חפש בעלונים קודמים

27/12/2007

עלון 52

ע ת ו ד ו ת

ביום שלישי 1.1.08
בשעה 16:30
במועדון לחבר

תתקיים פגישה פתוחה עם מנהל קרן הפנסיה עתודות הוותיקה, צביקה קידר.

בפגישה נקבל הסבר על ס"ה החיסכון לפי הגילאים השונים, מה החוב האקטוארי לפנסיית המטרה,
מה מצב הקרן ועוד.

"חברים בקבוצה"
(בני שבעים וחמש ומטה)
מוזמנים לבוא ולהתעדכן
ואפשר לשאול שאלות.

צוות פנסיה
(חוה כהן מרכזת, הראל יגודה, יגאל קצ. עוזי סגולי, חיה חרודי צבי גרא – יועץ חיצוני).


שיעורי מוזיקה

שיעורים אישיים בשירה ופיתוח קול, גיטרה קלאסית, תיאוריה ופיתוח שמיעה – לילדים ולמבוגרים.

אצל חמוטל גלעד

שאלות המחפשות תשובות

נראה שאנחנו מתקרבים מחדש לדיונים העוסקים במהות חיינו הקיבוציים. בתקופה זאת יש חשיבות רבה לזהות שאלות ולהזדהות באמצעות נקיטת עמדות גלויה.

1. בתחומים חיוניים ביותר חברי הקיבוץ חיים באיכות חיים גבוהה: הטיפול הבריאותי, המערכת הסיעודית, המערכת החינוכית, וכן רמת הטיפול הפרטני הניתן בשעת הצורך - כל המכלול, מביא אותנו להיכלל באחד העשירונים העליונים של רמת ואיכות החיים, בהשוואה לאנשים שאינם חיים בקיבוץ. שני התחומים עיקריים בהם לא נותנת המערכת הקיבוצית מענה מספק הם: א. גודל התקציב האישי המאפשר בחירה גדולה יותר בתחומי עניין מיוחדים. ב. יכולת לא מספקת לסייע לבנים שאינם חברי קיבוץ. בשתי נקודות חולשה אלה יש לטפל בקדימות ראשונה.
האם דעה זו מקובלות עליך? עלי
כן.


2. אם וכאשר נזקק חבר קיבוץ לטיפול רפואי יקר כדי לשפר את
איכות חייו. האם על הקיבוץ
כחברה לשאת בהוצאות הטיפול
הנדרש? תשובתי לשאלה זאת
חיובית. ותשובתך?

3. למשל, אם הנהלת הקהילה תדון בהצעה לחדש את טיולי הקיבוץ המשותפים במטרה לתרום לחיזוק הקשר האישי בין חברי הקיבוץ. יעד הטיול הוא מקום בו הייתי בעבר יחד אתך. אני אתמוך בהצעה זאת. ואתה?

4. זוג חברי קיבוץ מתגרש. האם יש לתת לשני בני הזוג דירה ברמה טובה ולהימנע מלהשית על בני הזוג חיובים כספיים הנובעים מהחלטתם. תשובתי שזכותם של
בני הזוג להחליט על מסגרתם המשפחתית ועל הקיבוץ להקל ככל האפשר על חבריו העוברים תקופה קשה. ומה תשובתך?

5. הנהלת הקהילה חושדת שחבר מסוים מעלים הכנסות באמצעות הסכם חשאי עם מעבידו. האם על המוסדות המוסמכים לבדוק את החשדות ואם אכן יוכחו כעובדות, יש למצות עם החבר את הדין. אני תומך. ואתה?

6. על הקיבוץ כחברה הבנויה על סולידאריות וערבות הדדית ברמה גבוהה, לקיים ולממן פעילות תרבותית מגוונת משותפת ומשתפת. אני מסכים להנחה זאת. ואתה?

7. הקריטריונים העיקריים להערכת חבר קיבוץ אמורים להיות איפיוני אישיותו, נכונותו לסייע לחברים הנזקקים לסיוע, נכונותו לתרום לחברה בה הוא חי בתחומים שונים ומגוונים - כאשר כל אלה
באים לידי ביטוי בדוגמא אישית
הנמשכת לאורך שנים. יכולת
ההתפרנסות הנשענת על מדדים
חיצוניים כמו השכלה או תפקיד,
מהווה מדד שולי ואינה מהווה
סיבה לקבלת טובות הנאה מסוגים
שונים. קביעות אלה מוסכמות עלי.
ועליך?

8. מוסדות הקיבוץ קובעים את גודל התקציב הניתן לחברי הקיבוץ בהתאם לצרכים המיוחדים הנבחנים מעת לעת. האם יש להמשיך בשיטה זאת תוך
התאמות הנובעות מבדיקות
תקופתיות? אני בעד ואתה?

9. המוטיבציה לתרומה לחברה בתחומים שונים נובעת בעיקר מתחושת שייכות, שיווין ערך, שותפות בין שונים, מטרה משותפת, הוויה של כבוד הדדי בין כל המרכיבים של המערכת, מהמנהלים ועד החברים העומדים ליד פס הייצור. שכר דיפרנציאלי מסכן את היכולת של הקיבוץ להביא לידי ביטוי מקסימאלי את המניעים המוטיבציונים הללו. אני מסכים להנחה זאת. ואתה?

10. הצלחה בתחומים כלכליים נובעת בעיקר מקבלת החלטות המתבססות על קריאה נכונה של המציאות בה פועל המפעל וניהול נבון של המערכת התפעולית. קריאת מציאות נכונה מוליכה ליזמות וניצול הזדמנויות עסקיות, ניהול נבון מעודד את המוטיבציה

של העובדים כולם לשפר את המערכת ולהביא אותה להישגים גבוהים. שכר עבודה גבוה אותו משתכרים החברים, המועבר לקופת הקיבוץ הוא חיוני להצלחתו הכלכלית של הקיבוץ, אבל איננו המרכיב העיקרי הקובע את הצלחתו הכלכלית של המשק הקיבוצי. אני מסכים לקביעה זאת. ואתה.


11. התגמול הכספי המועבר לקהילה עבור עבודתם של חברי הקיבוץ בענפים ובמפעלים צריך להיות שוויוני. מנהל מפעל ועובד ליד קוו הייצור יתוגמלו באופן אחיד.
חבר קיבוץ שהועבר מתפקידו במסגרת התארגנות חדשה במקום בו הוא עובד, ימשיך להיות מתוגמל לפחות כמו שתוגמל כשעבד בתפקידו הקודם, או למעלה מתגמול זה אם קיבל על עצמו תפקיד או עבודה שמנהלי מקום עבודתו חושבים שמגיעה לו העלאה במשכורת.
מה דעתך?


12. אמינות הוגנות, ידיים נקיות וחופש ביטוי, שיווין ערך של אמת, נכונות לסייע לחברים הנמצאים במצוקה, ויכולת כלכלית המאפשרת לחברים החיים בו רמת חיים הוגנת, כל אלה הם המרכיבים ההכרחיים ביצירת חברה קיבוצית שאני רוצה להיות חלק ממנה ואתה?

עד כאן גילוי עמדתי בשאלות השונות. נראה לי ששאלות אלה נוגעות בנושאים עליהן ניטש הויכוח בינינו. חיוני גילוי נאות וגיבוש עמדות לגבי העולה משאלות אלה.
אשמח לקרוא תגובות והערות.

א ב י ש י ג ר ו ס מ ן

הולכים ובאים
חזר לקיבוץ
עטר שינפלד
יצאה לעצמאות כלכלית:
חן אפשטיין


הודעות מהכלבו

ביום שני הקרוב ספירת מלאי.
משעה 11:00 ביום שני
ועד לשעה 17:00 ביום שלישי יהיה הכלבו סגור.

הבאנו לניסיון חומרי ניקוי אקולוגיים:
סבון רצפה, טבליות למדיח וסבון לניקוי כללי. החומרים אינם זולים... ואנחנו משאירים זאת לשיפוטכם. נשמח לשמוע תגובות.

סיגריות לבני נעורים.
מדי זמן אנו נפגשים בתופעה מצערת, שבה מוסדניקים יושבים מחוץ לכלבו וממתינים לחברי קיבוץ שיקנו עבורם סיגריות.
על פי חוק המדינה, אין למכור סיגריות למי שטרם הגיע לגיל 18 – ואנחנו מבקשים מכם לעזור לנו לשמור על החוק.

שיחת קבוץ במוצ"ש 20.30 , 29.12 במועדון

ס ע י פ י ה ש י ח ה :

1. קבלה לחברות ומועמדות

א. הנהלת הקהילה ממליצה לקבלה לחברות את ת.מ.
ב. הנהלת הקהילה ממליצה לקבלה לחברות את יפעת אפל
ג. הנהלת הקהילה ממליצה לקבלה למועמדות את ערן אפל

2. המשך בחירת הנהלת הקהילה החדשה.

