהיו אינם כרגע בראש סולם העדיפויות.

( - )


תשובה מוועדת תכנון -
לשילוט בתי החברים יש חשיבות מעשית ואסתטית. מבחינה מעשית, הוא יקל על התמצאות ברחבי הקיבוץ עבור חברים, ילדים ואורחים. הקיבוץ כבר אינו משפחה קטנה שבה כולם מכירים את כולם ויודעים איפה כל אחד גר, אלא קהילה גדולה, שמגוריה מתפרשים על שטח גדול ולאורך שבילים מתפתלים. שילוט בתי החברים הוא צורך מובהק שלנו כיישוב מתוקן. ואם כבר משלטים, אין שום רע בכך שיהיה שילוט נאה ואחיד.
וכאן אנו מגיעים לשאלת העלות. כידוע, כספי ציבור מיועדים למגוון של צרכים. אני מניחה שכל הוצאה, אם נעמיד אותה מול "פנסיה" תיראה פתאום חיוורת ולא חשובה. מהו גינון מול פנסיה? מהו מזגן לבית ילדים מול פנסיה? מהי החלפת גג מול פנסיה? וכן הלאה... אלא שחיינו לא נעצרים, ואנו רוצים לחיות לא רק על המינימום ההכרחי לקיומנו, אלא חיים טובים ומתוקנים - שהפרשה לפנסיה, שיפוץ דירות ותיקון מדרכות הם חלק מהם (הדיוידנד כידוע לקוח מסיפור אחר). לשם כך קיימת תוכנית השקעות, שמציגה את המכלול.
שילוט בתי החברים הוגש כחלק מתוכנית השקעות של ועדת תכנון בשנה שעברה ואושר על ידי הנהלת קהילה והקיבוץ
יתר על כן, כדי לסבר את האוזן אדגיש שעלות כל הפרויקט דומה לזו של בניית שתי פרגולות בבתי חברים. ורק חצי ממנו נופל על תקציב שנה זו... אז אולי בכל זאת מדובר על הוצאה קטנה וראויה שתהפוך את חיינו למעט נוחים ויפים יותר?
רקפת

נ.ב. השילוט אינו חובה וחברים שמעוניינים לשמור על אלמוניותם, יוכלו לעשות כן.אופניים בגינה
לפני כשלושה שבועות, נמצאו בגינתנו אופני בחורה בצבעים שחור לבן עם סל קטן שחור מאחור.
משפחת בן-דור שכונת הרכבת
עדכונים ממילוא
בתחילה אני מודה לתרצה צפניה עם סיום שנתיים של התנדבות בתפקיד מקשרת בין מילוא לבין חברי הקיבוץ.

ברצוני לעדכן את החברים, כי מעתה אני מחליפה את תרצה ואמלא את תפקיד המקשרת בין מילוא ובין חברי הקיבוץ ומוסדות הקיבוץ על פי הצורך.

במידה ויש שאלות, בעיות, בקשות, מידע חשוב וכל דבר אחר הקשור למילוא, אתם מוזמנים לפנות אלי ואשתדל לטפל בכל במידת האפשר.
ב ב ר כ ה
יהודית סגולי

ש א י ל ת א -

ל ה נ ה ל ת ה ק ה י ל ה
מי יודע?
מי יודע מי אחראי לאזור משק החי שנעזב על ידי גרעין מגדלור והיום הוא מוזנח ומסוכן, יש בו אבנים קרשים עם מסמרים ועוד.
א ו ר נ ה א ל ו ן


משיבה איילת מוזס:
מגדלור עזבו בלי הודעה מראש.
בימים אילו אנו במו"מ עם המועצה, שבכוונתה להפעיל את פינת החי בתוכנית מיוחדת של נוער שנפלט ממערכת החינוך הפורמאלית.
אני מקווה שזה יצא לפועל, במידה ולא, נאלץ לחשוב על פיתרון אחר.

גלגל אופניים
עטר שנפלד מנהל בבנימינה חנות אופניים בשם "גלגל אופניים".
בחנות מוכרים אופניים אביזרים לחובבים ולמקצוענים, מחליפים, ומתקנים אופניים מכל הסוגים.
לחברי עין שמר הנחה של 12%.
הטלפון בחנות : 046388977

אשמח לעזור למתעניינים – עטר.
יומן עין שמר תשס"ט
יוצא לדרך!
יש רעיונות?

יומן השנה נמצא בשלבים מתקדמים של עריכה, ובכל זאת, הוא זקוק לרעיונות וסיפורים אישיים, דברים שקרו השנה,
כל דבר שנראה מעניין!
לפנות לחיים 4198
או 052-3750911מהארכיון
אני מבקשת מהחברים לגשת לפנינה גלעד במחסן הבגדים על מנת לעשות צילום ראש.
ת ו ד ה
שלומית

תודה לחיים חננאל על ציור דף השער


ש ב ת ש ל ו ם

ח' בתמוז תשס"ח 11.7.2008

עלון 26 (3698) ח' בתמוז תשס"ח 11.7.2008

פותחים שבת

בתוכנית: "תזכורות מן העונה שחלפה" – תודות לבעלי הדרשה ולמספרים השונים, צלילי תזמורת החליליות ועוד…

טקס לכבוד מסיימי כתה י"ב, בשירים, בברכות ובהופעות שונות.


קבלת שבת אחרונה לעונה זו...

ללא זיוף
כמה מילים חמות לחמוטל ולמקהלת אוריין
מאת:חיים חננאל
(בשם ההורים אבל תסלחו לי, מזוית אישית)

אני מודה שבימים שאופיר לא ריננה במקהלה לא נהרתי בהמוני לקונצרט הסיום השנתי של המקהלה.
בתור מי שהחינוך המוזיקלי שלו נעצר בימי הביטלס עם נטייה קלה לכיוון סגול כהה, החזקתי בדעה, שהיום נראית לי טפשית מעין כמוה, שילדים לא צריכים לשיר רקוויאמים ובטח שלא בקיץ כשהדבר הכי עמוק שהם מגיעים אליו בעונה זו היא תחתית הבריכה. אז למען גילוי נאות אני אגיד שהעובדה שאופיר הצטרפה פתחה לי כיוונים חדשים ואני כאילו "לא אובייקטיבי". וכאן אני מפנה את המילים מהקוראים- היישר לחמוטל: אנחנו (אני חושב שכל ההורים מבלי שעשיתי סקר) שמחים שאת בטוחה בכיוון שלך, אנחנו שמחים שאת מחויבת לעצמך באותה מידה בדיוק בה את מחויבת לילדים. אנחנו שמחים שזו אינה מקהלת ילדים אופיינית בה שומעים ציוצים מתקתקים של השירים הכי טחונים שיכולים להיות ברמה של 150 ס"מ (הגובה הממוצע של ילדים במקהלה). אנחנו חושבים שזה נהדר שילדים מקבלים חינוך מוזיקלי לשמוע מוצרט וסשה ארגוב וגם דלית רייך. זה נהדר שמשקיעים כל כך הרבה שעות ומכוונים את האוזן המוזיקלית (וזה בלתי הפיך- מעכשיו כל פעם שאני אשיר ואזייף- אופיר תעווה פניה בכאב). זה נהדר שיש תרבות של מחויבות ומשמעת ועמידה בזמנים ובאים גם שלא מרגישים כל כך טוב, ולא חוזרים הביתה ואומרים- התנהגתי לא יפה- המורה צעקה עלי או הוציאה אותי. פשוט עושים מה שצריך כי אוהבים את זה. והכי נפלא- שממשיכים עד י"ב.
אני חושב שעין שמר צריכים לשמוח ולהתגאות שיש לנו כאן מקהלה ברמה כל כך גבוהה (ציניקנים- קישטה!) ואנחנו ההורים, רוצים לאחל לך חמוטל, עם סיום השנה, את מה שאת הכי רוצה שיקרה: שימשיכו להגיע עוד ועוד ילדות וילדים, ושיתמידו ויתפתחו הכי רחוק שאפשר וימשיכו לאהוב לשיר.
ומילה אחרונה לתמי צמח: שהחזות החיצונית כל כך יפה גם הצליל נשמע יפה, המשיכי, המשיכי ועוד פעם המשיכי.
חופש נעים ושנה חדשה טובה!


האביב זמנו פג

ענן קייצי קל כנף
משפיל מבט על ענף
האביב שם פעמיו
אוסף מחמדיו
לבל ייבלו
ויקמלו משרב
החום משוטט
מפריחה לפריחה
בין גבעולים
מתנשאים לתפארה.

גלויי פנים ניצבים ורודי הכותרת
קורצים קריצת פרידה מלבבת
להולכים בשולי הדרך
לפרפר צבעוני שאצה לו הדרך
לאביב שזמנו פג
האורז את בשמיו
ומפליג למחוזותיו.

גם החג בפרחיו
יתנדף עוד רגע קט
וישאיר כיסופים למזכרת.

ה ד ס ה ר ו ט מ ן


ברכת מערכת החינוך למסיימי י"ב

אביב תומר, ניצן אדר, עינב שם טוב, צליל רוזיו, עמית נלסון, נעמה פוקס, רהב מור, תום גרנות, אלון חננאל, סטפני אברהמי, סיון אבנר -

אוהבים אתכם וגאים בכם
ושמחים שאתם מצטרפים אלינו – אל עולם המבוגרים
כאן בעין שמר ובכלל.

מאחלים לכם:
שתמצאו את החופש והאחריות שכרוכים בהיות אדם מבוגר.
שהקשיים של עולמנו זה יאתגרו אתכם ולא ירפו את ידיכם
ושכל אחד ואחת מכם יעצב את דרכו בטעם, ביופי, באהבה ובטוב.תרבות בקיץ
מה בתוכניות?
☺ יום שישי הזה 11.7.08 קבלת שבת חגיגית אחרונה לעונה זו ובה טקס לי"בניקים המסיימים.
☺ במהלך חודש יולי - סרט קולנוע במועדון.
☺ יום שישי 25.7.08 - ערב זמר של המועצה בחצר הישנה.
☺ יום שישי 8.8.08 - "שפיים ונהנים". ההרשמה תיתלה על הלוח בעוד כשבוע.
☺ יום שישי 22.8.08 - ערב זמר של המועצה בחצר הישנה.
☺ יום שבת 23.8.08 - "1967 - קיץ של אהבה".
המופע המוזיקלי הגדול של השנה בניצוחם של זמיר גולן
ויותם חרודי.
☺ יום שישי 29.8.08 - יום הילד! אחה"צ בבריכה.

תרשמו ביומני הקיץ ושימו לב לפרסומים! גלי.

מועדת בריאות

ב י ט ו ח מ ו ש ל ם

הצלחנו להגיע להסדר עם קופת החולים, לפיו בוטלה תקופת האכשרה למצטרפים החדשים לביטוח המושלם. כלומר, הזכאות היא כפי שיש לחבר וותיק בביטוח המושלם.
במקרה ונתקלתם בתשובה שלילית לפנייתכם לקבלת החזר/זכות המגיעה רק לוותיק במושלם – פנו אלי.

זהירות ממלכודת ה"פלטינום" של קופ"ח כללית:
השבוע קיבלו חברים רבים מכתב מהכללית המושלם המצרף אותם לביטוח פלטינום – אלא אם יודיעו אחרת.....

מהו הפלטינום?
ביטוח פלטינום הוא תוספת למושלם, באמצעותו מובטחים כיסויים שעבור רוב חברי עין שמר אינם רלוונטים, כמו: תרומת ביציות בחו"ל, או השתלות בחו"ל בתנאים מאוד מוגבלים ובמקרים חריגים ביותר.

אינני שוללת ביטוח כזה לחלוטין – אך זוהי החלטתו של המבוטח שצריך להסכים ולחתום על הסכמתו ולא למצוא עצמו "מוחתם" בעל כוכחו באמצעות מכתב חד צדדי.

אי לכך יצרתי עם קופ"ח קשר ולאחר דיון, הם אישרו כי המכתב עצמו אינו צירוף אוטומטי לביטוח הפלטיניום.
המעוניין בביטוח כזה – צריך ליצור קשר אתם.

נ י ר ה כ ה ן - רכזת בריאות


בשולי ה"פרשה"

אנו מכירים את פרשת בלעם. הוא בא לקלל את בני ישראל ויצא מברך.

אצלנו התהליך הפוך: רוצים לברך ויוצאים מקללים. במה מדובר? כבר מספר שבועות קהילתנו גועשת ורועשת. למיעוטינו ידועים פרטים ועוד פחות מבינים במה מדובר. חלק גדול מאיתנו שומע וניזון מרכילויות. רכילות היא אם המתחים החברתיים והיחסים העכורים.
נכון, גם אם ננהג כולנו בתבונה עדיין תהיה רכילות, שהיא חלק מאישיותם של רבים מאיתנו. אך לאחרונה נתקלנו בתופעה שחוזרת על עצמה- בעלון הפנימי, שהוא כלי התקשורת הרשמי העיקרי שלנו, מתפרסמות הודעות תמיכה בממלא תפקיד זה או אחר, מבלי לפרש במה מדובר. בדרך כלל כשתומכים במישהו יש בר פלוגתא שיתכן וגם הוא היה צריך תמיכה רשמית. תמיכה חד צדדית, הבאה מגורמים מרכזיים בקיבוץ, רומזת, לכאורה שהצד השני לא זכאי לתמיכה. במקום להלחם ברכילות מלבים אותה.

לדעתי, אם יש חילוקי דעות, רצוי מאד לגלות את הקלפים ולפרסם את מהות המחלוקת ולא לפרסם דברים סתומים. חשוב מאוד לשמוע את טענות שני הצדדים לפני שנוקטים עמדה.

