חפש בעלונים קודמים

20/01/2006

עלון מס' 3 (3574) כ' בטבת תשס"ו 20.1.2006

פותחים שבת
לפני שבוע, נהניינו מאד מהופעתם המרעננת של נועם גבע וגילי אבל ששרו את השיר "אל תפחד" של אהוד בנאי.
בהמשך, נפרדנו מספר "בראשית" עם יצירותיהם של גדולי הציירים, ועם הסבריה המאירים של צילה ליס. באמצעותם זכינו לסגירה איכותית וחגיגית של הספר.
והשבוע, בקבלת השבת: אלכסנדר פן ושיריו. בימים אלה יצא לאור הספר: "אלכסנדר פן" המכיל בתוכו את כל יצירותיו, גם כאלה שהיו גנוזות בארכיונו וכעת רואות אור לראשונה.
פרשת השבוע, פרשת "שמות" עם רובי משיח. אל תחמיצו!

שבת-שלום!


הסבר ו. תכנון לתכנית המתאר החדשה של הקיבוץ
שתוצג ותועלה לדיון בשיחת הקיבוץ הקרובה (שבת 21.01.06)
ולאחריה תובא לאישור הקלפי.
התכנית מוצגת בחדר האוכל לעיון הציבור עד לשיחה בשבת.תכנית מתאר לקיבוץ עין שמר
מגישה: ועדת תכנון

בחדר האוכל נתלתה השבוע מפה גדולה המציגה את תכנית המתאר החדשה של הקיבוץ. התוכנית הוכנה על ידי האדריכל ערן מבל, שעבד מול הקיבוץ במשך כשנתיים. בתקופה זו עודכנה התוכנית כמה וכמה פעמים, אם בשל אילוצים שהוצגו מרשויות המדינה (מנהל מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, וכדומה) או בשל דרישות שלנו.
מטרת התוכנית היא ליצור מסמך-אב שינחה ויכוון את כל הבנייה העתידית בעין שמר ובסביבתה. התוכנית תכתיב בעתיד זכויות ומגבלות בנייה, ותיצור הנחיות לבנייה ופיתוח. בכך תאפשר לנו להוציא היתרי בנייה על פי חוקי מדינת ישראל. יש לציין כי תכנית מתאר היא מסמך סטטוטורי כלומר, בעל תוקף של חוק מדינה.
נציין כי דווקא בשל המעמד החוקי של התוכנית, היה ניסיון להימנע מכניסה לפרטים (למשל, לא סומנו כל הדרכים והחניות), על מנת שלא יהפכו למחויבים על פי חוק. עם זאת, אין לשכוח שכל תוכנית היא בסיס לשינויים, וכמו התוכנית הזו, כך, מן הסתם עוד יבואו אחרות...

כיום אנו מגיעים לשלב האחרון בעבודה של שנתיים, ולאחר שהתייחסנו להערות ולבקשות השונות של חברים, ענפים ומוסדות מדינה – הגענו לגרסה הסופית. על מנת שלא לעכב את תהליך האישור, אנו מבקשים היום את הסכמת החברים לתוכנית המוצעת, ולשם כך אנו מציגים בפניכם את עיקריה.

מ ט ר ו ת ה ת כ נ י ת
o הוספת שטחי מגורים: לפי הנחיות תכנית המתאר ארצית (תמ"א 35), המספר המקסימאלי של יחידות דיור שמותר לבנות בעין שמר הוא 400.
o ארגון מחדש של אזור המגורים הקיים על ידי הוספת דרכים וחניות לנוחות התושבים. הגדרת אזורי מגורים חדשים ברצף לאלה הקיימים, על מנת לאפשר הגדלת אוכלוסיה.
o ארגון מחדש של שטח הקיבוץ לפי יעודים (פונקציות) ויצירת מערכת דרכים אשר תיצור הפרדה בין אזורי משק לאזורי מגורים.
o פיתוח צירים ירוקים השומרים על אופיו הכפרי של הקיבוץ.

ע י ק ר י ה ת ו כ נ י ת
o שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור הרחבה למגורי חברים (או לשכונה קהילתית), ולשימושים נלווים (דרכים, מבני ציבור, חניות, שטחים ירוקים פתוחים וכו').
o יחידות דיור: התוכנית כוללת 200 יחידות קיימות, ומצביעה על שטחים לבניית דיור עתידי: 162 יחידות בשכונת ההרחבה ועוד כ-40 בתוך שטח הקיבוץ.
o ארגון והגדרה מחדש של יעודים (=פונקציות) בשטח "המחנה":
• שינוי בפריסת השטחים למבני משק ותעשייה
• הגדרת אזור מסחר ושירותים בצמוד ל"חצר הישנה" בכניסה לקיבוץ
• הגדרת שטחים למבני ציבור, למוסדות הקיבוץ ולמבני חינוך
• הגדרת שטחים פתוחים
o שינוי רשת הדרכים כך שיצרו הפרדה בין אזורי המגורים לאזורי המשק והתעשיה, ימנעו מעבר תנועה כבדה בשטחי מגורים, ויאפשרו חניית רכבים בקרבה סבירה למגורים. הכניסה הראשית לקיבוץ תעבור לשער הדרומי על מנת לאפשר הפרדה זו ולהפנות את התנועה הכבדה לכביש היקפי ממנו תתאפשר כניסה לאזורי התעשיה והמשק.

מפרוטוקול הנהלת קהילה
12/1/2006

1. קבלה לחברות:
א. נבות זרטל.
נבות פנה להתקבל לחברות רואה את עתידו בעין שמר.
הנהלת הקהילה החליטה להמליץ לשיחה על קבלת נבות זרטל לחברות.
ב. אדווה בראון.
אדווה פנתה להתקבל לחברות רואה את עתידה בעין שמר.
הנהלת הקהילה החליטה להמליץ לשיחה על קבלת אדווה בראון לחברות.

