חפש בעלונים קודמים

עלון 47 (5818) יז' טבת תשע"א 24.12.10


 


 

יום שני 20 דצמבר 2010


 

לחברים שלום,

במסגרת הצעת התקציב הקהילה לשנת 2011, הנהלת הקהילה נוכחה לדעת שהתקציב אינו מאוזן, ושיש פער גדול מדי בין מקורות הקהילה לבין הוצאותיה.

עלינו למצוא דרך לאזן את התקציב, להעביר לפנסיה את ההשקעות הדרושות, ולאפשר לעצמנו השקעות צרכניות נחוצות.

לשם כך הטילה הנהלת הקהילה על מנהל הקהילה להכין תוכנית רחבה תחת הכותרת "מאמץ משותף". התוכנית תתבסס על שלושה עקרונות:

הגדלת הכנסות הקהילה ממקורותיה – מיצוי מקורות התפרנסות, פיתוח ומיצוי מקורות הכנסה של הקהילה.

הקטנת הוצאות הקהילה – הקטנת הוצאות קיום, צמצום או סגירה של פעילויות.

הגדלת העברות מעסקים לקהילה – התחייבות לגבי רווחי 2010.

לאחר שייבחנו שלושת הכיוונים הללו, תציג הנהלת הקהילה את תקציב הקהילה לשנת 2011 בפני השיחה.

כחלק מתוכנית "מאמץ משותף", אנו פונים לציבור הרחב, לקחת אחריות ולהציע הצעות לצמצום הוצאות או להגדלת רווחים, כשהמטרה המרכזית הגדלת מקורות הקהילה ב- 600,000 ₪.


 

אנא העבירו הצעות בכתב לתא הדואר של משרדי המשק

או לדוא"ל של יוסי ב.

עד ליום חמישי 30.12.2010


 

בברכת הצלחה לכולנו, יוסי בוריס


 


 


 


 


 

כבר לא חדש בשכונה

שיחה עם מרכז המשק ניב רונן - במלאות שנה לכניסתו לתפקיד


 

נתחיל בתזכורת: לפני שנה בדיוק, קיימתי פגישת הכרות עם ניב רונן,

אז – מרכז המשק החדש.

ניב לא ידע מה זה עלון משק (בעינת אין דבר כזה); בתשובתו לשאלתי מה יהיה סדר העדיפויות, אמר: "אתם תחליטו מה אתם רוצים"; הדגיש, שהחקלאות היא עבורו "אהבה ראשונה" – ולכן ליבו שייך לה; לסיום ציין שהצלחה, עבורו תיחשב, אם כעבור 3-4 שנים של קדנציה יהיו לפחות 50 יחידות דיור בשכונת ההרחבה הפנימית – בתהליך בנייה.


 

על כל אלה ועל עוד נושאים – ביקשתי מנוגה שורר שתקבע לנו פגישה, לסיכום השנה הראשונה בתפקיד.

דאגתי להצטייד בחבילת מגבונים לחים לניגוב הזיעה, כי זכרתי שניב לא מורגל בתקשורת ולא כל כך שש לקבלה ...


 

 

מה שלומך?

שלומי מצוין! היום שאלו אותי, למה אני כל הזמן מחייך? עניתי, שאני מסתכל על החיים בעיניים אופטימיות ואין לי באמת סיבה למחוק את החיוך.


 

בסדר העדיפויות אמרת "אתם תחליטו" – נראה לך שאנחנו מצליחים להחליט?

אני חושב, שבעין שמר אמנם יש קושי להחליט. אבל אפשר לראות בזה גם יתרון.


 

יתרון?

אם מסתכלים על המכלול, משק המבוסס על מספר ענפים יצרניים יכול להשתמש בזה כיתרון: אם, למשל, בתעשייה יש קשיים – אז החקלאות יכולה לפצות בשנה טובה. זה פותח אפשרות ליציבות. לכן, כאשר קבלת ההחלטות "הססנית"


 

או אם תרצי להגדירה כ"זהירה", אפשר להימנע מפגיעה קשה.


 

עברנו שנה סוערת במיוחד, בכל הקשור לעיצוב מודל השינוי. איך השתלבת?

הייתי מעורב בעיקר בתחום הפנסיה. עשיתי זאת בעינת ואני עדיין מעורב בזה אצלנו, כך שתרמתי מניסיוני.

המסר שהועבר מההנהלה לאורך הדרך היה, שזהו נושא קריטי ואחת הרגלים החשובות, עליהן נבנה מודל השינוי. לכן יש לתת לו עדיפות גבוהה ביותר. בעין שמר המצב לא קל, כי הבור הוא גדול. יש קושי לאבטח (אין טעות כתיב!) את מקורות הפנסיה.

בעתיד יצטרכו החברים לסמוך על הקיבוץ ומקורותיו, ולכן הפנסיה תהיה תקציבית.


 

 


 


 

ויש לנו אפשרות להבטיח פנסיה – אפילו תהיה זו פנסיה תקציבית?

חד משמעית - כן! על פי תמונת מפת העסקים הקיימים ואלה הנמצאים בפיתוח, אין סיבה לחשוש שלא יוכלו לתמוך בעתיד בהתחייבויות העבר לקרנות הפנסיה.

לאחר השינוי הדברים יעשו אחרת. מה שהחבר מרוויח מעבודתו – ילך אליו לאחר ניכוי המיסים.

ההתייעלות אמורה להיות בעיקר בתחום הוצאות הקהילה.

בסופו של דבר, לאחר תקופת ההתחלה, הקהילה אמורה ללמוד לנהל את הוצאותיה כך, שניתן יהיה גם להפחית מיסים וגם להפנות כספים לקרנות הפנסיה.


 

מבלי שהכרת אותנו קודם, חל שינוי ב"דיסקט" או באופן החשיבה שלנו על עתידנו כקהילה?

לדעתי, כפי שהיה קורה בכל נושא שעולה לדיון אינטנסיבי כל כך, כפי שהיה כאן, זה רק טבעי שמשהו יזוז. אני לא מרגיש לגמרי מוסמך להגיד אם כן או לא – כי לא הייתה לי היכרות קודמת.


 

בין ממלאי התפקידים, אתה יצאת פחות מזוהה עם מודל השינוי שהוצע.

לא הביאו אותי לעין שמר לנהל את מדיניות החוץ או את המדיניות החברתית. הביאו אותי לקדם את הקיבוץ בתחום העסקי, שיהיה מקום טוב יותר ויציב יותר. חלק מזה קשור


 


 


 

לאיך ולמה אתם רוצים להיות כ"שתיהיו גדולים".


 

ובכל זאת, הייתה ויש לך אפשרות להשפיע על כך.

אני חי בקיבוץ מופרט, רואה את היתרונות ומביע עמדתי לגופו של עניין, כשיש צורך.

לדעתי התהליך הוא חד-כיווני. עובדה – אף אחד לא חזר אחורה... זה מעיד על שביעות הרצון בקיבוצים המתחדשים.


 

נחשפת לביקורת מחברים מתנגדי שינוי?

פעם אחת, לאחר שדיברתי בשיחת הקיבוץ המסכמת לפני ההצבעה על מודל השינוי. ניגש חבר שטען שלא הייתי צריך.

זאת למרות, שלא הבעתי עמדה אלא התייחסתי לנושא השיוך, שמעסיק את רוב החברים.


 


 

איפה עומד היום צוות הצמיחה הדמוגראפית?

קיימנו כמה ישיבות של הצוות וכן כמה מפגשים עם גורמי חוץ – כדי ללמוד את הנושא.

בתחילת ינואר, נקיים פגישות עם כמה קיבוצים בסביבה שכבר עסקו ועוד עוסקים בשכונות הרחבה.

אני מקווה שנוכל להגיש הצעה לדיון בסביבות פסח.


 


 

 


 


 


 


 

בעניין זה לא ניתן להתעלם מדברים הקורים סביבנו. נטען, שלא מעט קיבוצים הסתבכו עם ממ"י (מנהל מקרקעי ישראל) עד כדי כך, שבחלק מהקיבוצים נעצרה הבנייה. ביום א' יתקיים כנס מחאה של התנועה הקיבוצית. מה תוסיף.

הכנס הוא התארגנות של התנועה. מחאה על יחס המנהל כלפי הקיבוצים. גם אנחנו נשתתף ונהיה חלק מהדרישה, שהמנהל "יצא מחצר הקיבוץ", ויאפשר צמיחה והתרחבות דמוגראפית – בתחומי הקו הכחול. הכל כמובן במסגרת מה שמתירה התב"ע (תכנית בינוי עירונית), דבר שבמציאות כרגע לא קורה.

אנחנו נתקלים בהתערבות ממ"י, המונעת השכרת דירות או מבני מגורים.

במקרה הפרטי שלנו, למרות התדמית הלוחמנית, עד עכשיו יחסינו עם ממ"י טובים.


 

גיבשת גם כיווני צמיחה נוספים?

המקום היחידי שאני יכול לומר היום שהוא בעל פוטנציאל – הוא בתחום המקרקעין.

זה אומר הצומת, מיניפלסט וכד'. לדעתי צריך לפעול לטיוב הקיים ולא בהכרח על כיוון חדש או אחר לגמרי.


 


 


 

הזכרת את מיניפלסט: היום, לאחר 5-6 שנים – עדיין לא ברור איפה עומד פרויקט הפיפטות, בו הושקעו כספים ומאמצים רבים. אי אפשר שלא להרים גבה...

הקושי העיקרי היה להגיע למכונה שתייצר כמות גדולה באיכות אחידה ועל פי התקן הנדרש.

נכון שהייתה תקווה שנכנס לייצור ראשוני בסביבות אוגוסט 2010 או לכל המאוחר - דצמבר. זה לא קרה. אני מקווה שנוכל להגיד, שכל עכבה לטובה...

הלוואי ונראה התחלת יצור בפברואר מרץ 2011 וברבעון השני – ניכנס כבר לייצור שוטף.


 

חוץ מזה - היו הפתעות?

לא הפתעות לרעה. המפעלים התמודדו מצוין עם עליה גדולה מאוד במחירי חומרי הגלם. התוצאות היו יכולות להיות גרועות בהרבה.

גם בצומת (אלון-ע"ש), התמודדו יפה עם פתיחת המתחרה הגדול (רמי לוי).

בענפי החקלאות – התוצאות טובות מאוד ואפשר אפילו לומר שעולות על הציפיות. גם הרפת, גם הגד"ש והמטעים – כולם מסיימים ברווח יפה.

צריך לזכור, שבעין שמר לחקלאות יש מקום חשוב – עם הכנסה שנתית של 15-16 מיליון.


 


 


 


 

 

מה נעשה בתחום היזמויות?

באופן כללי ניתן לומר שגם כאן – כולם עמדו בתכניות.

כמה מהן, בלטו לטובה כמו: "חמי סל הפקות"; משרד האדריכלות של נוגה תירוש; המסגרייה – מסיימת שנה טובה מאוד; הענף של דנה שחר – גם הוא מסיים ברווח.

ונכון – יש כאלה שפעילותן לא מסודרת בכל הקשור לחובם לקהילה, אבל לא מדובר בסכומים מדאיגים.


 

מה קורה עם פרויקט ההרחבה בצומת?

זה פרויקט גדול ומורכב, שמעורבים בו גורמים רבים שצריך להגיע עם כולם לתיאום.

לאחר מו"מ לא פשוט – יש הסכם עקרוני עם חברת אלון, אך יש עוד בעיות הקשורות בפרטי החוזה. גם עם מנהל מקרקעי ישראל אנחנו במו"מ שיש בו היבטים מורכבים.

ויש עוד. בכל זאת – אני מקווה שנצליח להגיע לחתימה ולהתחיל בבנייה במהלך 2011.


 

איזו שנה אנחנו הולכים לסגור?

2010 תהיה שנה טובה, שתעמוד בתחזיות. התכנית ל- 2011 צופה לתוצאות טובות יותר. אבל את זה נדע רק בפגישתנו הבאה בדצמבר 2011 ...