א. בחירת מומלצי הנהלת הקהילה החדשה :
אסתר אפשטיין, עדה גבע, רפי ארליכמן.
ב. בחירת מועמדי הפריימריס להנהלת הקהילה החדשה:
אורין גנדלמן, אמיר תומר, הראל יגודה, יובל בן מיור, מליק גור, נילי ארבל, רקפת זהר, צביה ויסברג.
(יבחרו 3 חברים\ות מתוך הרשימה)

3. אישור תוכנית משק 2008
חוברות התוכנית יהיו במזכירות
הטכנית ביום חמישי

4. אישור תוכנית קהילה 2008
חוברות התוכנית יהיו במזכירות
הטכנית ביום שלישי.

להתראות בשיחה.
שימו לב! שעת השיחה ב- 20.30
עקב הסעיפים הרבים, אנא,
הגיעו בזמן! – חמי.סיור מוקדי בילוי של צעירים, להורי בני הנעורים

יום חמישי 3.1.08 בשעה 22:00

הסיור מאוד חשוב ומומלץ, זו הזדמנות ללמוד ולהבין מה קורה לנערים/ות שלנו, באיזה תרבות ואווירה הם חיים.
אנחנו נצא לסיור כקבוצה (יחד עם שלמה ברלב). מי שרוצה להשתתף מוזמן ליצור קשר אתנו לצורך הרשמה.
אמיר, סמדר וענת.


מפעל "נילי" למצעים
באזור התעשייה של קיסריה, כאשר עוברים את הרכבת בפרדס חנה, בצד הדרומי - ישנו מפעל לייצור מצעים "נילי" המייצא מצעים לארה"ב וניתן שם לקנות מצעים ופריטים בודדים ומידות מיוחדות במחירים סבירים מאוד ובאיכות מעולה.
שולה חדוותי

ג ש מ י ם
מאז הדיווח האחרון, ירדו 15.5 מ"מ גשם ובסך הכל 250
היה היה

עם תום עידן הלינה המשותפת והמעבר ללינה המשפחתית, פס מן העולם מוסד שומרות הלילה.
לפניכם קטעים ממחברת השמירה של בית התינוקות משנת 1968:

ש' עשה אאה ב- 3:30
א' עשה אאה ב- 5:00

24:45 – ד' אכל דייסה
3:00 – אכל עוד...
3:15 - ו' שתתה מים.
ל' יציאה "הגונה", לא הצלחתי לנקות אותו לגמרי.
צ' ישן כל הלילה.

יום רביעי
23:45 – כ' בוכה
23:50 – ל' בוכה
24:15 – ל' בוכה
1:45 – ל' בוכה – תה
2:15 – ע' תה, לא שקט, הוחלף ונרגע
3:40 – ל' בוכה, בוכה...

הביאה - שלומית דקלוקצת היסטוריה עם בוא השנה החדשה:

1927 – תרפ"ז, חג שבועות – נולד הקיבוץ. חניכי השוה"צ מפולין, קיבוץ עין גנים תוקעים יתד על אם הדרך בין העמק ופתח תקווה ומניחים יסודות לכפר שיתופי במולדת.

1928 – בן בכור נולד דוד בן אברהם, ניצן ראשון לדור שני

1932 – ניטעה חלקת פרדס, 46 דונם.

1933 – הרחבת הכתף, "שומריה" מצטרפת לקיבוץ.

1934 – אור! קשר לרשת החשמל. נבנה בית ראשון – בית הבטחון. "בדרך" מצטרפת.

1935 – מעיינות מים מתגלים. קידוח באר א'.

1936 – נבנה "הבית הוורוד".

1944 – חניכי התנועה מבולגריה ויגוסלביה משלימים את הקיבוץ. נחנכה באר ב'.

1948 – חברנו צבי לוריא ז"ל חותם על הכרזת העצמאות.

1949 – ההשלמה המצרית מגיעה.

1956 – נבנה שיכון הוילות הראשון – "שכונת הקוטג'ים".

1957-61 – קיבוצנו מחזיק בגביע המדינה בכדורעף.

1965 - - נכרו מאגרי החמצון למי הביוב.

1968 – עידן התיעוש מגיע – הונחו היסודות לביה"ח לגומי.
עלון ינואר 1975

ג ן ת ל ת ן
זקוק למגבות גדולות.
למי שיש כאלה ומוכן למסור –
אנחנו נשמח לקבל.
ת ו ד ה !

מחסן פורים

אנו מחפשים מתנדב/ת להפעלת מחסן התחפושות (של הילדים והמבוגרים) בתקופת חג פורים.

התפקיד כולל:
• פתיחת המחסן בשבוע של מסיבת פורים.
• רישום הפריטים שנלקחים.
• לאחר החג הבאת הפריטים למכבסה ולאחר מכן סידור המחסן והכנתו לשנה הבאה.
במידה ולא ימצא מתנדב נאלץ לסגור את מחסן התחפושות.
בתקווה להמשך פעילות
גלי יגודה ורוני גלעד.

צעירים... צעירים... צעירים

מפגש צעירים בשבוע הבא
יום שבת 5.8.08
"על המרפסת…"
אצל נועם!


חיסונים חדשים –
כן או לא?

בהמשך לפרסומות בעיתונות ובטלוויזיה בנושא חיסונים חדשים הניתנים באופן פרטי, צוות המרפאה דן בנושא והוחלט שגובה ההשתתפות יידון ויקבע לאחר שיחת הקיבוץ וההצבעה בנושא ביטוח כללית מושלם במהלך ינואר 2008.אביבה אהובתי \ במאי : שמי זרחין \ ישראל - 2006
אביבה כהן (אסי לוי) היא טבחית קשת-יום בבית מלון בטבריה, אשר חלומה, להיות סופרת, הוצנע במשך שנים, עד שבעזרת אחותה, אניטה (רותם אבוהב), הגיעה לעודד זר (ששון גבאי), סופר נודע, שמבטיח לעזור לה לקדם חלומה. הדרך אל הגשמת החלום משנה את חיי משפחתה: בעלה, מוני (דרור קרן), שלושת ילדיה, אושרת (דנה איבגי), אלון (איתי תורג'מן) ואופק (דקל עדין), אמה, ויולט (לבנה פינקלשטיין) ואחותה אניטה - ובעיקר מטלטל את עולמה שלה, בניסיון לגבש זהות משל עצמה.
סרט מלא נשמה,על חלומות גדולים והפחד להגשימם.
להתראות ביום חמישי בשמונה במועדון לחבר.
נורית

קופת בית ביום שלישי, 1.1.08, יש ספירת מבקר בהנהלת החשבונות. אבקש לבוא לקחת כסף רק אחרי השעה 9:00. נ ח מ ה


15/12/07


לחברים שלום!

בעקבות פנייתן של דלית גרנות ונאווה גור אלי, ברצוני להבהיר ולמסור :

בשיחת הקבוץ אשר התקיימה באוגוסט 2007 ודנה בבחירת נאווה גור לרכזת ועדת דירות, הועלו האשמות נגד נאווה ודלית על ניהול לא תקין שלהן במפעל המגנטים בעבר.

לאחר שהנושא נבדק ע"י גורמים חיצונים ונסגר כבר בעבר, ברצוני להודיע שההאשמות שהושמעו בפני נאווה ודלית באותה שיחה ובכלל, משוללות יסוד לחלוטין.

במכתב זה אנו רואים את סגירת הנושא ומאחלים לנאווה ודלית הצלחה בתפקידים שלקחו וייקחו על עצמן בהווה ובעתיד.

בברכה,
חמי סל, מזכיר.

נ ר ז י כ ר ו ן

דודיק כץ 2.1.1995
יצחק פרלברג 4.1.1942
בנק שפירא 4.1.1974
שמואל פלומן 4.1.1980
סימה חופי 6.1.1992
מיכאל טל 7.1.2002
ז'ניה ריפתין 7.1.1995
רוזקה חרודי 8.1.1997
בתיה זמיר 11.1.1997

בעניין ביטוח משלים –
מבט קצת אחר

לאחרונה פורסם בעלון על כך שועדת בריאות מציעה לעשות ביטוח משלים לכל החברים.

מן המעט שאני מבינה בנושא, לא נראה לי בכלל עניין הביטוח המשלים.
לחבר מבוגר שאין לו כבר ילדים קטנים אך עבר את גיל הפנסיה, התשלום החודשי הוא בסביבות 100 ₪. זאת הוצאה קבועה שיורדת מהתקציב כל חודש. הניצול של הסכום הזה הוא רק במקרים שבהם נזקקים לתרופה יקרה במיוחד או לטיפול ע"י רופא שאתה רוצה בו במיוחד.