תגידו – על מה אתה מדבר; גם אתה מגביר את חוסר הבהירות וגורם לאותו אפקט עליו אתה מתריע. האמת היא שיש לי עמדה בנוגע למבנה הארגוני המסובך שלנו ובנושא סמכות הגופים השונים: הקהילה, העסקים והתאגידים... אך דעתי אינה הנושא עליו אנו מדברים. הנושא העיקרי הוא, האם גוף כלשהו לוקח לעצמו סמכויות לא לו. לא שמעתי את שני הצדדים ולא לקחתי על עצמי להיות המתווך ולכן איני מוסיף שמן למדורת הרכילויות.

הבה נלמד לקחים. נתחיל להיות גלויים נקרא לילד בשמו ולא נחביא עובדות מתחת לשטיח. אם אנו חושבים שיש עיוותים בסמכויות שניתנו לגוף זה או אחר, אפשר לדון בכך ולשנות החלטות. אך תמיד נעשה הכל כדי לעמוד בכללים שקבענו.

הוא שאמרתי – לא מספיק כוונות טובות. יש לעשות למען מימוש הכוונות בדרך נכונה ונבונה.

אורי שפירא
ש א ל ה –
לאיילת – מנהלת הקהילה

מדוע פחי האשפה פתוחים?
אנו עדים תקופה ארוכה לעובדה שאצלנו פחי האשפה פתוחים, לחתולים ונברנים אחרים.
האם הקהילה אינה מסוגלת להתגבר על בעיה זו?
האם הבעיה היא מקומית, או שזו תופעה ארצית?
אם היא אישית – נא לפתור בעיה זו.

אורי – עובד נוי


ת ו ד ה
לאיילת מוזס - תודה רבה על העזרה בהחלפת הסלים באולם הספורט, מכדורסלני עין- שמר...
י ר י ן כ ץ


עלון וירטואלי
בני ובוגרי עין שמר, המעוניינים לקבל את העלון לכתובת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לשלוח את כתובתם לכתובת:
Nurit_m@ein-shemer.org.il
והעלון ישלח אליהם מדי שבוע.גדר חשמלית בתירס

מסביב לחלקת התירס, ממזרח לרפת, הותקנה גדר חשמלית במתח נמוך, למניעת כניסת חזירים לשדה התירס. היא אינה מסוכנת לבני אדם.

ביום רביעי השבוע, התקיים יום עיון שעסק בדרך למנוע את נזקי החזירים והדררות. היה מעניין מאוד, אבל כרגע אין תשובה ודרך יעילה למנוע את הנזקים, ביחוד של הדררות.

הגדר החשמלית נותנת פתרון אך לא לאורך זמן, וחזירי גן שמואל כבר למדו לדלג מעליה. על כן הפתרון המוצע עכשיו, הוא צייד בעזרת רובה ע"י ציידים המוכשרים לכך. בשבת האחרונה נורו במענית 9 חזירים!

עזרו לנו להבין -

להנהגות שלנו
בעבר ובהווה:

א י ך ז ה ו ל מ ה
קיבוצי האזור בונים שיכוני בנים:
במענית
במצר
במגל
ואפילו בברקאי.

ורק בני עין שמר נאלצים לרעות בשדות אחרים ומצטרפים לשכונות הבנים בקיבוצים השכנים.

במה אנחנו שונים?

שואלים ומבקשים תשובה: הסבים,
שרוצים את ילדיהם ונכדיהם לידם בשכונת בנים משלנו.
טובה ויוסי, רובי ונורית


משיב יואב דרורי:
שלום נורית ומכותבים.

1. כרגיל: עדיף לקיים דיונים ענייניים ורציניים – ולא לנסות לנהל את העולם בשאילתות בעלון.
2. ראשית כל צריך להחליט מה רוצים – ורק אחר כך לתכנן ולבצע.
3. מבחינה מעשית יש אפשרויות רבות ומצוינות – יותר מאשר בדשא של השכנים. בקרוב נציג אותן.

בברכה,
יואב דרורימשיב עודי דגאי:
לאחרונה הסתיים תהליך אישור תוכנית המתאר החדשה של עין שמר מ- 359. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לנוגה תירוש אשר הייתה הרוח החיה מהצד התכנוני, ליואב דרורי אשר פעל ללא לאות במשך שלוש השנים האחרונות כדי להביא את התוכנית לידי אישור ומתן תוקף, ולאילן שדה שתמך ועזר בועדות השונות שהיוו חלק ממסלול המכשולים הארוך.

התוכנית שקיבלה תוקף בימים האחרונים, תאפשר הרחבת שטח המגורים של הקיבוץ בצורה מהותית ביותר.
קיימות כמה אופציות המצריכות למידה רבה. אנו מתכוונים להקים בקרוב צוות רחב אשר ילמד את הנושא מאנשי מקצוע (תכנון, כלכלה, נדל"ן, ומיסוי) וכן מניסיונם של קיבוצים אחרים.
לאחר תקופת לימוד אני מאמין שנוכל לגבש הצעה מוסכמת לאישור בהנהלות הרלוונטיות, ובסופו של התהליך גם יובא הנושא בפני שיחת הקיבוץ.


משיב מנו אלון:
ההחלטה על בניית שכונת בנים היא מאוד מרכזית ומשמעותית ושייכת לכלל ההחלטות על כיווני השינוי – ואנחנו כל הזמן לא מצליחים להגיע להכרעות, מכיוון שהמצב בין המצדדים לשינוי לבין מתנגדים הוא כנראה קרוב לתיקו.
שלושת השכנים שלנו החליטו החלטות. אצל מענית זה שונה מברקאי ומצר, שם החליטו על מודל רשת ביטחון. מהידוע לי במענית ללא קשר להחלטה על שינוי, כבר החליטו לפני כ- 10 שנים שלא לקלוט בנים לחברות בקיבוץ (להערכתי – אך ללא ידיעה ברורה – על מנת לא לשתף אותם בחלוקת הנכסים). אבל הם מעוניינים שהבנים יהיו בקהילה ולכן הציעו להם מסלול של חברות מסויגת עם עצמאות כלכלית.

להערכתי עד שלא נחליט על שינוי לא תוקם שכונת בנים.
לעומת מענית, הנהלת קהילה אצלנו נערכת לדיונים בנושא קליטה.ת ג ו ב ה

לאיילת ונירה שלום
תשובתכן ליוסי יגודה הייתה תשובה מנהלתית, משרדית, שלא סיפקה את חולי הסוכרת וזאת בלשון המעטה.
רופאי הסוכרת דורשים מהחולים לטפל בכפות רגליהם כולל ציפורניים, במרפאה ובמכון פדיקור וזאת משום שכף הרגל היא מקום רגיש שנפגע יותר ממקומות אחרים. הטיפול אצל מרלן אינו קוסמטי ולא ליופי, הוא בריאותי לחלוטין.
ולכן אבקשכן לדון בכך שנית עם גורמי הבריאות.
(חולה סוכרת )

תגובת איילת ונירה – בשבוע הבא.
ת ג ו ב ת י

אין בכוונתי לדבר על נושאים אישיים, אבל הבעיה שהועלתה בעלון לפני שבוע, בעניין התשלום עבור טיפולי פדיקור לחולי סוכרת, מעוררת את השאלה, האם זה נכון להכניס את היד ולהוציא כסף מתקציבנו ללא תקצוב לנושא.

ר ו ת ע צ מ ו ן
מרפסות
החל מהשבוע הקרוב, נתחיל בפינוי גגוני המרפסת העשויים אסבסט בשכונת שפירא.
במקומם נניח גגונים עשויים איסקוריט.

ועדת דירות


סדנא עם
וויג'אטי קאשי מהודו
"הקשר שבין הגוף לריקוד ההודי, המקצב המחבר בין הגוף לנפש"
רקדנית, כוריאוגרפית, תרפיסטית בריקוד – מיוחדת במינה
הסדנא תתקיים ב"מקום של יוגה"
ביום ד', 16.7, בין השעות 19:00-20:30
המחיר: 80 ₪

לפרטים להתקשר להניצינורות כיבוי אש
בשבוע האחרון נחפרה תעלה והונחו צינורות כיבוי אש שיובילו קוי מים לתעשיות הגומי ולמיניפלסט.


ל ע ו ד י

הננו מגבים בהערכה גדולה את טיפולך המסור, הנחוש והמתמיד בענייני הקיבוץ
וכל זאת (!!!) נעשה ממיטת חולייך וכנגד קשיים שונים העומדים בפניך.
כל הכבוד. יישר כוחך.
ותודה
חברים (חתומים 26)

ת ו ד ה
לצוות הבניין בראשות שאול גלעד,
לעובדים המסורים והמקצועיים,
לועדת דירות, תודה על התיקון המהיר
בביתנו.
מ ש פ ח ת ש ו ר ר

מ א ל ו"ט

רציתי לומר תודה לחברי הקיבוץ שמאפשרים לחברי הקבוצה להימצא בקהילה. תודה מיוחדת לאנשי החממה ולאלעד יגודה אשר משתפים עמנו פעולה בעבודת גומלין.

מקום מושב הקבוצה כשהיה, בכיתה ש"בבית הנוער" הסמוך למוסד.
נכון להיום בקבוצה 15 חברים, כשהוותיקים מביניהם נמצאים כאן מאז התחילה הקבוצה להגיע לעין שמר - וזה כבר שבע שנים.

ככל שהשנים עוברות מספר הסדנאות וסוגי העבודה גדלים ומשתנים, כאשר ניתן לחלק את העבודה לשניים: להכנת מוצרים נמכרים, ולשיתוף פעולה עם הקהילה בעין שמר.

המוצרים שנמכרים – הם בעיקר עבודות קרמיקה וציורים. יש שמכירים אותנו כבר ובאים לכאן לקנות, ואנחנו גם עושים פעולת הפצה בזמן אירועים. יש ארגונים שמבקשים לקנות מתנות לחגים, ולאירועים ופונים אלינו.

הסוג השני של העבודה הוא בחממה ובבית העלמין: שתילות, ניקיון, העברה, מילוי עציצים וכד'.
לכל מקום החברים מגיעים יחד עם מדריך משל אלו"ט.

שמי יעל, אני מנהלת של הקבוצה בעין שמר בשנה האחרונה ואני גרה במאור. בצוות 4 מדריכים ומתנדב משרות לאומי.
המעוניינים ברכישת מתנה מקרמיקה או סתם לבקר מוזמנים בשעות הבוקר.

ניתן לפנות אלי
יעל 052-5215277מודיעים בצער רב
על פטירתה ללא עת של
דבורה בוך
אלמנתו של קרול בוך ז"ל))

יושבים שבעה בבית המשפחה בפרדס חנה
תוצאות הצבעת הקלפי:
לסעיפי השיחה מ 30.6.08

קבלת דו"ח המאזן 2007 – כפי שהוצג
בשיחת הקיבוץ:
85 – בעד
1 – נגד

ע ל ה ד ש א
בדשא מול דבורה וריצ'י רוזיו, זרוקים אופניים.
מי שחסר לו מוזמן לבוא לזהות.
ב י ט ח ו ן

לכל בעלי האקדחים השייכים לעין שמר מתבקשים ליצור עמי קשר במהלך השבת ועד יום ראשון!

הרישיונות החדשים ממתנים לכם אצלי.

י נ י ב ש ל ו ם

ש ב ת ש ל ו ם !


נ ר
ז י כ ר ו ן

ברונקה מונשטיין 1.7.1930
שולמית מגן 2.7.1992
איגנץ פלגי 5.7.1985
אברהם בן מיור 14.7.1970
סוניה מגן 15.7.1987
בוב סדווין 15.7.1998
ישראל שטרק 18.7.1948
רוזה לוין 21.7.1991
עליזה דגאי 27.7.1950
חיים אשכנזי 28.7.1962
יעקב שוחטוביץ 29.7.1929
אברהם מילשטיין 29.7.1995


מועדת בריאות

ב י ט ו ח מ ו ש ל ם
הצלחנו להגיע להסדר עם קופת החולים, לפיו
בוטלה תקופת האכשרה למצטרפים החדשים לביטוח המושלם. כלומר, הזכאות היא כפי שיש לחבר וותיק בביטוח המושלם.
במקרה ונתקלתם בתשובה שלילית לפנייתכם לקבלת החזר/זכות המגיעה רק לוותיק במושלם – פנו אלי.

זהירות ממלכודת ה"פלטינום" של קופת חולים כללית

השבוע קיבלו חברים רבים מכתב מהכללית המושלם המצרף אותם לביטוח פלטינום – אלא אם יודיעו אחרת.....
ראו הוזהרתם!!!!
זוהי מלכודת המתבססת על שאננותנו.

מהו הפלטינום?
ביטוח פלטינום הוא תוספת למושלם, באמצעותו מובטחים כיסויים שעבור רוב חברי עין שמר אינם רלוונטים, כמו: תרומת ביציות בחו"ל או השתלות בחו"ל בתנאים מאוד מוגבלים ובמקרים חריגים ביותר.

אינני שוללת ביטוח כזה לחלוטין – אך זוהי החלטתו של המבוטח שצריך להסכים ולחתום על הסכמתו ולא למצוא עצמו "מוחתם" בעל כורחו באמצעות מכתב חד צדדי.
לאחר דיון אתם, אשרו כי המכתב עצמו אינו צירוף אוטומטי לביטוח הפלטיניום. והמעוניין צריך ליצור קשר אתם.


נ י ר ה כ ה ן

עדכונים מההנהלה

משולחנה של המזכירה

צוות תיאום שכולל את רקפת, עודי, אילת, רוני ויואב, נפגש השבוע, לליבון מחלוקות שחלקן התפרסמו בציבור. הצוות סיכם להמשיך ולעבוד בשיתוף פעולה מלא, ופונה לחברים להשתתף בשמירה על כללי חברות ורוח טובה.

