חפש בעלונים קודמים

ע ל ו ן 40 20.10.06

ע ל ו ן 40 20.10.06

פותחים שבת

לפני שבוע פתחנו את העונה השלישית במפגש פתיחה חגיגי עם משחקים חדשים לילדים ועם להטוטי קירקס יפים בכיכובו של שחר זוהר סל. כל הכבוד לשחר!
קבלת השבת היתה באווירת חג שמחת תורה. את שירי השבת קישטה שירתו הצלולה של אמרי גלעד ששר את "שבת בכפר" כשהקהל עונה לו בפזמון החוזר. השירים היו שירי שמחה. חבורת בחורים שאלה "איפה הן הבחורות?" ואמיתי ששון ויותם חרודי אהבו "שוקולד ועוגות גבינה", ואנחנו אהבנו אותם....

את פרשת "וזאת הברכה" דרש בדרשה מקיפה ועתירת ידע אדם זרטל שפתח את דבריו בהתייחסות כללית לקיום קבלות שבת עם פרשות שבוע. הוא ציין שבעבר זה היה דבר בלתי מקובל במקומותינו, והיום תופס מקום של כבוד בתרבות המקומית. אדם סיפר שהוא עצמו התקרב לעולם היהדות ולתנ"ך באמצעות עבודתו.
היות והפרשה עוסקת בברכות של משה המופנות לשבטי - ישראל, דיבר אדם על השבטים, ואמר שהינם מרכיבים שונים בנפשו של אדם, וסך כל השבטים הם האדם השלם.
מִבֵּין הברכות בחר להתמקד בברכה לשבט לוי. ההדגשה שלו היתה בכיוון של הנאמנות למצפון אפילו אם זה כרוך במחיר כבד, כמו לפגוע בקרוביך ואהוביך... הוא המחיש זאת תוך התבססות על "פרשת מי מריבה", ו"פרשת עגל הזהב", בהן מפגין שבט לוי את עמידתו על עיקרון זה. נאמרו עוד דברים רבים מענינים אך קצרה היריעה למסור את כולם.

השבוע, במרכז קבלת השבת: "תמונות ושירים מן הבריאה".
על "פרשת בראשית" יוסי יגודה.


שבת שלום!
תגובת אילן לוטן
לתגובתו של יהודה, לשאילתא של עלית / פורסם בעלונים האחרונים


חשוב לי להתייחס לתגובתו של יהודה לשאילתא של עלית כיוון שהארוע שהשאילתא והתגובה דנים בו מצביע על החלטה אומללה שמביאה נזק רב לקיבוץ.
בתחילת התגובה כותב יהודה: " לצערי השאילתא מתבססת על לחשים של ציפורים וגורמים אחרים" .
כיוון שידוע לי שעלית התבססה גם על אינפורמציה ממכתב ששלחתי ב – 11.9 ליהודה ולתפוצה רחבה של הנוגעים בדבר, אז אני לא יודע לאן לשייך את עצמי לציפורים או לגורמים אחרים.
במכתב טענתי ונימקתי, שההחלטה התקבלה לא על בסיס נימוקים מקצועיים אלא מנימוקים אחרים. לצערי (אך לא להפתעתי), עד היום לא קיבלתי התייחסות כל שהיא לטעון קשה זה.
הטיעון המרכזי בתגובה של יהודה הוא: "אין זה מובן שחבר הנהלה במפעל יהיה חבר במועצת המנהלים. ההפך הוא הנכון, אין זה מקובל".
במשך שנים ישבו (ויושבים עד היום) עובדים במועצות המנהלים. גם ההנהלה הכלכלית שממלאת את הפונקציות של מועצת המנהלים כלפי הענפים החקלאיים ושאר המגזרים היצרניים, מאוכלסת ברכזי ועובדי ענפים אלה.
אין כל חוק וככל הידוע לי אין החלטה המונעת ישיבת עובדים במועצת המנהלים.
לדעתי השיקול העליון לבחירת אנשים למועצת המנהלים הוא הכרתם העמוקה של שטחי העיסוק של המפעל והיכולת שלהם לתרום להתווית כיווני התפתחות עתידיים וכל זאת בנוסף לבקרה על ההתנהלות העכשווית של המפעל.

במקרה הנידון פוטר ממועצת המנהלים אחד האנשים בעלי הידע הרב ביותר שתרם והיה יכול להמשיך ולתרום לכיווני התפתחות של המפעל. את זה ויותר מזה ניסיתי להסביר למכותבים.
הפיטורים הנ"ל דלדלו בצורה משמעותית את מועצת המנהלים ופגעו פגיעה קשה בתפקוד המפעל (דבר שהתרעתי עליו בפני ההנהלה הכלכלית לפני קבלת ההחלטה).
האם לזה יקרא "... יש בעין שמר קבוצת חברים החושבת כי הקיבוץ הוא של המפעלים ויעדו לשרת את המפעלים ..." ?
האם ה "אין זה מקובל" עומד מול טובת הקיבוץ המושגת ע"י תיפקוד טוב של מפעליו ושל מועצות המנהלים?
האם לא מקובל ליידע את החברים (שהם בעלי המפעל), בשיחה, על שינויים במועצת המנהלים ובמיוחד שהשינויים הם כ"כ בעייתיים ומדוע זה לא קרה במקרה זה?