א. תרופות "מצילות חיים" יינתנו בקרוב
(תוך שנה כנראה) ע"י המדינה לקופות
החולים והללו ינפקו התרופה לנצרך.

ב. בעניין רופאים מבוקשים במיוחד, או
חוות דעת שנייה; קשה מאוד לדעת
מיהו הרופא המומלץ או המתקן בו
הוא מטפל בחוליו.
מניסיוני האישי, אם הדבר באמת דחוף
וחמור, יש בתי חולים נפלאים של
קופ"ח (בלינסון, מאיר וכד') וכדאי
להסתמך עליהם.

למשפחות עם ילדים, ובעיקר שרוצות
ברפואה אלטרנטיבית, יכול להיות שזה
כדאי.
בכל מקרה, תשלום עבור חצי מהטיפול
והתרופות (כמו שהיה עד עכשיו) ייצא
לקיבוץ יותר זול.

ג. בעניין כוח אדם במרפאה; לאחרונה
כמעט ואי אפשרי לפגוש אחות
במרפאה בשעות קונבנציונאליות. אולי
כדאי להשקיע באחות שתוכל להיות
במרפאה בשעות הבוקר והצהריים
המוקדמות ותוכל בשקט לשרת את
החברים, בעיקר המבוגרים שביניהם.

לתשומת לב ועדת בריאות והנהלת הקהילה.

ת ר צ ה צ.

מגיבה איילת
מנהלת הקהילה

אכן נגעת בסוגייה כואבת
אני באופן אישי, המלצתי על החלת הביטוח המושלם לא לכל האוכלוסייה באופן גורף אלא למשפחות צעירות עם ילדים או שמתכננות את הרחבת התא המשפחתי – במקרים אלו הביטוח מאוד כדאי ואין סיבה שהמשפחות תבטחנה את עצמן, על חשבונן, והקיבוץ ייהנה משירותי בריאות מסובסדים.
החברים חשבו אחרת בעיקר מהאספקט החברתי וטענו שאין להפלות את אוכלוסיית המבוגרים בנושא, שהוא כה רגיש חברתית.
הנושא כולו יובא לשיחת הקיבוץ ושם המקום להעלות הסתייגויות והצעות לסדר
שבת שלום, איילת

מגיבה נירה כהן
רכזת הבריאות

תרצה שלום רב,
אני מעריכה את צניעותך כאשר את פותחת במילים "מן המעט שאני מבינה בנושא" .
על כך נאמר "ברוכה הבאה למועדון" - גם העוסקים (כמונו) לא תמיד מוצאים דרכם בסבך.

בכל זאת ההתמודדות היומיומית (כן כן אין זו הגזמה!!) עם פניות של חברים חושפת אותנו למצב בלתי אפשרי אשר
בו כל חבר נמצא במעמד אחר מול מערכת הבריאות הארצית והמקומית.
זהו מצב בו כל החברים בכל הגילים נתונים ליחס דורסני של מערכת הבריאות הארצית כלפי אותם לקוחות שאין להם ביטוח "מושלם".
אחד העקרונות המנחים אותי מאז נכנסתי לתפקיד הוא לנסות ולהגיע לבסיס משותף לכל החברים שממנו נוכל גם לבדוק ולהתייחס לכל פנייה.

נמשיך!!
ההבחנה שאת עושה בין חברים מבוגרים לצעירים - תמוהה ומוזרה מאוד מאוד לטעמי.מה גם שנימוקייך אינם משכנעים אותי שלחברים מבוגרים אין צורך בביטוח כללית מושלם.
מניסיוני חברים מבוגרים רבים יכלו לחסוך לקהילה הוצאה גדולה מאוד הקשורה בטיפולי הבריאות שלהם
אם אמנם היו בעל ביטוח "מושלם" בקופ"ח. אפילו יותר מאשר לצעירים!!!!
והרי המבוגרים הם צרכני בריאות לא פחות ואולי אף יותר מהצעירים והילדים.

אגב - 100 ש"ח לחודש (1200 ₪ לשנה) שמוציאות משפחות אשר בחרו לדאוג לעצמן, הוא סכום רציני למדי אשר בו החבר מממן עבור הקיבוץ השתתפותו

בקופ"ח. זהו מצב לא תקין ולא הוגן. מדוע שחברים יממנו מכיסם את ביטוח הבריאות שלהם?
לדעתי אחריות זו מוטלת על הקהילה.

בסעיף א' כתבת את המילה "כנראה" וטוב עשית. ה"כנראה" היא אותו מצב בלתי בהיר ובלתי ברור שהפולטיקאים
במיומנות רבה משחקים בנו ציבור הלקוחות.
אם לא הבנת - נאמר זאת בבוטות: את יכולה להמשיך ולחכות.....

בסעיף ב' נקודת המוצא שלך מנותקת מהמציאות, בה צוות הבריאות מתמודד עם פניות רבות ללכת לייעוץ פרטי שאינו
בבית חולים בעלויות עצומות !!!!
מה עושים עם זה תרצה?
אנא עזרי לי......

ולגבי טענותיך על היעדרות הצוות במרפאה - גם כאן קצת נסחפנו.
את קושרת שני נושאים שאינם קשורים.

אמנם קורה מדי פעם שאחות לא נמצאת. לא תאמיני אנחנו מטפלים גם בנושא ומקווים לפתרון בחודשים הקרובים.
אינני רואה סתירה בין לטפל בנושא ביטוח "מושלם" לכלל האוכלוסייה ובין טיפול בהרכב הצוות במרפאה.
גם זה חשוב וגם זה חשוב.

לסיום אציין שלא ממש הצלחתי להבין את כל טענותיך שלאחר שקראתי אותן מספר פעמים עדיין תמוהות.
עם זאת אני מקווה שהצלחתי להציג את עמדתי.
נוכל להמשיך בדיאלוג בשיחת הקיבוץ בה תעלה הצעתנו לדיון.

בברכה,
נירה כהן

עוד

לרועי פרילינג
שהציל אותנו ברגע האחרון והסכים לעבוד בכלים,
המון תודה על העזרה והחיוך.
תמיד נעים לפנות אליך.

המון המון תודה
לכרמלה ארליכמן,
שלומית דקל
שרהל'ה סיטנר
וחנה יגודה
שהתנדבו ועזרו לנו במטבח
הייתן נהדרות!

מצוות המטבח

חמי מבקש להזכיר
השבוע תתחיל השיחה באופן חד פעמי
בשעה 20:30

זה קרה במשך השנה שחלפה

מגדל האנטנות הוקם ליד בית הספר, התקיימו הפגנות והמגדל עדין שם.
הפרטת הרכב לא עברה את הקלפי.

שבת שלום ושנה טובה!

20/12/2007

עלון 51

הסתייגות
הורדת כתמי חלודה עם מלח ולימון עליו נכתב בעלון הקודם הוא פטנט טוב אבל אסור להשתמש בו על רצפה ושיש .

שולה ח.


קורס תכנון פרמקלצ'ר
מנחות: מירב חופי ומאשה דולב בשיתוף עם צוות מורים מובחרים

התחממות כדור הארץ -
היום כבר ברור שכל אלו - מעשה ידינו. תרבות צריכה בזבזנית ופרועה, גודעת את הענף עליו אנו יושבים.
פרמקלצ'ר – היא שיטת תכנון לחיים ברי קיימא, היוצרים הרמוניה עם האדמה והמשאבים.
מבחר מנושאי הקורס:
• מהי שיטת פרמקלצ'ר: אתיקות, עקרונות ושיטות תכנון
• קומפוסט בבית, שרותי קומפוסט וקומפוסט בקנה מידה יישובי
• מים: ניהול משק המים הביתי, הקטנת בזבוז, מערכות טיהור ואגירת מים
• חקלאות בקנה מידה קטן (בגינה או במרפסת) ובקנה מידה גדול (מסחרי)
• פרמקלצ'ר בעיר
• למידה מהמסורת היהודית ומהמסורת הערבית
• קהילות וקואופרטיבים
• עצים ויערות
• משבר האנרגיה ואנרגיות חלופיות
• בניה אלטרנטיבית ושיפוץ אלטרנטיבי
• פרמקלצ'ר בבית: בישול, חומרי ניקוי, קוסמטיקה טבעית, צמחי תועלת
• כלכלה אקולוגית, צרכנות אלטרנטיבית
הקורס ילווה בסיורים, עבודה מעשית, סדנאות וסרטים

פרטי הקורס:
פתיחה: אמצע פברואר
משך: 72 שעות לימוד, 14 מפגשים
יום ושעות: יום ו' 8:00 – 14:00
מקום: קיבוץ עין-שמר, כולל סיורים ועבודה מעשית בישובים יהודים וערבים.
לפרטים: מירב חופי: 4130, 052-2669879 meiravhofi@yahoo.comב ש ב ו ע ה ב א

הצעירים מזמינים את החברים למסיבה!