משולחנה של מנהלת מש"א

פניית איילת לסיום תפקידה
לאור פנייתה של איילת, הנהלת מש"א ביקשה מאילת להשלים את הקדנציה, ובמקביל תתחיל בתהליך חיפוש של מנהל/ת קהילה.
אילת ממשיכה את עבודתה בעין שמר באופן מלא, עד שימצא מחליף/ה ותיערך חפיפה מסודרת.

רישום עבודה חודשי
בעקבות רצוננו לתת לחברים שירות טוב ומדויק יותר של התקציב, אנו מתייעלים בתהליך רישום העבודה החודשי:

חברים העובדים בקיבוץ:
• את דפי דיווח הנוכחות המתוקנים יש להחזיר עד ה - 5 לכל חודש, על מנת לקבל שעות נוספות בתקציב של אותו החודש.
• מעבר ל - 6 דיווחים ידניים ללא סיבה מוצדקת, ייחשבו אלה לימי היעדרות או חופש.
• חברים (שלא מקבלים שעות נוספות...) ודף הנוכחות המתוקן לא יוחזר תוך זמן סביר – הדבר ייחשב כ"אי עבודה", ולאחר הורדת ימי חופשה, ייקנסו בתקציבם בגין "אי-עבודה".

עובדי חוץ:
עובדי החוץ יקבלו את הזכאיות המגיעות להם חודש מאוחר יותר, כלומר – את האש"ל או השעות הנוספות של מאי, יקבלו בתקציב יוני.

שני השינויים ימנעו את תופעת הסגירה "ברגע האחרון", ויאפשרו למנהלת מש"א ומנהלת הקהילה לעבור על הדוחות המתאימים לפני סגירת התקציבים, לבקר ולפקח אחר ביצוע תקנון העבודה והמלצות דו"ח המבקר.

רוני גלעד – מנהלת מש"אתוצאות הצבעת הקלפי:
לסעיפי השיחה מ 30.6.08

קבלת דו"ח המאזן 2007 – כפי שהוצג
בשיחת הקיבוץ:
85 – בעד
1 – נגד


ה כ ש ת נ ח ש – מתוך הנחיות מד"א

מה לעשות ומה לא לעשות במקרה של הכשה

1. יש להתייחס לכל הכשת נחש כאל הכשת נחש ארסי!
2. להזעיק את מד"א – 101 ( 101 מטלפון סלולארי או 9-101 מטלפון בקיבוץ).

בישראל 35 מיני נחשים, מתוכם 8 ארסיים. נחש הצפע הוא היחיד שמצוי צפונית לבאר שבע.

ס י מ נ י ם מ ק ו מ י י ם :

סימני שיניים – למרות מה שנוטים לחשוב, לא קיים דפוס קבוע לסימני השיניים.
עלולים להופיע שני סימני דקירה, סימן אחד, שריטות, ואף מספר סימני שיניים.
כאב מקומי, בצקת, ושטפי דם – יופיעו עשרות דקות עד שעות לאחר ההכשה.
שלפוחיות – יהיו מלאות נוזל צלול ו/או דם.
פסים אדומים – עלולים להופיע מעל למקום ההכשה.
תחושת נימול ועקצוץ – יופיעו בגף המוכש.

ס י מ נ י ם מ ע ר כ ת י י ם :
חולשה, הזעה, בחילה ו/או הקאה, דופק מהיר, נשימה מאומצת, דימומים שונים:
רוק, שתן, צואה או הקאות דמיות.
פרכוסים, הפרעות קצב לב ודיכוי הכרתי עד כדי איבוד הכרה.

ט י פ ו ל :
1. הרחק את הנפגע מהנחש והעבר אותו למקום בטוח.

2. התקשר למגן דוד אדום 101.

3. הסר בגדים ותכשיטים מהאיבר המוכש.

4. נקה וחטא את מקום ההכשה (ניתן לשטוף במים פושרים בלבד).

5. קבע את האיבר המוכש.

א י ס ו ר י ם !
אסור לחתוך את מקום ההכשה! (הארס יחדור בקלות למחזור הדם).
אסור למצוץ ארס! יגרום נזק חמור למטפל).
אסור להניח חסם עורקים!
אסור לקרר או לחמם את מקום ההכשה!
אסור לתת לקרבן ההכשה לאכול או לשתות!
אין לרדוף אחרי הנחש!

ח ש ו ב ל ד ע ת !
גם דקירה בשוגג משיני ארס של נחש מת, עלולה לגרום להזרקת הארס.
אם גופת הנחש נמצאת במקום האירוע, יש לאסוף אותה בזהירות לכלי קשיח ולמסור לצוות המטפל.
חשוב לרשום את תיאור הנחש: צבעיו, צורתו ראשו וכתמיו, אורך וכדומה.
משולחנה של ועדת תכנון

כריתת עצים גדולים בחצר הקיבוץ
בוועדה התקיים דיון (פתוח לציבור – הגיעו שניים...) בנושא יחסנו לעצים בחצר הקיבוץ, קריטריונים לכריתת עצים ושאלת הסמכות ודרך קבלת ההחלטות בנושא זה. עלתה הטענה שלעתים עצים הם מטרד וצריך לכרות אותם, ולעומת זאת, שכריתת עצים מחייבת נוהל תקין, ולא להיות נתונה להחלטות אישיות.
הוחלט
א. כל כריתה של עץ בקיבוץ חייבת באישור של ועדת תכנון.
ב. ועדת תכנון תעבוד מול רשויות החוק (פקחי קק"ל)
ג. רכז נוי אחראי להבאת הנושאים לוועדה ולביצוע ההחלטות.
ד. הרכז ישב בוועדת תכנון כחבר מן המנין.
ה. לאף חבר אין סמכות לכרות עצים על דעת עצמו.

דיון בשני הדגמים לבתים החדשים ובחירת התוכנית המומלצת.
לפני שבוע הוצגו בשיחה פתוחה לציבור שני דגמים לבניית 6 יחידות דיור, האחד של נוגה אבלגון והשני של ברוך שמיר. הדגמים נתלו בחדר האוכל כל השבוע, לעיונם של החברים. ביום ג' האחרון התקיימה ישיבת ועדת תכנון, פתוחה לציבור (הגיעו חמישה חברים), במטרה לשמוע חוות דעת מחברים ולגבש את עמדתה של הוועדה. לדיון הוזמנו גם נציגה של ועדת דירות (השתתפה בהצבעה) ויונתן שחר, שאמור לרכז את בניית הבתים.
שאלות שעלו בדיון הפתוח:
• מידת הפרטיות לחדרי השינה
• גודל חדרי השינה לעומת גודל השטח הציבורי
• הפרדת הכניסות לדירות
• מידת הנוחות והעלות של ההגדלות
• מידת הגמישות בסידור הפנימי

חוות דעת הוועדה:
1. שני הדגמים טובים ויפים. דומים מאד בנתונים הבסיסיים שלהם.
2. בשני הדגמים אין די גמישות בשלב ה-80 מ"ר.
3. לדגם של נוגה יש עדיפות מבחינה אדריכלית –חלוקת החלל, הגמישות התכנונית ואופן הגדילה.
4. חסרון בתוכניתה של נוגה הוא גודל חדרי השינה בשלב הראשון.
5. במצב של שתי תוכניות דומות, יש לתת עדיפות לנוגה. כאדריכלית מקומית יש יתרונות רבים בהעסקתה – הן יתרונות כלכליים מובהקים והן יתרון הקרבה והזמינות (ברוך הציע ליווי מוגבל מאד של הדיירים).
6. הוועדה מודעת לכך שבקרב הדיירים הפוטנציאליים אין תמימות דעים לגבי התוכנית העדיפה, ולגבי שאלת העבודה מול אדריכל מקומי או חיצוני.
7. הוועדה מאמינה ביכולתה המקצועית של נוגה להתמודד עם האתגר שעומד בפניה.
סוכם פה אחד:
1. יש לבצע בבתים ביסוס מראש של מלוא השטח הפוטנציאלי לבנייה - 120 מ"ר.
2. הוועדה ממליצה על תוכניתה של נוגה לבתים החדשים. זאת בכפוף לתיקונים הבאים:
א. נוגה תגיש הצעה מתוקנת, ובה חדרי שינה גדולים יותר, כבר בשלב הראשון.
ב. נוגה תראה אפשרות של שתי מקלחות, כבר בשלב הראשון.
ג. נוגה תציע יותר מדרך אחת לאירגון הבית, כבר בשלב הראשון.

שתי הערות שעלו במהלך הישיבה:
• חלק בלתי נפרד מהתכנון הוא תוכנית גן, שכוללת ניקוז וקרקע, וכן תוכניות חשמל, ביוב וכו'.
• 80 מ"ר אינם גודל הולם עבור בנייה חדשה כיום.

ר ק פ ת ז ו ה ר

טו' בתמוז תזס"ח 18.7.2008

עלון מס' 27(3699) טו' בתמוז תזס"ח 18.7.2008תרבות אמיתית מהי?
תרבות אמיתית היא אותו ערב קסום מדי שישי
לצלילי גיטרות, אקורדיון, חליל וקלרינט
קולות יפים של ילדים
עיון במקורות
כיבוד, עוגיות ...
תרבות אמיתית מה היא אומרת?
קבוצת חברים נפלאה נפגשת
צובעת ביופי וחן את חיינו
ועושה שתהיה השבת מהודרת.

לאורי תומר, למרים שיינפלד, לקובי גרוסמן, לאורלי ארליכמן, להדס מור, לאמיל ששון ולענה ששון – האחת והיחידה
ולכל המשתתפים הקבועים
שפע ברכות ותודות
על קבלות שבת מאירות עיניים
שהנכם מארגנים מדי שבוע, ביצירתיות רבה, וכשרון.
במעשיכם אתם מזכירים לנו שאנחנו שייכים לעם עתיק, מיוחד,
בעל מסורת ויש לשמור עליה מכל משמר.
וכל זאת הנכם עושים בדרך שמוציאה את הטוב שבנו.
ו....זו כבר השנה הרביעית ברציפות!


פ ו ת ח י ם ש ב ת
לפני שבוע ערכנו קבלת שבת חגיגית לסיום העונה הרביעית ולכבודם של מסיימי כתה י"ב. בתחילה הבענו תודה לכל האנשים הרבים שתרמו מכישרונותיהם המגוונים לעונה זו:

לכל הדרשנים והמספרים שהעשירו את ערבי השבת בתוכן אינטלקטואלי ובזיקה לשורשים ולמסורת שלנו: לאבנר ארבל, לאבישי גרוסמן, לעדה גבע, לנועם גרוסמן, לאורי שפירא, לנעמן אפשטיין, למירב חופי, ליסמין גבע, לעלי אלון, לרקפת זוהר, לאדם זרטל, למירי אדליסט, לסיגל דקל, לצילה ליס, לרפי שפירא היקר והאהוב שכל כך חסר לנו, הן כדרשן ייחודי והן כסולן נהדר. ליוסי בן מיור, לשלומית ויורם תומר, לאורי ליס, לצבייה וייסברג, לאיריס ארבל, לשרה אבל, ליואל גרוסברג, לנילי ארבל, לחופי, לאלישע שמרי, לאסתר אנגל ולפינו כהן.

לנגנינו המשובחים: מירי גרוסברג – קלרינט, ניר אלון – אקורדיון ואמרי גלעד - דרבוקה, על היופי הצלילי שהרעיפו עלינו מדי שבוע במסירות ובשמחה. לְאוֹת הוֹקָרָה הענקנו להם את הספר המקסים "בראוניז" שכתבו דלית יוסף-אנגל וּבִתָה נוּפָר.

לסולנים הרבים והטובים: קובי גרוסמן, רקפת זוהר, דלית איזנברג, אילן לוטן, יואל גרוסברג, ענת אלון, סהר חופי, מיכאל אבנר, חבורת הבחורים, ותזמורת החליליות. לזמיר גולן שהביא משב רוח רענן וחדשני עם זמרים צעירים ומוכשרים: מארק צ'נסקי, אמיתי ששון, אמרי גלעד, גילי אבל, ועידית פיק. לכולם, לכולם שאו תודה וברכה!

את כל השירים בערב זה הקדשנו למסיימי כתה י"ב, בכל שיר הופיע שמו של אחד המסיימים (או רֶמֶז לִשְמוֹ). לאחר הזיהוי התקבל כל בוגר במחיאות כפיים ובשוֹשָן רענן. את השושנים חילק במסירות אמיר משיח. הסולנים היו הפעם: מיכאל אבנר, גילי אבל וזמיר גולן, תזמורת החליליות, וקובי גרוסמן. חן, חן להם!
נילי תומר בירכה בשם ההורים ברכה יפה אותה שילבה בכישרון רב עם פרשת השבוע. במילים חמות ומרגשות בירכה ענת גרוסמן את הבוגרים וחילקה להם שי מהקיבוץ.
חיים חננאל בדרכו ההיתולית והאוהבת אמר דברים קצרים ומשובבי לב על כל אחד מהמסיימים. ואז בהנהגתו של אלון חננאל שרו כל מסיימי הי"ב את השיר "אל הלא נודע" של סנדרסון. לסיום הטקס שרו כל ההורים בהובלה של חיים חננאל את "עוּף גוזל".

