חפש בעלונים קודמים

עלון 44 (2013) (5947) כד טבת תשע"ד

יש! ההסדר מאחורינו

ביום שלישי 31.12.13 בדיוק בשתיים-עשרה בלילה, מסתיימת שנת 2013
ועבורנו מסתיימים חובות הסדר החובות לבנקים!!!
לרגל האירוע – ארוחה חגיגית (על חשבון הברון!) והרמת כוסית משותפת
19:00 – פתיחת דלתות בחדר האוכל
19:30 – ברכות והרמת כוסית
בואו לשמוח!
עמי גלעד, תמי צמח ומרתה מור

החלטת התנועה בנושא פנסיה בקיבוץ המתחדש

בשבוע שעבר התקיימה מועצת התנועה הקיבוצית בנושא הפנסיה. לאחר דיון ארוך התקבלו המלצות  מזכירות התנועה, ברוב של כשני שליש מהמצביעים. אנחנו הצבענו נגד הצעת התנועה,  אשר מוציאה את נושא הפנסיה מידי הקיבוצים והתנועה ומעבירה אותו לידי המדינה (רק את הפיקוח – את התשלום נמשיך לעשות בעצמנו...). כ-90 קיבוצים אינם מגיעים כיום לפנסיה של 40% והחוקים החדשים יהפכו אותם לעבריינים שנדרשים לפיקוח צמוד של הרשם. יחד עם זאת, חשוב לי לציין כי המלצות התנועה לגופן נראות לנו ברובן טובות וראויות, והן גם עולות בקנה אחד עם החלטות עין שמר לגבי הפנסיה.                                                                 לגבי דיונים עתידיים במועצות התנועה – הבאתי את הנושא להנהלת קהילה וסיכמנו כי בעתיד נבחן ביחד את סדר היום הצפוי במועצה, ואם יש צורך, ניזום דיון ציבורי מוקדם בנושאים שעל הפרק.  ואלה עיקרי החלטת התנועה:
מבוא
הפנסיה ומערך הביטחון הסוציאלי, הם זכויות של כל חבר מכוח חברותו בקיבוץ.
יכולת כל קיבוץ להבטיח את זכויות הפנסיה לחבריו ותשלומן לאורך זמן, תלויה בקיומו, איתנותו ושגשוגו הכלכלי והחברתי של כל קיבוץ ובאחריות חבריו.

פניה לרשם
התנועה תפנה לרשם האגודות השיתופיות בבקשה לתקן את תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש כלהלן:
•          עד סוף 2014 הפנסיה המינימאלית תעמוד על 40% מהשכר הממוצע במשק, למי שהיה חבר בקיבוץ ביום הקובע, אלא אם נקבע על ידי הרשם שהקיבוץ יכול לשלם רק סכום מופחת.
•          הפנסיה המינימאלית תינתן בכסף בלבד.
•          לחבר ב"קיבוץ המתחדש" יש אחריות על צבירת הפנסיה האישית.
•          הפנסיה תוגן מפני עיקול ושיעבוד.
•          סכום "הפנסיה הפנויה" (לאחר מסים) לא יפחת מ-80% מסכום הפנסיה המינימאלית.

תוספת יחידים
תוספת יחידים של 25% מהפנסיה המינימלית + תנאי זכאות – במהלך השנה תיבחן שוב ההצעה, והאם לצרף גם אותה לרשימת התקנות שמגישים לרשם.

קיבוצים שישלמו פנסיה מופחתת
ימונה צוות מקצועי משותף לרשם, לתנועה ולארגונים הכלכליים. הצוות יבחן וימליץ בפני הרשם על קיבוצים שישלמו פנסיה מופחתת מ – 40%, תוך קביעת מדרגות לגובה הפנסיה ולו"ז להשלמתה לגובה 40%. יכולתו הכלכלית של הקיבוץ לשלם פנסיה, תבחן בהתחשב בכללי הערבות ההדדית, בהחלטות הקיבוץ ובנהגיו.

פיתוח כלים בתחום ביטחון סוציאלי
•          מטה תנועתי ירכז את מכלול הנושאים הקשורים בפנסיה וביטוחים סוציאליים.
•          התנועה תפעל להקמת קופה מרכזית לפנסיה תקציבית לחברי קיבוצים.
•          התנועה תפעיל את קרן שפ"ע לערבות הדדית, לקיבוצים שיכולתם הכלכלית אינה מאפשרת לשלם את הפנסיה שנקבעה. התנועה קוראת לקיבוצים, למפעלים קיבוציים ולארגונים אזוריים לייעד תרומות לקרן.
•          כל קיבוץ יכין מאזן אקטוארי ויקבל תקנון פנסיה, כולל חובת הפרשה. התנועה ממליצה לשאוף ל"פנסיית מטרה עתידית" בסכום של לפחות 50% מהשכר הממוצע במשק, בזיקה ליכולת הקיבוץ.
•          בעת שיוך נכסים ייתן הקיבוץ קדימות בהקצאת המשאבים לכיסוי הגירעון האקטוארי ולהגדלת הפנסיה, על פני חלוקת המשאבים לחברים.
רקפת זהר
לרקפת זהר,
הקשבתי לשיחת הקיבוץ שהייתה ביום רביעי ויצאתי בהרגשה לא נעימה מהתנהלות חלק מהחברים בשיחה. למרות שמראש דובר שאת ממשיכה לזמן קצוב עד שיימצא לך מחליף.
אני חושבת שביצעת את התפקיד בצורה הטובה ביותר האפשרית במצבים הקשים שעמדו לפניך. ולמרות כל המתנגדים לך בכל צורה ואופן.
רבים חששו שתישברי ותחליטי לעזוב את כל העניין אבל היית "קולית" והחלטת בקור רוח להמשיך ולתת "פייט" לכל המלעיזים המסתתרים תחת אצטלה של טובת הכלל, או יותר נכון טובת הפרט.
אני מאוד מעריכה אותך וכל הכבוד איך עמדת אתמול בשיחת הקיבוץ.
ותודה לכל מי שביטא את מחשבותיי והגן על שמך הטוב.
נקווה לימים טובים והמשך פעילות של כולם, כי צריך לדעת שאין מלאכים, לא בשמיים ולא בארץ.
בידידות והוקרה מאתנו,  חנה ויצחק דנון


על הקשר בין הפרטות  למס קהילה                      
כל הפרטה מעבירה תשלומים מהקהילה לחברים. לכן נקבע שבעקבות כל הפרטה יופחת מס קהילה בהתאם. כך שמבחינת החברים סך ההוצאה צריך להישאר קבוע באותה רמה. לאחרונה נעשתה הפרטה בשני תחומים: מים ואחזקת דירות. במקביל הופחת מס הקהילה. השאלה היא האם החיובים הנוספים עקב ההפרטה מתקזזים עם ההפחתה במס הקהילה. מדו"חות תשלומי המים שאנחנו מקבלים מתקבל שהתוצאה של כל המהלך מביאה להרעה במצב הכספי של החברים.        בברכה עידו ספקטור

