חפש בעלונים קודמים

30/03/2007

שאילתות:

ל ח מ י, איילת, דנה ויואב

השאילתות הן רבות, ונובעות מכך שהן נשאלו בשיחה על ידי ועל ידי חברים אחרים ולא קיבלו תגובה מתאימה.

לחמי המזכיר:
1. לפני כחודשיים ביקשתי בשיחה לראות את סיכום מאזן 2005 כפי שהתקבל מרו"ח אלי בירנבאום – סיכומי הענפים והמפעלים, בהשוואה לשנים 2000-2005.
מתי נוכל לקבל לעיון, בצירוף ניתוח תמציתי של המגמות, ע"י הרו"ח אלי בירנבאום?

2. מתי מתכוונת הנה"ק להביא לשיחה את הצעתה בנושא יובל ה-80 לעין שמר?

3. בתאריך 5.3.07 הצעתי בהנה"ק שכל השוהים בקיבוצנו ואינם חברים (או בתהליך קבלה לחברות), ישלמו את מלוא העלות (לפחות) של השירותים בהם הם משתמשים – מה נעשה בנושא זה?

4. הערה/בקשה:
אנא דאג להציג לחברים עותקים סופיים של תוכנית המשק 2007 ותוכנית הקהילה 2007.

לאיילת - מנהלת הקהילה

1. תקציב הקהילה 2007
למרות בקשות חברים בדיון בשיחה על הטיוטא, חסרים בחוברת הסופית מספר נושאים:
א. מטרות הנה"ק בשנת 2007.
ב. מהי תכנית העבודה?
(שהיא המשאב העיקרי עליו אנו
יכולים ישירות להשפיע).
ג. תוכנית קליטה לקיבוץ – האם יש? אם כן מהי?

2. חובת העבודה של חניכי המוסד.
הנ"ק החליטה לבטל את חובת העבודה לכיתות ז' י"ב, בניגוד לנהוג עד היום.
מה כוונתה של הנהלת הקהילה להמשך
(להביא הנושא לשיחה, לקלפי?).

3. בקרת כרטיסי נסיעה בתחבורה
ציבורית.
כיצד מתכוונת הנה"ק לשפר הבקרה.

4. חישוב ק"מ + תוספת מרכיב הזמן.
מתי תוגש הצעה בנושא?

לדנה גורן ואיילת מוזס

1. נספח לתקנון העבודה 31.12.06
בסיכום הדיון על אישור התקנון, הבטיחה דנה שתוך כחודשיים תוגש טיוטת התקנון המעודכן לעובדי החוץ. כיום עפ"י בקשת איילת עוכב הטיפול בנושא.
מתי בכוונתכם להגיש טיוטת ההצעה המעודכנת?להלן מספר עדכונים לגבי פעילות ועדת הביקורת:

1. ביקורת בנושא השיכון
והדיור
בימים אלה נשלמת הכנת הדו"ח והוא יועבר לדיון עם הגורמים הנוגעים בדבר. הדו"ח סוקר את המצב הקיים בתחום השיכון והדיור ובוחן את פעילות המוסדות המטפלים בנושא בקיבוץ.

במסגרת הביקורת נפגש המבקר עם מספר חברים שהופנו אליו על ידי הועדה לאחר שביקשו להיפגש עמו. לאור חשיבות הנושא בכוונת הועדה לפרסם את עיקרי הדו"ח לציבור לאחר השלמתו.


2. תוכנית עבודת הביקורת
הפנימית לשנת 2007
לאחר שהועדה בחנה נושאים לביקורת שעלו מקרב הציבור, ונושאים שהעלו חברי הועדה, הוחלט כי תוכנית עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2007 הנה כדלקמן:


א. פיקוח ובקרה על תאגידים
מוחזקים:
- יישום התיאגוד.
- פעילות מועצות המנהלים של
התאגידים.
- העברת כספים בין הקיבוץ לתאגידיו.
- מינוי נציגי הקיבוץ במועצות
המנהלים.

ב. פנסיה לחברים:
- סקירת מערך הפנסיה הקיים.
- מעקב אחר הפקדות לסגירת הגרעון
האקטוארי.
- דיווח והסברה לציבור.
- עבודת צוות/אחראי פנסיה.
- טיפול בצבירות של עובדי החוץ.

ג. פעילות צוות משאבי אנוש:
- סיוע לחברים בחיפוש עבודה.
- מדיניות איוש משרות במפעלי הקיבוץ.
- טיפול בעובדי חוץ.
- יישום תקנון עבודה.
- פרסום מכרזים.

ד. מעקב ויישום המלצות מדוחות קודמים.

ש ב ת ש ל ו ם - יפתח אלון

קופת בית
לרגל החג, קופת הבית תפתח ביום שני 2.4.07
בין השעות 8:00 ל- 12:00
חג שמח – נחמהממחסן הבגדים
מעתה בימי
שישי וחג
יפתח המחסן עד
שעה 13:30 בלבד.

כמו כן, התאספו אצלנו ללא סימון,
מעילים, שמיכות - ודברי חורף נוספים.
בבקשה בואו לחפש את שלכם.

ח ג ש מ ח !
שאלות ליואב – רכז המשק:
1. תקציב משק סופי 2007
א. מה עם תכנית העבודה שלא הוגשה?
ב. האם הוכנה תוכנית התייעלות: החלפת שכירים בחברים, צמצום שכירים, התייעלות ענפית?
2. ענף האבוקדו:
מה כוונת ההנהלה הכלכלית לגבי המשך הנטיעות?
3. אדמות שדה התעופה.
בשדה התעופה 565 דונם שעובדו על ידינו במשך למעלה משישים שנה!
מה מצב הדברים? מה עם הפיצויים ממשרד הביטחון?

משיב יואב –

1. תקציב משק סופי לשנת 2007 –
ניתן לקבל את החוברת במזכירות
הקיבוץ.

תכנית העבודה - משאב העבודה וההכנסות בגינו כמקור עיקרי לתקציב הקהילה מנוהל על ידי הנהלת מש"א והנהלת הקהילה. מכך נובע שתכנית העבודה כתכנית כוללת (להבדיל מתכנית עבודה נפרדת בכל ענף ועסק של הקיבוץ), כולל האפשרויות להחלפת שכירים בחברים והגדלת הכנסות מעבודה, אינה מנוהלת על ידי רכז המשק וההנהלה העסקית.

2. אבוקדו – התכנית לגבי מטע האבוקדו היא לממש את ההחלטות הקיימות ולהגיע לנטיעות של כארבע מאות דונם בגוש המזרחי (בתי לווזובסקי) עד שנת 2008 ובמקביל לעקור חלקות מפסידות בחלקות הדרומיות. במהלך השנה נקיים דיון לגבי ההמשך.

3. אדמות שדה התעופה – אדמות שדה התעופה מעובדות מזה שנים רבות כאשר החכירה השנתית ממשרד הביטחון היא דרך המועצה האזורית. השנה עדיין נוכל לעבד את מרב השטחים. כאשר תמנע מאתנו אפשרות זו נבדוק את האפשרויות והדרכים לדרישת פיצויים ובהתאם לממצאים ננהג. אשמח לקבל מידע, עדכונים והצעות מכל מי שמתמצא בנושא.
תגובה למאמר על האוכל
שלמה בורלס:
אני אוכל 50 שנה את האוכל של מטבח עין שמר והאוכל תמיד משתפר, עד שהגיע להכי טוב שיכול להיות וגם המחיר סביר ביותר.
לדבר אחד לא התרגלתי זה לגפילט-פיש.
כל הכבוד לעובדי המטבח.


פריצה לחרצית
ביום שישי בלילה קרעו את הרשת בחלון, פרצו לבית ולקחו אוכל מהמקרר. הוזמנה משטרה ונלקחו טביעות אצבעות.
אם מישהו ראה משהו, או שמע בבקשה לפנות אלינו.
תודה – ענת גרוסמןחורף חכם
מחזור ב' קרוב לסיום, אך עדיין ממשיך במרץ.
אנו רוצים להודות מעומק הלב למנחים אשר סיימו את חוגיהם: גדעון אברהמי, דני אבנר, שני בראון ושני מרצ'בסקי.
כל הכבוד על ההשקעה והנכונות – היה מצוין!
בהצלחה והנאה לממשיכים.

בשבוע הבא ביום שישי 6.4 נסיים את חורף חכם בערב חגיגי ובו מפגש עם שלי יחימוביץ בנושא צדק חברתי ודת ההפרטה בחברה הישראלית.
כ ו ל ם מ ו ז מ נ י ם !ת ק צ י ב
הודעה
אני יוצאת לחופשה בסוף השבוע ואחזור ביום העצמאות.

תקציב חודש מרץ יצא כשאחזור.

בנושאי ביטוח, בייחוד במקרה של קטסטרופות לא עלינו, לפנות לאילת, רכזת הקהילה, והיא כבר תפעיל את המנגנון הדרוש.
חג שמח לכל בית עין שמר,

צביה ויסברג

* ניסיון בניהול במסגרת בית ספרית.

תודעת
שאילתות
מקומות עבודה

פ נ י ה
בביקורי האחרונים במספרה נתקלתי בתופעה שהמקום נעשה לא נעים, מלוכלך ומוזנח.
האם לא מגיע לנו לבוא למקום מזמין ונקי?
כל האגף שדרכו הולכים לבית השימוש מלוכלך ודביק, בבית השימוש אין נייר או חומרי ניקוי!
האם כך צריך להראות מקום שרות (שאגב גם משלמים עבור השימוש בו).
אבקש טיפול בנושא.
תרצה צפניה
משיבה איילת מוזס:
המספרה עובדת כיזמות ומפעילה אותה אורנה בורלס. מאחר והיסטורית, יש מספר ספרים בעין שמר (ברוריה, נעם, יענקל'ה) והאחריות מחולקת ביניהם.
הקיבוץ אינו מממן תספורת ונוצר מצב שהאחריות על המקום נופלת בין הכיסאות.
הפיתרון לדעתי הוא תקשורת והדברות ויכול להיות שלכל ספר חיצוני צריך להיות איש קשר (לקוח) לכל אחד מהם שידאג לרשימות ולמקום.
איילת מוזסמזל טוב!
למרים ואלישע שמרי
לנישואי ניצן עם אפרת
ברכות לכל המשפחה!
טיול ח"ץ
ועדת צעירים מזמינה את החצניקים, הנמצאים בעצמאות כלכלית, מועמדים וסטודנטים, ליום טיול לנחל היהודיה
ביום ראשון 8.4.07.

ארוחת בוקר בדרך,
"על האש" על גדות הירדן בדגניה.
יציאה בשעה 7:00.
חזרה משוערת 18:00.
אורך הטיול 5-4 שעות במסלול רטוב מאוד. יש להביא מים, בגד ים, בגדים להחלפה.

בני זוג שלא מהקיבוץ, מוזמנים בתשלום של 50 ₪ דרך התקציב של בני זוגם.

בבקשה הירשמו והכניסו הפתק לתא הדואר של יוסי אייזן, כדי לוודא שיש מספיק מטיילים.
ל ה ת ר א ו ת .
מכרז למשרת מנהל בית הספר האזורי "גוונים"

מועצה אזורית מנשה מבקשת לקבל הצעות ממועמדים/ות לתפקיד מנהל/ת בית הספר גוונים.