נראה לי שהתשובה לשאילתא ניסתה לעקוף את הבעיות האמיתיות וניסתה להגן על החלטה אומללה בנימוקים שלא מהעניין.
תגובה
תשובה קצרה ליהודה
על תשובתו לשאילתא בעלון האחרון

אמנם כתבתי שציפור קטנה לחשה לי – אך זו היא דרך המשל, כי אמר לי אותם אדם, בשר ודם ואתה על שאלה זו לא ענית כלל..

אם קיים נוהג של נתינת מתנות למסיימי תפקידים מרכזיים, חבל שהדבר לא פורסם
עד כה, ומה שמבקשים החברים זה יותר מידע ושקיפות על החלטות מעין אלה.

עלית

שלוש הערות לאילן לוטן
1. ההחלטה בנושא הרכב מועצת המנהלים של מיניפלסט התקבלה משיקולים ענייניים בלבד.
2. במועצת המנהלים של עין שמר, במפעלים ובחברות, לא מכהנים חברים העובדים באותם מפעלים (למעט מקרה בודד של דירקטור שנבחר כאשר לא עבד במפעל).
3. הנציגים נבחרים למועצת המנהלים/ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ, בהתאם לכללים ולהנחיות שגובשו ע"י צוות שהכין את תקנון מועצת המנהלים של הקיבוץ ואושרו בשיחת הקיבוץ.

לסיכום, ההחלטות בנדון התקבלו כאשר מכלול השיקולים העומד לפני ההנהלה הכלכלית – ענייני, מקצועי וטובת הקיבוץ בראייה כוללת לנגד עיננו.

ב ב ר כ ה ,
יהודה ריפתין – חמי סל


דיווח על
פעילות
ועדת הביקורת

ועדת הביקורת שנבחרה לאחרונה החלה בפעילותה לפני כחודשיים. הועדה כוללת
נוסף ליו"ר הועדה את החברים הבאים: אסתר אפשטיין, עדה גבע, חוה כהן וקובי
גרוסמן.

הנושאים העיקריים בהם עסקה הועדה בישיבותיה שהתקיימו עד עתה הינם:

1. דיון בדו"ח הביקורת הפנימית בנושא בריאות ורווחה.
הדו"ח נערך על ידי המבקר הפנימי של הקיבוץ - נועם קדמן בהתאם לתוכנית העבודה עליה החליטה הועדה היוצאת והיא ליוותה את המבקר בהכנתו. הדו"ח סוקר את פעילות מערכת הבריאות בקיבוץ ובו המלצות לשיפור וייעול המערכת.

הדו"ח הסופי הוגש לועדה הנוכחית; נערך דיון בממצאים ובהמלצות,
בהשתתפות המוסדות המבוקרים והנהלת הקהילה.
יש לציין כי המבקר והועדה זכו לשיתוף פעולה מלא של המבוקרים ונכונות ליישום
מרבית ההמלצות.
הדו"ח יובאו בקרוב לאישור השיחה אליה כפופה ועדת הביקורת כמתחייב .

2. טיפול בפניות חברים
הועדה דנה באופן הטיפול בפניות הציבור (מעבר לתוכנית העבודה השוטפת) הנוגעים
לליקויים בתפקוד ועדות ובעלי תפקידים.
הדעות בועדה חלוקות ועם קבלת החלטה בנושא, יימסר על כך דיווח.

3. המשך ביצוע תוכנית הביקורת
לועדה נותרה יתרת תקציב מצומצמת לשנת 2006 והיא דנה עם המבקר
על בחירת נושא נוסף שייבחן עד לסוף השנה. גם בנושא זה יימסר דיווח לאחר
שתתקבל החלטה.

ולסיום, לאור מספר פניות אלי בנושא הראיון שהעניקו איילת והראל בעלון הקודם,
לפיו לכאורה, משתמע שועדת הביקורת אחראית למניעת תמחור לא תקין של
מקורבים, ולאחר שיחת הבהרה עם איילת, חשוב להדגיש, כי האחריות על תקינות תהליך התמחור ועל יישום מודל ההתפרנסות עליו הוחלט, הינה של הנהלת הקהילה.
באם חבר מסוים סבור כי קיים לכאורה חשש שבוצע הליך בלתי תקין, הוא רשאי
(לאחר שמיצה את כל האפשרויות העומדות בפניו לפנות למוסדות האחראיים) לפנות
לועדת הביקורת שתדון ותחליט האם לטפל בנושא.
בהמשך לשאלה שנשאלתי לגבי פערים גבוהים בתמחור בין חברים; תשובתי היא, כי בהתאם למודל עליו הוחלט אצלנו, קיימות מגבלות לגובה ההכנסות למשפחה. כמו כן לכל חבר קיימת האפשרות להגיע לתקרת ההכנסות שנקבעה, באמצעות בחירה באחד ממסלולי ההתפרנסות.
במידה ויוחלט בעתיד על מודל התפרנסות אחר, סביר להניח שייערך תמחור מעודכן בהתאם למגבלות של אותו מודל. לדוגמא, קביעת תקרת פער הכנסות של 1;3 בין משפחות בעלות הרכב משפחתי דומה.