ביכורי חורף – תערוכה חדשה בגן שמואל
בתערוכה שנפתחה בשבוע שעבר בגלריית גן שמואל לקראת עונת החורף מוצגות תמונות נבחרות של כ-25 אמנים ואמניות אשר הציגו את עבודותיהם בגלריות שונות באזורנו במהלך השנה האחרונה, ביניהם כאלה שהחלו את יצירתם בשלב מאוחר של חייהם. עבודות של אמנים אלו פורצות אל בדי היצירה כלבלוב מאוחר הבא להספיק את המרב והמיטב האפשרי בזמן שנותר. חלקם, ותיקים יותר, מציגים עבודות בשלות משנות עמל וניסיון כביכורים רעננים. התערוכה מוצגת בגלריית גן שמואל בימים ד’ ה’ ו’ בשעות 10:00-14:00 ובשבת בשעות 10:00-16:00 ותוצג עד ה-4.1.14 לפרטים נוספים מיכל שבולת, מנהלת גלריה לאמנות       קיבוץ גן שמואל 054-42781
הודעות ושונות
ספירת מלאי בכלבו
בשל ספירת מלאי הכלבו יהיה סגור ביום ראשון, 29.12.13 מהשעה 15:00
ולמחרת, יום שני, בשעות הבוקר.
הכלבו ייפתח שוב ביום שני 30.12.13 בשעה 17:00.
לידיעתכם, בברכה, צוות הכלבו
הודעה מהנוי
החורף התחיל, אנו מכסחים את הדשאים לפי הצורך, אין סדר קבוע. החברים מתבקשים להוריד את כל ציוד הקיץ מהדשאים. כמו: צינורות, מעדרים, כסאות וכו'
תודה, עובדי הנוי                                                                                                            הקרנת סרט
  הסרט הבא יוקרן ביום רביעי כרגיל. בתאריך 1.1.14 בשעה 20:15 במועדון לחבר
 הפעם - להציל את גרייס - סרט אנגלי עם השחקנית הנפלאה ברנדה בלתיין.                                            סרט מתאים לתחילת שנה עם השראה.   בואו ליהנות, א.ש.הפקות
מחפשת מכונת תפירה ישנה /חדשה העיקר שתעבוד                                                                    נוגה האולינג 0523750900

חוגגים שנה 2014 חדשה
כולם מוזמנים
בשישי 3.1.14
מהשעה 21:30
במועדון לחבר
רוקדים, שותים ושמחים
דיון בנושא מס איזון
לפני מספר חודשים נפגשנו עם מרב, מנהלת הקהילה, לצורך הבאה לדיון בקשה להפחתת מס האיזון. במהלך השיחה הועלו מספר הצעות איך להוריד מס זה, בין היתר הועלתה כאפשרות העמקת ההפרטה בחינוך דבר זה מתבסס על חוברת השינוי בסעיף 6.4.3. 
 נכון, הורדת הסובסידיה בחינוך נוגעת בבטן הרכה של כל הורה אך אין היא פוגעת ברמת החינוך. הורים אשר לא יוכלו לעמוד בתוספת זו, יקבלו תמיכה של רשת הביטחון כך שהסובסידיה לא תהיה בצורה גורפת אלא יקבלו אותה רק משפחות הזקוקות לכך. 
 במהלך הדיון הועלו מספר נקודות לבדיקה והתייעלות, למשל בדיקת הוצאות "הנהלה וכלליות", אין כאן שום ביקורת ולא טעם לפגם, כל ארגון מחויב לכך באופן שוטף ואם יש מקום להוריד מהוצאות אלו, אזי לפעול להשגתן.    
מה שלא לכולם ברור הוא שמיצרי ההכנסה וההתפרנסות בעין שמר, (והם רבים, צעירים, גיל הביניים ופנסיונרים), עדיין רוצים לקיים את הערבות ההדדית אך גם אנחנו רוצים "הוגנות" והורדת נטל המיסים.                                                                                                                  מה שלא לכולם ברור שאם תתקיים משוואה של win-win, שלמעשה כל הצדדים מרוצים, אזי זהו תחילתו של הרצון להביא לשינוי ויצירת כאוס מצד משלמי המיסים הכבדים.                         מה שלא לכולם ברור הוא ששכבת הגיל 60-50 הנה הנפגעת העיקרית מהשינוי, מי יודע אם נקבל פנסיה וכמה בעוד 10-15 שנים והאם אנחנו לא צריכים לדאוג לעתידנו הפנסיוני כי מי יודע מה יהיה אז? האם אנחנו לא צריכים לדאוג לבנינו המתבגרים? האם אנחנו לא צריכים לממן את הלימודים הגבוהים של ילדנו? דמי הלימוד באוניברסיטאות אינן מכסות את העלות הריאלית השנתית של דמי הלימוד. מי שאומר בשיחה, ש"העשירים" ישלמו מס גבוה אבל הוא עצמו לא משלם מס איזון, זה לא מעיד על אטימות וחוסר התחשבות? מספיק עם מאמרי הדמגוגיה והקינה על אובדן קיבוצנו. כל אחד בגילו יכול לעשות עוד לביטחונו הכלכלי, כולל הפנסיונרים, ראו את קבוצת הפנסיונרים העובדים במפעל הגומי, אנו מסירים בפניהם את הכובע כי מי שידע לעבוד בצעירותו יודע לעשות זאת גם בגיל פנסיה, להתפרנס בכבוד ולעזור לילדיו ונכדיו.                                                                                                                                                שתי הצעות להקלה על כלל החברים:                                                                                        1. איך להישאר ביחס משכורות של 2.5:1 ועדיין להקל על מרבית החברים? פשוט להגדיל את שכר המינימום, (כן, מהמיסים שאנו משלמים) ולכן גם אם יחס זה יישאר, הנטו של כלל החברים יגדל. הרי מספר המשפחות הזקוקות לרשת ביטחון הנו מזערי לכן הוצאה זו תהיה מאוד נמוכה.
2. שינוי צורת המיסוי של מס האיזון, שזה היה הנושא העיקרי עליו דיברנו עם מרב הדר-פרומר (אך, לצערנו, לא כך הוא הוצג בשיחה). כיום מס איזון מוטל על הברוטו, כך שאנו משלמים פעמיים מס על הברוטו. יש לשנות את דרך חישוב המס ולחשבו לפי הנטו, אחרי מס הכנסה וביטוח לאומי.
מתנגדי השינוי חייבים להבין כי מצב שבו כל הצדדים מרוצים הנו מצב שבו אנו יכולים להמשיך לחיות יחד. מצב של  win-win טוב ונכון לכולם ובטח שהתלהמות מעל גבי העלון ובדף הירוק אינה מקרבת ביננו.
ולסיום שאלות למרב, מנהלת הקהילה:
1. בפרסום של דיוני הנהלת הקהילה מיום 3.12.13 לא הובאו כלל המלצות על הורדת מס האיזון, (כן הובאו המלצות לסבסוד החינוך), האם נושא זה ידון בהנהלת הקהילה ויובאו המלצות בנושא לשיחה?
2. בחוברת השינוי מודגש כי כספי מס האיזון ישמשו לצורך מימון רשתות הביטחון של הקיבוץ (סעיף 3.3 בחוברת). האם אכן כך נעשה? האם ישנו עודף תקציבי בסעיף זה? האם כספי מס האיזון משמשים למטרות שונות ואחרות?
סמדר ואלברט שם טוב

בדיקות עיניים ללא עלות ומשקפיים בהנחות גדולות                
 טיפול אישי, מסור ומקצועי, מבחר גדול של מסגרות ומשקפי שמש 
 בחנות הלפרין בצומת אלונית    
החנות פתוחה בימים א'-ה' בשעות 9:00-20:00 ובימי ו' בשעות 9:00-14:00
בכל שאלה ניתן לפנות לרותי גורן

