חפש בעלונים קודמים

27/12/2007

עלון 52

ע ת ו ד ו ת

ביום שלישי 1.1.08
בשעה 16:30
במועדון לחבר

תתקיים פגישה פתוחה עם מנהל קרן הפנסיה עתודות הוותיקה, צביקה קידר.

בפגישה נקבל הסבר על ס"ה החיסכון לפי הגילאים השונים, מה החוב האקטוארי לפנסיית המטרה,
מה מצב הקרן ועוד.

"חברים בקבוצה"
(בני שבעים וחמש ומטה)
מוזמנים לבוא ולהתעדכן
ואפשר לשאול שאלות.

צוות פנסיה
(חוה כהן מרכזת, הראל יגודה, יגאל קצ. עוזי סגולי, חיה חרודי צבי גרא – יועץ חיצוני).


שיעורי מוזיקה

שיעורים אישיים בשירה ופיתוח קול, גיטרה קלאסית, תיאוריה ופיתוח שמיעה – לילדים ולמבוגרים.

אצל חמוטל גלעד

שאלות המחפשות תשובות

נראה שאנחנו מתקרבים מחדש לדיונים העוסקים במהות חיינו הקיבוציים. בתקופה זאת יש חשיבות רבה לזהות שאלות ולהזדהות באמצעות נקיטת עמדות גלויה.

1. בתחומים חיוניים ביותר חברי הקיבוץ חיים באיכות חיים גבוהה: הטיפול הבריאותי, המערכת הסיעודית, המערכת החינוכית, וכן רמת הטיפול הפרטני הניתן בשעת הצורך - כל המכלול, מביא אותנו להיכלל באחד העשירונים העליונים של רמת ואיכות החיים, בהשוואה לאנשים שאינם חיים בקיבוץ. שני התחומים עיקריים בהם לא נותנת המערכת הקיבוצית מענה מספק הם: א. גודל התקציב האישי המאפשר בחירה גדולה יותר בתחומי עניין מיוחדים. ב. יכולת לא מספקת לסייע לבנים שאינם חברי קיבוץ. בשתי נקודות חולשה אלה יש לטפל בקדימות ראשונה.
האם דעה זו מקובלות עליך? עלי
כן.


2. אם וכאשר נזקק חבר קיבוץ לטיפול רפואי יקר כדי לשפר את
איכות חייו. האם על הקיבוץ
כחברה לשאת בהוצאות הטיפול
הנדרש? תשובתי לשאלה זאת
חיובית. ותשובתך?

3. למשל, אם הנהלת הקהילה תדון בהצעה לחדש את טיולי הקיבוץ המשותפים במטרה לתרום לחיזוק הקשר האישי בין חברי הקיבוץ. יעד הטיול הוא מקום בו הייתי בעבר יחד אתך. אני אתמוך בהצעה זאת. ואתה?

4. זוג חברי קיבוץ מתגרש. האם יש לתת לשני בני הזוג דירה ברמה טובה ולהימנע מלהשית על בני הזוג חיובים כספיים הנובעים מהחלטתם. תשובתי שזכותם של
בני הזוג להחליט על מסגרתם המשפחתית ועל הקיבוץ להקל ככל האפשר על חבריו העוברים תקופה קשה. ומה תשובתך?

5. הנהלת הקהילה חושדת שחבר מסוים מעלים הכנסות באמצעות הסכם חשאי עם מעבידו. האם על המוסדות המוסמכים לבדוק את החשדות ואם אכן יוכחו כעובדות, יש למצות עם החבר את הדין. אני תומך. ואתה?

6. על הקיבוץ כחברה הבנויה על סולידאריות וערבות הדדית ברמה גבוהה, לקיים ולממן פעילות תרבותית מגוונת משותפת ומשתפת. אני מסכים להנחה זאת. ואתה?

7. הקריטריונים העיקריים להערכת חבר קיבוץ אמורים להיות איפיוני אישיותו, נכונותו לסייע לחברים הנזקקים לסיוע, נכונותו לתרום לחברה בה הוא חי בתחומים שונים ומגוונים - כאשר כל אלה
באים לידי ביטוי בדוגמא אישית
הנמשכת לאורך שנים. יכולת
ההתפרנסות הנשענת על מדדים
חיצוניים כמו השכלה או תפקיד,
מהווה מדד שולי ואינה מהווה
סיבה לקבלת טובות הנאה מסוגים
שונים. קביעות אלה מוסכמות עלי.
ועליך?

8. מוסדות הקיבוץ קובעים את גודל התקציב הניתן לחברי הקיבוץ בהתאם לצרכים המיוחדים הנבחנים מעת לעת. האם יש להמשיך בשיטה זאת תוך
התאמות הנובעות מבדיקות
תקופתיות? אני בעד ואתה?

9. המוטיבציה לתרומה לחברה בתחומים שונים נובעת בעיקר מתחושת שייכות, שיווין ערך, שותפות בין שונים, מטרה משותפת, הוויה של כבוד הדדי בין כל המרכיבים של המערכת, מהמנהלים ועד החברים העומדים ליד פס הייצור. שכר דיפרנציאלי מסכן את היכולת של הקיבוץ להביא לידי ביטוי מקסימאלי את המניעים המוטיבציונים הללו. אני מסכים להנחה זאת. ואתה?

10. הצלחה בתחומים כלכליים נובעת בעיקר מקבלת החלטות המתבססות על קריאה נכונה של המציאות בה פועל המפעל וניהול נבון של המערכת התפעולית. קריאת מציאות נכונה מוליכה ליזמות וניצול הזדמנויות עסקיות, ניהול נבון מעודד את המוטיבציה

של העובדים כולם לשפר את המערכת ולהביא אותה להישגים גבוהים. שכר עבודה גבוה אותו משתכרים החברים, המועבר לקופת הקיבוץ הוא חיוני להצלחתו הכלכלית של הקיבוץ, אבל איננו המרכיב העיקרי הקובע את הצלחתו הכלכלית של המשק הקיבוצי. אני מסכים לקביעה זאת. ואתה.


11. התגמול הכספי המועבר לקהילה עבור עבודתם של חברי הקיבוץ בענפים ובמפעלים צריך להיות שוויוני. מנהל מפעל ועובד ליד קוו הייצור יתוגמלו באופן אחיד.
חבר קיבוץ שהועבר מתפקידו במסגרת התארגנות חדשה במקום בו הוא עובד, ימשיך להיות מתוגמל לפחות כמו שתוגמל כשעבד בתפקידו הקודם, או למעלה מתגמול זה אם קיבל על עצמו תפקיד או עבודה שמנהלי מקום עבודתו חושבים שמגיעה לו העלאה במשכורת.
מה דעתך?


12. אמינות הוגנות, ידיים נקיות וחופש ביטוי, שיווין ערך של אמת, נכונות לסייע לחברים הנמצאים במצוקה, ויכולת כלכלית המאפשרת לחברים החיים בו רמת חיים הוגנת, כל אלה הם המרכיבים ההכרחיים ביצירת חברה קיבוצית שאני רוצה להיות חלק ממנה ואתה?

עד כאן גילוי עמדתי בשאלות השונות. נראה לי ששאלות אלה נוגעות בנושאים עליהן ניטש הויכוח בינינו. חיוני גילוי נאות וגיבוש עמדות לגבי העולה משאלות אלה.
אשמח לקרוא תגובות והערות.

א ב י ש י ג ר ו ס מ ן

הולכים ובאים
חזר לקיבוץ
עטר שינפלד
יצאה לעצמאות כלכלית:
חן אפשטיין


הודעות מהכלבו

ביום שני הקרוב ספירת מלאי.
משעה 11:00 ביום שני
ועד לשעה 17:00 ביום שלישי יהיה הכלבו סגור.

הבאנו לניסיון חומרי ניקוי אקולוגיים:
סבון רצפה, טבליות למדיח וסבון לניקוי כללי. החומרים אינם זולים... ואנחנו משאירים זאת לשיפוטכם. נשמח לשמוע תגובות.

סיגריות לבני נעורים.
מדי זמן אנו נפגשים בתופעה מצערת, שבה מוסדניקים יושבים מחוץ לכלבו וממתינים לחברי קיבוץ שיקנו עבורם סיגריות.
על פי חוק המדינה, אין למכור סיגריות למי שטרם הגיע לגיל 18 – ואנחנו מבקשים מכם לעזור לנו לשמור על החוק.

שיחת קבוץ במוצ"ש 20.30 , 29.12 במועדון

ס ע י פ י ה ש י ח ה :

1. קבלה לחברות ומועמדות

א. הנהלת הקהילה ממליצה לקבלה לחברות את ת.מ.
ב. הנהלת הקהילה ממליצה לקבלה לחברות את יפעת אפל
ג. הנהלת הקהילה ממליצה לקבלה למועמדות את ערן אפל

2. המשך בחירת הנהלת הקהילה החדשה.

א. בחירת מומלצי הנהלת הקהילה החדשה :
אסתר אפשטיין, עדה גבע, רפי ארליכמן.
ב. בחירת מועמדי הפריימריס להנהלת הקהילה החדשה:
אורין גנדלמן, אמיר תומר, הראל יגודה, יובל בן מיור, מליק גור, נילי ארבל, רקפת זהר, צביה ויסברג.
(יבחרו 3 חברים\ות מתוך הרשימה)

3. אישור תוכנית משק 2008
חוברות התוכנית יהיו במזכירות
הטכנית ביום חמישי

4. אישור תוכנית קהילה 2008
חוברות התוכנית יהיו במזכירות
הטכנית ביום שלישי.

להתראות בשיחה.
שימו לב! שעת השיחה ב- 20.30
עקב הסעיפים הרבים, אנא,
הגיעו בזמן! – חמי.סיור מוקדי בילוי של צעירים, להורי בני הנעורים

יום חמישי 3.1.08 בשעה 22:00

הסיור מאוד חשוב ומומלץ, זו הזדמנות ללמוד ולהבין מה קורה לנערים/ות שלנו, באיזה תרבות ואווירה הם חיים.
אנחנו נצא לסיור כקבוצה (יחד עם שלמה ברלב). מי שרוצה להשתתף מוזמן ליצור קשר אתנו לצורך הרשמה.
אמיר, סמדר וענת.


מפעל "נילי" למצעים
באזור התעשייה של קיסריה, כאשר עוברים את הרכבת בפרדס חנה, בצד הדרומי - ישנו מפעל לייצור מצעים "נילי" המייצא מצעים לארה"ב וניתן שם לקנות מצעים ופריטים בודדים ומידות מיוחדות במחירים סבירים מאוד ובאיכות מעולה.
שולה חדוותי

ג ש מ י ם
מאז הדיווח האחרון, ירדו 15.5 מ"מ גשם ובסך הכל 250
היה היה

עם תום עידן הלינה המשותפת והמעבר ללינה המשפחתית, פס מן העולם מוסד שומרות הלילה.
לפניכם קטעים ממחברת השמירה של בית התינוקות משנת 1968:

ש' עשה אאה ב- 3:30
א' עשה אאה ב- 5:00

24:45 – ד' אכל דייסה
3:00 – אכל עוד...
3:15 - ו' שתתה מים.
ל' יציאה "הגונה", לא הצלחתי לנקות אותו לגמרי.
צ' ישן כל הלילה.

יום רביעי
23:45 – כ' בוכה
23:50 – ל' בוכה
24:15 – ל' בוכה
1:45 – ל' בוכה – תה
2:15 – ע' תה, לא שקט, הוחלף ונרגע
3:40 – ל' בוכה, בוכה...

הביאה - שלומית דקלוקצת היסטוריה עם בוא השנה החדשה:

1927 – תרפ"ז, חג שבועות – נולד הקיבוץ. חניכי השוה"צ מפולין, קיבוץ עין גנים תוקעים יתד על אם הדרך בין העמק ופתח תקווה ומניחים יסודות לכפר שיתופי במולדת.

1928 – בן בכור נולד דוד בן אברהם, ניצן ראשון לדור שני

1932 – ניטעה חלקת פרדס, 46 דונם.

1933 – הרחבת הכתף, "שומריה" מצטרפת לקיבוץ.

1934 – אור! קשר לרשת החשמל. נבנה בית ראשון – בית הבטחון. "בדרך" מצטרפת.

1935 – מעיינות מים מתגלים. קידוח באר א'.

1936 – נבנה "הבית הוורוד".

1944 – חניכי התנועה מבולגריה ויגוסלביה משלימים את הקיבוץ. נחנכה באר ב'.

1948 – חברנו צבי לוריא ז"ל חותם על הכרזת העצמאות.

1949 – ההשלמה המצרית מגיעה.

1956 – נבנה שיכון הוילות הראשון – "שכונת הקוטג'ים".

1957-61 – קיבוצנו מחזיק בגביע המדינה בכדורעף.

1965 - - נכרו מאגרי החמצון למי הביוב.

1968 – עידן התיעוש מגיע – הונחו היסודות לביה"ח לגומי.
עלון ינואר 1975

ג ן ת ל ת ן
זקוק למגבות גדולות.
למי שיש כאלה ומוכן למסור –
אנחנו נשמח לקבל.
ת ו ד ה !

מחסן פורים

אנו מחפשים מתנדב/ת להפעלת מחסן התחפושות (של הילדים והמבוגרים) בתקופת חג פורים.

התפקיד כולל:
• פתיחת המחסן בשבוע של מסיבת פורים.
• רישום הפריטים שנלקחים.
• לאחר החג הבאת הפריטים למכבסה ולאחר מכן סידור המחסן והכנתו לשנה הבאה.
במידה ולא ימצא מתנדב נאלץ לסגור את מחסן התחפושות.
בתקווה להמשך פעילות
גלי יגודה ורוני גלעד.

צעירים... צעירים... צעירים

מפגש צעירים בשבוע הבא
יום שבת 5.8.08
"על המרפסת…"
אצל נועם!


חיסונים חדשים –
כן או לא?

בהמשך לפרסומות בעיתונות ובטלוויזיה בנושא חיסונים חדשים הניתנים באופן פרטי, צוות המרפאה דן בנושא והוחלט שגובה ההשתתפות יידון ויקבע לאחר שיחת הקיבוץ וההצבעה בנושא ביטוח כללית מושלם במהלך ינואר 2008.אביבה אהובתי \ במאי : שמי זרחין \ ישראל - 2006
אביבה כהן (אסי לוי) היא טבחית קשת-יום בבית מלון בטבריה, אשר חלומה, להיות סופרת, הוצנע במשך שנים, עד שבעזרת אחותה, אניטה (רותם אבוהב), הגיעה לעודד זר (ששון גבאי), סופר נודע, שמבטיח לעזור לה לקדם חלומה. הדרך אל הגשמת החלום משנה את חיי משפחתה: בעלה, מוני (דרור קרן), שלושת ילדיה, אושרת (דנה איבגי), אלון (איתי תורג'מן) ואופק (דקל עדין), אמה, ויולט (לבנה פינקלשטיין) ואחותה אניטה - ובעיקר מטלטל את עולמה שלה, בניסיון לגבש זהות משל עצמה.
סרט מלא נשמה,על חלומות גדולים והפחד להגשימם.
להתראות ביום חמישי בשמונה במועדון לחבר.
נורית

קופת בית ביום שלישי, 1.1.08, יש ספירת מבקר בהנהלת החשבונות. אבקש לבוא לקחת כסף רק אחרי השעה 9:00. נ ח מ ה


15/12/07


לחברים שלום!

בעקבות פנייתן של דלית גרנות ונאווה גור אלי, ברצוני להבהיר ולמסור :

בשיחת הקבוץ אשר התקיימה באוגוסט 2007 ודנה בבחירת נאווה גור לרכזת ועדת דירות, הועלו האשמות נגד נאווה ודלית על ניהול לא תקין שלהן במפעל המגנטים בעבר.

לאחר שהנושא נבדק ע"י גורמים חיצונים ונסגר כבר בעבר, ברצוני להודיע שההאשמות שהושמעו בפני נאווה ודלית באותה שיחה ובכלל, משוללות יסוד לחלוטין.

במכתב זה אנו רואים את סגירת הנושא ומאחלים לנאווה ודלית הצלחה בתפקידים שלקחו וייקחו על עצמן בהווה ובעתיד.

בברכה,
חמי סל, מזכיר.

נ ר ז י כ ר ו ן

דודיק כץ 2.1.1995
יצחק פרלברג 4.1.1942
בנק שפירא 4.1.1974
שמואל פלומן 4.1.1980
סימה חופי 6.1.1992
מיכאל טל 7.1.2002
ז'ניה ריפתין 7.1.1995
רוזקה חרודי 8.1.1997
בתיה זמיר 11.1.1997

בעניין ביטוח משלים –
מבט קצת אחר

לאחרונה פורסם בעלון על כך שועדת בריאות מציעה לעשות ביטוח משלים לכל החברים.

מן המעט שאני מבינה בנושא, לא נראה לי בכלל עניין הביטוח המשלים.
לחבר מבוגר שאין לו כבר ילדים קטנים אך עבר את גיל הפנסיה, התשלום החודשי הוא בסביבות 100 ₪. זאת הוצאה קבועה שיורדת מהתקציב כל חודש. הניצול של הסכום הזה הוא רק במקרים שבהם נזקקים לתרופה יקרה במיוחד או לטיפול ע"י רופא שאתה רוצה בו במיוחד.

א. תרופות "מצילות חיים" יינתנו בקרוב
(תוך שנה כנראה) ע"י המדינה לקופות
החולים והללו ינפקו התרופה לנצרך.

ב. בעניין רופאים מבוקשים במיוחד, או
חוות דעת שנייה; קשה מאוד לדעת
מיהו הרופא המומלץ או המתקן בו
הוא מטפל בחוליו.
מניסיוני האישי, אם הדבר באמת דחוף
וחמור, יש בתי חולים נפלאים של
קופ"ח (בלינסון, מאיר וכד') וכדאי
להסתמך עליהם.

למשפחות עם ילדים, ובעיקר שרוצות
ברפואה אלטרנטיבית, יכול להיות שזה
כדאי.
בכל מקרה, תשלום עבור חצי מהטיפול
והתרופות (כמו שהיה עד עכשיו) ייצא
לקיבוץ יותר זול.

ג. בעניין כוח אדם במרפאה; לאחרונה
כמעט ואי אפשרי לפגוש אחות
במרפאה בשעות קונבנציונאליות. אולי
כדאי להשקיע באחות שתוכל להיות
במרפאה בשעות הבוקר והצהריים
המוקדמות ותוכל בשקט לשרת את
החברים, בעיקר המבוגרים שביניהם.

לתשומת לב ועדת בריאות והנהלת הקהילה.

ת ר צ ה צ.