יפתח אלון
יו"ר ועדת הביקורתלכבוד שנת היובל

הכנו מתנה קטנה לקיבוץ
בצורת עמוד טלפון עם שלטים של ערי בירה בעולם
כרגע העמוד נמצא בחממה,
בכוונה שיעבור ביום מן הימים למרכז הקיבוץ
(כי מקומו בטבור העולם)
אתם מוזמנים לבוא ולראות!

המוסדניקים החזקיםחברת המשקפיים
תגיע לעין שמר ביום רביעי 25.10.06
כל המעניין בבדיקת עיניים רגילה או בדיקה לצורך רישיון נהיגה, ישים בבקשה פתק בתאה של עידית רונן.
ע י ד י תשבע שנים לפטירתו של
צבי מור
ביום שישי 20.10.06 בשעה 11:00
נעלה על קברו
ביום שישי 27.10.06 בשעה 21:30
נשיר, נספר ונזכור
עם חן בניאן
פרק שלישי קטעים מתוך סדרה שכתב עלי אלון בשנת 1993 ועניינה לידת הילדים הראשונים וחינוכם.
לכבוד יובל השמונים.


תקרא לי
פעם אחת אמא...

ביחסים בין האמהות והחלוצים בדור הראשון, קורה דבר מוזר ורב משמעות, שהסוציולוגים מכנים אותו: "עיוות אידיאולוגי". מפסיקים לראות את המציאות כהוויתה, ורואים אותה מעוותת דרך "המשקפים האידיאולוגיים".
משל לסוס שהלבישו לו "סקי עיניים", מחסום המולבש מצידי עיניו והוא לא רואה דבר אלא רק לפנים) כדי שילך ישר ויחרוש תלם יפה ולא יסתכל על כל מיני עשבים טעימים בצדדים.

לשנות את האדם
... הדור הראשון הושפע מפרויד, ממארקס, מתורת ליסנקו ועוד, וחשב שאפשר לשנות את תכונות האדם על ידי שינוי הסביבה - והדברים ידועים.
וכך קרה שהלינה המשותפת שנוצרה מ"צורכי השעה" הפכה אידיאולוגיה לדורות. ובמועצת גן שמואל בשנת
1986 (!) שעסקה בלינה, הייתה עמדת התנועה: ש"המשפחה היא גורם פתולוגי מזיק להתפתחותו של הילד ויש להפרידו מהוריו ככל שניתן". נוסיף לכך את הרעיונות החינוכיים שליוו את הילדים הראשונים, שגרסו שלקרוא אבא ואמא זה בורגני, כי הילד שייך לכולם ולא רק להוריו.

כתב על כך הסופר והמשורר ע. הלל בן משמר העמק: קראתי להורי בשמותיהם, שולמית וחתולי, כמו כולם, כי לקרוא אמא ואבא זה בורגני". וכך יצא שאדם חי כל חיו מבלי להגיד (ומבלי להרגיש) ולו פעם אחת את המתיקות המלה "אמא", ומאידך: האם הלכה וזקנה מבלי שתיקרא (ותרגיש) פעם אחת בחייה "אמא".
לימים – מספר ע. הלל, באה אמו לביתו והוא עצמו כבר סבא, והיא בערוב ימיה ובפיה בקשה אחרונה שהדחיקה שנים רבות: קרא לי פעם אחת אמא"..., "אינני יכול" – השיב "אינך חושבת שעכשיו כבר מאוחר מדי?"


צעצועים ומתנות פרטיות - אסורים
הבאת מתנה היתה ענין חריג, קלקול, ערעור של סדרי החברה.
תפיסות אלו היו תפיסות יסוד שניתקו למעשה במידה רבה את הילדים מהוריהם. המטפלת מילאה את רוב הפונקציות של האם והוגי החינוך טענו; שמטפלת מלומדת טובה יותר מהאם הביולוגית. המטפלת שמשה גם כ"סוכנת הערכים הקיבוציים".

תשאלו כל פסיכולוג מתחיל והוא יסביר מה תפקידה המיוחד של האם בגידול הילד. הקשר עם האם בשנים הראשונות לחיי התינוק הוא הדבר המשמעותי ביותר בחייו. כל פגיעה בקשר הזה היא פגיעה בלתי הפיכה באישיות. אהבת האם היא האהבה היחידה בחיים שאיננה תלויה בדבר. היא אישור חיובי לקיומו של הילד שחיוני לתפקודיו אחר כך. היא "החלב והדבש" – גם המזון וגם מתיקות החיים.