2. קבלה למועמדות – מיכל גולן.
מיכל גולן לאחר חופש של מעל 3 שנים פנתה לחזור ולהיקלט בקיבוץ.
הנהלת הקהילה החליטה להמליץ לשיחה לקבל את מיכל גולן למועמדות.

3. סגירת נושא הסדרי רכב חדשים בעקבות החלטת השיחה.
בעקבות החלטת השיחה לא לאשר את הפרטת הרכב, עלה לדיון נוסף נושא הסדרי
הרכב האחרים שהיו אמורים לנבוע מההפרטה. הדיון העיקרי נסב על הקדמת
מועד לימודי נהיגה לבני/ות הקיבוץ.
הנהלת הקהילה ברוב של 3 מול 2 ונמנע אחד, החליטה לא להקדים את מועד
תחילת לימודי הנהיגה ולהישאר בהסדרים הקיימים.

4. תקציב ביניים לקהילה בעקבות החלטת השיחה.
בעקבות החלטת השיחה לא לאשר את תקציב הקהילה לשנת ‏2006
החליטה הנהלת הקהילה:

תקציב ביניים לקהילה קיבוץ עין שמר
רבעון ראשון 2006 – ינואר עד מרץ

בעקבות אי אישור תקציב הקהילה לשנת 2006 והחזרתו להנהלת הקהילה,
ומכיוון שמנהל הקהילה אמור להתחלף ועברו כבר 5 חודשים מאז שהודיע על סיום תפקידו, ומכיוון שגם הנהלת הקהילה כנראה צריכה להתחלף, ומכיוון שתקציב הקהילה מהווה את עיקרי המדיניות של הקהילה,
אנו מעבירים את נושא הדיון המחודש והבאת תקציב אחר לקהילה למנהל הקהילה החדש ולהנהלת הקהילה החדשה.

בנוסף אנו מקווים שהבחירה והחילופים של מנהל הקהילה והנהלת הקהילה יעשו בהקדם.

הנהלת הקהילה מביאה לידיעת הציבור את הפרמטרים העיקרים לתפעול תקציב ביניים לקהילה:
א. תקציב זה מוגדר לרבעון הראשון של 2006.
ב. מקורות הקהילה נשארים בגדול כמו ב 2005 עם השינויים שנעשה
בתקציב שהוצע ל 2006. לא נלקחים בחשבון מקורות נוספים.
ג. תקציב מאוחד יחולק לחברים כמו ב 2005.
ד. מרכזי העלות, שתורמים בגדול הכנסות לקהילה, ימשיכו להתנהל
במקסימום יעילות ורווחיות. מבחינת התקציב יהיו כמו בתקציב ל 2006
שלא אושר.
ה. למרכזי התקצוב יהיה תקציב רק לפעילות השוטפת. לרבעון זה כמו בביצוע
של 2005.
ו. לכלל הפעילויות בקהילה אין השקעות כולל הקפאת השקעות שעוברות
משנה קודמת.

אנו רוצים להדגיש שוב, שמדובר על תקציב ביניים עד שמנהל הקהילה החדש יביא תקציב חדש לאישור הקיבוץ.

בנוסף, הנהלת הקהילה רוצה להזכיר שמעבר ליעדים שעלו בשיחה ע"י שי מרקם יש יעדים של הנהלת הקהילה, בעיקר שיפוצים ובניה של דירות, שלא הובאו לשיחה מכיוון שאיננו חושבים שהנהלת קהילה מסיימת צריכה להביאם לקיבוץ.
הובא לידיעת הנהלת הקהילה שעד סוף הרבעון הראשון יש סיכוי לקבלת מקורות נוספים לקהילה. הנהלת הקהילה רואה מקורות אלו כמיועדים לשיפוצים חדשים.

5. בחירת דגנית חננאל לניהול הכלבו.
דנה גורן מנהלת מש"א הביאה להנהלת הקהילה את המלצת הנהלת מש"א לבחור
את דגנית חננאל למנהלת הכלבו.
הנהלת הקהילה החליטה לבחור את דגנית חננאל למנהלת הכלבו.

רשם – משה רונן.
שיחת קיבוץ
שבת 21.1.2006 שעה 20.30 במועדון לחבר

ה ס ע י פ י ם :


1. הודעת המזכיר בנושא הגישור עם משפחת זוהר.

2. קבלה למועמדות
הנהלת הקהילה ממליצה לקבל למועמדות בקיבוץ את בועז פוקס ומיכל
גולן.

3. קבלה לחברות
הנהלת הקהילה ממליצה לקבל לחברות בקיבוץ את נבות זרטל ואדוה
בראון.

4. מ י נ ו י ם:
מש"א ממליצה על איריס ארבל לריכוז ועדת דירות.

5. מנהל/ת קהילה.
בעקבות מכרז לתפקיד ניהול הקהילה, מגישה הנהלת מש"א שני מועמדים
לתפקיד: א. הראל יגודה
ב. אילת מוזס.
שני המועמדים יציגו את עצמם ואת תוכניותיהם לניהול הקהילה.

6. תוכנית אב לקיבוץ עין שמר.
ועדת תכנון מביאה לאישור השיחה תוכנית אב עם תיקונים לתוכנית
שאושרה ב- 14.12.02.חזרתי לקיבוץ אחרי שהייה של כשבועיים בחו"ל, וציפיתי שהכל יישאר אותו הדבר. מה כבר יכול להשתנות בפרק זמן כה קצר? השינוי הראשון והגדול שהבחנתי בו היה פינת חמד בחדר האוכל, בפינה הצפון-מזרחי. התלהבתי מיד. איזה יופי! איזה מקוריות, איזה חן. פשוט, לא יומרני, מקסים. צילומים מוגדלים של כפות רגליים ושל תנועות גוף. היה לי ברור (עוד לפני שראיתי את הפתק השמי הקטן מתחת לצילומים) שהיצירה של פנינה גלעד. הלכתי לדבר אתה.