פותחים את שנת 2008 בפאב

ביום שישי הבא 28.12 משעה 21:30

בתוכנית: מופע שירה פתוח (Open Mic Night) בניצוחם של נועם גבע וחברים ואחריו מסיבת ריקודים סוחפת עם מוזיקה מכל הזמנים, שתייה בשפע, כיבודים והפתעות.
כולם (חיילים ומעלה) מוזמנים להתחיל את השנה הבאה עם טעם נפלא!
האווירה, ההפתעות, המוזיקה והשמפניה - עלינו!
הריקודים, החברים והנשיקות - עליכם!

יש רישום בתקציב ואפשר להזמין חברים.
אז תקבעו עם הבייביסיטר, תנקו את הראש ובואו להתחמם איתנו.
להתראות, צוות הפאב.

חברת הילדים פועלת ותוססת

הסתיו חלף לו, החורף באופן רשמי מגיע וחג החנוכה על שלל צבעיו הופיע.

במרכזים החופש הוכן כהלכה, הילדים שמחו ושיתפו פעולה בצורה נפלאה.
לפני החג עמלנו וקישטנו את הבתים, על החלונות נתלו ויטראג'ים בשלל סמלי החג ועל הלוחות נתלו ציורים בסגנונות שונים.
את החג קיבל בחגיגיות כל מרכז בביתו: הצעירים שרו את שרי חג, והתחרו במשחקי נרות מגוונים. הבוגרים פתחו במרוץ הלפיד שעבר בחוצות הקיבוץ והביא את האש להדלקת החנוכיה. לאחר מכן הפגינו הילדים את בקיאותם ברזי החג במשחק 1 נגד 31. וכמובן שקינחנו בסופגניות כיד המלך.

בהמשך החופש יצרנו סביבונים מיוחדים, נרות ריחניים בשלל צבעים, כפי שהיה נהוג פעם ואיך אפשר בלי טפטופי נרות שיצרו מגוון רב של תחתיות.
בטיול החופש, נסענו לטכנודע שבגבעת אולגה ושם למדנו על החלל, בנינו מצנחים וטילים שלאחר מכן עם קצת התמדה הצלחנו לשגרם.

כבכל חופש חנוכה אנו מציינים את כ"ט בנובמבר ובמבצעי ההפעלה, על ידי משחק " המעפילים". במשחק משחזרים הילדים את ניסיון המעפילים לעלות ולהיטמע בין אנשי היישוב, אשר נשמר ע"י הבריטים השולטים בארץ ורוצים לתפוס אותם ולהחזירם לארץ מוצאם.
כדי להיכנס לאווירה המתאימה עוברים הילדים הכנה- ובצוהרי היום הושמעה להם הכרזת האו"ם על הקמת מדינה יהודית. הילדים שבחרו להיות מעפילים עברו "השבעה" ע"י איש ההגנה- אבנר ארבל. אנו מודים לו מקרב לב על חוויה נפלאה שהמחישה לילדים את גודל המאורע.

הילדים "הבריטים" שמרו על היישוב היהודי שהתמקם בחצר הראשונים, ולטובית וזיו וכל צוות החצר, תודה רבה על הכנסת האורחים הנפלאה שאנו מקבלים כל שנה.

המשחק נגמר בהצלחה והילדים שביצעו משימתם, קינחו בארוחת ערב חמה.

החופש הסתיים בהצלחה רבה והילדים הפיקו הרבה ידע והנאה, הם חזרו לשגרת הלימודים ובמרכזים ממשיכה העבודה על התנהגות בקבוצה, התייחסות נאותה לשונה ולחברה.

שיהיה לכולנו חורף נעים וחם
ילדי וצוות חברת הילדים
ג ש מ י ם
השבוע ירדו בשלושה ימי גשם 24.5 מ"מ ועד עתה 234 מ"מ


ב ש ב ו ע ה ב א ת ת ק י י ם

ש י ח ת ק י ב ו ץ

במוצ"ש , 20.30 , 29.12 , במועדון.

סעיפי השיחה:

1. קבלה לחברות ומועמדות.
א. הנהלת הקהילה ממליצה לקבל
לחברות את תומר משיח.
ב. הנהלת הקהילה ממליצה לקבל
לחברות את יפעת אפל.
ג. הנהלת הקהילה ממליצה לקבל
למועמדות את ערן אפל.

2. המשך בחירת הנהלת הקהילה
החדשה.
א. בחירת מומלצי הנהלת הקהילה
החדשה (השמות יתפרסמו
בהמשך).
ב. בחירת מועמדי הפריימריס להנהלת
הקהילה החדשה (השמות יתפרסמו
בהמשך).

3. אישור תוכנית משק 2008
(חוברות התוכנית יוגשו לחברים
במהלך השבוע).

4. אישור תוכנית קהילה 2008
(חוברות התוכנית יוגשו לחברים
במהלך השבוע).

להתראות בשיחה. שימו לב! שעת השיחה ב- 20.30 עקב הסעיפים הרבים, אנא, הגיעו בזמן!
חמי סלת ב ו ר כ ו !!!

תודה רבה לכל האנשים הטובים שבאו לעזרתנו כדי שנוכל לעבור את השבוע בשלום ללא עובדינו המוסלמים.

לאורלי ארליכמן,
עומרי שם טוב,
יואל גרוסברג,
רפי שפירא,
רותי גורן,
אורי תומר,
חגי ארליכמן,
אבינועם גולן,
שרי חרודי.

תודה, תודה
מצוות המטבחתודה
למוצא הישר והאנונימי שהחזיר לנו את הכובע האבוד של עומר.
הצלת לנו את החורף!
עומר, גלי והראל.
________________________________________


חורף חכם
ע ד כ ו נ י ם
ב ע ת י ד ה ל א ר ח ו ק


חורף חכם
בקרוב - ביום שישי 11.1.08

סרט + הרצאה
"ילדי השמש"

מפגש עם הבמאי רן טל וצפייה בסרט המרתק והחשוב.השבוע בחוג קולנוע -
הכלה הסורית \ במאי: ערן ריקליס \ 2004
יום חתונתה של מונא (קלרה חורי) הוא גם היום העצוב בחייה. היא יודעת שלאחר שתחצה את הגבול ותינשא לטלאל הסורי, לא תוכל יותר לחזור אל משפחתה האהובה במג'דל שאמס.
סיפור יום חתונתה הוא סיפור של מחסומים פיזיים, נפשיים ורגשיים ועל הרצון לחצות אותם.
יום בו כל אחד מבני משפחתה של מונא מתמודד עם יכולתו לקבוע גבולות ולחצות אותם.
אירועי יום החתונה מסופרים מנקודת מבטה של האחות הגדולה, אמל (היאם אבס המצוינת), אשה מודרנית ודעתנית הלכודה במסורת ומסגרת חיים נוקשה ממנה היא מנסה לפרוץ.

להתראות בשמונה בערב במועדון לחבר.
נורית

גשר על פני מים סוערים: הורים, מתבגרים ומה שביניהם

אנחנו ממשיכים בפגישות עם שלמה ברלב. הפגישות מעניינות מאוד ועל כן אנחנו משתפים אתכם בחלק מהנושאים שעולים.
אמיר, סמדר וענת

קשרי"ם – הצרכים של המתבגר:
קיים
שייך
רצוי
יודע (מתמצא)
מסוגל (בעל יכולת)

המשימה המרכזית של גיל ההתבגרות:
1. פיתוח יכולת שיפוט – היכולת לשים התנסויות חדשות בהקשר, והיכולת לפתח סטנדרטים פנימיים, מצפן ומצפון, לנוכח סבך הדרכים החדשות הנפתחות.
2. ייצוב זהות חיובית ובונה – זהות היא מערכת של רעיונות המגדירים מי אנו ולאן מובילה דרכנו בעולם, וכן מערכת של עמדות המגדירה בעד מה אני ונגד מה אני.

להתבגר בעולם מודרני
* "פול גז בניוטרל" - מובטלים בשיא
אונם.
* "קוקה קולה – טעם החיים" - גיבוש
זהות ללא יד מבוגר תומך, אמפאטי
ואחראי.
* " בנג'י – איזה מגניב", "שריטה
במוח": הרומנטיקה של הסיכון.
* מתנועות נוער – לפאב – לדאנס –
לגואה: פרימת החיבורים עם החברה.

מדוע חל סחף זה בכישורי החיים ובזהות של בני הנוער?
עדיפות לתחרות הכלכלית:
1. שני ההורים עובדים קשה יותר ושעות רבות יותר. נמצאים בממוצע 17 דקות ביום עם המתבגר שלהם.
2. המתבגרים חיים במשפחות גרעיניות מתרסקות.