הניתוק הזה היה "כפשע חינוכי" שגרם נזקים נפשיים לדור שלם אבל לא רק לדור, אלא לדורות, כי עקבות הקרע הרגשי הזה אפשר לזהות גם ביחסן של אמהות הדור השני אל בניהן. יש משהו פגום ושונה – חוקרים הגדירו זאת כ"מתינות רגשית" בלשון המעטה – ברגשותיהן של האמהות בנות הקיבוץ, לעומת אלו שגדלו במשפחות עירוניות.

כוונות טובות מובילות...
ומסיים עלי פרק זה:
אין כל ספק שהחינוך הקיבוצי נעשה בכוונות הטובות ביותר ובתום לב ואם הייתה כאן שגיאה (ועל כך נטוש הויכוח – וגם על תוצר החינוך הזה) - מי לא שוגה? היה זה מחיר של דור ובניו בעד מפעל חלוצי של בניין הארץ.
אבל האם מה שנעשה היה הכרחי?
האם אי אפשר היה לעשות אחרת?
האם הכרח היה להקריב את האמהות?

המשך בשבוע הבאסבתא שלי אמרה...
הרי אי אפשר לצפות ממישהו לעשות הכל בצורה מושלמת על הפעם הראשונה..
שאילתא
שאלה להנהלת הקהילה

נודע לי שחברים המארחים את קרוביהם (בעיקר אלה הבאים מחו"ל) חייבים בתשלום על הדירה, גם כשהיא דירת מעבר ואינה שייכת לפול של השכרת דירות.
זה לא סוד שרוב הדירות של החברים קטנות ואינן מאפשרות אירוח של משפחה הבאה עם הילדים לזמן יותר ממושך.

שאלתי היא מתי, אם בכלל, נפלה החלטה כזו ומתי התפרסמה הודעה על נוהל זה?
ואם כן מדוע לא ניתנה לחברים אפשרות להביע דעתם בעניין?

עלית

משיבה איילת מוזס:
לעלית השלום והברכה

בקיבוץ, החברים נהנים לארח את אורחיהם במחירי חברים.
במקרה של שהייה ארוכה מעל שבועיים בדירה שהקצה לכך הקיבוץ, האורח משלם תשלום סמלי שכולל: ארנונה, מים חמים, חשמל, פינוי אשפה וכו'.
ההחלטה התקבלה על ידי ומדובר אך ורק על מקרים בהם הקיבוץ מקצה דירה לאורחים לתקופה ארוכה.

חוויה אישית

ברצוננו לשתף אתכם בחוויה מהסרטים.

במהלך חול המועד סוכות יצא לנו לצפות בשלושה סרטים בחממה:
סיפורי נרניה, משפחת הקיסרים וסרטי הסטודנטים.
ראשית, החול, המרק המהביל ו"כסאות ונציה" השרו אווירה חמה ונעימה לצפייה מיוחדת. שנית, רצינו להתמקד בסרטי הסטודנטים. לצערנו מספר הסטודנטים עלה על מספר הצופים וחבל!!
הוצגו שלושה סרטים של בוגרי "קאמרה אובסקורה". השניים הראשונים היו סרטים דקומנטרים והשלישי עלילתי.
את הסרט הראשון ביימה מעריצה של הזמרת ריטה. הסרט התמקד במעריצה אחרת כחלק מקבוצת מעריצות "שרופות" של הזמרת.
סרט מרתק המביא סיפור של מעריצה המתנחמת ב" זרועותיה" של ריטה. הופעותיה היוו עבורה כתף להניח ראש ולשכוח ולו באמת את צרותיה, געגועיה לאמה שמתה ועוד.

במרכז הסרט השני עמדה מריבה רבת שנים בין שני אחים, שאחד מהם הוא אביה של במאית הסרט. סיפור אישי ומרגש המהווה פצע פתוח בין שני אחים שהתפתח לנתק וקרע ביחסים ביניהם לאורך שנים רבות. הבמאית יצרה סרט מרגש בו היא מנסה להישאר אובייקטיבית מבלי לערב את רגשותיה ולהראות את התמונה השלמה של הסכסוך בין אביה לבין אחיו.
הסרט השלישי היה סרט עלילתי על שוטר במחלקת ההגירה המתאהב במטפלת התאילנדית של סבתו ונמצא בקונפליקט בין תפקידו לבין רחשי ליבו.

הסרטים היו מרגשים. נוכחותם של יוצרי הסרטים וההקדמה האישית שלהם לפני הצפייה הייתה בעלת ערך מוסף ואפשרה זווית ראיה נוספת.
אנו רוצים להודות לגלי, אורן ולכל מי שסייע בהפקת סינמה חממה, על מקום מתאים לסרטים מיוחדים. תודה על האפשרות להיחשף לעולמות מרתקים ומיוחדים.
...ושרק תמשיך המסורת.

