חפש בעלונים קודמים

עלון 44 (2013) (5947) כד טבת תשע"ד

יש! ההסדר מאחורינו

ביום שלישי 31.12.13 בדיוק בשתיים-עשרה בלילה, מסתיימת שנת 2013
ועבורנו מסתיימים חובות הסדר החובות לבנקים!!!
לרגל האירוע – ארוחה חגיגית (על חשבון הברון!) והרמת כוסית משותפת
19:00 – פתיחת דלתות בחדר האוכל
19:30 – ברכות והרמת כוסית
בואו לשמוח!
עמי גלעד, תמי צמח ומרתה מור

החלטת התנועה בנושא פנסיה בקיבוץ המתחדש

בשבוע שעבר התקיימה מועצת התנועה הקיבוצית בנושא הפנסיה. לאחר דיון ארוך התקבלו המלצות  מזכירות התנועה, ברוב של כשני שליש מהמצביעים. אנחנו הצבענו נגד הצעת התנועה,  אשר מוציאה את נושא הפנסיה מידי הקיבוצים והתנועה ומעבירה אותו לידי המדינה (רק את הפיקוח – את התשלום נמשיך לעשות בעצמנו...). כ-90 קיבוצים אינם מגיעים כיום לפנסיה של 40% והחוקים החדשים יהפכו אותם לעבריינים שנדרשים לפיקוח צמוד של הרשם. יחד עם זאת, חשוב לי לציין כי המלצות התנועה לגופן נראות לנו ברובן טובות וראויות, והן גם עולות בקנה אחד עם החלטות עין שמר לגבי הפנסיה.                                                                 לגבי דיונים עתידיים במועצות התנועה – הבאתי את הנושא להנהלת קהילה וסיכמנו כי בעתיד נבחן ביחד את סדר היום הצפוי במועצה, ואם יש צורך, ניזום דיון ציבורי מוקדם בנושאים שעל הפרק.  ואלה עיקרי החלטת התנועה:
מבוא
הפנסיה ומערך הביטחון הסוציאלי, הם זכויות של כל חבר מכוח חברותו בקיבוץ.
יכולת כל קיבוץ להבטיח את זכויות הפנסיה לחבריו ותשלומן לאורך זמן, תלויה בקיומו, איתנותו ושגשוגו הכלכלי והחברתי של כל קיבוץ ובאחריות חבריו.

פניה לרשם
התנועה תפנה לרשם האגודות השיתופיות בבקשה לתקן את תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש כלהלן:
•          עד סוף 2014 הפנסיה המינימאלית תעמוד על 40% מהשכר הממוצע במשק, למי שהיה חבר בקיבוץ ביום הקובע, אלא אם נקבע על ידי הרשם שהקיבוץ יכול לשלם רק סכום מופחת.
•          הפנסיה המינימאלית תינתן בכסף בלבד.
•          לחבר ב"קיבוץ המתחדש" יש אחריות על צבירת הפנסיה האישית.
•          הפנסיה תוגן מפני עיקול ושיעבוד.
•          סכום "הפנסיה הפנויה" (לאחר מסים) לא יפחת מ-80% מסכום הפנסיה המינימאלית.

תוספת יחידים
תוספת יחידים של 25% מהפנסיה המינימלית + תנאי זכאות – במהלך השנה תיבחן שוב ההצעה, והאם לצרף גם אותה לרשימת התקנות שמגישים לרשם.

קיבוצים שישלמו פנסיה מופחתת
ימונה צוות מקצועי משותף לרשם, לתנועה ולארגונים הכלכליים. הצוות יבחן וימליץ בפני הרשם על קיבוצים שישלמו פנסיה מופחתת מ – 40%, תוך קביעת מדרגות לגובה הפנסיה ולו"ז להשלמתה לגובה 40%. יכולתו הכלכלית של הקיבוץ לשלם פנסיה, תבחן בהתחשב בכללי הערבות ההדדית, בהחלטות הקיבוץ ובנהגיו.