החשיפה לטכנולוגיות המודרניות:
1. "ילדי הצג" – ילדים ונוער חשופים לניסוי חסר תקדים: בלוי שעות רבות בצפייה בצגים במקום במשחק וביחסי גומלין עם אנשים.
2. ילדי mp3 – האוזניים אטומות ע"י המוזיקה, העיניים במולטימדיה, והפה מלא בחטיפים וטקילה.
3. ללא מגע – למתבגרים פחות ופחות מגע עם החיים באמצעות אינטראקציות בין אישיות.
4. הצפה במידע ללא סינון ועיבוד של מבוגרים אחראים.

הדגשת האינטלקט:
עידן המקדש את ההישגים הלימודיים ולא את חכמת הלב.

עידן הלחץ והפעילות הקדחתנית.


מתים משיעמום – אביב גפן

אורזים כאבים מעלים למטוס
ונוסעים להודו כאילו לנפוש
בולעים שם קרטון מגרדים את
השפיות
וחוזרים לאשפוז מקווים לא למות
אנחנו תירוץ שעשו ההורים
אנחנו בובות שאיבדו את החוטים
מכסים את הכלום באיפור של שקרים
מתבגרים מזדקנים ואחרי זה מתים
הפגישה הקרובה תתקיים באודיטוריום בחצר ראשונים.


א ז כ ר ה

ביום שישי 21.12.07 בשעה 13:00
נעלה לקברם של ניומקה וחנה בן-אשר.
לאחר מכן מפגש במועדון.
ה מ ש פ ח ה

07/12/2007

פ ל א י ה ל י מ ו ן

סחיטה נעימה
• הלימון קשה, ירוק ולא נסחט? שימו אותו לדקה במיקרוגל והוא ייסחט בקלות. אפשרות אחרת: שימו את הפרי בכלי עם מים חמים לחמש דקות. לאחר מכן גלגלו אותו על השיש לעוד דקה, והוא ייסחט בקלות.פ ל א י ה ל י מ ו ן
• להעלמת כתמי חלודה עקשניים מבד יש להשרות את הכתם בתמיסה של מיץ מלימון אחד וכף וחצי מלח (יש להגדיל כמויות אם מדובר בכתם גדול) ולכבס כרגיל.
• הזזתם את התנור ונשארו כתמי חלודה? שפכו על הרצפה (אבל לא על רצפת אבן),‬ לימון ומלח בנדיבות, המתינו עשר דקות ושפשפו, והכתמים ייעלמו כלא היו.
מכתבי שרשרת
מדי זמן מביאים לעלון חומר שמסתובב ברשת האינטרנט לגבי רמאויות, והצורך להישמר - אני מביאה את הדברים בקיצור:
...........................................................
כשמבקשים מכם את מספר כרטיס האשראי שלכם, כביכול בשם חברת האשראי, על מנת לברר על קניה חריגה שנעשתה על ידכם – אל תתנו! לחברותה אשראי יש מספר הכרטיס שלכם.
...........................................................
כאשר מתקשרים אליכם כביכול מבית החולים ומספרים שמספר הטלפון שלכם נמצא אצל פצוע שהובא לבית החולים - ומבקשים שתתקשרו לכוכבית 72057 אל תעשו זאת. זוהי טכניקה לגזילת שיחות.


תוצאות הצבעת הקלפי לסעיפי שיחת הקבוץמ- 1.12א. הרכב הנהלת הקהילה החדש.

בעד- 153 נגד- 21

ב. הקמת צוות שינוי

בעד- 151 נגד- 30

ג. שיוך דירות- יום קובע


הצעת מנו- 112
הצעת " קבוצת חברים" - 71

!


מחפשת
אני מחפשת את הספר
"חברים מספרים על ג'ימי"
אשמח לקבלו בהשאלה.

תודה שרהל'ה סיטנר


ש א י ל ת ו ת

ש א י ל ת ו ת


שאילתא שאילתא

שאילתות שאילתותב ש ל ן ה ב י ת

שיחה עם

ח י י ם ח נ נ א ל


פ ר ק 1
הייתי רווק בחיפה אחרי הצבא, למדתי גרפיקה ועבדתי בתור דוור, הייתי מריח את התבשילים שנדפו מחלונות הבתים ואכלתי את הלב שלא ידעתי לבשל כמו שאמא שלי בישלה בבית.

פ ר ק 2
כשעברתי להתגורר בת"א למדתי באוניברסיטה, שם הכרתי בחורה ירושלמית (אשתו של חבר), שהחליטה לקחת אותי תחת חסותה ולימדה אותי מהיסוד את עבודת המטבח – לא רק מתכונים, אלא איך אוחזים בסכין, איך מרוקנים את הקישוא מתוכנו, ועוד ועוד.

מה הרקע הבישולי של הירושלמית הזאת?
איזו מן שאלה זו? את לא יודעת שירושלים היא בירת המזון העולמית?! כל נערה ירושלמית, עד בת המצווה, כבר בשלנית ואופה מדופלמת.

פ ר ק 3
שני דברים מייחדים את הנישואים שלי עם דגנית: אחד, לי אין רישיון נהיגה והיא הנהגת בבית. והשני הוא, שאני אוהב לבשל יותר ממנה – ואני הבשלן העיקרי בבית.

למרות שהזמנת אותי לשיחה בתור בשלן, אני רוצה לציין שאני לא בשלן גדול, אני לא מתעניין בגורמה, ובסוגי יינות על בציריהם השונים. יחד עם זאת אני חולה על תכניות בישול, מעריץ של השף סטפן ומבוקששתר למדתי הרבה שיטות עבודה. בכל מקרה שמתי לעצמי למטרה, שהילדים שלי לכשיגדלו, יזכרו שאכלו בבית אוכל אמיתי ולא שניצל וצ'יפס. כל מוצאי שבת, אני לוקח על עצמי בישול מסוג אחר ודואג שהמטבח שלנו יראה כמו רימון שהושלך לתוך חנות ירקות.

מה זאת אומרת?
זה אומר, שדגנית ואנוכי עובדים אחר כך בניקיון הרבה זמן, זה מה שזה אומר.

מאיפה המתכונים?
היסוד שלי ללא ספק, הוא האוכל הטורקי של אמא שלי, בעיקר ממולאים למיניהם, שהיא לימדה אותי: קישואים ממולאים בבשר ואורז, פלפל וכרוב ממולאים באותו אופן. אבל, בעידן האינטרנט מאוד קל ונוח למצוא מתכונים, לא צריך להוציא כסף על ספרי בישול, הכל נמצא שם, ואני מאוד ממליץ – למשל, להיכנס ל"אוכל" בוואלה.

האם לימודי התזונה של דגנית לא מגבילים את הרצון הטוב שלך?
זה נושא עצוב שאני בקושי יכול לדבר עליו. תארי לעצמך, שבמתכון כתוב חבילת חמאה וקרטון שמנת! ואני כמובן צריך להסתפק בחלב רזה עם אחוז אחד בלבד.
אבל ברצינות, לדגנית יש כל מיני מתכונים מרתקים בתחום, כמו קינואה עם תוספות שונות ואני משתדל להיות פתוח לזה...

מה אתם אוהבים במיוחד?
הילדים שלנו מאוד אוהבים ארוחה של נודלס בסגנון סיני עם עוף, ירקות ואגוזי קשיו. ולאחרונה הייתה הצלחה הגדולה למפרום הטריפוליטאי, שזה תפוחי אדמה ממולאים בבשר (יש לציין שזאת עבודה סיזיפית המצריכה הרבה סבלנות). המתכון - באינטרנט.

אתם יושבים לארוחה ביחד בשבע?
מה אתם אוכלים?
משתדלים מאוד לאכול אוכל פשוט: ביצה וסלט שאני מכין. אבל מודה, שכמו כולם, אני נאלץ לפעמים להיעזר בג'אנק פוד, כדי שגם הכלבו ירוויח.
מצב של ארוחה שכולם יושבים ביחד בשבע בערב הוא כמעט משימה בלתי אפשרית, כי הילדים מתרוצצים בין חוג אחד למשנהו, אך בכל זאת מצליחים ליצור איזה הרכב חלקי.

לסיום תן מתכון תורכי טיפוסי, מהיר וקל מאוד להכנה:

בתור ילד אהבתי כמו כל הילדים שניצל וצ'יפס ולא שיתפתי פעולה עם אמא שלי. אבל כשלמדתי בתל אביב ביקרתי את דודה אלזה עליה השלום, שהתגוררה ליד האוניברסיטה. ממנה למדתי להכין מאכל שהטריף אותי. אם אני לא מדייק - אני פונה פנייה נרגשת לפרידה להעיר הערות בעלון הבא..