פנינה, למה דווקא רגליים?

פנינה מהרהרת לפני תשובתה. מסבירה לי שהגיעה לרגליים בדרך ארוכה ועקיפה. למעשה, מצלמת את התלמידים (ובעיקר התלמידות, לכן השימוש בלשון נקבה בהמשך!) באולפנא למחול כבר שנים, מאז שבתה אורטל (שכיום חיילת) הייתה בכתה א'.

"במסגרת עבודה להגשה בקורס צילום, איכשהו הגעתי לאולפנא. זה היה מקום מוכר בשבילי והתלמידות גם הכירו אותי, לכן נוכחותי שם לא הפריעה להן. בהתחלה לא חיפשתי רגליים. צילמתי את כל הגוף, וניסיתי להביע את התנועה. ירדתי בהדרגה מהפרצופים ומהגוף. חיפשתי את התנועה, ולא רציתי את הדמות המלאה. לאט-לאט התמקדתי בכפות הרגליים. לא רציתי להיכנס לרקדניות לנשמה ולצלם אותן מקרוב, לכן תפסתי את תנועות הגוף ובהמשך, את התנועה שהתבטאה ברגליים. בחלק מהצילומים חתכתי את הרגליים מתוך צילום יותר גדול של כל הגוף, אחרי שהחלטתי שבזה אני רוצה להתמקד. רק בצילומים האחרונים ממש, כבר צילמתי רגליים משולבות בידיים במכוון, כי ידעתי שזה הכיוון שלי."

צילמת הרבה לפרויקט הזה?

פנינה צוחקת צחוק גדול. "הרבה? צילמתי המון! מאות צילומים. זה היתרון הגדול של מצלמה דיגיטלית: לא חייבים להדפיס הכל, לכן אפשר לצלם כמה שרוצים ולבחור אחר-כך את הטובים ביותר, או המתאימים למה שאני רוצה."

יותר מאוחר פנינה מראה לי את המצלמה שלה, השונה מאוד מהמצלמה הדיגיטלית הפשוטה של משפחתי. פיזית היא דומה מאוד (לפחות בעיניי הלא-מקצועיות) למצלמה "רגילה" – יש בה עדשה גדולה והמון פונקציות. למשל, אפשר ללא פלאש לתת תחושה של תאורה טבעית. "צילום בתאורה של ניאון, נורה רגילה, יום מעונן וכל אור שאינו אור שמש – נותן גוון שונה ופחות נעים לעין. הפונקציה הזו, למשל, מבטלת את הגוון הצהבהב בצילום בתאורה של נורה רגילה."

איך צילמת באולפנא?

לא השתמשתי בפרוג'קטור ולא בפלאש, כדי לא להפריע למהלך שיעור. לכן הרבה מהצילומים יצאו בגווני חום, בגלל הרצפה שם. הייתי ארבע או חמש פעמים באולפנא כדי לראות ולצלם, וצילמתי גם בסיום השנה שלהן. צילמתי בלט, ג'אז ומחול מודרני. הייתה גם סדנא בנושא "מגע", בה השתתפו נערות מכתות י"א – י"ב. בסוף הסדנא נשארו שלוש בנות, שנראות בחלק גדול מהצילומים שתליתי. צילמתי אותן עוד ועוד. בשביל חלק מהצילומים כמעט שכבתי על הרצפה, כדי להשיג את הזווית שרציתי. כמה שאת מסתכלת יותר – רואים דברים אחרים."

אחר-כך הבנתי שהמשפט הזה יכול להתייחס לא רק למה שרואים דרך עדשת המצלמה, אלא גם למה שרואים בצילומים על הקיר. פנינה גם מסבירה לי איך ניתן לשחק עם הצמצם כדי לקבל אפקטים שונים ואיכויות שונות. למעשה שניים מהצילומים בתערוכה – תוצאה של פתיחת הצמצם לזמן ממושך, פעולה הנותנת תחושה חזקה של גוף בתנועה. חלק מהצילומים, אגב, יעברו לאולפנא לתערוכת קבע שם, לאחר הורדת התערוכה אצלנו.

איזה תגובות קיבלת בקיבוץ?

פנינה צוחקת. "הערבים העובדים אצלנו בחדר האוכל שאלו אותי: 'מה זה צריך להיות?!' הם ממש לא הבינו איך אפשר לצלם צילומים כאלה. מצלמים ראש, לא רגליים! מהחברים קיבלתי הרבה מאוד תגובות, ורק חיוביות. אולי אלה שלא אהבו את התמונות פשוט לא אמרו..." היא אומרת בחיוך.

התמונות שפנינה תלתה בחדר האוכל, בעזרת שאול כמובן, היו חלק קטן מתוך תערוכה הרבה יותר גדולה שנתלתה בסוף השנה במכללה לצילום גיאוגרפי בתל-אביב, שם היא למדה בשנה שעברה. התערוכה ההיא כללה יצירות של כל משתתפי הקורסים. "כל אחד בחר נושא אחר והגיש סט של צילומים סביב הנושא", היא מסבירה, וגם מתארת באוזניי יצירות של חלק מעמיתיה.

איך הגעת בכלל לנושא הצילום?