פיתוח כלים בתחום ביטחון סוציאלי
•          מטה תנועתי ירכז את מכלול הנושאים הקשורים בפנסיה וביטוחים סוציאליים.
•          התנועה תפעל להקמת קופה מרכזית לפנסיה תקציבית לחברי קיבוצים.
•          התנועה תפעיל את קרן שפ"ע לערבות הדדית, לקיבוצים שיכולתם הכלכלית אינה מאפשרת לשלם את הפנסיה שנקבעה. התנועה קוראת לקיבוצים, למפעלים קיבוציים ולארגונים אזוריים לייעד תרומות לקרן.
•          כל קיבוץ יכין מאזן אקטוארי ויקבל תקנון פנסיה, כולל חובת הפרשה. התנועה ממליצה לשאוף ל"פנסיית מטרה עתידית" בסכום של לפחות 50% מהשכר הממוצע במשק, בזיקה ליכולת הקיבוץ.
•          בעת שיוך נכסים ייתן הקיבוץ קדימות בהקצאת המשאבים לכיסוי הגירעון האקטוארי ולהגדלת הפנסיה, על פני חלוקת המשאבים לחברים.
רקפת זהר
לרקפת זהר,
הקשבתי לשיחת הקיבוץ שהייתה ביום רביעי ויצאתי בהרגשה לא נעימה מהתנהלות חלק מהחברים בשיחה. למרות שמראש דובר שאת ממשיכה לזמן קצוב עד שיימצא לך מחליף.
אני חושבת שביצעת את התפקיד בצורה הטובה ביותר האפשרית במצבים הקשים שעמדו לפניך. ולמרות כל המתנגדים לך בכל צורה ואופן.
רבים חששו שתישברי ותחליטי לעזוב את כל העניין אבל היית "קולית" והחלטת בקור רוח להמשיך ולתת "פייט" לכל המלעיזים המסתתרים תחת אצטלה של טובת הכלל, או יותר נכון טובת הפרט.
אני מאוד מעריכה אותך וכל הכבוד איך עמדת אתמול בשיחת הקיבוץ.
ותודה לכל מי שביטא את מחשבותיי והגן על שמך הטוב.
נקווה לימים טובים והמשך פעילות של כולם, כי צריך לדעת שאין מלאכים, לא בשמיים ולא בארץ.
בידידות והוקרה מאתנו,  חנה ויצחק דנון


על הקשר בין הפרטות  למס קהילה                      
כל הפרטה מעבירה תשלומים מהקהילה לחברים. לכן נקבע שבעקבות כל הפרטה יופחת מס קהילה בהתאם. כך שמבחינת החברים סך ההוצאה צריך להישאר קבוע באותה רמה. לאחרונה נעשתה הפרטה בשני תחומים: מים ואחזקת דירות. במקביל הופחת מס הקהילה. השאלה היא האם החיובים הנוספים עקב ההפרטה מתקזזים עם ההפחתה במס הקהילה. מדו"חות תשלומי המים שאנחנו מקבלים מתקבל שהתוצאה של כל המהלך מביאה להרעה במצב הכספי של החברים.        בברכה עידו ספקטור

