חפש בעלונים קודמים

03/02/2006

עלון 5 עין שמר 3.2.06

שיחת קיבוץ 28.1.2006

מ ר י ם ש נ פ ל ד :
בתור אחראית על המועדון, אני מברכת את מנו על השנים הרבות, החודשים והשעות לאין ספור שבילה במועדון בשיחות פגישות ודיונים, מברכת אותו על הדברים הרבים והטובים שעשה ומקווה שיזכור את בעיקר את הטוב.

מ נ ו א ל ו ן
אני מודיע רשמית על סיום שש ורבע שנים של מזכירות וביחד כל התקופות 14 שנה, ומוסר לחמי את התפקיד, כשאינני שחוק לא מיואש ולא עייף. את השיחה הבאה כבר ינהל חמי.
אני מקוה שההנהלה החדשה תיקח את ההגה ותוביל את הקיבוץ כשהמשימה הראשונה, חוברת ההסכמות עליה הוחלט בקלפי. אני מברך את חמי ומודה לחברים שהתמידו לבוא לשיחות.

ח מי ס ל :
האירועים הרשמיים עוד לפנינו, השיחה הבאה תהיה חגיגית עם בעלי התפקידים. נראה שהשיחה תמשיך בשבת ואולי תעבור לשעה תשע. אני מקווה ומבקש מהחברים לבוא לשיחות ומברך את מנו על סיום תפקידו.

גל מרקם

מ נ ו א ל ו ן :
אנו פועלים על פי הנוהל ובייעוץ עורכי דין על מנת שלא תהיה עילה לתבוע אותנו. מעולם לא היינו בסיטואציה דומה ולא נוחה זו.
גל חזר לקיבוץ לאחר 5 שנים בארה"ב והיה חבר עין שמר מספר שנים בהם למד ועבד. התחתן, קיבל דירה משופצת ומהיום להיום הודיע על חופש וללא אישור המזכירות יצא לחופש ביולי 2001. מסיבות משפחתיות בחרתי שלא להעלות הנושא קודם, אבל עם סיום תפקידי אינני רוצה להשאיר לבאים אחרי.
גל זומן פעמיים לישובות הנהלת הקהילה ולא הופיע ושלח מכתב בו ציין שרואה עצמו חבר. אך חברות בקיבוץ אינו דבר וירטואלי, אלא נוכחות במקום, ומכיוון שגל לא הגיע, אנו מביאים הצעת החלטה, שאם גל לא יודיע תוך 30 יום על חזרתו תוך 6 חודשים – על פי תקנון 36 ג' של הקיבוץ תופסק חברותו.
ח י י ם ח נ נ א ל :
האם אפשר להחליט אחרת?
מ נ ו א ל ו ן :
כן, לקבלת ההחלטה נדרשים 2/3 מהמצביעים באותה הצבעה.

ע ד י א ל ב ז
עדי היה בחופש שנתיים, הוארך לו החופש בעוד שנה ועם סיומה הודיע שאינו חוזר לקיבוץ.

אחריות הקיבוץ והחבר על נסיעות חו"ל

מ נ ו א ל ו ן :
בעבר נהג הקיבוץ לבטח את חבריו שנסעו לחו"ל. במשך השנים מחיר הביטוח מאד עלה ואנו מבקשים להביא לשינוי בנהלים.
מ ש ה ר ו נ ן :
לפני מספר שנים החלטנו על הפרטת נסיעות חו"ל. לפני כחצי שנה פרסמנו על חובת החבר לבטח את עצמו על חשבונו, כאשר במקרים של מחלה וקשישים, הקיבוץ ישתתף במחצית דמי הביטוח פעם בשנה שבועיים או 4 שבועות בשנתיים.
במציאות היו מספר מקרים בהם חברים לא ביטחו עצמם ואנו רואים בכך סכנה בגלל העלות הגבוהה כאשר יש נזקים בגוף.
לפני שנה הסדרנו לחברים כרטיסי מאסטר כארד בהם כלול ביטוח מינימאלי, אך אנו ממליצים לבטח בביטוח נוסף, במיוחד לקשישים או לאלה שאינם בריאים.

הצעתנו לקלפי:
הקיבוץ לא יישא בהוצאות שיגרמו בגין אי ביטוח ובמידה וישלם הקיבוץ את ההוצאות שיהיו, ישפה מאוחר יותר החבר את הקיבוץ בעבור ההוצאות בגין אי ביטוח.