מגיבה איילת
מנהלת הקהילה

אכן נגעת בסוגייה כואבת
אני באופן אישי, המלצתי על החלת הביטוח המושלם לא לכל האוכלוסייה באופן גורף אלא למשפחות צעירות עם ילדים או שמתכננות את הרחבת התא המשפחתי – במקרים אלו הביטוח מאוד כדאי ואין סיבה שהמשפחות תבטחנה את עצמן, על חשבונן, והקיבוץ ייהנה משירותי בריאות מסובסדים.
החברים חשבו אחרת בעיקר מהאספקט החברתי וטענו שאין להפלות את אוכלוסיית המבוגרים בנושא, שהוא כה רגיש חברתית.
הנושא כולו יובא לשיחת הקיבוץ ושם המקום להעלות הסתייגויות והצעות לסדר
שבת שלום, איילת

מגיבה נירה כהן
רכזת הבריאות

תרצה שלום רב,
אני מעריכה את צניעותך כאשר את פותחת במילים "מן המעט שאני מבינה בנושא" .
על כך נאמר "ברוכה הבאה למועדון" - גם העוסקים (כמונו) לא תמיד מוצאים דרכם בסבך.

בכל זאת ההתמודדות היומיומית (כן כן אין זו הגזמה!!) עם פניות של חברים חושפת אותנו למצב בלתי אפשרי אשר
בו כל חבר נמצא במעמד אחר מול מערכת הבריאות הארצית והמקומית.
זהו מצב בו כל החברים בכל הגילים נתונים ליחס דורסני של מערכת הבריאות הארצית כלפי אותם לקוחות שאין להם ביטוח "מושלם".
אחד העקרונות המנחים אותי מאז נכנסתי לתפקיד הוא לנסות ולהגיע לבסיס משותף לכל החברים שממנו נוכל גם לבדוק ולהתייחס לכל פנייה.

נמשיך!!
ההבחנה שאת עושה בין חברים מבוגרים לצעירים - תמוהה ומוזרה מאוד מאוד לטעמי.מה גם שנימוקייך אינם משכנעים אותי שלחברים מבוגרים אין צורך בביטוח כללית מושלם.
מניסיוני חברים מבוגרים רבים יכלו לחסוך לקהילה הוצאה גדולה מאוד הקשורה בטיפולי הבריאות שלהם
אם אמנם היו בעל ביטוח "מושלם" בקופ"ח. אפילו יותר מאשר לצעירים!!!!
והרי המבוגרים הם צרכני בריאות לא פחות ואולי אף יותר מהצעירים והילדים.

אגב - 100 ש"ח לחודש (1200 ₪ לשנה) שמוציאות משפחות אשר בחרו לדאוג לעצמן, הוא סכום רציני למדי אשר בו החבר מממן עבור הקיבוץ השתתפותו

בקופ"ח. זהו מצב לא תקין ולא הוגן. מדוע שחברים יממנו מכיסם את ביטוח הבריאות שלהם?
לדעתי אחריות זו מוטלת על הקהילה.

בסעיף א' כתבת את המילה "כנראה" וטוב עשית. ה"כנראה" היא אותו מצב בלתי בהיר ובלתי ברור שהפולטיקאים
במיומנות רבה משחקים בנו ציבור הלקוחות.
אם לא הבנת - נאמר זאת בבוטות: את יכולה להמשיך ולחכות.....

בסעיף ב' נקודת המוצא שלך מנותקת מהמציאות, בה צוות הבריאות מתמודד עם פניות רבות ללכת לייעוץ פרטי שאינו
בבית חולים בעלויות עצומות !!!!
מה עושים עם זה תרצה?
אנא עזרי לי......

ולגבי טענותיך על היעדרות הצוות במרפאה - גם כאן קצת נסחפנו.
את קושרת שני נושאים שאינם קשורים.

אמנם קורה מדי פעם שאחות לא נמצאת. לא תאמיני אנחנו מטפלים גם בנושא ומקווים לפתרון בחודשים הקרובים.
אינני רואה סתירה בין לטפל בנושא ביטוח "מושלם" לכלל האוכלוסייה ובין טיפול בהרכב הצוות במרפאה.
גם זה חשוב וגם זה חשוב.

לסיום אציין שלא ממש הצלחתי להבין את כל טענותיך שלאחר שקראתי אותן מספר פעמים עדיין תמוהות.
עם זאת אני מקווה שהצלחתי להציג את עמדתי.
נוכל להמשיך בדיאלוג בשיחת הקיבוץ בה תעלה הצעתנו לדיון.

בברכה,
נירה כהן

עוד

לרועי פרילינג
שהציל אותנו ברגע האחרון והסכים לעבוד בכלים,
המון תודה על העזרה והחיוך.
תמיד נעים לפנות אליך.

המון המון תודה
לכרמלה ארליכמן,
שלומית דקל
שרהל'ה סיטנר
וחנה יגודה
שהתנדבו ועזרו לנו במטבח
הייתן נהדרות!

מצוות המטבח

חמי מבקש להזכיר
השבוע תתחיל השיחה באופן חד פעמי
בשעה 20:30

זה קרה במשך השנה שחלפה

מגדל האנטנות הוקם ליד בית הספר, התקיימו הפגנות והמגדל עדין שם.
הפרטת הרכב לא עברה את הקלפי.

שבת שלום ושנה טובה!

20/12/2007

עלון 51

הסתייגות
הורדת כתמי חלודה עם מלח ולימון עליו נכתב בעלון הקודם הוא פטנט טוב אבל אסור להשתמש בו על רצפה ושיש .

שולה ח.


קורס תכנון פרמקלצ'ר
מנחות: מירב חופי ומאשה דולב בשיתוף עם צוות מורים מובחרים

התחממות כדור הארץ -
היום כבר ברור שכל אלו - מעשה ידינו. תרבות צריכה בזבזנית ופרועה, גודעת את הענף עליו אנו יושבים.
פרמקלצ'ר – היא שיטת תכנון לחיים ברי קיימא, היוצרים הרמוניה עם האדמה והמשאבים.
מבחר מנושאי הקורס:
• מהי שיטת פרמקלצ'ר: אתיקות, עקרונות ושיטות תכנון
• קומפוסט בבית, שרותי קומפוסט וקומפוסט בקנה מידה יישובי
• מים: ניהול משק המים הביתי, הקטנת בזבוז, מערכות טיהור ואגירת מים
• חקלאות בקנה מידה קטן (בגינה או במרפסת) ובקנה מידה גדול (מסחרי)
• פרמקלצ'ר בעיר
• למידה מהמסורת היהודית ומהמסורת הערבית
• קהילות וקואופרטיבים
• עצים ויערות
• משבר האנרגיה ואנרגיות חלופיות
• בניה אלטרנטיבית ושיפוץ אלטרנטיבי
• פרמקלצ'ר בבית: בישול, חומרי ניקוי, קוסמטיקה טבעית, צמחי תועלת
• כלכלה אקולוגית, צרכנות אלטרנטיבית
הקורס ילווה בסיורים, עבודה מעשית, סדנאות וסרטים

פרטי הקורס:
פתיחה: אמצע פברואר
משך: 72 שעות לימוד, 14 מפגשים
יום ושעות: יום ו' 8:00 – 14:00
מקום: קיבוץ עין-שמר, כולל סיורים ועבודה מעשית בישובים יהודים וערבים.
לפרטים: מירב חופי: 4130, 052-2669879 meiravhofi@yahoo.comב ש ב ו ע ה ב א

הצעירים מזמינים את החברים למסיבה!

פותחים את שנת 2008 בפאב

ביום שישי הבא 28.12 משעה 21:30

בתוכנית: מופע שירה פתוח (Open Mic Night) בניצוחם של נועם גבע וחברים ואחריו מסיבת ריקודים סוחפת עם מוזיקה מכל הזמנים, שתייה בשפע, כיבודים והפתעות.
כולם (חיילים ומעלה) מוזמנים להתחיל את השנה הבאה עם טעם נפלא!
האווירה, ההפתעות, המוזיקה והשמפניה - עלינו!
הריקודים, החברים והנשיקות - עליכם!

יש רישום בתקציב ואפשר להזמין חברים.
אז תקבעו עם הבייביסיטר, תנקו את הראש ובואו להתחמם איתנו.
להתראות, צוות הפאב.

חברת הילדים פועלת ותוססת

הסתיו חלף לו, החורף באופן רשמי מגיע וחג החנוכה על שלל צבעיו הופיע.

במרכזים החופש הוכן כהלכה, הילדים שמחו ושיתפו פעולה בצורה נפלאה.
לפני החג עמלנו וקישטנו את הבתים, על החלונות נתלו ויטראג'ים בשלל סמלי החג ועל הלוחות נתלו ציורים בסגנונות שונים.
את החג קיבל בחגיגיות כל מרכז בביתו: הצעירים שרו את שרי חג, והתחרו במשחקי נרות מגוונים. הבוגרים פתחו במרוץ הלפיד שעבר בחוצות הקיבוץ והביא את האש להדלקת החנוכיה. לאחר מכן הפגינו הילדים את בקיאותם ברזי החג במשחק 1 נגד 31. וכמובן שקינחנו בסופגניות כיד המלך.

בהמשך החופש יצרנו סביבונים מיוחדים, נרות ריחניים בשלל צבעים, כפי שהיה נהוג פעם ואיך אפשר בלי טפטופי נרות שיצרו מגוון רב של תחתיות.
בטיול החופש, נסענו לטכנודע שבגבעת אולגה ושם למדנו על החלל, בנינו מצנחים וטילים שלאחר מכן עם קצת התמדה הצלחנו לשגרם.

כבכל חופש חנוכה אנו מציינים את כ"ט בנובמבר ובמבצעי ההפעלה, על ידי משחק " המעפילים". במשחק משחזרים הילדים את ניסיון המעפילים לעלות ולהיטמע בין אנשי היישוב, אשר נשמר ע"י הבריטים השולטים בארץ ורוצים לתפוס אותם ולהחזירם לארץ מוצאם.
כדי להיכנס לאווירה המתאימה עוברים הילדים הכנה- ובצוהרי היום הושמעה להם הכרזת האו"ם על הקמת מדינה יהודית. הילדים שבחרו להיות מעפילים עברו "השבעה" ע"י איש ההגנה- אבנר ארבל. אנו מודים לו מקרב לב על חוויה נפלאה שהמחישה לילדים את גודל המאורע.

הילדים "הבריטים" שמרו על היישוב היהודי שהתמקם בחצר הראשונים, ולטובית וזיו וכל צוות החצר, תודה רבה על הכנסת האורחים הנפלאה שאנו מקבלים כל שנה.

המשחק נגמר בהצלחה והילדים שביצעו משימתם, קינחו בארוחת ערב חמה.

החופש הסתיים בהצלחה רבה והילדים הפיקו הרבה ידע והנאה, הם חזרו לשגרת הלימודים ובמרכזים ממשיכה העבודה על התנהגות בקבוצה, התייחסות נאותה לשונה ולחברה.

שיהיה לכולנו חורף נעים וחם
ילדי וצוות חברת הילדים
ג ש מ י ם
השבוע ירדו בשלושה ימי גשם 24.5 מ"מ ועד עתה 234 מ"מ


ב ש ב ו ע ה ב א ת ת ק י י ם

ש י ח ת ק י ב ו ץ

במוצ"ש , 20.30 , 29.12 , במועדון.

סעיפי השיחה:

1. קבלה לחברות ומועמדות.
א. הנהלת הקהילה ממליצה לקבל
לחברות את תומר משיח.
ב. הנהלת הקהילה ממליצה לקבל
לחברות את יפעת אפל.
ג. הנהלת הקהילה ממליצה לקבל
למועמדות את ערן אפל.

2. המשך בחירת הנהלת הקהילה
החדשה.
א. בחירת מומלצי הנהלת הקהילה
החדשה (השמות יתפרסמו
בהמשך).
ב. בחירת מועמדי הפריימריס להנהלת
הקהילה החדשה (השמות יתפרסמו
בהמשך).

3. אישור תוכנית משק 2008
(חוברות התוכנית יוגשו לחברים
במהלך השבוע).

4. אישור תוכנית קהילה 2008
(חוברות התוכנית יוגשו לחברים
במהלך השבוע).

להתראות בשיחה. שימו לב! שעת השיחה ב- 20.30 עקב הסעיפים הרבים, אנא, הגיעו בזמן!
חמי סלת ב ו ר כ ו !!!

תודה רבה לכל האנשים הטובים שבאו לעזרתנו כדי שנוכל לעבור את השבוע בשלום ללא עובדינו המוסלמים.

לאורלי ארליכמן,
עומרי שם טוב,
יואל גרוסברג,
רפי שפירא,
רותי גורן,
אורי תומר,
חגי ארליכמן,
אבינועם גולן,
שרי חרודי.

תודה, תודה
מצוות המטבחתודה
למוצא הישר והאנונימי שהחזיר לנו את הכובע האבוד של עומר.
הצלת לנו את החורף!
עומר, גלי והראל.
________________________________________


חורף חכם
ע ד כ ו נ י ם
ב ע ת י ד ה ל א ר ח ו ק


חורף חכם
בקרוב - ביום שישי 11.1.08

סרט + הרצאה
"ילדי השמש"

מפגש עם הבמאי רן טל וצפייה בסרט המרתק והחשוב.השבוע בחוג קולנוע -
הכלה הסורית \ במאי: ערן ריקליס \ 2004
יום חתונתה של מונא (קלרה חורי) הוא גם היום העצוב בחייה. היא יודעת שלאחר שתחצה את הגבול ותינשא לטלאל הסורי, לא תוכל יותר לחזור אל משפחתה האהובה במג'דל שאמס.
סיפור יום חתונתה הוא סיפור של מחסומים פיזיים, נפשיים ורגשיים ועל הרצון לחצות אותם.
יום בו כל אחד מבני משפחתה של מונא מתמודד עם יכולתו לקבוע גבולות ולחצות אותם.
אירועי יום החתונה מסופרים מנקודת מבטה של האחות הגדולה, אמל (היאם אבס המצוינת), אשה מודרנית ודעתנית הלכודה במסורת ומסגרת חיים נוקשה ממנה היא מנסה לפרוץ.

להתראות בשמונה בערב במועדון לחבר.
נורית

גשר על פני מים סוערים: הורים, מתבגרים ומה שביניהם

אנחנו ממשיכים בפגישות עם שלמה ברלב. הפגישות מעניינות מאוד ועל כן אנחנו משתפים אתכם בחלק מהנושאים שעולים.
אמיר, סמדר וענת

קשרי"ם – הצרכים של המתבגר:
קיים
שייך
רצוי
יודע (מתמצא)
מסוגל (בעל יכולת)

המשימה המרכזית של גיל ההתבגרות:
1. פיתוח יכולת שיפוט – היכולת לשים התנסויות חדשות בהקשר, והיכולת לפתח סטנדרטים פנימיים, מצפן ומצפון, לנוכח סבך הדרכים החדשות הנפתחות.
2. ייצוב זהות חיובית ובונה – זהות היא מערכת של רעיונות המגדירים מי אנו ולאן מובילה דרכנו בעולם, וכן מערכת של עמדות המגדירה בעד מה אני ונגד מה אני.

להתבגר בעולם מודרני
* "פול גז בניוטרל" - מובטלים בשיא
אונם.
* "קוקה קולה – טעם החיים" - גיבוש
זהות ללא יד מבוגר תומך, אמפאטי
ואחראי.
* " בנג'י – איזה מגניב", "שריטה
במוח": הרומנטיקה של הסיכון.
* מתנועות נוער – לפאב – לדאנס –
לגואה: פרימת החיבורים עם החברה.

מדוע חל סחף זה בכישורי החיים ובזהות של בני הנוער?
עדיפות לתחרות הכלכלית:
1. שני ההורים עובדים קשה יותר ושעות רבות יותר. נמצאים בממוצע 17 דקות ביום עם המתבגר שלהם.
2. המתבגרים חיים במשפחות גרעיניות מתרסקות.

החשיפה לטכנולוגיות המודרניות:
1. "ילדי הצג" – ילדים ונוער חשופים לניסוי חסר תקדים: בלוי שעות רבות בצפייה בצגים במקום במשחק וביחסי גומלין עם אנשים.
2. ילדי mp3 – האוזניים אטומות ע"י המוזיקה, העיניים במולטימדיה, והפה מלא בחטיפים וטקילה.
3. ללא מגע – למתבגרים פחות ופחות מגע עם החיים באמצעות אינטראקציות בין אישיות.
4. הצפה במידע ללא סינון ועיבוד של מבוגרים אחראים.

הדגשת האינטלקט:
עידן המקדש את ההישגים הלימודיים ולא את חכמת הלב.

עידן הלחץ והפעילות הקדחתנית.


מתים משיעמום – אביב גפן

אורזים כאבים מעלים למטוס
ונוסעים להודו כאילו לנפוש
בולעים שם קרטון מגרדים את
השפיות
וחוזרים לאשפוז מקווים לא למות
אנחנו תירוץ שעשו ההורים
אנחנו בובות שאיבדו את החוטים
מכסים את הכלום באיפור של שקרים
מתבגרים מזדקנים ואחרי זה מתים
הפגישה הקרובה תתקיים באודיטוריום בחצר ראשונים.


א ז כ ר ה

ביום שישי 21.12.07 בשעה 13:00
נעלה לקברם של ניומקה וחנה בן-אשר.
לאחר מכן מפגש במועדון.
ה מ ש פ ח ה

07/12/2007

פ ל א י ה ל י מ ו ן

סחיטה נעימה
• הלימון קשה, ירוק ולא נסחט? שימו אותו לדקה במיקרוגל והוא ייסחט בקלות. אפשרות אחרת: שימו את הפרי בכלי עם מים חמים לחמש דקות. לאחר מכן גלגלו אותו על השיש לעוד דקה, והוא ייסחט בקלות.פ ל א י ה ל י מ ו ן
• להעלמת כתמי חלודה עקשניים מבד יש להשרות את הכתם בתמיסה של מיץ מלימון אחד וכף וחצי מלח (יש להגדיל כמויות אם מדובר בכתם גדול) ולכבס כרגיל.
• הזזתם את התנור ונשארו כתמי חלודה? שפכו על הרצפה (אבל לא על רצפת אבן),‬ לימון ומלח בנדיבות, המתינו עשר דקות ושפשפו, והכתמים ייעלמו כלא היו.
מכתבי שרשרת
מדי זמן מביאים לעלון חומר שמסתובב ברשת האינטרנט לגבי רמאויות, והצורך להישמר - אני מביאה את הדברים בקיצור:
...........................................................
כשמבקשים מכם את מספר כרטיס האשראי שלכם, כביכול בשם חברת האשראי, על מנת לברר על קניה חריגה שנעשתה על ידכם – אל תתנו! לחברותה אשראי יש מספר הכרטיס שלכם.
...........................................................
כאשר מתקשרים אליכם כביכול מבית החולים ומספרים שמספר הטלפון שלכם נמצא אצל פצוע שהובא לבית החולים - ומבקשים שתתקשרו לכוכבית 72057 אל תעשו זאת. זוהי טכניקה לגזילת שיחות.