תמה העונה ורגע לפני סיום רציתי לומר תודה גדולה לחברי צוות קבלות השבת הנהדר שכל אחד מהם שווה זהב: לאורי תומר, למרים שיינפלד, לקובי גרוסמן ולאורלי ארליכמן. כמו כן תודה להדס מור על הכנת הכיבוד שבוע אחר שבוע. לאורי אשכולי על היין והזיתים, ולגלי אברהמי על התמיכה והיחס הטוב.
ולבסוף, לכם חברים יקרים, הבוחרים מדי שבוע לקבל את השבת במסגרת זו, דעו כי אתם נותנים לנו את הסיבה ואת הכוח לפעול... בלעדיכם דבר לא היה קורה.

אז זהו, יוצאים לפגרה, לאסוף כוחות ולנוח מעט.... להתראות בעונה הבאה!

ענה.


פרוטוקול הנהלת הקהילה
מיום 23.6.2008

1. אושר פרוטוקול הנהלת קהילה מיום 11.6.08
2. משתלמים לשנת תשס"ט
עידן יגודה (ועדת השתלמות) הציג את רשימת המשתלמים לסוגיהם, בהתאם לתקציב שאושר. הרשימה אושרה בכמה תיקונים. תפורסם לציבור על ידי ועדת השתלמות.

3. חלוקת דיבידנד לחברי עין שמר.
הנושא לא נידון מאחר שהחברים הקשורים לנושא (עודי דגאי, חמי סל, משה רונן ויהודה ריפתין) לא יכלו להגיע לדיון.

4. שינוי מחיר ק"מ.
איילת הציגה תחשיב של גיל עמל, המצביע על עליה ניכרת במחיר השימוש ברכב (הן בשל מחירי הדלק והן בשל עלות העבודה במוסך). מצב זה חייב את הקהילה להגדיל את סיבסוד הרכב בארבעת החודשים הראשונים של 2008 ב- 100,000 ₪ מעל המתוכנן. התחשיב החדש קובע, כי המחיר לק"מ לחבר (משתנות) עומד על סך 0.99 ₪/ק"מ, ולענף/ועדה 1.90 ₪/ק"מ. נערך דיון על הפערים ההולכים וגדלים באוכלוסייה בנושא הרכב.
הוחלט: מחיר הק"מ יעודכן עפ"י התחשיב של גיל מיום 1.7.08. במקביל, תביא הנהלת הקהילה הצעה לציבור על הפרטת הרכב.

5. ק ל נ ו ע י ם .
לאור כמה פסיקות המגדירות קלנועים כ"כלי רכב" ומשיתות על בעליהם פיצויים במקרה של פגיעת גוף, ועדת רכב העלתה לדיון את השאלה אם לעשות "ביטוח חובה" לקלנועים ואם כן – על חשבון מי. עלות הביטוח – 379 ש"ח לשנה.
בדיון עלו הנקודות והדעות הבאות:
 נזקי גוף כרוכים בפיצויים גבוהים מאד וחשוב לבטח על מנת להיות מכוסים בתביעות של נזקי גוף לצד שלישי.
 מצד שני, הסיכוי לפגיעה ותביעה בתוך חצר הקיבוץ נמוך מאד.
 העלות נמוכה ואין קושי לתקציב של חבר מבוגר לשאת בו.
 לעתים הקלנועית היא צורך רפואי ברור, וכל עוד לא הפרטנו את הבריאות, אין להשית את עלותה על החברים.
 מי קובע צורך רפואי.
 עלות הביטוח, כמו עלות הקלנועית בכלל, צריכה להתחלק בין החבר לקהילה 50/50.
 הביטוח צריך להיות 100% ע"ח החבר מאחר והשימוש בקלנוע, להבדיל מרכב, הוא אישי.
סוכם:
א. איילת תתייעץ עם עו"ד לגבי כדאיות הביטוח. במידה ותהיה המלצה לבטח, העלות תתחלק 50/50 בין החבר לקהילה.
ב. ועדות רווחה ובריאות יבחנו את הסוגיה של הגדרת צורך רפואי על ידי רופא הקיבוץ.

6. קבלה לחברות
רקפת זוהר וענת גרוסמן הכינו נייר עמדה בנושא הקליטה והוא ידון בהרחבה בהנהלת הקהילה לפני הבאתו לשיחת קיבוץ. הוצג נוהל ביניים, אשר מדגיש את חשיבות הקבלה למועמדות וחברות, ומחייב שמיעת המועמדים וכן כמה חוות דעת לפני קבלת החלטה, כולל חוות דעת משותפים לעבודה, חברים מהחוג החברתי ובני משפחה.
לגבי המועמדים הבאים, קיבלה הנה"ק דיווחים של איילת, על נושא תפקוד כללי ותקציבים, ודיווח של רוני בנושא עבודה. חלק מהמועמדים הגיעו עם בני זוג. התקיים דיון שבסופו הוחלט:
• עינת תומר – הנהלת הקהילה ממליצה על קבלה לחברות.
• טל אייזן – הנהלת הקהילה ממליצה על קבלה לחברות.
• מרק צ'נסקי – הנהלת הקהילה ממליצה על קבלה לחברות.
• לנה בר מאור – מפאת קוצר הזמן, הדיון יתקיים בהנהלת קהילה הבאה.

7. אסתי ויניב שלום לשנת חופש
הנהלת הקהילה מאשרת שנת חופש לאסתי ויניב החל מיום 1.7.08. מאחר ויניב אינו חבר, יצטרך לעבור הליך של קבלה למועמדות כאשר המשפחה תרצה לחזור לקיבוץ.


רשמה: איילת מוזס
‏‏יום רביעי 17 יוני 2009
לכבוד
קיבוץ עין שמר

הנדון: תרומה לקיבוץ חולית

בנוסף למכתב שנשלח אליכם ממזכירי התנועה לפני מספר שבועות, התגייסתי לעזור לקיבוץ חולית בנושא זה.
קיבוץ חולית הינו קיבוץ קטן המונה 25 חברים ו – 100 תושבים. עד לפני שנתיים סבל הקיבוץ ממשבר כלכלי וחברתי עמוק. בנוסף למשבר זה התווסף קושי נוסף – המצב הביטחוני. הקיבוץ שוכן בדרום עוטף עזה וסובל מירי קסאמים ופצמ"רים בתדירות גבוהה. בשנה האחרונה התגייסו מספר גופים לעזרת הקיבוץ. עזרה זו שיפרה ללא הכר את המצב החברתי והכלכלי של הקיבוץ.

השינוי המשמעותי ביותר הגיע מתנועת השומר הצעיר אשר החליטה לקיים בקיבוץ חולית את הועידה העולמית במסגרת חגיגות ה – 60 למדינה ו – 95 שנה לשומר הצעיר.

בזכות הועידה סיכמו הקיבוץ ותנועת השומר הצעיר העולמי על הסכם ארוך טווח לפתיחת כפר סטודנטים בחולית ליהודים צעירים הבאים מכל רחבי העולם. כפר זה מונה כ – 70 צעירים וצעירות בכל נקודת זמן. הכפר מנוהל ע"י השומר הצעיר, מתוחזק ע"י הקיבוץ ונתמך אקדמית ע"י מכללת ספיר.

הסטודנטים המגיעים לכפר ומגשימים חלום ציוני, משתכנים בין היתר ב – 50 יחידות דיור קטנות (שקוביות) אשר זקוקות לשיפוץ מיידי. עלות שיפוץ כל שקובית – 5,000 ₪ לא כולל מזגן שנתרם ע"י הסוכנות היהודית.
אנו פונים בבקשה לתרומת שיפוץ שקובית אחת או יותר לפי יכולתכם.
פנייתי מתואמת עם קיבוץ חולית, ניתן לפנות אלי בכל שאלה/הבהרה.

בתודה מראש,

יניב גלברד מרכז משק קיבוץ בארי 054-7918158

מ ה נ ה ל ת ה ק ה י ל ה
הנהלת הקהילה בישיבתה מיום 9.7.08 החליטה להיענות לפנייה הר"מ של קיבוץ חולית.
הנה"ק פונה לחברים לתרום באופן אישי וכן תקצה סכום זהה לזה שיותרם, מתוך תקציב הקהילה זאת במגמה להגיע לתרומה של שתי שוקביות (200 חברים שיתרמו כ"א 25 ש"ח = שקובית אחת).

ההתרמה תתבצע בחדר אוכל בניצוחם של שמחה ועלי אלון.

רקפת זהר ואיילת מוזס

שמחה ועלי אלון:
כמי שיש להם בן, כלה וארבעה נכדים בעוטף עזה (בקיבוץ בארי) אנחנו שמחים וגאים מאוד בתרומת הקהילה שלנו לתנועת השוה"צ שבחרה לקיים פרויקט תנועתי בקיבוץ חולית.
יפה יהיה להגדיל את תרומת הקיבוץ ולהוסיף עליה כיד נדיבותם הטובה של החברים.

להציל את ארוחת ערב שבת!
מאת:
חיים חננאל

לפני כשנה קראתי בעלון המשק כי סכנה מרחפת מעל ארוחות ערב שבת מכיוון שחברים אינם מעוניינים לעבוד. לעבוד פעם בחודש? ועוד בתמורה כספית נאותה? "מה הביג דיל?" חשבתי והצטרפתי לצוות.

מאז, אני חייב לומר- אני ממש לא סובל. יש בזה אפילו סיפוק קל, לראות איך בשש בערב בדיוק, הכל מסודר ומוכן לקראת הקהל הגדול שבא. אלא, שבערב שבת האחרונה נשברתי קלות ובסגנון חננאלי טיפוסי ניפנפתי בידיים ואמרתי שאני לא בא יותר. במועדון לחבר התרחשה קבלת שבת מרגשת בהשתתפות מסיימי י"ב והוריהם. חיפשתי מחליף כדי להיות נוכח ואז התברר לי שדבר כזה אינו אפשרי. כל כך מעט חברים בסבב הזה שאותו פועל שכיר שעובד מולי בשבועיים הבאים עובד יחד איתי- והפעם בכלים.
איכשהו בזכות הזריזות של מרתה ושלוות הנפש של מנו, הגעתי בזמן היישר מהעבודה, לבוש מעטה קל של כתמי רסק עגבניות, טיפות מרק עוף משומן שלא יבשו וניחוחות בישול.

וברצינות:
אני בטוח שרבים מסכימים איתי שארוחת הערב של ליל שבת היא מהמפגשים היותר חגיגיים שלנו. הקהל בא בהמוניו, אנשים מתלבשים יפה, נפגשים, אורחים מגיעים ובשבילי לראות את ארבעת הסבים של עומר יגודה רצים אחריו בחדר האוכל זו חוויה משפחתית אמיתית. לא חבל? לא חבל לוותר בקלות כזו? אנחנו (אני בהחלט מדבר בשם הצוות) קוראים לציבור לחזור להצטרף לצוות המשבצים. זה לא כל כך קשה ויש תמורה כספית - חשבו כ- 12 יום כאלו בשנה כפול השעות- לי זה מממן חלק מחוג הפסנתר של הילדה ועושה משהו טוב לקיבוץ. אז מה כל כך נורא?
ניפגש בשבת
ל ח ב ר י ם ש ל ו ם

ברצוני לרענן מה ניתן למצוא אצלנו באתר:

1. לוח אינפורמציה רץ ובו כל ההודעות שגלי כותבת בערוץ המקומי + שומרי לילה של אותו שבוע.
2. מספרי טלפון של כלל החברים + ניידים
3. מידע על פעילויות במילוא (כולל חופשים)
4. מידע על פעילויות תרבות עתידיות
5. פינת יזכור.
6. זמני פתיחה וסגירה של ענפי שרות שונים כולל נהג בית
7. סיפורי מקום
8. עלון המשק האחרון
9. סקר על נושא מסוים המתחלף לעיתים. (יש מקום להציע נושאים נוספים).
10. קישורים לבית ספר רעות, למועצה ולאתר הקיבוצים.
ועוד ועוד.......

אני יודעת שחברים רבים לא נכנסים לאתר מסיבות שלהם, אך נדמה לי שיש אחרים שכן רוצים ולא מעיזים. לשם כך אני מוכנה לתת עזרה למתעניינים.

מספר הטלפון שלי 4482 - אפשר להשאיר הודעה ואפשר להשאיר פתק בתא הדואר שלי. אני מבטיחה לחזור לכולם. מי שיצטרך עזרה בבית אין לי בעיה להגיע גם הביתה.
בנוסף אשמח לקבל רעיונות לשיפור.

ב ב ר כ ה , שרה אבל


ועוד בנושא הפדיקור


תגובה לתגובה
נ י צ ה ח ו פ י

ושוב תגובה נוספת בנושא שנכפה עלינו – הפיכת הטיפול בפדיקור ל"מרכז רווח".
ממתי נושא בריאותי הופך למרכז רווח בקהילה?
האם קהילה המחפשת מקורות נוספים לפעילות הקהילתית צריכה להרוויח מהטיפול בפטרת הציפורניים, או מטיפול בעיוותים אחרים הנגרמים לחולי סוכרת ברגליים, או מבעיות אורטופדיות שונות בגלל גיל, גובה וכו'?

הפדיקור מקל על החברים הסובלים מבעיות כפות הרגליים ומונע החרפתן.

עד כה נגבה מחיר נמוך יחסית עבור הטיפול הזה (וגם עליו איני בטוחה שנגבה בדין. אולי המחיר הקודם אמור היה לכסות הוצאות שונות של ענף הפדיקור, אבל מרכז רווח על שום מה?).

שאלתי בקיבוצים גדולים אחרים המתנהלים מבחינה חברתית וכללית בדומה לעין שמר ובשום מקום לא גובים כלל תשלום עבור פדיקור, זה ניתן כשרות לחבר ואינו נחשב כמותרות, ובודאי שאין להעמידו בשורה אחת עם שרותי מספרה או קוסמטיקה, שהם במידה מסוימת עניין של בחירה ויש להם סעיף בתקציב הכולל ("תקציב החבר"), אם כי לרוב התמחור בתקציב עבורם ממש, ממש אינו ריאלי. ראה תקציב לתספורת, צבע לשיער (נו...).
אני גם מתפלאת על ועדת בריאות שנתנה ידה לגזירת הפיכת מרכז רווח מפדיקור, האם זה לא מטרת ועדת בריאות לדאוג ולטפל בכל נושאי הבריאות של הציבור וביניהם בריאות כף הרגל?