שימוש ברכבים לחניכי מוסד

מ נ ו א ל ו ן :
מדי שנה עולה הנושא להנהלת הקהילה, לאפשר לנהוג כמקובל במדינה, החל מגיל 17. אין לנו אפשרות להחליט בניגוד לחוקים לא לאפשר לעשות רישיון, אבל יש לנו אפשרות לא לאפשר שימוש ברכב.
ק ו ב י ג ר ו ס מ ן :
אני מייצג את בני, את חברי קבוצתו ואת הוריהם.
לפני כשבעה חודשים פנינו להנ"ק לאפשר לחניכים לגשת לטסט בגיל 17 וגם להקדים את השימוש ברכבי הקיבוץ. הנהלת הקהילה החליטה לשלב הצעה זו בהצעה להפרטת הרכב, ולאחר שלא עברה ההצעה בקלפי אנו מגישים את הבקשה שנית – מהנימוקים:
א. חשוב שיהיו לנו חוקים קבועים שיתאימו לחוקי המדינה.
ב. לנערים בתקופה זו יש צרכי ניידות הרבה יותר גדולים מכפי שהיו בעבר. מתקיימים מפגשים בפרדס חנה, מאור וכרכור, והמציאות היא שונה ומחייבת תנועה. הנסיעות האלה מתקיימות בכל מקרה, לרוב בשעות מאוחרות בהן אין קושי למצוא רכב בסככה, אבל היום ההורים מסיעים ומחזירים פעמיים – ולכן הנימוק של עומס על סידור הרכב אינו תופס, ולדעתנו לא יחול שינוי משמעותי מבחינת הביקוש לרכבים אם וכאשר נאפשר לנערים להשתמש ברכב הקיבוץ.
ג. הזמן הרב שבין עשית הרישיון והנהיגה בפועל אינו מאפשר נהיגה עם מלווה בשלושת החודשים הראשונים, כנדרש בחוק, וגם פועל לרעת איכות הנהיגה של הנהגים החדשים.
ד. לא טוב בעינינו שיהיה הבדל בין מי שיש שברשות משפחתו רכב פרטי, לבין למי שתלוי בלעדית ברכב הקיבוץ.

מ ש ה ר ו נ ן :
הנושא הגיע להנה"ק 3 פעמים. בפגישה הראשונה הוחלט בשלילה בגלל מצב הרכבים שאינו מספק, ומסיבה זו זירזנו את הצעת הפרטת הרכב.

ח י י ם ח נ נ א ל :
הקבוצות לרוב קטנות ולא ישפיעו משמעותית על זמינות הרכבים.
ח נ ה י ג ו ד ה :
כבר היום חסרים רכבים בכל השעות, במיוחד בשישי שבת וגם בשעות הלילה. אישרנו לנמצאים בעצמאות כלכלית לנסוע ברכבים של הקיבוץ, וזה מעמיס על מספר המשתמשים - גם בשעותה ערב המאוחרות הסככה ריקה. יש לי חשש שאחרי שניכנס לסידור ממוחשב, כל הקודם יזכה ויהיו עוד פחות רכבים לחברים. הצעירים שוכחים לעתים לחזור בזמן בבוקר, אני מוצאת בבקרים פחיות ובקבוקי בירה ברכבים ומשום כך עובדי החוץ שמים את הרכב ליד ביתם בלילה.
זה לא חיובי שמי שיש להוריו רכב מהעבודה יוכל לנסוע קודם, אבל צריך לדעת שללא תוספת של 3-2 רכבים לא ניתן לצרף את המוסדניקים לסידור.
אני ממליצה להחזיר להנה"ק לבחינה מחודשת את אישור הנסיעה לנמצאים בעצמאות כלכלית.
א ב נ ר א ר ב ל ?
למה לא מכניסים את הרישום של הזמן? אולי זה יעזור..
מ ש ה ר ו נ ן :
נחזיר הנושא להנהלת הקהילה. אולי ישלמו פחות על קילומטר וישלמו על זמן.
ב י ר י ט ש פ י ר א :
יש נערים בי"א שהם מעל גיל 17 ומבוגרים מילדים מסוימים בי"ב שכבר נוהגים. האפשרות לנהוג צריכה להיות לפי הגיל ולא על פי הכיתה.
מ ש ה ר ו נ ן :
במצב הקיים:
מפסח י"א עד החופש הגדול צריך לעשות 150 שעות גיוס.
בחופש שבין י"א לי"ב עוד 100 שעות ואפשר להתחיל בעשיית הרישיון.
מפסח של כיתה י"ב אפשר לנהוג ברכבים של הקיבוץ.
סמכות הקיבוץ להחליט מתי מתחילים ללמוד, משום שהוא משלם 2/3 מעלות הרישיון.