 

משמעותו של דבר, שגם בשנה הבאה עלינו לטובה, התקשורת המקומית תזכה להתעלמותך?

הפרוטוקולים של מועצת המנהלים מתפרסמים באופן סדיר. אני רואה בהם שופר ובמה לפעילות של עודי דגאי כיו"ר כלכלי ושלי בתחומים עליהם אנחנו אחראיים.


 

היות ופגישתנו הבאה תהיה בעוד זמן רב, קח את ההזדמנות לכמה מילים משלך:

אני רוצה להתנצל בפני הדיירים של 6 היחידות החדשות, על שלא הצלחנו להתחיל במלאכה במהלך השנה. שידרנו שזה מה שהולך לקרות – אך זה לא צלח.

אני מקווה, שבתחילת 2011 נעמוד בהתחייבות. כוונותינו כנות ואמיתיות, ואני מקווה ומאמין שעין שמר יעמוד בהתחייבות.


 

ולסיום, אני רוצה לנצל את הבמה ולומר, שאם פגעתי במהלך השנה במישהו מהחברים – סליחה.

בנוסף אני מבקש למסור, שדלתי פתוחה בפני כל חבר או חברה, לכל עניין או התייעצות.

 

* * *

חשוב לומר: במהלך השיחה עם ניב, עלו עוד נושאים שנותרו על "ריצפת חדר העריכה", כי לא את הכל ניתן לפרסם. ולכן, גם אם מהראיון עולה תמונה מחויכת ונינוחה, לא הכל ורוד.

ניתן אפילו לומר, שדווקא יש כמה "מקומות לדאגה". רמז לכך – במכתבו של יוסי בוריס הפותח את העלון.


 


 

מזל טוב - לג'ני ויוחאי יגודה

להולדת הבן שחר, אח לדור

נכד לחנה ואילן

ברכות לכל הדודים, בני הדודים והמשפחה


 


 

מזל טוב - לאורי אשכולי

להולדת הנכדה - בת לאוריין וחגי

ברכות חמות לכל המשפחה


 


 

ביום ב' 27.12.10 נועם הספר - יספר, יגזוז ויסדר.


 


 

עזרה בשיקום חצר גרוטאות לגן בבית אורן

לאחר השריפה הגדולה, חזרו ילדי בית אורן לפעוטונים ולגנים, שלמרבה המזל לא נפגעו. אך החצרות - בחלקן נפגעו.

לכן - חברים שברשותם חפצים בייתים שאינם בשימוש, היכולים ל"הצטרף" לחצר גרוטאות, בפעוטון בבית אורן - נשמח לקבלם.

את הכלים והחפצים ניתן לתרום באמצעות מירי אדליסט, שתדאג שיגיעו לייעדם.

לתאום המסירה צרו קשר עם מירי (4265).


 


 

מ ה ד ר ן –

כרגיל, אנחנו זקוקים לכריות או שמיכות שיצאו אצלכם מהשימוש.

יש לנו תא במחסן, מספרו 135 - אפשר להניח שם. תודה רבה.


 

וגם - יש אצלנו סלסלות נצרים מדהימות, שמתאימות במיוחד לרקפות שקניתם ביום שישי שעבר.


 

עניין לציבור:

כשרוצים לקנות בהום סנטר, כדאי להצטייד בדף הוזלה החתום ע"י שלמה שחר (נמצא במזכירות הטכנית). בהצגתו אפשר ליהנות מהוזלה משמעותית !


 

ש א י ל ת א: מדוע טרם טופל, מול הרשויות, המפגע התברואתי המתמשך כבר שנים, בו פחי אשפה של עין-שמר נשארים פתוחים לאחר שנעשה בהם מה שנעשה? הפנייה הזאת אינה ראשונה, והיינה בעיה של ציבור שלם בברכה, שמעון ב"פ ת ש ו ב ת א:

1. דודי הבטיח לסגור את הפחים בחצר הקיבוץ - עד לחודש אפריל.

2. אנו בקשר עם המועצה האזורית מנשה, וייתכן שעין שמר יהיה בין מספר הקיבוצים, שאצלם יתבצע הפיילוט בכל נושא המיחזור. יוסי בוריס

הערה לתשובת יוסי: מתוך הכרת הנושא, אני מעריכה מאוד את מאמציו הכנים של יוסי לטפל בנושא. עם זאת, עדיין נשארות השאלות: 1. למה רק עד אפריל? הרי גם בקיץ פחי אשפה פתוחים הם מפגע תברואתי (ואולי אף יותר). 2. האם יש סיכוי, שפחי האשפה החדשים, במסגרת פרויקט המיחזור, יהיו כאלה שלא ניתן להשאירם פתוחים? לצערנו, כנראה, שכמו פחי האשפה גם שאלות אלה יוותרו פתוחות. נירה


 

א ב ד ה ה י ק ר ה ל ב ע ל י ה בחופשת הקיץ, נלקח מאחד הבתים במוסד - בקבוק זכוכית גדול מידות. הבקבוק הוא בעל ערך סנטימנטאלי ויקר מאוד לבעליו - נווה תומר. כל היודע דבר, ראה או שמע על בקבוק שכזה, מתבקש ליידע את נווה תומר – ויבוא מראש על התודה.


 

מ ס פ ר ט ל פ ו ן ש ש ו ו ה ל ש מ ו ר

"ידידים בדרכים" – ארגון מתנדבים העוזר למי שנתקע חו"ח בדרך (התנעה, מיים, דלק, תקר וכו') העזרה ניתנת בהתנדבות (למעט קניית דלק או חלפים).


 

מומלץ לשמור בנייד הפרטי את מס' טלפון - לכל צרה: 057-3131310.


 


 


 


 


 

 

ב ק ש ה מ ה מ ת פ ר ה

חברים המוסרים פריטים לצורך חידוש רוכסן שהתקלקל: בבקשה

לא לפרום את הרוכסנים בפריטים הנמסרים לתיקון - אלא להשאירם במקומם. בתודה – שולה חדוותי ואסתר אנגל


 


 

פותחים שבת

השבוע, "שֵמוֹת בשירים", על פרשת "שְמוֹת",

אדם זרטל.


 


 

 

דשאים של אחרים

סיפור עם לקח, שקרה בקיבוץ שכן.


 

 

לפני למעלה משנה, הביא דואר ישראל חבילה עם פרסומת לחברת הדברה. בפרסומים סופר על נפלאות חברת ההדברה מעתלית ואף צורף מגנט קטן, למען יוכלו החברים ל"הגניט" את המגנט על המקרר.


 

כיוון שלא היה דורש לפרסומים הנ"ל וילדים לקחו את המגנטים וזרקו את המעטפות, החליטה ה"ממונה על ברקאי ירוק" להפריד בין המגנטים לדפי הפרסום ולמחזר כל דבר במקומו. לא זו בלבד, אלא שאף התקשרה לחברת ההדברה ונזפה בה על כי היא גורמת ללכלוך.

בחברת ההדברה מעתלית לא אהבו לשמוע כי איש אינו דורש את הפרסומים שלהם, וכי הם לא חולקו לתאי הדואר, כפי שהתחייבה פקידת הדואר מפרדס חנה. עוד התברר להם, כי הדואר לא חילק את הפרסומות שלהם בעוד ישובים, כגון פרדס חנה, כרכור וכו'.

חברת ההדברה תבעה את הדואר בבית משפט לתביעות קטנות, והדואר... תבע אותנו על-כי לא חילקנו את הפרסומות בתאי הדואר.

בכתב הגנה ערוך ומנומק, הוסבר לשופטת כי תאי הדואר בקיבוץ הם רכוש הקיבוץ, ואל לו לפקיד הדואר אפילו לחשוב כאילו זה רכוש הדואר. עוד הוסבר ונומק, מה זה "דואר זבל" ומה הוא "דואר רגיל".


 

השופטת כה התרשמה מכתב ההגנה, עד כי פסקה כי אם דואר ישראל לא יוריד את תביעתו מברקאי, לא תהיה ברירה אלא להביא זאת לדיון בבית משפט השלום.

שני הצדדים; החברה התובעת מעתלית והנתבע מהדואר, נדרשו להגיש כתב תביעה/הגנה חדשים.


 

הימים עברו וגם השבועות והחודשים, ואין כתב תביעה/הגנה. לכן, לאחר שנה ומעלה של ציפייה דרוכה לקראת תביעה משפטית הולמת, ביטלה השופטת את כתב התביעה...

חבל, דווקא כשהתחיל להיות מעניין? (מעלון ברקאי)

 


 


 


 


 

מ ב ו א ו ת ע י ר ו ן

מדיוני הנהלת הבעלות

בהנהלת הבעלות של מבואות עירון יושבים שני נציגים מכל אחד מארבעת הקיבוצים הבעלים, וכן היו"רים, אמיר מימרן (מענית) ואיתמר שוויקה (ברקאי), מנהל המוסד רונן דורי, מזכירת המוסד אסתי ברינדט (מצר) ומנהל התפעול, ניצן ירמר (ברקאי).


 

ישיבה מס. 6 – אוקטובר 2010

דו"ח מנכ"ל

דגשים פדגוגיים לשנת תשע"א: נוכחות וסמכות הצוותים, ארגון לומד, שיפור דרכי הוראה, טיפוח ערכי.

צוותי חשיבה: הוקמו צוותי חשיבה בנושא קליטת תלמידי ז', יחסים מול מנשה/ גוונים, חדשנות בהוראה

השלמת שיפוצי הקיץ: ספריית המוסד שופצה והציוד חודש, נרכש אוטובוס חדש, פירוק גגות אסבסט, 2 יח' דיור למדריכים, רישות 13 מערכות הקרנה ושמע נוספים "ברקו", 3 לוחות 'חכמים', שיפוצים חדרים בפנימייה וכיתות, חידוש מחשבים, שיפוץ והרחבת קיוסק.

תקציב תשע"א

הוצג הצורך להפריש סכום משלים למורי חטיבת ביניים לעת פרישה; עלתה התלבטות לגבי אופן רישום הוצאות הפנימייה וכיצד יש להעריך גירעון תקציבי בה; בסעיף הוצאות שאינן שכר (בביה"ס) קיים סכום שנראה גבוה מן הצפוי. בהכנסות חטיבה עליונה הוצג צמצום צפוי במב"ר ובמגמה טכנולוגית; בפעילויות הענפים הוסבר כי יש התרחבות ב"מוזיכלי" אך אין גירעון אם כוללים את הסדר הקיבוצים; האוטובוס החדש שולם במלואו.

אושר תקציב תשע"א

שונות:

ועדת ביקורת - נחוץ חבר נוסף להשלים את הוועדה. יש לדון על מתכונת פעולת ועדת הביקורת.

מכירת אוטובוס ישן - האוטובוס הישן (בן 14) יכול, לפי עמדת קצין התחבורה לאופר, להישאר שנה נוספת. זאת, בשונה מן ההבנה שהייתה לקראת הרכישה החדשה. חברי ההנהלה ביקשו להשלים את מכירת האוטובוס הישן ללא דיחוי, גם כדי לא להעמיס על צוות התחבורה של המוסד.

תשלום השקעות - בישיבה באוגוסט האחרון אושר באסיפה, לפי המלצת רו"ח של המוסד, תשלום של החזר השקעות עבר לקיבוצים. סוכם לבצע זאת באוקטובר 2010.


 


 

ישיבה מס. 7 – דצמבר 2010

דו"ח מנכ"ל

רישום לשנה הבאה של תושבי קיבוצים- רונן ביקש כי מזכירי הקיבוצים לא יתחייבו לאף משפחת תושבים השוכרת דירה כי ילדיהם יוכלו להיקלט במוסד. קיימים ניסיונות של משפחות להשכיר דירות וירטואליות בקיבוצים, רק למטרת רישום הילדים במוסד; שתי משפחות תושבים בקיבוץ מצר התלוננו למשרד החינוך לגבי תשלומי הורים; צפויה הרעה בזכאויות המוסד ממשרד החינוך; פרויקט 'תעודת זהות' מתקדם ונערכו פעילויות במועצה הרחבה, עם קבוצת מורים ותלמידים; שיפוצים לשנה הבאה - אנו פועלים לגיבוש רעיונות להמשך פיתוח המוסד ועל הפרק נושא המעבדות (בעזרת אדריכל הספרייה), ומתחם חד"א מטבח; כשרות- עלינו לחדש את הכשרות בחדר האוכל והמטבח.