אני מציעה להביא לדיון מחודש את ההחלטה הזאת השגויה בעיני ובעיני חברים רבים אחרים ואולי אף להעמיד סעיף זה להצבעה.


מגיבה נירה כהן – רכזת בריאות

אינני בטוחה שטיפולי פדיקור בקיבוצים שניצה מדברת עליהם הינם תחת מטריית התקציב של ו. בריאות כפי שהיה נהוג אצלנו (למעשה אני כמעט בטוחה שלא).
מתקבל הרושם מדברי ניצה כאילו עד היום לא שילמנו על פדיקור. שילמנו גם שילמנו ובכך אין שינוי. השינוי הוא בתוספת של 6 ש"ח בעלות לחבר/ה.

ובכלל - ההחלטה בנושא איננה בידי ועדת בריאות כי אם בידי מנהל/ת הקהילה ו/או הנהלת הקהילה.
רשאית הנהלת קהילת עין שמר לדון מחדש בהחלטה שהתקבלה לפני מספר שנים, להפריט עלות טיפולי פדיקור לתקציב ולהעמיד להצבעה החלטה שטיפולי פדיקור ימומנו על ידי תקציב הקהילה.

אני מציעה להפנות את הבקשה לדיון בנושא להנהלת הקהילה.

נירה כהןתשובת איילת מוזס – רכזת הקהילההפרטת הפדיקור והקוסמטיקה נעשתה בשנת 2003.
ההפרטה במקור הייתה:
3 פעמים בשנה טיפולי פדיקור בסכום של 151 ₪ לשנה במונחי תקציב 6/2008
4 פעמים בשנה טיפוליי קוסמטיקה לחברות בסכום של 202 ₪ לשנה במונחי תקציב 6/2008.

חברים שלא נזקקו לטיפול או ששוחררו מחובת התשלום, חסכו במהלך השנים הוצאה זו – ונהנו, כמו בכל הפרטה אחרת, מתוספת לתקציבם.

כיום, באם הנך נזקק/ת לטיפול, שאינו מוגדר בסל הבריאות של קופ"ח, עומד לרשותך סכום ההפרטה ועוד סכומים אחרים שהופרטו כמו תוספת ותק לתקציב.

למרות האמור לעיל, לאור מספר לא מבוטל של פניות בנושא, שקלנו שוב את הנושא ולאחר התייעצות עם מרלן עלות הטיפול תהיה בסך 45 ₪ לחברים.
עלות זאת תחול על כלל החברים ללא יוצא מן הכלל.

בכל מקרה אין כוונה להפוך את הפדיקור למרכז רווח אלא להפסיק את השתתפות הבריאות במימון הטיפול. קודם לכן, הפעילות הייתה מזוכה ב 78 ₪ לטיפול, משהם היה החבר משלם 39 והבריאות 39. הקהילה מעתה לא נהנית מכספי הפדיקור. מדובר על כיסוי עלויות בלבד.

אשר לנושא "הסוכרת" שאינו יורד מסדר היום בנושא:
בהתייעצות עם רופא, נאמר מפורשות שפדיקור אף יכול להזיק לחולים בעלי "סוכרת מתקדמת" שאיבדו תחושה ברגליים.
על החולה לבצע בדיקה יום יומית ולהקפיד על היגיינה וניקיון של כפות הרגליים.

בסה"כ מדובר על תוספת של 6 ₪ לעומת קודם ובאם היו מצמידים את המחיר למדד – כבר מזמן היו מעלים את השתתפות החבר בטיפול.

שבת שלום, איילת מוזס
מ כ ת ב ת ג ו ב ה
ל ה ו ד ע ת ת מ י כ ה .

קראתי בעלון המשק האחרון מכתב תמיכה בעודי ולא ברור לי אם זה הומור או שזה רציני.
באם זה רציני אז זאת בדיחה עצובה מאוד.

ב נ י

לניצן אדר וצליל רוזיו
המתגייסות לצה"ל

שיהיה לכן גיוס קל, מעניין ומאתגר
ב ה צ ל ח ה!

מאחלים: ועדת צעירים וקשרכ ר ט י ס י ת ד ל ו ק

השבוע חלקנו כרטיסי תדלוק לחברים שמעוניינים לתדלק בתחנה בקיבוץ.

חברים שמעוניינים להצטרף אנא פנו לגיורא ריפתין עד ליום 31.7.08 וגם לכם ננפק כרטיסים.

החיוב מתבצע בתקציב האישי
המחיר – מחיר תחנה פחות 3%

שבת שלום, איילת מוזס
נועם הספר יבוא ביום שני
ההרשמה על הלוח.לאבא שטיין
שהגעת בכבוד לגילך המכובד,
ברכה חמה להמשך בשמחה, ביצירה ובבריאות טובה.בשבת 19.7.08
בשעה 11:30
גילוי המצבה של
אהובה הרץ ז"ל
הפאב
פתוח
בשישי

היום שאחרי ההצבעה על השינוי

קטעים מתוך מאמר על השינוי
שנכתב בעלון בית זרע – ע"י עבי אשכנזי.
הביאה לדפוס - ניבה גולן.

כל השנים נע הקיבוץ בין המוקדים של הכלל והפרט במסלול חד סטרי: הקטנת משקלו של הכלל והגדלת משקלו של הפרט, נראה שזו העדפת החברים, אחרת זה לא היה מתרחש.

היו שינויים שנחשבו מרחיקי לכת בשעתם, כמו המעבר מקומונה א' לתקציב הכולל, או המעבר מלינה משותפת ללינה המשפחתית. גם אז היו חברים שהתנגדו משום שרצו לשמר את הקיבוץ הישן והטוב.
הנקודה החשובה היא, שהיום לא מורגשת חרטה והחברים אינם רוצים לחזור למצב הקודם.


ה ש י נ ו י י ם -
בתחום השירותים מתוכננת העמקה של ההפרטה, אולם המערכת הארגונית של הקיבוץ היא תמשיך להתקיים. הקהילה תמשיך לנהל מערכות בריאות, חינוך ותרבות, תמשיך להחזיק את הנוי והחצר ותספק שרותי תחזוקה ושירותים אישיים אחרים. נכון על חלקם נצטרך לשלם, או לשלם יותר מששילמנו, עד כה, אך ניסיון העבר מלמד שתשלום ישיר על הצריכה מביא התייעלות ומגדיל את ההכנסה הפנויה ואת מרחב הבחירה של החבר.

בתחום ההכנסות, חברי הקיבוץ יעבירו את הכנסותיהם מעבודה ומקצבאות לקופת הקיבוץ ויקבלו תקציב. לכאורה כמו עד היום, אולם התקציב יחושב לפי נוסחה שבה הכנסת המשפחה מהווה מרכיב מרכזי. זה לא יהיה כמו הקיבוץ השוויוני (?), אבל לא כה רחוק מהמציאות הקיימת, שבה נהוגות כל מיני נוסחאות המאפשרות אי שוויון בחלוקת ההכנסות, שלא לדבר על הכנסות בלתי מוצהרות.
בתוכנית השינוי יש יסוד חשוב של הגינות – הגידול בתקציב יחושב לפי סך ההכנסה שהחבר תורם לקיבוץ, ולא לפי יכולתו לפצל את הכנסותיו ולהעניק כותרות שונות להכנסות מסוגים שונים.

ש מ ו ע ו ת -
אני שומע ממתנגדי השינוי ביקורת חריפה על המצב הנוכחי בהקשר של ההכנסות הפרטיות – כאלה שבמסגרת הנהלים ואלה שאינן במסגרת הנהלים. אני מקבל ביקורת זו, אך אני חולק על המסקנה כאילו זה נימוק נגד תוכנית השינוי – ההיפך הוא הנכון. תופעה זו קיימת כבר במצב הקיים ודווקא תוכנית השינוי מכניסה אותה לסדר.

במסגרת הערבות ההדדית יתאפשר רשת ביטחון למי שמתאמץ אך מתקשה להשיג הכנסה מספקת. הגמלאים, בזכות תרומתם בעבר (לא בחסד) יקבלו תקציב פנסיוני השומר פחות או יותר על רמת החיים מלפני השינוי. אין להתעלם מהעובדה שבשנים האחרונות, ללא קשר לשינוי חל תהליך שחיקה בתקציב הפנוי וככל הנראה שחיקה זו הייתה נמשכת.
נכון יהיו פערים בהכנסות החברים, אולם הפערים יוגבלו על ידי מערכת מיסוי אחיד לכל ולחברים המסוגלים להתפרנס תהיה אפשרו לשפר מצבם.

ב ל ת י נ מ נ ע -
חשוב להבין, תהליך השינוי הוא בלתי נמנע. אולי נמתין שנה שנתיים, נמשיך לקבל החלטות שמגבירות את חוסר השוויון שלא על בסיס הוגן, ואז ניכנס לסיבוב נוסף של דיונים... שוב נשכור יועצים בכסף רב ונקדיש הרבה מאוד מאמצים שיבואו על חשבון טיפול בנושאים אחרים.

ת ה ל י כ י ם -
יש תהליכם שגם מתנגדי השינוי לא יוכלו לעצור – הזדקנות הקהילה.

נשמעה ביקורת על כך שתוכנית השינוי פוגעת כביכול בגמלאים ובצעירים.
לגבי הגמלאים – בכלל לא ברור שהם יפגעו, ואם כן, לא מעבר לפגיעה שהייתה נגרמת בגלל המשך תהליך השחיקה.
לגבי הצעירים - תיתכן פגיעה בהורים לילדים, אך הם יוכלו להתגבר עליה על ידי העצמת הפרנסה.

אבל אסור להתעלם מהקבוצה שנמצאת בסיכון המרבי, שכבת הביניים, החברים שמצפים להיות גמלאים בעוד 30 ואולי 40 שנה - הם בסיכון המרבי. מניעת או דחיית אימוץ תוכנית השינוי עלולה לגרום פגיעה קריטית בשכבה זו.
זה הרגע האחרון להתארגן להעמקת הביטחון הסוציאלי.

תוכנית השינוי היא למעשה תוכנית הצלה שנועדה לבלום תהליכי התדרדרות ולספק בטחון לעתיד.


נלקחו (בטעות) מכנסי עבודה קצרים ממקלחת הבנים בבריכה.
בכיסים היו רשיון נהיגה ותעודת זהות המצפים בקוצר רוח לחזור לבעליהם.
ב ת ו ד ה - ניר אלון


מכתב
שלום לכם,
אנא מכם, בבקשה הקדישו שתי דקות לקריאת הודעתי זו. זה מאוד חשוב לי. רק כך אוכל אולי למצוא את אשר אני מחפשת.

אני ניצולת שואה, כיום בת 72 לעת זיקנה, כשבנותי וחלק מנכדי נישאו וב'ה אני זוכה לנקום את נקמתי בנאצים - משפחה ענפה בארץ ישראל, אני חשה
צורך לסגור מעגלים. מכיון שהייתי ילדה קטנה במלחמה, איני זוכרת הרבה מתקופה זו.
במחקר הארוך והמעמיק שערכתי נשארו חורים רבים בסיפורי - סיפורה של ילדה קטנה שאיבדה כמעט את כל משפחתה. אומנם אחת מיני רבות, אך בשבילי - עולם ומלואו.
אני מחפשת אנשים שעברו איתי את הגבול מצרפת לשוויץ, בשנת 1943
אנשים אלה היו אז ילדים קטנים, והיום צריכים להיות בני שבעים פלוס.
נסו להיזכר,אולי שכנה, קרובה רחוקה, חברה של אמכם/סבתכם וכד'. זכרו ששם משפחתן של הנשים
השתנה ככל הנראה, והם כולם יכולים להיות בכל מקום על הגלובוס, אם הם עדיין בחיים.
השמות:
ליזט פלסטרנט
פאול רוזנברג
ליבה רוזנברג
סוזן סובלמן
יצחק/אייזיק מילאן [או מילאן איזק, לא ברור מה השם הפרטי]
דורה ישראל-מנשה ושני ילדיה, רוברט ופורטוני

גם אם אתם מכירים מישהו עם סיפור דומה שעבר את הגבול בשנה זו אך לא מופיע ברשימה, אשמח אם תפנו אלי.
המייל:
was.jenny@gmail.com
מקוה למצוא איזשהו קצה חוט.
תודה רבה!


רכבים
מלוכלכים

אני חוזרת ומבקשת להקפיד ולהשאיר רכבים נקיים לאחר הנסיעה בהם.

אם נכנסת לרכב מלוכלך, אנא הודע לי מייד, כדי שאוכל לברר מי נסע ברכב קודם לכן.
והניקיון שיתבצע – יהיה על חשבון המלכלך.

פ נ י נ ה ג ל ע ד
יש!!
תנור אפיה במועדון לחבר
תודות לרבקה ואורי אשכולי.

ב ש ב ו ע ה ב א


שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שבת
26/7/08 בשעה 21:00 במועדון
סעיפי השיחה:
1. קבלה לחברות -
הנהלת קהילה ממליצה לקבל לחברות את המועמדים הבאים:
* טל אייזן
לנה בר מאור
ג'ני יגודה
מארק צ'נסקי
עינת תומר
לירון תיבון
2. תקנון עבודה מתוקן –
הנהלת מש"א מביאה תקנון מעודכן, בעקבות דו"ח הביקורת בנושא שעות נוספות. התקנון אושר בהנהלת קהילה.
3. נוהל קדנציות –
הנהלת מש"א מביאה נוהל מעודכן בנושא אורך קדנציות של רכזי ענפים וממלאי תפקידים.
4. אישור דגם אדריכלי לבנייה חדשה.