תוצאות הצבעת הקלפי לסעיפי שיחת הקבוץמ- 1.12א. הרכב הנהלת הקהילה החדש.

בעד- 153 נגד- 21

ב. הקמת צוות שינוי

בעד- 151 נגד- 30

ג. שיוך דירות- יום קובע


הצעת מנו- 112
הצעת " קבוצת חברים" - 71

!


מחפשת
אני מחפשת את הספר
"חברים מספרים על ג'ימי"
אשמח לקבלו בהשאלה.

תודה שרהל'ה סיטנר


ש א י ל ת ו ת

ש א י ל ת ו ת


שאילתא שאילתא

שאילתות שאילתותב ש ל ן ה ב י ת

שיחה עם

ח י י ם ח נ נ א ל


פ ר ק 1
הייתי רווק בחיפה אחרי הצבא, למדתי גרפיקה ועבדתי בתור דוור, הייתי מריח את התבשילים שנדפו מחלונות הבתים ואכלתי את הלב שלא ידעתי לבשל כמו שאמא שלי בישלה בבית.

פ ר ק 2
כשעברתי להתגורר בת"א למדתי באוניברסיטה, שם הכרתי בחורה ירושלמית (אשתו של חבר), שהחליטה לקחת אותי תחת חסותה ולימדה אותי מהיסוד את עבודת המטבח – לא רק מתכונים, אלא איך אוחזים בסכין, איך מרוקנים את הקישוא מתוכנו, ועוד ועוד.

מה הרקע הבישולי של הירושלמית הזאת?
איזו מן שאלה זו? את לא יודעת שירושלים היא בירת המזון העולמית?! כל נערה ירושלמית, עד בת המצווה, כבר בשלנית ואופה מדופלמת.

פ ר ק 3
שני דברים מייחדים את הנישואים שלי עם דגנית: אחד, לי אין רישיון נהיגה והיא הנהגת בבית. והשני הוא, שאני אוהב לבשל יותר ממנה – ואני הבשלן העיקרי בבית.

למרות שהזמנת אותי לשיחה בתור בשלן, אני רוצה לציין שאני לא בשלן גדול, אני לא מתעניין בגורמה, ובסוגי יינות על בציריהם השונים. יחד עם זאת אני חולה על תכניות בישול, מעריץ של השף סטפן ומבוקששתר למדתי הרבה שיטות עבודה. בכל מקרה שמתי לעצמי למטרה, שהילדים שלי לכשיגדלו, יזכרו שאכלו בבית אוכל אמיתי ולא שניצל וצ'יפס. כל מוצאי שבת, אני לוקח על עצמי בישול מסוג אחר ודואג שהמטבח שלנו יראה כמו רימון שהושלך לתוך חנות ירקות.

מה זאת אומרת?
זה אומר, שדגנית ואנוכי עובדים אחר כך בניקיון הרבה זמן, זה מה שזה אומר.

מאיפה המתכונים?
היסוד שלי ללא ספק, הוא האוכל הטורקי של אמא שלי, בעיקר ממולאים למיניהם, שהיא לימדה אותי: קישואים ממולאים בבשר ואורז, פלפל וכרוב ממולאים באותו אופן. אבל, בעידן האינטרנט מאוד קל ונוח למצוא מתכונים, לא צריך להוציא כסף על ספרי בישול, הכל נמצא שם, ואני מאוד ממליץ – למשל, להיכנס ל"אוכל" בוואלה.

האם לימודי התזונה של דגנית לא מגבילים את הרצון הטוב שלך?
זה נושא עצוב שאני בקושי יכול לדבר עליו. תארי לעצמך, שבמתכון כתוב חבילת חמאה וקרטון שמנת! ואני כמובן צריך להסתפק בחלב רזה עם אחוז אחד בלבד.
אבל ברצינות, לדגנית יש כל מיני מתכונים מרתקים בתחום, כמו קינואה עם תוספות שונות ואני משתדל להיות פתוח לזה...

מה אתם אוהבים במיוחד?
הילדים שלנו מאוד אוהבים ארוחה של נודלס בסגנון סיני עם עוף, ירקות ואגוזי קשיו. ולאחרונה הייתה הצלחה הגדולה למפרום הטריפוליטאי, שזה תפוחי אדמה ממולאים בבשר (יש לציין שזאת עבודה סיזיפית המצריכה הרבה סבלנות). המתכון - באינטרנט.

אתם יושבים לארוחה ביחד בשבע?
מה אתם אוכלים?
משתדלים מאוד לאכול אוכל פשוט: ביצה וסלט שאני מכין. אבל מודה, שכמו כולם, אני נאלץ לפעמים להיעזר בג'אנק פוד, כדי שגם הכלבו ירוויח.
מצב של ארוחה שכולם יושבים ביחד בשבע בערב הוא כמעט משימה בלתי אפשרית, כי הילדים מתרוצצים בין חוג אחד למשנהו, אך בכל זאת מצליחים ליצור איזה הרכב חלקי.

לסיום תן מתכון תורכי טיפוסי, מהיר וקל מאוד להכנה:

בתור ילד אהבתי כמו כל הילדים שניצל וצ'יפס ולא שיתפתי פעולה עם אמא שלי. אבל כשלמדתי בתל אביב ביקרתי את דודה אלזה עליה השלום, שהתגוררה ליד האוניברסיטה. ממנה למדתי להכין מאכל שהטריף אותי. אם אני לא מדייק - אני פונה פנייה נרגשת לפרידה להעיר הערות בעלון הבא..

למאכל קוראים אפיו (דגש בפא) והוא בסך הכל שילוב של ראש סלרי וגזר. הבעיה היא למצוא בעונה המתאימה ראשי סלרי גדולים. מהמקורות החשאיים שלי בכלבו נמסר שעכשיו ניתן למצוא.א פּ י ו
ח ו מ ר י ם :
3 ראשי סלרי גדולים
בערך 6 גזרים (תלוי בגודל)
שמן זית
לימון
מלח
פלפל שחור גרוס
ה כ נ ה :
שוטפים היטב את ראשי הסלרי ומקלפים אותם לאט ובעדינות. חותכים פרוסות עגולות בעובי מעט פחות מס"מ.
מקלפים גזר וחותכים עיגולים באותו עובי.

בתוך סיר בינוני ובו כוס מים מבשלים את הגזר מעט קודם, כי הוא מתרכך לאט יותר מהסלרי. מוספים את הסלרי, את שמן הזית - שלוש ארבע כפות, ומבשלים על אש קטנה כעשר דקות.

חשוב מאוד- לא להתחיל לראות טלנובלה תוך כדי- כי אם הסלרי מתבשל יותר מדי- פח האשפה האורגני מחכה לו. אפשר לבדוק עם סכין חדה בזמן הבישול.
מאוד ממליץ לזוגות הצעירים שרוצים להרשים את ההורים...

ב ת י א ב ו ן
ותודה לחיים. התעניינה נוריתאתר הקיבוץ

ש ל ו ם ר ב ,

כאשר קיבלתי לידי את תחזוקת אתר הקיבוץ, מצאתי שיש בו חלק המיועד להנצחת חברינו.

כשנכנסים לאתר, בדף הבית, במדור "יזכור", מצויות תמונות של כל נפטרי הקיבוץ על רקע סגול ללא פרטים.
חשבתי לנכון שיהיה מכובד לכתוב כמה משפטים על הנפטר/ת, אך אינני רוצה לעשות זאת בעצמי. אני מציעה למי שרוצה שאוסיף משהו על יקיריו להכין קטע לא ארוך, פחות או יותר אחיד שיכלול את מסלול חייהם בדרך מאוד מתומצתת, עד שלושת רבעי העמוד.

לקרובי הנפטרים חילקתי בדואר את דף ההנחיות, עם הפרטים הנדרשים וכן דוגמא כיצד ניתן לעשות זאת.


את החומר הכתוב אפשר לשים לי בתא הדואר בכתב ברור, או לשלוח לי לאי מייל: sarah@ein-shemer.org.il
תמיד אשמח לרעיונות חדשים בעלי אפשרות ליישום, ואעזור, אם אוכל, בכל שאלה.

ש ר ה א ב ל


ביום השלושים לפטירתה של
נחמה אלפרוביץ
נעלה על קברה
ביום שישי 21.12.07
בשעה 11:00
פריימריז
להנהלת הקהילה

בהמשך לאישור השיחה על מבנה הנהלת הקהילה החדשה, יבחרו 3 חברים/ות בפריימריז פתוחים.

אנו פונים לחברים/ות להציע את מועמדותם/ן.

החברות בהנהלת הקהילה פתוחה לכל חברי/ות עין שמר בכל הגילאים, אנו מצפים להיענות גבוהה.

החברים המעוניינים מתבקשים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים לרוני גלעד עד ל – 19/12/07.

יינתן יתרון לחברים בעלי רקע כלכלי.

דרושים
מכון תעבורות אמבר מעוניין
בעובד חצר+ חומרי גלם
דרישות התפקיד:
קבלת חומרי גלם למפעל
דגימת חומרי גלם והכנה למעבדה
בדיקה ויזואלית+ריח לחומרים.
הפעלת בורות קבלה.
תפעול מערך המחסנים.
בעל רשיון נהיגה למשאית מעל 15 טון, שופל, מלגזה.
עבודה במשמרות.
אחריות,אמינות, חוש טכני, נאמנות.
יכולת עבודה בצוות.
מוכנות להשקעה.

מועמדים מתאימים מתבקשים לשלוח קורות חיים למלי רוטמן.
פקס 6321477 או mali@ambar.co.ilקהילה תומכת

עקב השינויים עליהם מדברים רבות אצלנו, מצאתי לנכון להביא לידיעת החברים המצאות "סל שירותים", שצמח במילוא עקב צורכי הוותיקים הגרים בישובים מופרטים - ועליו פורסם ב"מילה במילוא". בכתבה מובעת גם שביעות רצון מרובה מהשירות עליו אחראי דוד עוז.


מטרת השירות לתת לחברים המבוגרים לחיות בביתם ולקבל תמיכה בנושאים פיזיים וחברתיים.
השירות כולל:
1. לחצן מצוקה שמחובר לקו הטלפון.
2. מוקד רפואי – ביקור רופא בבית המנוי 24 שעות ביממה, פינוי באמבולנס באישור רופא לבית חולים קרוב, מוקד ייעוץ טלפוני מאויש על ידי רופאים מומחים.
3. אב קהילה – שתפקידו לדאוג לקשר קבוע ושוטף עם חברי הקהילה לסייע בתחזוקת הבית, טיפול בתקלות יומיומיות, החלפת נורות, תיקונים קלים ועוד. בנוסף, הוא מסייע בהזמנת בעלי מקצוע: שרברב, חשמלאי, מנעול וכדומה ומפקח על איכות עבודתם ועל התשלום המבוקר תמורתה. תיווך עם גורמי חוץ סיוע וסיעוד בקהילה.

כל זאת תמורת 70 ₪ לחודש לבית אב.
ע ד י נ ה כ פ י רבריאות
תקנון האופטיקה שפורסם בעלון האחרון (שהנו חלק מסל הבריאות) – לוקה בטעויות. אנחנו מודים לחברים שהפנו את תשומת לבנו ובקרוב נפרסם תקנון מעודכן ומדויק יותר.
לאבישי ולניצן –

העלתם במאמריכם בעלון מהשבוע שעבר, היבטים רבים וחשובים שמן הראוי שיועלו לדיון פנימי במוסד מבואות עירון ובקיבוצים השותפים בו:
היבטים חינוכיים הנוגעים ליכולתה/ רצונה / תוקפה... של חברה קיבוצית שכמעט אינה מנהלת בתוכה עוד שיח ערכי ופעולותיה מוכתבות במידה גדלה והולכת על פי שיקולים כלכליים-קפיטליסטים, להמשיך להחזיק פנימייה שביסודה תפיסות הפוכות. היבטים הנוגעים ליכולתה של חברה כזו להקים מתוכה מחנכים שיזדהו, ידברו ויפעלו מתוך השקפת עולם שיתופית, סולידארית, אידיאליסטית, אקטיביסטית ועוד.
היבטים כספיים הנוגעים ליכולתם של קיבוצים עם מאפיינים כנ"ל, להחזיק בית ספר פרטי ללא עורף ציבורי של מועצה, לממן פנימייה יקרה שבה לנים מעטים ובעיקר תלמידי נעל"ה ועוד.
בדבריי שעוררו תגובות אלו, בקשתי להסביר למתקשים להבין מזה כעשור, מדוע חשוב והכרחי היה להקים את גוונים - בית ספר ציבורי עבור כל תלמידי המועצה. גם עבור אלו שאינם יכולים לשלם אלפי שקלים שכר לימוד [חובה, חינם] במבואות עירון [גם אם לא בגלל שאין להם, אלא רק כי זה לא מספיק חשוב בעיניהם], גם עבור אלו שאולי אינם מתקבלים [לא בגלל שאינם עומדים בקריטריונים, אלא רק כי אין מקום] וכו'.
אני מקווה שעל אף כל פרטי הפרטים רבי הפנים המרכיבים את הדיון, הרעיון הזה בדבר חשיבותו והכרחיותו של בית ספר גוונים – הובן.

עם סיום השביתה, שנת לימודים וחינוך טובה. לכולם.
סיגל דקל[
ביום שלישי האחרון, ביוזמה ברוכה של מספר הורים, נאספנו בפינת החי המשוקמת והאקולוגית לפעילות לכל המשפחה.
צוות מגדלור אשר יצר מקום מ-ש-ג-ע מפינת החי הכין את השטח עם מדורה, טבון ופינת ישיבה.

באו ילדים והורים רבים ויחד טפטפנו עם נרות, חקרנו כל פינה בשטח, ציירנו ובעיקר התכבדנו והכנו פיתות/מצות טעימות מאד, אותן טרפנו עם לבנה וחומוס.

לקינוח החגיגות הדלקנו נר אחרון של חנוכה על חנוכיה מאולתרת וחזינו בחליבה של העז החביבה שחיה לה עם חברותיה בפינת החי.
הפעילות הייתה מאד נעימה ורגועה.

לחברי מגדלור - עידית, עומרי, אורן ויוסי - תודה רבה על האירוח וכל העזרה. יצרתם פינת חמד נפלאה בלב הקיבוץ ואנו נשוב לפקוד אותה רבות.
תודה לטל אייזן המקסימה שבלב הארגון, לנווה תומר, לקרן וצפי שעל הבצק האיכותי, לרפי שפירא על המתכון ולכל הילדים וההורים שנהנו ועזרו.

חג שמח! גלי.

הסרט הבא בחוג לקולנוע
"כנפיים שבורות" \ 2002
במאי : ניר ברגמן

דרמה ריאליסטית שבמרכזה חמש נפשות, בנות משפחה אחת, המנסות לאחות את הפצעים לאחר מות האב ולחוות שגרה חיפאית חורפית, ללא הצלחה.
אם המשפחה, אחות מיילדת, עובדת במשמרות על מנת להצליח לפרנס את ארבעת ילדיה אך מחיר היעדרותה מהבית נופל על כל אחד מבני הבית כטרגדיה נוספת האורבת בפתח.
הבת הצעירה חרדה להינטש, הבן הצעיר בוחן גבולות הלכה למעשה, הבן הגדול נעלם אל עולמו הפנימי הבלתי חדיר והבת הגדולה נאלצת לתפקד כאמא, וברגע קטן של מרד, שוכחת את תפקידה, והמציאות, הקשה גם כך, הופכת למאיימת מתמיד.

ניר ברגמן בסרטו הראשון ועטור הפרסים מצליח לשרטט דיוקן אמין ומרגש של משפחה במשבר, המוצאת כוחות, דווקא מהמקום הכי נמוך, להתחבר מחדש ולהצליח מעט לעוף.

עם: אורלי זילברשץ, מאיה מרון, ניתאי גבירץ, דנה איבגי ועוד.
הסרטים הבאים: "הכלה הסורית", "אביבה אהובתי" ו"אדמה משוגעת".
להתראות ביום חמישי בשמונה.
נורית

שאילתא לוועדת תכנון

האם סלילת הכביש לבית הקברות הסתיימה?
אם כן, מה עם שולי הכביש?
האם שפיכת הבטון לתעלה היתה הכרחית?
ומה עם מהמורות האטה לביטחונם של התושבים?
תודה, ושיהיה יפה ובטוח לכולנו,
רעיה האולינג

משיבה רקפת זהר:

תודה לרעיה על הפניה. הנושא הועלה בישיבתנו האחרונה, ושאול סקר את ההתקדמות בנושא הכבישים והחניות. להלן סיכום הדברים:

לגבי הכביש לבית הקברות
הכביש עדיין לא גמור. צריך לסיים את השוליים והדבר יבוצע.
לגבי מהמורות האטה - המועצה תתקין פסי ברזל.
עמודי התאורה כבר הוחזרו ופועלים, ובקרוב יוחזר המחסום.
לגבי הבטון - סוכם עם שלמה ברכה, רכז הנוי, שניתן להוריד מהבטון בחלק העליון של התעלה, על מנת שלא יחנוק את הצמחיה.

בהזדמנות זו נעדכן לגבי החניות:
מתקדמת סלילת החניה בין החממה לסילו, תוך הקפדה על תכנון נוי ותאורה.
ברגע שתסתיים, תתחיל סלילת חניה גדולה ליד הנגריה הישנה.
בהמשך אמורה העבודה להתקדם בסדר שנקבע: חניה מול הדרן,
חניה מול מרקם וחניה ליד משק החי הישן – כל זאת בכפוף לתקציב שיישאר בידינו.שאילתא

אני לא יודעת אל מי לפנות אבל רציתי לשלוח שאילתא כללית:
עד מתי ימשיך ההרס שנעשה ע"י ילדי המוסד שאינם מעין שמר ברחבי הקיבוץ?
במשך כל היום מסתובבים החבר'ה בכל פינה, מעשנים, זורקים עטיפות ואוכל ואף מגדילים לעשות ושוברים ומחרבים פינות חמד שלנו, לדוגמה - גן יוסי.
הטרקטור מעץ הוזז וניזוק, הנדנדה הצהובה שבורה וההרס הכללי ניכר בכל.
אני מכירה בחשיבות המוסד ומאד אוהבת את המקום אבל נראה לי שהגיע הזמן להגיד "עד כאן". זאת לפני שהתייחסתי לנזקים והחדירה לפרטיות של החברים כשהחבר'ה יושבים ומעשנים על המרפסות ובגינות.
הגיע הזמן להפסיק "לזרום" עם כל גחמה מטופשת של בני הנוער ולהחזיר קצת כבוד לסביבה ותושבי המקום.