ביכורי חורף – תערוכה חדשה בגן שמואל
בתערוכה שנפתחה בשבוע שעבר בגלריית גן שמואל לקראת עונת החורף מוצגות תמונות נבחרות של כ-25 אמנים ואמניות אשר הציגו את עבודותיהם בגלריות שונות באזורנו במהלך השנה האחרונה, ביניהם כאלה שהחלו את יצירתם בשלב מאוחר של חייהם. עבודות של אמנים אלו פורצות אל בדי היצירה כלבלוב מאוחר הבא להספיק את המרב והמיטב האפשרי בזמן שנותר. חלקם, ותיקים יותר, מציגים עבודות בשלות משנות עמל וניסיון כביכורים רעננים. התערוכה מוצגת בגלריית גן שמואל בימים ד’ ה’ ו’ בשעות 10:00-14:00 ובשבת בשעות 10:00-16:00 ותוצג עד ה-4.1.14 לפרטים נוספים מיכל שבולת, מנהלת גלריה לאמנות       קיבוץ גן שמואל 054-42781
הודעות ושונות
ספירת מלאי בכלבו
בשל ספירת מלאי הכלבו יהיה סגור ביום ראשון, 29.12.13 מהשעה 15:00
ולמחרת, יום שני, בשעות הבוקר.
הכלבו ייפתח שוב ביום שני 30.12.13 בשעה 17:00.
לידיעתכם, בברכה, צוות הכלבו
הודעה מהנוי
החורף התחיל, אנו מכסחים את הדשאים לפי הצורך, אין סדר קבוע. החברים מתבקשים להוריד את כל ציוד הקיץ מהדשאים. כמו: צינורות, מעדרים, כסאות וכו'
תודה, עובדי הנוי                                                                                                            הקרנת סרט
  הסרט הבא יוקרן ביום רביעי כרגיל. בתאריך 1.1.14 בשעה 20:15 במועדון לחבר
 הפעם - להציל את גרייס - סרט אנגלי עם השחקנית הנפלאה ברנדה בלתיין.                                            סרט מתאים לתחילת שנה עם השראה.   בואו ליהנות, א.ש.הפקות
מחפשת מכונת תפירה ישנה /חדשה העיקר שתעבוד                                                                    נוגה האולינג 0523750900