ל ה ל ן ה ד ר י ש ו ת :
* תואר אקדמאי שני.
* רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק
בהוראה במסלול העל יסודי.
* תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים
לבתי ספר או אישור לימודים בשנה א'
לפחות של קורס מנהלים או תואר אקדמי
שני במינהל החינוך.
* ניסיון בהוראה בפועל בחינוך העל יסודי
של חמש שנים לפחות.
* ניסיון מקצועי מוכח בתחומי ניהול
ומנהיגות חינוכית.
* יכולת לפתח ולנהל צוות.
* פתיחות ותקשורת חיובית עם בני נוער
מרקעים שונים.
* ניסיון בניהול במסגרת בית ספרית.
* בעל רכב.

התפקיד הנו לשנה בלבד עם אפשרות להמשך.

הצעות יש להגיש למועצה אזורית מנשה עד לתאריך 10.4.07 למזכירות המועצה.
אילן שדה – ראש המועצה.


משרות מחנכים במוסד
משרות פנויות לתפקיד מחנכי ערב במבואות עירון
בשנה הבאה יסיימו תפקידם מספר מחנכים ואנו מחפשים מחנכים במשרה מלאה.

להלן דרישות התפקיד"
הכשרה ויכולת מוכחת בתחום של הדרכה בחינוך הבלתי פורמאלי.
עדיפות לבעלי תואר ראשון.
עדיפות למועמדים בעלי ידע של תנועת נוער (בעיקר השוה"צ).

כישורים:
יכולת הובלת קבוצה, יצירתיות, אמפטיה, יכולת תקשורת טובה עם גורמים שונים, נכונות לעזור ולהיעזר, אמינות, חריצות, עבודת צוות.
תיאור התפקיד:
פיקוח והדרכה של קבוצת תלמידים עליה מופקד/ת.עזרה וחונכות בהכנת שיעורי בית.
פיקוח ותיאום פעילות התלמידים בחוגים השונים אחה"צ. הדרכה קבוצתית ברמה רעיונית, פעילות העשרה. היענות לצורכי התלמידים לרווחתם ובריאותם. היענות לבעיות חברתיות ו/או אישיות. תיאום בין התלמידים למורים/או בין התלמידים לגורמים שונים.
נוכחות בתחום הפנימיה בשעות הפעילות לפי הצורך, או ליווי התלמידים מחוץ לתחום המוסד והפנימייה לפי הצורך.
אחריות על פעילות בפנימייה, כגון לווי ועדה, השתתפות בפעילות החברתיות.
אחריות על ניקיון וסדר של התלמידים ומגוריהם.

נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות (צהרים וערב).
תחילת העבודה – אמצע אוגוסט
משך העסקה – שנת תשס"ז עם אפשרות להמשיך בשנה הבאה.

לפנות לניצן ירמר, או רונן דרורי במוסד.


נשים למען נשים
הפורום לקידום מעמד האשה במועצה יוזם פעילות למען נשים מסורבות גט ועגונות להעלאת המודעות לנושא, זאת באמצעות "תפירת שמלת הטלאים הגדולה ביותר בעולם שתתנשא לגובה 20 מטר"

ערב בנושא עגונות ומסורבות גט שבסופו יפתח הפרויקט, יתקיים ביום ד' 11.4.07
בשעה 18:00 במועדון מילוא.

בתוכנית: סיפורה של מסורבת גט, הסבר על הפרויקט ומשמעותו, הדרכה וחלוקת טלאים וחוטי רקמה. (הרוקמות יכולת להיות חובבות או מקצועיות).

ניתן לבוא רק לחלק הראשון (מי שאינה רוקמת).
המעוניינות לקחת חלק ברקמת הטלאים, מוזמנת להירשם כדי שיהיה מספיק חומרים לרקמה.
לפנות לעינת סלם 052-304997
או לורד ליפרמן 04-6177346
דרושה מזכירה
תיאור התפקיד:
קבלת קהל, מענה טלפוני למרכזיה וניתוב שיחות, ניהול יומנים וקביעת פגישות מרובות משתתפים, טיפול בצורכי משרד שוטפים, המשרה בכפיפות למנהלת המשרד.

היקף המשרה – מלאה.
תחילת העבודה – מיידי.
שעות מ- 9:00 עד 17:00.

דרישות:
הכרות עם סביבה ממוחשבת (אוטלוק, אכסל), אנגלית ברמת מענה לטלפונים וכתיבת דוא"ל, תודעת שירות גבוהה, יכולת עבודה בתאי לחץ, ניסיון בחברת הייטק – יתרון משמעותי.

לפנות לאיגלו 6374142/343


אי אפשר להגזים בחווית התיווך
על חשיבות הקריאה עם ילדים
קריאה עצמאית מתחילה בבית, כחוויה הדדית שמעורבים בה הורה וילד קטן. זהו הרגל שנקנה עוד הרבה לפני שהקורא הקטן יודע לעקוב אחרי העלילה, להזדהות עם דמויות ולהתפעל מצירוף מלים לא שגרתי. למעשה זהו הרגל שעשוי להיקבע עוד לפני שהקוראים הצעירים מסוגלים לדבר באופן רהוט. פשוט: מבוגר וילד יושבים יחד ולפניהם חפץ נפתח ומתדפדף. האחד מוביל, קובע את הקצב ואת הסדר, מפענח את הסימנים ומשמיע. השני יושב קשור, מאזין, מביט, מתמסר, משתתף פה ושם, נוגע, מריח, אפילו טועם לפעמים.

ההורים הם מי שאוחזים במושכות, הם מי שיודעים לפענח את הסימנים, לממש את הספר. הם מי שיודעים כיצד להשמיע אותו הכי נכון לאוזניים של ילדם; והם למעשה מי שבוחרים אם להפוך את האירוע הזה לחוויה יומיומית רצויה ומתגמלת. אי אפשר להגזים בחשיבותה של פעולת התיווך הזאת של הורים בהפיכת הילדים הקטנים לקוראים עצמאיים בבגרותם, בלי שנגיש את הספרים לילדינו הקטנטנים הם לא יכירו אותם ולא יתרגלו להשתמש בהם.
יעל דר
הביאה שלומית תומר


יוגה לנשים – זה לא מה שאתן חושבות!

כבר כמעט 3 שנים שמתקיים חוג יוגה לנשים במועדון היוגה. החוג מועבר ע"י שרית למפרט-שושן. שרית היא מורה ליוגה ומתמחה ביוגה לנשים בכל הגילאים, כולל בהריון ואחרי לידה. כמו כן היא מעבירה שיעורי בייבי יוגה.
אני משתתפת בשיעורים מההיריון עם עומר ויחד איתי עוד מספר בנות מהקיבוץ שמתמידות מאד.
אני רוצה קצת לחשוף את החוג ולעניין עוד בנות.
היוגה, כידוע, מחזקת מאד את הגוף ומקנה לו משמעת, יציבה וגמישות. היוגה מועברת באמצעות תנוחות שונות אשר יש להן גם משמעות רוחנית וגם פיזית. העבודה מדויקת ונוגעת גם בשרירים הפנימיים בגוף (כגון, שרירי רצפת האגן).
הייחוד בחוג יוגה לנשים הוא הדגשים ששרית שמה על גוף האישה, יכולותיה, צרכיה ומצבי הרוח שלה (מחזור, הריון, לידה וכו'). העבודה היא ממוקדת ואישית. התרגול נותן מקום ליכולת האישית של כל מתעמלת ללא לחץ ועם הקשבה מלאה לצרכים שלנו.
לכל מי שחושבת: יוגה – מה לי ולזה? אני עונה:
גם אני חשבתי כך והגעתי לשיעורים קודם כל בגלל ההיריון. בתקופת ההיריון השיעורים חיזקו אותי. למדתי איך להניע את הגוף בצורה שתהיה לי נוחה בתקופה עמוסה זו וגם הייתה לי הזדמנות לחלוק קצת את התחושות עם עוד בנות במצבי. אחרי ההיריון היוגה אפשרה לי להחזיר לגוף את היכולות שלו ולחזק אותו עוד יותר.
השיעורים מתאימים לכל הנשים בכל הגילאים ומאד מומלצים. האווירה נעימה ומקצועית.
יש מחיר מיוחד לנשות עין שמר וכדאי לבוא לשיעור ניסיון בחינם!
השיעורים מתקיימים בימי שישי בשעה 7:15 בבוקר. זו דרך נפלאה להתחיל את סוף השבוע גם אם עובדים באותו יום (זה מספיק מוקדם!). כמו כן מתקיימים גם שיעורים עם שרית בסטודיו בפרדס חנה והמחיר של עין שמר כולל גם אותם.
אפשר לפנות אלי בעוד שאלות וניתן גם להתקשר ישירות לשרית 04-6372770.
מקווה לראותכן, גלי.
מועדון
ריקודים לטיני
אני רוצה לעניין אתכם ביוזמה חדשה לקיים ערבי ריקודים סלוניים לטיניים בפאב.
היוזמה הגיעה מסרגיי שעובד בחממה ורוקד להנאתו הגדולה בזמנו הפנוי.
הכוונה לקיים ערב כזה בין פעמיים לארבע פעמים בחודש ביום קבוע. מוזמנים כל מי שהריקוד הוא חלק מנשמתו ומעוניין פשוט לרקוד. תינתן הדרכה בסיסית ע"י סרגיי וחבר'ה מנעל"ה. הערבים יהיו מיועדים לחברי וצעירי הקיבוץ בלבד.
לפני שמתחילים, אני רוצה לבדוק האם יש זוגות או יחידים שיהיו מעוניינים להשתתף. אין צורך להיות מקצוענים...
אשמח לקבל תגובות. תודה, גלי.


תודעת * ניסיון בניהול במסגרת בית ספרית.
* בעל רכב.


מהחלביה
בחול המועד פסח החלבייה שלנו תהיה סגורה.
ח ג ש מ ח !


חברת המשקפיים
תבקר ב 11.4.07
חברים המעוניינים ישימו פתק בתא שלי
עדית רונן
הפאב מארח במועדון לחבר
ביום שישי 30.3
בשעה 21:15
נקרין את הסרט:
” אדמה
משוגעת"
האירוח במועדון בחסות הפאב.
פופקורן עלינו!

תקציר הסרט:
"אדמה משוגעת" הוא סיפור התבגרותו של נער בן 12 הגדל בקיבוץ בדרום ישראל בשנות השבעים. במהלך שנת הבר מצווה שלו נאלץ הגיבור לנווט בין עקרונות השוויון של הקיבוץ לבין יחסיו המורכבים עם אמו. הניגוד בין שני אלו מוציא אותו למסע התבגרות מופלא ובלתי אפשרי שבשיאו בחירה מצמררת שתשנה את חייו לעד.

מחכים לראותכם!
צוות הפאב.


פותחים שבת
השבוע לא נקיים את "פותחים שבת",
בשבוע הבא, תתקיים קבלת שבת
אביבית בסימן חג הפסח.
שבת שלום!


שי לחג
שי החג לחיילים יהיה בתאיהם
במחסן הבגדים
בואו לקחתו בשבת
חג שמח – ועדת קשר


תודה למנחים
ה נ ה ד ר י ם :

לשני בראון -
שנקה, אני רוצה להודות לך על החוג הנפלא שהעברת לנו.
תודה על הפרגון, על הטיפים ועל איך שאת!
נוגה האולינג

לגדעון אברהמי -
"שלום לכולם, אני סבא של עומר"
ככה יצאנו לדרך עם גדעון אברהמי – והמשכנו לחמשה מפגשים בהם התחברנו לעמוד השדרה, לצלעות, לסרעפת, לבטן התחתונה, העליונה והצידית, לגב, לכפות ולרגליים – והגענו למקומות שאפילו לא ידענו שקיימים בנו.
על כל אלה – בנשימה גדולה ועמוקה פנימה והחוצה – תודה לגדעון, על המקצוענות והיחס האישי.
נהנינו מכל רגע!!
מחכים בקוצר נשימה (מהסרעפת) למפגשים נוספים.