בשמי ובשם חברים רבים שאכפת להם, גלי.

תגובת רונן דרורי רכז המוסד
השכנות הצמודה בין המוסד לעין שמר יש בה גם היבטים של מטרד. המטרד מתעצם לנוכח העובדה שאין גבולות ברורים לשכנות זו.
ילדי המוסד "עוברים" בעין שמר על מנת להגיע לאולם הספורט וכמו כן ילדי המוסד מוזמנים על ידי עין שמר לכל בו ולחדר האוכל לרכישת שירותים מהקיבוץ.
לצערי הרב חניכים רבים מנצלים את הגבולות הלא ברורים לשהייה מיותרת שפוגעת בפרטיות החברים וברשות הרבים.
על הנהלת המוסד והנהלת הקהילה בעין שמר לגבש מדיניות ולהחליט על אמצעים ודרכים לצמצם את המטרד.
השינוי כרוך בהסברה, חינוך ואמצעים ארגוניים נוספים.
אקח על עצמי להזמין פגישה לקידום הנושא.
רונן דורי
מנהל מבואות עירוןנ ר ז י כ ר ו ן

חיה אשכולי 20.12.1988
גצל ארליכמן 25.12.1974
שמואל זמיר 28.12.1981
יהודית בלוך 28.12.1999
לוי אדיב 29.12.1997
דדי מאסטרו 30.12.1997
אליהו כפיר 30.12.2005החבר'ה שוב נכנסו למועדון

מילא לקחו את הוופלות
אבל למה גם את הכלים?
הגיע הזמן שתחדלו מכך.
מ ר י ם ש .ג ש מ י ם
שני ימי גשם היו השבוע. בראשון ירדו 27.5 ובשני 23 מ"מ. ס"ה עד עתה 210 מ"מ.

מזל טוב!
לרבקה שדה להולדת הנכד
תמיר בנם של מיכל ומאיר
אח לליהי ורון.
ברכות לכל המשפחה

מהמטבח לרגל חופשת חג הקרבן של המוסלמים, אנו זקוקים למתנ-דבים לרחיצת כלים בשבוע הבא, בימים רביעי, חמישי ושישי (19,20,21) .
נ א ל פ נ ו ת ל מ ר ת ה

במידה ולא יהיו מתנדבים, לא נוכל לקיים את ארוחות הצהריים בימים אלה ועל כך תבוא הודעה.

ח ו ר ף ח כ ם
פתיחה חגיגית של העונה התשיעית
ביום שישי הבא 21.12
בשעה 21:00

נדידה חובקת עולם
ציפורים, יונקים וכל מה שזז...

מזווית הראייה הייחודית של צלם
ה-National Geographic
אייל ברטוב
ההרצאה מלווה בצילומים
ובסרטונים קצרים. מומלץ מאד!

לרוץ
עם מתבגרים

בכל שבוע ביום חמישי אנו, ההורים והצוות החינוכי ממשיכים להיפגש עם שלמה ברלב.
המפגשים מרתקים ומעניינים.
במפגש האחרון שוחחנו על השקפת העולם החינוכית החדשה, שיש תלות הדדית בין מערכת החינוך לבין המשפחה והקהילה.

הורים שלא הצטרפו למפגשים הללו מוזמנים.


השקפת העולם החינוכית החדשה:
* יש תלות הדדית בין המערכת החינוכית
לבין המשפחה והקהילה.

* יש לראות את המערכת החינוכית
כמערכת פתוחה, שבה כל הגורמים
שותפים ואחראיים לתוצר הסופי.

* אין פה מצב של תחרות, כי האינטרסים
בבסיסם הנם טובת הילד – כלומר,
משותפים. הצלחתו של האחד תלויה
בהצלחת השני.

* אנו שולטים בהישגים שלנו.

* כבוד לזולת ואמונה ביכולת של כל אחד
להתפתח באופן מתמיד.

* גישה אנטי-תיוגית ואנטי-דטרמיניסטית
ליכולות שלנו ושל זולתנו.
* יש צורך בהכשרת תשתית משותפת לגבי
תפיסות עולם, מיומנויות, כלים ובניית
נורמות ותהליכים לשמירתן.

* שינוי העמדות יביא ליצירת תהליכים,
נורמות, מבנים וכלים, שישפרו משוב
ותקשורת רב-כיוונית ופתוחה בין כל
הגורמים.

* מערכת בריאה היא מערכת שיש בה
דיפרנציאציה ואינטגרציה. כלומר, יש
לקבוע מהם גבולות הסמכות והאחריות
הבלעדיים של ההורים, של המחנכים
ושל החניכים, ומהן נקודות המפגש
והשיתוף ביניהם: במידע, בקבלת
החלטות ובעשייה.

* כל אחד מן השותפים צריך לשכלל
ולפתח את התפקוד שלו בתחום שעליו
הוא אחראי.

אמיר, ענת וסמדר
יכולת עבודה בצוות.
מצפים להיענות גבוהה.

07/01/2007

עדיף מאוחר מאשר....

לך חנה יגודה היקרה
שעשית תפקידך כסדרנית רכב עם המון צלצולים -
רוצה להגיד לך: כל הכבוד, איך עמדת בכל הלחצים בהבנה ניכרת ותמיד תמיד נסית את הכי טוב למען החבר.
המון תודה לך חנה.
ולפנינה בתפקידך החדש, חזקי ואמצי

ז'קלין ברכה


ל מ כ י ר ה
מזגן מפוצל 1.5 כ"ס
לפרטים 052-8908908

תערוכת "מסורת..."
עבודת טלאים מיניאטוריות בטכניקות מסורתיות
גלריית גן שמואל
29.12.07-5.12.07
שיחות טלפון
שימו לב, מדי פעם עלולה להירשם שיחה מאוד ארוכה של בזק מביתכם. אם אכן יש חריגה כזו שאינה מוכרת לכם בחיוב הטלפון שבדף התקציב – פנו אלי כדי לקבל דף לפירוט שיחות.
ג ד י ג ל ע ד


חורף חכם
ע ד כ ו נ י ם

אנחנו, עושים מאמץ להביא לחורף חכם את תמר גולן.
תמר גולן היא דוקטור באונ' ב"ש ועיתונאית בכירה במעריב, אפריקנרית ותיקה, ותיקה.
היא הייתה השגרירה הראשונה שלנו באנגולה, ולא מזמן יצאה ספרה הנהדר: "גורילות ודיפלומטיה", אותו כתבה בשיתוף עם תמר רון זיאולוגית העובדת באפריקה מטעם האו"ם.
להפתעתנו תמר מתגוררת בקיבוץ להב, והיא אפילו שכנה של יאיר שגם יעזור לנו בנהיגה הלוך וחזור ועוד יותר לשכנע את תמר שעדיין לא נתנה הסכמתה הסופית.

אז מי שיכול להשיג את הספר ולקרוא בו לפני ההרצאה יבורך. יש לה גם ספר נוסף מצוין בשם "אפריקה אפריקה".

זהו. הפעם איננו עוסקים בהפרטה, לא בבחירות למועצה, אלא סתם סתם ברומו של עולם.

יוסי בן מיור ושלומית תומר


מסעותיי
הוצאתי מהדורה נוספת לספרי "מסעותי אל מחוזות החך". המעונינים לרכוש ספר כמתנה לקרוביהם או לעצמם מוזמנים לפנות אלי. רפי


אירוע מיוחד ב"מקום של יוגה"

"סאוויטה"
סדנא מעמיקה ואינטימית המתאימה לכל הרמות!
יום ד', 12.12.2007,
בין השעות 18:00-21:00
(במקום השיעור של הני)

"סאוויטה" היא שיטה מקורית המעניקה חוויה ייחודית, המחברת לאנרגיות הפנימיות ויוצרת הרמוניה בעזרת מנטרות, מוסיקה חיה וטכניקות מיוחדות מהיוגה הקלאסית. סאוויטה יוגה פותחה על ידי גייזה טימצ'ק ואיבו סדלצ'ק, מורים ליוגה ומוסיקאים מסלובקיה וצ'כיה, המשלבים צלילים עילאיים עם תרגול היוגה בדרך מיוחדת ובעלת עוצמה.
הסדנא תכלול: תרגול אסנה, נשימת הצ'קרות, מנטרה פרנהימה, ויוגה נידרה; שיטות הקושרות יוגה עם החיים, המשלבות מנטרות לשם טיהור ושיווי משקל בין הגוף, הנפש והרוח. והכול מלווה במוסיקה חודרת את נימי החיים שלנו ומזרימה אושר גדול.

המחיר: 100 ₪

הרשמה מראש חובה אצל הני! מספר המקומות מוגבל.
האתר של "סאוויטה": http://www.savita.cz/index/eng/savitajoga
לרועי פר
ילינג סגן הרב"ש

תודה גדולה על העזרה והסיוע הרב שהגשת באירוע הפריצה
למשרדי הקהילה.
היית קשוב לכולם, סיעת רבות
ועשית המיטב.

יניב שלום והנהלת הקהילהחופשת חנוכה מסתיימת ביום ראשוןב מ ש ק
בימים אלה מתבצעות ממזרח להאנגר מוזיאון הטרקטורים ומדרום למבנה 'קוקימן', עבודות ההקמה של האנגר שני למוזיאון הטרקטורים.
המוזיאון גייס את התקציב להקמה מתרומות וממקורותיו. התכנית אושרה בועדת תכנון כבר לפני שנה וכעת כאשר יש בידינו היתר בניה והושג המימון מתבצעת העבודה
נמסר ע"י יואב דרורי


לגלי יגודה
תודה על שיתוף פעולה, ועבודת צוות טובה ונעימה. נתראה בשנה הבאה.
כ ר מ י ה


הספר מגיע ביום שני הקרוב
ההרשמה על הלוחלאיתי החשמלאי
תודה רבה על תיקון התקלה בחשמל
במשך השבת.
עזרת לנו מאוד.
צוות המטבח


שאילתא

אני לא יודעת אל מי לפנות אבל רציתי לשלוח שאילתא כללית:
עד מתי ימשיך ההרס שנעשה ע"י ילדי המוסד שאינם מעין שמר ברחבי הקיבוץ?
במשך כל היום מסתובבים החבר'ה בכל פינה, מעשנים, זורקים עטיפות ואוכל ואף מגדילים לעשות ושוברים ומחרבים פינות חמד שלנו, לדוגמה - גן יוסי.
הטרקטור מעץ הוזז וניזוק, הנדנדה הצהובה שבורה וההרס הכללי ניכר בכל.
אני מכירה בחשיבות המוסד ומאד אוהבת את המקום אבל נראה לי שהגיע הזמן להגיד "עד כאן". זאת לפני שהתייחסתי לנזקים והחדירה לפרטיות של החברים כשהחבר'ה יושבים ומעשנים על המרפסות ובגינות.
הגיע הזמן להפסיק "לזרום" עם כל גחמה מטופשת של בני הנוער ולהחזיר קצת כבוד לסביבה ותושבי המקום.

בשמי ובשם חברים רבים שאכפת להם, גלי.
פעילות חנוכה
לכל המשפחה

ביום שלישי הקרוב 11.12
בשעה 16:15
בפינת החי האקולוגית

נאפה פיתות על טאבון, נעשה טפטופי נרות, מדורה,
יצירות טבע שונות וכמובן נתכבד ונדליק נר של חנוכה.
מוזמנים ילדי עין שמר והוריהם.
הפעילות בחסות התרבות, מגדלור וקבוצת הורים פעילים.הודעה מהפאב:
החלטנו לשנות את שעות הפתיחה של הפאב.
מהיום (שישי) הפאב ייפתח בשעה 21:45 וייסגר סביבות חצות.
אנו מזמינים את כל החברים והצעירים ליהנות מהאווירה הייחודית ומשתייה איכותית.
בסוף החודש, ביום שישי 28.12 תתקיים בפאב מסיבת "NEW YEAR" נוצצת לכל הקיבוץ - תתכוננו!
להתראות, הצוות.

חורף חכם - מתחילים ביום ראשון (9.12)!
החוגים הנפתחים הם:

"לימוד והכרת אקסל למתחילים"
עם יאיר קצנלנבוגן (יום א' 19:30)

"חורזים תכשיטים" עם יהודית גרוסברג (יום א' 20:30)

"שיישאר בינינו - מפגשים בין ילדים" עם עלווית מרקם
(יום ב' 17:00)

"לאן אני צריכה לנסוע - הרי אני כבר כאן?!" עם עלי אלון
(יום ג' 20:00)

"מצפון תפתח הרעה" עם אדם זרטל (יום ד' 18:00)

"צופים ומפרגנים לקולנוע הישראלי" עם נורית קישיק
(יום ה' 20:00)


אנו מאחלים הצלחה לכל המנחים והרבה הנאה והעשרה לכל המשתתפים!
על גבי הלוח בחדר האוכל ייתלו עדכונים והודעות במשך החורף - הקפידו להתעדכן!
ניתן לפנות בכל שאלה ובקשה לצוות החורף: שלומית תומר, קובי גרוסמן, מרים שנפלד, אוריין גנדלמן, וגלי יגודה.

30/11/2007

ע ד כ ו נ י ם

אתר הקיבוץ
כתובת המייל של שרה אבל
sarah@ein-shemer.org.ilדברי דואר
בהוראה שניתנה בשבוע שעבר בקשר לתעריפי דואר ישראל צריך להיות
דברי דואר לחו"ל ללא כתב חבילה
• עד משקל 500 גרם חבילה או צרור על חשבון הקיבוץ
• מעל 500 גרם – ע"ח החבר
• מכתבים רגילים לחו"ל – ע"ח הקיבוץ.

למנוע גלישה מהסיר
יש תבשילים שאוהבים לגלוש החוצה מעבר לקיבולת הסיר בו הם מתבשלים, בעיקר בזמן רתיחה חזקה. בעיקר כאלה שמעלים קצף קל. למשל - אורז, פסטה, אפונה יבשה וכו'.

הפטנט לוקחים חתיכת חמאה, או מרגרינה מורחים שכבה דקה על שולי הסיר, בצד הפנימי שלו. רק קרוב לשפה.
המים שיטפסו עד לשם ויתקלו בחומה השומנית, לא יוכלו לטפס מעליה, ולגז שלכם שלום..ה צ מ ד ה
התבשרנו השבוע שמחיר הנסיעה ברכב עודכן בהתאם להתייקרות. ראוי להזכיר בהזדמנות זאת שמדד היוקר עלה בעשרת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-אוקטובר) בכ- 25%.
תקציב ב' בו מרוכזים עיקר חסכונות החברים, לא עודכן בהתאם. כלומר, יש שחיקה רצינית הדורשת תיקון מיידי.
ה צ ע ת י : 1 . החזרת ההצמדה למדד גם לתקציב ב'. 2. עידכון התקציב בהתאם להתייקרות.
ע י ד ו

דרושים
לאחד ממפעלי גרנות
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות .
ניסיון בתחום לקוחות + ספקים. ניסיון בעבודה עם תוכנת "מעלה" – יתרון. משרה מלאה.
לפרטים 04-6221101/2
Gran2@ors.co.il

לחברה תעשייתית
דרוש כלכלן/ית:
הכנת תקציב וביצוע בקרה תקציבית/תמחיר/ דוחות מעקב וביצוע בקרת מלאי/ בדיקות כלכליות/ תואר ראשון בכלכלה.
קורות חיים לGran2@ors.co.ilנ ר ז י כ ר ו ן


דוד ליפסקי 12.1926
זלמן גולדברג 12.1930
לוי שוסטק 12.1933
אלי הררי 1.12.1984
דוד צחור 5.12.1975
יצחק בן אברהם 7.12.1974
משה מור 8.12.1984
לנה גרוסברג 12.12.2001
נחמיה דגאי 13.12.1990
חיים גנדלמן 14.12.2006
באים והולכים:
נכנסו לעצמאות כלכלית:
ניתאי בן דור, גילי אבל, סנונית ליס,
רז בן פורת, אורטל גלעד, נועם גבע,
אדם גרוסברג
יצאה לי"ג : בר דנון.


ה ז מ נ ה

ביום שישי 30.11.2007
בשעה 10:00-12:00
יתקיים בחממה מפגש ייחודי עם העיתונאית והסופרת המצרית
מונא אלתחאוי
אשר מבקרת בארץ לרגל מלאת 30 שנה לביקורו של הנשיא סאדאת.
מונה מתארחת אצל קובי הוברמן מגבעת עדה ושניהם ינחו בחממה מפגש שיעסוק בנושאים הבאים:
• תמונת מצב במזרח התיכון יום אחרי אנאפוליס.
• תמורות בעולם הערבי ובמעמד הנשים.
• דרכים לקידום הבנה אזורית בין ערבים וישראלים צעירים.

ההרצאה בשפה האנגלית.
כ ו ל ם מ ו ז מ נ י ם !ק י ט ו ר
אני יוצא לקורס וויפאסנה ל- 11 יום.
מ- 3.12.07 עד 14.12.07
בתקופה זו איש הקשר יהיה אילן יגודה והוא יפעיל גורמים נוספים בהתאם לסוג התקלות. נאחל שלא יהיו.
י ו א ל ג ר ו ס ב ר גליהב בן דור
ורועי אפשטיין
המתגייסים לצה"ל
שיהיה לכם גיוס קל עם הרבה חוויות טובות
ושיעבור מהר ובהצלחה!

מאחלים ועדת צעירים וקשר

לקיבוץ עין שמר
תודה על השתתפותכם הערה והחמה באירוע לכבוד הוצאת ספרי
"כשכל החרציות פורחות"
התרגשתי מאוד מהפרגון, התמיכה וההערכה שהבעתם כלפי ספרי .
וגם במובן זה- לעין שמר תמיד תהיה משמעות של בית בלבי.

מינה גת


ב ר י א ו ת
סל הבריאות מונח ליד תאי הדואר לנוחות החברים הרוצים לקרוא שוב ולהעיר הערות.
חורף חכם
ע ד כ ו נ י ם
ההרשמה למחזור הראשון של החוגים בעיצומה ויש שני שינויים קטנים:
 החוג של עלווית מרקם "שיישאר בינינו - מפגשים בין ילדים" מתקיים במרכז אנפה ולא במועדון.
 החוג של מרלן ושלומית "על אחת כמה וכמה" סריגה במסרגה אחת עובר למחזור השני בימי ראשון בשעה 17:30.
אנא הכניסו את פתקי ההרשמה לתיבת החורף עד יום ג' 4.12.
שיהיה לנו חורף חם! הצוות.