"או, אני עוסקת בזה הרבה מאוד שנים. מאז סוף המוסד בעצם. בגדנ"ע בכתה י"א היינו (קבוצת שקד) בשדה בוקר עם קבוצת גפן ואז לקחתי את המצלמה של אבא שלי וצילמתי. אני חושבת שהעיסוק שלי בצילום – הרבה בזכות אבא שלי, שהיה תמיד מצלם וגם מפתח בעצמו. למדתי ממנו גם לצלם וגם לפתח, ונדבקתי בזה. מאז ומתמיד אני מצלמת את המשפחה..." כאן פנינה מורידה מהמדפים בבית אלבומי משפחה להראות לי. ראיתי הרבה אלבומים עם צילומי משפחה בחיי אבל אף פעם לא כאלה! כאן ראיתי צילומים מקוריים, יוצאי דופן, ומרהיבים, כולל ניסיונות ותרגילי צילום למיניהם: פוטומונטאז' ומשחקים בנגטיב-פוזיטיב, כשבני המשפחה מופיעים בצילומים. וכל זה ליד צילומים רגילים של המשפחה מטיולים בארץ ובחו"ל.

בנוסף לצילום, אותו פנינה לומדת לאורך השנים – כלל קורס במשך כמה שנים במרכז לאמנויות בגבעת חביבה, בסדנת אמני הקיבוץ ובעוד מוסדות שונים בתל-אביב – היא לומדת גם עריכה במחשב במילוא..

למה את לומדת עריכה?

"בעזרת פוטושופ אני יכולה להגיע להרבה דברים שאני לא יכולה לעשות במצלמה בלבד. בשילוב בין צילומים דיגיטליים וטיפול במחשב אפשר לעשות כל דבר! אם אני רוצה לעשות תיקון או עריכה כדי לשפר תמונה, זה אפשרי. נחמד לשחק עם זה. לגבי חיתוך תמונות, אני בוחרת מה שנראה לי מתוך הצילום וחותכת. לא עובדת לפי כללים אלא לפי האינטואיציה."

ערכת את הצילומים שתלית בתערוכה?

"מעט מאוד. קצת שיניתי את הצבעים של חלק מהם כדי שיתאימו אחד לשני בתוך הסדרה, אבל זה נעשה יותר בהוראות לפיתוח. וחתכתי צילומים כדי להתמקד ברגליים. תיאורטית יכולתי אפילו להוריד את הבגדים כדי לראות רק את הרגליים, אבל החלטתי לא להתערב בזה. מצד שני קצת התערבתי בעת הצילום: היו כמה צילומים בהם ביקשתי מהבנות שיפשילו את המכנסיים כדי שאראה רק רגליים בתמונה!" היא מציינת בחיוך. "בלי בגד, רואים את הגוף ואת המאמץ."

פנינה, למה דווקא צילום? מה זה עושה לך?

"אולי זה ההנצחה. זה חשוב לי. הצילום זה מה שנשאר אחרי החוויה. בכלל, אני מצלמת המון, גם את המשפחה בכל טיול ובכל הזדמנות, וגם אירועים בקיבוץ. אני משתדלת לתעד כמה שיותר בקיבוץ, לא בתור אדם שממונה על התחום, אלא מתוך התנדבות. אני נהנית מזה, וכשפונים אלי, אני תמיד משתדלת לבוא ולצלם. אני נהנית להחזיק את המצלמה. כשאת קצת לומדת, את רואה הכל אחרת."

תודה לפנינה על השיחה המעניינת והמאלפת! וברכות על התערוכה!

רותי ב"מ
ש ת י ח ב ר ו ת

שתי חברות יצאו סוף סוף לבלות לבד בלי הבעלים.
לאחר לילה מהנה רווי בירות הן חזרו די מסטוליות ברגל הביתה. פתאום בא לשתיהן להשתין, אז החליטו להיכנס לבית הקברות הסמוך כי ממילא אף אחד לא יראה אותן שם. כשגמרו את צורכיהן, נזכרו שאין להן במה לנגב. אחת ניגבה עם התחתונים ולאחר מכן זרקה אותם בין השיחים, השניה לקחה סרט מזר פרחים שהיה זרוק ונגבה.
למחברת בבוקר התקשר אחד הבעלים לחברו:
תשמע, כנראה שהנשים שלנו עשו חיים אתמול. אשתי חזרה בלי תחתונים!""
"אתה מתלונן?" שאל השני: "אשתי חזרה עם פתק בתחת שהיה כתוב עליו: "לעולם לא נשכח אותך, באהבה מכל החבר'ה".
איש היי טק אחד "נאלץ" להישאר עם בנו לראשונה לבד כי אשתו נסעה לחו"ל. זוג צעיר, מרוקאי ופולניה התחתן. בליל הכלולות הבעל מושיט לאשתו את המכנסים שלו ואומר לה: תלבשי את זה". האשה לובשת את המכנסים שגדולים עליה פי שתיים ואומרת לבעלה: "אני לא יכולה ללבוש את המכנסיים שלך". הבעל: "יפה, תמיד תזכרי מי לובש את המכנסיים בבית". האשה מורידה את התחתונים ואומרת לבעלה: "תמדוד רגע" הבעל צוחק ואומר לה שזה קטן עליו. האשה מבקשת: " בכל זאת תמדוד..". הבעל מנסה והם בקושי מגיעים לו עד הברכיים ואז אומר לאשתו: "אני לא יכול להיכנס לתחתונים שלך". האשה: "ככה זה יישאר עד שתשנה את הגישה שלך"


א ז כ כ ה
איש הייטק "נאלץ" להישאר עם בנו לראשונה לבד כי אשתו נסעה לחו"ל.
בבוקר הוא הכין את הילד וירד אתו לגן. כשנכנס לגן אמרה לו הגננת כי היא מצטערת אבל הילד הזה לא שייך לגן הזה.
מעט נבוך יצא מהגן ועבר את הכביש לגן הסמוך ושוב, הגננת אמרה לו את אותו הדבר.
כך ארבעה גנים.
בגן החמישי אמר לו הבן: אבא, אם אנחנו הולכים לעוד גן אחד אני אאחר לבית הספר....ביקור בתערוכות
תערוכה רטרוספקטיבית מקיפה של האמן הישראלי זוכה פרס ישראל –
מנשה קדישמן
מוצגת במוזיאון תל אביב.
בתערוכה יצירותיו בפיסול, ציור ומיצב.