להתראות בשיחה
נדי מילשטייןש א י ל ת א
לרכזת הקהילה
למזכירהוהנהלת קהילה

מה קורה עם צוות השינויים?
ומהם לוחות הזמנים?

(השם במערכת)

מוסרת רקפת: צוות שינוי נפגש לפני כחודש וחצי והטיל על קבוצת חברים מתוכו למצוא מלווה מקצועי לצוות. המשימה לקחה זמן רב מן המתוכנן בשל הקושי למצוא אדם מתאים ופנוי ומתאים לתקציבינו. אנו מקווים שהנושא ייסגר בשבועיים הקרובים ונוכל לצאת לדרך.


מה עדיף: לשפץ או לבנות חדש? איפה יותר כייף לתכנן: בקיבוץ או במקומות אחרים? מי לקוח מוצלח יותר: קיבוץ או אדם פרטי? ובהזדמנות זו – כמה פרטים שלא ידעתם על האדריכלית הכי עסוקה בעין שמר.


איך הגעת להיות אדריכלית?
מעולם לא ידעתי מה ארצה לעשות כשאהיה גדולה. המחשבה להיות אדריכלית עברה בראשי, אבל ההחלטה התגבשה בזמן הטיול הגדול למזרח אחרי הצבא. משך אותי הגיוון שישנו במקצוע הזה, שהוא רב פנים: עיצוב ואומנות, טכנולוגיה, פונקציונליות, חברה, אקולוגיה, אורבניסטיקה, פילוסופיה ועוד.

כדי ללמוד אדריכלות נאלצתי לעשות בגרות מלאה אקסטרנית, משום שבזמני עדיין לא עשו בגרויות במוסד. חמש שנים למדתי בבצלאל לתואר אדריכל, במחזור הראשון שהעניק תואר, וסיימתי את הלימודים ב-95.

ומאז...?
שבע שנים עבדתי כשכירה במשרדים שונים, את רובן במשרד "להב-ריג אדריכלים", שבמסגרתו תיכננו (בין היתר) את קריית הממשלה המחוזית בבאר-שבע. במשך השנים יצא לי להכיר ולהתנסות בתחומים רבים של תכנון: מגורים, משרדים, תכנון אזורי, תכנון טכני, עיצוב פנים ועוד.
לאחר לידתה של יערה, פתחתי משרד עצמאי בקיבוץ, ומאז כבר שש וחצי שנים אני עצמאית. במסגרת המשרד אני עוסקת במגוון תחומים: שיפוץ בתים, בניית בתים פרטיים חדשים, תכנון מבני מפעל, משרדים, ועוד. עובדת איתי במשרד טל גילת מקיבוץ עין החורש – הנדסאית אדריכלות במקצועה.


איזה תכונות צריכות להיות לאדריכל?
אדריכל טוב צריך להיות בעל יכולות בתחום הראלי/טכני ובתחום היצירתי/עיצובי, אבל חשובה גם תקשורת טובה עם האנשים. בעבר היה האדריכל כאלוהים, והכל נעשה בדברו. היום אנו נמצאים בקיצוניות השניה, שהיא תרבות היזמים: היזם הוא חזות הכל והאדריכל מתכנן לפי תכתיביו את מה שיהיה הכי קל למכור.
הדבר הנכון לדעתי, הוא היכולת להתחבר ולהבין מהם הצרכים של המזמינים, ולהציע להם פתרונות מתוך האני מאמין שלי.

האם אדריכלים ממציאים כל פעם את הגלגל מחדש או נעזרים בתוכניות קודמות שלהם?
כל בית דורש התייחסות ספציפית בגלל שנתוני השטח מחד ורצונות הדיירים מאידך הם שונים. מצד שני יש לאדריכל ניסיון מצטבר מפרויקטים קודמים שמאפשר לו ליישם פתרונות ועיצובים מוצלחים ממקומות אחרים בסיטואציה חדשה.

מותר לקחת תכנון של אחרים – האם זה נהוג?
חוק זכויות יוצרים חל גם על אדריכלות. לא נהוג (ואף אסור) לקחת תכנון של אחרים, אך גם כאן כמו באמנות ובמוזיקה יש השפעות שעובדות על כולנו.

האם יש משרדי אדריכלות בקיבוצים אחרים?
קיימים לא מעט משרדי תכנון בקיבוצים, בחלקם עובדים כמה מתכננים מאותו קיבוץ יחד (אדריכלות הזורע, ברוך שמיר ועוד). הנישה הקיבוצית דורשת הבנה וראיה מעט שונה משל הבניה במקומות אחרים, ולטעמי יש יתרון במתכננים שבאים מתוך ההוויה הקיבוצית ומבינים אותה מניסיונם האישי.

מהם השלבים של תכנון בית, וכמה זמן הוא לוקח?
בשלב הראשון אני נפגשת עם המזמינים לקבל מידע על רצונותיהם ועל התנאים הבסיסיים של הפרויקט (מיקום, כיוונים, גודל, תקציב). בשלב שני אני מכינה הצעה או שתיים ונפגשת עם המזמינים לשמוע את התייחסותם. נוצר תהליך של דו שיח עם המזמינים וכאשר הם מרוצים התוצאה, עוברים לשלב הבא שהוא הגשה להיתר בניה.
במקביל להוצאת ההיתר (תהליך שנמשך כמה חודשים), אני מכינה תכניות עבודה ומפרטים, ומעבירה את התכניות למהנדס, שמכין תכניות קונסטרוקציה.
בשלב הבניה תפקידי לבצע פיקוח עליון (אדריכלי) שעיקרו לבדוק שבונים לפי התכניות ולתת פתרונות בשטח לבעיות ורצונות שצצים במהלך הבניה.
קשה מאוד להעריך מראש כמה זמן יקח התהליך- זה תלוי מאוד במידה שהמזמין מפנה את עצמו לעסוק בעניין ובמהירות שבה הוא מקבל החלטות. יש גם תלות בקצב של מוסדות התכנון המטפלים בבקשה להיתר. גודל הבית אינו בהכרח גורם עיקרי בקצב התכנון. לפעמים דווקא מגבלה קשה של גודל דורשת תכנון מורכב (ויצירתי) יותר.

מה את מעדיפה לתכנן - שיפוץ או בית חדש?
קל יותר לתכנן בית חדש. שיפוץ דורש השקעה רבה בתיעוד ובהתאמה למבנה הקיים בנוסף לשלל האילוצים שנובעים מסיטואציה נתונה. מצד שני קושי מאתגר ודוחף לפתרונות יצירתיים, כך שיש יתרונות לכאן ולכאן.

מי הלקוחות שלך?
ראשית אני עושה את מרבית עבודות התכנון האדריכלי בעין שמר, הן בתחום המגורים (שיפוצים ועכשיו בתים חדשים) והן בתחום החצר והמשק. אבל רוב העבודה שלי היא עם לקוחות מחוץ לקיבוץ, רובם מהמגזר הכפרי: מצר, להבות חביבה, עין החורש, המעפיל, כפר ידידיה, גן השומרון, פרדס חנה, כרכור, נחשולים, כרם מהר"ל, קציר, מאור, עמיקם, גבעת חיים, בית השיטה ועוד. הקיבוץ שבו אני עובדת הכי הרבה מלבד עין שמר הוא מענית, שם תכננתי רבים מהשיפוצים בבתי חברים, וכן מבנים לגלעם ואת השיפוץ הגדול בבית חביבה.

האם יש קושי לתכנן לאנשים מעין שמר?
אני רואה את הלקוח המקומי הקיבוצי כפי שאני רואה לקוח מהחוץ. אני משקיעה את אותו מאמץ ויחס, על מנת להוציא את התוצאה הכי טובה מנתונים שיש. הלקוח המקומי אינו מובן מאליו בעיני. אני גם לוקחת בחשבון שבתים שאני מתכננת בקיבוץ יישארו לידי עוד הרבה שנים...

ועוד שאלה על עין שמר: מדוע אין אפשרות להרחיב בתים מערבה, האם זה בגלל התשתיות?
תחום זה קשור יותר לועדת תכנון ופחות אלי כאדריכלית. כל תכנית נשקלת לגופה בהתאם למיקום התשתיות בהיקף הבית, שכנים, קרבה לדרך/ מדרכה וכדומה.

לאחרונה שופצו הבית הוורוד ובית הילדים ששימש כמשחקיה – מה חלקך?
שני הבתים שמרו על ייעודם המקורי כבתי ילדים, אך היה צורך להתאים אותם לצרכים של החינוך היום. בשיפוץ הבתים שיניתי חלק מהמבנה הפנימי, תוך שמירה רבה ככל האפשר על המעטפת החיצונית המקורית – כפי שתוכננה ע"י קובה.
הכוונה הייתה לחשוף ולהדגיש את יופיים המקורי של הבתים.

בעבר היית רכזת ועדת תכנון והיום את חברה בה, האם בציבור אין ערבוב בין שני התחומים?
אני בראש וראשונה אדריכלית – וזהו עיסוקי המרכזי. כאשר אני מתבקשת לתכנן משהו, אני עושה זאת על פי המסגרת שנותן לי המזמין. כך גם בקיבוץ; איני מחליטה על גודל הדירה, סכום השיפוץ וכדומה – אלא רק מנסה להוציא את המיטב מתוך האפשרויות והמגבלות. לועדת תכנון אני תורמת מתוך הידע והניסיון שיש לי כמתכננת.

תודה לנוגה על השיתוף
פרוטוקול הנהלה כלכלית
מיום 24.4.08

פרוטוקול ישיבה מס 90
מיום 24/04/08
הישיבה היא של הגופים הבאים:
- מועצת מנהלים של כלל עסקי הקבוץ.
- מועצת מנהלים של "עין שמר החברה הכלכלית".
ועד ההנהלה של "עין שמר אחזקות חקלאות אגש"ח בע"מ".

משתתפים: משה שפירא, אורי ליס, יהודה ריפתין, עמי גלעד, מרק ברצלבסקי, ליאורה מאסטרו, גדעון מגן, לימור גרוסמן, יגאל קצנלנבוגן, גיל עמל, עודי דגאי, יואב דרורי.
מוזמנים: רכזי ענפים (למעט מנהלי ויו"ר תעשיות גומי ומיניפלסט שהיו בישיבה הקודמת),
אורח: חגי ארליכמן.

1. אושר פרוטוקול ישיבה 89.
2. חידוש ערבות עין שמר חקלאות אגש"ח בע"מ לאגש"ח מיניפלסט – ההנהלה אישרה את חידוש הערבות שניתנה למיניפלסט ב-26.06.07 עפ"י בקשת בנק מזרחי והסמיכה את יגאל קצנלבוגן ויואב דרורי לחתום על המסמכים המתאימים.

3. דוחות ענפים 2007 – גיל עמל הציג את הדוחות ביחד עם רכזי הענפים שהגיעו לישיבה (זיו חדוותי – חצר ראשונים, אהרון חדוותי – גד"ש, משה שפירא – רפת, נעדר חן שוורץ - מטעים). ברוב הענפים תוצאות 2007 נופלות מאלו של 2006 .
רפת – עליה גדולה בתמורה ממכירת החלב (תוך שחיקת מחיר המטרה) לא קיזזה
באופן מלא את הירידה הגדולה בהכנסות ממכירת בשר (יבוא מאסיבי). השנה
עודכן מחיר המטרה ומחירי הבשר עלו לכן צפויה חזרה לתוצאות 2006 .
גד"ש – נפילת מחירי הכותנה ונפילת שער ה$ מקשות על הענף. לעתיד סיכוי
המשך גידול כותנה לוט בערפל. יתכן ובשנים הקרובות הענף יצטרך להתמקד
בתחמיצים למיניהם, חיטה ותירס.
מטעים – אבוקדו ברובו צעיר לכן יהיה בהפסד 2-3 שנים הבאות.
פרדס (דיון בסעיף הבא).
חצר – המשך שיפור בתוצאות. הברים העירו כי יש לטפל בהגדלת העברות
מהעמותה לקיבוץ בגין קרקע ושירותים.

ההנהלה רשמה בפניה את התוצאות הענפים והביעה תקווה לתוצאות משופרות
ב- 2008.

4. פרדס – הפרדס מפסיד מזה שנים ואין אפשרות לטעת, ו/או לשדרג אותו בגלל שרובו בקרקע שהושבה בהסדר החובות לממ"י. הוצגו חלופות לעניין זה.
בדיון לא נפלה הכרעה ולכן התבקש יואב לנסות לשדרג את הצעת גרנות ולסכם את העניין בסבב טלפוני.

5. חלוקת דיבידנד –
גיל הציג תחזית מקורות ושימושים לשנת 2008 (מצורף). עודי ויואב הסבירו לגבי
ההשקעות העסקיות המתוכננות, והוצאות והכנסות נוספות לשנה שלא הופיעו
בתוכנית 2008.
ההצעה: להעביר 1.099 מליון ₪ כדיבידנד.
• לאור התוצאות והתחזית הסכום קטן מידי יש להגדילו.
• צריך לנהוג במשנה זהירות לאור השנה הלא פשוטה העומדת בפנינו.
• לא רצוי להשאיר סכומים גדולים כאלו, כפי שמופיעים בדו"ח ללא יחוס.
• הלוואת בעלים צריכה לשמש את הרחבת הצומת.
• יש להבטיח שהדיבידנד יגיע לחברים.