חוגגים שנה 2014 חדשה
כולם מוזמנים
בשישי 3.1.14
מהשעה 21:30
במועדון לחבר
רוקדים, שותים ושמחים
דיון בנושא מס איזון
לפני מספר חודשים נפגשנו עם מרב, מנהלת הקהילה, לצורך הבאה לדיון בקשה להפחתת מס האיזון. במהלך השיחה הועלו מספר הצעות איך להוריד מס זה, בין היתר הועלתה כאפשרות העמקת ההפרטה בחינוך דבר זה מתבסס על חוברת השינוי בסעיף 6.4.3. 
 נכון, הורדת הסובסידיה בחינוך נוגעת בבטן הרכה של כל הורה אך אין היא פוגעת ברמת החינוך. הורים אשר לא יוכלו לעמוד בתוספת זו, יקבלו תמיכה של רשת הביטחון כך שהסובסידיה לא תהיה בצורה גורפת אלא יקבלו אותה רק משפחות הזקוקות לכך. 
 במהלך הדיון הועלו מספר נקודות לבדיקה והתייעלות, למשל בדיקת הוצאות "הנהלה וכלליות", אין כאן שום ביקורת ולא טעם לפגם, כל ארגון מחויב לכך באופן שוטף ואם יש מקום להוריד מהוצאות אלו, אזי לפעול להשגתן.    
מה שלא לכולם ברור הוא שמיצרי ההכנסה וההתפרנסות בעין שמר, (והם רבים, צעירים, גיל הביניים ופנסיונרים), עדיין רוצים לקיים את הערבות ההדדית אך גם אנחנו רוצים "הוגנות" והורדת נטל המיסים.                                                                                                                  מה שלא לכולם ברור שאם תתקיים משוואה של win-win, שלמעשה כל הצדדים מרוצים, אזי זהו תחילתו של הרצון להביא לשינוי ויצירת כאוס מצד משלמי המיסים הכבדים.                         מה שלא לכולם ברור הוא ששכבת הגיל 60-50 הנה הנפגעת העיקרית מהשינוי, מי יודע אם נקבל פנסיה וכמה בעוד 10-15 שנים והאם אנחנו לא צריכים לדאוג לעתידנו הפנסיוני כי מי יודע מה יהיה אז? האם אנחנו לא צריכים לדאוג לבנינו המתבגרים? האם אנחנו לא צריכים לממן את הלימודים הגבוהים של ילדנו? דמי הלימוד באוניברסיטאות אינן מכסות את העלות הריאלית השנתית של דמי הלימוד. מי שאומר בשיחה, ש"העשירים" ישלמו מס גבוה אבל הוא עצמו לא משלם מס איזון, זה לא מעיד על אטימות וחוסר התחשבות? מספיק עם מאמרי הדמגוגיה והקינה על אובדן קיבוצנו. כל אחד בגילו יכול לעשות עוד לביטחונו הכלכלי, כולל הפנסיונרים, ראו את קבוצת הפנסיונרים העובדים במפעל הגומי, אנו מסירים בפניהם את הכובע כי מי שידע לעבוד בצעירותו יודע לעשות זאת גם בגיל פנסיה, להתפרנס בכבוד ולעזור לילדיו ונכדיו.                                                                                                                                                שתי הצעות להקלה על כלל החברים:                                                                                        1. איך להישאר ביחס משכורות של 2.5:1 ועדיין להקל על מרבית החברים? פשוט להגדיל את שכר המינימום, (כן, מהמיסים שאנו משלמים) ולכן גם אם יחס זה יישאר, הנטו של כלל החברים יגדל. הרי מספר המשפחות הזקוקות לרשת ביטחון הנו מזערי לכן הוצאה זו תהיה מאוד נמוכה.
2. שינוי צורת המיסוי של מס האיזון, שזה היה הנושא העיקרי עליו דיברנו עם מרב הדר-פרומר (אך, לצערנו, לא כך הוא הוצג בשיחה). כיום מס איזון מוטל על הברוטו, כך שאנו משלמים פעמיים מס על הברוטו. יש לשנות את דרך חישוב המס ולחשבו לפי הנטו, אחרי מס הכנסה וביטוח לאומי.
מתנגדי השינוי חייבים להבין כי מצב שבו כל הצדדים מרוצים הנו מצב שבו אנו יכולים להמשיך לחיות יחד. מצב של  win-win טוב ונכון לכולם ובטח שהתלהמות מעל גבי העלון ובדף הירוק אינה מקרבת ביננו.
ולסיום שאלות למרב, מנהלת הקהילה:
1. בפרסום של דיוני הנהלת הקהילה מיום 3.12.13 לא הובאו כלל המלצות על הורדת מס האיזון, (כן הובאו המלצות לסבסוד החינוך), האם נושא זה ידון בהנהלת הקהילה ויובאו המלצות בנושא לשיחה?
2. בחוברת השינוי מודגש כי כספי מס האיזון ישמשו לצורך מימון רשתות הביטחון של הקיבוץ (סעיף 3.3 בחוברת). האם אכן כך נעשה? האם ישנו עודף תקציבי בסעיף זה? האם כספי מס האיזון משמשים למטרות שונות ואחרות?
סמדר ואלברט שם טוב

בדיקות עיניים ללא עלות ומשקפיים בהנחות גדולות                
 טיפול אישי, מסור ומקצועי, מבחר גדול של מסגרות ומשקפי שמש 
 בחנות הלפרין בצומת אלונית    
החנות פתוחה בימים א'-ה' בשעות 9:00-20:00 ובימי ו' בשעות 9:00-14:00
בכל שאלה ניתן לפנות לרותי גורן

דרושים/ות לחברת "איתן הובלות" שבקיבוץ עין שמר:         
   * עובדים עם רישיון ג' ואף יותר להובלת דירות.                                                                       אפשרות למשרה חלקית או מלאה. 40-45 ₪ לשעה.                                 
   * מזכיר/ת מכירות ומענה טלפוני, 25 ₪ לשעה, משרה מלאה.                                      
    לפרטים נוספים ארז 052-2478254
מכירת בגדי מעצבים                                                                                                                    ביום חמישי, 2.1.14 בשעות 16:00-18:30 במחסן הבגדים                                                                     תתקיים תערוכה של "נגיעות בגדי מעצבים"                                                                                      קולקציות חדשות גם במידות גדולות                                                                                                 כולכם מוזמנים