דו"חות כספיים 1-8/2010

באופן כללי התוצאות דומות לשנה קודמת ולצפוי. טרם נרשמה ההשקעה הגדולה ברכישת אוטובוס חדש.

הפרשות רטרואקטיביות לעובדי הוראה – פסק דין חדש מחייב את המעסיקים להפריש רטרואקטיבית תוספת מתוקנת של 1.5% לעובדי ההוראה שבקרן מבטחים הישנה. הערכה ראשונית של הסכום הוא כ- 500,000 ₪ לעובדים הקיימים, ועוד 300,000 ₪ לגמלאים. סוגיה עומדת בפני בתי ספר תיכוניים רבים והמנהלים מתלבטים כיצד לפעול. סוכם כי הנושא יועבר ללימוד ובירור בצוות יו"ר.

תשלום החזר השקעות עבר - יימשך לפי החלטות קודמות.

פניית נציגי מ.א. מנשה

מיכל שקד ואילן שדה מבקשים להעלות לדיון מחודש את האפשרות למזג את מערכות החינוך במנשה. זאת באופן שמבואות יהיה ביה"ס יחיד (לחטיבת ביניים או לתיכון) עבור כלל ילדי מנשה. המועצה מוכנה לתנאים שמבואות עירון יבקש (כגון אמנת ביה"ס, תקציבים, עצמאות וכו'). הפנייה על רקע גידול אוכלוסייה במועצה והצטרפות צפויה של קציר למועצה. היכולת לנתב תלמידים ל"גוונים" נותרה מוגבלת ואף נסוגה. בשנה הקרובה אילן ומיכל יכולים ונכונים להירתם לגיבוש משותף של שינוי. לאחר מכן נכנסים לשנת בחירות לראשות המועצה.

התקיים דיון. רוב הדוברים ציינו כי הנושא נבחן לעומקו לפני שנתיים ואינם רואים נסיבות המצריכות שינוי קו, הגם שקיימת אי ודאות, וצפוי קושי ברישום. עלה צער על כך שגוונים לא התחזק מספיק. סוכם להמשיך את הדיון.

עבודת חברי קיבוץ במוסד

דבי הציגה דוגמא קונקרטית של חבר קיבוץ עובד מוסד, שעבודתו הופסקה, ונודע לה על כך רק בסמוך לאירוע.

רונן השיב כי באופן כללי המוסד כמעט ואינו מפטר עובדים. לגבי קשיים מורכבים עם חברי קיבוצים הוא מתאם הדברים עם היו"רים. מרגע שיש יחסי עובד מעביד (מאז 2007) הוא פועל ישירות מול העובד, ולא תמיד החברים עצמם מעונינים במעורבות של הקיבוץ. סוכם להמשיך את הדיון.


 

עלון 46 (5817) י' טבת תשע"א 17.12.10


 


 

ה ס י נ ו פ ט י ת - הבטיחה וקיימה


 


 


 

הסופה, בסוף השבוע שעבר, הייתה כאמרה המוכרת:

שיורד גשם - יורד מבול!


 

שבת 11.12.10 - 37 מ"מ

יום א' 12.12.10 - 80 מ"מ

יום ב' 13.12.10 - 6.5 מ"מ


 

ובסך הכול נמדדו אצלנו השנה - 133 מ"מ


 


 

מתי טועים החזאים?

ישנן כמה "נסיבות מקילות" המסבירות את האירועים שבעטיים מהתל מזג
האוויר בחזאים. הראשונה היא תופעת ה"כאוס" - השינוי בתוצאה של מודל מחשב עקב
אי-דיוק זעיר בתנאי ההתחלה. ה"כאוס" (תוהו ובוהו) הוא ענף חדיש של הפיסיקה שנתגלה
בעקבות תוצאות החיזוי המטאורולוגי במחשבים. מסתבר ששינוי קטנטן באחד הערכים - למשל,
הלחץ או הטמפרטורה - בנקודה מסוימת ברשת הנקודות המשמשות את המחשב, יכול להביא
לתוצאה סופית שונה לחלוטין. חזאי שיתבסס על תוצאה כזו, ייתן בהכרח תחזית מזג אוויר
שגויה
.


 


 

ש ו ע ל י ח ו ז ר ל ס י ל ו


 

ג' ו נ י ש ו ע ל י, שהתפרסם בלהיטיו "לעיתים", "עכשיו" ועוד רבים וטובים, שב למחוז ילדותו, להופעה בגוס-פאב עין שמר, לרגל הופעת אלבומו החדש "צעיר חופשי ואנוכי".


 

 

בחדר המוסיקה של ג'וני שועלי, בין הפסנתר, הגיטרות והתופים, תלויה תמונה של חדר האוכל הישן של קיבוץ עין שמר. את התמונה צייר אביו, הצייר יואב שועלי, בשנת 1961
. ג'וני נולד בעין שמר ליואב, בנו של שמואל שועלי ולטלילה ז"ל,הבת של מאיר גזית, ממענית . כשהיה ילד עזבו הוריו את הקיבוץ ועברו לגור בעיר. אך הקשר לקיבוץ מעולם לא ניתק. את ילדותו בילה בין הסבים בעין שמר ומענית. בתקופת התיכון למד, כילד חוץ, במוסד החינוכי "מבואות עירון" ועבד ברפת ובבית הילדים עד לגיוסו לצה"ל.

קרובי משפחה כבר אין לו בקיבוץ, רק זיכרונות עמומים. כדי להחיותם, משתדל ג'וני לעבור מדי פעם ולהראות לילדיו,יהונתן ואורי, את הקיבוץ, שעדיין פוקד את חלומותיו בלילות.

לפני כמה שנים, ג'וני קיבל בהתרגשות, את הזמנת הקיבוץ לקחת חלק בחגיגות 80 לעין שמר ולבלות סוף שבוע עם משפחתו בחדר בקיבוץ.


 

רעש מבורך

הפריצה של להקתו "רעש", בשנת 94', הייתה אחד הדברים המרעננים ביותר שקרו לרוק בארץ. שם גם התפרסמו שיריו שכתב והלחין וביניהם "לעיתים" (שזכה לביצוע של שלמה ארצי ב"עבודה עברית") ו"חנן" שהפכו לשלאגרים אגדתיים המושמעים עד היום. האלבום עצמו נחשב לאחד הטובים שיצאו עד כה. הלהקה הוציאה שלושה אלבומים עד להתפרקותה בשנת 2000.


 

ב- 95' יצא "האלף ואחד", אלבום הסולו הראשון של ג'וני, בהשתתפות חבריו ל"רעש" (אמיר קרטס, רע מוכיח ועודד פרח). גם אסף אמדורסקי, חיים לרוז ואחרים היו שותפים לו. האלבום הותיר חותם בדפי ההיסטוריה המוסיקלית, עם השיר "עכשיו" שזכה להשמעות אין ספור.

ב- 98' הפיק יחד עם חברי "רעש" את אלבום הבכורה של עדי רן.


 

אלבום הסולו השני שלו, "האיש של המסיבות" יצא ב- 2003 וכלל שירים באווירה אלקטרונית לצד האקוסטיקה המוכרת של ג'וני.


 

לאחר החיבוק התקשורתי החם שקיבל והביקורות הנלהבות לאלבום החדש והנפלא "צעיר חופשי ואנוכי", מגיע שועלי להופיע במחוז ילדותו, יחד עם חברי להקתו יובל ליבליך ("גן חיות") – גיטרה ואמיר פרי ("פורטרט") – תופים. שלושתם, שועלי רוק ותיקים ומוכרים מעולם המוסיקה. ביחד הם מופיעים בימים אלו בכל חלקי הארץ וינגנו לכם ממיטב שיריו של ג'וני. "עכשיו", "נוסע לבד", "רוח" ו"לעיתים" הינם חלק מהופעה אנרגטית ומרגשת לצד שירי האלבום החדש "זוג יונים" המושמע, הסינגל החדש "שורקת לי בחלון" ועוד...

 


 

ג'וני שועלי יופיע ב"גוס-פאב" ביום רביעי 22.12.10 בשעה 21:30.

עלות כרטיס לחברי קיבוץ - 30


 


 

השבוע אנחנו בתחנת היזמות: "בית אקשטיין", שהגיעו אלינו בספטמבר 2009.


 

אנשים מיוחדים

מוטו: "אם לא הצלחת לא מצאת את הדרך".


 

יוזמה ברוכה: ארגון "בית אקשטיין" הוקם לפני 20 שנה ע"י יובל אקשטיין ומנוהל על ידו עד היום. זהו ארגון חברתי הנותן שירותים לאנשים מיוחדים וממומן ע"י המדינה (תשלום חודשי של משרד הרווחה והמשפחות, שמשלמות ע"י העברת קצבת נכות המועברת חזרה למדינה).


 

בית ראשון: "מעון סביון" ממוקם בין בנימינה וזכרון יעקב. בעקבותיו הוקמו עוד רבים וכיום מונה הארגון כ- 40 מסגרות שונות: מסגרות דיור, תעסוקה ובתי ספר. בס"ה 2100 מטופלים.


 

גישה בסיסית: כל אדם הוא בעל רצונות, שאיפות, אהבות ויכולות. 
אנו מאמינים כי הדרך הטובה ביותר לתמוך באנשים מיוחדים, היא לשלבם בקהילה ובמשפחה ובתוך כך לספק להם את התמיכה הרחבה ביותר ואת איכות החיים להם הם שואפים.
כחלק מרעיון איכות החיים אותו אנו מקדמים, נבנית לכל אדם תכנית תמיכה אישית, המותאמת לצרכיו וליכולותיו.


 

"אנשים מיוחדים": מוגדרים אלה הסובלים מפיגור שכלי, לקויות למידה, תסמונת אספרגר, פגועי נפש, אוטיזם ופגועי ראש.


 

ה ב י ת ב ע י ן ש מ ר

מנהלת הבית:
טליה זינגר, תושבת תל אביב, נוסעת כל יום הלוך חזור. (לפחות זה נגד התנועה).

השכלתה: BA בתזונה קלינית. כרגע עובדת על ה-MA כחלק מהסבה לחינוך. מנתחת התנהגויות ומטפלת התנהגותית מוסמכת.


 

דיירי הבית: 36 דיירים בגילאים 11 עד 20, הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי בתחום הנמוך והבינוני. (נמוך נחשב למקרים הקשים).


 

הצוות: ס"ה 35 אנשי צוות (מחיילים משוחררים ועד עדינה כפיר בתפקיד מדריכה). בהם – 2 עובדים סוציאליים; 3 מנתחי התנהגות; רופא משפחה – דר' נגב; רופאה פסיכיאטרית; אחות; צוות תפעולי; אם בית ואחראיות בתים; מדריכים ואיש אחזקה).


 

שיוך לפי דירות: 2 המבנים שהועמדו לרשותם חולקו כל אחד ל – 2 דירות

ובס"ה 4 דירות שתי דירות של 8 דיירים ושתי דירות של 10 דיירים.


 

הבנים והבנות: מחקרים מראים, שכאשר מדובר באוטיזם, יש רוב ברור לבנים:

75% מול 25% בנות.


 

אדם לאדם: שואפים להרחבת מעגל המתנדבים
בעיקר ברמה האישית של
"אדם אל אדם".

המתנדבים מעניקים זמן איכות, המותאם לכל דייר על פי אופיו וצרכיו.


 


 


 

קשר משפחתי: משפחות הדיירים מעורבות ונמצאות בקשר טוב איתם ועם צוות ההוסטל.

מרבית הדיירים יוצאים לביקורים בביתם בסופי שבוע. עם זאת רוב המשפחות מתגוררות במרכז הארץ וקיים קושי להגיע לעיתים קרובות, ומכאן הצורך במתנדבים שמגיעים ונותנים יחס אישי וממוקד בדייר ובכך מנסים למלא את המקום החסר.