ל ת ת ל ה ם ל נ ה ו ג
מאת: חיים חננאל

יש בעין שמר בעיית רכבים. אין ספק בכך. מתסכל מאוד לאדם שצריך לקפוץ לאן שהוא באופן ספונטאני, למצוא שהסככה ריקה והוא נאלץ לוותר על הרעיון. ועם התסכול הזה הוא צריך לשמוע הורים של נער שמבקשים לאפשר לבן שלהם לקחת חלק בחגיגה ולהקדים את מועד הנהיגה. התגובה הראשונית היא אמוציונאלית: "עכשיו מוסדניקים יתחילו לנהוג? בכלל יהיה אסון"!

ונעבור לתגובה הרציונאלית ולעובדות:
יש בעין שמר קרוב ל 300 נהגים ונהגות. מספר הילדים בכל שכבה נע בין 6 ל 8 ברוב השכבות ואינו עומד לעלות במחזורים הבאים. יוצאת דופן היא שכבה של 12 נערים ונערות
ישנה בקשה לאפשר למוסדניקים ללמוד נהיגה כמקובל במדינת ישראל, ולהתחיל לנהוג בגיל 17 – נכון, גם לטעמי זה גיל צעיר מדי, אבל במדינה חשבו אחרת. במדינה חשבו שאם שולחים ילד בן 18 להסתובב עם גליל חמוש ברחובות רמאללה, ולהחליט החלטות שיכולות להשפיע על חיים של אנשים ובמיוחד על שלו, אז יש לאפשר לו להתחיל לנהוג באוטו בגיל 18. אפשר להניח שמישהו בכל זאת התייחס לאילו שהם נתונים סטטיסטיים ולא שלף איזו גחמה מהשרוול.

אז מה יקרה בפועל?
כדי לזכות ברישיון הנכסף על הנערים והנערות להשלים 300 שעות עבודה. מהן מוגדרות 200 כחובה ו 100 מיועדות לרישיון. משימה בכלל לא פשוטה. מספר מקומות העבודה מצומצם. הם פעילים במוסד ובתנועה, הם מבלים ובעיקר לומדים לבגרות. חלקם התביית על מקום עבודה קבוע בזריזות וחלקם ממתינים להזדמנות. ומה זה לענייננו?
בסופו של דבר, מכל שיכבה יקדימו את הרישיון מתי מעט. יש גם מי שבכלל מוותר. מחכים לאחרי הצבא. חלקם 'מגרד' את שעות העבודה האחרונות בסוף י"ב וחלקם סתם לא ממהרים. ועם מה אנחנו נותרים? בין 3 ל-5 נערים ונערות במקרה הכי מתלהב שירצו לנהוג כבר בגיל 17.

אז רגע של רציונאליות לפני שמצביעים:
צי קטן של מכוניות. 300 נהגים ונהגות. 3 עד 5 נהגים שהצטרפו. וזה מה שיעשה את ההבדל? נו באמת...

ש ר י ם

ש ל ו ם

ח נ ו ך
ע י ן - ש מ ר

ערב מרגש ובו מהיפים שבשיריו של שלום חנוך
בביצוע: זמרי עין שמר, עיבודים וניהול מוזיקלי: זמיר גולן
גיטרות: זמיר גולן, תופים וכלי הקשה: יותם חרודי,
קלידים וגיטרות: אורי שחר, גיטרה באס: אריק סיוון
ביום שישי 3.2 בשעה 21:30
ב ח ד ר ה א ו כ ל

מפרסומי "כאן ביתי" ועד ציבורי של חברי קיבוצים שמטרתו השבת זכויות חברי הקיבוצים על אדמתם ובתיהם לפני שיהיה מאוחר מדי