בברכה, אמיר ועינת תומר.גשמי היורה
השבוע במשך שלושה ימים ירדו 16 מ"מ גשם.

לבני שישים פלוס
אני מנסה לקדם מפגשי בוקר קבועים פעם בשבוע למשך כשנתיים עבור גילאי 60+: הרצאות, סרטים, דיונים על נושאים שונים וכמובן קפה וכיבוד קל. כדי לדעת אם יש עניין בכך – אשמח לקבל את תגובתכם על גבי הפתק שחולק לתאי הדאר –
שימו אותו בתא התרבות.
תודה גלי


בטיחות מעל הכל למעננו
ובעיקר למען ילדינו

הורים יקרים, סוגיית הבטיחות במתחם המשותף לבתי הילדים ולמיניפלסט עולה כל הזמן על סדר היום.
אנו עסוקים בלמנוע מראש אסון שעלול להתרחש, בכביש המוליך לבתי הילדים ומשמש להעברת מטענים ע"י מלגזות למיניפלסט.

אנו מתכוונים לנעול את שני השערים הקטנים המחברים את מדרכות "חמשוש" ו"חרצית" עם הכביש הראשי שליד מיניפלסט בין השעות 7:30 בבוקר ל-15:30 אחה"צ. ופונים ומבקשים מכם להביא את הילדים בדרכים חלופיות ולא להסתכן במעבר בכביש הפנימי.
בנוסף, עובדי בתי הילדים יונחו שלא לעבור דרך שערים אלה עם הילדים במהלך היום.

שיתוף הפעולה של כולם, נדרש להקטנת וצמצום הסיכונים.


מאוד מקווים שתגלו הבנה.


עמרי שהם, אורי ארסטר, ענת גרוסמן ואיילת מוזסקלנועים – רענון הנוהל

הסדר הקלנועים התקבל ע"י ועדת בריאות וועדת רווחה בשנת 1993 ובא מתוך כוונה להקל ולפתור את בעיית הניידות וחופש התנועה של הקשישים ומוגבלי התנועה.
צוות הקלנועים: ועדת רווחה, נציג ועדת בריאות, אחראי קלנועים.

ע י ק ר י ה ה ס ד ר

ר כ י ש ה :
- יירכשו בין 2 ל-3 קלנועים בשנה, בהתאם ליכולתו של הקיבוץ וצרכי החברים.
- עלות הרכישה תמומן: 50% ע"ח החבר ו- 50% ע"ח הקהילה.
- רכישת קלנוע משומש – רק באישור האחראי על הקלנועים (דני שורר).
- במידה ומתפנה קלנוע – החבר יוכל לקבלו לשימוש, תמורת תשלום של 50% מערכו,
שיקבע על ידי האחראי על הקלנועים (דני).
- כל הקלנועים יירכשו בהסדר זה, פרט למקרים חריגים בכפוף לאישור ועדת בריאות
או רווחה.


ב ע ל ו ת ו ש י מ ו ש :
- הקלנוע הוא לשימושו הבלעדי של החבר, כל עוד ירצה בכך. אין לקיבוץ זכות להעביר
שימוש בקלנוע לחבר אחר.
- הקלנוע הוא רכושו של הקיבוץ.
- במידה וסיים החבר להשתמש בקלנוע, ירכוש הקיבוץ את חלקו של החבר ב- 50%
מעלותו המוערכת על ידי אחראי הקלנועים.
- הזיכוי ייעשה בתקציב החבר.
- קלנוע שנקנה בהסדר זה ע"י זוג חברים, יחול ההסדר הנ"ל על שני בני הזוג, כל עוד
ירצו להשתמש בקלנוע.


א ח ז ק ה ו ת יק ו נ י ם :
- כל הקלנועים בקיבוץ מטופלים ע"י אחראי הקלנועים ומוסך עין שמר.
- עלות התיקונים: 50% ע"ח החבר, ו- 50% ע"ח ועדת רווחה.
- לתיקונים גדולים, תינתן הצעת מחיר לחבר לפני ביצוע התיקון.
- קלנוע משומש שהחבר ירצה לרכוש בהסדר זה או באופן פרטי, יטופל בהסדר זה
בכפוף לכך שהרכישה אושרה ע"י אחראי קלנועים.

ש י מ ו ש ל צ ו ר כ י ב ר י א ו ת ((קלנועים של ועדת רווחה)
- עד חודש – ללא חיוב.
- מעבר לחודש, לפי תעריף של 25 ₪ ליום. 50% ע"ח ועדת בריאות, 50% ע"ח החבר.