לדני אבנר -
היה חוג נפלא. דני העביר את החומר בעדינות, ברגישות וכולנו התאהבנו.
ביקשנו להמשיך עוד כמה שבועות ודני נאות ועל כך אנו מודים לו מאוד מאוד.
אם תפגשו בשבילים אנשים מעופפים במודעות עצמית .... תדעו שאלה אנחנו, חניכיו של החוג.
אורנה אלון


לשני מרצ'בסקי -
היה מרתק להכיר עד כמה מצבנו האקולוגי בכיר רע ויש עוד הרבה מה לעשות כדי לשפר את המצב.
העברת את הנושא בצורה מעניינת וקולחת עם הרבה נתונים שעזרו להבין את התמונה הכוללת.
תודה על ההשקעה.
אמיר תומר


חורף חכם
מחזור ב' קרוב לסיום, אך עדיין ממשיך במרץ.
אנו רוצים להודות מעומק הלב למנחים אשר סיימו את חוגיהם: גדעון אברהמי, דני אבנר, שני בראון ושני מרצ'בסקי ועלי אלון.
כל הכבוד על ההשקעה והנכונות – היה מצוין!
בהצלחה והנאה לממשיכים.

בשבוע הבא ביום שישי 6.4 נסיים את חורף חכם בערב חגיגי ובו מפגש עם שלי יחימוביץ בנושא צדק חברתי ודת ההפרטה בחברה הישראלית.
כ ו ל ם מ ו ז מ נ י ם !


פ נ י י ה
בביקורי האחרונים במספרה נתקלתי בתופעה שהמקום נעשה לא נעים, מלוכלך ומוזנח.
האם לא מגיע לנו לבוא למקום מזמין ונקי?
כל האגף שדרכו הולכים לבית השימוש מלוכלך ודביק. בבית השימוש אין נייר או חומרי ניקוי. האם כך צריך להיראות מקום שרות (שאגב גם משלמים עבור השימוש בו)?
אבקש טיפול בנושא.
ת ר צ ה צ פ נ י ה


משיבה איילת מוזס:
הנושא בטיפול, אנחנו מחפשים אחר אחראי/ת למקום.


פ נ י י ה
משקפיים
אני ממליצה על יפעת האופטומטריסטית באופטיקה הלפרין בגן שמואל.
נחמדה, ידידותית ובעלת מקצוע מצוינת.

נורית משיח
נ ר ז י כ ר ו ן

יפתח מור 1.4.1987
אמא ז'נבה 3.4.1984
תרצה ספקטור 9.4.1985
אשר שנפלד 10.4.1995
רבקה גורפיין 12.4.1983
עמי לוריא 13.4.1990
אמא דנון 15.4.1986
רחלקה גור 15.4.2003תודה
לענבל הגלעדי,
שאין כמוך!!!
מאחלים לך
חג שמח!!!

ילדי עין שמר והוריהם

חוויה....
ביום רביעי אחר הצהרים הזמינה ענבל לחממה את ילדי החממה הלימודית וכל מי שנזדמן – לפעילות אפיית מצות על טבונים.
הגיעו ילדים רבים עם הוריהם, רידדו מצות בידיים, אפו על טבון מאולתר, ואכלו בתיאבון עם לבנה, זעתר, ושוקולד.
היה כיף חיים!

כל הכבוד ושוב תודה לך.


תקווה - העובדת הסוציאלית
מאחלת לחברי עין שמר חג שמח!

היא מקבלת את הפונים אליה על פי העדפתם: בחדר ועדת בריאות הנמצא במסדרון חדר האוכל, במשרד הרווחה במועצה אזורית מנשה או בביתם.
הפניות ישירות לטל' 054-5436033


הסרט "אדמה משוגעת" יוקרן במועדון.

שאול דניאל – עלון מעברות
ועצה נוספת מטכנאי מחשבים – מדי זמן לפתוח המחשב ולנקות בזרם אוויר כדי לסלק את האבק הרב שנאסף ומקצר את חייו.

22/03/2007

חג שמח בחפצ-חן
לקראת החג יהיה פתוח גם אחה"צ
מתאריך 25.3. עד 1.4
משעה 17:30 עד 19:00
בשבת בין 10:00 ל12:00

מהפאב
בשבוע הבא יום שישי 30.3 הקרנה חגיגית של הסרט "אדמה משוגעת"
הפופקורן - עלינו

בעד
ביטוח רפואי משלים חובה

ע ד י נ ה כ פ י ר :

אני מעוניינת להוביל מהלך המחייב את כל החברים ברכישת "כללית מושלם", של קופת חולים כללית.
הסיבה היא ההפרשים המשמעותיים ביותר בין המחירים המשמעותיים במגוון התחומים: תרופות, טיפולים אלטרנטיביים, אביזרים שונים, בדיקות ועוד.

לדוגמא:
למשתמשים בתרופה המוכרת פוסאלאן, המטפלת באוסטרופורוסיס, 4 כמוסות עולות למבוטח הרגיל 142 ₪, ואילו למבוטח במושלם 78 ₪. המרפאה מכסה את ההוצאה לשניהם, אבל המבוטח במושלם חוסך לקיבוץ 64 ₪ לטיפול.
אל זלזלו.

טיפולים אלטרנטיביים –
הוחלט שהקיבוץ יזכה את החבר במחצית העלות עד לגג של 150 ₪ לטיפול, עד 12 טיפולים בשנה.
קרה לי לנצל את המשלים האישי שלי במרפאה כללית לרפואה משלימה. טיפול אחד עולה למבוטח רגיל 222 ₪ ולמבוטח במושלם 89 בלבד.
גודל הפער הנזקף ליתרון הביטוח המשלים מעורר תהייה.


אינני שופר של אף גורם אך ניכר מהדברים הנ"ל שקיימים עיוותים שאינני יכולה להיות אדישה כלפיהם.
מגזר המבוטחים ב"מושלם" נושא בנטל הוצאות שאחיו הלא מבוטחים פטורים ממנו. לעומת זאת, נהנה הצד שאינו מבוטח מהמשאבים המתפנים בגין פוליסה הממומנת מכיסם הפרטי של המבוטחים.

מ ס ק נ ו ת י י:
יש לחייב רכישת ביטוח משלים ע"י כל האוכלוסייה תוך פרק זמן קצוב.
לחלק את העומס בין תמיכה מטעם הקהילה באמצעות סבסוד לבין השתתפות עצמית – (על האחוזים יש לדון).

מדוע חובה?
אינני מצדדת במתן בחירה חופשית למהלך המוצע מחשש כי יגרום להקמת מנגנון נוסף, בירוקרטיה , הנדרש על מנת לגבות מהחברים שאינם מבוטחים הפרשים בין המחיר המוזל למחיר המלא. ראינו כי השוני בין שני הביטוחים מגיע לעשרות אחוזים.
וכך, כמו ביטוח רכב שהוא חובה, גם כאן אין להשאיר ליד המקריות סכומים הנדרשים לכסות צרכים קיומיים. כמו כן אין סיבה מוצדקת שהקיבוץ יערוב לחובות של מי ש"לא בא לו" על ביטוח משלים. פוליסת ביטוח שווה לכל נפש נותנת בידינו כלים להיערך, להתייעל, ולהפעיל השכל.
בהקשר זה אולי יש להתמקח על כיסוי קבוצתי על מנת להשיג תעריפים משופרים.

לסיום אשמח לקדם פרטי פעולה. הלא כדאי שיהיה יותר הגון בינינו בבית.


שאלה למרכז המשק
יואב דרורי:
מדוע איגלו עוזבים את עין שמר?
האם אין אפשרות להשאירם כאן במבנה אלטרנטיבי שיענה על צורכיהם,
והמבנה שישופץ ישרת אותנו, אם לא בהווה, אז בעתיד.
נורית משיח

משיב יואב:
איגלו טרם הודיעו אם הם יוצאים מעין שמר – אך זו כנראה כוונת המנכ"ל החדש של איגלו.
עין שמר הציעו לאיגלו מספר חלופות נדיבות בכדי שישארו כאן – אך טרם קיבלנו תשובה סופית בנדון.
"אשר נשיא יחטא"
..."כל נפש מישראל, ואפילו הכהן המשיח, ואפילו כל קהל ישראל – ייתכן שיחטא, אבל אין זה מחויב המציאות ומחויב ההיגיון.
ולכן נאמר שם: "אם". אבל הנשיא ודאי יחטא.
מדוע?
משום שהוא נשיא, ועצם השלטון יש בו כדי לקלקל ולהשחית את האדם. לכן אין התורה מדברת על המקרה האפשרי (אם נשיא יחטא), אלא היא מתחילה קובעת: "אשר נשיא יחטא", משום שודאי הוא שהנשיא יחטא. לא תיתכן נשיאות, לא ייתכן שלטון, שבעל השלטון לא ייכשל בחטא או בעבירה. וזהו היחס הכללי של התורה לשלטון: היא מכירה בו ובסמכותו, אבל – כבדהו וחשדהו".
ישעיהו ליבוביץ
ברכות ותודות
לכל מי שנתן ידו ומחשבתו לחידוש הכביש בשכונת החממה - תודה שודרגנו.
אנשי השכונה


רכב – בליל הסדר
עד יום שני הקרוב 26.3 מתבקשים הנוסעים מקיבוץ בליל הסדר ברכבי הקיבוץ – להכניס הזמנותיהם כדי שאוכל להתארגן.
ח נ ה י ג ו ד ה


ברכות לסהר חופי
שאיירה את הספר
"האיש שנטע עצים",
סיפורו של אליעזר בלפור
איכר זקן חסר השכלה,
אשר הצליח לבדו להפוך
מדבר לארץ שופעת.

הודפס על נייר ממוחזר.
בהוצאת "צימוק".


פתגם חכם אומר:
הזמן הטוב
ביותר לשתול עץ
היא אתמול.

שאלות ליואב – רכז המשק:

1. תקציב משק סופי 2007
א. מה עם תכנית העבודה שלא הוגשה?
ב. האם הוכנה תוכנית התייעלות: החלפת שכירים בחברים, צמצום שכירים, התייעלות ענפית?

2. ענף האבוקדו:
מה כוונת ההנהלה הכלכלית לגבי המשך הנטיעות?

3. אדמות שדה התעופה.
בשדה התעופה 565 דונם שעובדו על ידינו במשך למעלה משישים שנה!
מה מצב הדברים? מה עם הפיצויים ממשרד הביטחון?


תשובת יואב – רכז המשק:

1. תקציב משק סופי לשנת 2007 –
ניתן לקבל את החוברת במזכירות
הקיבוץ.

תכנית העבודה - משאב העבודה
וההכנסות בגינו כמקור עיקרי לתקציב
הקהילה – מנוהל על ידי הנהלת
מש"א והנהלת הקהילה. מכך נובע
שתכנית העבודה כתכנית כוללת
(להבדיל מתכנית עבודה נפרדת בכל
ענף ועסק של הקיבוץ), אינה מנוהלת
על ידי רכז המשק וההנהלה העסקית.