דרושים/ות לחברת "איתן הובלות" שבקיבוץ עין שמר:         
   * עובדים עם רישיון ג' ואף יותר להובלת דירות.                                                                       אפשרות למשרה חלקית או מלאה. 40-45 ₪ לשעה.                                 
   * מזכיר/ת מכירות ומענה טלפוני, 25 ₪ לשעה, משרה מלאה.                                      
    לפרטים נוספים ארז 052-2478254
מכירת בגדי מעצבים                                                                                                                    ביום חמישי, 2.1.14 בשעות 16:00-18:30 במחסן הבגדים                                                                     תתקיים תערוכה של "נגיעות בגדי מעצבים"                                                                                      קולקציות חדשות גם במידות גדולות                                                                                                 כולכם מוזמנים


ג'אז בקרקס

רגע השיא בהופעה של ההרכב המוסיקלי "בעיקר ג'ז" הגיע לקראת סופה. היה זה בשירו של חיים נחמן ביאליק "הכניסיני תחת כנפך". את השיר החלה הזמרת הצעירה אלה הדני לבדה. בנקודה זו ראוי לעצור ולציין כי אף על פי שניכרה בה התרגשות רבה, אין כל ספק לגבי הכישרון הבלתי רגיל שלה. בקרב הקהל נשמעו כבר השוואות אפילו לחווה אלברשטיין הגדולה.                                                           נחזור לביאליק ולשירו. בסוף הבית הראשון, הצטרף קובי גרוסמן לשירה והשניים שרו יחד את השורה "אומרים, יש בעולם נעורים – היכן נעורי?" במהלך שהיה לא פחות ממצמרר. מצמרר מפני שהעובדה שעל במה אחת, במרחק של סנטימטרים בודדים, שאלו נערה צעירה ואיש מבוגר על נעוריהם. כאומרים, לכל אדם, כמעט מרגע שנולד, יש נעורים אליהם הוא מתגעגע. המופע בכללותו שילב בין שירים המושרים על ידי שני הסולנים, לבין קטעים אינסטרומנטליים, אותם ניגנו בכישרון רב, החבר'ה הצעירים שבהרכב.                                                              כיוון שהמופע נערך באוהלו של קרקס שבזי, ניתן היה לצפות כי להטוטני הבית יופיעו בשלב כזה או אחר על הבמה (או יותר נכון קרוב יותר לתקרה) ואכן פעמיים במהלך ההופעה, נגעה האקרובטית רוני כלב בקצה העליון של האוהל ואף חזרה לספר לחבר'ה. כל זאת תוך מפגן לוהט של תרגילים מרהיבים ומחסירי פעימות לב.                                                                        כמה עשרות אנשים מן הקיבוץ והאזור מילאו את המתחם ונתנו הרגשה חמימה וביתית בערב קריר. המופע נמשך כשעה ורבע והיה מהנה לחובבי הז'אנר ולא רק. לאחר ההופעה, התראיין קובי גרוסמן בתכנית "מסתובבים בלילה" בגלי צה"ל ודיבר על השילוב המיוחד בין ג'ז, קיבוץ וקרקס.                                                                                                                             למי שפספס, מוזמן להיכנס לעמוד הפייסבוק של הלהקה ולהתעדכן בהופעות הבאות.                

      בעיקר ג'ז:
שירה: קובי גרוסמן ואלה הדני
קלידים: יונתן עירון
 גיטרה: גילי גולן
 בס: אורי דוידסון                                                                                                                   תופים: ליעד סלומון

                                התחפש למבקר מוזיקה ולאובייקטיבי: נועם גרוסמן
דידי מנוסי
לאחר מותם בטרם עת של שניים מגדולי היוצרים בארץ, אריק איינשטיין וספי ריבלין, השבוע התבשרנו על מותו של יוצר גדול נוסף, דידי מנוסי. זו הזדמנות להיזכר בקורות חייו ובמלים המרגשות לכמה שירים שכתב, מילים שיישארו פה עוד הרבה אחרי לכתו. דידי מנוסי נולד בשם ידידיה מנוסוביץ בקבוצת גבע ובה גדל והתחנך. עזב את הקיבוץ ב-1946, שימש כמדריך מטעם הנוער העובד בהרצליה ולאחר מכן התגייס לפלמ"ח. למד ספרות באוניברסיטה העברית. פרסם פזמונים שזכו להלחנה. בין היתר שיתף פעולה עם המלחין יוחנן זראי בסרט "סאלח שבתי", שם התפרסם השיר "לי ולך" (אותו שר אריק איינשטיין עם גאולה נוני). כתב ללהקת גייסות השריון את "מי שחלם" שהפך להמנון הלא רשמי של ימי הזיכרון. את "פגישה במילואים" ("באנו למילואים / חשבנו עושים חיים") ללהקת החלונות הגבוהים. לאחר מלחמת יום הכיפורים כתב את "שיר הוא לא רק מילים" אותו ביצע אריק לביא כמחאה נגד המלחמה ולמען השלום. ללהקת הגבעטרון כתב את השיר "בת שישים" לכבוד 60 שנה לקיבוץ גבע, שהפך ללהיט ענק. מנוסי כתב חמשירים ופרסם קובץ מהם בספר, וכמו כן ערך מדור בדיחות במקומונים בשם "בדיחמין לשבת" וכינס אותן בשלושה ספרים. בשנים 1962-2000 פרסם מדי שבוע בעיתון "ידיעות אחרונות" טור סאטירי מחורז שעסק באקטואליה. סמלו המסחרי היה כובע קסקט וסיגר. מנוסי תרם לשפה העברית והמציא מלים כמו: מחזמר, מדרחוב, רכבל וחמשיר. מנוסי היה נשוי 54 שנים לציירת צילה מנוסי, שאיירה את טוריו בידיעות אחרונות. לזוג שלושה ילדים. בשבע השנים האחרונות לחייו חלה במחלת פרקינסון ורותק לכיסא גלגלים. ב-20 בדצמבר 2013 נפטר בביתו שברמת גן. בן 85 היה במותו.
מי שחלם
מילים: דידי מנוסי   לחן: יוחנן זראי

מי שחלם לו ונשאר לו החלום
מי שלחם, הוא לא ישכח על מה לחם
מי שנשאר ער כל הלילה עוד יראה אור יום
מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם

מי שהבטיח לא הניח את חרבו
מי שקראו לו הוא צעד בראש כולם
מי שאהב לו - עוד צפויות לו אהבות רבות
מי שהלך הוא לא יאהב עוד לעולם.

וההרים עוד בוערים באש זריחות
ובין ערביים עוד נושבת רוח ים
אלף פרחים עוד משמחים כל לב בשלל פריחות
מי שהלך הוא לא יראה זאת לעולם.