דני שורר, דליה ברכה איילת מוזסאלוהים כנראה ממש חיכה ליום הילד כי הוא התאפק עם הגשם עד הרגע האחרון ונתן לנו ליהנות מיום שמש משגע ונעים.
אחרי תלאות רבות התקיים יום הילד בשבת האחרונה והיה הצלחה מסחררת. אני הרגשתי כמו ילדה לפני 15 שנה עם כל הח"צניקים של פעם שבאו עם ילדיהם, כמו מפגש מחזור.
אבל הכי חשוב שבמשך 4 שעות הילדים המקסימים התרוצצו בין מתקן למתקן, לפופקורן, סוכר, מיץ, עוגה, ארוחת צהרים ושוב למתקנים.
וכמובן עם חיוך על הפנים, בגד ים ופרס מפיצוץ הבלונים.

צוות יום הילד הורכב מחמי סל וממני, גלי, אבל עוזרים רבים היו לנו וראויים הם לציון לשבח: שלמה שחר, רפי ארליכמן, עידן גלעד, קרן משיח, איתן שמואל, אלירן ברכה, אנה ברצלבסקי, הראל יגודה, חן חדוותי, מרתה מור, דגנית חננאל וכמובן כל התורנים שהגיעו והפעילו ולכל האופים והאופות (העוגות היו מעולות) – תודה ענקית!

היתה הענות נהדרת לכל בקשה ולכל תורנות. זה ממש נותן תחושה של יחד ושל איכות חיים ואיכות קהילה.

אני רוצה להודות לחמי סל אשר במקביל ותוך כדי אלף דברים אחרים לא וויתר על יום הילד איכותי ועשיר כמו שקיבלנו.
אני מאוד נהניתי וכך גם רבים איתם יצא לי לדבר. אני מקווה שבשנה הבאה נזכה שוב לכזה יום.

בינתיים, עד אז, יש קצת הפוגה בחגים ואפשר להתפנות לפרויקטים אחרים.

להתראות, גלי

זו השנה השניה בה מתקיים פסטיבל סינמה חממה.
היוזמים הנהדרים – נורית קישיק ואורן תירוש – המשיכו גם השנה.
הפסטיבל התקיים בחול המועד סוכות במשך 4 ימים, כאשר בכל יום מוקרנים שני סרטים על מסך גדול. אחד לכל המשפחה ואחד לחברים.

השנה הקדשנו את היום האחרון ליצירה מקורית. בהקרנה הראשונה צפינו בהנאה בסרטיהם של דור מרקם, אלון חננאל, ליגל מור ורועי אפשטיין ובערב פגשנו 3 סטודנטים לקולנוע אשר באו לחשוף את סרטיהם.
הפסטיבל היה מאוד מוצלח. הגיע קהל מכובד לרוב הסרטים הייתה אווירה מיוחדת ונעימה.

תודה גדולה לצוות החממה על האירוח החם ושיתוף הפעולה: ענבל הגלעדי, יבגני צ'רבה ונועם גבע.
על המרק החם והטעים אחראית קרן משיח – תודה רבה! זה שדרג את הכל!
כמובן שכלום לא היה קורה בלי המקרינים שלנו: אורן תירוש, עמי גלעד וגדי גלעד, ובלי אחראיות הערב: נירה כהן וסיגל דקל. תודה על רוח ההתנדבות.
ולעוזר הנהדר – נועם גרוסמן – כל הכבוד ותודה.
תודה ליגאל כץ על ציוד ההגברה והאמון בנו.
תודה להראל יגודה על הבבלס והפחמס הנחוצים מאוד.
לאבנר ארבל על שינוע הציוד.
תודה לצוות המטבח על הסבלנות, המרק והנגישות.
וכמובן, הכי חשובים, אתם הצופים שבאתם והתמדתם וגם (אני מקווה) נהניתם. אנחנו נמשך גם בשנה הבאה ואני מקווה שעוד יצטרפו.
בשם הצוות - גלירשימת לומדים בשנת הלימודים תשס"ז

שם נושא הלימודים מוסד הלימודים מספר שנות לימודים

בורלס אילן מורה לרכיבה טיפולית וינגייט 2 מתוך 3
בן פורת דרורה אבחון דידקטי סמינר הקיבוצים 2 מתוך 2
גולן ניבה גרפולוגיה מכון חנה קורן 3 מתוך 3
חננאל דגנית תזונה מכללת כרכור 2 מתוך 3.5
לוי נירית BA בסיעוד מכללת יזרעאל 2 מתוך 2.5
גנדלמן אוריין פרחי באך מכללת כרכור 2 מתוך 3
צמח בני ידיעת הארץ מכון אבשלום 3 מתוך 4
משיח רובי קבלה בני ברוך פ"ת 1 מתוך 1
גלעד עמי חשבונאות רופין 2 מתוך 3
קצנלנבוגן ענת סיעוד - תואר שני אונ ת"א 1 מתוך 2
חרודי צוק רשתות גון ברייס, חיפה 1 מתוך 1
בן מיור רותי הוראת אנגלית ללקויי למידה סמינר הקיבוצים 1 מתוך 2
שמואל אפרת אבחון וטיפול בקשיי למידה ותפקוד אלבאום ת"א 1 מתוך 4
אלון ענת הנה"ח וחשבות שכר מעוף חדרה 1 מתוך 2
אברהמי גדעון השתלמות פילטיס חו''ל
רשימת משתלמים לשנת הלימודים תשס''ז