מפגשי בוקר
לאחר מחשבה רבה ולאור ההיענות המועטה למפגשים החלטתי לשנות גישה.
למשך תקופת חוגי חורף חכם לא יתקיימו מפגשים ולאחריהם יתקיים מפגש אחת לחודש בשעות אחר הצהריים.
אני רוצה להודות לחברים שהגיעו והשתתפו ולאלו שנענו ברצון לבוא ולשתף בתחומי חייהם. תודה למרים שנפלד על האירוח המזמין במועדון ונתראה בהמשך. גלי.


לשושי –

תודה על הסופגניות הטעימות להן זכינו ממך בקבלת שבת. היה מעולה!
מ ר י ם ש.

ת ו ד ו ת
לקיבוץ עין שמר ולצוות בית דורות –
רצינו להגיד תודה ענקית מעומק הלב – בשמה של אמא ובשמנו.
על שנים של טיפול מסור ואוהב, על מקום שכולו שמירה על כבוד האדם ורווחתו באחרית ימיו. על בית שהוא סמל לאנושיות ומסירות.

התרגשנו מאד מהלוויה היפה והמכובדת שערכתם לאמא ומקבלת הפנים הנעימה במועדון לחבר.
בתקופה שבה חלק גדול מהערבות ההדדית בקיבוצים קורסת, התפעמנו לגלות בית קיבוצי חזק, חם ואוהב, עם אנשים טובים כל כך המתנדבים לסייע.

מודים ומעריכים מאוד.

נחמיה,דליה ושלומית


תודה לאייל תומר
על שנים של תרומה, עשייה, חשיבה כחבר בהנהלת מש"א.
מאתנו חברי הנהלת מש"א.


ביטחון

גניבות
בשבועיים האחרונים אנו עדים לגל של התפרצויות וגניבות בשטח הקיבוץ.
אני מבקש מכל החברים לדאוג לא להשאיר ברכבים הפרטיים רכוש בעל ערך או תיקים.

כמו כן יש לנעול אופניים ליד חדר האוכל וגם ליד הבתים.
במשך היום כדאי לסגור את הבית ואת החלונות.ביום שישי שעבר, לפנות בוקר (בין השעות 3:00 ל- 6:00) נגנב רכב יונדאי 51 חדש, שאפילו לא הספקנו לחנוך אותו כראוי.
כל מי ראה, שמע, או יודע משהו שיכול לעזור בחקירה – מתבקש להודיע לי לנייד, או להשאיר פתק בתא הדואר.


סגן רב"ש חדש
בשבועיים האחרונים נכנס לתפקיד סגן רב"ש רועי פרילינג. בכל מקרה בו אינני זמין עקב עבודתי השניה במד"א, אתם מוזמנים להתקשר אליו לנייד.

תזכורת
רב"ש יניב שלום
057-2207185
מקוצר 8155
סגן רב"ש רועי פרילינג
057-8746323


חדר ביטחון
בשבת האחרונה הפכנו את מקלט הנגריה לחדר ביטחון. מעתה בשעת הצורך זה מקום ההתאספות.

י נ י ב ש ל ו ם

מכונת צילום
בחדר העלון מכונת צילום משוכללת והזקוקים לצילום מוזמנים לבוא.

כדאי להתקשר לפניכן לוודא שאני נמצאת במקום. יש להימנע במידת האפשר מלצלם בהנהלת החשבונות או אצל נוגה.
נ ו ר י ת

טיול+60

מספר הנרשמים לטיול לדרום עדיין לא מבטיח את קיומו של הטיול. מי שחושב לצאת אליו – מתבקש להירשם במהרה.

ד ל י ה ב ר כ ה


קהילת מגדלור חוגגת יומולדת שנה!

בגוס פאב, היום, יום חמישי, בשעה 21:00
[מתארחת להקת "רעיון טוב"...
כ ו ל ם מ ו ז מ נ י ם !

22/11/2007

עלון 47

משלוח העלון
לכל מי שיש עניין לשלוח את העלון לבני משפחתו באינטרנט, מוזמן להעביר את כתובת המייל שלהם אלי, והעלון ישלח מדי שבוע.
מי שסיים את קריאת העלון והעלון במצב טוב, מוזמן להכניסו לתיבת הדואר של העלון או הארכיון.
ת ו ד ה - נורית
מהמרפאה
ה ו ד ע ה מ ש מ ח ת ! ! !

כפי שרבים כבר שמו לב אנו שמחים להודיע כי סברין גרה חזרה למרפאה.

סברין תעבוד יומיים בשבוע ואנו מאחלים לה ולנו ששני הצדדים יחדשו ימיהם והנאתם ההדדית – כקדם.

לסברין נאחל – ברוכה החוזרת.

מצוות הבריאות והמרפאה


מזל טוב!
לליאת ולקובי תוינה
להולדת תמר,
אחות לתמיר ואלונה
ברכות לכל המשפחה!

הרצאה בחפצ-חן

ביום חמישי הוזמנה להרצות בחפצ-חן שלומית עירון מברקאי, העוסקת בייצור מוצרי טיפוח טבעיים. בין היתר עדכנה שלומית בדברים שכדאי לדעתם כאשר משתמשים בסבון ובקרם.
יש לקרוא את התוויות ולהימנע מהמוצרים הבאים:

שמן מינרלי petrolaum (mineral oil) - קיים במרבית הקרמים וגם בשמן תינוקות. מקורו בנפט והוא מונע מן העור את השמנים הטבעיים שלו ולכן גורם ליובש ולהזדקנות העור בטרם עת. מפריע לסילוק רעלים ויכול לגרום לאקנה ובעיות עור אחרות.

Isopropyl – מצוי בקרמים לגוף, לידיים, באפטרשייב ומוצרי שיער ובשמים. זהו רעל העלול לגרום לכאבי ראש, בחילות, הקאות, הוא מיבש את השיער והעור ויוצר סדקים המעודדים צמיחת בקטריות.

SL – סודיום לוריאל סולפט – מצוי בשמפו, מרכך, משחות וקרמים. יכול לגרום לגירוי בעיניים, לפריחות, קילופים ונשירת שיער. בשילוב עם חומרים אחרים יכול להפוך למסרטן. חודר בקלות לעור ועלול להצטבר באברים פנימיים.

DEA, TEA, MEA - חומרים הגורמים לתגובות אלרגיות. מגרים את העיניים ומייבשים שיער ועור, עלולים לגרום לסרטן כליות וכבד.

למי שרוצה להדביק על המקרר
* שמן מינרלי petrolaum (mineral oil)
Isopropyl *
SL* – סודיום לוריאל סולפט
DEA, TEA, MEA*


תמונות החברים באתר הקיבוץ

בכוונת בוני אתר הקיבוץ לפתוח אפשרות להזמנת תמונות דרך המחשב אותן אני מצלמת באירועים השונים של הקיבוץ.
אך לשם כך יש צורך באישור של כל אחד ואחד מהחברים לאפשר לי לפרסם את תמונותיו הפרטיות שלו.

האתר של הקיבוץ יחולק לשניים:

הראשון – הוא פתוח לכל מי שרוצה בכך ובהן יפורסמו תמונות כלליות מחיי הקיבוץ שצולמו על ידי, או ע"י אחרים וניתן יהיה להזמינן.

השני – פנימי, אליו ניתן להיכנס רק לבעלי קוד.
התמונות שיפורסמו בו, יהיו התמונות אותן הייתי תולה עד לאחרונה בחדר האוכל - פרטיות וכלליות.

איכות הצגת התמונות באתר היא נמוכה, אך המזמינים יקבלו תמונה באיכות גבוהה יותר.

כדי לאפשר לפרסם או לאסור את הצגת תמונתכם, אכניס לתאי הדואר פתק למתן רשות או איסור.
מי שלא ישיב, אראה זאת כהסכמה.

תודה על שיתוף הפעולה – לפנינה גלעדתוכנית חדשה לבני הנוער בעין שמר

בשבועות האחרונים קיימנו סדרה של ארבעה מפגשים בהשתתפות הצוות החינוכי - אמיר תומר, סמדר שם טוב, וענת גרוסמן ונציגי הקהילה – איילת וחמי. את המפגשים הנחה שלמה בר-לב מגן שמואל. מטרת המפגשים הייתה להתמודד בעזרת איש מקצוע, עם קשיים ובעיות שעלו בקרב בני הנוער שלנו.

מהר מאוד התברר לנו, שהתנהגותם של בני הנוער היא רק סימפטום למצב בו הם ואנחנו נמצאים: חוסר בהירות בהגדרת התפקידים של הקהילה, הצוות החינוכי וההורים. לא ברור של מי האחריות ובאיזה תחומים. הקשר של בני הנוער לעין שמר רופף מאוד. אין הסכמות כיצד יש להגיב על התנהגות בלתי מקובלת אצלנו, או התנהגות שהיא עבירה על החוק.

החלטנו לצאת לדרך, ובעזרתו של שלמה בר-לב – פסיכולוג חינוכי וקהילתי, ליצור ביחד תוכנית שמטרתה גיבוש תהליך מוסכם לחיברות (סוציאליזציה) של בני הנוער בעין שמר 2008.

לשם כך אנחנו מזמינים את ההורים להשתתף בעשרה מפגשים עם שלמה בר לב.

חשוב חשוב חשוב!!! שתבואו למפגשים – הורים יקרים.
אתם תצאו נשכרים וכולנו יחד נצא נשכרים!

ו ע ד ת מ ו ס ד


לפניכם מכתב ההזמנה להורים:


הזמנה להשתתף במפגשי "מעגלים"

אנו שמחים להזמין אתכם להשתתף במפגשי "מעגלים", סדרה בת עשר פגישות שנושאה, הורים, מתבגרים ומשפחה. מנחה הסדנא יהיה הפסיכולוג שלמה בר-לב, מנהל מכון בר לב מגן שמואל.

מה המיוחד במפגשי "מעגלים"?
כל הורה שאני פוגש מביע את שאיפתו שלילדיו יהיה "הטוב ביותר". איך עושים את זה?

מה שהילד סופג בבית הוריו משפיע על חייו כמבוגר יותר מכל גורם אחר. משפחה טובה המספקת אהבה בלתי תלויה, כבוד, הדרכה יחד עם חוקי חיים (גבולות) וחיבורים חברתיים – מחזקת "שורשים", מייצבת ומכינה את האדם להתמודדויות הנכונות לו בחיים. מאידך, משפחה דלה, שאינה מספקת לילדיה בסיס חשוב זה, יוצרת חסך שקשה מאוד להתגבר עליו במהלך החיים.

תוכנית "מעגלים" הינה אחד האמצעים המסייעים למניעת חסך זה.

להיות הורה בימינו זו משימה לא קלה. האחריות לגידול משפחה מאוזנת ויציבה הנה גדולה. ההורים נתונים במלכוד בלתי פוסק בין הרצון להקנות עצמאות לילדים ובו בזמן להגן עליהם מכל פגע. לפיכך הם מטלטלים בין הגבלת-יתר של ילדיהם בדרכם לרכוש ניסיון ועצמאות, לבין מתירנות יתר מלווה בדאגנות. תהליך זה מלווה בקונפליקטים, בעיות, ואי הבנות בין ההורים למתבגריהם. בעיות תקשורת, משברים בין-אישיים ולחצים במשפחה, נראים לעתים כחסרי סיכוי לפתרון.

חברים ולחץ חברתי מתחרים בהשפעת הבית. בעידן של אי יציבות ואי וודאות, של ערכים המשתנים תכופות בחיי המבוגרים והילדים, על המשפחה להתמודד גם עם סיכונים כבדים כמו שימוש בסמים, מין מתירני ובילויים פרועים. אין זו המשפחה והסביבה ה"נורמאלית" שבה גדלנו. אנו לא קיבלנו חינוך והכשרה מכינים להתמודדות עם סוגים כאלה של בעיות, והשאלה חוזרת ומטרידה: "מה עלינו לעשות?"

מפגשי "מעגלים הנה תוכנית למשפחות "נורמליות" המוכנות להשקיע מאמץ כדי לשפר את התמודדותן עם גיל ההתבגרות.
• השתתפות בתוכנית מכוונת לפיתוח מודעות להיבטים המורכבים של חיי המשפחה המודרנית.
• לחיזוק תחושת השייכות המשפחתית אצל כל בני המשפחה.
• להקניית דרכים חיוביות של תקשורת משפחתית
• להקנות כלים להתמודדות עם מצבים של חרדה ואי-ודאות מתמשכת עקב המצב הביטחוני והכלכלי.
• ללמוד לחבר את המתבגרים למציאות הקיבוצית המשתנה.
• להקנות דגמים יעילים של פתרון קונפליקטים והתייחסות לזולת ולחיים.

הורים לומדים להעריך מחדש את הייחודיות של מתבגריהם, והמתבגרים את זו של הוריהם. הורים מפתחים מיומנויות חדשות לפתרון בעיות במשפחה ולהתמודדות עם בעיות חינוך בבית ומחוצה לו.
מפגשי מ"מעגלים" מציעים לכם הזדמנות להיטיב את חייכם וחיי משפחתכם!

מ צ פ י ם ל ר א ו ת כ ם ,
הנהלת הקהילה וועדת מוסד
ושלמה בר-לב


תוצאות
הצבעת קלפי
לסעיפי שיחת הקבוץ מ- 10.11קבלה לחברות
יסמין בן מיור-גבע
בעד - 189 נגד - 11 נמנע - 6


הכנסת המטבח המשותף
לעין שמר

בעד- 55 נגד – 130 לא ענו\ נמנעו - 24

חברי ההנהלה הכלכלית במסגרת "שמר- אגודת חברים"

נבחרו: לימור גרוסמן- 145
מארק ברצלבסקי- 117
אורי ליס- 93

דרושים

לחברה בתחום המידוף התעשייתי דרוש/ה מנהל/ת ייצור:
• יכולת ניהול צוות של 30 עובדים
• רקע טכני וניסיון בתחום האחזקה
• נכונות לשעות עבודה מאומצות
• ניידות חובה.

קורות חיים לדוא"ל Gran2@ors.co.il

לחברה פרמצבטיקה
דרוש חשמלאי/ת מוסמך:

* בעל ידע בבקרים מתוכנתים – יתרון.
* ניסיון בתעשייה –חובה
* שעות עבודה 7:30-16:30 (+נוספות)

קורות חיים ל Gran2@ors.co.il
חדרה רמב"ם 29 טל' 04-6221101/2
פקס: 04-6221103


יש לנו אתר
השקת אתר הקיבוץ מתעכבת ותתקיים באמצע דצמבר.
בינתיים כל מי שרוצה לראות מה יש בו כרגע יכול להגיע אליו בהקשת "קיבוץ עין שמר". לחיצה זו תכניס אתכם לאתר.
באתר נושאים רבים, כרגע החשוב ביותר לוח מודעות ופתוח סגור (שעות פתיחה וסגירה בענפי השרות) כדי להגיע לשם עליכם לפתוח את הלשונית "פנימי לחברים".
כל בקשה או שאלה או הצעה אפשר לשגר לאי מייל שלי:
sarah@hin-shemer.org.il אני מתפעלת את האתר ואשמח לכל רעיון.
תודה ובהצלחה שרה אבל

אירועי תרבות
לצורך תערוכה חדשה במוזיאון החצר, אנו מחפשים תמונות הקשורות לאירועי תרבות שהתקיימו בעין שמר, או בקיבוצים אחרים:
מופעי מוזיקה, שירה בציבור, מקהלות, כלי נגינה, זמרים וזמרות, קהל וכו'...
נא לפנות לטובית או זמיר.
ת ו ד ה

הזמנת רכבים
אמנם אני פחות משבועיים בתפקיד, אך ברצוני ליידע את המשתמשים ברכבי הקיבוץ על שני שינויים שעשיתי ובינתיים לא שמעתי תלונות.

1. במשך כל השבוע אני עושה את סידור הרכבים בין השעה 11:00 ל- 13:00 לפי הזמן שעומד לרשותי, מתוך תקווה שאצליח להתארגן ולשחרר את הסידור עד השעה 13:00.
אם לא יסתדר, אשחרר בין 14:30
ל- 15:00.

2. את הרכבים לסוף השבוע אני מתכוונת לשחרר כבר ביום חמישי עד השעה 15:00.

לאחר שחרור הסידור אפשר להזמין עצמאית על פי מצבת הרכבים הפנויים.

אני אשתדל מאוד להיענות לכל ההזמנות, אך לא תמיד זה אפשרי – קבלו זאת בהבנה.

ו י ש ל י ש ת י ב ק ש ו ת :
אנא הזמינו רכב לשעות שאתם מתכוונים לנסוע, עם טווח ביטחון סביר להחזרת הרכב.
כאשר הנכם מחליטים לא לנסוע, אנא בטלו את הרכב שרשום עבורכם. אולי מישהו מחכה לרכב פנוי.

פ נ י נ ה ג ל ע ד

ת ו ד ה

אני רוצה להגיד תודה מקרב לב ליואל שנחלץ לעזרתי, ביום שני בגשם הגדול, כשדירתי הייתה מוצפת במים והייתי אובדת עצות. הוא נענה ללא שאלות, רטוב מעבודה אחרת, עלה על הגג בגשם החזק ושיחרר את המרזב.
תודה גם לאיתי החשמלאי ועומר האולינג שעזרו לטפל בתקלה בחשמל ברוח טובה.
ר ו ת ע צ מ ו ן

ה ב ה ר ה

בעקבות כתבתו של רפי מהשבוע שעבר בנושא הבחירות במועצה אזורית מנשה,
שבה הכניס אותי כחתום על רשימתו –
כתומך מוצהר של יעקב בכר, הריני מביע כאן את מחאתי על האופן בו שורבב שמי כאחד התומכים הפעילים והמוצהרים של יעקב.
אני מעורב שנים בענייני המועצה הנוגעים בין עין שמר והמועצה, וגם עבדתי מספר לא קטן של שנים במועצה. הריני מכיר את יכולותיו של אילן שדה ופעולתו בראשות המועצה משך שנים רבות, שבהם עבדנו בשיתוף פעולה וביחסים טובים והוגנים לטובת עניינים משותפים.
ולמרות כל זה, הבחירות למועצה הן מעניינו האישי והפרטי של כל תושב ומי שרוצה להצהיר על עצמו כתומך של מועמד מסוים – זכותו. ומי שלא עושה זאת – אין זה מוריד כהוא זה מערכם של שני המועמדים לתפקיד.