 

סביבה תומכת: טליה מציינת, שיש ציפייה לחיזוק והידוק הקשר עם הקהילה הקיבוצית המקומית. זה צריך להיעשות בהדרגה וכבר עכשיו יש נקודות אור:

אשת הקשר הנהדרת (!) מהקיבוץ – אוריין גנדלמן; הפתיחות והנכונות של מערכת החינוך לאפשר שימוש במתקני השעשועים; צוות הכלבו שמאפשר לדיירים להיכנס במסגרת הטיול בקיבוץ. אף אחד מכל אלה – אינו מובן מאליו.

מציינת במיוחד את צוות המרפאה – שמעניק לנו הרגשה מאוד טובה ומטפל בדיירים במסירות ואכפתיות.


 

זמן איכות: מדובר בשעתיים בשבוע, עם התאמה לדיירים לפי אופיים: לזה האוהב לשחק – פעילות משחקית; לזה האוהב מוסיקה – נתינה דרך המוסיקה; יש אוהב לטייל – הוצאה לטיול.


 

ת ו ב נ ה

טליה: "בעולמנו הכל כל-כך גדול. כאשר נפגשים באוכלוסיה המטופלת ע"י בית אקשטיין, לומדים להעריך את הדברים הפשוטים: מקלחת, עצמאות בשירותים, תקשורת בין-אישית. גיליתי כמה אנחנו חיה חברתית וזקוקים לאהבה. גם ברמת תפקוד הכי נמוכה, דיירי הבית יבטאו את אהבתם למדריך אהוב.  

והדבר המשמעותי ביותר שלמדתי, שגם חיוך – זה דבר גדול".

* * *

שורת המתנדבות: חברות עין שמר, שכבר משולבות כמדריכות ובפעילות התנדבותית: 

שמרית ספקטור - טיפולי שיאצו, מיטל תיבון-רביב
ועלית מגן (אמורה להתחיל בקרוב)

וכבר ציינו למעלה שאשת הקשר היא אוריין גנדלמן.


 

עדינה כפיר

 

בתפקיד מדריכה מאוגוסט 2009. אנחנו סגל מדריכים. אני בעיקר אחראית על השכמת הבוקר כ- 4 פעמים בשבוע.

הבוקר נועד להכין אותם לצאת לבית הספר, לדאוג להלבשה נכונה, הופעה מסודרת, משהו לאכול.

התפקיד שלי דורש ניידות בין דייר לדייר. כך אני נחשפת לסגנון העבודה של המדריכים, וגם לרמות שונות של צרכים של הדיירים.


 

יש תהליך התקשרות ומטבע הדברים יש דיירים שמתקשרים איתם יותר.

יש שממעטים לדבר או בכלל לא מדברים. ובכל זאת יוצרים קשר אם של חיוך או הנאה.

יש ערך מוסף למיקום בקיבוץ, כמו למשל שירותי המרפאה והזמינות של דר' נגב.

גם המרחב הפתוח של הקיבוץ שמאפשר לצאת מגבולות הבית.


 

אני מאוד מתרשמת בבית אקשטיין, מהיחס הידידותי לעובדים ובכלל מהארגון. ובמיוחד מתרשמת מצוות התמיכה של עו"ס ומנתחת התנהגות שהן על רמה גבוהה מאוד.

 


 


 


 

 


 

שמרית ספקטור

מתנדבת כחודש, פעם בשבוע בימי ג' בערב. "כשראיתי את המודעה שלהם זה נראה מעניין"


 

נפגשת עם קבוצה – אבל בעיקר עם שני דיירים.

מתחילים במשחקי היכרות מותאמים לאופיו של כל אחד. אחרי זה עובדת עם כל אחד בצורה פרטנית. בין השאר

סדנת צ'יקונג, משלבת עוד תחומים שלמדתי כמו שיאצו.


 

הבית מאוד מושקע והמדריכים מאוד איכותיים. למשל: כשאני מדריכה את הבחור – תמיד יש מדריך צמוד שמכיר את המטופל.


 

המפגשים עדיין בשלב הניסוי. אני עובדת עם מטופל רק 5-10 דקות.

כרגע אני מטפלת בבחור עם קשיים להירדם. לשמחתי, המדריך מציין שבלילה לאחר המפגש איתי - הוא מצליח להירדם יותר טוב.


 

למדתי שיש תוכניות ויש מציאות. המפגש עם העולם שלהם הוביל אותי לא

לצפות למה שהורגלתי עם מטופלים אחרים.


 

התנסות כזאת – מוסיפה לי לניסיון וליכולת להסתכל על

המורכבות של כל מטופל בכל גיל.


 


 

מיטל רביב-תיבון

החלה להתנדב לפני שבועיים בשבתות.

כרגע נפגשת עם שני ילדים.

ספיר – בת 13. איתה אני עובדת על ערנות חברתית-סביבתית.

בן – בן 11. עובדת עם כרטיסיות לזיהוי חפצים שונים ומשחקי הפעלה שאוהב.

אני אמורה להיפגש כל שבת עם אחד משניהם לשעה בערך.

עם ספיר זה מרגיש מצוין כי היא בעלת יכולת לתקשר.

עם בן זה יותר קשה,


 

ההחלטה להתנדב נולדה, מאחר וקורים לי בחיי דברים מאוד טובים.

אני לא מסוגלת להכיל את כל הטוב אם לא החזרתי משהו לחברה.

בעבר התנדבתי בעמותת פתחון לב, ולמדתי כמה סיפוק יש בזה.


 

הבית עצמו מאוד מטופח. אנשי הצוות נפלאים, יש רצינות

ויש תנאים טובים.

למרות שאני רק בהתחלה, נכון לעכשיו אני ממשיכה.

יש בכך המון סיפוק

שמרחיב את הלב.


 


 


 


 


 

 


 


 


 

תגובת טובה ויוסי בן מיור למידע בדו"ח הנה"ק:


 

לא היה בכוונתנו לכתוב דבר על השתלשלות העניינים בינינו לבין ועדת תכנון, בקשר לשיפוץ דירתנו. אך כיוון שחברים רבים בקשו הסבר לדברים המוזרים שנכתבו בדו"ח מישיבת הנהלת הקהילה, הרגשנו צורך להבהיר.

הגשנו לועדת תכנון, תכנית שיפוץ הדומה מאד לשיפוצים שנעשו בעבר ושנעשים בימים אלו בשכונה שלנו ובשכונות אחרות. ומשום מה ועדת תכנון דחתה אותה.

יוסי בוריס המליץ לנו ללכת לבוררות. הוא ורקפת קבעו את הבורר על דעתנו ועל דעת ועדת תכנון.

כדי לא להלאות את החברים, נביא רק משפט אחד מדברי הסכום של הבורר: " תקנוני השיפוץ בעין שמר אינם כתובים, לא הובאו לדיון והחלטה במוסדות המקובלים בקיבוץ והינם תורה שבע"פ, אינם נראים ואינם מובנים לכלל החברים".

זו אחת הסיבות שבגללן הוא פסק חד משמעית: "יש לקבל את רצון המשפחה לתכניות השיפוץ".

אין זה הוגן ואף גובל בעזות מצח לומר, לאחר מעשה, שהבורר אינו מבין בתחום.

כדברי הרקדן הכושל שטוען שהרצפה עקומה.

בהזדמנות זו אנו מודים ליוסי בוריס, ועדת פרט וועדת דירות, על שעמדו לצידנו ותמכו בנו.

טובה ויוסי


 

פותחים שבת

השבוע לא נקיים את "פותחים שבת" עקב ערב הפתיחה של "חורף חכם".

-----------------------------------------------------------------------------

רוב תודות לאיריס ארבל על הדרשה האורגינאלית שנשאה על פרשת "ויגש". איריס התמקדה בשלושה עניינים: 1.התכנון האלוהי – שהביא את יוסף למצרים, העלה אותו לגדולה כדי שיוכל להציל את משפחתו בימי רעב ומצוקה. רק חבל, אמרה, שהדרך לכך הייתה כה אכזרית וכואבת...

2. מעמדו של יוסף – שהיה הג'ינג'י הראשון עם המפתחות, החְנוּן הראשון ש"עשה את זה" נוקם בכולם ע"י סידור מקומות עבודה לְמֶעֲנָיו לשעבר. מי שתהה מתי ואיך התחילה המסורת היהודית שלפיה: בְּמָקוֹם בו יש פרוטקציה לא צריך קשרים, ישים לב לסיפור זה...

3. עוזבים את כנען- עקב רעב כבד. 70 איש ירדו עם יעקב מצרימה, היום 7 מליון תוהים מתי יגיעו עבורם ה"מים עד נפש" ויחליטו גם הם על "הירידה מצרימה". יעקב ובניו מקבלים את ברכת ה' לירידתם מכנען. איריס שאלה: מה חושב ה' היום על היורדים? ומה אנחנו חושבים עליהם? מתי הופך המצב לקשה כל כך עד שהירידה מן הארץ נראית כפתרון נכון? בואו נקווה, ענתה, שלא נגלה זאת לעולם!

----------------------------------------------------------------------------------------

חן, חן למארק צ'אנסקי, זמיר גולן וקובי גרוסמן על תרומתם המוסיקלית היפה. ענה


 


 


 

תרשמו ביומנים


 

תזכורת מנהג בית: הנסיעה היומית חוזרת ל - 10:30


 


 


 

ביום שישי 17.12.10

תערוכת רקפות בחדר האוכל

בשעות 11:00 - 13:00


 


 

19.12.10 - 18:00 מפגש הראשון מבין מפגשי יוגה – חורף חכם.

לתשומת לבכם: מפאת הסערה לא התקיים בשבוע שעבר

המפגש המתוכנן. לא הפסדתם כלום.

המעוניינים להצטרף ולרכוש כלים מועילים מעולם היוגה,

להתגוננות מפני שפעת ועוד מצבים – מוזמנים למפגש

הפתיחה (זהו לא שעור יוגה רגיל...)


 

22.12.10 – יום ד' 21:30 בגוס פאב

ג'וני שועלי עם שירי האלבום החדש ושירים מוכרים

מאלבומים קודמים. הציבור מוזמן.


 

23.12.10 – יום ה' בשעות 16:00-18:30 במחסן הבגדים –

מכירה מיוחדת של חזיות ולבני נשים

של החברות (והחביירות...) המובילות בהלבשה

תחתונה.


 

27.12.10 – יום ב' – שיחת קיבוץ


 

מ מ ש " א נ מ ס ר:

נותרו ימים בודדים להגשת פנייה לתימחור מחודש.

אנא הגישו בקשותיכם לא יאוחר מ יום שלישי 21.12.10 עידן


 

 


 

צוות תרומות - מביטים אל מעבר לקופסא


 

בצד הדיונים והמחלוקות על עתידנו המשותף, עושה בימים אלה את צעדיה הראשונים, יוזמה חדשה של הנהלת הקהילה – צוות תרומות.


 

בצוות חברים יוסי בוריס, רקפת זוהר, איריס ארבל וקובי גרוסמן – ומטרתו לצאת אל מעבר ל"קופסא" המקומית ולהקל (ולו במעט) על מצוקתם של גופים שונים בחברה הישראלית, שאינם נתמכים ע"י המדינה חרף חשיבותם הרבה של הנושאים המטופלים על ידם. לרשות הצוות עומד תקציב של 50000 ₪ שהוקצו לצורך הנושא על ידי מועצת המנהלים של הקיבוץ.

הצוות קיים עד עתה שתי ישיבות, ובהן החליט להעניק עזרה למספר ארגונים שפנו אלינו:

 • "בית רות" – הוסטל לנערות במצוקה
 • פרוייקט חונכות לילדים חולים מטעם האגודה למלחמה בסרטן
 • מעון לנשים מוכות, לבקשת הארגון "לא" למען נשים מוכות
 • יער הקיבוצים, לבקשת התנועה הקיבוצית

בנוסף, סוכם ליזום תמיכה בפרויקטים המתקיימים בתחום המועצה האזורית, וליצור שיתופי פעולה עם ילדי המרכז הבוגר וחניכי המוסד בתיאום עם רכזות החינוך.