הערכת הצוות היא כי הציבור בארץ וגם ציבור חברי הקיבוצים אינם מבינים ואינם בקיאים בכל הגזרות שבדו"ח ועדת הבר. משמעות הדו"ח אפליה, פגיעה ונזק חמורים ביותר במסווה כביכול של "עיגון זכויות החקלאים בקרקע" . כוונת פקידי האוצר ומ.מ.י. לעשוק את חברי הקיבוצים ובכך לגזור כליה על הקיבוץ. הציבור בארץ וגם שופטי בתי המשפט תופסים את החלטות מ.מ.י והאוצר כ"טובת-המדינה" ! כהצלת הקרקעות מספסרי ומתעשרי הנדל"ן ! ועכשיו חובת ההוכחה על "האשמים". ( עלינו)

כ מ ה ע ו ב ד ו ת -

הידעת ש.....
דמי ההיוון ניתנים לתשלום במזומן, ביום חכירת הקרקע בעבור כל תקופת החכירה או לחילופין תשלומם פרוס ל- 49 שנה, בשתי האופציות התשלום הוא מלא על הקרקע.
נשאלת השאלה: קיבוץ שגמר את תקופת החכירה הראשונית שלו ושילם את מיסי החכירה כחוק (וזה מצבם של הרוב המוחלט בקיבוצי התנועה) למה צריך עוד לשלם ?
תשובת המנהל: "ככה". ואנחנו אומרים לכם שהם עושים את זה אך ורק כי אנו מרשים להם לנהוג בנו כך.

הידעת ש.....
בהחלטה 979 החדשה הפער בין מבצע היוון מקובל במדינת ישראל לבין דמי היוון בהצעה הינו פי 10 מהמגזר העירוני.

הידעת ש.....
כל תשלום היוון הוא לפי טבלת מינהל מוסכמת ובהצעה 979, לגבי הקיבוצים, הוחלט על שמאות פרטנית. שמאות פרטנית על דעת כל המומחים תעלה את המחיר בלפחות 20% , וכרוכה בעלויות אדירות למימון שמאים ועל זה נאמר "ישמחו השמאים".

הידעת ש.....
החלטה 979 אוסרת על קיבוצך לפנות למסלול החוקי להגדלת משפחות החברים.

הידעת ש.....
גם אם תמצא את הכסף לדמי ההיוון לא תוכל לשייך לעצמך את הבית וזאת עד שקיבוצך יסדיר את "השימושים החורגים בו".
"שימושים חורגים" זהו שם קוד לבדיקה בציציות בכל קיבוץ וקיבוץ ותשלום רטרואקטיבי על כל "חריגה" הכי קטנה לפי פרשנות פקידי המנהל.
מבדיקה לא מעמיקה עולה כי בדיקה פרטנית בכל קיבוץ תמצא חריגות שיעלו מיליוני שקלים לקיבוץ. ועד שהן לא יוסדרו אתה לא תוכל לשייך. (בעיני פקידי המנהל חריגות הן למשל: הפאב המקומי, הסטודיו המקומי, מכירת מנויים בבריכה לצורך עזרה במימונה, מכירה בכלבו למי שאינו חבר קיבוץ ועוד כהנה וכהנה).

הידעת ש.....
דמי ההיוון במגזר העירוני פטורים ממס ולעומת זה בהצעה 979 ,לא די בזאת שהיא פי 10 ממבצעי היוון, הוחלט בועדת הבר להוסיף עליה גם מע"מ ומס רכישה, כך שהתשלום בכיסו של הקיבוצניק יעמוד על מעל ל- 40%.

הידעת ש.....
מבצעי היוון קיימים במדינת ישראל, הם אינם זכות עודפת ולא זכות נדלנית ולא אפליה לטובה, נהפוך הוא, הם מקובלים בכל המגזרים העירוניים בתום 49 שנות חכירה.
זכות זו נעה בין 3-5% ומשמעותה בכיסו של החוכר העירוני היא אלפי שקלים בודדים, עד כה נהנו מזכות זו מאות אלפי בתי אב במדינת ישראל.

הידעת ש.....
רוב מוחץ של החוכרים העירוניים לא שילם כלל דמי חכירה במשך רוב תקופת החכירה שלו, להבדיל מהקיבוצים שכל השנים שילמו כמו אזרחים הגונים.

לסיכום פרק זה של הידעת ש...........
האם נמשיך לשתוק ולקבל את הדין בדרכנו מטה מטה ?????