איני פעיל ועובד למען מועמד מסוים.
אני בעד בחירות של שלום ומאחל הצלחה לכל מועמד שייבחר שיקדם את ענייני האזור בהתאם לכישוריו.

דוד בן אברהם


חברת המשקפיים
תגיע לעין שמר
ביום רביעי
בתאריך 2.12.07

חברים המעוניינים בבדיקה יפנו בבקשה לעידית רונן.


בגן חמשוש מחפשים
דיסקים ישנים שאינם בשימוש או מקולקלים לצורך הכנת סביבונים מדליקים לילדים לחנוכה.
אפשר להביא לגן ישירות או לגלי יגודה.
תודה, החמשושים


לחן אפשטיין
ששירתה בצה"ל שנתיים
וממשיכה שנה נוספת בקבע
כ ל ה כ ב ו ד
ובהצלחה

מאחלים: ועדת קשר וו. צעירים


חוברת טלפון חדשה
ת ז כ ו ר ת - למי שהשתנו דברים בנושא הטלפון מתבקש לעדכן.
בתא הדואר של העלון יש פתקים צהובים שניתן להיעזר בהם.
נ ו ר י ת
הודעה חשובה
למי שיש חפצים במקלט הנגריה
מתבקש ליצור קשר עם יניב שלום
כדי לפנותם במשך השבת.
החל מיום ראשון יהיה המקלט בשימוש כחדר חירום.

ל ש ו מ ר י ם
הנכם מתבקשים להגיע בזמן
לסגור שערים
ולדווח על אירועים חריגים

י נ י ב ש ל ו םבעקבות ההצבעה
על המטבח המשותף:
התמיכה הגורפת באי הצטרפות למטבח המשותף, להבנתי היא יותר מאשר אי אמון במטבח המשותף היא הצבעת אמון בצוות המטבח של עין שמר.
למרות שהוצע לחברים להוסיף 1,500 ₪ לתקציב, הם העדיפו באופן גורף את השרות המעולה שהם מקבלים מהצוות המקומי.
ברכות לצוות ויישר כוח
א י ל ן ל ו ט ן
חורף חכם יוצא לדרך! שנה תשיעית!
אנו שמחים לפתוח את עונת חורף חכם בתאריך 9.12.07 עם מגוון חוגים בשני מחזורים.
החוברת ובה פירוט החוגים מחולקת בימים אלו לתאיכם ומצורף אליה דף ההרשמה.
את הפתקים יש לשים בתיבת חורף חכם אשר נמצאת בחדר תאי הדואר.
אנו מזמינים אתכם להירשם במהרה למחזור הראשון וליהנות מחוויית הלמידה (ההרשמה עד ערב חנוכה, יום ד' 4.12).

בברכה, חברי הצוות,
קובי גרוסמן, שלומית תומר, מרים שנפלד, אוריין גנדלמן, גלי יגודה.
ג ש מ י ם

סוף סוף נגמר הסתיו והתחיל החורף.

בצהרי יום שני היה שבר ענן וירדו 30! מ"מ בחצי שעה.
עד יום שלישי בבוקר ירדו כבר 64 מ"מ.

עד יום חמישי בבוקר נמדדו 160 מ"מ כשהמערכת התאפיינה במטחים חזקים מאוד בפרקי זמן קצרים עם הרבה ברד וברקים כתוצאה מכך היו הצפות וזרימות של מים בשדות ובבתים.

ממוצע חודש נובמבר 80 מ"מ.כשכל החרציות פורחות

בשבת 24.11.07 בשעה 17:00
במועדון לחבר
ייערך ערב לרגל צאת ספרה של
מינה גת
"כשכל החרציות פורחות"
לציון 26 שנים לתאונה.

החברים מוזמנים

בשעה 16:00
תתקיים העליה לקברם
של ישי, עמוס ואסף.

15/11/2007

עגלת ישיבה לילד
אני מחפש עגלת ישיבה לילד בן שנתיים (של טל) למשך חודש דצמבר בלבד
(אפשר גם עגלת תאומים.
לפנות לעידו טל 4221


טיול "חמד"
בשבוע שעבר יצאו בוגרי מועדון חמד לטיול השנתי – לירושלים והסביבה.
את הטיול ארגן מנו, ועזר בהדרכה
חגי ארליכמן. בעיריית ירושלים היה לנו ביקור מאלף וזכינו לרא


מפגש בוקר
יום חמישי הבא
22.11 בשעה 10:00

נפגש עם עלווית מרקם בנושא:
פסיכודרמה על קצה המזלג
במפגש: הסבר קצר על פסיכודרמה
מה זה בכלל? למי זה נועד? בשביל מה זה טוב?
ואחריו, טעימה דרך החוויה - נשחק קצת ביחד.
אפשר לבוא עם כל מצב רוח!
מומלץ מאד, גלי.


מזל טוב!
לטובה לוי להולדת הנכדה
בתם של טלי ורענן
ברכות לכל המשפחה!מועדת בריאות:
על פי המוסכם, אנחנו מאפשרים לחברים להגיש הערות או הצעות לעדכון סל הבריאות. נדון בכל פניה, אך ללא התחייבות לקבלה.
לאחר מכן יובא הסל להצבעה בקלפי.ליונתן לסטון
אנו רוצים להודות על מילוי תפקיד הרב"ש של הקיבוץ.
תודה על המסירות והרצינות
ובהצלחה בהמשך דרכך.
מש"אעצמאות כלכלית

ש י ח ה ע ם י ר י ן כ ץ

באיזה תנאים נמצאים בעצמאות כלכלית?
ההסדר החדש שנכנס לאחרונה, השאיר לצעירים אחרי צבא שתי אופציות: להיכנס לקיבוץ כמועמדים, או לבחור בעצמאות כלכלית.
מי שהיה בזמן ההחלטה בהסדר לימודים יכול היה לצאת לעצמאות כלכלית או להיכנס למועמדות, וללמוד על פי ההסדר של הקיבוץ.
ניתן להיות בעצמאות כלכלית עד גיל שלושים ואז יש לבחור.
משלמים עבור הדירה מדי חודש.
יש אפשרות להשתמש בשירותי הקיבוץ (ברכב תוספת במחיר ובאחיות לעומת החברים).
בעבר הנמצאים בעצמאות כלכלית קיבלו דירת חדר, היום כל הצעירים בסטאטוס שווה, גם מבחינת דירות רשאים לקבל דירות מרווחת יותר.

לאן אתה שייך?
בזמן ההחלטה על התקנון החדש הייתי לאחר שנה של לימודים ולאחריה עברתי לעצמאות כלכלית.
מאז שחרורי לפני כארבע שנים, שנתיים הייתי בקיבוץ ושנתיים בעצמאות.

המגמה של הקיבוץ לעודד אנשים לצאת לעצמאות מאוד נכונה לדעתי, כי חשוב שאדם ידע להסתדר לבד, יהיה אחראי לעצמו ולא יהיה תלוי באחרים. היא גם הצעה שמשתלמת לקיבוץ כלכלית, למרות שעל פי הרגשתי היחס אליה מצד החברים הוא שלילי..

מה מביא אותך לחשוב כך?
על פי הרגשתי, אנשים חושבים: הם גם מרווחים כסף לעצמם, וגם משלמים מעט לקיבוץ ולכן הם אזרחים בעדיפות שניה. יש להם יכולת להרוויח יותר כסף מאשר לבן קיבוץ – מועמד.

ומה דעתך?
על פי הדרך שאני רואה הדברים, לא רק שהלך רוח זה הוא מוטעה, אלא עלינו בתור חברה מודרנית לעודד את הצעיר להיות אחראי לעצמו וללמוד להיות עצמאי, כי זהו הכיוון שאליו הקיבוץ הולך. הקיבוץ גם נשכר מכך שהוא מקבל שכר דירה חודשי, ומכך שה"עצמאים" מנהלים את שירותיהם בקיבוץ (ומעלים את הרווח של שירותים אלו), כמו כלבו, מכבסה, ח"א, ניהול תקציב בקיבוץ, ובכך מאפשרים המשך קיום השירותים. גם הישארות הפיזית בקיבוץ תורמת לקהילה מבחינה חברתית.

ועוד, הקיבוץ אינו צריך להתעסק עם האנשים שבעצמאות: לא צריך למצוא להם עבודה, הם מורידים את העומס מהקיבוץ בתחום הבירוקראטי, ומאידך מחזיקים כספם בקיבוץ.

מה מפריע לך?
ביחס לצעירים יש שתי עוולות עיקריות: האחת ביחס לאלה הנמצאים בעצמאות כלכלית כאל אזרחים סוג ב' (בתחומים מסוימים).
השניה - שהקיבוץ פוגע במועמדים שבחרו להישאר בתוך המסגרת הקיבוצית.

לעתים יש כוונה לעזור לנו, ובשיחות עם איילת מורגשת סימפטיה, אך כ-4 שנים אני סובל מזרם מים חלש בדירתי, הייתי חודש וחצי ללא מים קרים בכלל! הרשתות קרועות, הדירה מתפוררת - ורוב הטענות נופלות על אוזניים ערלות. מעבירים את האחריות מאחד לשני והמצב נשאר כפי שהוא.
ברור לי שכלפי אנשים מבוגרים יחס זה היה שונה והטיפול היה מיידי. למען גילוי נאות אומר שבשעה טובה עניין המים החמים סודר לאחר 3 שנים.

בני גילי שבחרו להישאר בקיבוץ כמועמדים, ואח"כ להישאר בקיבוץ מופלים לרעה לעומתנו במיסי הקהילה. הנמצאים בעצמאות כלכלית אשר מצרפים לדירתם חבר/חברה/בעל – ישלמו 250 ₪ בעבורו. לעומת מי שגר באותה דירה והוא מועמד, וישלם עבור בן זוגו 750 ₪.
המצב הנוכחי יוצר הרגשה שאדם שבוחר להיות בקיבוץ בהתאם למה שמצפה החברה ממנו נענש.
כשפונים לשאול מדוע כך המצב, התשובה אינה מניחה את הדעת והיא משתנה מכל אחד שמשיב.
חשוב להסביר שאיננו מבקשים להוריד את הסכום אלא לחשבו בצורה הגיונית יותר, לדוגמא אם אדם בעצמאות כלכלית עם חברה משלם 1100 (שכ"ד 850 + בן זוג 250) אז הוגן יהיה שתושב שגר עם מועמד ישלם מחצית 550 ₪, להערכתי זה יותר ריאלי.
אם נשווה לקיבוצים מסביבנו כמו ברקאי ומענית, אז באחד לא משלמים בכלל ובשני משלמים 250 ₪ על תושב, אז להגיד שגם ככה אצלנו המחיר לא ריאלי זה מעט מגוחך וצריך לזכור שאנחנו עוד לא בשכירות של מרכז ת"א.

להבנתך, מה הסיבה לכך?
מצד אחד לא רוצים שיהיו כאן תושבים – בני זוג של חברים/מועמדים.
ולקיבוץ משתלם שאדם בזמן לימודיו יהיה בעצמאות כלכלית.

לצעירים שבעצמאות כלכלית חשוב הקיבוץ?
מי שבחר לגור פה הוא בתוך הקיבוץ, חשוב לו כנראה הקיבוץ, חלק גדול מעורה בנעשה, חלקם עובדים בקיבוץ, ולבחירה שלהם יש משמעות. בהשוואה לבני קיבוץ שעזבו ולא מעניין אותם מה קורה פה. יש חשיבות מכרעת לשימור הקשר של בן קיבוץ עם קיבוצו ועדיף שזה יהיה ברמת מחויבות גבוהה למען עתיד הקיבוץ.


לידיעת חברי הקיבוץ
בערב יום ג' השבוע, צלצל הטלפון בחדרי החברים. מעבר לקו הייתה טלפנית שערכה סקר לקראת הבחירות למועצה.
היא הציגה עצמה כעורכת סקר מטעם המועצה ומכיוון שסוג השאלות היה מאוד מגמתי, והוליך את המשיב לכיוון של שלילת פעילות המועצה, שאלתי מטעם מי היא עושה זאת וענתה שמטעם מכון "דחף".
באותו ערב בוצע המשאל באותו נוסח בכל יישובי המועצה.
פנינו למכון "דחף" ומינה צמח, הייתה המומה וכעוסה על השימוש בשם המכון שלה לשווא, ויצאה בהכחשה לעיתונות.

אז מי הזמין את הסקר?
יש שבוע לפנינו,
הבה לא נצא מפרופורציות
ונפעל באמינות.

ת ו מ כ י א י ל ן ש ד ה
נדי מילשטיין, אביטל ועדה גבע, אורי ארסטר, מרים שנפלד.

הבחירות למועצה יתקיימו ביום שלישי 27.110.07

לחיילים יפתחו הקלפיות בימים מיוחדים
בבניין המועצה. יש לבוא עם תעודת זהות ופנקס חוגר.
ביום ה' 22.11 מ 16:00 עד 22:00
יום ו' 23.11.07 מ- 7:00 עד 14:00
שבת 24.11.07 מ- 18:00 עד 23:00
יום א' 25.11.07 מ- 7:00 עד 18:00

ההורים מתבקשים ליידע את בניהם החיילים


עדכון טלפון
הטלפון של ועדת דירות
השתנה והוא 4223
המייל הוא dirot@ein-shemer.org.il


א ז כ ר ה
יום ה-30 לסלה רייכל
עלייה לבית הקברות לגילוי המצבה
יום ה' 22.11.07
שעה 15:30

כשכל החרציות פורחות

בשבת 24.11.07
בשעה 17:00
במועדון לחבר
ייערך ערב לרגל צאת ספרה של
מינה גת
"כשכל החרציות פורחות"
לציון 26 שנים לתאונה.

החברים מוזמנים


בשעה 16:00
תתקיים העליה לקברם של ישי, עמוס ואסף.ד ר ו ש י ם

גרנות משתפת פעולה עם חברת ORS
ומטפלת במספר רב של משרות ומועמדים מהמגזר הקיבוצי בכל רחבי הארץ.
כתובת למשלוח קורות חיים:
Gran2@ors.co.il


למפעל מוביל באזור
דרוש/ה קב"ט
בעל/ת ניסיון רלוונטי
5 ימים מ-12:00 עד 20:00
ימי ו' מ- 10:00 עד 13:00
בעל/ת רישיון אקדח
ניידות חובה!
Gran2@ors.co.il


אלו"ט עין-שמר
מבשלת שעתיים ביום
משעה 7:00 עד 9:00
(עבודה מותאמת
לפנסיונר/ית).
לפנות לרוני גלעד
052-3796648ד י
ל ה ש מ צ ו ת


במשך תקופה ארוכה אנו עדים להשמצות הדדיות מצד שני המטות, של אילן מצד אחד ושל יעקב מהצד השני.
כאן אני פונה למטות: תפסיקו את ההאשמות, החצים ומאמרי הבלע ההדדיים.
כולנו אנשים אינטליגנטים, מבינים עניין, היודעים טוב מאוד מתי עושים עלינו מניפולציות.
בואו התרכזו בזמן שנותר עד הבחירות, בניסיון לשכנע מדוע המועמד שלכם טוב יותר ולמה כדאי להצביע עבורו, ולא למה המועמד השני לא ראוי, לא רלוונטי, אין לו ניסיון, או אינו נחמד וגס רוח.

ולא פחות חשוב: זכרו שב- 28 בנובמבר אנו ממשיכים לחיות ביחד באותו קיבוץ עם ראש המועצה שייבחר ולא כדאי ליצור עוד שרפות וקרעים בקשרים המורכבים והעדינים של רקמת חיינו הקיבוצית.
ח ב ר מ נ ה ש ו ר הליהב החמוד -
תודה לך על עבודה משותפת שכולה הנאה.
תצליח בצבא ותיהנה מכל רגע

מאחלים לך צוות הכלבו והקליינטים המרוצים.שותלים ונהנים
לציבור החברים,
הגיעו לחממה שתילי חסה, סלרי, רוקט וכרובית המעוניינים מוזמנים לפנות לענבל. כ ל ט ו ב .


ל ד נ ה –
שסיימה עבודתה אצלנו כמנהלת מש"א
ועשתה זאת בכוונה רבה, רצון טוב, והשקעה,
ש א י ב ר כ ה
ודרך צלחה בכל שתעשי.

מ ח ב ר י ע י ן ש מ ררכז ביטחון
יניב שלום מזמין את מי שיש לו הצעות והערות בנושא ביטחון – לרשום אותן ולהניח בתא הדואר שלו.


הלוח האלקטרוני –
ימשיך ויתעדכן ביום ראשון.
ג ל י

08/11/2007

עלון 45

עצמאות כלכלית
באיזה תנאים נמצאים בעצמאות כלכלית?
בהסדר החדש שנכנס לאחרונה, השאיר לעעירים שתי אופציות לאחר הצבא או להיכנס לקיבוץ כמועמדים, או לבחור בעצמאות כלכלית שהמגמה היא מאוד נכונה לדעתי – שאנשים יצאו לעצמאות כלכלית. מי שנמצא בהסדר לימודים בזמן ההחלטה יכול היה לצאת לעצמאות כלכלית להיכנס למועמדות בהסדר של הקיבוץ.
וכך אני, לאחר שנה של לימודים עברתי לעצמאות. המגמה של הקיבוץ לעודד אנשים לצאת לעצמאות מאוד נכונה לדעתי, כי חשוב שאדם ידע להסתדר לבד, יהיה אחראי לעצמו ולא יהיה תלוי באחרים, והיא גם הצעה שמשתלמת לקיבוץ, למרמות שהלך הרוח בקיבוץ על פי הרגשתי,ש יחס שלילי כלפיהם, כי גם הם מרווחים כסף לעצמם, משלמים מעט לקיבוץ ולכן אזרחים בעדיפות שניה.
משום שיש ברשותם הרבה יותר כסף מאשר לבן קיבוץ – מועמד.

על פי הדרך שאני רואה הדברים, לא רק שהלך רוח זה הוא מוטעה, ועלינו בתור חברה מודרנית לעודד את הצעיר להיות אחראי לעצמו וללמוד להיות עצמאי כיוון שאליו הקיבוץ הולך. אבל גם מכך שהקיבוץ מקבל שכר דירה חודשי, והאנשים מנהלים את שירותיהם בקיבוץ כמו כלבו, מכבסה, ח"א ובכך מאפשרים המשך לשירותים ורווח. וגם בהישארות הפיזית בקיבוץ ותורמים לקהילה מבחינה חברתית.
מאז שחרורי כארבע שנים, שנתיים הייתי בקיבוץ ושנתיים בעצמאות.