מי שחלם והתגשם לו החלום
מי שלחם עד ששמע קול מנצחים
מי שעבר את כל הלילה, וראה אור יום
הוא לא יניח שנשכח את ההולכים


מי ישמור על העצים? // נוה תומר

חג ט"ו בשבט יחול בעוד שבועיים ואין "מראה יותר מלבב" מלראות עץ מדהים המתנשא לגובה של בית בן חמש קומות ובן כמה עשרות שנים נכרת לו "במבצע הנדסי מורכב" שנמשך גם לתוך הלילה. האם למישהו אכפת? מי צריך להגן על העצים? אולי אנשי הנוי? אולי מנהלת התכנון החדשה? ואולי לאף אחד בכלל זה לא מזיז?                                                                זו פעם שנייה שעץ ענק נכרת בחודשים האחרונים, הראשון ליד הבית החדש של משפחת לימור ותום גרוסמן ועכשיו ליד הבית של אדם ורויטל אלון.                                                                             האם זה "מחיר" הפרצלציה? ואולי זו הקדמה וההתחדשות שלנו?                                          השינוי רק החל וכבר שני עצים נכרתו ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה פה בעוד כמה שנים אם לא נפסיק את התופעה הזו.                                                                                                        לקח עשרות שנים לטפח גן מקסים עם צמחיה ועצים כמו בעין שמר, ויש לי הרגשה שבשם הגדלת הבית והקיבוץ המתחדש אנו כורתים את הענף שאנחנו יושבים עליו תרתי משמע.        יש לנו ועדה לחניות וכבישים חדשים והכל כמעט מוכן אבל אולי נעצור לרגע את המרוץ המטורף הזה של הבניה ונחשוב איזה נוף וגן אנחנו רוצים בעתיד פה.                                        אני חושב שצריך לעשות מיפוי יסודי של העצים בקיבוץ ולהכניס את זה לתוכנית האב של הקיבוץ ולקבוע כללים ונורמות בשיפוץ הבתים שהעצים הם חלק מהשיקולים, צריך לידע את הציבור לפני כריתת העץ כמו שמפרסמים את תוכנית הבית לפני שיפוץ כדי שהציבור יוכל להביע התנגדויות והסתייגויות.                                                                                            אני שואל האם לפני שהעץ ליד ביתם של אדם ורויטל נכרת הוא היה בכלל שיקול, האם חשבו על חלופות אחרות לשיפוץ בשביל שהעץ לא יפגע?                                                                והאם היה הכרח לכרות את העץ ליד הבית של תום ולימור גרוסמן האם אי אפשר  היה לבנות את הבית קצת יותר קדימה ולשמור על העץ הענק והמקסים הזה? אני קורא לכל מי שהעצים, הנוף והסביבה הירוקה בעין שמר חשובה לו להצטרף "לחברה להגנת העצים בעין שמר".                                                                                                    קיבוץ שמכבד את עצמו חשוב שלא רק יבנה מוזיאון אלא גם ישמור על "הגן" שלו שהוא ייחודי בקנה מידה עולמי. אין מקומות כמו קיבוץ מבחינת השטחים הפתוחים והציבוריים במקום ישוב, זהו נכס יקר שצריך לשמור עליו גם לדורות הבאים.                                            היום לכל דבר כמעט יש פתרונות טכנולוגים ואני בטוח שעם יותר מחשבה יהיה אפשר גם לשפץ דירות וגם לשמור על העצים הקיימים.                                                                        שיהיה לכולנו ט"ו בשבט שמח עם הרבה נטיעות.                                                                        בשם כל העצים "השותקים".   נוה תומר
תגובת טל חזון לדבריו של נוה תומר
נוה שלום,
ראשית – להוריד עץ זו אכן אבדה...קל וחומר עצים גדולי ממדים שנטועים עשרות שנים.
עם זאת, איננו עובדים בניגוד לחוקי מדינת ישראל והורדת עצים מתבצעת לאחר קבלת אישור בלבד.
מנהלת התכנון החדשה אכן תציין ותסמן את העצים שבשבילם יהיה צורך להזיז בתים ואני כולי תקווה שהעצים שבסופו של דבר נאלץ להוריד יהיו רק אלו שלא תהיה ברירה אחרת לגביהם.

בברכה ובהערכה טל חזון

ועוד מהעיתונות על הפרויקט החדש בצומת
בקרוב: מתחם בסגנון נווה צדק יוקם בעין שמר
"עין שמר קרקעות", חברה הנמצאת בבעלות דור אלון וקיבוץ עין שמר, תשקיע כ-115 מיליון שקלים בשדרוג והרחבה של המרכז המסחרי בעין שמר, המכונה בפי המקומיים "אלונית". מדובר בפרויקט הראשון המשותף של חברת דור אלון עם קיבוץ בארץ.
 מדובר ב"מתיחת פנים" ובהרחבה משמעותית של המתחם הוותיק בצומת כרכור (על כביש 65) שקיים כבר כ-20 שנה מאז 1994 ומשמש כנקודת שירות, פנאי ובילוי לתושבי האזור ולמשתמשי כביש 65. כיום משתרע המתחם הצנוע על פני כ-4,500 מטרים מרובעים, אולם בקרוב הוא ישנה את פניו לבלי היכר.
 בידי "עין שמר קרקעות", היתר בנייה לפרויקט שיכלול כ-13,000 מ"ר שטחי מסחר וכ-6,400 מ"ר של חנייה מקורה. הפרויקט החדש יכלול שדרת קניות בתכנונו של האדריכל אבנר שר והוא יוקם כקומפלקס של מבנים, בהשראת נווה צדק והמושבות של שנות ה-30 לרבות חנויות המותגים, אזורי הפנאי והבילוי, בתי הקפה והמסעדות.
 שר מספר, כי המתחם תוכנן כך שייצר "חווית קנייה עם תחושה של סמטה פריזאית, שדרה הנפתחת לכיכרות המשובצות בבתי קפה, שמשיות ועגלות מכירה. החזון הוא כפר מותגים אירופאי קלאסי, יוקרתי ואותנטי", הבהיר.
חוץ מחוויית הקנייה ה"חוצלארצית", הבשורה היוצאת מן המתחם היא בנייה ירוקה ותכנון ארכיטקטוני ידידותי לסביבה. היזמים והמקימים הבטיחו עבודה ב"גישה ירוקה לסביבה" שבמסגרתה ישולבו גינון חסכוני במים, יוקמו הצללות לשליטה במזג אוויר, יותקן מתקן פינוי חומרים למחזור וייעשה שימוש בחומרי בנייה ירוקים. בחלק שבין הכביש למרכז מובטח, יוקם מרכז מחזור מתוחכם שישרת את כל בעלי העסקים במקום.
 מדור אלון וקיבוץ עין שמר נמסר, כי הפרויקט יוצא לדרך מתוך חזון להקמתו של מרכז נוחות המשלב חוויית בילויים וקניות ברמה גבוהה לכל המשפחה בליבו של האזור הכפרי המתפתח של פרדס חנה-כרכור. המתחם צפוי לכלול כ-80 חנויות בגדלים שונים ובתמהיל חנויות המביא לידי ביטוי 65 אחוז אופנה, 12 אחוז מסעדות, בתי קפה ורשתות "עשה זאת בעצמך", מרכול ובית מרקחת. בין הרשתות גם: סגפרדו, אייס, אלונית, גולף, סופר פארם, קסטרו, הודיס, קרולינה למקה, טופ טן, תיבת החיות, בלוברי וארטוי.
 המרכז המסחרי ייבנה בשני שלבים: בניית ההרחבה מתוכננת כשלב א' כשבשלב השני מתוכננת הריסה ובנייה מחודשת של המתחם הקיים. שלב א' צפוי להיפתח בפסח 2015 ושלב ב' באביב 2016. עד כה, נמסר, הושכרו כ-70 אחוז מהחנויות הכלולות בשלב א' הכולל 9,000 מ"ר. מנכ"ל עין שמר קרקעות, עודי דגאי: "בתוך שבועיים שלושה צפוי לצאת לדרך החלק הראשון של העבודות, קרי קטע ההרחבה. שאר העסקים ימשיכו לעבוד כרגיל באין מפריע. עם סיום שלב א', יעברו חלק מן החנויות למתחם החדש, ואז ייהרס החלק הוותיק של המתחם ובנייתו תושלם באותה הצורה".
 מנכ"ל דור אלון, ישראל יניב, התייחס לבניית המתחם העתידית: "אנו משלבים כאן תפיסות של שמירה על הסביבה ופיתוח עסקי ברמות הגבוהות ביותר ומבחינה זו