2. אבוקדו –
התכנית לגבי מטע האבוקדו היא
לממש את ההחלטות הקיימות ולהגיע
לנטיעות של כארבע מאות דונם בגוש
המזרחי (בתי לווזובסקי) עד
שנת 2008 ובמקביל לעקור
חלקות מפסידות בחלקות הדרומיות.
במהלך השנה נקיים דיון לגבי ההמשך.
חצרות בתי הילדים

אחת לזמן מה אנחנו פונות ומבקשות שלא לבוא לשחק בחצרות של בתי הילדים בשעות אחה"צ, בימי שישי ושבת.
החצר היא חלק מהגן, מבית הילדים. ואנחנו משתדלות לסדר אותה כך שכאשר נצא למחרת היום היא תהיה מסודרת ומאורגנת למשחק.

בגן אורן ובאנפה הילדים בונים ומשאירים את הבניות למשך ימים רבים. אנחנו רוצות שהחפצים והבניות יישארו כפי שהילדים במשך היום בנו וסידרו.

ועל כן, בבקשה, שחקו במקומות אחרים ולא בחצרות בתי הילדים.

ת ו ד ה - ע נ ת וצוות הגנים

חג שמח לכולנו
חברים המעוניינים לקחת הביתה את ארוחת החג, מוזמנים להיכנס ולהירשם אצל מרתה או קרן במטבח.

תערוכת בגרות במוסד

החברים מוזמנים לבקר בתערוכות עבודות הבגרות של תלמידי מגמת האמנות במבואות עירון. התערוכות תסגרנה בשבת אחר הצהריים.
בשעה 12:00 יתקיים סיור מודרך בכיתות האמנות. נפגשים בשער המזרחי של בית הספר.
כיתות הציור, אודיטוריום, כיתות צפון 1,2 וחדר מחנכי י"ב.

צ י ל ה ל י סתגובה לדברי איתן

ל א י ת ן

תמוה בעינינו שאתה בא לבקר את דרך בישולנו בזמן שמעולם לא הראית את פניך במטבח ולא ראית כיצד נעשים הדברים. מקסימום עסקת בשטיפת הכלים.

ועכשיו לענייננו:
אתה טוען שאנחנו שמים כמויות מפלצתיות של שמן ומלח במנות העיקריות.
אז ככה, יש לאנשים אפשרות בחירה יומיומית של כ-7 מנות שמתוכן 5 בשר
ו-2 צמחוני. תמיד ניתן לבחור אם לאכול מנה מטוגנת או אפויה, מנה עם שמן או בלי.

בקשר לתוספות, זוהי ממש הוצאת דיבה, לכתוב שהפחמימות כמו אורז, מלאות בשמן דבר שאינו נכון כלל, הוא מטוגן במעט שמן ותמיד ישנו ירק חם בעגלה.

באשר לעגלת הדיאטה: יש עוף בגריל שאין בו טיפת שומן, אלא השומן שהעוף מפריש בצליה.

לטענתך שבישול הירקות עם אבקת מרק או מלח – נענה כי הדבר נעשה לפי בקשת החברים שלא יכלו לאכול את הירקות תפלים ללא טעם.

באשר לסלטים – אתה טוען שהם מלאים בשמן ומחכים זמן רב לפני הארוחה. עוד פעם אתה כותב דבר שאינך יודע.
הירקות נחתכים סמוך לארוחה, אך מכיוון שהארוחה מתחילה בשעה 11:00 ונגמרת בשעה 14:30, הירקות עומדים בחוץ בזמן ההגשה - שחלקה בתוך שולחן מקורר. חלק גדול מהסלטים המשמשים כרזרבה, נמצאים בחדר הקירור ויוצאים בשעת הצורך. כידוע, ירקות חתוכים מפרישים הרבה נוזלים ולכן נראה לך שהסלט מוצף בשמן, אך למעשה אלו הם הנוזלים שהוא מפריש.

בקיצור, לא נראה לי שהרבה אנשים יעמדו בארוחת הבריאות שאתה כותב עליה, ומי שמעוניין בבריאות שכזו, מוזמן לנסוע למצפה הימים או יערות הכרמל ולחיות חיי נצח.

לסיכום רק נאמר, שהאוכל הוא אחד התענוגות של האדם ואתם מוזמנים להמשיך ולבוא לאכול אצלנו, כי אנחנו עושים אוכל באהבה.

קרן משיח


טלפונים ניידים
מעתה ניתן לפתוח את שער הקיבוץ מהטלפונים הניידים שבקבוצת עין שמר.

יש לבטל את הטלפונים הרשומים בחוברת הכתומה – של סימה ריפתין ולאורטל גלעד.

מספרה של נילי בבית דורות: 4162יום השנה ללוצ'יה
במלאות שנה לפטירתה, תתקיים עליה לקברה ביום שישי 23.3 בשעה 13:00.

ה צ ע ה
המעוניינים במינוי למכון כושר "ספורט לייף" בפרדס חנה במחיר מוזל –
יתקשרו ל- 0544921005
המלצה

טכנודע – מצפה כוכבים חדש בגבעת אולגה.

המקום: רחוב הרב ניסים מס' 2
מתאים לילדים מגיל 6 ומעלה.


המצפה נמצא בהרצה כששה חודשים, פתוח פעם בחודש בימי א' לקהל הרחב
ללא תשלום.
התאריך הקרוב: יום א' 25.3.07
בין השעות: 20:00-22:00
לאחריו יום א' 29.4.07 אותן שעות.

בתאריך 5.4 יתקיים במקום הפנינג מיוחד לילדים, משעה 10:00 בבוקר עד 16:00 והפלנטריום יהיה פתוח ברצף!

הביקור כולל: הרצאת רקע: "חיים תבוניים ביקום" ולאחר מכן שעה של צפייה בכוכבים - אם מזג האוויר מאפשר זאת.

ביקורים מיוחדים ניתן לקבוע עם המנהל אילן מנולוס בתשלום. 054-4344988 .

חגי ארליכמן


אינטרנט

עד כה היה לנו קישור ברוחב פס אפקטיבי של 3.6 מגה ביט בשיטת שידור של קבוצות. שיטה זו היא באיכות נמוכה יחסית כי לא עובדת ברצף.
השבוע הרחבנו את הפס ובמצב החדש יש פס רחב של 6 מגה ביט בהולכה של קו תמסורת הנותן שידור רצוף ולכן מהיר יותר.
אני מקווה שלתקופה הקרובה החברים ירגישו הבדל משמעותי בעבודה באינטרנט.
עוזיג ש מ י ב ר כ ה ...
מאז הדיווח האחרון ירדו 14.5 מ"מ. וביחד באסופה האחרונה ירדו במשך ארבעה ימים 40 מ"מ.

נועם הספר
לידיעת הנרשמים לתספורת לתאריך 26.3 – נועם לא יגיע.
אפשר כמובן להסתפר במספרה בביתו.
אתכם הסליחה.


מהפאב
בשבוע הבא יום שישי 30.3 הקרנה חגיגית של הסרט "אדמה משוגעת"
הפופקורן - עלינו

15/03/07

ש א ל ו ת

ליהודה ריפתין - יו"ר כלכלי

1. אדמות שדה התעופה.
בשדה התעופה 565 דונם שעובדו על ידינו במשך למעלה משישים שנה!
מה מצב הדברים? מה עם הפיצויים ממשרד הביטחון?

2. ה"פרויקט" במיניפלסט.
נא לעדכן.

3. א י ג ל ו.
עדכונים מהמתהווה בחברה וחלקם של חברינו בחברה ובתפקידים.

תשובות יהודה ריפתין:

הפרויקט במיניפלסט – עדכון
מסיבות מובנות לא ניתן לעדכן בהרחבה אודות מצב הפרויקט בעלון המשק. על אף זאת, ברצוני להדגיש, כי כפי שכבר דווח על ידי עמרי שוהם בשיחת הקיבוץ שהוקדשה לתקציב המשק לשנת 2007, הפרויקט חי וקיים. למרות העיכוב בהשלמתו, עקב בעיה טכנולוגית, אנו מתכוונים להעמיד את הקו ולהתחיל בייצור עד סוף השנה, כפי שהובטח בשיחה זו.
עדכון נוסף ונרחב יותר יימסר בשיחת הקיבוץ שתוקדש לסיכום שנת 2006 בקיבוץ ובמיניפלסט. חברים המעניינים לקבל עדכון נוסף, יכולים לפנות לעמרי שוהם באופן אישי והוא ישמח לעדכנם.
איגלו – עדכונים מהמתהווה בחברה.
החברה סיימה את 2006 בהצלחה רבה. בין היתר:
* כמות ההזמנות יותר מהוכפלה לעומת
2005.
* כמות הלקוחות הוכפלה ונוספו לקוחות
מהשורה הראשונה בארה"ב ובאירופה.
* סיום מוצלח של שלב פתיחת השוק
באירופה.
* חתימת חוזים ותחילת מכירות עם
מפיצי תוכנה ויצרנים מובילים בשוק.
* סיום פיתוח של שני מוצרים ייחודיים
ומכירתם למספר לקוחות).

החברה רואה ב- 2007 שנת מפתח למעבר מסטארט-אפ מבטיח לחברה צומחת. המטרות כוללות, המשך קצב צמיחה גבוהה ותפיסת נתח שוק משמעותי. בנוסף, משקיעה החברה בפיתוח דור חדש של מוצרים. לצורך המשך המומנטום מ-2006 וניצול חלון ההזדמנויות, בוצע שדרוג משמעותי בהנהלת החברה, עם כניסתו של מנכ"ל עתיר ניסיון ועם רקורד מוכח לניהולה האסטרטגי של החברה ולצורך בניית מערך המכירות באירופה. עומר יתרכז בניהול הפעילות בארה"ב, שאמורה להוות מנוע המכירות העיקרי של החברה.

חלקם של חברינו בחברה:
עומר גבע – מנהל הפעילות בארה"ב.
ליאור אפשטיין – הטמעת פרויקטים באירופה (כרגע אחראי על הטמעת מערכת בפרויקט דגל בספרד).
רנה גבע – הטמעת פרויקטים בארה"ב (הטמעת פרויקטי המשך אצל לקוחות מפתח).

כתשע משפחות הגיעו
למבצע הניקיון בפינת
החי לשעבר, במטרה
להופכה לפינה ירוקה
של גינה אורגנית.
העבודה נעשתה במרץ
ובשמחה והתוצאות
משביעות רצון.
יוצאים ובאים
נכנס לקיבוץ
מרק צ'נסקי
שרות לאומי
דיקלה לרר
עצמאות כלכלית:
בועז פוקס
זוהר מור
יצאו לחופש:
גיתית חדוותי
סוזאנה ומושיקו אבלגון
עזיבה:
לאפרת קדם.

מזל טוב!
ליסמין ועתר להולדת מעין
ברכות לסבים רותי ויובל בן-מיור, עדה ואביטל גבע
לסבים הגדולים: מרים בן מיור ואבא שטיין
ש מ ח ה ל כ ל ה מ ש פ ח ה !
קטנות
מהחינוך
* שיפוץ הבית הוורוד מתקדם, וכבר יש חשמל רצפה וחלונות. בסוף אוגוסט נהיה מוכנים לקלוט את הילדים שיעברו מחמשוש ומספר ילדים חדשים.