נבקר גם בתערוכתו של
גל וינשטיין
במוזיאון הלנה רובינשטיין

הנסיעה ביום חמישי 26.1.06
שעה 14.30
כל המתעניינים מוזמנים.
הרשמה על הלוח.
מרים שנפלד, צילהמפגש צהרים
עם רן אדליסט

שבת 21.1.06
שעה 13.00
במועדון לחבר

חדש
ב"מקום של יוגה"
יוגה לנשים הרות
שרית למפרט-שושן מחדשת את שיעורי היוגה לנשים הרות ואחרי לידה - חוויה מיוחדת לכל אשה.
בימי ג' בשעה 19.00
לנשים הרות
בימי ו' בשעה 8.45
לנשים לפני ואחרי לידה
ניתן לשוחח ישירות עם שרית בטלפון 6372770
יוגה עם נוגה ארנון
השיעורים מתקיימים ביום חמישי בבוקר בשעה 9.30
נוגה היא מורה נהדרת! – כדאי.

פרטים נוספים אצלי – ה נ י


למכירה
מזגן חלון 1.5 כ"ס
תדיראן במצב טוב
4178


לחגי וחלי שיצאו לחופש בכרכור,
אל תשכחו את המכורה
תיהנו תצליחו ותבינו שכאן ביתכם.
ו...ניפגש כאן במהרה בטוב!התרמה
למלחמה בסרטן
בהתרמה שנערכה בשבוע שעבר נאספו 2,500 ₪
הקיבוץ הוסיף עוד 2500
וביחד נתרמו 5000
תודה לתורמים.


תזכורת למטלפנים
בשעות הערב, אחרי 19.00 ועד למחרת בשעה 8.00, בשבתות ובחגים - ניתן לחייג # במקום 9 לקבלת קו חוץ ולהתקשר למינויי בזק חינם.
אין להשתמש בקו זה לטלפון נייד או לחו"ל, שאחרת תחויבו על השיחה.חברי קיבוץ יקרים שלום

לאחר שביקרתם אותנו במהלך השבעה, שמענו מפיכם סיפורים רבים וחוויות אודות קורותיו וחייו של אליהו ז"ל.
על מנת לשמר את זיכרונו נודה לכם אם תוכלו להעלות זאת בכתב.
סיפורים וחוויות אלו יישארו בקרב משפחתנו.
אפשר גם לשלוח למייל:
aekfir@ein-shemer.org.il
או לשים בתא הדואר.
ב ת ו ד ה ,
משפחת כפירחוג קולנוע
השבוע
אביב, קיץ, סתיו, חורף ואביב

סרטו עטור הפרסים של קים קי צוק
הוא יצירת זן בודהיסטית שופעת שלווה ושלמות.
הכל הופך מטאפורי וסמלי – גם הדמויות, גם הטבע על עונותיו יוצר רצף מעגלי של חיים שתחילתו בתמימות, המשכו באהבה וסופו בהארה ולידה מחדש.
חוויה ויזואלית מיוחדת במינה

דרום קוראה – 2003/ 103 דקות


הפסקת חשמל
ביום שני 23.1.06
תהיה הפסקת חשמל בשכונת החממה לצורך טיפול ברשת החשמל
בין השעות 8.00 ל- 13.00
במקרה של גשם – ידחה למועד אחר.
א ת כ ם ה ס ל י ח ה
איתי


לתשומת לב החברים

קיבלנו פניה ממבואות עירון לאפשר להם לעשות תאורת חצר סולידית לאורך מדרכת האבנים המשתלבות – התקנת מספר פנסים על הכתות. הפניה נובעת מכך, שבעבר סוכם שמדרכה זו תהיה ללא תאורה.

ביררנו עם מספר שכנים אם יש להם התנגדות – ואין להם. אך לא פנינו לכולם, ולכן לפני האישור אנו נותנים הזדמנות לכל השכנים להביע דעתם. המתנגדים לתוכנית יפנו למשה רונן. הרוצה לראות את תוכנית התאורה יפנה ליגאל כץ.

אם לא תהיה התנגדות עד סוף השבוע
נאשר למבואות עירון להתקין התאורה.
מ ש ה ר ו נ ן


לנועם גבע
בשעה מופלאה טובה ומוצלחת!
ברכות עם שחרורך מצה"ל
ה ר ב ה ה צ ל ח ה ב א ז ר ח ו ת .

מאחלת לך ועדת קשר
סבתא שלי אמרה...
לא אוכלים פלפלים
עם לחם,
אוכלים לחם עם
פלפלים.
רובי
סבא שלי אמר...
סבא היה אומר לי
ביום כיפור:
"אני אשים תפילין,
ואתה תשים אבנים
בחומה של עין שמר
והיתר לא חשוב".
יוסי בן מיור

תשובה לשאלה -
למה לחתול שעל הפלקט שבלוח המבשר יש פעמון?