מוגש כחומר למחשבה מטעם הועד הציבורי של מטה כאן ביתי.

רעיונות, הבעת תמיכה, רצון להצטרפות... הכל ניתן להעביר לפקס מס' 04-6321244.

כתובת מייל: bahar@maanit.org.il.
"באמת אנשים משונים מאוד"
(למנו ומשה– עם סיום התפקיד)

הקיבוץ הוא יצור נעלה, טבעי ומדהים * שאלוהים היה צריך להמציא אותו - אלמלא כבר המציאו אותו היהודים * וחכמים אומרים שזה באמת רעיון נהדר, מושלם * גן-עדן – אבל בשביל מלאכים, לא לבני-האדם * "בין עדן לגיהינום מפריד רק טפח" - אומרים חז"ל * כי לפעמים "הגיהינום הוא הזולת", וד"ל. * ולא רק ה"זולת" – אפילו אתה עצמך * קורטוב מזה ומזה נושא בקרבך * האמת היא שבני-אדם יצרו את הקיבוץ בצלמם ובדמותם * רק שבינתיים הם שכחו מה זה להיות בני-אדם... * *

איך חי לו היצור השמיימי הזה, עם לב של שֶׂה תמים * בעולם של זאבים, כרישים ותנינים * כשלפעמים גם הכרישונים שבִּפְנים * רוצים להיות "כמו כולם", כלומר לטרוף את הקטנים? * כשחברים לגורל המשותף * מוכרים את כבשת-הרש בעגל הזהב? * איך, בתוך המהומה הנוראה שבפנים ובחוץ * שומרים על צלם האדם וצלם הקיבוץ? * איך מנווטים את הספינה בין הקרחונים, החוקים, ההסדרים והתקנונים? * איך שומרים על "שיוויון לפני החוק" מצד אחד, ועל "לִפְנים משורת-הדין" מצד שני? * איך מתייחסים לכולם בשווה ולכל אחד בשונֶה? * לרבֵּע את המעגל כבר יותר קל מזה. * אתה מנסה לעשות "שיוויון", בלי לקצר ראשים * ויוצא "מקרה בוזגלו", ותמיד "אתם אשמים". * "שיוויון בין לא-שווים", דורות, מינים וגֶנים, צרחות וצרכים גלויים ונעלמים * אפילו איינשטיין לא היה פותר משוואה כזאת עם מאות נעלמים... * וכבר התפלל אותו מזכיר ברחימו ובדחילו: * "תן לי אלוהים את התבונה להבדיל בין אלו לאלו. * *

והנה הפלא ופלא! כמו נס פך-השמן שלא התרוקן * נמצאים תמיד כאלה שבמקום שאף אחד לא קם אומרים "כן". * ובין כל "ראשינו הקטנים" הם "ראש גדול" מאוד * ועומדים יום אחרי יום ושנה אחרי שנה במקום שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד * באמת אנשים משונים מאוד, הפלא ופלא! * איפה מוצאים עוד אנשים כאלה! * * ואלוהים אדירים! כמה קל לצלוב אותם בהבל-פה ולירוק עליהם ולקללם * וכמה קשה, ריבונו-של-עולם, לעמוד יום אחד בפוגרום הזה במקומם!... * וכל העם רואים את הקללות ויושבים שלווים באוהלם * כאילו לא ראו ולא שמעו, ואף אחד לא קם. * ויש כאלה שמהדרים במצוות המלשינוּת * ומלבינים את שמם של מזכירינו אפילו בעיתונות!!! * וראו, פלא על כל פלא: * בין כל הסערות, בזכות אנשים כאלה * ולמרות כל הנבואות השחורות וחישובי הקץ וה"קצוץ" - * עוד בחורנו חי וגם פורח, ושמו בישראל "קיבוץ". * *

אתם מוסרים למחליפיכם (ושנבחרו זה מקרוב) * יצור מוזר, מדהים, קצת משומש – אבל במצב טוב. * והגמול? * לא כסף, לא "אופציות" ולא טיול בחו"ל * גם לא מכונית ולא דירה * ולא שום טובות-הנאה ויוקרה * מלבד מלה קטנה ונדירה * שערכה לא יסולא ורחוק מפנינים מִכרה * ואנו בעוונותינו כה מקמצים בה עד כי נדמה שאבדה: *
ת ו ד ה * * *
ע"א