אין ספק שמדובר כאן בפריצת דרך. 'דור אלון עין שמר', המורחב צפוי להפוך למוקד משיכה על עורק התחבורה הארצי והציבורי, המקשר את הצפון עם המרכז ועם כביש 6, ציר חדרה - עפולה ופרדס חנה-כרכור".
 יניב אף הבהיר, כי כבר כיום זוכה המתחם הוותיק לכניסה של אלפי מכוניות ביום. "לאחר החידוש וההרחבה", אמר, "אנו צופים כי כניסת כלי הרכב למתחם החדש תוכפל".


כתבתה של: מירית גולן מתוך אתר my net, ישובי השרון, 24.12.13

עלון 43 (2013) (5946) יז טבת תשע"ד

הסערה גדולה

את השבוע החולף אפיין מזג אוויר סוער במיוחד.
השיא היה ביום שישי ה-13 כאשר הגשם העז לווה בסופת ברד
שצבעה את האדמה בלבן.
בסערה הגדולה ירדו אצלנו 156 מ"מ גשם
ומתחילת העונה ירדו 183 מ"מ גשם

קולטים בעין שמר

בתאריך 6.12.13 קיימנו מפגש קליטה ראשון במועדון לחבר. את המפגש ארגנה ועדת קליטה והוא היה מיועד לבני עין שמר ונכדים. הגיעו כ-50 משתתפים אשר גילו עניין רב והשתתפות ערה. במפגש הסבירה רקפת זהר את עקרונות אורחות החיים בעין שמר לאחר השינוי ואת תקנון הקליטה. הוקרן סרט תדמית מרגש שהופק על ידי חיים חננאל, עמי גלעד דיבר על תהליכי הבניה, מימון וכל הידוע על החלטות רשות מקרקעי ישראל (שם חדש למנהל מקרקעי ישראל) ונוגה אבלגון הסבירה על הדגמים והשכונה המתוכננים. בסוף המפגש התקיים פאנל שאלות ותשובות. חשוב לנו לציין כי, למרות שעדיין ישנם פרטים רבים שאינם ברורים עד הסוף כמו עלות הבניה ודרישות רמ"י, היה לנו חשוב מאד לקיים מפגש ראשון זה כדי להתחיל במסע המעניין והמאתגר הזה של קליטה לעין שמר.                   בתום המפגש ובישיבת ועדת הקליטה שהתקיימה לאחריו הועלו החששות והתהיות שנשמעו מפי המועמדים לקליטה. השאלות התמקדו בעלות הבניה שעדיין לא סגורה ובנעלם הגדול שמציבה בפנינו רמ"י. בנוסף, הופנו כלפי חברי הועדה פניות רבות לגבי גובה מס האיזון והובעו חששות לגבי יכולת הנקלטים לבנות בית ולשלם מסים גבוהים בו זמנית. חברי ועדת קליטה רוצים להודות לכל משתתפי המפגש. אנו מודעים לכך שרבים הנושאים שעדיין לא סגורים אולם התחלנו את המסע ונמשיך ביחד עד לסיום התהליך. אם יש לכם שאלות, הנכם מוזמנים לפנות לכל אחד מחברי הועדה (סדר אקראי) – ניבה גולן, דגנית חננאל, תמי צמח, עידן יגודה, עידית עזר, ענתי קצנלנבוגן, גלי יגודה, רנה גבע, עידו בן-דור, רותי גורן ומרב הדר-פרומר                                                                                          או למייל של ועדת קליטה  klita@ein-shemer.com
מאחלים לכולנו המון הצלחה,
מסרה: מרב הדר-פרומר


הודעות ושונות

ברכות לנועם בורלס
לרגל גיוסה לצבא
שיהיה שירות קל ומעניין
ועדת קשר


מזל טוב לנוי גורן
לרגל שחרורה מהצבא
קליטה מהירה באזרחות
ועדת קשר


                                פותחים שבת
                     השבוע לא תתקיים קבלת שבת, בואו להופעה
                         "בעיקר ג'ז" שתתקיים בקרקס שבזי.
                                              ענה.
החזרת טפסי קופת חולים
לחברים שלום,
תזכורת אחרונה בהחלט
חברים שעדיין לא מלאו והעבירו אלי את הטפסים של קופת חולים
מוזמנים לעשות זאת עד יום ראשון ה-21.12.13 ביום ראשון אני מעבירה את הטפסים לקופת חולים ומי שלא יעביר את הטפסים
לא יוכל להזמין תרופות דרך המרפאה
מהרו ומלאו!
בברכה, קרן משיח

בהדרן מעוניינים
במיקרוגל, קרש גיהוץ וסומק לאיפור

דרושות משפחות מאמצות
שלום לחברי עין שמר.
אני מנהלת כעת את פרויקט מסע גבעת חביבה שבמהלכו מגיעים לכאן 10 סטודנטים מהעולם (ארה"ב, אנגליה, יפן, רוסיה). הם גרים בגבעת חביבה ולומדים במשך 5 חודשים ערבית ועברית. מטרת הפרויקט פרט ללימוד השפות הוא להכיר את החברה והתרבות
הישראלית הערבית והיהודית. כל תלמיד מקבל משפחה מאמצת ישראלית ערבית ומשפחה מאמצת ישראלית יהודית. אנחנו מחפשים עבורם משפחות מאמצות בקיבוץ. המשפחה המאמצת נמצאת איתם בקשר ומזמינה אותם מדי פעם לימי שישי או לכל פעילות אחרת שברצונה. מצאנו מהניסיון שהמשפחות המאמצות הן מאוד חשובות. דרכן הסטודנטים מכירים את החברות השונות באופן בלתי אמצעי ולעיתים נוצרים קשרים חזקים מאוד וחלקם אף עושים עליה בעקבות השהות כאן. הסטודנטים מגיעים ב-19 בינואר ונשארים עד ה-19 ביוני. ואשמח מאוד אם יש משפחות המעוניינות לאמץ סטודנט.
אפשר לחזור אלי בטלפון 4130 או 052-2669879 או במייל: meiravhofi@gmail.com
תודה,  מירב חופי

אקטואליה בסנדלים - עם אורי אופיר מ"אופק" -                    הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל                                              יום שישי 20.12.13שעה 10:00 בחממה האקולוגית בעין שמר
הכניסה ללא תשלום, הציבור מוזמן!
 מפגש מרתק, מעורר דיון ומחשבה עם אורי אופיר חבר הועד המנהל ב"אופק" - אגודה שיתופית אשר נוסדה ביוני 2012 כדי להקים את הבנק הקואופרטיבי הישראלי הראשון.
אופק שמה לעצמה למטרה להוות אלטרנטיבה בענף הבנקאות בישראל, באמצעות מודל העבודה הזוכה להצלחה רבה ברחבי העולם המערבי. מובילי אופק קיבלו את ברכת הדרך משר האוצר, המפקח על הבנקים ויש כבר מאות שהצטרפו למייסדי אופק וביניהם שלי יחימוביץ', יואב ליהמן ועוד... (המפגש יתקיים במקום המפגש שתוכנן עם שלי יחימוביץ')
        האירוע בהפקת החממה האקולוגית עין שמר ותרבות מנשה
                        פרטים - תרבות מנשה 04-6177310/1

דרושים/ות חונכים/ות
לעמותת "משפחה אחת"  המסייעת למשפחות נפגעות טרור
דרושות חונכים וחונכות עם גישה לילדים ונוער ויכולת הכלה רגשית גבוהה.
החונכות עבור ילדים ממשפחות נפגעות טרור.
במסגרת של 4 ש"ש, לא רצופות
 החונכות בתשלום!
  לשליחת קורות חיים: aboger1@gmail.com    לפרטים: 054-6545442 טל
תזכורת – שיחת קיבוץ                                                       שיחת קיבוץ הקרובה תתקיים ביום רביעי בתאריך 13/ 25/12  בשעה 20:30 במועדון לחבר.
שימו לב לשינוי היום!