הקיבוץ לא צריך להתעסק עם האנשים שבעצמאות: לא צריך למצוא להם עבודה, אם מתאים או לא, מורידים את העומס מהקיבוץ בתחום הבירוקרטי, ומאידך מחזיקים את כספנו בקיבוץ.

לאורך התקופה יש שני דברים שמפריעים לי אישית: הראשון – היחס שמקבלים הצעירים בעצמאות, ומרגישים לפעמים כמו אזרחים סוג ב'.
השני – הדרך הלא נכונה שבו הקיבוץ פוגע במועמדים שבחרו להישאר בתוך המסגרת הקיבוצית.

א. – לעתים יש כוונה לעזור לנו, ובשיחות עם איילת מורגשת סימפטיה אך כ-4 שנים אני סובל מזרם מים חלש בדירתי , חודש וחצי ללא מים קרים, ואינני מדבר על מצב הדירה המתפורר. הרשתות קרועות, ורוב הטענות נופלות על אזניים ערלות ומעבירים את האחריות מאחד לשני והמצב נשאר כפי שהוא.
ברור לי שכלפי אנשים מבוגרים יחס זה היה שונה והיה טיפול מיידי.

ב. ישנם בני גילי שבחרו כן להישאר בקיבוץ כמועמדים, ואולי החליטו להישאר בקיבוץ. יכול להיות שהקיבוץ מבחינה כלכלית כרגע עדיף שיהיה בעצמאות כלכלית כדי שלא יהווה נטל כלכלי על הקיבוץ וזה מתבטא לדוגמא:
מיסי קהילה למי שמצטרף לדירתו של מי שבעצמאות כלכלית (חבר/חברה/בעל) נקבעו 250 ₪, אבל אם אותו אדם הגר באותה דירה והוא מועמד בן זוגו ישלם 850 ₪.
החישוב הנכון היה צריך לכלול את מחצית שכר הדירה + מיסי הקהילה ביחד 600 ₪).
המצב הנוכחי יוצר הרגשה שאדם שבוחר להיות בקיבוץ בהתאם למה שדרשו ממני נענש על כך.

כשפונים לשאול מדוע כך המצב התשובה אינה מניחה את הדעת והיא משתנה מכל אחד שמשיב.

מה הסיבה לכך?
מצד אחד לא רוצים שיהיו כאן תושבים – בני זוג של חברים/מועמדים.
ולקיבוץ משתלם שאדם בזמן לימודיו יהיה בעצמאות כלכלית.


כמה זמן אפשר להיות בעצמאות כלכלית?
אני חושב שבגיל שלושים. בעבר מי שהיה בעצמאות כלכלית קיבל דירה של חדר היום הנמצא בעצמאו נמצאי באותו סטטוס כשל במועמד.

לצעירים שבעצמאות כלכלית חשוב הקיבוץ?
מי שבחר לגור פה הוא הרבה יותר בתוך הקיבוץ, חשוב להם הקיבוץ, הם מעורים, חלקם עובדים בקיבוץ, ולבחירה שלהם יש משמעות.


ט א י צ' י
מורה ידוע לטאי צ'י בשם אברהם מעוניין לפתוח חוג בעין שמר במידה ויהיו מעוניינים. אני עורכת עבורו רשימה ניסיונית. כל המעוניין מוזמן להתקשר אלי ל- 4151 או להשאיר הודעה. תודה, הני


שיקשוקית במענית
בסוף החודש (אין עדיין תאריך) כנראה שנקיים "שיקשוקית" במענית.
הכוונה למעין שיקשוק קטן בדשא חדר האוכל או בתוכו(תלוי במזג האוויר)
עלות ההשתתפות תהיה 50 ש"ח למשתתף בהצגת העבודות או היצירות שלו.
השיקשוקית תמשך ככל הנראה במשך כל היום.
על המשתתפים להביא שולחן ושמשייה.
במידה ואתם מעונינים-אנא צרו עימי קשר!
רוני


דרוש/ה:
למפעל מוביל באזור גרנות דרוש/ה קב"ט:
* בעל/ת ניסון רלוונטי
* 5 ימים 12:00-20:00
ימי ו' 10:00-13:00
* בעל/ת רישיון אקדח
* ניידות – חובה!

קורות חיים לדוא"ל gran2@ors.co.il
מזל טוב !
לנחמה ודני רימון
לנישואי ליאל עם עמנואלה
בדרום אפריקה
ברכות לכל המשפחה!לדביר בראון
שמתגייס לצה"ל
ברכות הצלחה והרבה עניין
ו...שיעבור במהרה!


לרות ריפתין
המשתחררת מצה"ל
כ ל ה כ ב ו ד
הקלטות קלה באזרחות

מאחלים לכם: ועדת צעירים וועדת קשר


מהכלבו
אנחנו מחפשים אחר מטבעות של 10 אגורות.
כל מי שאוסף וחוסך ומעוניין להחליף
מוזמן לכל בו בכל עת
ביטחון

לידיעת ציבור חברי עין שמר –
אני מסיים את תפקידי כרב"ש הישוב. מחליף אותי יניב שלום.

בכל בעיה בנושא בטחון, שמירה – יש לפנות אליו באחת האפשרויות:
הנייד הרגיל 052-5958474
דרך מירס : 057-2207185
מקוצר: 8155
טלפון בבית 4172


מפתחות השמירה יהיו מעתה בתא הדואר של יניב. השומר הראשון יקח אותם מתא הדואר שלו והשומר השני יחזיר אותם עם סיום השמירה לתאו של יניב.

אני מאחל ליניב הצלחה בתפקיד
ולכולנו שלום וביטחון.

י ו נ ת ן ל ס ט ו ן

קורס ערבית
על פי בקשת הקהל, מתארגן קורס עברית מדוברת מתחילים חדש. הקורס יתקיים בימי שני בשעות 18:45-20:00 בעין שמר.
המעוניינים מתבקשים לפנות למירב חופי
052-2669879 או 4130
עדכון טלפונים

בשבוע הבא בכוונתי להתחיל בהכנת חוברת טלפונים חדשה.
מי שמספרו השתנה מאז יציאת החוברת הכתומה, מוזמן להכניס פתק לתא הדואר שלי.
תודה – נורית משיח

ו ב י נ ת י י ם, יש לעדכן את
אברהמי סטפני 052-5523593
עטר שנפלד 054-2114471ביום שישי 9.11.07
בשעה 16:00
נעלה לקברה של
נורי בן יהודה
לגילוי מצבה

מוקירי זכרה מוזמנים

משפחת בן יהודה


בריאות

מה שהיה היא שתהיה
מתחילת נובמבר חזרה אלינו
העובדת הסוציאלית ברכה גיסיס

בישיבה רבת משתתפים נפרדנו בתודה
מתקווה פומרנץ.

אפשר לפנות לתאום פגישה עם ברכה
באמצעות דליה ברכה וכמו כן ניתן לפנות ישירות לברכה במועצה האזורית במחלקת הרווחה.

כפי שהיה נהוג בעבר ברכה גיסיס תעמוד לרשות חברים בעין שמר בימי חמישי.

נאחל לברכה עבודה פוריה ומועילה
צוות הבריאות


ה ז מ נ ה
ביום חמישי 15.11.07 בשעה 18:00
תתקיים בחפצ-חן פגישה על תה צמחים עם שלומית, מטפלת ברפואה סינית מברקאי ובעלת חברת "ענבר" המייצרת מוצר טיפוח וטיפול 100% טבעיים.
יינתנו הסברים והזדמנות להתנסות במגוון המוצרים.
ל ה ת ר א ו ת ,
נ י ב הה ז מ נ ה
ביום חמישי 15.11.07 בשעה 18:00
תתקיים בחפצ-חן פגישה על תה צמחים עם שלומית, מטפלת ברפואה סינית מברקאי ובעלת חברת "ענבר" המייצרת מוצר טיפוח וטיפול 100% טבעיים.
יינתנו הסברים והזדמנות להתנסות במגוון המוצרים.
ל ה ת ר א ו ת ,
נ י ב המד הגשם שנעלם הוחזר למקומו –
יש תקווה – תודה למשיב.


שימו לב! שימו לב! שימו לב!

מכירת חיסול
של חולצות ה-80

במחיר מבצע של 15 ₪

לחולצה מהממת, איכותית עם ערך נוסטלגי שלא יתואר!

ביום שישי 9.11
בארוחת הערב בחדר האוכל
בשעות 18:30 - 20:00

תוכלו לרכוש לכם קצת טעם של פעם (רישום בתקציב)!בחירות לראש המועצה
לקראת הבחירות למועצה הפיקה "פופקורן" סרט תדמית ליעקב בכר. בשבוע הבא- הסיפור המלא.
בינתיים ניתן לצפות באתר שלפניכם בסרט. www.youtube.com
בתיבת החיפוש יש לכתוב בעברית: יעקב בכר מנהיגות פורצת דרך. אגב למי שלא מכיר, האתר משגע ואפשר לראות בו אינסוף סרטונים מכל הזמנים. מי שמתגעגע לכל מיני זמרים שחלפו מהעולם, או כל נושא שעולה בראש- ימצא שם מענה. מומלץ! אם משהו לא ברור, אתם מוזמנים לשאול את חיים חננאל ותקבלו הסבר.
מומלץ לעובדי/ות כפיים, ספורטאים/יות, ילדים, נכדים,
ולכל מי שגאוות עין שמר בליבו.

סידור רכב
החל מיום ראשון זה 11.11 סידור הרכב עובר לפנינה גלעד.

טלפון בבית: 4367
טלפון נייד: 0528-908920
מקוצר : 8044.

(מעתה המספר של חנה הוא פרטי ואינו קשור לסידור הרכב).

בהצלחה לפנינה ונהיגה בטוחה לכולנו!


תוצאות הצבעת הקלפי
לסעיפי שיחת הקבוץ מ- 27.10.07


הצעת התקציב החדש

בעד- 96 נגד-145

רוני גלעד לניהול מש"א

בעד- 176 נגד- 56

פנינה גלעד לריכוז רכב


בעד- 145 נגד- 89
________________________________________


דרושות/ים
מטפלות/ים
בגיל הרך

ת ח ו מ י א ח ר י ו ת :
1. טיפול בילדים ומענה לכל צורכיהם
האישיים והייחודיים.
2. ארגון ואחזקת בית הילדים
3. קשר עם ההורים בפתיחות וקשב.
4. השתתפות בישיבות צוות.

מס ג ר ת ה ע ב ו ד ה :
משרה מלאה שמתחילה ב- 7:00 ומסתיימת ב- 16:00. אפשרות ל-5 ימים בשבוע.

ד ר י ש ו ת ה ת פ ק י ד :
התחייבות לתקופה של שנה לפחות. עדיפות לבעלי ניסיון בגיל הרך.

כ י ש ו ר י ם נ ד ר ש י ם :
יכולת נתינה ואהבה, רגישות וסבלנות, אחריות, מחויבות, יוזמה אישית בשיתוף פעולה.

ת ח י ל ת ע ב ו ד ה :
מיידית.


המתאימ/ה לתפקיד מוזמנ/ת לפנות לענת גרוסמן

01/11/2007

עלון 44
סליחה - טעות
אני מתנצל על הפרסום מהשבוע
שעבר המידע נמסר בטעות ואינו
בר תוקף.
א מ י ר ת ו מ ר


נא להכיר
אנה ברומברג גרה בעין שמר החל משנת 2000, כשעלתה ללא משפחתה מאוקראינה, והגיעה למוסד לנעל"ה.
מאז סיום הצבא לפני שנתיים היא גרה בפינת הנוער ועתה עובדת בחרצית.
ביום רביעי
7.11.07
בחדר האוכל
משעה 16:00 עד 18:30
תערוכת נעליים
של מחסן הקיבוציםמידע מתוך דף להורים

מחלות ילדים
לאחרונה נפגש ד"ר נגב וצוות הבריאות עם הגננות במטרה לגבש מדיניות משותפת ביחס למחלות הילדים בגיל הרך.

לפניכם ההנחיות שגובשו:

כעקרון, ילד חולה (חום, שלשולים וכד') רשאי לבוא לבית הילדים ובתנאי שהוא מרגיש טוב (עם או בלי אקמול/נורופן), למעט במקרים הבאים:

1. מחלת חום המלווה בפריחה (אלא אם יש אישור רפואי כי מדובר בפריחה "ויראלית").

2. מחלת שלשולים המלווה בחום (יציאות מימיות, דמיות או ריריות).

3. מחלת שלשולים המלווה ביציאות מרובות (מעל 4 ביום) גם אם אין חום.

4. רופא אבחן את אחת מהמחלות המחייבות בידוד (בידוד – משמעו שאין להביא את הילד לגן) במקרים של:
חצבת, חזרת, אדמת, שעלת, שחפת, צהבת, דלקת קרום המוח ואבעבועות רוח.

עם זאת, נדגיש: ילד חולה, שעל פי שיקול הוריו, מרגיש רע (כלומר חלש, חיוור, "סמרטוט", נראה סובל וכו' – יישאר בביתו!
ילד חולה שעל פי שיקול הצוות, מצריך כוח אדם נוסף על מנת לטפל בו במהלך שהותו בבית הילדים – יישאר בביתו או יישלח הביתה!.

להזכירכם, תרופות כגון: אקמול, נורופן או אנטיביוטיקה, יינתנו על ידי הצוות אך ורק באישור ההורים, על פי הנחייתם ועל אחריותם.

כמו כן, ילדים עם מחלה כרונית (אסטמה, אלרגיה וכדומה), שאינם רשומים במרפאת הקיבוץ, מתבקשים להביא סיכום מידע רפואי מהרופא המטפל שלהם, על מנת שמרפאת עין שמר תוכל לתת טיפולי עזרה ראשונה במקרה הצורך.

הנחיות אלה ניתנות על פי נוהלי משרד הבריאות ועל פי הידע הקליני, המחקרי והפדימיולוגי מהשנים האחרונות. הוא לוקח בחשבון את העובדה כי ילד חולה, מדביק במחלתו את חבריו לגן במהלך מחלתו. אך הוא מדביק גם לפני הופעת סימני המחלה ואף לאחר הבראתו. ועל כן בידוד הילד החולה בזמן ימי החום איננו מונע את התפשטות המחלה.
ועל כן ניתן להניח כי ילד ההולך לגן, בו נמצאים ילדים נוספים – לא ניתן למעשה למנוע את הדבקתו במחלות חבריו... זו גזירה, שכהורים עלינו להיות מודעים לה ולהשלים עמה.

בתקווה לשנה טובה ובריאה,
ענת, ד"ר נגב וצוות המרפאה.מ ה מ ר פ א ה

האחות עירית שפירו סיימה לעבוד במרפאה. עירית סיימה על פי בקשתה ולפי הודעתה.

זוהי הזדמנות להודות לעירית על עבודתה המקצועית והמסורה ועל יחסה המיוחד לציבור. כל אלה זכו להערכה של צעירים ומבוגרים.
נאחל לעירית הצלחה ונחת בעתיד.

כמובן שאנו מטפלים במרץ בנושא האחות השכירה במרפאה ומבקשים מהציבור לגייס סבלנות וסובלנות עד אשר תושלם המלאכה.

ייעשה מאמץ לשמור על שעות פתיחת המרפאה, עם זאת יתכנו פה ושם שינויים – עליהם נשתדל להודיע ולידע.

צוות הבריאות והמרפאה.אי-גלו
בגליון אוקטובר של "גלובס", התפרסמה רשימת עשרת הסטארט-אפים הנבחרים של שנת-2007
בפינה לשיפוטכם הוצגה רשימת
החברות שאולי ידורגו בעשיריה של שנת 08-09 ביניהן מופיעה e-glue .לאורטל גלעד
עם שחרורך מצה"ל
ברכות חמות
הצלחה והשתלבות באזרחות

מאחלת ועדת קשר ועדת צעירים
עצמאות כלכלית
באיזה תנאים נמצאים בעצמאות כלכלית?
בהסדר החדש שנכנס לאחרונה, השאיר לעעירים שתי אופציות לאחר הצבא או להיכנס לקיבוץ כמועמדים, או לבחור בעצמאות כלכלית שהמגמה היא מאוד נכונה לדעתי – שאנשים יצאו לעצמאות כלכלית. מי שנמצא בהסדר לימודים בזמן ההחלטה יכול היה לצאת לעצמאות כלכלית להיכנס למועמדות בהסדר של הקיבוץ.
וכך אני, לאחר שנה של לימודים עברתי לעצמאות. המגמה של הקיבוץ לעודד אנשים לצאת לעצמאות מאוד נכונה לדעתי, כי חשוב שאדם ידע להסתדר לבד, יהיה אחראי לעצמו ולא יהיה תלוי באחרים, והיא גם הצעה שמשתלמת לקיבוץ, למרמות שהלך הרוח בקיבוץ על פי הרגשתי,ש יחס שלילי כלפיהם, כי גם הם מרווחים כסף לעצמם, משלמים מעט לקיבוץ ולכן אזרחים בעדיפות שניה.
משום שיש ברשותם הרבה יותר כסף מאשר לבן קיבוץ – מועמד.

על פי הדרך שאני רואה הדברים, לא רק שהלך רוח זה הוא מוטעה, ועלינו בתור חברה מודרנית לעודד את הצעיר להיות אחראי לעצמו וללמוד להיות עצמאי כיוון שאליו הקיבוץ הולך. אבל גם מכך שהקיבוץ מקבל שכר דירה חודשי, והאנשים מנהלים את שירותיהם בקיבוץ כמו כלבו, מכבסה, ח"א ובכך מאפשרים המשך לשירותים ורווח. וגם בהישארות הפיזית בקיבוץ ותורמים לקהילה מבחינה חברתית.
מאז שחרורי כארבע שנים, שנתיים הייתי בקיבוץ ושנתיים בעצמאות.

הקיבוץ לא צריך להתעסק עם האנשים שבעצמאות: לא צריך למצוא להם עבודה, אם מתאים או לא, מורידים את העומס מהקיבוץ בתחום הבירוקרטי, ומאידך מחזיקים את כספנו בקיבוץ.

לאורך התקופה יש שני דברים שמפריעים לי אישית: הראשון – היחס שמקבלים הצעירים בעצמאות, ומרגישים לפעמים כמו אזרחים סוג ב'.
השני – הדרך הלא נכונה שבו הקיבוץ פוגע במועמדים שבחרו להישאר בתוך המסגרת הקיבוצית.

א. – לעתים יש כוונה לעזור לנו, ובשיחות עם איילת מורגשת סימפטיה אך כ-4 שנים אני סובל מזרם מים חלש בדירתי , חודש וחצי ללא מים קרים, ואינני מדבר על מצב הדירה המתפורר. הרשתות קרועות, ורוב הטענות נופלות על אזניים ערלות ומעבירים את האחריות מאחד לשני והמצב נשאר כפי שהוא.
ברור לי שכלפי אנשים מבוגרים יחס זה היה שונה והיה טיפול מיידי.