למאכל קוראים אפיו (דגש בפא) והוא בסך הכל שילוב של ראש סלרי וגזר. הבעיה היא למצוא בעונה המתאימה ראשי סלרי גדולים. מהמקורות החשאיים שלי בכלבו נמסר שעכשיו ניתן למצוא.א פּ י ו
ח ו מ ר י ם :
3 ראשי סלרי גדולים
בערך 6 גזרים (תלוי בגודל)
שמן זית
לימון
מלח
פלפל שחור גרוס
ה כ נ ה :
שוטפים היטב את ראשי הסלרי ומקלפים אותם לאט ובעדינות. חותכים פרוסות עגולות בעובי מעט פחות מס"מ.
מקלפים גזר וחותכים עיגולים באותו עובי.

בתוך סיר בינוני ובו כוס מים מבשלים את הגזר מעט קודם, כי הוא מתרכך לאט יותר מהסלרי. מוספים את הסלרי, את שמן הזית - שלוש ארבע כפות, ומבשלים על אש קטנה כעשר דקות.

חשוב מאוד- לא להתחיל לראות טלנובלה תוך כדי- כי אם הסלרי מתבשל יותר מדי- פח האשפה האורגני מחכה לו. אפשר לבדוק עם סכין חדה בזמן הבישול.
מאוד ממליץ לזוגות הצעירים שרוצים להרשים את ההורים...

ב ת י א ב ו ן
ותודה לחיים. התעניינה נוריתאתר הקיבוץ

ש ל ו ם ר ב ,

כאשר קיבלתי לידי את תחזוקת אתר הקיבוץ, מצאתי שיש בו חלק המיועד להנצחת חברינו.

כשנכנסים לאתר, בדף הבית, במדור "יזכור", מצויות תמונות של כל נפטרי הקיבוץ על רקע סגול ללא פרטים.
חשבתי לנכון שיהיה מכובד לכתוב כמה משפטים על הנפטר/ת, אך אינני רוצה לעשות זאת בעצמי. אני מציעה למי שרוצה שאוסיף משהו על יקיריו להכין קטע לא ארוך, פחות או יותר אחיד שיכלול את מסלול חייהם בדרך מאוד מתומצתת, עד שלושת רבעי העמוד.

לקרובי הנפטרים חילקתי בדואר את דף ההנחיות, עם הפרטים הנדרשים וכן דוגמא כיצד ניתן לעשות זאת.


את החומר הכתוב אפשר לשים לי בתא הדואר בכתב ברור, או לשלוח לי לאי מייל: sarah@ein-shemer.org.il
תמיד אשמח לרעיונות חדשים בעלי אפשרות ליישום, ואעזור, אם אוכל, בכל שאלה.

ש ר ה א ב ל


ביום השלושים לפטירתה של
נחמה אלפרוביץ
נעלה על קברה
ביום שישי 21.12.07
בשעה 11:00
פריימריז
להנהלת הקהילה

בהמשך לאישור השיחה על מבנה הנהלת הקהילה החדשה, יבחרו 3 חברים/ות בפריימריז פתוחים.

אנו פונים לחברים/ות להציע את מועמדותם/ן.

החברות בהנהלת הקהילה פתוחה לכל חברי/ות עין שמר בכל הגילאים, אנו מצפים להיענות גבוהה.

החברים המעוניינים מתבקשים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים לרוני גלעד עד ל – 19/12/07.

יינתן יתרון לחברים בעלי רקע כלכלי.

דרושים
מכון תעבורות אמבר מעוניין
בעובד חצר+ חומרי גלם
דרישות התפקיד:
קבלת חומרי גלם למפעל
דגימת חומרי גלם והכנה למעבדה
בדיקה ויזואלית+ריח לחומרים.
הפעלת בורות קבלה.
תפעול מערך המחסנים.
בעל רשיון נהיגה למשאית מעל 15 טון, שופל, מלגזה.
עבודה במשמרות.
אחריות,אמינות, חוש טכני, נאמנות.
יכולת עבודה בצוות.
מוכנות להשקעה.

מועמדים מתאימים מתבקשים לשלוח קורות חיים למלי רוטמן.
פקס 6321477 או mali@ambar.co.ilקהילה תומכת

עקב השינויים עליהם מדברים רבות אצלנו, מצאתי לנכון להביא לידיעת החברים המצאות "סל שירותים", שצמח במילוא עקב צורכי הוותיקים הגרים בישובים מופרטים - ועליו פורסם ב"מילה במילוא". בכתבה מובעת גם שביעות רצון מרובה מהשירות עליו אחראי דוד עוז.


מטרת השירות לתת לחברים המבוגרים לחיות בביתם ולקבל תמיכה בנושאים פיזיים וחברתיים.
השירות כולל:
1. לחצן מצוקה שמחובר לקו הטלפון.
2. מוקד רפואי – ביקור רופא בבית המנוי 24 שעות ביממה, פינוי באמבולנס באישור רופא לבית חולים קרוב, מוקד ייעוץ טלפוני מאויש על ידי רופאים מומחים.
3. אב קהילה – שתפקידו לדאוג לקשר קבוע ושוטף עם חברי הקהילה לסייע בתחזוקת הבית, טיפול בתקלות יומיומיות, החלפת נורות, תיקונים קלים ועוד. בנוסף, הוא מסייע בהזמנת בעלי מקצוע: שרברב, חשמלאי, מנעול וכדומה ומפקח על איכות עבודתם ועל התשלום המבוקר תמורתה. תיווך עם גורמי חוץ סיוע וסיעוד בקהילה.

כל זאת תמורת 70 ₪ לחודש לבית אב.
ע ד י נ ה כ פ י רבריאות
תקנון האופטיקה שפורסם בעלון האחרון (שהנו חלק מסל הבריאות) – לוקה בטעויות. אנחנו מודים לחברים שהפנו את תשומת לבנו ובקרוב נפרסם תקנון מעודכן ומדויק יותר.
לאבישי ולניצן –

העלתם במאמריכם בעלון מהשבוע שעבר, היבטים רבים וחשובים שמן הראוי שיועלו לדיון פנימי במוסד מבואות עירון ובקיבוצים השותפים בו:
היבטים חינוכיים הנוגעים ליכולתה/ רצונה / תוקפה... של חברה קיבוצית שכמעט אינה מנהלת בתוכה עוד שיח ערכי ופעולותיה מוכתבות במידה גדלה והולכת על פי שיקולים כלכליים-קפיטליסטים, להמשיך להחזיק פנימייה שביסודה תפיסות הפוכות. היבטים הנוגעים ליכולתה של חברה כזו להקים מתוכה מחנכים שיזדהו, ידברו ויפעלו מתוך השקפת עולם שיתופית, סולידארית, אידיאליסטית, אקטיביסטית ועוד.
היבטים כספיים הנוגעים ליכולתם של קיבוצים עם מאפיינים כנ"ל, להחזיק בית ספר פרטי ללא עורף ציבורי של מועצה, לממן פנימייה יקרה שבה לנים מעטים ובעיקר תלמידי נעל"ה ועוד.
בדבריי שעוררו תגובות אלו, בקשתי להסביר למתקשים להבין מזה כעשור, מדוע חשוב והכרחי היה להקים את גוונים - בית ספר ציבורי עבור כל תלמידי המועצה. גם עבור אלו שאינם יכולים לשלם אלפי שקלים שכר לימוד [חובה, חינם] במבואות עירון [גם אם לא בגלל שאין להם, אלא רק כי זה לא מספיק חשוב בעיניהם], גם עבור אלו שאולי אינם מתקבלים [לא בגלל שאינם עומדים בקריטריונים, אלא רק כי אין מקום] וכו'.
אני מקווה שעל אף כל פרטי הפרטים רבי הפנים המרכיבים את הדיון, הרעיון הזה בדבר חשיבותו והכרחיותו של בית ספר גוונים – הובן.

עם סיום השביתה, שנת לימודים וחינוך טובה. לכולם.
סיגל דקל[
ביום שלישי האחרון, ביוזמה ברוכה של מספר הורים, נאספנו בפינת החי המשוקמת והאקולוגית לפעילות לכל המשפחה.
צוות מגדלור אשר יצר מקום מ-ש-ג-ע מפינת החי הכין את השטח עם מדורה, טבון ופינת ישיבה.

באו ילדים והורים רבים ויחד טפטפנו עם נרות, חקרנו כל פינה בשטח, ציירנו ובעיקר התכבדנו והכנו פיתות/מצות טעימות מאד, אותן טרפנו עם לבנה וחומוס.

לקינוח החגיגות הדלקנו נר אחרון של חנוכה על חנוכיה מאולתרת וחזינו בחליבה של העז החביבה שחיה לה עם חברותיה בפינת החי.
הפעילות הייתה מאד נעימה ורגועה.

לחברי מגדלור - עידית, עומרי, אורן ויוסי - תודה רבה על האירוח וכל העזרה. יצרתם פינת חמד נפלאה בלב הקיבוץ ואנו נשוב לפקוד אותה רבות.
תודה לטל אייזן המקסימה שבלב הארגון, לנווה תומר, לקרן וצפי שעל הבצק האיכותי, לרפי שפירא על המתכון ולכל הילדים וההורים שנהנו ועזרו.