עין שמר מתחדשת                                               לאחרונה הועלה ליוטויב סרט תדמית על עין שמר אותו צילם וערך חיים חננאל.             ביקשתי מחיים לשתף אותנו על הסיפור מאחורי הסרט // עינת תומר

לפני כשלושה חודשים הועלה רעיון על ידי ועדת קליטה שעוסקת בהבאת בני קיבוץ חזרה הביתה להכין סרט תדמית למפגש הקליטה שהתקיים לפני כשבועיים במועדון לחבר. מטרת הסרט הייתה להציג את עין שמר כקיבוץ מתחדש, להראות שהקיבוץ של היום מאוד רלוונטי לאנשים שמתכננים את עתידם ושוקלים להפוך את עין שמר לביתם. רצינו להראות שהקיבוץ של היום מאוד חופשי, שאין מתחרה לחינוך הקיבוצי ולשים דגש גדול מאוד על תחושת "היחד",  תחושה של קהילה. היה חשוב לנו להראות בסרט שלא הכל ורוד, שאנשים עובדים קשה בכדי להשיג את החיים האלו.                                                                                                                    הרעיון של הסרט היה להגיע לרגש של הצופים ולא להלעיט אותם במחירים, מספרים ועוד. מה שמאוד עזר לי לערוך את הסרט היא העובדה שיש לי שפע של חומרי גלם מהקיבוץ, סרטים שצילמתי על החינוך, יומני עין שמר, חגים ואירועים- מה שאפשר לתת יריעה מאוד רחבה של הקהילה שלנו. במפגש הקליטה עצמו המועדון היה מלא מפה לפה ואנשים שצפו בסרט הגיבו מאוד יפה. מאז שהסרט הועלה ליוטיוב אני מקבל תגובות מדהימות על הסרט ויש מי שאומר, אפילו בני נוער, שהוא ממש מרגש. הסרט יכול לתרום לגאווה הפנימית של עין שמר. שאל אותי חבר קיבוץ מעיו שמר: "איפה נרשמים לקיבוץ הזה?".  הסרט נשלח כחבילת מידע  שיש בה כל מיני נתונים לאותם בנים שאנחנו רוצים להגיע אליהם.
להעלאת הסרט ליוטויב קיימות שלוש סיבות עיקריות:                                                                  א. למען חברי עין שמר שייהנו מתצוגת הקיבוץ.                                                                                 ב. במטרה לשלוח אותו לבנים שלנו.                                                                                                         ג. הסרט "מסתובב" בפייסבוק ואנשים שאין להם קשר לקיבוץ צופים בסרט וחושבים "איזה יופי של קיבוץ".                                                                                                                          ברצוני לציין את צוות ההיגוי מטעם ועדת הקליטה שנבחר לייצג את הרצונות של ועדת הקליטה מולי והן היו מאוד ביקורתיות ודעתניות: רנה גבע, ענתי קצנלנבוגן ועידית עזר, למפיקה ניבה גולן ולכל המשתתפים בסרט.
את הסרט אפשר לראות ביוטיוב תחת הכותרת: עין שמר מתחדשת

דרוש/ה פקיד/ה
 למרפאה וטרינרית פעילה, למשרה חלקית, שעות מפוצלות, בוקר ואחה"צ. דרוש ידע בסיסי במחשב, ובשפה האנגלית וכמובן אהבת חיות. 25 ₪ לשעה והחזר נסיעות. לפרטים לפנות לגילי 052-4656796

                   דעות אחרות // ניצה חופי

עקב הדעות המנשבות לאחרונה בחצר הקיבוץ עם דרישה להקטנת את מס האיזון, הנראה לרבים גדול מדי והיו רוצים לצמצמו, הדבר יכול לפגוע בהרבה פעילויות של הקהילה העוסקת בהן כולל חינוך שוויוני לכולם ובתוך זה נשמעת ההצעה להפחית את תדירות הוצאת עלון המשק. בתור עורכת העלון לשעבר בתקופה משכבר הימים ומאוחר יותר חברת מערכת בתקופתו של אברהם לוי עליו השלום וגם כאחת שעבדה למעלה מ20 שנה בארכיון ההיסטורי של השומר הצעיר אשר בגבעת חביבה, אני רואה את החשיבות הגדולה בהוצאת העלון מדי שבוע. ולכך מספר סיבות: העלון מלווה את רצף החיים שלנו ומשמר אותם בכל תחומי חיינו החל מתיאור האירועים הקורים בקיבוץ כולל מסיבות, חגים, ברכות שונות, מלווה כל דבר המתרחש בחצר הקיבוץ וגם מזכיר שמות של חברים מאותה תקופה עקב הפעילויות והאירועים שקורים בקיבוץ באותו שבוע. בנוסף, העלון הוא כלי חשוב לביטוי דמוקרטי בקיבוץ היות שלתחושתי, מסתמנת מגמה לא לתת ביטוי לדעות אחרות על ידי ההנהלה. לעתים לא נערכים דיונים לפני קבלת החלטות או בדיעבד לאחר שכבר נתקבלו ההחלטות בהנהלת הקיבוץ. החשיבות לידע הארכיוני הנצבר בעלון המשק המלווה את כל חיינו. מתוך עבודתי בארכיון ההיסטורי של השומר הצעיר והקיבוץ הארצי, הבנתי את החשיבות של כל האירועים, הוויכוחים וכל מה שקרה בקיבוץ לאורך שנים. בזמן עבודתי בארכיון נפגשתי בחוקרים רבים שבאו לחקור את התפתחות הקיבוצים בנושאים שונים מחיי הקיבוצים נעזרו רבות במידע שקיבלו מעלוני הקיבוצים. זה מידע אותנטי של המתרחש בקיבוץ. אילולא העלונים המידע לא היה נשמר והיה נשכח במרוצת השנים. סיבה נוספת, בעלונים נזכרים שמות של חברים שנפטרו או של חברים שמזמן נשכחו ויש בזה חשיבות היסטורית מקומית רבה ביותר, וגם היוו מעין "יד" זיכרון לחברים שהיו ונעלמו מהנוף שלנו. בנוסף, העלון הוא דופק חי ופועם למה שקורה בקיבוץ ומרבית החברים לא מודעים לזה. לדוגמה כתבות של העורכת הנוכחית, עינת תומר, המאירה עליהם, כל מיני זוויות לדברים הקורים אצלנו ואנשים לא מודעים ובנוסף לכך מראיינת אנשים שונים שלא היינו יודעים את פועלם ללא הראיונות המעניינים שעינת מאירה איתם. לדוגמה, הריאיון בעלון האחרון עם אלי שליזנגר  וסיפור חייו הכל כך מעניין והחשוב וללא הריאיון רבים לא היו מכירם אותו כלל. או הריאיון עם אביבה ויסברג שחיה בחצרנו ואיש לא היה יודע על קורות חייה המיוחדים. אני רואה חשיבות רבה על הידע שנמסר בעלון המלווה את חיינו. לבסוף, אני רוצה להגיד מלים טובות לעינת תומר, על שהיא כותבת את העלון ללא משוא פנים, בשפה המובנת לכל, ללא "צחצוחי לשון", בהתייחסות שווה לכולם ללא איפה ואיפה. והמוציאה את העלון בחריצות ובצניעות מדי שבוע בשבוע. לאור הנאמר כאן אני ממליצה בחום להשאיר את הוצאת העלון בתדירות שבועית.