ג'אז בקרקס

רגע השיא בהופעה של ההרכב המוסיקלי "בעיקר ג'ז" הגיע לקראת סופה. היה זה בשירו של חיים נחמן ביאליק "הכניסיני תחת כנפך". את השיר החלה הזמרת הצעירה אלה הדני לבדה. בנקודה זו ראוי לעצור ולציין כי אף על פי שניכרה בה התרגשות רבה, אין כל ספק לגבי הכישרון הבלתי רגיל שלה. בקרב הקהל נשמעו כבר השוואות אפילו לחווה אלברשטיין הגדולה.                                                           נחזור לביאליק ולשירו. בסוף הבית הראשון, הצטרף קובי גרוסמן לשירה והשניים שרו יחד את השורה "אומרים, יש בעולם נעורים – היכן נעורי?" במהלך שהיה לא פחות ממצמרר. מצמרר מפני שהעובדה שעל במה אחת, במרחק של סנטימטרים בודדים, שאלו נערה צעירה ואיש מבוגר על נעוריהם. כאומרים, לכל אדם, כמעט מרגע שנולד, יש נעורים אליהם הוא מתגעגע. המופע בכללותו שילב בין שירים המושרים על ידי שני הסולנים, לבין קטעים אינסטרומנטליים, אותם ניגנו בכישרון רב, החבר'ה הצעירים שבהרכב.                                                              כיוון שהמופע נערך באוהלו של קרקס שבזי, ניתן היה לצפות כי להטוטני הבית יופיעו בשלב כזה או אחר על הבמה (או יותר נכון קרוב יותר לתקרה) ואכן פעמיים במהלך ההופעה, נגעה האקרובטית רוני כלב בקצה העליון של האוהל ואף חזרה לספר לחבר'ה. כל זאת תוך מפגן לוהט של תרגילים מרהיבים ומחסירי פעימות לב.                                                                        כמה עשרות אנשים מן הקיבוץ והאזור מילאו את המתחם ונתנו הרגשה חמימה וביתית בערב קריר. המופע נמשך כשעה ורבע והיה מהנה לחובבי הז'אנר ולא רק. לאחר ההופעה, התראיין קובי גרוסמן בתכנית "מסתובבים בלילה" בגלי צה"ל ודיבר על השילוב המיוחד בין ג'ז, קיבוץ וקרקס.                                                                                                                             למי שפספס, מוזמן להיכנס לעמוד הפייסבוק של הלהקה ולהתעדכן בהופעות הבאות.                

      בעיקר ג'ז:
שירה: קובי גרוסמן ואלה הדני
קלידים: יונתן עירון
 גיטרה: גילי גולן
 בס: אורי דוידסון                                                                                                                   תופים: ליעד סלומון