* בחג השני של פסח, יום ראשון 8.4.07 בתי הילדים יהיו סגורים. עושים "גשר".

* צוות חברת הילדים סיים השתלמות שהנחתה רונית שרף הפסיכולוגית בנושא המשחק: משמעות המשחק בגיל החביון וכלים לאינטראקציה חברתית באמצעות המשחק.

* בימים אלה מתקיים קורס למטפלות וגננות הגיל הרך שנקרא "ללמוד לחיות ביחד", מנחה אותו עילית זך, והוא עוסק בהתפתחות הרגשית והחברתית של ילדים רכים: איך מלמדים להיות אמפטיים, מהו תפקיד המבוגר בלימוד, איך פותרים מריבות בין ילדים ועוד.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון יתקיים השנה ביום א' 15.4 . בעקבות בעיה טכנית עם תוכן הערב, אנו מחפשים אורח המעוניין לספר את סיפורו האישי הקשור לשואה.
בבקשה לפנות בהקדם האפשרי לגלי.בננות בשלות מדי
בננות בשלות מדי קולפים, מועכים ומכניסים לשקית ניילון ושומרים במקפיא. מוציאים להפשרה כחצי שעה לפני השימוש.

להחזיר חיים לגזר
אם הגזר קצת הצ'טקמק זה בגלל התייבשות. כשרוצים להציל אותו, מורידים חתיכה מחלקו התחתון ומעמידים בתוך חצי כוס מים ותוך מספר שעות יחזור להיות מוצק ועסיסי.

לרכך חמאה מבלי להמיסה
מחממים סיר קטן עם מים על האש, עד לרתיחה של כמה דקות. לשפוך את המים ומיד להפוך את הסיר הריק על חבילת החמאה. כעבור כחמש דקות היא רכה וקלה לעיבוד.

תפוחי אדמה נבוטים
תפוח עץ אחד בסלסלה, עם תפוחי אדמה, תמנע מהם לנבוט.
זמן אפיית התפוחים מתקצר אם משהים אותם כשעה קודם במי מלח.

ניטרול ריחות בישול
מלאו חצי כוס באקונומיקה והניחו על השיש. לאקונומיקה תכונה של ספיחת ריחות.

קיצוץ פטרוזיליה וירק אחר
מחלקים את הפטרוזיליה לשקיות ניילון קטנות ומנפחים את השקית שיהיה בה אויר וקושרים. מכניסים לפריזר וכשצריך מוציאים. (ואם היא עדיין מנופחת מחוררים אותה קצת) ומשפשפים בין שתי הידיים. הפטרוזיליה או הירק הקפוא נשבר בתוך השקית ומתפורר ואין צורך בקיצוץ.


פורים חלף
ופסח בא ואנו כבר מתכוננים במלוא המרץ לקראת החג.

ברצוננו לבקש מכם מספר בקשות:
א. מי שלא מתכוון לחגוג את הפסח בחדר האוכל מתבקש להירשם ברשימה המתאימה התלויה בכניסה לחדר האוכל.

ב. ההרשמה להזמנת אורחים לסֵדֶר תלויה אף היא בכניסה לחדר האוכל, החברים המעוניינים להזמין אורחים מתבקשים להירשם.

ג. החברים המוכנים לסייע לנו בעריכה ביום החג אחה"צ מוזמנים להירשם ברשימה התלויה אף היא בכניסה לחדר האוכל.

הרשימות יורדו ביום שלישי ה – 20/3

ד. לפירוק החג אנו מקווים שכמדי שנה תשרה רוח ההתנדבות הטובה, וחברים רבים יבואו לעזרתנו לאחר הסדר. מי אשר יודע כבר עתה שיוכל לסייע בפירוק, יניח בבקשה פתק בתאה של שלומית דקל.

ולסיום, אנו שמחים להודיע שמתוך רצון לשמור ולחזק את הסדר בחדר האוכל, מחיר המנה נשאר כפי שהיה בשנה הקודמת, והוא עומד על סך 20 ₪.
שיהיה לכולנו חג שמח! צוות פסח.
לשתי הועדות החשובות בחיינו:
ועדת רווחה – דליה ברכה
ועדת בריאות – נירה כהן,
אנו מודים מכל הלב על עזרתן המשמעותית.
קלרה, יהודה

הרצאה בחורף
ביום שישי הבא, 23.3.07
בשעה 20:30
תתקיים במועדון הרצאה של ברוך בירנבאום, בנושא: "ארגוני פשע מחבר המדינות בישראל ובעולם".
צוות חורף חכםמפתח לחדר כושר
ביום א' הקרוב, אחליף את מנעול חדר הכושר מכיוון שהוא אינו תקין עוד!
כל אלה שקיבלו ממני מפתח בתקופה האחרונה, או כל המעוניינים להצטרף למתאמנים, מוזמנים לפנות אלי ולקבל מפתח חדש.
אימון בטוח ומהנה!
א מ י ר


כל אימת שמצבנו משתפר מעט ומתגלה יתרה בקופת הקהילה מתעורר מחדש הוויכוח – האם לחלק בונוסים לחברים היום או להכניס את הכסף לקרנות הפנסיה כדי להבטיח את עתידנו האישי ביום סגריר. כמו בנושאים אחרים אני דוגל בדעה שיש להחליט על עיקרון ולפעול לפיו ולא להתחיל בדיון כל פעם מחדש.

במרבית שנות קיום הקיבוץ לא רצינו לצבור כספים בקרנות פנסיה. המחשבה הכלכלית הנכונה אומרת שלא הגיוני לקחת הלוואות בריבית גבוהה ולשים כסף בקרן פנסיה שריבית הזכות שלה נמוכה בהרבה. הנחנו שבקיבוץ כחברה שיתופית, הערבות ההדדית היא הביטוח הטוב ביותר. ומסתבר שביטוח אינו עניין כלכלי יבש בלבד אלא גם חברתי ופסיכולוגי.

באמצע שנות השמונים של המאה שעברה פרץ המשבר הגדול בתנועה הקיבוצית. פתאום התגלתה לנו העובדה העגומה שקיבוץ לא יכול להבטיח את עתיד חבריו, אם לא צבר כסף בקרנות פנסיה ואילו הכנסות הקיבוץ הולכות ופוחתות ביחס להוצאות. אולם אז היה כבר מאוחר מדי – פנסיה אתה צובר כשאתה צעיר וחזק. אף חברת ביטוח פנסיוני לא תבטח אדם המתקרב לגיל הפרישה. בעין שמר צברנו בתכניות חיסכון למיניהן, אך כולן היו שונות מקרנות הפנסיה בכך שצבירה בקרן

פנסיה היא אישית והגזבר לא יכול למשוך ממנה כספים. המצב היה ללא מוצא, עד שצץ רעיון של קרן הפנסיה האישית – קבוצתית שנקראה "עתודות החדשה", והכנסנו סכום כסף ראשוני לקרן, כדי לא להפסיד את הסיכוי להתחיל לצבור פנסיה במצב הבלתי אפשרי. בפועל הקמנו את קבוצת המבוטחים רק
ב- 1995.

ומעט עובדות:
התחלנו עם סכום קטן של כ 700 אלף ₪. קבענו שאנו מוסיפים לקרן לפחות 400 אלף ₪ בשנה, כשהמטרה היא לצבור סכום של למעלה מ 15 מליון ₪ (היום היעד הוא כ 20 מליון ₪), שיבטיח לכל מבוטח, פנסיה ששווה בערכה לכ- 2000 ₪ לחודש. קבענו שיכנסו לקבוצה כל החברים מגיל 30 עד גיל 70 שירצו בכך. (היו מספר חברים שהתנגדו להצטרף לקרן הפנסיה ובודדים מביניהם גם לא נכנסו לקרן).
וכאן עלי להבהיר: טעות היא לציין בכל פעם מחדש, את העובדה שאנו לא נהנים מפירות הפנסיה ואיננו מושכים כסף עבור חברים שהגיעו לגיל פרישה. זהו העיקרון של "עתודות החדשה", ואין אפשרות לנהוג אחרת. רק כשנגיע ליעד שאותו קבענו- הבטחה של 2000 ₪ פנסיה חודשית לגמלאי, נוכל להתחיל למשוך כספים מהקרן.

כאמור לעיל, כאשר הקמנו את קבוצת הפנסיה, היה צבור בקופות הגמל של הקיבוץ סכום של כ 4 מליון ₪.
החלטנו שהגזבר לא יהיה רשאי למשוך כסף גם מקרנות חסכון אלה, והן יהוו ביטוח לחברים שעברו את גיל קבוצת הפנסיה – 70 שנה. החלטנו גם, שבמשך הזמן הכסף הזה יעבור בהדרגה לקרן הפנסיה הקבוצתית ולפנסיה אישית לחברים צעירים יותר (בתקווה שנוכל להמשיך ולקיים את חברינו הוותיקים מההכנסות השוטפות). כלומר, אין כאן כל חידוש! כסף זה היה מיועד מראש לקרן הפנסיה. יחד עם כסף זה אנו עדיין רחוקים מהיעד שקבענו לעצמנו, לאפשר קיום סביר (בקושי) לגימלאים.

לסיכום:
הפנסיה דרושה לצעירים יותר מאשר לוותיקים. אני משער שבשנים הקרובות עדיין נמשיך לתת תנאים נאותים וכבוד לוותיקנו. האם מישהו יכול להיות ערב לכך שזה ימשך לאורך שנים? רק פנסיה נאותה היא הביטחון האישי לעתידנו. אני מציע לקבל החלטה, שעד שנגיע למצב בו אנו יכולים למשוך את כספי הפנסיה וליהנות מהפירות, נעביר כל יתרה בתקציב הקהילה אל קרן הפנסיה ולא לבונוסים ופרסים למיניהם.

כבר אמרו חז"ל: מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת.

אורי שפירא


נ ר ז י כ ר ו ן
אבשלום בן יהודה 15.3.1978
יעקב ג'יוואן 20.3.1972
אריה תלמי 10.3.1987
מרים ג'יוואן 20.3.1987
שלמה לוי 21.3.1994
יצחק גרוסברג 23.3.1985
משה גרוסמן 25.3.1998
לוצ'יה איזנבלט 27.3.2006
שרנקה זרטל 30.3.1991
חנה ארליכמן 31.3.2006

ג ש מ י ב ר כ ה ...
השבוע עד יום חמישי בבוקר, ירדו בשני ימי גשם 18.5 מ"מ (7, 11.5) ועד כה 485 מ"מ.

מועדת בריאות
שינוי נוהלי פניה
לטיפול פיזיוטרפי.
הזקוקים לטיפול אצל לנה בר מאור, יפנו אליה ישירות לאחר שקיבלו הפניה מרופא. אין צורך לפנות יותר לרכזת הבריאות לאישור.כתובות חדשות
השתנו כתובות המייל של מפעל הגומי. מעתה לאחר סימן ה @ יש לכתוב esrubber.com – במקום הכתובת הקודמת של עין-שמר.
חלק מהעובדים שינו גם את שם המשתמש שלהם. יש לבדוק באופן אישי.

08/03/07

מ י ד ע


באילו נושאים אפשר לפנות לד"ר נגב מחוץ לשעות המרפאה:

במייל - כל שאלה או בקשה שאיננה מחייבת בדיקה גופנית כולל אישורים שונים וחופשות מחלה.

בטלפון - שאלות דחופות שאינן סובלות דיחוי .