טיפול בליחה על ידי עיסוי - בגישה הסינית בעיקר לילדים - מתוך החוברת של ארם צייג

חמש דקות ביום של עיסוי בהם יש להקפיד לעסות את הילד בצורה שבה הוא לא יתנגד. אם הוא לא אוהב את העיסוי אז לעסות אותו בזמן שתשומת הלב שלו מופנית למקום אחר, סיפור או טלוויזיה.
אין צורך לספור 100 פעמים אלא רק בפעם הראשונה כדי לקבל אומדן. בד"כ זה לא נמשך יותר ממחצית הדקה.
עיסוי בכף הידעיסוי באמה –
בחלק החיצוני (לטרלי)
של פנים האמה.
עיסוי בכלוב החזה
רצוי אחרי המקלחת, למשך 3-5 דקות מלפנים ומאחור, תלוי במידת הסבלנות של הילד. מומלץ להשתמש בשמן כדי למנוע חיכך בעור. כדי לקבל אפקט מוגבר אפשר להשתמש בשמן עם תוספת של שמן אקליפטוס (שמן אתרי). השמנים המומלצים לחורף הם שמן שקדים או זרעי ענבים, גם שמן זית לבישול הוא טוב, המינון של שמן האקליפטוס הוא 2-3 טיפות לכף שמן. אפשר לרכוש שמנים המותאמים לעיסוי שמטרתו כיוח וחיזוק מערכת הנשימה. אפשר גם לטפוח על הגב עם יד קמורה כדי לעזור לכיוח.

המנה הראשונה של מעדני חורף ח ם עדיין נמסה בפיהם של הסועדים המרוצים – בחוגים של רקפת זוהר, שני בראון, עידית ואורין, אדם זרטל ונורית קישיק – אולם שלב העיכול הסופי הולך ומתקרב, והמנה השניה כבר מצפה בפתח.

במחזור השני, שייפתח ב-19/2, מיגוון עשיר של נושאים ומורים – דפי ההרשמה חולקו לתאים, ואם טרם נרשמתם אתם מוזמנים לעשות זאת עד ה-10/2 (יום ששי הקרוב). כדאי!
ועוד כמה דברים לתשומת לבכם:

החוג "אני עושה את חיי" בהנחיית עלוית מרקם יפתח להרשמה גם במחזור זה, ביום ג' בשעה 20.30.

החוג של עידית ואורין ימשיך את פעילותו המבורכת – לאור הצלחתו הרבה בקרב הורים וילדים, אך הפעם הפעילות חופשית וללא הנחייה. הפגישה האחרונה חגיגית, ואפשר להביא כיבוד.

הנרשמים לחוג "עולים ב'הר אדוני'" בהנחיית קובי גרוסמן מתבקשים לקרוא את הנובלה "הר אדוני" לפני פתיחת החוג. יש עותקים בספריה.

ב-23/2 תתקיים הרצאה של ד"ר עופר מוקדי על האבולוציה, וב-2/3 ירצה ציבי גבע על אמנות בת זמננו. פרטים בהמשך.

באמתחתנו תוכניות נוספות – שימו לב ללוח "חורף ח ם" וללוח האלקטרוני, וצפו להפתעות...

שלומית, אורין, מרים וקובי
צוות "חורף ח ם"כמה מילים עם כניסתי לתפקיד מזכיר הקבוץ

לחברי וחברות עין שמר שבת שלום!

השבוע נכנסתי לתפקידי כמזכיר עין שמר. אני בהחלט מתרגש מהתפקיד ומהמעמד ואעשה כל שביכולתי להצדיק את האמון שנתתם בי. עין שמר הוא קבוץ חזק, מיוחד ובעל כשרונות רבים ואני מאמין ביכולתו לצמוח ולשגשג, מבחינה חברתית וכלכלית כאחד. ברור לי שהקיבוץ ידע תקופה לא קלה, ואני רואה כחלק מתפקידי להרגיע מתחים וחילוקי דעות, אם כי לא על ידי "טאטואם" או התעלמות מהם.

יעדים נוספים שהצבתי לעצמי הם:

שמירה על החלטות הקבוץ ויישומן – אני רואה חשיבות רבה בנוהלי החלטות מסודרים והקפדה על ביצוע החלטות הקיבוץ – מרמת החבר, דרך רמת הוועדות והענפים ועד בעלי התפקידים הבכירים.