בעין שמר יש המון חתולים, וחשוב שנדע את האמת.
במחקרים אחרונים על החתולים שנעשו באנגליה ובישראל התברר, שחתולי הבית טורפים חלק גדול מגוזלי ציפורי השיר שאך לומדים לעוף בימיהם הראשונים, וכך גם טורפים את הזיקיות, החומטים, הנחשים הטובים שצריכים להיות בגינותינו... ועוד ידוע, שגם לחתולים שבעים וחמודים יש יצר טריפה עז ביותר והם נלהבים מכל מה שזז.
אחד הפתרונות המומלצים, לתלות פעמון קטן על הצוואר שיזהיר את החיות מפניהם.
יוסי בן מיור
סיכום נהלי שמירה
במועצה מקפידים להעמיד לדין את סרבני השמירה בהתאם לחוק השמירה. לאחרונה קנס בית המשפט ב 2,550 ₪ תושב מושב שסירב לשמור.
ואצלנו – שומרים כולם. בעבר הרחוק, כששמרו שבוע ימים היה נוהג של דילוג על משוחררי צבא במשך ששה חודשים. מאז עברו מים רבים בירדן.
ועידת מר"צ-יחד
לבחירת הפאנל לכנסת ה-17

לפני שבועיים התכנסה הועידה כדי להצביע על שני ח"כ – חיים אורון (ג'ומס) ורן כהן – האם עליהם להמשיך ולכהן בכנסת אחרי שתי קדנציות.
כמו כן, סימנו ברשימת המועמדים מיהם המועמדים הראויים לכנסת.

אך קרה דבר מוזר ומפתיע: רן כהן קיבל 85% וג'ומס 70% בלבד. והנה, לאחר שג'ומס נדחק למקום רביעי ואבו למקום התשיעי, חברי הקיבוצים התעשתו וגרמו למהפך ברשימה.

כעבור שבועיים בגני התערוכה ב- 16.1 התכנסו לקבוע סופית את רשימת המועמדים לכנסת והפעם קיבלנו שפע של ביולטינים אישיים עם תמונות ותולדות חיים, ומה רוצים לעשות בכנסת – תופעה חדשה. כמובן מכתבים וטלפונים למכביר היו הפעם.
מתוך אלף צירי ועידה, היינו 190 חברי קיבוצים. אחוז ההצבעה היה גבוה 87% מקרב כלל צירי הועידה, מקרב נציגי הקיבוצים 95%.
לפני ההצבעה הוגשה לנו רשימה של 44 מועמדים ומהם הצטרכנו לבחור ארבעה מועמדים בלבד לכנסת.

הרשימה שהתקבלה:
1 – יו"ר המפלגה – יוסי ביילין
2 – חיים אורון (ג'ומס)
3 – רן כהן
4 – זהבה גלאון
5 – אבשלום וילן (אבו)
תוצאה זאת יש לראות כהישג, כי שניים מתוך חמשה מקומות ריאליים נמצאים בידי התנועה הקיבוצית.

נורי בן חנן


נציגי עין שמר בועידת מר"צ-יחד הנם:
נורי בן יהודה
אבישי גרוסמן
אייל תומר
חמי סל.


מה שרואים משם
לכבוד צאת ספרו החדש של אבישי גרוסמן "מה שרואים משם"
נקיים מפגש בהשתתפות מוקי צור ואברהם (פצ'י) שפירא מקבוצת יזרעאל
ביום שישי 27.1 בשעה 21.00
אחרי קבלת השבת, במועדון לחבר
ניתן להזמין אורחים

חוג אירובי נפתח!

מוזמנים כולם לחוג אירובי אשר יתקיים בימים: ראשון ושלישי בשעה 20.40
במועדון חברת הילדים עם מורה מומלצת בשם מיכל.
שיעור ניסיון יתקיים ביום א' 22.1
בשעה 20.40
כולם מוזמנים לנסות, להתרשם ולהירשם!
פרטים אצל שליעוגה טעימה וקלה להכנה
מ ו ר כ ב ת מ ש ל ו ש ש כ ב ו ת
מאת: ק ר ן א ו ר מ ש י ח

ב ס י ס
5 ביצים
2/3 סוכר
3 כפות קקאו
להקציף את החלבונים עם הסוכר, להוסיף חלמונים וקקאו,
לאפות כ- 20 דקות .

שכבה שניה:
2 שמנת מתוקה
כוס חלב
אינסטנט וניל.
להקציף את שלושתם ביחד ולמרוח על הבסיס הקר.

ציפוי:
100 גרם שוקולד מריר
3 כפות מים
2 כפות סוכר.
ממיסים על האש וכשנמס מורידים ומוסיפים 1/4 מרגרינה בלי מלח ושתי כפות יין. מורחים על הקצפת הקרה.


ת ג ו ב ה


לשי שלום רב!
לא אחת אנו משוחחים ואני אומרת לך מה שנראה לי נכון בדבריך. אבל השבוע בעלון המשק, לדעתי עברת כל גבול של חיים משותפים בחברה קיבוצית, עם ובלי הפרטה. על קיטון הרפש והרעל ששפכת על מנו במסגרת אחרת היו מגיבים בחריפות רבה.
שי, "מלכת" עלינו כשבע שנים, עשית מה שעשית וכאשר רצית להיות מנהל על ובקיבוץ לא רצו, התחלת לפי התור "לדקור" את ברמן, את מנו, את יהודה ואפילו את משה והתחלת גם עם מש"א. אתה באמת משוכנע שכל החכמה היא אצלך, ולכן אתה זורק מספרים על הכנסות והוצאות שלא מחייבים אותך?

יש לך חלק באווירה הלא כל כך טובה אצלנו, גם שנדמה לך שהכל מתוך אהבה לעין שמר – אבל לא.
יש עוד כמה דברים שאפשר לומר לזכותם של כל האנשים שנמנו לעיל. תן להם לעבוד עם הראש שלהם, כל אחד בנפרד.