כמו כן, הצוות מעוניין לחבור ליוזמות נוספות שעלו ועולות מהשטח, המתמקדות באיסוף ציוד לנזקקים (בגדים, צעצועים, מוצרי מזון מן הכלבו...). חברים המעורבים בפרויקטים מסוג זה, ו/או רוצים לקדם מצוות שכאלה – אנא, פנו אל אחד מחברי הצוות, ותבואו על התודה והברכה.


 

כיצד מזהים שבץ

במהלך בילוי חברתי, מעדה אחת המשתתפות ונפלה. "זה שום דבר, רק נעלים חדשות" הרגיעה את כולם ולא נענתה לעצת החברים להזמין אמבולנס לפנותה לבית החולים.

בערב אותו יום, התקשר בעלה להודיע לכולם, שלאחר המפגש נלקחה לבית החולים, שם נפטרה לאחר זמן קצר. בדיעבד, התברר שלקתה בשבץ, שאת סימניו לא ידעו הסובבים לזהות. נוירולוגים אומרים, שאדם שיגיע אליהם תוך 3 שעות מהרגע בו לקה בשבץ – ניתן להצילו.


 

הקדישו דקה לקריאת הטקסט הבא – ואולי תוכלו להציל חיים. כיצד מזהים שבץ?

 1. בקשו מהאדם לחייך.
 2. בקשו לומר משפט, גם אם פשוט, אך שיהיה הגיוני. (השמש זורחת בבוקר; האוטו נוסע בכביש; יש לי שתי ידיים ושתי רגליים)
 3. בקשו להרים את שתי הידיים ביחד.
 4. לאחרונה נוספה בקשה אחת שכדאי לנסות: להוציא לשון. אם הלשון נוטה ימינה או שמאלה, גם זה יכול להיות סימן לשבץ.

אם האדם נתקל בקושי בביצוע אחת מהפעולות הנ"ל, התקשרו מייד למוקד החרום 101 ותארו את התסמינים (סימפטומים). ניתן גם להתקשר לצוות הרפואי המקומי, לבן משפחה, או לחבר או חברה קרובים. (דאגה לבריאותנו - ניבה גולן)


 


 

 


 

הודעות ממחסן הבגדים

א. פינוי חדר ארונות: בהחלטה משותפת של החצר והמחסן – סיכמנו למסור לצוות החצר את החדר המשמש לאיחסון ושמירת בגדים בלתי מזוהים. בימים אלה נבנה עבורנו חדר חלופי קטן יותר. לכן, לצערנו, לא נוכל לאחסן בעתיד את כמות הבגדים שהורגלנו. הארונות מפוצצים מבגדים בלתי מסומנים, שלא נוכל להמשיך לאחסן בעתיד. לכן:

 1. בואו לזהות בגדים שאולי חסרים לכם.
 2. ב- 20.1.11 ימסרו כל הבגדים לנזקקים.

ב. לטעות זה אנושי: לצערנו, מדי פעם קורות בחלוקה, ללא כוונה רעה, "טעויות אנוש".

השתדלו לסייע לנו על ידי בדיקת הכביסה בזמן איסוף במחסן ולפני השקילה.

אם גיליתם פריט שאינו שלכם – אנא הקפידו להחזירו מיד למחסן כדי שנוכל למסרו לבעליו.

ג. סיכות בטחון אינן בטוחות: אנו מבקשות שלא לסגור את שקיות הכביסה בסיכות בטחון. זה פוגע בכביסה ופוצע אותנו בזמן המיון והחלוקה.

כמו תמיד – אנו שמחות לעמוד לשירותכם.

ד. תערוכת פריטים בלתי מזוהים:

אנחנו ממשיכות עם הנוהל של תערוכה מתחלפת, כל שבועיים, של פריטים בלתי מסומנים. (הבגדים מוצגים בשולחן שליד הקיר המערבי של המחסן).

מוצגים פריטים שנמצאים עד 6 חודשים בארונות. החברים מוזמנים לבדוק.

נשמח להמשיך לעמוד לשירותכם כמו תמיד - עובדות ענף הבגד


 


 


 


 

מהפכה צרכנית - גם בכלבו

אנו שמחים לציין, שהכלבו מסיים את השנה ברווח יפה, הנובע משילוב קניות החברים ולקוחות חוץ, שמספרם גדל משמעותית.

לכן החליט צוות הכלבו, והנהלת הקהילה אישרה (ראו דו"ח הנה"ק), ש-70% מהרווח השנתי יוחזר לחברים – לפי נפח הקנייה.

איך זה ילך?

למשל: יקבעו אחוזי ההחזר. מכאן, חברים ששמרו אמונים לכלבו ונפח קניותיהם גדול, יקבלו החזר כספי לתקציבם בהתאם.

הסכום להחזר יחושב לפי סך כל הקניות לתקופה של חצי שנה.


 

צוות הכלבו רואה ביוזמה זו, דרך יצירתית להשקיע בלקוחות נאמנים המתמידים לבצע קניותיהם אצלנו, ומזמין את כל החברים לקנות אצלנו – זה משתלם!!! צוות הכלבו


 


 


 


 

לחברים שלום,

לאור תוצאות הקלפי והסקר שאחריו, החליטה הנהלת הקהילה, להתקדם באמצעות הקמת צוותי עבודה שישפרו ויתקנו את תוכנית השינוי במקומות הנדרשים. לפניכם רשימת הצוותים, וכן לוח הזמנים הצפוי עד ההצבעה הבאה. סך הכל מדובר על תקופה של כארבעה חודשים בין ההצבעה הראשונה שהייתה ב-14 בנובמבר 2010 לבין ההצבעה הבאה שמתוכננת ל- 18-20 במרץ 2011.

חברים שמעוניינים להצטרף לאחד הצוותים יפנו בבקשה ליוסי בוריס.

 


 

שיוך דירות

מרכזת: ליאורה מאסטרו

משימה: למידת הנושא של שיוך דירות, והכנת הצעה לקיבוץ.

לו"ז: הרכב הצוות יגיע לאישור השיחה והקלפי עד סוף דצמבר.

הצגת תוכנית עבודה בתוך חצי שנה מההחלטות על השינוי.


 

נספח עבודה

מרכזת: רוני
גלעד

משימה: תיקונים בפרק עבודה ובנספח עבודה שבחוברת, לאור הערות עורכי הדין.

מדובר בתיקונים קטנים שאינם משנים מהותית את הגישה לנושא העבודה.

לו"ז: שבוע ראשון של ינואר הצגת התיקונים בשיחת קיבוץ.


 

תוספת תגמול לפי ערכי קהילה

מרכז: יוסי בוריס

משימה: קביעת קריטריונים לתוספות תקציב בגין ערכי קהילה. מדובר על תוספות שימומנו על ידי הקהילה, ויינתנו בגין פעילויות שהקהילה רוצה לעודד, כגון עבודה בחינוך, פעילות תרבותית וכדומה.

לו"ז: שבוע ראשון של ינואר - הגשת הצעה לשיחת קיבוץ


 


 

צוות תמחור

מרכז: עידן יגודה

משימה: קשר עם מתמחרת חיצונית, השלמת תיקוני תמחור לחברים, כולל ערעורים.

לו"ז: סוף ינואר - השלמת התהליך.


 


 


 

דיור וקליטה

מרכז/ת: טרם נסגר.

משימה: הבהרת הזכאויות, כך שחברים ידעו מה צפוי להם מבחינת הדיור, הבהרת עקרונות קליטה לתקופת ביניים, עד סיום עבודתו של צוות צמיחה דמוגרפית.

לו"ז: סוף ינואר – הגשת תוכנית מעודכנת שיחת קיבוץ


 

תקציב ליום שאחרי

מרכז: עידן יגודה

משימה: הכנה של תלושי תקציב משפחתיים ל"יום שאחרי", על מנת לאפשר לחברים לראות את מצבם באופן הקרוב ככל שאפשר למציאות של השינוי.

לו"ז: תלושים ראשונים עם תקציב פברואר


 


 


 


 


 


 

עידכון מודל כלכלי

מרכז: ניב
רונן

משימה: עידכון המודל הכלכלי של תוכנית השינוי, לאור תוצאות המשק בשנת 2010

לו"ז: תחילת פברואר


 

תקנון פנסיה

מרכזת: חוה כהן

משימה: כתיבת תקנון פנסיה

לו"ז: אמצע פברואר – הגשת תקנון מעודכן לשיחת קיבוץ


 

קרן מילואים

מרכז: ניב רונן

משימה: הכנת תקנון לקרן מילואים

לו"ז: אמצע פברואר הצגת תקנון בשיחת קיבוץ


 


 


 


 


 

תיקוני תקנון

מרכזת: רקפת

משימה: הכנת תיקונים לתקנון הקיבוץ, בהתאם לשינוי המוצע

לו"ז: אמצע פברואר - הצגת התיקונים בשיחת קיבוץ


 


 

ליווי כלכלי למשפחות

מרכזת: רוני גלעד

משימה: מציאת מלווה מתאים; יצירת קשר עם המשפחות; הכנת תוכנית ליווי + תקציב

לו"ז: החל מאמצע פברואר ולחודשים הבאים


 

הצעה שיתופית

מתאם: משה רונן

משימה: הגשת תוכנית שינויים ברוח שיתופית, בייחוד לנושא עבודה ופרנסה

לו"ז: טרם נסגר

 


 

נמנמסר על ידינמסר על ידי רקפת ויוסי


 


 

מדיוני הנהלת קהילה 22/11/10


 

 1. קרקס שבזי

  הנהלת קהילה החליטה להמליץ לשיחה להקצות שטח לקרקס שבזי. הנושא הגיע לשיחה ולקלפי.


   

 2. גן אירועים (דיון שני)

  הנהלת קהילה החליטה להמליץ לשיחה לאפשר את ההתקשרות עם אלי בוכניק להקמת גן אירועים. הנושא הגיע לשיחה, והועבר לדיון נוסף בהנהלה כלכלית.


 

 1. המשך תהליך השינוי
  דיון זה כבר פורסם בהרחבה בעלון והגיע לשיחה.


   

 2. עדכון לגבי הכולבו

  הכולבו הוא מרכז עלות. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010 הצטברה בו יתרה חיובית גבוהה.
  הוחלט: 30% מהיתרה תישאר בכלבו לצורך השקעות ושיפורים. 70% מהיתרה תוחזר לחברים – בהתאם לנפח הקנייה. רשם: יוסי בוריס.


   


 


 


 

נופש התעשייה

ביום ד' בשבוע שעבר, יצאו ארבעה אוטובוסים מלאים, לנופש מאורגן לעובדי התעשייה ולמשפחותיהם (כולל ילדים). הנופשים הגיעו אחה"צ למלון ליאונרדו פלז'ה, שם חיכתה להם קבלת פנים מיוחדת של צוות המלון.

למחרת, יום ה', התפצלו לשתי קבוצות:

קבוצה אחת – יצאה ברכבי שטח למסלול יפה בהרי אילת המקיפים את העיר.

קבוצה שנייה – יצאה במסלול העובר לאורך כביש הגבול עם מצרים כולל תצפית על בקעת הירח ועקבה. בהמשך ירדו לטיול בקניון האדום.

ביום ו' – יצאה קבוצת מטיילים לפטרה. בליווי מדריך ישראלי, מדריך ירדני ושוטר של הלגיון הערבי.

בשבת, כידוע, התחוללה סערה עם רוחות דרומיות עזות ביותר, וכולנו יצאנו לחזות בים הסוער שהגיע עד הטיילת. היה זה מחזה יוצא דופן ועוצמתי ביותר. תושבי אילת מספרים, שסערות כאלה יש אצלם פעמיים בשנה...

התגובות לטיול היו נלהבות! כולם ציינו את הארגון המעולה, העניין הרב שהיה בכל מסלול וטיול שאורגנו במסגרת הנופש. ואת האווירה הטובה ששררה בבית המלון ובין החברים והעובדים הנופשים.