                                התחפש למבקר מוזיקה ולאובייקטיבי: נועם גרוסמן
דידי מנוסי
לאחר מותם בטרם עת של שניים מגדולי היוצרים בארץ, אריק איינשטיין וספי ריבלין, השבוע התבשרנו על מותו של יוצר גדול נוסף, דידי מנוסי. זו הזדמנות להיזכר בקורות חייו ובמלים המרגשות לכמה שירים שכתב, מילים שיישארו פה עוד הרבה אחרי לכתו. דידי מנוסי נולד בשם ידידיה מנוסוביץ בקבוצת גבע ובה גדל והתחנך. עזב את הקיבוץ ב-1946, שימש כמדריך מטעם הנוער העובד בהרצליה ולאחר מכן התגייס לפלמ"ח. למד ספרות באוניברסיטה העברית. פרסם פזמונים שזכו להלחנה. בין היתר שיתף פעולה עם המלחין יוחנן זראי בסרט "סאלח שבתי", שם התפרסם השיר "לי ולך" (אותו שר אריק איינשטיין עם גאולה נוני). כתב ללהקת גייסות השריון את "מי שחלם" שהפך להמנון הלא רשמי של ימי הזיכרון. את "פגישה במילואים" ("באנו למילואים / חשבנו עושים חיים") ללהקת החלונות הגבוהים. לאחר מלחמת יום הכיפורים כתב את "שיר הוא לא רק מילים" אותו ביצע אריק לביא כמחאה נגד המלחמה ולמען השלום. ללהקת הגבעטרון כתב את השיר "בת שישים" לכבוד 60 שנה לקיבוץ גבע, שהפך ללהיט ענק. מנוסי כתב חמשירים ופרסם קובץ מהם בספר, וכמו כן ערך מדור בדיחות במקומונים בשם "בדיחמין לשבת" וכינס אותן בשלושה ספרים. בשנים 1962-2000 פרסם מדי שבוע בעיתון "ידיעות אחרונות" טור סאטירי מחורז שעסק באקטואליה. סמלו המסחרי היה כובע קסקט וסיגר. מנוסי תרם לשפה העברית והמציא מלים כמו: מחזמר, מדרחוב, רכבל וחמשיר. מנוסי היה נשוי 54 שנים לציירת צילה מנוסי, שאיירה את טוריו בידיעות אחרונות. לזוג שלושה ילדים. בשבע השנים האחרונות לחייו חלה במחלת פרקינסון ורותק לכיסא גלגלים. ב-20 בדצמבר 2013 נפטר בביתו שברמת גן. בן 85 היה במותו.
מי שחלם
מילים: דידי מנוסי   לחן: יוחנן זראי

מי שחלם לו ונשאר לו החלום
מי שלחם, הוא לא ישכח על מה לחם
מי שנשאר ער כל הלילה עוד יראה אור יום
מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם

מי שהבטיח לא הניח את חרבו
מי שקראו לו הוא צעד בראש כולם
מי שאהב לו - עוד צפויות לו אהבות רבות
מי שהלך הוא לא יאהב עוד לעולם.

וההרים עוד בוערים באש זריחות
ובין ערביים עוד נושבת רוח ים
אלף פרחים עוד משמחים כל לב בשלל פריחות
מי שהלך הוא לא יראה זאת לעולם.

מי שחלם והתגשם לו החלום
מי שלחם עד ששמע קול מנצחים
מי שעבר את כל הלילה, וראה אור יום
הוא לא יניח שנשכח את ההולכים