הפנינג פתיחת שבוע הסביבה של מנשה בחממה

לחברים שלום!
השנה כמו בכל שנה, נקיים בחממה את הפנינג הפתיחה של שבוע הסביבה במנשה, המופק על ידי המועצה האזורית מנשה.
במסגרת האירוע יתקיימו סדנאות סביבה, פעילויות לכל המשפחה, סיורים מודרכים בחממה, סיורים בטרקטור המוזיאון, דוכני פעילות בהפקת בתי הספר של המועצה, סדנאות בקרקס ומופע מרכזי מהנה לכל המשפחה: "ליצנים ללא קרקס": ההצגה מספרת על שני ליצנים שפוטרו מהקרקס שלהם וכעת יוצאים לחפש אחרי קרקס חדש. מסע החיפושים מוביל את הליצנים עד למזבלה העירונית, שם הם מחליטים לבנות - על הר הזבל - את הקרקס המושלם והחדש שלהם! והרי מסתבר - שזבל של האחד הוא האוצר של האחר...

האירוע יתקיים ביום שבת, ה 11 בינואר, בשעות 10:00 – 13:30, בחממה ובשדרת האמנים (מומלץ להגיע מוקדם – הסדנאות יהיו כולן שלנו...)

הכניסה לאורחים תהיה דרך השער החדש, כמו כן יוצב שילוט במקום. חניות באזור הנהלת חשבונות וכן בקדמת החממה.
הכניסה ללא תשלום. מוזמנים להזמין אורחים!
במקום דוכן מזון בתשלום.
נשמח לראותכם!   נועה סגל ונועם גבע