גניבת אופניים
ביום חמישי שעבר בתשע בערב כשעברו אורי ליס וחתנו באזור המחסן החדש של מיניפלסט ראו שני נערים שאינם מוכרים להם נוסעים באופניים בצורה חשודה. כששאלו אותם למעשיהם אחד מהם ברח והשני אמר שהאופניים הם של "חבר שלו". בהמשך זרק את אופניים בסככת הרכב וברח. הגיע לשם ניר אלון שלא ויתר לנער, רץ אחריו, תפס אותו ותבע ממנו למסור פרטים. הסתבר ששניהם חניכי המוסד ואת האופניים לקחו כנראה מסככת הרכב. הנושא הועבר לטיפול אורי תומר במוסד.


יונתן לסטון:

בין שבת לראשון היה ניסיון פריצה לבית מגורים.

למי שאין מדבקת "עין שמר" על הרכב לזיהוי בשער, יכול לפנות אלי על מנת לקבלה, כולל שכירים.

גניבת הרכב האחרונה שהתרחשה לפני כחודש אצלנו אירעה בשעה 16:00, לכן נכון תמיד לסגור הרכב היטב ולא להשאיר הכפתור ברכב.

השומרים מתבקשים להקפיד על בדיקת משאיות הנכנסות ויוצאות.

מקל מתנועע

בשבת שעברה, כאשר עשבה רותי בן מיור בגינתה הרגישה דקירה שלא זיהתה את המקור לה. קצת אחר כך המקום התחיל להתנפח והיא נסעה לחדר מיון, לאחר זמן שהיד התנפחה עוד יותר נתנו לה נסיוב נגד נכישת צפע.
אז זהו שצריך להיזהר!
איפה הייתה החתולה ?


ד ר ו ש / ה
עובד/ת למטבח
מטבח מבואות עירון מחפש אחר עובד/ת למטבח.
היקף העבודה – שעתיים ביום בין
השעות 12:30 – 14:30
מיום א' עד ה' (כולל)

העבודה - הגשת אוכל וניקיון.

נא להתקשר לטלפון 054-5627476
ופרטים לפקס 6372857


רוחב פס
האינטרנט הביתי מקרטע באיטיות כבר זמן רב והמצב הולך ומדרדר... בתאריך 12.3 אמורים לבוא ולהתקין את הפס לרחב יותר עד ל 6.6.


עבודות נחוצות
סרגי מהחממה עושה עבודות צביעה בבית, עישוב גינה, עיצוב עם אבנים ופסלים הגינה תמורת 35 ₪ לשעה.
המעוניינים יתקשרו אליו
ל 050-7182237

פאז, שהיה עוזר בעבר בעבודות לנוי, מעשב וגוזם תמורת 25 ₪ לשעה. ניתן להתקשר אליו בשעות הערב לטלפון 6382782

מתעמלות
מחלקת הספורט והנשים במועצה אזורית מנשה מארגנת ביום שישי 16.3.07 הפנינג התעמלות נשים, באולם ברעות ובאולם ההתעמלות במילוא. מבחר של סוגי התעמלויות.
המחיר למשתתפת 10 ₪.ש א י ל ת א ע ל :
בית הקברות

לדנה מש"א -
מה קורה עם בית הקברות, מדוע הוא מוזנח כל כך הרבה זמן?

בהזדמנות זו אני מודה לחנצ'ה שטיפלה כל כך יפה במקום.

רותי גורן

משיבה דנה גורן – מש"א:
אנו מתקשים למצוא חבר /ה שיהיה מוכן לקחת על עצמו את הטיפול הכולל בבית הקברות למרות שפנינו כבר למספר חברים /ות.
קיבלנו הצעת מחיר מעובדים שאינם מהקיבוץ והם מוכנים לתחזק את בית הקברות בעלות מאד גבוהה.
יש לנו קושי מוסרי לקחת עובד שכיר נוסף כשאנחנו כל כך משתדלים לצמצם בעלויות.
בתקופה הקרובה נקבל החלטות.

העבודה כוללת: תחזוקה שוטפת ושיקום מה שנפגע, הזמן המוקצב: יום בשבוע.

נ ר ז י כ ר ו ן
משה איתן 2.3.1964
שמואל שועלי 2.3.1988
איז'ק לוטן 5.3.1989
רחל מצקין 7.3.1997
לואיס גורן 8.3.2001
אהרון שדמון 10.3.1970
צבי דקל 10.3.1989
מייטק זרטל 12.3.1993
רקפת שפירא 13.3.1997
אריה שמרי 13.3.1978
זכריה סל 14.3.1963
שרה מרקם 14.3.2006


לאדווה, רוני, חיה ולנה
שארגנו את חגיגת פורים לילדים, לאורלי ואוריין שהכינו את ההצגה ולכל ההורים שעזרו בבניה, בפירוק ובתורנויות – תודה גדולה היה נפלא!
צוות החינוך
הרצאה בחורף
משבר במנהיגות – אז והיום.
מרצה – שמואל גורדון

יום שישי 9.3
בשעה 21:15
במועדון (מיד אחרי קבלת שבת).

תוכן ההרצאה הוא המשבר של המנהיגות האזרחית והצבאית והשפעתו על הפעלת חיל-האוויר
ב-30 השעות הראשונות במלחמת יום כיפור. ההקשר למלחמה האחרונה יצעק לשמיים.


מ ו מ ל ץ מ א ו ד !
הגדות לפסח
ביום שישי 16.3 תתקיים מכירה מיוחדת בחסות ויצ"ו ישראל, של הגדות ייחודיות שצוירו בידי חתן פרס ישראל האמן מנשה קדישמן.
הכנסות המכירה קודש לטיפול בילדים בסיכון ולנפגעי אלימות, המטופלים במסגרת ויצ"ו.
במכירה יוצגו סוגי ההגדות השונים, החל מהגדה פשוטה ועד אריזה מהודרת בשתי שפות בצירוף מפצח אגוזים.
ניתן יהיה לקנות ולרשום דרך התקציב.
מומלץ מאד כמתנה לחברים ומשפחה, בארץ ובחו"ל.
שבת שלום, גלי.


רוח המקום
א ב י ש י ג ר ו ס מ ן

שנים רבות נמנעתי מלהתייחס לשאלת התושבים. בכל התקופות שבהן כיהנתי כמזכיר הקיבוץ נהגתי לא לקחת חלק בדיונים שעסקו בנושא זה. והסיבה ברורה. אני מקורב לנושא ולא רציתי שקירבה זאת תשפיע על קבלת ההחלטות של מוסדות הקיבוץ.
לעומת זאת יתרוני על פני רבים מחברי הקיבוץ, נובע מהעובדה שאני מכיר היטב ומקרוב את השאלות הקשורות לתושבות בקיבוצנו, היכרות המתפרשת על האספקטים השונים והמורכבים הנובעים מהיותו של חבר קיבוץ נשוי עם מי שבחר לא להתקבל לחברות בקיבוצנו. את היתרון הזה אני מבקש להביא ברשימה זאת לידי ביטוי.

קיימתי ועדיין אני מקיים קשר קרוב עם רבות מהמשפחות החצויות ואני יכול לומר בביטחון שהמציאות בה חיות משפחות אלה היא מציאות קשה, מציאות שאני אישית לא הייתי בוחר לחיות בתוכה. למיטב ידיעתי, אין בן קיבוץ שבחר בחירה מודעת, על בסיס של כדאיות כלכלית לחיות במציאות המורכבת הנובעת מהיותו של שותפו לחיים תושב ולא חבר מן המניין. יותר נכון לומר, שהבנים התגלגלו או נקלעו למציאות בה נאלצו לבחור בין שלוש חלופות: עזיבת הקיבוץ, פירוק


המשפחה, או המשך קיומו של התא המשפחתי בתנאים קשים של משפחה חצויה מבחינת השייכות למרקם הקיבוצי הכולל. הדימוי הנמוך שלנו בעיני עצמנו ואולי חוסר הידיעה לגבי מצבם הכלכלי והחברתי של משפחות התושבים, מביא רבים מאתנו לטעות אופטית המוליכה לעתים קרובות לאמונה שמישהו, מישהם, עושים הון על חשבוננו ובעוד הם מכינים לעצמם עתיד כלכלי בטוח, אנחנו, חברי הקיבוץ מהשורה, נצטרך להסתפק בחיים בהם העתיד צופן בחובו סימני שאלה קשים, קשים הרבה יותר מאשר אלה הצפויים למשפחות שאחד מבני הזוג אינו חבר קיבוץ.


לפי מיטב ידיעתי, חברות מלאה בקיבוץ מבטיחה כיום, וכנראה גם בעתיד, רמת חיים וביטחון סוציאלי עתידי ברמות גבוהות בהרבה מאשר יכולים להבטיח לעצמם רוב רובם של אלה שבחרו לחיות כאן כתושבים. מה עוד שאדם, כל אדם, רוצה להרגיש שייכות, רוצה להרגיש שמאמינים בו, שהוא חלק מתוך חברה
סולידארית. צורך שניתן במידה מוגבלת למי שבחרו לחיות בתוכנו מבלי שהתקבלו כחברים שווי זכויות וחובות. עובדה ידועה זאת, יחד עם היתרון הכלכלי המוכח של חברות בקיבוץ על פני האלטרנטיבה, מוליכה אותי למסקנה שקיימת סבירות גבוהה שרבים מבין התושבים הצעירים יחליטו בסופו של דבר להפוך לחברי קיבוץ מן המניין.

לא במקרה צמחה בקיבוצנו תופעת התושבות. כמו שלא במקרה חיים בתוכנו חברים רבים המצטיינים בכושר יצירתי ובנכונות להעיז וליזום (חממה, נפחיה, חצר ישנה, פותחים שבת, ציירת המציגה במיטב הגלריות, קלנוענים רבי הישגים, חברת הפקות, מקהלת ילדים ברמה גבוהה, מפיק להקת זמר בסגנון ג'אז, ומעל מאה ספרים שנכתבו על ידי חברי קיבוץ בעבר ובהווה) ועוד.
כמו שלא מקרית היא העובדה, שהועדה שעוסקת בניסוח התקנון המבטיח את סיפוק הצרכים המיוחדים לבני הקיבוץ הזקוקים לכך, בגין היותם בנים של חברי קיבוץ, הרחיבה את הצעותיה גם מעבר למתחייב על פי הגדרות בעלי המקצוע.

ברוב רובם של הקיבוצים, אלה החותכים בסכין חדה, חברים מהסוג היזמי בתחומים שונים, למעט אולי בתחומים

כלכליים, נאלצו לעזוב את הקיבוץ כדי שיהיה באפשרותם לבטא כישוריהם המיוחדים, קיבוצנו, נהג ללכת ברוב המקרים בדרך הביניים, בה המוסדות חיפשו לעתים קרובות את דרך האמצע, דרך המאפשרת לא לשבור את הכלים


וזאת באמצעות הרחבת גבולות המותר והאפשרי, ובכך הצליחו להשאיר בתוכו חברים רבים, יוצרים ויצירתיים בתחומם, כחלק אורגני ממנו. אני לא מניח שרבים מאתנו מצטערים על שכך נהגנו.