ב. ישנם בני גילי שבחרו כן להישאר בקיבוץ כמועמדים, ואולי החליטו להישאר בקיבוץ. יכול להיות שהקיבוץ מבחינה כלכלית כרגע עדיף שיהיה בעצמאות כלכלית כדי שלא יהווה נטל כלכלי על הקיבוץ וזה מתבטא לדוגמא:
מיסי קהילה למי שמצטרף לדירתו של מי שבעצמאות כלכלית (חבר/חברה/בעל) נקבעו 250 ₪, אבל אם אותו אדם הגר באותה דירה והוא מועמד בן זוגו ישלם 850 ₪.
החישוב הנכון היה צריך לכלול את מחצית שכר הדירה + מיסי הקהילה ביחד 600 ₪).
המצב הנוכחי יוצר הרגשה שאדם שבוחר להיות בקיבוץ בהתאם למה שדרשו ממני נענש על כך.

כשפונים לשאול מדוע כך המצב התשובה אינה מניחה את הדעת והיא משתנה מכל אחד שמשיב.

מה הסיבה לכך?
מצד אחד לא רוצים שיהיו כאן תושבים – בני זוג של חברים/מועמדים.
ולקיבוץ משתלם שאדם בזמן לימודיו יהיה בעצמאות כלכלית.


כמה זמן אפשר להיות בעצמאות כלכלית?
אני חושב שבגיל שלושים. בעבר מי שהיה בעצמאות כלכלית קיבל דירה של חדר היום הנמצא בעצמאו נמצאי באותו סטטוס כשל במועמד.

לצעירים שבעצמאות כלכלית חשוב הקיבוץ?
מי שבחר לגור פה הוא הרבה יותר בתוך הקיבוץ, חשוב להם הקיבוץ, הם מעורים, חלקם עובדים בקיבוץ, ולבחירה שלהם יש משמעות.
תקציב והצמדה

בעלון האחרון כתבתי בעניין החזרת מנגנון ההצמדה לתקציב. לאור התשובה שקיבלתי, הסתבר לי שלא הובנתי כראוי ויש לחדד ולהבהיר את הנושא.

התקציב האישי הממוחשב נכנס אצלנו לפני עשרות שנים כשהוא צמוד לתוספת היוקר.
כאשר הופרד התקציב לא' וב' נמשכה ההצמדה בשני התקציבים.
בתחילת שנת 2007, נפסקה ההצמדה בתקציב ב', ומכיוון שרוב כספי החברים מרוכזים בתקציב זה, פירושו של דבר, שחיקה רצינית בחיסכון.

התוצאות (נכון לתאריך זה של השנה) הן:
1. על כל 10,000 ₪ חסכון, יש הפסד
לחבר של כ- 200-250 שקל.
2. סכום של כ- 100,000 ₪ כספי חיסכון,
נגרע השנה מתקציב החברים ועובר
לקופת הקיבוץ.

כדי לשנות את הדברים, לא מספיק לפרסם רשימות בעלון, יש לדון בעניין בשיחת הקיבוץ.

ה צ ע ו ת י ל ש י ח ה :
1. כל תקציבי החברים יהיו צמודים למדד
המחירים לצרכן.
2. כל החלטה שנוגעת למדיניות התקציב
(הצמדה וריבית) חייבת להיות בסמכות
שיחת הקיבוץ בלבד.

אני משוכנע שהנהלת הקהילה מעוניינת בהגדלה ושמירה על תקציבי החברים, ולכן תעזור ותתמוך בהעברת ההצעות.

ע י ד ו ס."חורף ח ם"
עונה תשיעית קרב ובא!
חברות וחברים שיש להם בקשות, הצעות, רעיונות או נכונות לקחת חלק בהנחיית חוג-
מוזמנים לפנות לאחד מאתנו:

צוות חורף ח ם:
מרים שנפלד, אוריין גנדלמן, קובי גרוסמן, גלי יגודה ושלומית תומר.


קבלת רופאה מחליפה

ימים ראשון 12:15-13:45
יום שלישי 13:30-15:15
יום חמישי 12:15-13:45
מרים פוקס יוצאת לחופש מיום ראשון לשבועיים.
יהודית סגולי תחליף אותה חלקית.
ימים ושעות קבלת האחיות יפורסם בשבוע הבא.
ק ש ת
ד ע ו ת

התלבטות קשה אפיינה רבים מהנשאלים מה יצביעו בהצבעת הקלפי הקרובה על המודל החדש של התקציב האישי – העמקת ההפרטות.

כדי להרחיב את היריעה ולשמוע מה חושבים ברחוב ולאו דווקא בשיחת הקיבוץ שאלתי עבור מה יצביעו וממה חוששים:

י ג א ל כ ץ :
אני נגד ההצעה כי אני חושש שהיא תסגור את האופציה לרשת ביטחון ולשינוי הדרסטי שאליו עלינו להגיע.

למה כוונתך?
אני חושש שברגע שתתקבל הצעה זו, הנהלת הקהילה תחליט שעכשיו כמה שנים נראה כיצד אנחנו מתנהלים ולכן אין צורך לעשות שינוי נוסף.
אני בעד השינוי לרשת ביטחון, לאחר ששמעתי מרבים בקיבוצים בהם עשו את השינוי, שהם עכשיו מרוצים הרבה יותר. אנחנו נמצאים היום בדבר שהוא לא קיבוץ וגם לא לא קיבוץ.


ק ו ב י ג ר ו ס מ ן :
אני אתמוך בהצעה. כי אני חושב שצריך למצוא כיווני התקדמות שאולי לא יספקו אף אחד מהצדדים באופן מוחלט, אך יתנו תחושה שאנחנו מארגנים את החיים שלנו יותר נכון, ושבעיקר אפשר להגיע למידה רבה של הסכמה. תוצאות קיצוניות לא יפות לזמן הזה.

מדוע?
בגלל שיש גרעין מאוד חזק של תומכי הקיבוץ השיתופי ולכן יש ללכת צעד אחר צעד ולבדוק עצמך שלב אחר שלב.

א ה ר ו ן ח ד ו ו ת י :
אני לא מצביע בעד ההצעה כי היא מגלגלת את הכסף ולא פותרת את הבעיה. היא אינה מגדילה את כספי נפח אחזקת אדם ואני לא צריך את הכסף של ילד שהולך לאורטודנט.

ש מ ע ו ן ב ן פ ו ר ת :
אני עדין מתלבט, עד שדרורה תגיד לי מה לעשות.
מצד אחד זה יעשה שינוי מסוים באורחות החיים אבל קיוותי שיהיו שינויים יותר משמעותיים, כמו 7% - 10% מהשכר.

אינך חושש מכך שקבלת ההצעה תעצור שינויים עמוקים יותר?
לא אין לזה קשר.

א מ י ר ת ו מ ר :
לא החלטתי, אני נוטה להצביע נגד בגלל שההצעה פוגעת במשפחות עם ילדים והפרטת הרכב מייקרת את הנסיעה וכבר הצביעו נגדה כמה פעמים. אבל אני רוצה להגיע להסכמה עם הנהלת הקהילה, כדי שיהיה שקט ותהיה התקדמות להסכמות כלשהן.


ח ג י א ר כ ל י כ מ ן :
אצביע בעד עם לבטים קשים ונגד דעתי, בעיקר בנושא שוויון הרכב שמופר עוד יותר בין חברי הקיבוץ שלרשותם רכב כל ימות השבוע כולל שבת, לעומת האחרים.
בנטו תקציבם יגדל לעומת המצב הקודם (התוספת ברכב גדולה מול הקיטון באשל).
אבל, ההצעה תוקפת תחום רחב של אי סדרים שקיימים לאורך השנים, ובאה לפתור אותם ע"י הפשטת המערכות והיכולת לבקר אותם, תוך נגיעה במספר תחומים שבהם חופש הצריכה מנוצל בצורה ממש לא אחראית. אז אני בולע את הצפרדע.

ה ד ס ה ר ו ט מ ן :
מתוך היכרותי עם משרד הדואר, אני חושבת שעלינו להתחיל לעשות שינויים. וכאן בהצעה אין כל סיכון. ננסה את המהלך במשך שנה ונוכל אחר כך להסיק מסקנות. אבל צריך להתחיל במשהו.

א י ת י מ ש י ח :
אני חושב שאצביע בעד ההצעה של הנהלת הנה"ק, כדי לקנות קצת שקט בקיבוץ, בהנחה שכולם מבינים שכמו בכל הסכם צריך להיפגש איפה שהוא באמצע ולהמשיך הלאה ברוח יותר טובה. כמו כן לסגור הסכמים מהעבר שפעם נראו טוב והיום הם מכשול בכל סדר תקין.מכונת צילום

הצטרפה לחדר העלון מכונת צילום חדשה וחדישה, בה ניתן לצלם מצילום אחד ועד לחוברות.
תודה ליואב, איילת ועודי שידם הייתה בדבר.

המעוניינים לצלם יכולים לעשות זאת בשעה שאני נמצאת בחדר העלון והצילומים ייעשו על ידי.
החיוב עדיין לא ברור, אבל זול מזה שהיה בהנהלת החשבונות.
נ ו ר י תמפגש בוקר
יום חמישי 8.11 בשעה 10:00
נפגש עם אילן שדה לקראת הבחירות למראשות המועצה שלנו.
מומלץ! גלי.

תודה!
החוגים של ארז
אקרובטיקה אווירית - לילדים מכיתה א' עד י"ב.
המעוניינים להצטרף לחוגים יפנו בהקדם לסמדר שם טובגניבות
מליד המסגריה נגנב מד הגשם של הקיבוץ שנמצא בשימוש מאז שנת 1925
ע"י חיים חדוותי ומחליפו אחר כך אהרון.

לגיא משיח נגנב עץ פיג'ויה חדש מגינתו...


לבעלי הממירים הדיגיטאליים:
השבוע סידרנו את מערכת הכבלים שתוכל לתמוך ב V.O.D כך שבכל הקיבוץ יש אפשרות להשתמש בשירות זה.
ה- V.O.D הוא "יצור" די פרובלמטי ולכן בהתחלה יכולים להיות בעיות. למי שיש בעיה שיתקשר אלי.

אני מזכיר, שבשביל לקבל את השירות, יש צורך להיות מנוי, וזה עולה 13 ₪ לחודש. אחר כך כל הזמנה עולה גם כן כסף.
יש הרבה תוכניות וסדרות שהם בחינם למינויים.

מי שנכנס ל- V.O.D מתחייב אוטומטית להיות מנוי, לכן מי שלא רוצה שלא ינסה את זה.

י ג א ל כ ץ

נ ר ז י כ ר ו ן

מרים שמרי 3.11.1985
אסתר איתן 9.11.1987
יהודה שברצברד 10.11.1976
אידה פלגי 15.11.1994
חייקה בן אברהם 16.11.1994


ברכת ועדת קבוצה לרגל 40 לחברות וחברי קבוצת "חצב"

שלום חצב. שלום גם לכל הנספחים והצאצאים
כשאומרים בחדשות אישה כבת ארבעים, זה נשמע כמו מישהי ממש גדולה, ככה באמצע החיים...
איכשהו, כשזה קשור אלינו, אנחנו תמיד עדיין מרגישים ילדים...
אז כן, 40 שנה עברו מאז השישייה בבית התינוקות, השמרטף, הדייסה ועליזה.

שמונה עשר ילדים שאף אחד לא שאל אותם אם הם רוצים לחיות ביחד, אם הם מעדיפים את בית הילדים על בית ההורים. שמונה עשר ילדים שמהיום שיכולנו לקלוט, לא הפסיקו לספר לנו כמה אנחנו בני מזל שנולדנו בקיבוץ, בחינוך המשותף – החינוך הכי טוב מכולם! ואנחנו היינו גאים כל-כך להיות הילדים הכי מאושרים בעולם...
היום, שקליפת הבועה של העולם המושלם כבר נסדקה קצת, וכל אחד מאיתנו כבר יודע יותר
על הורות וחינוך ואושר ומזל... ורובנו, אם היינו צריכים לכעוס, כבר כעסנו, ואם היינו צריכים למרוד, כבר מרדנו, נותר רק להביט בחיוך סלחני, לעיתים מתגעגע, לעיתים טרוד, על המון זיכרונות שצברנו – שמונה עשר ילדים שונים ומשונים, בתוך הוויה עוטפת ודורשת, שלא משאירה מקום להתלבט, לבחור. הוויה מעניקה, וחונקת, בטוחה וחופשית אבל מלאה גבולות ברורים ומבלבלים.

כמה חוויות מחשלות ומעצבות חווינו יחד?... כמה זיכרונות מחורפים קרים עם שלוליות ענקיות בקדמת הגן, וקרמבו, והחולדה שנשכה את יואש, ועזית וחלומות המחבלים של קרן, והפסקות החשמל ושומרת לילה בואי לגן יהודית, שומרת לילה בואי לחצב...

כמה קייצים בדרך לאלון הנבוב, עם שיניי קליפות תפוזים, והצעיריידה , ויום הילד, והצגות הסיום עם ענה, ותזמורת החליליות, והטלוויזיה במקלט ואח"כ בכיתה וכל חופש מתמכרים ל"איים האבודים" ומחכים לנסיעות לים, ולהבראה עם הצ'יפס והשניצלים...

כמה השכבות עם סיפורים בהמשכים, והורים שמתחלפים, וההקמות עם הבריחות מהחלונות, ובימי ששי ברבע לארבע מקבלים שש קוביות שוקולד פרה ובחגים חולצה לבנה מהמחסן וסנדלים מהסנדלרייה ובחורף מגפיים של המגפר ונעלי בית משובצות עם ריצ'רץ'.

בחצב תמי מעירה אותנו ומקפידה על התורנויות ועל התסרוקות, והבית תמיד מצוחצח וחשוב לזכור לתלות בסוף הניקיון את המטאטאים ו'הגומים' בתא במרפסת ולא להשאיר שלוליות.
גל ישן בחדר מטפלת כי הוא ילד מיוחד, ותמר ישנה בחדר אבל מבחינתנו, זה בסדר. הבנים מציצים מהחלון למקלחת, ואנחנו שומרות אבל אחר-כך שלומית בסוד מדווחת, לענבל יש פוסטרים של "קווין ו"בוני אם", ולרוית של דוד פיזנטי ומכבי נתניה ולימור מעריצה את עודד מכנס והראל של הפועל תל-אביב. עמית נסעה לקנדה וחזרה עם ג'ינס קנוי וחולצת מיקי מאוס, צפי אוהב לדוג עם אבא שלו ואמנון מנגן באקורדיון. לבנות יש אוספים של פרסים ומחקים, ובעונה משחקות חבל, או שבע אבנים, או שכולנו סתם מטיילים על סקטים או רוכבים בלי ידיים על האופניים, בדרך לחדרים.

אמא של מיכל מכינה פיצות ואמא של לימור היא אלופת העוגות שמרים, וקרן ועמית באורווה ובערב הן באות לבד להתרחץ ומקוות שנורית בדיוק תתאמן בכינור, כדי שיהיה בבית אור.

וכמה זיכרונות מהכיתה שלנו, והמורות השכירות שבאו והלכו: רחל וקארינה ורוחה המיתולוגית. הנה רותי בן-מיור מלמדת אותנו שירים של הביטלס, חנה לולו ממליצה על דבורה עומר וז'ול ורן, נירה קישיק מציירת לנו פין ופות על הלוח, 'אליאב ההתבגרות' עושה לנו סדנאות, רוחה מלמדת אספרנטו, ורותי בצר מודדת לנו 'ששים' מהמקלט עד אגוז ואמנון תמיד מנצח.

והיו גם את הריבים בין הבנות והבנים ובין אגוז לחצב, והמשחקים על הדשא, ואימוני הכדורעף, ויש ארטיק חום וארטיק לבן, ועוד המון זיכרונות אבל הזמן, הזמן...
ארבעים שנה , קשה להאמין, כמעט כולנו נשואים, ויש כבר המון ילדים ותאמינו או לא, אין אף גירושים!
ליווינו אחד את השני מקרוב ומרחוק ברגעים מאושרים וברגעים קשים, יותר חברים או פחות חברים, תמיד נישאר כנראה מין סוג של אחים..


איזה כיף!
אנחנו מודים מאוד מאוד לשלמה בורלס שבנה לנו ביתן משחקים לחצר וליואל גרוסברג שצבע אותו.

ת ו ד ה - ילדי תלתן


ד ר ו ש/ה
מזכיר/ה במוזיאון
חצר ראשונים

הגדרת משרה

1. משרה מלאה, ניתן גם במשרה חלקית – התחייבות למספר שנים.
2. פעילות שוטפת: מענה לטלפונים , קבלת הזמנות , הכנת הצעות, מעקב אחרי הצעות,
קבלת קהל מזדמן. קשר עם
הקבוצות המגיעות.
3. מילוי דוחות.
4. מאגרי מידע: הקמת מאגרי מידע
(כתובות אינטרנט).
5. כספים: טיפול שוטף בקופה
ותשלומים.
6. פרסום: שליחת פרסומים בדואר.
7 . הזמנת ציוד שוטף.
8 . עזרה בניקיונות.
9. נכונות לעבודה בשבתות וחגים.

דרוש/ה:
תמחירן/חשב הקיבוץ

הגדרת התפקיד

• ניהול המערכת התמחירית של הקיבוץ, כולל:

• הפקת דוחות חודשיים רבעוניים ושנתיים של התחום העסקי ושל הקהילה.
• הכנת והפקת תכניות שנתיות ותקציבים עלפי הנחיית רכז המשק ורכזת הקהילה.
• מתן שירותי תמחיר ובדיקות כלכליות לרכז המשק, רכזת הקהילה, יו"ר כלכלי, גזבר ומנהלי ענפים ופעילויות.
• שיתוף פעולה שוטף עם הנה"ח לבקרה והתאמה של הדוחות התמחיריים והדוחות הפיננסיים וקיום מערכת מידע ידידותית למשתמשים, מעודכנת ואמינה.

היקף המשרה - 50%

כפיפות - לרכז המשק

דרישות התפקיד
• ידע, הבנה ורקע בכלכלה/עסקים ויכולת
• לבצע ניתוחים כלכליים וחישובי כדאיות.

• ניסיון בעבודה כתמחירן/חשב בקיבוץ.

• שליטה בתוכנות: מעלה דור ב', אקסל, קונטיקי, וורד.

• יחסי אנוש טובים אחריות, אמינות, יושר

הצעות ופניות נא למסור בכתב לנגה שורר עד 10 בנובמבר