סוכם: א. בהתאם להסכמה שהייתה עם איילת להעביר דיבידנד של 1.2 מליון
ש"ח בגין רווחי שנת 2007. עפ"י החלוקה של 75% לאגודת החברים
הכל בכפוף לאישור השיחה. הסכומים הנ"ל יועברו לחלוקה.

ב. ב. בשבתה כאסיפה כללית של "שמר אגודת חברים" החליטה ההנהלה
לצרף את
יגאל קצנלנבוגן כחבר בהנהלת שמר אגודת החברים".

ג. ג. פירעון הלוואת בעלים לעין שמר – אלון בסך כ-1 מליון ₪ יועבר
לקרן פיתוח עסקי, עפ"י החלטות המועצה להקמת הקרן מיום 16.05.2007. החלטה זו תובא לאישור שיחת קיבוץ.

6. עדכונים:
א. יואב דיווח על פרוייקט הגן במשחקיה- חתימת חוזה עם המשתמש והשגת
בטחונות מתאימים. חבר במועצה הביע תרעומת כי לא ניתנה אפשרות
אמיתית לצוות מקומי להרים את הנושא.יואב התחייב כי אם יתגבשו צוות
ותוכנית עסקית כזו, ניתן יהיה להקימו תחת ענף הגיל הרך של עין שמר.
ב. דיווח על הפקדת התכנית מ254א – הרחבת המתחם המסחרי בצומת מנשה – להתנגדויות.
ג. עודי דיווח כי ההחלטה לבחון השקעה בצ'יק-טק הוקפאה עקב נסיבות הקשורות בצוות הבודק. חברי המועצה ביקשו לעשות מאמץ ולפתור את הנושא.
רשם: יואב


ל ח ב ר י ם כ ו ל ם -
ביום רביעי ה-23/7/08 יתקיים בהנהלת הקהילה בשעה 16:15
דיון פתוח בנושא מדיניות קליטה לקראת הבאת הנושא לשיחה.

הציבור מוזמן
תודה ליואל גרוסברג
שתיקן את הספסל
בכביש המרכזי של הכפר.
ש ר ה

ש ב ת ש ל ו ם

א' תמוז תשס"ח 4.7.08

עלון מס' 25 (3697) א' תמוז תשס"ח 4.7.08


ספר ציפורי הכפר שלנו הולך ומתקרב
אם כי בצעדים איטיים ממה שהבטחנו.
ועל כן בינתיים, שומו שמיים! הגיעה אלינו ציפור חדשה
בשם "מיינה", וכבר נראו מספר מיינות חודרות לאגף הוופלות בכלבו…מָיינה מצוייה
המיינה אינה סתם סרט אימה מהוליווד, אלא איום אמיתי לסביבתנו הטבעית. זוהי ציפור בגודל של שחרור, אוכלת כול (כולל גוזלים של ציפורים אחרות).
היא קולנית מאוד, מתלהקת ודוגרת בכל מקום: על עצים, בבתים ועל רמזורים.
מקורה בהודו והיא הועברה למקומות אחרים על ידי האדם, והתבססה מצוין בחלקים רבים בעולם. בישראל היא כנראה ברחה מהצפארי בתל אביב, משם התפשטה וכיום היא נפוצה בגוש דן, בחדרה ואפילו אלינו הגיעה השנה.

במחקר חדש באוניברסיטת תל אביב נמצא, כי למיינה יש יכולת ריבוי גבוהה ביותר והיא דוחקת באלימות רבה מינים אחרים של ציפורים מסביבתה. בהוואי לדוגמה, היא דחקה והכחידה 23 מינים מקומיים של ציפורים, וברור שגם בישראל היא תכחיד מני עופות מקומיים. בקיצור, תשמור נפשי מהמיינות!
כיום יש מודעות רבה יותר לבעייתיות אקולוגיות. מדענים וממשלות משקיעים משאבים גדולים ומחשבה במניעת כניסת מינים פולשים של צמחים ובעלי חיים כאחד; כמו עץ השיטה המכחילה, צמח הלנטנה, הנוטריה והדררה.
(מתוך ספר הציפורים )

פותחים שבת
לפני שבוע שרנו שירי פרחים בהקשר למטה אהרון שפרח באוהל המועד. קובי, אילן ויואל הובילו את השיר "אותך", מירי גרוסברג ניגנה יופי של "בלדה לאשה" וחבורה גדולה של בחורים שרה את "שיר אהבה חיילי".

על פרשת "קוֹרַח" דיברה מירב חופי בגישה עֶרכִּית מעניינת. בתחילה אמרה שהפרשה עוסקת ב"מנהיגות בביקורת", היא סיפרה ששלוש קבוצות שונות מתחו ביקורת קשה על מנהיגות משה ואהרון: קוֹרַח ועדתו. (קוֹרַח היה בן שבט לוי, בן דודם של משה ואהרון). בבסיס טענותיו של קוֹרַח עמדה הטענה שהקדוּשָה ניתנה לכל עם ישראל, מעצם היותו עם נבחר. בטענתו זו הוא מנסה לערער על מנהיגותם של משה ואהרון. לעומתו, מבינים משה ואהרון שהציווי "קדושים תהיו" מורה לעם להתאמץ ולטפס במעלות הקדוּשָה, הקדוּשָה אינה חלה על האדם או על העם באופן אוטומאטי, היא מחייבת מאמץ רוחני. משה מציע מבחן בפני ה' שבסיומו פוערת האדמה את פיה ובולעת את קוֹרַח ועדתו, והאש שיצאה מאת ה' שורפת את שאר מקטירי הקטורת...

קבוצת המורדים השנייה מונהגת ע"י דותן, אבירם ואון בני שבט ראובן הטוענים שמשה נכשל בהנהגתו, כי "העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר..." לדעתם, אין למשה זכות לשלוט בעם, כי לא נבחר על ידו. גם בסופו של מרד זה האדמה פוצה את פיה ובולעת את המורדים.

קבוצת המורדים השלישית היא הנשיאים – ראשי השבטים המתמרמרים נגד העובדה שרק בני שבט לוי משרתים בקודש, הם דורשים שכל השבטים יהיו שווים בזכויותיהם ובחובותיהם. סכסוך זה מסתיים במבחן המוטות שבו פרח רק מוט אחד, המוט של שבט לוי, מטהו של אהרון. מחלוקת זו מסתיימת ללא שפיכות דמים, והנשיאים מקבלים את מרותם של משה ואהרון.

מירב סיכמה את הדברים בשלוש מסקנות: 1. קשה להיות מנהיג, אין מנהיגות ללא ביקורת, ללא תסכול וללא כעס ותוקפנות מצד העם... 2. האגו זה דבר מכביד ומפריע בניהול קהילה או שבט, קוֹרַח שבעצם רצה את השלטון לעצמו הסווה זאת בדרישה לשוויון. הקנאה הייתה כאן המניע למרד. קינאה עלולה להחריב מרקם של חיים משותפים ועשייה מבורכת.
3. מחלוקת לא חייבת להסתיים בחורבן ובאלימות. מותר לא להסכים, וזה קורה הרבה... החכמה הגדולה היא לפתור את המחלוקת.
פתרון סכסוכים אישיים וקהילתיים היא אחת המטרות הנעלות של קהילה, (ולאו דווקא שלא יהיו בה מחלוקות), זה דורש רמת מודעות גבוהה, הסכמה לגישור, והעיקר נכונות להמשיך לאהוב גם אם לא מסכימים על הכל.
מירב ביקשה להקדיש את דרשתה זו לרקפת זוהר ולאיילת מוזס.

השבוע לא נקיים את "פותחים שבת", להתראות בשבוע הבא!פנייה לאילת ושלוש הערות

בעקבות הודעתה של אילת על סיום תפקידה אני מוצא לנכון לקרוא לה לחזור בה מהתפטרותה. לנוכח משבר המנהיגות בו אנו מצויים כעת ולאור נסיבות ההתפטרות, חשוב ביותר שתמשיך בתפקידה.
מעבר לכך, אני סבור שאילת היא מנהלת קהילה מקצועית מסורה ונאמנה לקיבוץ.
לא אסתיר כי גם לי לעתים ביקורת על אופן טיפולה בנושאים מסוימים ואני מצפה שתדע להפיק הלקחים מטעויות שנעשו. בסופו של דבר, לכל אחד מאיתנו יתרונות וחסרונות ואף אחד מאיתנו אינו חף משגיאות.

ושלוש הערות שאני מוצא לנכון להעיר בהקשר זה:

1- דווקא בתקופה זו,של העדר מזכיר מכהן, ראוי שכל ממלאי התפקידים יקפידו לפעול בתחומי אחריותם וסמכותם כפי שהוגדרו במבנה הארגוני והחלטות הקיבוץ ויתמקדו ביישום היעדים שהציבו וקיום ההבטחות שנתנו. כל אחד בתחומו.

2- לצערי, בתרבות הארגונית הרווחת בקיבוצנו (המשתקפת היטב בשני דוחות הביקורת
האחרונים שהוצגו בשיחה) אנו עדים לא אחת שנושאים מהותיים אינם מובאים לדיון
ציבורי ומוחלטים בפורומים מצומצמים שלעיתים אינם בעלי סמכות להחליט בהם.
מוסדות הקיבוץ הרחבים נועדו לשם: דיווח, בקרה,קיום דיונים ציבוריים וקבלת
החלטות. העלאת נושאים לדיון למוסדות אלה תביא להעמקת מעורבות החברים
בהחלטות והגברת השקיפות.
ואני חוזר, הדבר מקבל משנה תוקף בתקופה זו בה תפקיד המזכיר אינו מאויש.

3- בנושא אגודת החברים שמר: לפני מספר שבועות הצגתי שאילתא בעלון בנושא זה, אשר התשובות שניתנו לה היו בחלקן בלתי מספקות והדליקו אצלי "נורות אדומות".
אני סבור שלאור חוסר הבהירות הקיים אצל מרבית החברים בנושא, מן הראוי שיו"ר האגודה הנ"ל (הזמני)- חמי סל, ימסור דיווח מוסמך לציבור על הנעשה באגודה.

המסקנה העיקרית שלי ממסכת האירועים שהתרחשה כאן בשבועות האחרונים היא כי תפקיד המזכיר בקיבוצנו הוא הכרחי ביותר ואני תקווה שרקפת תמלאו בהצלחה. אני בכל מקרה מתכוון לסייע לה ככל שאדרש.

יפתח אלון

הולכים ובאים:
יציאה לחופש
איתן שמואל
נבות זרטל

חזרה מחופש:
מרים שמרי

מעבר לעצמאות כלכלית
נועם גרוסמן
אלון גורן
לילך מלומן
שני זוהר


שפיים ונהנים
השנה חוזרים לשפיים לבילוי הקייצי של המועצה. הנסיעה תתקיים ביום שישי 8.8.08 בשעות אחה"צ.
ההרשמה תיתלה בעוד כשבועיים על הלוח. תרשמו ביומנים.

מזל טוב!
לעידית ומשה רונן
להולדת הנכדה מעין
בת לשחר ותמרה, אחות לאלה
ברכות לכל המשפחה!
אתם לא מאמינים איזה חופים יש לנו!
בטיול בשבת נחשפנו, הודות למדריך המהולל - יוסי בן מיור - לחופים יפיפיים המסתתרים ממש קרוב לבית.
יצאנו בבוקר באוטובוס אחד (כל מי שלא בא הפסיד בגדול!) לכיוון חוף אולגה. למרגלות הצוקים הלכנו בצל בשבילים נוחים כשמי המפרצים הבתוליים מגיעים עד אלינו. מיליוני צדפים ואבנים מיוחדות רק מחכות לאספנים. אחר כך הגענו אל חופים זהובים עם בריכות רדודות בלי אנשים כמעט. אין גישת רכבים לקרבת החופים הללו אז הם נותרו טבעיים ולא מזוהמים מדי. יוסי הביא איתו שלל פעילויות למהלך הטיול מחידון קונכיות ושזירת שרשראות אבנים וצדפים ועד אורח זוחל וחביב (ולא ארסי כמובן) שכבש את הילדים אשר ליטפו והחזיקו אותו.
הפסקות רחצה ומנוחה והליכה נינוחה יצרו טיול פשוט נהדר. האווירה הייתה טובה והים רגוע וחמים. אפילו המדוזות היו מעטות ושמרו מרחק.
קינחנו באבטיח מוצלח ביותר וחזרה לשנ"צ עמוק במזגן...
המסלול מאד מומלץ לכל גיל וכל תרגיל. כמובן שיוסי מוסיף המון...
להתראות בהמשך, גלי.

ת ג ו ב ה
ל ד ע ת י

נדהמתי לקרוא בעלון האחרון שהחל מ- 1.7 יחויב כל חבר המקבל פדיקור לשלם 50 ₪ עבור הטיפול.
כידוע יש בקיבוץ קבוצה של חולי סכרת שעבורם הפדיקור הוא טיפול מונע, וכל רופא מתחיל מזהיר אותנו שנקודת התורפה במחלה היא הרגליים וללא טיפול מתאים עלולים אנו לסבול מהידרדרות ולהגיע עד לנמק ולכן הטיפול הוא טיפול רפואי רב חשיבות, ואיני חושב שצריך לשלם עבור זה. מפליא אותי שועדת בריאות לא מבינה דברים אלמנטאריים חשובים כל כך.

י ו ס י י ג ו ד ה


משיבה איילת מוזס:

ליוסי וחברים נוספים,
במהלך השנים האחרונות צוות הבריאות וועדת בריאות מנסים להגדיר את תחומי הבריאות, במגמה להתאים את התנהלות המערכת הפנימית למערכת הבריאות הארצית.
ניסוח סל הבריאות יחד עם המהלך לצירוף כל החברים לכללית המושלם, היו שני צעדים מרכזיים בניסיון להגדיר מהי בריאות ומהם תחומי האחריות של מערכת הבריאות שלנו.