וחזרה לעניין התושבים. אני מציע לעצמנו, לחדול מעיסוק פומבי בנושא. אני מניח שחלק ניכר מבני הזוג של בני הקיבוץ הם אנשים חושבים ורגישים, ואלה יעשו לעצמם את החשבון הכולל, החברתי והכלכלי כאחד. אם נדע לשדר להם את התחושה של קבלה וכבוד, יעדיפו, לפחות חלקם, להצטרף למסגרת הקיבוצית. ומי שלא יבחר במשך השנים לעשות זאת, יחיה אתנו ובתוכנו, תוך נכונות שלנו לשלבו במערכות המקומיות בתחומים שונים ומגוונים של חיינו.

העיסוק החוזר ונשנה בנושא התושבות מייצר כל פעם מחדש דם רע, הפוגע במרקם העדין של יחסי החברות בתוכנו. התושבים לא אוכלים את לחמנו, לא מנצלים את תמימותנו ולא מתעשרים על חשבוננו. הם בחרו את בחירתם ולנו, חברי הקיבוץ, אין שום סיבה רציונאלית לקנא בהם.

אני מציע להמשיך ולשמר את רוח המקום, רוח של פשרה וקבלת השונה, רוח שהביאה את קיבוצנו להישגים רבים בתחומים רבים ומגוונים. ברוח זאת, על מוסדות הקיבוץ להמשיך ולטפל בנושא בשקט, בהגינות ובצנעה, ואני מקווה שהתוצאות הטובות לא יאחרו לבוא.פותחים שבת
הפעם בקבלת השבת: "הכל זהב..." בשירים ובתמונות, בעקבות פרשת "כי תשא" שבמרכזה סיפור "עגל הזהב".
על הפרשה: עלי אלון.
שבת שלום!


לגלי היקרה
המון תודה על ערב משגע! היה כיף!
מוסיקה מדהימה וחברה מקסימה.
כבר מחכים לשנה הבאה,
יישר כוח!
ל נ ה


על תושבים והשוויון הקיבוצי.
יצאתי לחפש את השוויון הקיבוצי. רק פתחתי את דלת חדרי וראיתי מולי דירה של חברי קיבוץ ולהם שתי מכוניות לצורכי עבודה ולצרכיהם הפרטיים והבנתי שהשוויון כבר לא כאן.
זה לא נכון ולא הוגן להאשים את התושבים ביצירת פער כלכלי בקיבוץ. לא הייתי מזלזלת בירושות, מתנות ושאר הכנסות שיש לחברי הקיבוץ. נכון – לא לכולם. אבל האם זה לא תורם ליצירת פער כלכלי בינינו?
בהחלטות שלנו על שעות נוספות, לא יצרנו פער?
לפני שהתושב מכניס את הכנסתו למשפחתו, הוא משלם עבור אחזקתו ואחזקת ילדיו – על התשלום אפשר לערער.
על 50% מההפרטות שעשינו ועל עוד הרבה דברים שחבר הקיבוץ מקבל כמובן מאליו. עד כמה שאני יודעת, אף תושב לא קרוב של שרי אריסון אז בואו נראה את הכנסותיהם בפרופורציה הנכונה.

אנחנו לא מייסדים עכשיו מעמד חדש בקיבוץ, מעמד התושבים כבר קיים למעלה מארבעים שנה ואני בטוחה שעורכי הדין שיודעים לייעץ איך לךהוציא אותם מהקיבוץ, יודעים גם לערוך חוזה בין הקיבוץ והתושבים להבטיח את הקיבוץ בשעת צרה.
למען התידו והמשכו של הקיבוץ, חשוב שיהיו פה צעירים, קבוצות קטנות חוזרות כל שנה מהצבא, חשוב מאוד שלצעירים תהיה פה חברה ולכן, אל נבטל את מעמד התושבים.
מסיבת הפורים של הילדים לא יכולה הייתה לצאת לפועלשיחת קבוץ
מוצ"ש 10.3
שעה 21.00

ס ע י פ י ה ש י ח ה :

1. קבלה לחברות
הנהלת הקהילה ממליצה לקבל לחברות את
ליאור אפשטיין

2. ערעור
הראל יגודה מערער על אי קבלת הפעלת
ה"נוהל היבש" של מודל ההתפרנסות עפ"י
צוות ההסכמות.


3. סיכום תקציב קהילה 2006 וחלוקת בונוס לחברים בגין התוצאות.
(ניתן לקבל הסיכום במזכירות הטכנית).


4. סל הבריאות
ועדת בריאות מביאה לשיחה את "סל
הבריאות" החדש.
(ניתן לקבל "הסל" במזכירות הטכנית).

להתראות בשיחה

חמי סל


הפרדת אשפה
אין להניח ברמסות הצהובות עתונים, קרטונים ובקבוקים. לכל הדברים האלה יש מיכלים מיוחדים. הרמסות מיועדות לשאריות בניה.
פינוי רמסה עולה הרבה מאוד כסף, ואין סיבה שלא לעשות מיון.

02/03/2007

ש א י ל ת א
לגיורא ריפתין
לרכז המשק
האם ניתן להסב את הרכבים בקיבוץ לנסיעה בגאז, שהיא יותר ידידותית לסביבה ויותר חסכונית.


ת ו ד ה - שמרית ספקטור

משיב יואב דרורי:
בדקתי את הנושא בעבר ומצאתי שהבעיה המרכזית היא איסור חנייה בחניונים תת קרקעיים.
בעיה נוספת - יש מעט מדי תחנות דלק לגז והכדאיות כנראה אינה מספיקה להקמתן.
בעיה שלישית – אם המהלך יתפשט, המדינה תייקר את הגז, כפי שעשתה עם הסולר.

שאלה לאיתי החשמלאי
שאלה לאיילת – הנה"ק
מה הסיבה שישנם מקומות בקיבוץ שאינם מוארים בלילה:
בכביש לשכונת המזרח, בין גן אורן למועדון לחבר, ליד חמשוש ועוד.
ש מ ר י ת

משיבה איילת:
בתוכנית ההשקעות של הקהילה, שאושרה בשיחה ובקלפי, מוקצה השנה סכום ניכר לשיפור תשתיות החשמל והתאורה.
לשיפור תאורת החצר מוקצב 10,000 ש"ח ובנוסף תתוקן תאורה בכביש הגישה.


תרומת דם
ביום חמישי שוב מצאנו עצמנו תורמים מדמינו למדינה. אבל הפעם נרשמה אכזבה מסוימת בחזית בנק הדם, כאשר בסופו של יום התמלאו רק 42 שקיות.
לזכות קהילתנו נאמר, שלאכזבה יש גם סיבות טובות, זו הפעם השלישית שאנחנו מתרימים בעשרת החודשים האחרונים ויתכן כי אזל דמנו.....
למרות הכל לא נוותר ונמשיך להתרים גם בשנים הבאות.

זו ההזדמנות להודות ליהודית גרוסברג שמתייצבת למשימת הארגון כבר כמה שנים בנפש חפצה.
תודה מיוחדת לאור משיח שתמיד אפשר לסמוך עליה, על הכנת הסנדוויצים הערבים לחיך – שגם להם היה טעם של פעם (והם מוגשים רק באזכרות, לוויות והתרמת דם).
אי אפשר ללא מילה טובה למרים פוקס המתאמת – ומעל כולם, לתורמים האמיצים. הערת שוליים: לאחר בדיקה לא נמצא אף שקית עם דם כחול. הייתכן שלא מתוכנו יבוא המלך??
צוות בריאות


" אם לא מחייכים אליך, היה נדיב והענק אתה חיוך. כי אין אדם הזקוק לחיוך יותר מהאדם שאינו מסוגל לחייך לאחר.
(הדלאי למה)
מבצע מיוחד לשיחה:
בואו לשיחה הקרובה,
הביאו עמכם חבר נוסף (אפשר גם מי שאינו חבר שלכם באמת)
ותקבלו:
בוטנים מלוחים וקפה
שעת תנומה חינם
ומבט חם ואוהב מהצופים בבית.

ממחסן הבגדים

מכיוון שאיננו מעוניינים להעלות את מחיר הכביסה, מעתה לא יהיו אצלנו יותר שקיות ניילון ללקיחת הכביסה הביתה. יהיו שקיות רק במידה ונקבל ממיניפלסט. נא הצטידו בהתאם.
א ת כ ם ה ס ל י ח ה


ל י ד י ע ת כ ם -
משרד טכני ודואר
רשות הדואר אינה עובדת יותר בימי שישי והדאר אינו מגיע אלינו ביום זה. על כן גם המזכירות הטכנית סגורה בימי שישי.
על ג'וקים
מחברת: אלמונית
יום אחד (בדיוק לפני שנה) בעודי עומדת במקרה בשקט בחדר האמבטיה, שמעתי רחש קל מכיוון המסננת (חור הניקוז) של האמבטיה....היה לי כבר ברור במה מדובר. ריססתי בכל הכוח לתוך חור הניקוז ולמחרת כשניקיתי את הבית, גיליתי מתחת למסננת - גו'ק.
האסימון נפל: למרות המסננות וכו', הגו'קים, כחיה חזקה והישרדותית, מצליחים להרים את המסננת ולהיכנס ללא הפרעה.
מאז אותו היום הנחתי על כל המסננות (פתחי הניקוז) בדירה משהו בעל משקל: צנצנת מלאה במים, בקבוק של שמפו כבד...והפלא ופלא, היה לי מאז במשך שנה שלמה - אולי ג'וק אחד...וזה אחרי שהיו לי עשרות ג'וקים (בלי הגזמה) במשך חודשיים...


נהג בית
בחודשים האחרונים נוסף רפי שפירא לצוות נהגי הבית. הוא מסיע בעיקר את עובדות החוץ: אסתר אפשטיין, תמר ארסטר, אסנת אדר, סמדר ש"ט, שרי חרודי ונאוה גור.
יש אפשרות להצטרף לנסיעות אלה, שלא תמיד הן קבועות, אך לפני כן להתקשר לרפי.

הנסיעות הקבועות הן ללא שינוי, פרט לנסיעה שיוצאת אחר הצהריים לרכבת בנימינה. שעת היציאה שלה הוקדמה בחמש דקות ל 17:30.
נסיעה זו, שהיא אחת מהשלוש בשעות אחר הצהריים - לא מתקיימת אם אין פונים.

סל הבריאות
עותקים של הצעת סל הבריאות, שתובא לדיון בשיחה בתאריך 10.3.07 נמצאים במזכירות הטכנית. המעוניינים מוזמנים להצטייד.


חוברות קטנות ולבנות
לפי הצעתה המבורכת של צביה, הוספתי לחוברות הטלפון הקטנות את זמני נסיעת נהג הבית. מי שלקח חוברת ורוצה את התוספת מוזמן להיכנס לחדר העלון.
נורית


7.10.88
פינת האוהד המצטיין
אריה – מהסרט "חצר ראשונים" המכונה בפי העם אבינועם, היה מנהיג תרועות הקהל המקומי, שלכולו מגיעה תודה!
הורגש חסרונות הבולט של איציק כהן עקב מחלה.
לכולם תודה ולהתראות, ולא לשכוח לעודד בצורה ספורטיבית ולא להעליב את האורחים...

14.10.88
השבוע נציית את האוהד עודי דגאי, אשר בויכוח סוער עם אוהדים מקומיים, מקטרים ופסימיים, גבר עליהם והצליח לשדר גלים חיוביים – שאולי השפיעו לטובת קבוצתנו.

גשר חדש נבנה מעל הוואדי.