עייפים, מרוצים ובכוחות מחודשים – חזרו הנופשים לקווי הייצור. (מסר: אבנר ארבל)


 


 


 

חשוב לקרוא

בהמשך להמלצה שפורסמה בעלון, להשתמש בנורות חסכוניות, קראנו השבוע במוסף הבריאות של "ידיעות אחרונות" את המידע הבא:


 

עוד סכנות מנורות חסכוניות

מתברר שרוב הנורות הפלואורסנטיות החסכוניות, מכילות כספית נוזלית, מתכת רעילה שעלולה לגרום לבעיות נשימה. כך יצא שקיבלנו מוצר חסכוני לסביבה אך מסוכם לבריאות.

משרד הבריאות בישראל טרם התייחס לאזהרות לגבי הכספית, אבל יצא בהוראות לגבי שימוש בטוח בנורות אלה בכל הנוגע לקרינה העלולה להיפלט מהן. ההוראות קובעות שאין להיחשף לאור ישיר במרחק הקטן מ- 30 ס"מ מהנורה למשך יותר משעה ביום.

כמו כן: כאשר נורת חשמל חסכונית נשברת, יש לעזוב במהירות את את החדר שבו היא נשברה למשך 15 דקות לפחות. אין לשאוב את השברים או הכספית בשואב אבק כדי שלא יתפזרו בחדר. יש לעטות כפפות גומי, ולהשליך לשקית אשפה אטומה את השברים.

עלון 45 (5816) ג' טבת תשע"א 10.12.10


 


 


 

מתחילים ...

חורף חכם – עונת 2011


 


 

מחזור פתיחה

יום א' – יוגה גוף ונשימה – הני רוזן

יום ד' – בקצה מערב – אדם זרטל

יום ה' – פייסבוק ויוטיוב – חיים חננאל


 


 

פרטים מלאים בעמוד האחרון


 


 


 

נכסי דלא ניידי


 

במסגרת "מסע בין יזמויות", מתארח השבוע העלון

במשרד האדריכלות של נוגה תירוש-אבלגון

 


 


 

יוזמה ברוכה: ב- 1.1.2002 המשרד

נפתח (כמעט יום הולדת 9).

הרעיון להקים משרד אדריכלות בקיבוץ הבשיל במהלך ההיריון השני כשהמשרד שעבדתי בו בתל אביב עמד להסגר. לאחר שנתיים של נסיעות, הבנתי שלא מתאים לי יותר והגיע הזמן להתקדם הלאה.


 

כרטיס ביקור 1:

נוגה – אדריכלית בוגרת "בצלאל", סיימה ב-1995.

בתם של פרידה ואבי אבלגון.

אחות אמצעית לנילי ולמושיקו.

נשואה לאורן + תמר (12.5); יערה (9) ; אמיתי (4.5) .

לאחר סיום הלימודים עבדה כמעט 7 שנים כשכירה במשרדים גדולים. היום מתמקדת בתכנון מבני מגורים, משרדים, עיצוב פנים , שיפוץ מבני ציבור ועבודה מול מוסדות התכנון השונים (הועדה המקומית לתכנון ובניה, ממ"י וכו').


 

הריון סימן לרעיון: כבר בחופשת הלידה התחלתי לחפש פרויקטים קטנים


 


 


 


 


 

מקומיים, ועבודה כ"פרילנס" מול משרדים בסביבה. לאט לאט גדלה כמות העבודה ויכולתי לעבוד על פרויקטים

שלי בלבד. צריך להודות שהמחשבה לגדול – קצת הפחידה. בכל זאת אחריות גדולה. אך המציאות הוכיחה שיש ביקוש.

בהריון השלישי עם אמיתי(2005-2006) – הבנתי שאני צריכה עזרה, גם בגלל העומס וגם כדי לשמור על רצף העבודה עם יציאתי לחופשת לידה.


 

טל מצטרפת: לאחר כ- 4 שנים של עבודה לבד, פרסמתי מודעה, והגיעו המון קורות חיים שלא התאימו מסיבות שונות. גיליתי שרוב מחפשי העבודה המקומיים "מחפשים שידוך" דרך משרד ההעתקות בפרדס חנה, וכך הגעתי לטל.

מיד הבנתי שזהו, מצאתי.


 

כרטיס ביקור 2:

טל גילת - הנדסאית

אדריכלות – בוגרת

מכללת "רופין".

ילידת בית חנניה.

מתגוררת עם בעלה בעין החורש.

5 שנים במעמד של "אשת חבר", שהן

גם 5 שנים עם נוגה במשרד.

המשך...


 

 


 


 

 

מקום טוב באמצע: האדריכל מתרגם את החזון, הפנטזיה והצרכים של הלקוח לבניית בית, בשילוב ידע מקצועי, השקפת עולם וטעם אישי.

האדריכלות היא מקצוע מגוון המשלב מספר תחומים: תכנון משלב הראיה הרחבה ועד הפרטים הטכניים, עיצוב, תכנון סביבתי, שרטוט ממוחשב וכמובן עבודה מול הלקוח.


 

בית: מושג המכיל עבור כל אדם, עולם של דימויים, חלומות, חרדות, שאיפות וזיכרונות. במפגש עם לקוחות הבאים לתכנן את ביתם חשוב ליצור דיאלוג ותקשורת בונה (תרתי משמע) יכולת הקשבה והכלה, יצירתיות, גמישות והרבה סבלנות. למעשה מדובר בסוג של "חתונה" לטווחי זמן לא קצרים שדורשת השקעה של שני הצדדים.


 

בדרך אל עוד לקוח מרוצה: המשרד עובד בעיקר עם המגזר הכפרי – קיבוצים ומושבים, מתכנן בעיקר מבני מגורים אך עוסק גם בעבודה עם גופים משקיים (רכזי משק, מפעלים ועוד).

יש תהליך של גדילה. אם בתחילת הדרך היו אומרים: תוסיפי חדר, ואח"כ אמרו: בואו נגדיל גם את הסלון והמטבח, היום המגמה היא להרוס את הקיים ולהתחיל מהתחלה.

אני מאוד גאה שהצמיחה והגדלת היקף העבודה באים, בעיקר, מלקוחות מרוצים המעבירים מפה לאוזן את שביעות רצונם וממליצים עלינו.

אנחנו היום במצב, שכמות הפניות גדלה והולכת והעמידה אותנו בפני הצורך להרחיב את הצוות כדי לעמוד בסטנדרט התכנון והשרות שהצבנו לעצמנו. ולאחרונה ממש הצטרפה – סיגל.


 


 

כרטיס ביקור 3:

סיגל פנטנוביץ'

מעצבת פנים.

בוגרת הסדנה לעיצוב ואדריכלות. עם וותק של 15 שנה בתחום.

תושבת כרכור, נשואה ואם ל- 4.


 


 


 

יסודות: שני דברים מונחים ביסוד של כל פרויקט בנייה: 1. מה רוצים להשיג? (גודל הבית , חלוקת הבית לפונקציות ע"פ הצרכים, דגשים באירגון החללים וכד'); 2. האתר הקיים, הטופוגרפיה והנוף, השכנים, קווי הבניין, תכסית (תיכף נסביר), זכויות הבניה, ועוד.

הפסקה להסביר מה זה "תכסית": נגזר מהמילה "לכסות". בתב"ע (תכנית בניין עיר) מוגדר מהו שטח הקרקע שמותר לבית לכסות. במידה ומותרת תכסית בשטח 120 מ"ר והלקוח מעוניין לבנות בית בשטח 180 מ"ר – המשמעות היא תכנון בית בן שתי קומות.

ממשיכים עם היסודות: נוגה מציינת בסיפוק, שבשנים האחרונות חל תהליך הפנמה, שאנחנו בעין שמר (ובקיבוצים בכלל), חלק ממדינת ישראל וכפופים לחוקי הבנייה. דבר הבא לביטוי בהתייחסות הרצינית לקבלת היתרי בנייה.


 

 


 


 


 


 

 

זמנים מודרנים: הגענו לזמנים, שאפשר לסנן ולבחור עבודות מעניינות ורווחיות יותר – ללא צורך להתפשר.

בכלל, מורגשת באזור עליה בנפח העבודה. יש הרחבות בקיבוצים שכנים (מענית, ברקאי, להבות חביבה, משמרות) ואנחנו מקוות לקחת חלק בחגיגה.


 

גאווה מקומית: מאוד שמחה, שזכיתי להיות שותפה בתכנון ובשיפוץ בניינים שהם אבני דרך וחלק מאופיו של הקיבוץ, כמו הבית הוורוד ובית אלימלך. יש הרגשה שלוקחים ברצינות את נושא שימור המבנים, שהם חלק מההיסטוריה המקומית שלנו. זאת זכות גדולה.


 


 

גאוות יחידה: לצד קבלת עבודות תכנון לבתים פרטיים ביישובי הסביבה, קיבלנו את תכנון פרויקט שכונת הבנים (29 יחידות מגורים ) של קיבוץ החותרים. אנחנו מביאות ערך מוסף בהיותנו משרד קיבוצי, שמביא את היכולת להבין את המרחב הקיבוצי

ולחבר בין צרכי הקהילה וצרכי היחיד – במערכת קיבוצית.


 

תוספת בנייה: גילינו, שבתכנון ליישובי קו החוף יש פרט מעניין: דרישה למקלחת חיצונית... כדי שלא תקום הזעקה: "נמאס לי! שוב הכנסתם את כל החול הביתה!"


 

חלומות: שנזכה לתכנן את שיפוץ אתר "בתי לובזובסקי" ולהחזירו לחיים.


 

 


 


 

מבצע פינוי גגוני האסבסט

בכוונתנו להתחיל בפינוי גגוני האסבסט בקרוב. הפינוי יעשה על ידי קבלן מורשה בעל אישורים מתאימים מהמשרד לאיכות הסביבה. פינוי זה יעשה בשלבים:

שלב ראשון – יורדו גגוני האסבסט , מה שיאלץ את הדיירים לחיות זמן מה

ללא גגון.

שלב שני – יותקנו גגוני איסכורית על ידי המסגרייה שלנו שתעשה כל מאמץ

לקצר את משך התקופה החשופה.

על החברים שנרשמו לקחת זאת בחשבון ולהתארגן בהתאם.

על המועד המדויק תבוא הודעה.

ואנחנו מצידנו נשתדל לתאם עם מזג האוויר.

העיקר הבריאות! נאוה גור – ו. דירות נדב קושניר – רכז תשתיות ובנייה


 


 

פותחים שבת

השבוע, "שירים מן הנכר", על פרשת "ויגש" איריס ארבל.

-------------------------------------------------------------------------------------------- רוב תודות לעדה גבע על דרשתה היפה, הבנויה לתלפיות. בדבריה עמדה עדה על שלושה מרכיבים המאפיינים את סיפור יוסף ועלילות לאומיות נוספות מן ההיסטוריה שלנו: זהות אישית ולאומית, תחושה של ערבות הדדית ותודעת שליחות.

בכל הקורות אותו שומר יוסף על זהותו העברית
בגלוי, הן בבית פוטיפר, הן בבית האסורים וגם כשהופך להיות "המשביר על כל הארץ".

לאחר מעשה הגביע, מתנדב יהודה (אחיו של יוסף) להיות עָרֵב בחייו ובחירותו למען שחרר את בנימין הצעיר ולהשיבו לאביו יעקב.

יוסף שתחילה רצה לנקום באחיו, מבין פתאום שכל הסבל שעבר עליו נועד להציל את בני משפחתו מן הרעב: "... לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים..." זהותו אינה עוד זהות אישית כי אם זהות לאומית, הוא נשלח ע"י אלוהים.

מאפיינים דומים גם בדבריו של יהודה המכבי אל לוחמיו שרבים מהם נָסוּ על נפשם מאימת הצבא היווני העצום: "...חלילה לי מעשות כדבר הזה לנוס מפניהם, ואם הגיע קיצנו נמות בגבורה למען אחינו...".