מי ישמור על העצים? // נוה תומר

חג ט"ו בשבט יחול בעוד שבועיים ואין "מראה יותר מלבב" מלראות עץ מדהים המתנשא לגובה של בית בן חמש קומות ובן כמה עשרות שנים נכרת לו "במבצע הנדסי מורכב" שנמשך גם לתוך הלילה. האם למישהו אכפת? מי צריך להגן על העצים? אולי אנשי הנוי? אולי מנהלת התכנון החדשה? ואולי לאף אחד בכלל זה לא מזיז?                                                                זו פעם שנייה שעץ ענק נכרת בחודשים האחרונים, הראשון ליד הבית החדש של משפחת לימור ותום גרוסמן ועכשיו ליד הבית של אדם ורויטל אלון.                                                                             האם זה "מחיר" הפרצלציה? ואולי זו הקדמה וההתחדשות שלנו?                                          השינוי רק החל וכבר שני עצים נכרתו ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה פה בעוד כמה שנים אם לא נפסיק את התופעה הזו.                                                                                                        לקח עשרות שנים לטפח גן מקסים עם צמחיה ועצים כמו בעין שמר, ויש לי הרגשה שבשם הגדלת הבית והקיבוץ המתחדש אנו כורתים את הענף שאנחנו יושבים עליו תרתי משמע.        יש לנו ועדה לחניות וכבישים חדשים והכל כמעט מוכן אבל אולי נעצור לרגע את המרוץ המטורף הזה של הבניה ונחשוב איזה נוף וגן אנחנו רוצים בעתיד פה.                                        אני חושב שצריך לעשות מיפוי יסודי של העצים בקיבוץ ולהכניס את זה לתוכנית האב של הקיבוץ ולקבוע כללים ונורמות בשיפוץ הבתים שהעצים הם חלק מהשיקולים, צריך לידע את הציבור לפני כריתת העץ כמו שמפרסמים את תוכנית הבית לפני שיפוץ כדי שהציבור יוכל להביע התנגדויות והסתייגויות.                                                                                            אני שואל האם לפני שהעץ ליד ביתם של אדם ורויטל נכרת הוא היה בכלל שיקול, האם חשבו על חלופות אחרות לשיפוץ בשביל שהעץ לא יפגע?                                                                והאם היה הכרח לכרות את העץ ליד הבית של תום ולימור גרוסמן האם אי אפשר  היה לבנות את הבית קצת יותר קדימה ולשמור על העץ הענק והמקסים הזה? אני קורא לכל מי שהעצים, הנוף והסביבה הירוקה בעין שמר חשובה לו להצטרף "לחברה להגנת העצים בעין שמר".                                                                                                    קיבוץ שמכבד את עצמו חשוב שלא רק יבנה מוזיאון אלא גם ישמור על "הגן" שלו שהוא ייחודי בקנה מידה עולמי. אין מקומות כמו קיבוץ מבחינת השטחים הפתוחים והציבוריים במקום ישוב, זהו נכס יקר שצריך לשמור עליו גם לדורות הבאים.                                            היום לכל דבר כמעט יש פתרונות טכנולוגים ואני בטוח שעם יותר מחשבה יהיה אפשר גם לשפץ דירות וגם לשמור על העצים הקיימים.                                                                        שיהיה לכולנו ט"ו בשבט שמח עם הרבה נטיעות.                                                                        בשם כל העצים "השותקים".   נוה תומר
תגובת טל חזון לדבריו של נוה תומר
נוה שלום,
ראשית – להוריד עץ זו אכן אבדה...קל וחומר עצים גדולי ממדים שנטועים עשרות שנים.
עם זאת, איננו עובדים בניגוד לחוקי מדינת ישראל והורדת עצים מתבצעת לאחר קבלת אישור בלבד.
מנהלת התכנון החדשה אכן תציין ותסמן את העצים שבשבילם יהיה צורך להזיז בתים ואני כולי תקווה שהעצים שבסופו של דבר נאלץ להוריד יהיו רק אלו שלא תהיה ברירה אחרת לגביהם.