מזל טוב
לנילי ואבנר להולדת הנכד
לענבל ואיתי להולדת הבן
ברכות לכל המשפחה!
מהכלבו
החל מיום ראשון הקרוב 4.1.07
יהיה הכלבו פתוח רצוף
מ 7:30 עד 15:00.
ומ- 17:00 עד 19:00
ביום שישי מ 7:30 עד 13:30.
שיחה עם אורן תירוש
כל בן אדם שחי פה מעניין אותי, מסקרן אותי ואני שמח לקרוא עליהם בעלון. החברה הקיבוצית מאוד ססגונית ואחד הדברים החשובים בעיני זה שיש לך גאווה במקום שאתה גר בו ובאנשים שאתך. גאווה במקום זה דבר חשוב. תושבי רעננה יש להם גאווה על הניקיון של העיר, על אחוז הפשיעה הנמוך, על החינוך, התרבות... תושבי לוד גאים פחות. יחס הגאווה גם משפיע על ההתנהלות של העיר, של המקום. אני חושב שעין שמר הוא מקום מאוד מיוחד וראוי שהאנשים הגרים בו יתגאו בו. הקטע של קבוצת הכדורעף יכול להיראות למישהו כמו בזבוז ענק, בעיני זה דבר נפלא, שיש מסורת שהולכת אחורה כבר כשישים שנה... אני מרגיש כאן בנוח במובנים רבים והבנות שלי מרגישות נהדר, אבל אני עוד לא מרגיש כאן בבית. אני חושב שבכל מהלך התושבות יש בעיה, כי זו פסגה של תהליך האומר: אנחנו רוצים את הילדים שלנו ובני זוגם אצלנו – בכל מצב! אנחנו מוכנים להקריב את כל תפיסת עולמנו, ולא נתעקש על כלום, וזה אומר עלינו, שאין אנו מרגישים שמה שיש לנו - ראוי להתעקש עליו.ספר לי משהו עליך:
גדלתי בקיבוץ הראל ובגיל 15 הוגלתה משפחתנו מהקיבוץ יחד עם קבוצה של 15 משפחות נוספות ו-10 בודדים. אנחנו התקבלנו בעין החורש. אחרי הצבא נסעתי לחו"ל הייתי שנה וחצי במזרח, השלמתי בגרויות ואח"כ למדתי 4 שנים קולנוע בקמרה אובסקורה בת"א, תוך כדי עצמאות כלכלית בקיבוץ. פרנסתי את עצמי ע"י עבודה בצילום חתונות, צילומים ב"יד- ושם", טקסים בצבא, ביימתי סרטי תדמית, ניקיתי חלונות ראווה של חנויות ועוד.
פגשתי את נוגה וגרנו 3 שנים בת"א. לאחר לידת תמר עברנו לחדרה ואז הבשילה אצלנו הכמיהה לחזור לקיבוץ. בביקורנו הרבים בעין שמר היינו מטיילים עם תמר ברפת ובשדות והרגשנו שזה המקום ההגיוני ביותר בשבילנו לגדל בו ילדים.


ההגליה מהראל היתה לך קשה?
מאוד. המעבר לעין החורש היה מאוד קשה. אתה עובר מאנרכיה למשטר טוטליטארי. כשהגעתי לעין החורש, לא היה מקובל לדבר עם מי שבקבוצה צעירה ממך, לעומת הראל שם גדלתי בחברה קוסמופוליטית ופלורליסטית מלאה במתנדבים ואנשים זמניים (אנגלית דיברתי כבר בכיתה ה').
הקבה"א חשב שלהראל אין עתיד והחליט לעשות שינוי חברתי-דמוגראפי ופירקו את הקיבוץ. על הפרשה הזו עשיתי את סרט הגמר שלי בקאמרה אובסקורה, אשר זכה בפרסים ומלגות, השתתף בפסטיבל ירושלים והוקרן בטלוויזיה.

איך הגעת ללימוד קולנוע?
מגיל צעיר הייתי המקרין לילדים הצעירים, ובמוסד הייתי אחראי על הסרטים. נורא אהבתי את זה. תוך כדי הטיול בחו"ל ועם ההתבגרות – הרגשתי שזה מה שיעשה אותי הכי מאושר. למרות שבדיעבד אני יודע שהמקצוע מאוד לא פרקטי וזו החלטה מאוד לא הגיונית; הסיכוי להתפרנס ממנו בתור יוצר הוא קטן ביותר.

במה אתה עובד עכשיו?
אני מרכז את מגמת התקשורת ב"גוונים" מזה 7 שנים. מלמד מזה 12 שנה בימוי דוקומנטרי וצילום בקאמרה אובסקורה, השנה התחלתי ללמד בוינגייט קורס חיצוני לקולנוע, וזו השנה השניה שאני מלמד במכללת "אל מנר" בטייבה סטודנטים ערביים במקצועות הטלוויזיה.

וחוץ מזה אני תמיד עסוק בסרט שלי ובפרויקטים קטנים אחרים השייכים ליזמות שלי – הנקראת "מימד". במסגרתה עשיתי פרויקט גדול לסיירת מטכ"ל, ובשכר שקיבלתי ממנתי חלקית את הסרט על להקת "קוואן" שעכשיו אני מנסה למכור אותו. סרט אחר שאני מביים עם חברת הפקה חיצונית (דואגת למימון) הוא סיפור משפחתם המיוחד של אשל ועדל. אנחנו עושים את הסרט כבר שנתיים ולצורך העניין נסענו לסיני 6 פעמים, כולל תקופות של מתיחות ביטחונית (פעם אחת כמעט נשלחנו לכלא בגלל הציוד). נכון להיום אנחנו בשלבי סיום של הצילומים ומחפשים כסף כדי להיכנס לעריכה.
העיסוק בקולנוע הוא מאוד מתסכל; את הסרטים המאוד אישיים שלך מעריכים לפי הכסף שאתה מקבל עבורם, מספר ההקרנות, מלגות, פרסים – אתה יכול לעשות סרט שאתה חושב שהוא מצוין, ואם הנושא שלו לכאורה לא מעניין, הוא לא יזכה להתעניינות - וגם להפך.
עד היום ביימתי 6 סרטים באורך מלא, חלקם הוקרנו בנשיונל גיאוגרפיק, בערוץ 2 (על הזמרת והשחקנית הערביה עמל), ב"יס דוקו" כפעם בחודש מוקרן הסרט "התקווה" שעניינו קבוצת ילדים המשחקת כדורגל בבני יהודה ת"א ועוסק במערכות היחסים של הנערים עם ההורים והמאמן.
במה מתמקד הסרט על להקת קוואן? בתהליך התגבשותה והתפרקותה של הלהקה סביב מנהיגה המוכשר והכריזמטי זמיר גולן, שאני חושב שהוא אישיות מיוחדת במינה ויוצר מאוד מוכשר. מאוד אהבתי את העבודה על הסרט כי המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מחיי.
מהיכן נושאי סרטיך? רוב הסרטים התחילו מסיפורים שאני שומע מחברים שלי. אם אנסה למצוא את המשותף בכל סרטי, הרי אלה אנשים שאינם מוותרים על השאיפות שלהם ומוכנים לשלם מחיר גבוה עבורם.
הקיבוץ הוא נושא שמאוד מעסיק אותך. אתה עובד עצמאי וגם נוגה – למה כל כך חשוב לך איך יהיה הקיבוץ? במרווח שבין קיבוץ יזרעאל ששם אוכלים 3 אורחות ביום, 7 ימים בשבוע עם עגלת הגשה שמסתובבת בין השולחנות, לבין עין- החורש, הנמצא ברשת ביטחון ובשבוע הבא סוגרים את חדר האוכל – במה אתה בוחר? מאוד חשוב לי איך יהיה הקיבוץ. בראש וראשונה בגלל הילדים שלי. אני רוצה שיחיו בקהילה שלאנשים יהיה חשוב אחד מהשני, זהו אחד היסודות הכי חשובים שברצוני להעניק לילדי. היום אני מרגיש שיש בריחה לכיוון השני. אני מחפש אחר נקודת האמצע בין היחד הלוחץ לבין החופש. בין האכפתיות לניכור. העולם שלנו הולך לכיוון שלאף אחד לא חשוב השני ואני לא רוצה להיות שייך לזה. הרבה יותר חשוב לי קבלות השבת, ארוחות ערב בימי שישי, חוגים, הליכה לרפת ולשדות, שיחות בטלות על המדרכות וחדר האוכל, רכילות קטנה ללא רוע לב – אלה דברים שאין להם מחיר. אני חושב שאם יותר אנשים יצאו לעבוד בחוץ ולא יהיו בקלחת החברתית, יהיה להם יותר קל לחיות וליהנות מהקיבוץ ולא ירגישו תקועים. ועם כל זאת אני חושב שצריכה להתקיים סוג של דיפרנציאליות – סוג של תמורה בעד מאמץ. החל מאנשים המרוויחים הרבה, וכלה בבעלי תפקידים הממלאים משרות לא פופולאריות.
ומה בקרוב? אני מקווה לנסוע בקיץ לעשות סרט על נגן רחוב ישראלי שחי בהולנד כבר 25 שנה והיום ילדיו הצטרפו אליו ומנגנים ביחד איתו. בימים אלה הוא נמצא בביקור בארץ, ניפגש ונראה מה הלאה.
תודה לאורן על השיתוף - נורית
חידוש כבישים
בכסף שקיבלנו השנה מהמועצה לחידוש כבישים בתוך היישוב, החלטנו לשפץ את הכביש בשכונת החממה ואת הכביש הפונה לבית הקברות.
כרגע עומד על הפרק, שימוש בכסף שנותר לעשיית כביש הכניסה הדרומי.
אולם טרם קיבלנו אישורים לכך.
נמסר ע"י שאול

תספורת גברים
ביקורו של נועם הספר יהיה בפעם הקרובה ב- 26.3.
אפשר להגיע אליו לביתו בכרכור.


גשמי ברכה....
השבוע ירדו 8 מ"מ גשם ובסך הכל עד כה 464 מ"מ.
בחודש פברואר היו 12 ימי גשם שבהם ירדו 142 מ"מ (ממוצע פברואר 106 מ"מ).


א ז כ ר ה
ביום רביעי 7.3.07
בשעה 15:30
נעלה לקברו של לואיס גורן
במלאת 6 שנים למותו.
המשפחה


ד"ר נגב
בכל שאלה דחופה - ניתן להתקשר לטלפון הנייד 054-6747611


החלה ההרשמה
לשנת הלימודים תשס''ח
חברים וצעירים (גם בהסדר החדש) המעוניינים לצאת ללימודים,
מתבקשים למלא "טופס פניה ללימודים" הנמצא בתא הדואר של ועדת השתלמות.
הקפידו על מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים, על מנת שנוכל לדון בפנייתכם.
את הטופס יש להחזיר לתא הדואר של דבורה.
שימו לב! ההרשמה מסתיימת בסוף חודש מרץ.


דרושים
למרכז היהודי ערבי לשלום בגבעת חביבה דרושים מנחים יהודים לקבוצות בקונפליקט, להנחיית מפגשי נוער יהודי וערבי במסגרת תוכנית "מפגשים".

העבודה במסגרת פרילנס, תחילת עבודה בטווח המיידי.
נא לשלוח קורות חיים למייל: jacp@givathaviva.org.il
לפרטים נוספים על התוכנית:
www.face2face.org.ilפ ס ו ק מ ה מ ג י ל ה
כדי למצוא את האמרה, התחילו
באות ו' בפינה הימנית והמשיכו
בכיוון החץ, בכל פעם דלגו על מספר
שווה של אותיות.