ואם אתה רוצה להציע הצעות לשיחה, תגיש את הדברים בצורה מסודרת לדיון, ואל תזרוק דברים לא מוכנים ותגיד שלא מאפשרים להביע דעות. איך אמר לך משה, קצת צניעות וכדאי לך גם להתנצל.

מרות עצמון לשי מרקם.


תשובה חיונית לצרכים של היום ומחר

יואב דרורי עונה לשאלות על תוכנית המתאר

למה דחוף לאשר את תוכנית המתאר?
זאת הדרך היחידה וההכרחית להסדרת חלק מהשימושים החיוניים הקיימים בקיבוץ, תוך מתן תשובה לצרכים של התעשיה, העסקים, הדיור, מוסדות הקיבוץ ושירותיו, התנועה, הנגישות, החניות וכיוצ'.
כיום שטח המחנה בחלקו אינו מוסדר כראוי והדבר חוסם את ההתפתחויות העסקיות והקהילתיות באופן קשה. התוכנית הקיימת, משנת 1994 (שהוכנה מן הסתם בשנות השמונים) עונה בעיקר על הצרכים של אתמול.

פרט..
ראשית הכרחי וחיוני להכשיר שטח למגורים; כל השטחים הקיימים ממוצים בצפיפות גבוהה ואין אפשרות סבירה להוסיף יחידות דיור לצורך גידול ושיפור המצב הקיים.
כמו כן חשוב להתאים ולשפר את התשתיות: דרכים וחניות (לתנועת הרכבים הפרטיים, העסקיים והציבוריים הגוברת משנה לשנה), שדרוג וחיזוק רשתות החשמל, התקשורת, המים (כולל הסדרת דרישות כיבוי אש לעסקים ולמוסדות ציבור וכיוצא מכך).
כל התוכניות להתרחבות עסקית של מיניפלסט ועסקים אחרים תלויים באישור התוכנית, כך גם לגבי מבני ציבור ותעסוקה. דרכי הכניסה של עין שמר במצב לא מתקבל על הדעת מבחינת יכולת לשרת את העומסים הנדרשים.

למה אתה מתכוון?
המצב היום הוא בלתי אפשרי. למי שבא מבחוץ נראה לא סביר שכביש הכניסה לקיבוץ צר באופן מסוכן, צומת הכניסה אינה מוארת, אין דרך כניסה מוסדרת מצד מזרח ומכיוון המועצה.

למה חשוב למהר?
המציאות התכנונית בארץ וכלפי הקיבוצים בפרט, נעשית עוינת וקשה מיום ליום ולכן כדאי לטפל בדברים כמה שיותר מהר. מה שלא נעשה היום יהיה קשה ביותר עד בלתי אפשרי מחר.

אז כדאי להצביע בעד נבחרי מר"צ, שיעשו את המלחמה עבורנו?
לצערי אין קשר. המצב נובע יותר מכיוון הפקידות במשרדי הממשלה ולא מהדרג הפוליטי. הדרג הפוליטי אינו מצליח להשרות על הדרג הפקידותי אווירה חיובית ועניינית. עם הזמן הפקידים שייכים יותר ויותר לדור ש'לא ידע את יוסף' ואינם מעריכים את פועלה של ההתיישבות להקמת המדינה ופיתוחה והשמירה עליה. להפך, חלקם עוינים את ההתיישבות ורואים בה את התגלמות הרע, האמיתי והמדומה שנגרם להוריהם במעברות, בשכונות ובעיירות הפיתוח. הקיבוצים במיוחד מהווים לעניין זה "תרנגול כפרות" ושעיר לעזאזל עדתי מגזרי ומעמדי.


אילו סוגי יעודים קיימים אצלנו?

מבני משק – יעוד הכולל את הרפת, לול, מוסך, מסגריה, נגריה, מחסנים, מלאכה זעירה וכו' המשרתים את ענפי החקלאות (חי וצומח), אחזקה ומלאכה.

תעשיה – הכולל את הגומי, מיניפלסט, קוקי מן וכל מפעל אחר שיוקם ויופעל בעתיד.

מגורים – יעוד הכולל את שטח המגורים ושימושים נלווים (נוי, מבני שירותים וכו'). בתוכנית תעשה עיקר הבניה החדשה למגורים באזור המזרח, עד לנחל עירון (הואדי הגדול). זהו האזור היחיד המאפשר התרחבות במספר לא קטן של יחידות דיור. כמו כן ניתן יהיה לבנות מספר יחידות מצומצם במיקום הנוכחי של מיניפלסט, המוסך והמסגריה, במטרה לחבר בין מתחמי המגורים הדרומי הצפוני והמזרחי ומרכז הקיבוץ.

מוסדות הקיבוץ - יעוד זה כולל את המוסדות הכלליים של הקיבוץ (המוסד החינוכי, מבני החינוך ובתי הילדים, חדר האוכל, מבני השירותים השונים וכו').

מבני ציבור – מתחם הנדרש ע"י הרשויות, וייעודו קיום שירותים מוניציפאליים לישוב, במידה ויהפוך ל"לא קיבוץ" או יישוב משולב של קיבוץ ותושבים.

למה מיועד השטח של החממה, אולם הספורט והלולים הישנים?
הם מוגדרים בתוכנית כמוסדות הקיבוץ. בעתיד יוכלו לבנות שם כל מה שכלול בהגדרה זו, בהמחשה ציורית, מבית כנסת ועד קן השוה"צ.

כל כמה זמן עושים תוכנית חדשה?
תוכניות מהסוג הזה מיועדות לתקופה של עשרים שנה קדימה, בכדי לענות על הצרכים של ההווה והעתיד. הזמן הנדרש לאשר תוכנית הוא רב. התהליך אורך שנים רבות ובדרך כלל עד שתוכנית מקבלת תוקף היא כבר מיושנת וצריך להכין תוכנית חדשה...