גם בדבריו של רבין לאחר מלחמת ששת הימים ניתן למצוא את המרכיבים הללו: "התעלותם של לוחמינו לא בזכות הברזל באה, אלא בזכות תודעה של שליחות עליונה, של הכרה בצדקת עניינינו... ואפילו יהיה זה במחיר חייהם...".

לסיום אמרה: תחושת זהות עמוקה, ערבות הדדית ותודעת שליחות הן המחוללות את הנס בימים ההם ובזמן הזה. ענה


 


ענה היקרה,

החלטתי לשבת ולכתוב לך את דברי מאמש, מאחר ומילים כתובות נשארות ומהדהדות גם בלב ועם על הנייר... רציתי לשתפכם איזה חיבור יש למוסיקה ולשירים שאתם שרים כאן בצוותא כל ערב שישי במפעל קבלת-השבת של ענה ועוזריה.

יצא לא מזמן, לכבוד יום הולדת ה-100 לתנועה הקיבוצית, מארז דיסקים שנקרא "החיטה צומחת שוב" ובו כל השירים נכתבו, הולחנו ובוצעו ע"י בני התנועה הקיבוצית, (מומלץ בחום).מאז שקיבלנו מארז זה במתנה, הוא שוכן לו אחר כבוד במכוניתנו וילדינו מתעקשים ובוחרים להשמיעו בכל פעם שאנו נוסעים לקיבוץ.

גם הערב , כמו בכל ערב שישי שאנו שמים פעמינו לקיבוץ, שמענו חלק מהשירים ששרנו כאן הערב ביחד בקבלת-שבת : "ים של שיבולים שמסביב", "אלעד ירד אל הירדן", "שתלתם ניגונים בי אבי ואמי".

הערב, בדיוק כשנכנסנו בשערי הקיבוץ, השמענו את השיר "ושוב יוצא הזמר אל הדרך". סיפרתי לילדי שאת ענה, היית המורה שלנו "קבוצת "אילנות" -  במשך כל שנותינו "בחברת -הילדים" ושלימדת אותנו את השיר הזה.

עדין מהדהדים בי הסברייך לגביו, שהוא שיר על השיירות לירושלים  ב-1948(במלחמת העצמאות), ומשמעות השורה בשיר: "את שיירתי גלויית עיניים (שזו הנפשת השיירה), רק כדור המוות בוא סומא " (עיוור) וההנגדה בין עיני השיירה הפקוחות ועוורון הכדור.

כמאמר שירה המופלא של פניה ברגשטיין (מקיבוץ עינת): "שתלתם ניגונים בי אבי ואמי", כן גם הורי היקרים שתלו בי ניגונים , אך גם את ענה היקרה נטעת, בי ניגונים שאת פארותיהם ושורשיהם אני ממשיכה להנחיל לילדי.

על כך תודה לך, מי ייתן ותמשיכי להפיק את קבלות-השבת של הקיבוץ, ביד-רמה, ביצירתיות ובהנאה, עוד שנים רבות. ממני מיכל חופי בר-זוהר


 


 


 


 


 

אש המיקרופון - בשולי השרפה בכרמל


 

השבוע, בעוד האש בוערת, העלו שני צעירים, סרטון מעניין ליו-טיוב.

היה בו שיעור קצר ב"איך לצרוך תקשורת", בעיקר ברגעי היסטריה ציבורית.

לצערנו, לא ניתן לשדר סרטון מעל דפי העלון. (למתעקשים- מומלץ להיכנס ולחפשו תחת: "סרטון היוטיוב של שפר ושחר").


 

המקומון מגיש, כחומר למחשבה, טקסט נבחר מפס הקול (את התמונות- דמיינו):

_________________


 

(תמונות של צוותי טלוויזיה נינוחים "שורפים" זמן)

קריין: השריפה בכרמל משתוללת זה היום השלישי. כתבי הרדיו והטלוויזה הישראלים, מסקרים את האירוע שהוכרז כ"אסון לאומי". קיווינו שאולי הפעם נזכה לדיווחים שפויים. אבל נראה שהתבדינו. הכתבים ממלאים את ציר הזמן בהתלהמות והיסטריה, במקרה הטוב, ובדיווחים כוזבים, במקרה הרע והנפוץ.

מי שהיה בשטח, הרים גבה לא פעם ולא פעמיים לגבי הדיווחים על התקדמות השריפה ונזקיה. הכנו עבורכם מילון מיוחד שיאפשר לתרגם את דברי הכתבים למצב האמיתי בשטח.

(תמונות של צוות טלוויזיה בצד הכביש בזמן ראיון)

קריין וכתוביות: התקשורת אומרת: "הלהבות מטפסות אל דניה".

התקשורת יודעת "הלהבות נמצאות במידרון הדרומי של שלוחה דרומית לשלוחה הנמצאת מדרום לדניה".

(תמונות של כתבים בצד הכביש ומטוס קל מפטרל מעל)

קריין וכתוביות: התקשורת אומרת: "החי-בר נשרף כליל".

התקשורת יודעת "החי-בר נשרף ב- 1989 ואנחנו, התקשורת, צמאים לראותו נשרף שוב. יאללה תישרף כבר וניסע חזרה לתל אביב".

(תמונות של צוותי טלוויזיה בצד הכביש בשעת שקיעה ומטוס קל מפטרל)

קריין וכתוביות: התקשורת אומרת: "קיבוץ בית אורן הלך"

התקשורת יודעת "עלו באש כמה בתים במדרון הדרומי של היישוב. הכבאים שמרו כל הלילה על הקיבוץ ומנעו מהאש להגיע לרוב שטחו. אבל למה לשבח את הכבאים שאפשר לייצר עוד דרמה?"

(תמונת של צוות טלוויזיה לצד הכביש – כבר כמעט חושך)

קריין וכתוביות: התקשורת אומרת: "שכונת דניה פונתה לחלוטין".

התקשורת יודעת "שתי משפחות נסעו עם הילדים לראות את פסטיבל שירי הילדים בתל אביב".

____________


 

בהמשך מנסים שחר ושפר לקבל תגובה מהכתבים "שיצאו משליטה" – ללא הצלחה רבה.

או כפי שאומר פתגם סיני עתיק: "אם אתה מוצא עצמך מאמין לכל מה שכתוב בעיתון – אולי כדאי שתפסיק לקרוא עיתונים"...

ועדיין – טוב וחשוב שיש תקשורת פתוחה. אך בפעם הבאה, כשתזדמנו עם עיתונאי/ת בשולחן חדר האוכל, או תצפו בטלוויזיה, עצרו לבדוק עוד עניין או שניים לפני ש"תשאפו לריאות" את המידע כפי שנמסר.


 


 


 

פותחים שולחן


 


 

ממש"א

א. אנטנה מרכזית - שיפור השרות


 

לאור הצורך לתת מענה ושרות לחברים בנושא האנטנה המרכזית, כיוון טלביזיות, חיבורי קצה בבתים,קשר עם Hot במידת הצורך, ותקלות בטלביזיות, יחל יגאל כץ לעבוד חצי יום בשבוע למען מטרה זאת.

החברים יחויבו כמו היום רק בעבור חלקים, העבודה של יגאל תמומן על ידי הקהילה.

יתכן וייקח זמן ליגאל לסגור פיגור שנוצר עם הזמן, אנא התאזרו בסבלנות.

ניתן לפנות ליגאל באמצעות פנייה בכתב בתא הדואר.

בהזדמנות זאת אני רוצה להודות בשם כל הקהילה לג'קי רומנו על טיפולו המסור ורב השנים בנושא זה. ונאחל לו שנים רבות של בריאות טובה.


 

ב. נהג בית – שינויים

מיום ראשון 12/12/2010 אנו מחזירים את שעת הנסיעה לחדרה מ - 11:45 ל - 10:30

אנא רשמו זאת לפניכם.


 


 

מקוסמטיקה עדה שפירא

אני מבקשת לידע, שהחל מהחודש, לקוחה שקבעה תור ולא הגיעה לטיפול שנקבע, ללא הודעה מראש - תחויב ב – 10 ₪ . עדה


 


 

מועדת רווחה

בשבוע הבא יתקיים דיון בנושא בית דורות ועובדים זרים. המועד המדויק עדיין לא סגור.

לכן, חברים שמעוניינים להגיע ולהביע את דעתם מוזמנים לפנות לאוריין לקבלת מידע על המקום, היום והשעה. אוריין


 

הכינו את המטריות וגלגלי ההצלה

החזאים מבטיחים בימים הקרובים, ה-מ-ו-ן חורף, קור, רוחות עזות וגשמים.

אז יזהרו בדרכים, שימרו על הבית – וניפגש בשבוע הבא בפינת המילימטרים.


 

שימו לב: שינוי חד פעמי במועד הקלפי!!

עקב ביטול ארוחת צהריים ביום שישי 12.12.10,

יתקיימו ההצבעות ביום א' 12.12.10 וביום  ו' 17.12.10


 


 

ס י כ ו ם ח נ ו כ ה - תשע"א


 

השנה נשבה רוח חדשה בחג החנוכה, כאשר מצד אחד, בסימן עבר, מאה שנות קיבוץ, ומצד שני התחדשות ושינוי.

ברצוננו להודות לחברים יקרים שסייעו בידינו להוציא מהכוח אל הפועל את מגוון פעילויות החג: לבוקר היצירה בחממה אנו מודים בראש ובראשונה לצוות החממה אשר העמיד לרשותנו פינות יפות ליצירה ובישול. היה נעים מאוד לראות ילדים רבים נהנים ממגוון רחב של פעילויות. מטיגון לביבות ועד הכנה עצמית של נרות שעווה. בערב החג נתנו כתף חברים רבים וביניהם כל מדליקי הנרות: עלית, עידן יגודה, עליזה לוי, עלי אלון, תמר ארסטר, אביטל, ענה ששון ואורי אשכולי אשר האירו בפנינו והעלו על נס את אותם אנשים אשר יחד יצרו את המיוחד שבקיבוצנו.

תודה מיוחדת לקובי גרוסמן על כך שנענה במהירות לפנייתנו ובדרך המיוחדת שלו כתב את חלק מנרות החג. תודה לתמי צמח היצירתית על לוח מבשר מאיר עיניים ומעוצב להפליא - שוב הצלחת להקסים את כולנו! מרים שנפלד אשר אפשרה לנו ברוחב-לב להשתמש במועדון לחבר. יגאל כץ אשר השקיע שעות רבות ונכנס לעובי הקורה בעניין, וסייע במקצועיות להאיר את הערב באור צבעוני ומיוחד.

תודה לילדים שניסו לעזור לטרזן לגרש את החושך ולהגיע אל האור. אל ייאוש!! תודה ליוסי בוריס על הדחיפה הרוחנית לקיום הערב הזה. תודה מיוחדת לצוות קרקס שבזי: אמנון, רוני, נתנאל ותמי אשר פתחנו בפנינו צוהר אל קרקס שונה וייחודי ואל עולמם האומנותי והקשר המיוחד שלהם לילדים, ובכך השאירו בפינו טעם של עוד. תודה נוספת וחשובה למקימים והמפרקים של אוהל הקרקס. תרומתכם היוותה בסיס חשוב מאוד להצלחת הערב. שנמשיך לחגוג עוד חגים רבים בצוותא...


 

מצוות החג:

ענתי קצנלנבוגן, אפרת מרקם, רותי בן-מיור, רונית שאשא, שני מרצ'בסקי,

אמיר תומר וטל אייזן.


 


 


 

 

שאלה לאילן לוטן מעדינה כפיר:

הייתי רוצה לדעת:

א. מאיזה כיס מומנו הודעות ה-SMS שנשלחו בשבתות שונות מטעם שדולת הצל"ש, כדי להזכיר לחברים לצפות בטלביזיה בשידור חוזר של סרט וידיאו?

ב. היות והיית חתום על חלקן, אבקשך לציין את מספר הטלפון ממנו נשלחו ההודעות.

ג. לכמה טלפונים ניידים הן נשלחו?

ד. מה הייתה העלות, ומי אישר את ההוצאה?