שיעורי ג'יוג'יטסו ברזילאי בלהבות חביבה
ג'יוג'יטסו ברזילאי (BJJ) - היא אמנות לחימה שפותחה בברזיל על ידי משפחת גרייסי (Gracie). לוחמי ג'יוג'יטסו ברזילאי מתמקדים בגראפלינג ולחימה על הקרקע ומטרתם להגיע לעמדת שליטה ביריב ומשם להכניעו. כיום ג'יוג'יטסו ברזילאי מהווה חלק בלתי נפרד מתחרויות הלחימה המשולבת (MMA) ומאימוני יחידות מיוחדות (כגון הימ"מ).               האימונים מגוונים ומאתגרים וכוללים:
•          שיפור הכושר הגופני תוך מודעות לגופנו וליכולותינו
•          למידה ושיפור טכניקה של ג'יוג'יטסו והגנה עצמית, העלאת הביטחון העצמי ומצב הרוח, ורכישת כלים להתמודדותנו במצבי קיצון
•          הנאה מהאומנות שבלחימה תוך שמירה על בריאותנו ובריאות חברינו
•          קבוצות נוער ובוגרים לכל גיל בכל רמה. מתאים לנשים וגברים
 איתי שטראוס – מתאמן כל חייו בענפי ספורט שונים. בשמונה השנים האחרונות התמקד ב-BJJ ו-MMA. בעל תעודת מדריך מטעם וינגייט. עם ניסיון בהדרכת כל הגילאים מגילאי 5 ועד בוגרים וכמו כן, בהדרכת נוער בסיכון באמצעות אומנויות לחימה.
הנכם מוזמנים לאימון ניסיון חינם וללא התחייבות.  יש לתאם טלפונית. איתי – 052-5013431
itaistraus@gmail.com ובפייסבוק – חפשו את הקבוצה "להבות חביבה BJJ"
החוויה הקרה
מאי תומר יחד עוד שאר תלמידי כיתה י"א ממבואות עירון חוו חוויה קרה במיוחד כאשר האוטובוסים בהם נסעו לטיול "מסע ישראלי" נתקעו בשלג בירידה מירושלים למשך 14 שעות // עינת תומר
מאי תומר, בתם של נוה וקתרין תומר, נכדתם של שלומית ויורם תומר, תלמידת כיתה י"א במבואות עירון נסעה ביום רביעי שעבר יחד עם כל תלמידי כיתות י"א במבואות עירון לטיול מסע ישראלי, שם עברו חוויה קרה במיוחד:
כיצד התחיל המסע? מסע ישראלי זה מסע שמטיילים בו ותוך כדי עוברים הרבה פעילויות וחוויות להכרת הקבוצה, עצמך והארץ. התחלנו את המסע בדרום, היינו בדימונה. בלילה הראשון ישנו באוהל בדואי ובלילה השני ישנו בבית מלון באשקלון. בבוקר למחרת היינו אמורים לנסוע לירושלים. בגלל מזג האוויר הסוער החליטו להסיע אותנו לתל אביב. הטיול היה אמור להיות כחמישה לילות.
כיצד הפך טיול "מסע ישראלי" לשהייה של 14 שעות באוטובוס סגור? מתל-אביב נסענו לכיוון ירושלים. בירושלים המדריכים של מסע ישראלי ארגנו לנו ערב נחמד, עם הרבה שירים והיו גם שתי בחורות כבדות שמיעה שלימדו אותנו לשיר בשפת הסימנים. כשהפעילות הסתיימה שאר התלמידים מבתי ספר אחרים שהשתתפו אתנו בפעילות, נשארו לישון בירושלים ואנחנו, תלמידי מבואות עירון, ותלמידים מקיבוץ סאסא היינו אמורים לנסוע לצפון למועצה המקומית שלומי שבגליל המערבי ולישון שם. עלינו על האוטובוס, האוטובוס נסע עד שהגיע לכניסה לירושלים. שם המשטרה עצרה את התנועה ולא אפשרה לנו לנסוע בשל השלג הכבד שירד. בהתחלה המדריכים שלנו חשבו שנחזור הביתה אנחנו לא רצינו לחזור, רצינו להמשיך במסע כי היה לנו כיף. אז חיכינו באוטובוס וחיכינו עד שבשעה 20:00 הודיעו לנו שאי אפשר להמשיך לנסוע. נשארנו באוטובוס, בירידה מירושלים, בגני סחורוב. היינו 4 אוטובוסים של מבואות עירון ואוטובוס אחד של קיבוץ סאסא. באוטובוס שלי היינו 50 תלמידים וחמישה אנשי צוות: רונן אונגר, המדריך, יפה גופמן, המחנכת שלי, לירי מדריכה בפנימייה, מאבטח ונהג. המחנכת שלנו מאוד דאגה כל הזמן. היה הרבה לחץ גם מצד המדריכים, הם לא ידעו מה לעשות אתנו. כל פעם שמישהו היה צריך לצאת לשירותים הוא יצא, עשה את צרכיו בשלג וחזר. בשלב מסוים שני תלמידים יצאו לשירותים ולא חזרו אחרי זמן רב. המדריכים התחילו לדאוג. לבסוף, הסתבר שהם עזרו למכוניות להיחלץ מהשלג.
החוויה הלבנה: הכל מסביב היה שלג. במשך כל הלילה לא הפסיק לרדת שלג. אפילו המפלסות שבאו פינו את השלג ואחרי חמש דקות הכל נערם שוב. לאחר מספר שעות המתנה פתאום נכנס לאוטובוס שלנו אחד הזמרים ששר לנו בפעילות שנערכה בערב כי גם האוטו שלו נתקע, אז הוא נכנס לשיר אתנו ולהעלות את המורל. שרנו שירים ועשינו צחוקים באוטובוס. בשעה 2:00 בלילה הבנו שאין מצב שנחזור הביתה וניסינו להירדם. לא היה פשוט להירדם בצפיפות ובתנאי האוטובוס. בשעה 6:00 בבוקר התעוררנו ואמרו לנו שאמורות לבוא משאיות מהצבא לפנות אותנו לבנייני האומה. חיכינו וחיכינו והן לא באו. לאחר זמן מה בא קצין מהמשטרה ואמר שהם קודם צריכים לחלץ ילדים וקשישים ורק אז אותנו. המשכנו להיות באוטובוס. בשלב הזה היה אור בחוץ  ואפשרו לנו לצאת מהאוטובוס. שיחקנו בשלג, בנינו אנשי שלג, עזרנו למכוניות להיחלץ מהשלג ובסה"כ נהנינו.
מה גרמה לכם השהייה הארוכה באוטובוס?  הכרנו אחד את השני יותר טוב. לצורך הנסיעה למסע ישראלי חילקו אותנו בביה"ס לאוטובוסים לפי שכבה ולא לפי כיתה. לקחו מספר ילדים מכל כיתה, ערבבו אותנו יחד ויצרו קבוצות חדשות.
כיצד מעבירים את הזמן 50 בני נוער באוטובוס אחד למשך 14 שעות? עשינו הרבה צחוקים. כל הזמן עברנו מקומות ישיבה כי היה קשה לשבת 14 שעות בלי לזוז. היו רגעים שלא אפשרו לנו לצאת בכלל אפילו לא לשירותים. בנוסף, הייתה תחושת מחנק באוטובוס. זה היה אוטובוס בלי חלונות וכל פעם שפתחו את הדלת היה קפוא. כדי להקל עלינו הנהג הפעיל אוורור.
כיצד שרדתם? מה אכלתם? היו לנו חטיפים מהתיקים והמדריכים כיבדו אותנו בעוגות הבית שהביאו לטיול. בשלב מסוים הגיעו אנשים שגרו בשכונות הקרובות למקום בו נתקענו והביאו לנו תה וביסקוויטים עם שוקולד.
כיצד התמודדו ההורים שלכם בבית עם המצב ? ההורים שלנו היו באי ודאות, הם לא ידעו מה קורה אתנו. מבחינתם היינו אמורים לישון במלון ומשם בשלומי הם לא ידעו שנתקענו באוטובוס. כשהשמועה הגיעה אליהם הם התחילו להתקשר למדריכים. בהתחלה הייתה היסטריה של ההורים אך עם הזמן זה עבר והם נרגעו.
ומתי חולצתם? בשלב מסוים בבוקר הייתה הפוגה מהשלג. הגיעו מפלסות שלג שעבדו ממש חזק. גם אנחנו, התלמידים, התחלנו לפנות את השלג שנערם לפני האוטובוס שלנו. ראינו שהרבה מכוניות שגם נתקעו למשך כל הלילה התחילו לנסוע. גם אנחנו היינו מוכנים ליציאה ובשעה 10:30 בבוקר קיבלנו אישור מהמשטרה שאפשר לצאת משם. ירדנו מירושלים על כביש 6. ואז התחיל גשם מלווה בברד ממש חזק ותוך כדי נסיעה ראינו לפנינו תאונת דרכים. הנהג האט את האוטובוס ומכונית שנסעה מאחורינו לא הספיקה לבלום ופגעה בחלק האחורי של האוטובוס. הנהג והמאבטח שלנו רצו לעזור לנהג המכונית שפגעה בנו. למזלנו, אף אחד לא נפצע. נהג המכונית סיפר שכשראה שהאוטובוס שלנו מאט הוא ניסה לבלום, אך המכונית שלו החליקה מהכביש הרטוב. אחרי התאונה נהג הרכב הפוגע עלה לאוטובוס שלנו עד שהגיע גרר ולקח אותו. משם נסענו למבואות עירון והביתה. כשהגענו חזרה למבואות עירון חיכו לנו צלמים מערוץ 10 שרצו לצלם אותנו מגיעים ולראיין אותנו.
מה עשית דבר ראשון כשהגעת הביתה?  בבית דבר ראשון אכלתי והלכתי לישון.
אז החוויה הקרה הייתה גם מהנה? החוויה הייתה מהנה בסה"כ. רצינו מאוד לישון בירושלים וכך יצא לנו לישון בירושלים. נזכור את החוויה כחוויה טובה. רצינו לראות שלג וקיבלנו שלג.
"בעיקר ג'אז"

מסע משותף של ג'אז, בלוז, קלאסיקות של
הזמר העברי, מוזיקה מברזיל וקטעי  קרקס אווירי.
יום שישי20.12.13
בשעה : 21:00
בקרקס שבזי
אל תחמיצו !!! יהיה חם נעים ושמח!
מחכה לכם:
מרק חם , טוסט ושתייה חמה.
להתראות...
תרבות עין שמר בקרקס שבזי

נסיעה למחזמר גברתי הנאווה
ביום ראשון תיסגר ההרשמה. כל מי שנרשם מחויב בסך של 149 ₪ לכרטיס
שתהייה לכולנו חוויה נעימה
פרטים נוספים לפני מועד הנסיעה בהמשך


ביום ראשון ה-8.12.12 התעוררה העיר באקה אל גרביה לבוקר יום נפשע מעשי ידם של פעילי "תג מחיר", אשר הבעירו אש בעיר וזעזעו כל מי שהעניין הגיע לאוזניו.                                    גינוי מטעמכם, בצד חיזוק ידנו ונפשנו, לא איחר לבוא. אנו תושבי העיר, ראש העיריה וחברי מועצת העיר באקה אל גרבייה, מודים לכם מקרב לב ומעריכים עד מאוד את תגובתכם ועמידתכם לימין העיר ותושביה ונגד המעשה הנפשע.                                                         הדבר רק חזק ומחזק אותנו ומוכיח עד כמה צדקנו עת הכרזנו על העיר באקה אל גרבייה כעיר השלום, עיר ללא אלימות, עיר שותפות אמיתית בין כל חלקי הציבור המקומי והארצי ללא הבדל גזע, דת ו/או מין.                                                   
מי ייתן וכל ימינו יהיו ימי שלום ואחווה.   
בברכה מעיר השלום לשוחרי השלום,    
אברהים מואסי, סגן ראש העיריה, ג'אמל מג'אדלה, מ"מ ראש העיריה, מורסי אבו-מוך, עו"ד ראש העיריה.