לפני שנים כאשר הועברו מספר ענפים למעמד של יזמות – לא נעשה הדבר לגבי טיפולי הפדיקור של מרלן.
פניית אילת מוזס (מנהלת הקהילה)

להעביר את מרלן למעמד יזמות עסקית נידונה בועדת בריאות והועדה מצאה שיש היגיון בפניה זו כדי להשוות טיפולים אלה עם טיפולי קוסמטיקה אחרים.

חשוב לציין, כי כאשר דנה הועדה בנושא, הייתה מונחת לפניה העובדה, שמערכת הבריאות במדינת ישראל וקופות החולים לא מגדירים טיפולי פדיקור כטיפולים רפואיים – גם לא לחולי סכרת.
מכאן שגם ועדת בריאות לא מצאה לנכון להמשיך בהסדר המחריג חולי סכרת (וחברים אחרים עם סוכר גבוהה) הפוטר אותם מתשלום עבור הטיפול כמקובל לגבי כלל החברים.

כמובן שכל מה שמוגדר ע"י מערכת הבריאות כטיפול לחולי סכרת, תרופות ו/או עזרים אחרים – תמשיך המערכת לספק לחברים באמצעות המרפאה וקופות החולים.

נא להכיר את ריצ'י

כתבה: שרה אבל

בשכונה שלי, וקצת גם צפונה, מלוות שלוש בנות מהפיליפינים שלוש חברות שלנו ומכניסות הרבה שמחה וחיוכים לביתן, לבני משפחתם ולכולנו.
על אחת מהן, ריצ'י שמה, רציתי לספר בקיצור לקוראי העלון.

ריצ'י הגיעה מהרפובליקה של הפיליפינים מהעיר פנגסינן, השוכנת כ – 400 ק"מ ממנילה הבירה.
הפיליפינים היא מדינת איים (7,109) בקצה המערבי של האוקיינוס השקט, כשעה טיסה מהונג קונג.
חיים בה כ – 90 מליון בני אדם, ובראשם נשיאה העונה לשם לויה מקפגל ארויו שאיננה אהודה במיוחד. מדברים בפיליפינים בספרדית ואנגלית - זכר לשלטון הספרדי ואחר כך האמריקאי שהיה במקום. בנוסף בעוד כ- 84 דיאלקטים של
שפת הפיליפינו. האקלים הוא טרופי עם הרבה מאוד גשם, במיוחד בחודשים מאי ונובמבר.

המצב הכלכלי מאלץ חלק מהתושבים הצעירים לחפש עבודה במקומות רחוקים

ולעזור לבני המשפחה. בישראל הקהילה מאוד מלוכדת וחבר/ה מביא/ה חבר/ה, כך גם הגיעה ריצ'י לישראל.

בהתחלה עבדה בצפת כחצי שנה, אבל בגלל העבודה הקשה והיחס הבלתי הוגן עזבה ועברה לעבוד עם זוג קשישים בבני ברק. כשנתיים עבדה שם, עד ששמעה מקטי (המלווה את חגית) שיש אי שם גן עדן ושמו קיבוץ עין שמר. היא הגיעה לכאן, ועם המשפחה בבני ברק היא שומרת על קשרים עד היום ומבקרת מדי פעם בעיקר בחגים.

לריצ'י שתי אחיות ושלושה אחים חלקם נשואים, ההורים צעירים אבל לא כל כך בריאים. ככלל בפיליפינים המודעות לחיים בריאים מאוד נמוכה וזו הסיבה שרבים מהם עם לחץ דם גבוה, סוכרת ומחלות לב. להורים שלה קנתה לאחרונה טרקטור כמתנת נישואים והקשר שלה עם הבית מאוד רצוף וטוב.

מדינת ישראל מאפשרת לשהות בתחומה 5 שנים בלבד. זו גם הסיבה שרבים מהעובדים נוסעים לאיטליה וקנדה שם התנאים לשהות נוחים יותר.

ריצ'י אומרת שהיה לה מזל שהגיעה למשפחת לוי ולטובה, בה מצאה ממש בית שני והיא מרגישה כבת המשפחה לכל דבר. היא משבחת את חברי עין שמר שמאירים אליה פנים - ואיך אפשר שלא?
גם לצוות הסיעודי בראשה של דליה יש לה רק מילים טובות.

ריצ'י במקצועה מנהלת חשבונות. בעתיד רואה עצמה חוזרת לארצה ומתאחדת עם משפחתה הגדולה שאליה היא כל כך מתגעגעת.

אני מאחלת לריצ'י לקטי ומליסה שיעברו את תקופת שהייתם בארץ רק בנעימים.
ד ו א ר נ ע
שביתת הדואר הסתיימה. חזרנו לשגרה.
ימים יגידו האם השביתה נושאת הישגים,
על כל פנים, הדרכים שננקטו בשביתה זו, כאשר היא פוגעת ומופנית למגזר אחד בלבד, ליישובי הדואר הנע, אינה מוצדקת ונכונה.
וייתכן שנידרש לחשוב על דרכי שרות אחרים על מנת להשתחרר מתלות בלעדית בשירותי הדואר הנע.

בנוסף:
היום התפרסם תעריפון חדש למשלוחי הדואר השונים. על פניו נראה שאין שינויים מרחיקי לכת.

ה ד ס ה ר ו ט מ ן


ללומדים במילוא

לחברים ובעיקר לומדי מילוא!

מכיוון שהודעתי לדליה ברכה על רצוני לסיים את תפקיד המקשרת למילוא, אינני מתכוונת לטפל בטופסי ההרשמה לשנת הלימודים הקרובה.

את הטפסים ימלא כל אחד לפי רצונו (אני מוכנה ויכולה לעזור למי שמתקשה להחליט).

את הטפסים יש להביא למילוא ולתת לסוקי, או לשים בתיבת הדואר מחוץ למבנה.
מאחלת לכולם הרשמה חכמה
ו ב ה צ ל ח ה
תרצה צפניה

רכזת רווחה
תודה לתרצה על הטיפול המסור והאחראי בלומדי מילוא

אני מחפשת אחר מתנדב/ת
להחליף את תרצה.
דליה ברכה


ועדת בטיחות

לכל החברים שלום
בעקבות פניה של חברים משכונת לוינסון לקבל כפתורים עבור בני משפחה למחסום השכונה, דנה ועדת בטיחות בבקשה והחליטה שמטעמי בטיחות לא יחולקו כפתורים נוספים על אלה שחולקו לחברים.
ש ב י ט ש פ י ר א

מדיוני והחלטות מש"א

1. נהג בית
שימו לב, הנסיעה לרכבת בנימינה
מדי בוקר בשעה 7:30 נפסקת מיום ראשון ה – 6/7/08, בעקבות ביטול הנסיעה לעובדי החוץ.
שאר הנסיעות של נהג הבית מתקיימות כרגיל.

2. פנייה לרקפת זוהר להקדים כניסתה לתפקיד.

הנהלת מש"א פנתה לרקפת זהר לקחת את תפקיד המזכירה חודשיים מוקדם מהמתוכנן, בעקבות הצורך הדחוף שעלה בהנהלה ובקיבוץ. רקפת הביעה את הסכמתה ונכנסה לתפקיד החל מחודש יולי.

בשל בעיות טכניות תידחה כניסתה בפועל לבית המשרדים. ניתן להשיגה בטלפון הסלולרי 052-2589112 או דרך נוגה שורר, 4401.
אנו מאחלים לרקפת הצלחה בתפקידה החדש!

כמו כן, מעכשיו, תשב רקפת בהנהלת קהילה בתוקף תפקידה, ותחליף אותה כנבחרת ציבור צביה וייסברג. בהצלחה!3. דרוש/ה מנהל/ת ענף הנוי.

דרישות התפקיד:
רקע בגינון
עבודה פיזית
שימור ושיפור הנוי בקיבוץ
התמדה
עבודה מול אנשים
ניהול צוות

ניתן להציג את המועמדות לרוני גלעד עד ל – 13/7/083. עומר האולינג מסיים עבודתו בחשמליה.

אנו מודים לו על התקופה בה עבד בענף זה, תמיד עם רצון לעזור ולהתמודד עם כל בעיה / תקלה, ובעיקר הכל נעשה בחיוך ומאור פנים.
בהצלחה בהמשך.

זהו להפעם, תודה ויום טוב

רוני גלעד – הנהלת מש"א
________________________________________

חופש גדול ומאושר
לצוותים המתחילים את עבודת הקודש,
לילדינו היקרים,
חופש מלא פעילות עניין ושמחה!

מדליה – בשם ההורים


מ ח ק ר :
היטל על שקיות ניילון בישראל לא יעזור לסביבה – רק 6% מהן הופכות לאשפה.
מאת: צפריר רינת "הארץ"

בישראל מחולקות חינם לצרכניה כשלושה מליארד שקיות בשנה, אבל רק 6% מהן הופכות ללכלוך ברשות הרבים; להן, קביעת היטל על צריכת שקיות לא יביא להפחתה משמעותית של מטרד זה.

אלה הן המסקנות העיקריות של מחקר מקיף על שימוש בשקיות גופיה (מפוליאתילן המחולקות חינם במרכולים ושווקים) שעשו מכון שמואל נאמן בטכניון וחברת "כיוון" למשרד להגנת הסביבה. זאת בעקבות כמה יוזמות חקיקה בכנסת להקטנת השימוש בשקיות.

החוקרים מציינים שהרוב המכריע של השקיות מגיע לבתי הצרכנים, ושם נעשה בהן שימוש משני כשקיות זבל או לאריזת מוצרים והן לא מושלכות ברשות הרבים.
רוב השקיות המזהמות שטחים ציבוריים הן שקיות אריזה ליציאה מחוץ לבית, לטיולים או נסיעות והן מהוות כאמור רק 6% מכלל שקיות הגופיה.

החוקרים מציינים שהשקיות שמגיעות לאתרי פסולת מוסדרים הן אכן בעיה כי אינן מתפרקות, אך מדובר ב0.8% מהפסולת הביתית בישראל ולכן הנזק נמוך.

כל משק בית בישראל צורך היום 2.7 שקיות בממוצע ביום. לפי המחקר, קביעת היטל בגובה שקל על צריכת שקיות יהיה מס נוסף על הציבור. הוא יביא אמנם להפחתת השימוש בשקיות בחניות, אך יימצאו דרכים עוקפות לשימוש בשקיות.
מה שעשוי לשפר את המצב לפי החוקרים, הוא שימוש משולב באמצעי הסברה, צמצום חלוקת שקיות ע"י הקופאיות, ועידוד השימוש בשקיות רב פעמיות.


ועוד על השוטטות בלילות…
אנחנו מחפשים כל דרך כדי לטפל בנושא השוטטות הלילית של בני הנוער שלנו.
שוטטות שגורמת לפריצות, גניבות, ונדליזם וכו'. חלק מהבעיה היא האורחים שבאים לבקר את בני הנוער.
כדי להיות בטוחים שהאורחים רצויים, עליהם לבקש מהשומר בשער להתקשר אל הנער או הנערה אליהם הם באים.
רק לאחר אישור – יוכלו להיכנס בשער.

ההורים מתבקשים להסביר זאת לילדיהם והשומרים מתבקשים להקפיד על נוהל זה.

יניב, סמדר שם טוב, אמיר תומר ענת גרוסמן.


א י ר ו ע י ת ר ב ו ת ש ל ה מ ו ע צ ה

מ ח ק ר :

היטל על שקיות ניילון בישראל לא יעזור לסביבה – רק 6% מהן הופכות לאשפה.

מאת: צפריר רינת "הארץ"

בישראל מחולקות חינם לצרכניה כשלושה מליארד שקיות בשנה, אבל רק 6% מהן הופכות ללכלוך ברשות הרבים; להן, קביעת היטל על צריכת שקיות לא יביא להפחתה משמעותית של מטרד זה.

אלה הן המסקנות העיקריות של מחקר מקיף על שימוש בשקיות גופיה (מפוליאתילן המחולקות חינם במרכולים ושווקים) שעשו מכון שמואל נאמן בטכניון וחברת "כיוון" למשרד להגנת הסביבה. זאת בעקבות כמה יוזמות חקיקה בכנסת להקטנת השימוש בשקיות.

החוקרים מציינים שהרוב המכריע של השקיות מגיע לבתי הצרכנים, ושם נעשה בהן שימוש משני כשקיות זבל או לאריזת מוצרים והן לא מושלכות ברשות הרבים.
רוב השקיות המזהמות שטחים ציבוריים הן שקיות אריזה ליציאה מחוץ לבית, לטיולים או נסיעות והן מהוות כאמור רק 6% מכלל שקיות הגופיה.

החוקרים מציינים שהשקיות שמגיעות לאתרי פסולת מוסדרים הן אכן בעיה כי אינן מתפרקות, אך מדובר ב0.8% מהפסולת הביתית בישראל ולכן הנזק נמוך.

כל משק בית בישראל צורך היום 2.7 שקיות בממוצע ביום. לפי המחקר, קביעת היטל בגובה שקל על צריכת שקיות יהיה מס נוסף על הציבור. הוא יביא אמנם להפחתת השימוש בשקיות בחניות, אך יימצאו דרכים עוקפות לשימוש בשקיות.


מה שעשוי לשפר את המצב לפי החוקרים, הוא שימוש משולב באמצעי הסברה, צמצום חלוקת שקיות ע"י הקופאיות, ועידוד השימוש בשקיות רב פעמיות.


ש ב ת ש ל ו ם