חג שמח! גלי.

הסרט הבא בחוג לקולנוע
"כנפיים שבורות" \ 2002
במאי : ניר ברגמן

דרמה ריאליסטית שבמרכזה חמש נפשות, בנות משפחה אחת, המנסות לאחות את הפצעים לאחר מות האב ולחוות שגרה חיפאית חורפית, ללא הצלחה.
אם המשפחה, אחות מיילדת, עובדת במשמרות על מנת להצליח לפרנס את ארבעת ילדיה אך מחיר היעדרותה מהבית נופל על כל אחד מבני הבית כטרגדיה נוספת האורבת בפתח.
הבת הצעירה חרדה להינטש, הבן הצעיר בוחן גבולות הלכה למעשה, הבן הגדול נעלם אל עולמו הפנימי הבלתי חדיר והבת הגדולה נאלצת לתפקד כאמא, וברגע קטן של מרד, שוכחת את תפקידה, והמציאות, הקשה גם כך, הופכת למאיימת מתמיד.

ניר ברגמן בסרטו הראשון ועטור הפרסים מצליח לשרטט דיוקן אמין ומרגש של משפחה במשבר, המוצאת כוחות, דווקא מהמקום הכי נמוך, להתחבר מחדש ולהצליח מעט לעוף.

עם: אורלי זילברשץ, מאיה מרון, ניתאי גבירץ, דנה איבגי ועוד.
הסרטים הבאים: "הכלה הסורית", "אביבה אהובתי" ו"אדמה משוגעת".
להתראות ביום חמישי בשמונה.
נורית

שאילתא לוועדת תכנון

האם סלילת הכביש לבית הקברות הסתיימה?
אם כן, מה עם שולי הכביש?
האם שפיכת הבטון לתעלה היתה הכרחית?
ומה עם מהמורות האטה לביטחונם של התושבים?
תודה, ושיהיה יפה ובטוח לכולנו,
רעיה האולינג

משיבה רקפת זהר:

תודה לרעיה על הפניה. הנושא הועלה בישיבתנו האחרונה, ושאול סקר את ההתקדמות בנושא הכבישים והחניות. להלן סיכום הדברים:

לגבי הכביש לבית הקברות
הכביש עדיין לא גמור. צריך לסיים את השוליים והדבר יבוצע.
לגבי מהמורות האטה - המועצה תתקין פסי ברזל.
עמודי התאורה כבר הוחזרו ופועלים, ובקרוב יוחזר המחסום.
לגבי הבטון - סוכם עם שלמה ברכה, רכז הנוי, שניתן להוריד מהבטון בחלק העליון של התעלה, על מנת שלא יחנוק את הצמחיה.

בהזדמנות זו נעדכן לגבי החניות:
מתקדמת סלילת החניה בין החממה לסילו, תוך הקפדה על תכנון נוי ותאורה.
ברגע שתסתיים, תתחיל סלילת חניה גדולה ליד הנגריה הישנה.
בהמשך אמורה העבודה להתקדם בסדר שנקבע: חניה מול הדרן,
חניה מול מרקם וחניה ליד משק החי הישן – כל זאת בכפוף לתקציב שיישאר בידינו.שאילתא

אני לא יודעת אל מי לפנות אבל רציתי לשלוח שאילתא כללית:
עד מתי ימשיך ההרס שנעשה ע"י ילדי המוסד שאינם מעין שמר ברחבי הקיבוץ?
במשך כל היום מסתובבים החבר'ה בכל פינה, מעשנים, זורקים עטיפות ואוכל ואף מגדילים לעשות ושוברים ומחרבים פינות חמד שלנו, לדוגמה - גן יוסי.
הטרקטור מעץ הוזז וניזוק, הנדנדה הצהובה שבורה וההרס הכללי ניכר בכל.
אני מכירה בחשיבות המוסד ומאד אוהבת את המקום אבל נראה לי שהגיע הזמן להגיד "עד כאן". זאת לפני שהתייחסתי לנזקים והחדירה לפרטיות של החברים כשהחבר'ה יושבים ומעשנים על המרפסות ובגינות.
הגיע הזמן להפסיק "לזרום" עם כל גחמה מטופשת של בני הנוער ולהחזיר קצת כבוד לסביבה ותושבי המקום.

בשמי ובשם חברים רבים שאכפת להם, גלי.

תגובת רונן דרורי רכז המוסד
השכנות הצמודה בין המוסד לעין שמר יש בה גם היבטים של מטרד. המטרד מתעצם לנוכח העובדה שאין גבולות ברורים לשכנות זו.
ילדי המוסד "עוברים" בעין שמר על מנת להגיע לאולם הספורט וכמו כן ילדי המוסד מוזמנים על ידי עין שמר לכל בו ולחדר האוכל לרכישת שירותים מהקיבוץ.
לצערי הרב חניכים רבים מנצלים את הגבולות הלא ברורים לשהייה מיותרת שפוגעת בפרטיות החברים וברשות הרבים.
על הנהלת המוסד והנהלת הקהילה בעין שמר לגבש מדיניות ולהחליט על אמצעים ודרכים לצמצם את המטרד.
השינוי כרוך בהסברה, חינוך ואמצעים ארגוניים נוספים.
אקח על עצמי להזמין פגישה לקידום הנושא.
רונן דורי
מנהל מבואות עירוןנ ר ז י כ ר ו ן

חיה אשכולי 20.12.1988
גצל ארליכמן 25.12.1974
שמואל זמיר 28.12.1981
יהודית בלוך 28.12.1999
לוי אדיב 29.12.1997
דדי מאסטרו 30.12.1997
אליהו כפיר 30.12.2005החבר'ה שוב נכנסו למועדון

מילא לקחו את הוופלות
אבל למה גם את הכלים?
הגיע הזמן שתחדלו מכך.
מ ר י ם ש .ג ש מ י ם
שני ימי גשם היו השבוע. בראשון ירדו 27.5 ובשני 23 מ"מ. ס"ה עד עתה 210 מ"מ.

מזל טוב!
לרבקה שדה להולדת הנכד
תמיר בנם של מיכל ומאיר
אח לליהי ורון.
ברכות לכל המשפחה

מהמטבח לרגל חופשת חג הקרבן של המוסלמים, אנו זקוקים למתנ-דבים לרחיצת כלים בשבוע הבא, בימים רביעי, חמישי ושישי (19,20,21) .
נ א ל פ נ ו ת ל מ ר ת ה

במידה ולא יהיו מתנדבים, לא נוכל לקיים את ארוחות הצהריים בימים אלה ועל כך תבוא הודעה.

ח ו ר ף ח כ ם
פתיחה חגיגית של העונה התשיעית
ביום שישי הבא 21.12
בשעה 21:00

נדידה חובקת עולם
ציפורים, יונקים וכל מה שזז...

מזווית הראייה הייחודית של צלם
ה-National Geographic
אייל ברטוב
ההרצאה מלווה בצילומים
ובסרטונים קצרים. מומלץ מאד!

לרוץ
עם מתבגרים

בכל שבוע ביום חמישי אנו, ההורים והצוות החינוכי ממשיכים להיפגש עם שלמה ברלב.
המפגשים מרתקים ומעניינים.
במפגש האחרון שוחחנו על השקפת העולם החינוכית החדשה, שיש תלות הדדית בין מערכת החינוך לבין המשפחה והקהילה.

הורים שלא הצטרפו למפגשים הללו מוזמנים.


השקפת העולם החינוכית החדשה:
* יש תלות הדדית בין המערכת החינוכית
לבין המשפחה והקהילה.

* יש לראות את המערכת החינוכית
כמערכת פתוחה, שבה כל הגורמים
שותפים ואחראיים לתוצר הסופי.

* אין פה מצב של תחרות, כי האינטרסים
בבסיסם הנם טובת הילד – כלומר,
משותפים. הצלחתו של האחד תלויה
בהצלחת השני.

* אנו שולטים בהישגים שלנו.

* כבוד לזולת ואמונה ביכולת של כל אחד
להתפתח באופן מתמיד.

* גישה אנטי-תיוגית ואנטי-דטרמיניסטית
ליכולות שלנו ושל זולתנו.
* יש צורך בהכשרת תשתית משותפת לגבי
תפיסות עולם, מיומנויות, כלים ובניית
נורמות ותהליכים לשמירתן.

* שינוי העמדות יביא ליצירת תהליכים,
נורמות, מבנים וכלים, שישפרו משוב
ותקשורת רב-כיוונית ופתוחה בין כל
הגורמים.