חברים משתלמים ממשיכים וחדשים


סטודנטים במסלול צעיריםשם מקצוע מוסד הלימודים שנה
בן דור עידו הנדסאי חשמל טכניון 2 מתוך 2
בן מיור איתן נטורופתיה מכללה הוליסטית בכרכור 3 מתוך 3
בן מיור יסמין יהדות האונ העברית י-ם 4 מתוך 4
בן פורת גל פיסיקה והנדסת חשמל טכניון 2 מתוך 4
גלעד גדי הנדסת חשמל רופין 2 מתוך 4
דקל רז היסטוריה כללית אוניברסיטת ת"א 2 מתוך 3
זרטל נבות מדעי המדינה והיסטוריה כללית מכללת רעננה - אוניברסיטה פתוחה 2 מתוך 4
חרודי עמוס הנדסאי אורט סינגלובסקי 3 מתוך 3
לילך יריב עיצוב תקשורת חזותית אסכולה 3 מתוך 4
ליס סנונית פסיכולוגיה אונ' פתוחה 4 מתוך 4
מור אסתי חשבונאות וכלכלה רופין 4 מתוך 4
ספקטור שמרית שיאצו אוניברסיטת ת"א 2 מתוך 3
ספקטור שרון מהנדס תוכנה באר שבע 5 מתוך 5
האולינג נגה ניהול מכירות ושיווק בר אילן 1 מתוך 1
אפשטיין איילת עבודה סוציאלית מכללת תל-חי 1 מתוך 3
כץ ירין מהנדס תעשייה וניהול רופין 1 מתוך 4
פוקס בועז כימיה אוניברסיטת ת"א 1 מתוך 3
בורלס עידן משחק בית צבי 1 מתוך 3
ברסלבסקי מרינה ביולוגיה אוניברסיטת חיפה 1 מתוך 3
חדוותי עודד אדריכלות מכללת אריאל 1 מתוך 3
בראון אדווה קידום נוער בית ברל 1 מתוך 3
אבנר צור מהנדס מחשבים רופין 1 מתוך 4

צעירים במסלול בגין הורים-

אדליסט לי, בן גידה אדווה, חרודי יותם, ישראלי הדר, זוהר נגה, כהן נטע, כפיר רועי, פוקס אופירה ושחם הדר.
משתלמות ומשתלמים יקרים,

ועדת השתלמות מקדמת אתכם בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!
אנו מאחלים לכם שתתחדשו ותרחיבו השכלתכם בתחום המקצועי בו בחרתם,
שיהיה לכם קל, מעניין ותדעו להפיק את המירב .

נמשיך לעשות כמיטב יכולתנו ללוות ולעזור לכם
עידן ודבורה

מספר תזכורות ובקשות:
• חילקנו לתאים שלכם תזכורת לגבי זכויותיכם וחובותיכם כסטודנטים בעין שמר. כמו כן, פרוט נוהלי העבודה מול הועדה.
• שלשלו פניותיכם לתאי הדואר האישיים שלנו ולא לתא ועדת השתלמות. (חברים לדבורה וצעירים לעידן)
• בתא ועדת השתלמות דף חדש לצורך בקשת צ'קים לצורכי תשלום שכ''ל או שכ''ד. אנא הציגו את הבקשה שלכם באמצעות דף זה והעבירו אלינו לטיפול.
מפגש צעירים לקראת הסדר עצמאות חדש

ביום שבת האחרון לאחר יום הילד (שהיה הצלחה כבירה לדעתי, כל הכבוד!!!) התכנסנו צעירים והורים יחדיו, עם ועדת צעירים במועדון לחבר, כדי להציג את ההסדר החדש לעצמאות כלכלית הכולל בתוכו גם את הסדר הלימודים.
בנוסף להורים ולצעירים, נכחו בישיבה גם איילת מוזס, חמי סל, דבורה רוזיו ועידן יגודה (ו. השתלמות) ולילך חדוותי.
בשיחה הוצגה סקירה על המצב כיום מבחינת חובות הצעירים וזכויותיהם במסלולים השונים
(עצמאות כלכלית והסדר לימודים). הוצג בפני הצעירים ההסדר החדש בנקודות עיקריות ולאחר מכן נשאלו שאלות ע"י ההורים והצעירים. אני חייב לציין שהשאלות היו ענייניות והראו כי השואלים באו מוכנים ואכן קראו את ההסדר המוצע לפרטיו. מס' סעיפים שהוצגו בפנינו כבעייתיים נלקחו לתשומת ליבנו, חלקם דרך אגב, בוטלו כבר תוך כדי השיחה.