בברכה ובהערכה טל חזון

ועוד מהעיתונות על הפרויקט החדש בצומת
בקרוב: מתחם בסגנון נווה צדק יוקם בעין שמר
"עין שמר קרקעות", חברה הנמצאת בבעלות דור אלון וקיבוץ עין שמר, תשקיע כ-115 מיליון שקלים בשדרוג והרחבה של המרכז המסחרי בעין שמר, המכונה בפי המקומיים "אלונית". מדובר בפרויקט הראשון המשותף של חברת דור אלון עם קיבוץ בארץ.
 מדובר ב"מתיחת פנים" ובהרחבה משמעותית של המתחם הוותיק בצומת כרכור (על כביש 65) שקיים כבר כ-20 שנה מאז 1994 ומשמש כנקודת שירות, פנאי ובילוי לתושבי האזור ולמשתמשי כביש 65. כיום משתרע המתחם הצנוע על פני כ-4,500 מטרים מרובעים, אולם בקרוב הוא ישנה את פניו לבלי היכר.
 בידי "עין שמר קרקעות", היתר בנייה לפרויקט שיכלול כ-13,000 מ"ר שטחי מסחר וכ-6,400 מ"ר של חנייה מקורה. הפרויקט החדש יכלול שדרת קניות בתכנונו של האדריכל אבנר שר והוא יוקם כקומפלקס של מבנים, בהשראת נווה צדק והמושבות של שנות ה-30 לרבות חנויות המותגים, אזורי הפנאי והבילוי, בתי הקפה והמסעדות.
 שר מספר, כי המתחם תוכנן כך שייצר "חווית קנייה עם תחושה של סמטה פריזאית, שדרה הנפתחת לכיכרות המשובצות בבתי קפה, שמשיות ועגלות מכירה. החזון הוא כפר מותגים אירופאי קלאסי, יוקרתי ואותנטי", הבהיר.
חוץ מחוויית הקנייה ה"חוצלארצית", הבשורה היוצאת מן המתחם היא בנייה ירוקה ותכנון ארכיטקטוני ידידותי לסביבה. היזמים והמקימים הבטיחו עבודה ב"גישה ירוקה לסביבה" שבמסגרתה ישולבו גינון חסכוני במים, יוקמו הצללות לשליטה במזג אוויר, יותקן מתקן פינוי חומרים למחזור וייעשה שימוש בחומרי בנייה ירוקים. בחלק שבין הכביש למרכז מובטח, יוקם מרכז מחזור מתוחכם שישרת את כל בעלי העסקים במקום.
 מדור אלון וקיבוץ עין שמר נמסר, כי הפרויקט יוצא לדרך מתוך חזון להקמתו של מרכז נוחות המשלב חוויית בילויים וקניות ברמה גבוהה לכל המשפחה בליבו של האזור הכפרי המתפתח של פרדס חנה-כרכור. המתחם צפוי לכלול כ-80 חנויות בגדלים שונים ובתמהיל חנויות המביא לידי ביטוי 65 אחוז אופנה, 12 אחוז מסעדות, בתי קפה ורשתות "עשה זאת בעצמך", מרכול ובית מרקחת. בין הרשתות גם: סגפרדו, אייס, אלונית, גולף, סופר פארם, קסטרו, הודיס, קרולינה למקה, טופ טן, תיבת החיות, בלוברי וארטוי.
 המרכז המסחרי ייבנה בשני שלבים: בניית ההרחבה מתוכננת כשלב א' כשבשלב השני מתוכננת הריסה ובנייה מחודשת של המתחם הקיים. שלב א' צפוי להיפתח בפסח 2015 ושלב ב' באביב 2016. עד כה, נמסר, הושכרו כ-70 אחוז מהחנויות הכלולות בשלב א' הכולל 9,000 מ"ר. מנכ"ל עין שמר קרקעות, עודי דגאי: "בתוך שבועיים שלושה צפוי לצאת לדרך החלק הראשון של העבודות, קרי קטע ההרחבה. שאר העסקים ימשיכו לעבוד כרגיל באין מפריע. עם סיום שלב א', יעברו חלק מן החנויות למתחם החדש, ואז ייהרס החלק הוותיק של המתחם ובנייתו תושלם באותה הצורה".
 מנכ"ל דור אלון, ישראל יניב, התייחס לבניית המתחם העתידית: "אנו משלבים כאן תפיסות של שמירה על הסביבה ופיתוח עסקי ברמות הגבוהות ביותר ומבחינה זו

אין ספק שמדובר כאן בפריצת דרך. 'דור אלון עין שמר', המורחב צפוי להפוך למוקד משיכה על עורק התחבורה הארצי והציבורי, המקשר את הצפון עם המרכז ועם כביש 6, ציר חדרה - עפולה ופרדס חנה-כרכור".
 יניב אף הבהיר, כי כבר כיום זוכה המתחם הוותיק לכניסה של אלפי מכוניות ביום. "לאחר החידוש וההרחבה", אמר, "אנו צופים כי כניסת כלי הרכב למתחם החדש תוכפל".


כתבתה של: מירית גולן מתוך אתר my net, ישובי השרון, 24.12.13