 

אני נמנעת מלהעלות כאן שאלות הקשורות בהוצאת העלון המיוחד והוצאות אחרות שהיו לצוות השיתופי, מפני שאני רואה בהודעות הטלפון – חדירה לתחום הפרט בשעות מנוחה, בהן אינני מעוניינת שיפריעו לי.


 


 


 

תשובת אילן לוטן:

בעין שמר קיימת מערכת, באמצעותה מועברות עשרות הודעות
SMSלחברים ע"י בעלי התפקידים המרכזיים. אני לא מתמצא בצד הטכני של המערכת אבל אני מניח שהעברת הודעות
בעזרתה לחברים לא עולה כסף או שההוצאה זו היא זניחה. אני פניתי לרקפת שתעביר את ההודעות על הפעילות שלנו בעזרת המערכת. רקפת נענתה לפנייתי וביצעה את העברת ההודעות שאני מניח שהגיעו
לכל החברים הקשורים למערכת. בקשר לשעות המנוחה, כל אחד יכול להחליט מתי לסגור את הנייד. לא נראה לי,

ששעה 12:30 בשבת זו פריצה דרמטית לשעות המנוחה.


 

ורקפת מוסיפה: עלות כל מיסרון (SMS) היוצא לתפוצת עין שמר היא – 70 ₪ .

ניתן לתכנת הודעה מראש, כדי לא להגיע למשרד במיוחד.

 


 

חברים שלום, בחודש הקרוב נקיים מהלך של תיקוני תמחור בשכר החברים. מהלך זה בא לעדכן תמחור, שנעשה לחברי עין שמר בשנת 2006 וראינו חשיבות לבחון אותו שוב.

תיקוני התמחור הובטחו בתקופת הדיונים על תוכנית השינוי, ועלו גם כרצון של חברים, בסקר שנעשה בימים אלו, כדי שחברים ידעו את מצבם האמיתי בתחום השכר לאחר השינוי.


 

מהלך התמחור לא יהיה רחב כמו שנעשה בעבר, אלא בא לתקן היכן שצריך.

לשם כך הזמנו את רוזי אפרתי, מתמחרת במקצועה, שעליה קיבלנו המלצות חמות מקיבוצים אחרים שעברו תהליכי תמחור ושינוי.

רוזי תיפגש עם חברים ועם רכזי ענפים ומנהלי המפעלים ותמליץ על גובה התמחור.


 

לכן, חברים שרוצים לערער על גובה התמחור שלהם יוכלו להיפגש עם רוזי ולהציג בפניה את השגותיהם על תמחור עבודתם ושכרם. מוזמנים גם חברים ששינו מקום עבודה בשנתיים האחרונות, או שחל אצלם שינוי באחוזי המשרה או שנוספה אחריות או משימות בעבודתם.


 

בימים הקרובים נקבע את מועדי הפגישות. כדי לקבוע פגישה עם רוזי – אנא פנו לעידן יגודה במייל idan@ein-shemer.com או הכניסו פתק לתא הדואר של מש"א בשבוע הקרוב.

להזכירכם, אני נמצא בעבודה בימים א-ב, ד-ה משעה 7:30 עד 17:00. עידן


 


 


 


 

סיכום סקר עמדות -– שינוי אורחות חיים


 

בהתאם להחלטת הנהלת קהילה, נערך השבוע סקר שבחן את עמדות החברים לגבי היבטים שונים באורחות חיינו. זאת במטרה להרחיב את בסיס ההסכמות לקראת ההחלטות הבאות בנושא השינוי.

בסקר השתתפו כמחצית מבעלי זכות בחירה, מתוכם כשליש חברים שהתנגדו לתוכנית וכשני שליש חברים שתמכו בה. זוהי השתתפות מרשימה מאד, והתוצאות בהחלט משמעותיות.


 

אחד הנושאים שבולטים בסקר הוא הסכמה רחבה לגבי הערכים שאנו מעוניינים לשמר בעין שמר. למרות ששאלה זו הייתה פתוחה, וחברים כתבו באופן חופשי מה חשוב להם, הרי שהנושאים המרכזיים חזרו שוב ושוב – ובלא קשר לעמדת החברים לגבי השינוי:

 1. חינוך טוב לכל הילדים, כולל חינוך בלתי פורמאלי
 2. תרבות וחגים
 3. שירותי בריאות טובים לכולם
 4. רווחה, סיעוד, הזדקנות בכבוד
 5. ערבות הדדית ודאגה לחלש


 

מעניין כי הסעיף החמישי הודגש בעיקר על ידי תומכי התוכנית בעוד מתנגדיה ציינו כערך מרכזי "גישה שוויונית והימנעות מפערים גדולים בין החברים". האמנם המרחק בין השניים גדול כל כך?

ערכים נוספים שנמצא בעשירייה הפותחת הם "חברות, שיתוף ויחד", ולצידם, השירותים המרכזיים, "חדר אוכל ומכבסה".

אלה כולם ערכים שהתוכנית אכן מבטיחה אותם. האם תקיים? בכך ניבחן!


 

שיפורים ותיקונים

ומה לגבי שיפור התוכנית? ביקשנו מהחברים להצביע על תחומים שבהם נדרש לדעתם שיפור. גם כאן התוצאות מעניינות מאד. בשני הקצוות - 9 חברים כתבו כי לא יצביעו לתוכנית השינוי בשום תנאי, בעוד 38 חברים הביעו שביעות רצון מלאה. בתווך יש עוד כמאה חברים שציינו תנאים שונים בהם יהיו מוכנים לתמוך בשינוי.

זהו רוב עצום של חברים שמעוניינים בשינוי או מוכנים לו, בתנאי שהבעיות שהצביעו עליהן יקבלו פתרון. לכן בכך עלינו להתמקד היום – במציאת פתרונות משופרים.

ומה הנושאים המרכזיים בהם עלינו לעסוק? שני הנושאים שקיבלו עדיפות על כל השאר הם:

 1. יום קובע וזכות הורשה
 2. תקנון פנסיה


 

נושאים המעסיקים בעיקר את חברינו הוותיקים יותר ואת המתקרבים לגיל הפנסיה.

מיד אחריהם מופיעים:

 1. עידכון תמחור עבודה
 2. הסדרת קליטת בנים
 3. שיפור המידע על "היום שאחרי". (המשך )


 


 


 

(המשך סקר עמדות)

מקצה שיפורים גם ב...

שני נושאים נוספים עלו בהערות, שחברים הוסיפו לשאלון:

 1. השוואת תנאי דיור ודיור למשפחות צעירות
 2. הבאת תוכנית שינוי שיתופית.


 

וכעת עלינו לגשת לעבודה. הנהלת קהילה תקים את צוותי העבודה הנדרשים, הנהלת מש"א תקדם את עידכון תמחור השכר, הצוות השיתופי יעבוד על הצעתו, וכולנו יחד ניתן כתף למציאת הפתרונות הנחוצים לנו להמשך חיינו הקיבוציים. רקפת     


 

שאילתא למנהל הקהילה:

לאחרונה יש קולות הדורשים שקיפות בכל מה שנעשה בקיבוצנו. לחברים יש זכות לדעת כיצד מתנהלים הדברים במוסדות הקיבוץ השונים, כדי למנוע איפה ואיפה. במסגרת הדרישה לשקיפות אונו רוצים לקבל מידע מהנהלת הקהילה בנושאים:

 1. האם יש יזמויות ועמותות מסוימים בעין שמר, שאינם משלמים דמי שימוש ברכוש הקיבוץ ובמשאבים, כפי שעושות יזמויות ועמותות אחרות?
 2. האם כל היזמויות והעמותות משלמות לקיבוץ לפי אותו מפתח (למשל, תשלום אחיד לשימוש במטר מרובע של מבנה או קרקע) ?
 3. אם אמנם קיימים גופים כאלה, מה חובם לקהילה וכיצד מתכוונים לגבות את החוב?

(חברים ששמותיהם נמצאים במערכת)

תשובתא:

השאילתא מתייחסת לנושא חשוב, שהגיע אליי ממספר רב של חברים אשר מאמינים, שחשוב ליישר קו בכל נושא דמי השימוש בקהילה (שכר דירה, ארנונה, הנהלה וכלליות ועוד...).

מאז כניסתי לתפקיד, נתקלתי בטענה שיש פעילויות/יזמויות/עמותות - שאינם משלמים כלל על השימושים, או משלמים על פי "הסכמים".

דווקא בגלל היקף הנושא וחשיבותו הציבורית, אינני רוצה לענות תשובה חלקית שתחטא לעובדות.

ובכל זאת, כדי לא להשאיר את השואלים ללא מענה, אציג את תוכנית העבודה שלי בנושא זה:

המטרה: יישור קו בכל נושא החיובים על דמי השימוש בקהילה

התהליך: שלב א': למידה ומיפוי – אני נמצא בעיצומו של שלב זה.

     שלב ב': לדאוג שיהיו תעריפים אחידים.

     שלב ג': אישור הנהלת הקהילה, פירסום הנתונים ויישום.

לוח זמנים: אי"ה, סיום והגשת המידע לציבור - עד סוף ינואר 2011 .


 

"הסכם תושב": בהזדמנות זו ברצוני לשתף את הציבור בנושא נוסף - "הסכם תושב".

גם כאן הגיעה אלי פנייה של חברים ותושבים לבדוק את הנושא, כי תחושתם שיש עיוותים ויש כנראה "הסכמים אישיים" (לדוגמא: שקיים תעריף שונה מתושב לתושב עם אותם פרמטרים).

גם נושא זה נבדק בימים אלה, יובא לדיון ואישור הנהלת הקהילה, יפורסם, וייושם.

שבת שלום - יוסי בוריס


 


 


 


 


 

חורף חכם - מ ת ח י ל ים !


 

בשבוע הקרוב נפתח מחזור ראשון של חורף חכם:

יום א' 12.12.10 בשעה 18:00 במועדון יוגה

יוגה גוף ונשימה - בהנחיית הני רוזן

* * *

יום ד' 15.12.10 בשעה 19:00 במועדון לחבר

בקצה מערב - אדם זרטל

* * *

יום ה' 16.12.10 בשעה 20:00 במועדון לחבר

פייסבוק ויוטיוב - חיים חננאל


 

לצערנו, שאר החוגים לא יפתחו בגלל מיעוט נרשמים.

חברים שעדיין מעוניינים ולא נרשמו מוזמנים לפנות מרים ואוריין.


 


 


 


 


 


 

במהלך חורף חכם יתקיימו מספר הרצאות וסרטים בנושאים שונים ומגוונים.

הרצאת פתיחה - ביום ו' 17/12/10 ב - 20:30 במועדון לחבר

נארח את משה אלפרט הידוע מאפיקים (יוצר הסרט "ארץ בראשית"). משה יתארח עם סרטו "לחיות עם זאבים", המתאר

15 שנה של חיים במחיצת זאבים. בליווי קטעי וידאו וסרט טלוויזיה שצולמו עבור נשיונל גיאוגרפיק "יללת הזאבים".


 

להתראות צוות חורף חכם


 


 


 

ואם אנחנו כבר "בסביבה", יוסי בוריס העביר למערכת את הקטע הבא. לקרוא ולא להאמין.


 

המשפחות עוד יושבות שבעה על יקיריהם, ותראו את הפטרת השבת הקרובה:

וַיִּשְׁלַח אַחְאָב..וַיִּקְבֹּץ אֶת הַנְּבִיאִים, אֶל הַר הַכַּרְמֶל...וַתִּפֹּל אֵשׁ יְהוָה, וַתֹּאכַל אֶת הָעֹלָה וְאֶת הָעֵצִים, וְאֶת הָאֲבָנִים, וְאֶת הֶעָפָר..וַיַּרְא, כָּל-הָעָם, וַיִּפְּלוּ עַל-פְּנֵיהֶם; וַיֹּאמְרוּ--יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים.. וְהַשָּׁמַיִם הִתְקַדְּרוּ עָבִים וְרוּחַ,

וַיְהִי,... גֶּשֶׁם גָּדוֹל...