האם במשך השנים ניתן יהיה לעשות התאמות?
כל שינוי דורש הליך ממושך ואישורים כמו התוכנית כולה. אם השינוי המבוקש לא מהותי – ניתן לקצר את התהליך ויש יותר ודאות שיאושר.

ת ו ד ה ל י ו א ב - שאלה נורית
לבעלי הממירים הדיגיטליים

אני מטפל בנושא השירותים האינטרקטיביים של הממיר הדיגיטלי,
על מנת שאפשר יהיה להזמין V.O.D וסרטים דרך השלט של הממיר.

זה מצריך מאתנו לשמור על רמה גבוה מאוד של רשת הכבלים, ולכן בשבוע הבא אחלק דף עם תוספות ותיקון להסכם עם הוט שעליו יש לחתום ולהחזיר לתא הדואר שלי.
אנא עשו זאת מהר, כי לא נוכל להמשיך לקדם את הענין ללא החתימות.
ת ו ד ה
יגאל כץ

סידור הרכב
והזמנת רכבים

השבוע הקרוב יהיה האחרון של הרצת התוכנית דרך המחשב ויהיה משולב מחשב ופתקים ביחד. (יש להכניס פתק לתא ההזמנות וגם להירשם דרך המחשב במקביל). זה גם הזמן לבדוק את המספרים והססמאות – שלא יהיו פשלות.. ו למי שאין עדיין מספר – יפנה לחנה יגודה או לעמי גלעד.
החל מ- 1.2.06 נעבור להזמנות דרך המחשב בלבד.

חשוב לדעת כי הכנסת הזמנות דרך המחשב ליום שלמחרת, אפשרית עד שעה 13.00 והסידור ייעשה עד שעה 14.00. לאחר שעות אלה, ניתן יהיה לבדוק במחשב אם יש רכב פנוי .
ת ג ו ב ה ל ת ג ו ב ה

ש ל ו ם ר ו ת .
קראתי בעניין רב את מכתבך, ואני מסיק ממנו כמה מסקנות לגבי הבדלי הגישות והתפיסות בינינו. הייתי כמובן שמח לשוחח על כך בנחת עם קפה ועוגה, אבל ניחא – אפשר גם ככה.
אנסה לענות בצורה עניינית ומסודרת לדברייך:
ראשית, אני מסכים אתך שדבריי בעלון הקודם היו קשים וחריפים, אפשר לומר אפילו –ארסיים. אך לצערי, זאת תמונת המציאות כפי שאני חווה אותה (אולי אני פרנואיד?) ואשמח מאוד להתבדות כי אני באמת אוהב את עין שמר.

שנית, אני מודה שאני טיפוס דוקרני, זאת לא תופעה חדשה ויעידו קרוביי, משפחתי וטובי ידידיי, שאין קשר בין סגנוני הבוטה לבין האינטרסים הפוליטיים שלי. נכון שרציתי שברמן יסיים את תפקידו מזמן, ונכון שרציתי להחליף את יהודה בתפקיד היו"ר, נכון גם שחשבתי שכדאי לחסוך בתקציב של מש"א – לא הסתרתי את כוונותיי, אך אין לכך דבר וחצי דבר עם סגנוני המשתלח, שלא פעם אני משלם עליו ביוקר.

שלישית, הצעתי הוגשה בצורה מסודרת בזמן ובתנאים המקובלים לדיון (בכתב, למשה רונן, מספר ימים לפני הדיון בשיחה), לא זרקתי סתם דברים וכן היה לי רושם חזק שמנסים להשתיק אותי - לכן הגבתי כל כך בחריפות.

ולסיום, יכול להיות שאני לא מספיק צנוע, בטוח שאני הרבה פעמים טועה, אני תמיד מוכן להתנצל אם פגעתי במישהו – אבל לא מוכן לשבת בשקט ולתת לדברים להתנהל כמו שהם, כאשר הם נראים לי – לא ישרים, לא הוגנים ולא נכונים.
ודווקא בעניין הזה האחרון – את ואני דומים. נכון?
בברכה, שיג ש מ י ם
כל השבוע ירד גשם עדין שאיפשר לקרקע לספוג אותו.
מאז הדיווח האחרון ירדו 65 מ"מ
שהתחלקו: 15.5, 4, 21.5, 7, 2, 15
ועד עתה 303.

סלקום –
מעברשת 2006
יום א' 22.1.06
יגיע צוות סלקום להחלפת הטלפונים לנוקיה 6021

ההחלפה תתבצע בחדר הישיבות בהנה"ח
שדרוג הטלפונים כולל העתקת הזיכרונות משעה 9.00 עד שעה 14.00

ע ו ז י ס ג ו ל י


מדור הצל"שים
צל"ש למרים שנפלד ולשאול גלעד שעזרו לנו בבית דורות בימי החג של המוסלמים. זה היה משמעותי ביותר ועל כך תודה לכם.
נ י ל יא ז כ כ ה
איש הייטק "נאלץ" להישאר עם בנו לראשונה לבד כי אשתו נסעה לחו"ל.
בבוקר הוא הכין את הילד וירד אתו לגן. כשנכנס לגן אמרה לו הגננת כי היא מצטערת אבל הילד הזה לא שייך לגן הזה.
מעט נבוך יצא מהגן ועבר את הכביש לגן הסמוך ושוב, הגננת אמרה לו את אותו הדבר.
כך ארבעה גנים.
בגן החמישי אמר לו הבן: אבא, אם אנחנו הולכים לעוד גן אחד אני אאחר לבית הספר....
הביאה – לאה מרקם


ש ב ת ש ל ו ם !