אחד הנושאים העיקרים שעלו היה, מה לגבי הצעירים שבתפר (בין המסלול הישן לחדש)?
אני רוצה להדגיש כי התקנון עדיין לא עבר אישור של הנהלת קהילה ושיחת קיבוץ ולכן ההסדר הקודם תקף עד שההסדר החדש יעבור הצבעה. כמו כן לצעירים שבתפר, תינתן האפשרות לסיים את המסלול הקודם אם יחפצו בכך, ואם לא, יוכלו לעבור למסלול החדש עם התאמות שלא יפגעו בזכויות שצברו.

נושא נוסף שעלה הוא, שנראה כי בהסדר החדש יש פגיעה בתנאים הקיימים. אך כמו שנאמר בשיחה, כאשר עושים חישוב כלכלי עדיין נשאר עודף לצעיר בהסדר החדש.
חשוב לציין כי מסלול המעומדות לצעירים עדיין קיים, ואין הכרח לצעיר לבחור בעצמאות כלכלית, יותר מכך, בשיחה הוצע כי צעיר שיכנס למסלול מועמדות וחברות, תצומצם חובת 3 שנות חברות לפני יציאה ללימודים לשנה או שנתיים, כל עוד הצעיר עד גיל 30 (הדבר מותנה בהצבעה בשיחת קיבוץ).


בקרוב נעביר שוב את ההסדר ודוגמאות חישוביות לתאי הצעירים ע"מ לסבר את האוזן.

אני מנצל הזדמנות זו ופונה שוב לצעירי עין-שמר, קחו יוזמה והפעילו את הפאב המקומי בערבי שישי כמו בעבר, בו חברים וצעירים נפגשו שתו בירה ושיחקו ביליארד. יותר מכך, פיתחו אותו באמצע השבוע לחברים המעוניינים לראות את ליגת האלופות באווירה ספורטיבית, הרגישו חופשי לפנות אלי בנושאים אלה ובכל נושא אחר.

ועדת צעירים
(ניבה גולן, רעיה האולינג, אורן תירוש, אמיר תומר, אדווה בראון, עודד חדוותי, יוסי אייזן)
לקחת...... שילמת

זה לא נושא חדש אבל הוא מאוד צורם וכאוב!

לצערנו, ישנם חברים "שמסבנים" בקופות חדר אוכל.

אנו נתקלים במקרים בהם חברים "מחביאים" מנות עיקריות מתחת לתוספות או, בעיקר בימי שישי, מניחים בצד כלי עם מנות עיקריות, משלמים רק על התוספות, ולאחר מכן ניגשים לקחת את הכלי ששמו בצד.

ממי אנחנו גונבים??????

בחדר אוכל, מודעים לנושא וגם מכירים את החברים. יש מקרים בהם הקופאית הולכת להגשה שואלת כמה לקח החבר, משווה למה שהצהיר ומחייבת בדיעבד.

אנו פונים לחברים לנהוג ביושר ובהגינות ולשלם בקופה.

חבר שיבחר להתעלם מהנושא, יוזמן לבירור בהנהלת הקהילה.

חסכו לכם ולנו את אי הנעימות....

שבת שלום, דנה, מרתה ואיילת

ש י פ ו צ י ם
ב כ ל ב ו
החל מהשבוע הקרוב יתחילו שיפוצים בכלבו שמטרתם ליצור רווחה, נגישות ואפשרות אכסון גדולה יותר. יוכנסו גם שני מקררים חדשים, האחד לחלב והשני לבשר.

בתקופה זו נאלץ להוריד מוצרים ולאכסנם בעגלות ויהיו ימים בהם יהיה הכלבו סגור לכמה שעות - על כך נודיע על גבי דלתות חדר האוכל ואצלנו.
ייתכן... שכבר ביום ראשון הקרוב בשעות הבוקר נאלץ לסגור למספר שעות (תלוי ברמדאן).

אנחנו מתנצלים מראש בפני לקוחותינו הנאמנים ומקווים שנעבור את אי הנוחות הזמנית בספורטיביות על הצד הטוב ביותר ונזכה למקום יפה יותר נוח ויעיל .

בהגרלה האחרונה שנערכה, זכתה רותי גורן ב D.V.D - ברכות.

שבת שלום – צוות הכלבו


לוחות שנה
של עין שמר

מרבית החברים שהזמינו לוחות שנה כבר קיבלו אותם, והשאר יקבלו אותם בקרוב.

אלה שלא נרשמו ומעוניינים בלוחות נוספים, יכולים להשאיר פתק בתא הדואר של חמי עד יום שלישי בשבוע הקרוב.שיחת הקיבוץ הבאה תתקיים ביום שבת 28.10
סעיפי השיחה יפורסמו בשבוע הקרוב.
ח מ י .


ש ב ת ש ל ו ם !