* מערכת בריאה היא מערכת שיש בה
דיפרנציאציה ואינטגרציה. כלומר, יש
לקבוע מהם גבולות הסמכות והאחריות
הבלעדיים של ההורים, של המחנכים
ושל החניכים, ומהן נקודות המפגש
והשיתוף ביניהם: במידע, בקבלת
החלטות ובעשייה.

* כל אחד מן השותפים צריך לשכלל
ולפתח את התפקוד שלו בתחום שעליו
הוא אחראי.

אמיר, ענת וסמדר
יכולת עבודה בצוות.
מצפים להיענות גבוהה.

07/01/2007

עדיף מאוחר מאשר....

לך חנה יגודה היקרה
שעשית תפקידך כסדרנית רכב עם המון צלצולים -
רוצה להגיד לך: כל הכבוד, איך עמדת בכל הלחצים בהבנה ניכרת ותמיד תמיד נסית את הכי טוב למען החבר.
המון תודה לך חנה.
ולפנינה בתפקידך החדש, חזקי ואמצי

ז'קלין ברכה


ל מ כ י ר ה
מזגן מפוצל 1.5 כ"ס
לפרטים 052-8908908

תערוכת "מסורת..."
עבודת טלאים מיניאטוריות בטכניקות מסורתיות
גלריית גן שמואל
29.12.07-5.12.07
שיחות טלפון
שימו לב, מדי פעם עלולה להירשם שיחה מאוד ארוכה של בזק מביתכם. אם אכן יש חריגה כזו שאינה מוכרת לכם בחיוב הטלפון שבדף התקציב – פנו אלי כדי לקבל דף לפירוט שיחות.
ג ד י ג ל ע ד


חורף חכם
ע ד כ ו נ י ם

אנחנו, עושים מאמץ להביא לחורף חכם את תמר גולן.
תמר גולן היא דוקטור באונ' ב"ש ועיתונאית בכירה במעריב, אפריקנרית ותיקה, ותיקה.
היא הייתה השגרירה הראשונה שלנו באנגולה, ולא מזמן יצאה ספרה הנהדר: "גורילות ודיפלומטיה", אותו כתבה בשיתוף עם תמר רון זיאולוגית העובדת באפריקה מטעם האו"ם.
להפתעתנו תמר מתגוררת בקיבוץ להב, והיא אפילו שכנה של יאיר שגם יעזור לנו בנהיגה הלוך וחזור ועוד יותר לשכנע את תמר שעדיין לא נתנה הסכמתה הסופית.

אז מי שיכול להשיג את הספר ולקרוא בו לפני ההרצאה יבורך. יש לה גם ספר נוסף מצוין בשם "אפריקה אפריקה".

זהו. הפעם איננו עוסקים בהפרטה, לא בבחירות למועצה, אלא סתם סתם ברומו של עולם.

יוסי בן מיור ושלומית תומר


מסעותיי
הוצאתי מהדורה נוספת לספרי "מסעותי אל מחוזות החך". המעונינים לרכוש ספר כמתנה לקרוביהם או לעצמם מוזמנים לפנות אלי. רפי


אירוע מיוחד ב"מקום של יוגה"

"סאוויטה"
סדנא מעמיקה ואינטימית המתאימה לכל הרמות!
יום ד', 12.12.2007,
בין השעות 18:00-21:00
(במקום השיעור של הני)

"סאוויטה" היא שיטה מקורית המעניקה חוויה ייחודית, המחברת לאנרגיות הפנימיות ויוצרת הרמוניה בעזרת מנטרות, מוסיקה חיה וטכניקות מיוחדות מהיוגה הקלאסית. סאוויטה יוגה פותחה על ידי גייזה טימצ'ק ואיבו סדלצ'ק, מורים ליוגה ומוסיקאים מסלובקיה וצ'כיה, המשלבים צלילים עילאיים עם תרגול היוגה בדרך מיוחדת ובעלת עוצמה.
הסדנא תכלול: תרגול אסנה, נשימת הצ'קרות, מנטרה פרנהימה, ויוגה נידרה; שיטות הקושרות יוגה עם החיים, המשלבות מנטרות לשם טיהור ושיווי משקל בין הגוף, הנפש והרוח. והכול מלווה במוסיקה חודרת את נימי החיים שלנו ומזרימה אושר גדול.

המחיר: 100 ₪

הרשמה מראש חובה אצל הני! מספר המקומות מוגבל.
האתר של "סאוויטה": http://www.savita.cz/index/eng/savitajoga
לרועי פר
ילינג סגן הרב"ש

תודה גדולה על העזרה והסיוע הרב שהגשת באירוע הפריצה
למשרדי הקהילה.
היית קשוב לכולם, סיעת רבות
ועשית המיטב.

יניב שלום והנהלת הקהילהחופשת חנוכה מסתיימת ביום ראשוןב מ ש ק
בימים אלה מתבצעות ממזרח להאנגר מוזיאון הטרקטורים ומדרום למבנה 'קוקימן', עבודות ההקמה של האנגר שני למוזיאון הטרקטורים.
המוזיאון גייס את התקציב להקמה מתרומות וממקורותיו. התכנית אושרה בועדת תכנון כבר לפני שנה וכעת כאשר יש בידינו היתר בניה והושג המימון מתבצעת העבודה
נמסר ע"י יואב דרורי


לגלי יגודה
תודה על שיתוף פעולה, ועבודת צוות טובה ונעימה. נתראה בשנה הבאה.
כ ר מ י ה


הספר מגיע ביום שני הקרוב
ההרשמה על הלוחלאיתי החשמלאי
תודה רבה על תיקון התקלה בחשמל
במשך השבת.
עזרת לנו מאוד.
צוות המטבח


שאילתא

אני לא יודעת אל מי לפנות אבל רציתי לשלוח שאילתא כללית:
עד מתי ימשיך ההרס שנעשה ע"י ילדי המוסד שאינם מעין שמר ברחבי הקיבוץ?
במשך כל היום מסתובבים החבר'ה בכל פינה, מעשנים, זורקים עטיפות ואוכל ואף מגדילים לעשות ושוברים ומחרבים פינות חמד שלנו, לדוגמה - גן יוסי.
הטרקטור מעץ הוזז וניזוק, הנדנדה הצהובה שבורה וההרס הכללי ניכר בכל.
אני מכירה בחשיבות המוסד ומאד אוהבת את המקום אבל נראה לי שהגיע הזמן להגיד "עד כאן". זאת לפני שהתייחסתי לנזקים והחדירה לפרטיות של החברים כשהחבר'ה יושבים ומעשנים על המרפסות ובגינות.
הגיע הזמן להפסיק "לזרום" עם כל גחמה מטופשת של בני הנוער ולהחזיר קצת כבוד לסביבה ותושבי המקום.

בשמי ובשם חברים רבים שאכפת להם, גלי.
פעילות חנוכה
לכל המשפחה

ביום שלישי הקרוב 11.12
בשעה 16:15
בפינת החי האקולוגית

נאפה פיתות על טאבון, נעשה טפטופי נרות, מדורה,
יצירות טבע שונות וכמובן נתכבד ונדליק נר של חנוכה.
מוזמנים ילדי עין שמר והוריהם.
הפעילות בחסות התרבות, מגדלור וקבוצת הורים פעילים.הודעה מהפאב:
החלטנו לשנות את שעות הפתיחה של הפאב.
מהיום (שישי) הפאב ייפתח בשעה 21:45 וייסגר סביבות חצות.
אנו מזמינים את כל החברים והצעירים ליהנות מהאווירה הייחודית ומשתייה איכותית.
בסוף החודש, ביום שישי 28.12 תתקיים בפאב מסיבת "NEW YEAR" נוצצת לכל הקיבוץ - תתכוננו!
להתראות, הצוות.

חורף חכם - מתחילים ביום ראשון (9.12)!
החוגים הנפתחים הם:

"לימוד והכרת אקסל למתחילים"
עם יאיר קצנלנבוגן (יום א' 19:30)

"חורזים תכשיטים" עם יהודית גרוסברג (יום א' 20:30)

"שיישאר בינינו - מפגשים בין ילדים" עם עלווית מרקם
(יום ב' 17:00)

"לאן אני צריכה לנסוע - הרי אני כבר כאן?!" עם עלי אלון
(יום ג' 20:00)

"מצפון תפתח הרעה" עם אדם זרטל (יום ד' 18:00)

"צופים ומפרגנים לקולנוע הישראלי" עם נורית קישיק
(יום ה' 20:00)


אנו מאחלים הצלחה לכל המנחים והרבה הנאה והעשרה לכל המשתתפים!
על גבי הלוח בחדר האוכל ייתלו עדכונים והודעות במשך החורף - הקפידו להתעדכן!
ניתן לפנות בכל שאלה ובקשה לצוות החורף: שלומית תומר, קובי גרוסמן, מרים שנפלד, אוריין גנדלמן, וגלי יגודה.