קידום ויישום המלצות צוות ההסכמות – בידינו חוברת של החלטות בכמה וכמה תחומים. כעת יש לדאוג ליישומן, ובכוונתי לטפל בכך ברצינות.

הערכות לחג ה-80 לעין שמר – אני רואה בחג הקיבוץ הזדמנות פז לפרויקטים חברתיים ותרבותיים, שיקדמו אותנו כחברה איכותית.

בימים אלה אנו נמצאים בעיצומה של החלפה של בעלי תפקידים רבים בקיבוץ. יואב דרורי החליף את ברמן, אני את מנו ואיילת מוזס תיכנס בקרוב לחפיפה עם משה. גם בתחומים החשובים של חינוך ותרבות התחלפו הרכזות: ענת החליפה את אסנת וגלי את מרים שנפלד. כמו כן, הנהלת הקהילה עומדת להתחלף, וחברים נוספים אמורים להצטרף להנהלה הכלכלית.
תהליך כזה ללא ספק יוצר אי שקט ואולי אף חרדות. אני רואה כחלק מתפקידי לדאוג שהעברת התפקידים תעבור באופן מסודר וחלק ככל האפשר, ושבעלי התפקידים החדשים ילמדו לעבוד ביחד ויצרו הנהגה מגובשת שתדע להתמודד עם האתגרים העומדים בפנינו בשנים הקרובות.

אני רוצה לברך את איילת מוזס לקראת כניסתה לתפקיד ניהול הקהילה ולציין את אחריותו הציבורית והאומץ האישי של הראל יגודה שלא נבחר בהצבעה וקיבל זאת בבגרות והבנה. אני בטוח שהראל, אם ירצה להתמודד בעתיד שוב, יוכל לעשות תפקיד זה.
בהזדמנות זו אני רוצה גם להודות מעומק הלב לבעלי התפקידים המתחלפים, ובמיוחד למשה רונן וכן למנו אלון שמילא בנאמנות שלוש קדנציות בתקופה של שני עשורים. כולנו יודעים (אבל לפעמים שוכחים), עד כמה נדרשים בעלי תפקידים לאינסוף זמן, מסירות ותעצומות נפש, על מנת לענות לצרכים המורכבים של הקהילה הקיבוצית. אני בטוח שכל אחד מהם ראוי למלוא ההוקרה וההערכה שלנו – מעבר לכל חילוקי דעות ועמדות.

ובחזרה אלי - כידוע, לצד תפקודי כמזכיר קיבוץ אמשיך בניהול משרד ההפקות שהקמתי. אעשה מאמץ למנוע ששני התפקידים לא יתנגשו זה בזה. ימי הפעילות שלי בתפקיד יהיו שני ורביעי. בימים אלה אהיה זמין לחברים במשרדי שבבית המשרדים. בשאר הימים אפשר לפנות אלי טלפונית.
בתורנויות שמירה ובצוות אבלות, ימשיך לטפל מנו אלון, שגם ילווה אותי בראשית התפקיד בניסיונו הרב.

שיחת הקבוץ הראשונה באחריותי תהייה בשבוע הבא, בתאריך 11.2 ובה יופיעו כל בעלי התפקידים החדשים. אשמח לראות השתתפות ערה יותר של חברים בשיחה זו ובשיחות הבאות, ואני מביט קדימה באופטימיות ותקווה.
בהצלחה לכולנו,
חמי סל
טלפון מקוצר מקווי הקיבוץ: 8004
משרד: 4497

בשעה טובה ומוצלחת

בשעה טובה, הדירוניות מוכנות לקבל את פני הדיירים החדשים שהביעו רצונם לעבור.
יש ארבע משתכנים חדשים ונותרו שתי דירות פנויות. למשך שלושת השבועות הקרובים מוזמנים חברים נוספים המתלבטים בכיוון זה - לפנות אלי ולבקר במקום. במידה ולדירוניות לא יהיה ביקוש עד 21.2 על ידי חברינו – נשכיר אותם למשתכנים חיצוניים .

ב ה צ ל ח ה ו ת ו ד ה ל כ ל מ י ש ת ר ם ל ה ת מ מ ש ו ת ה ד י ר ו נ י ו ת

דליה ברכה

סגירת הפאב שלנו – גוס פאב

נסיעות בריאות – אני מבקשת מהחברים הנצרכים לנסיעה ע"ח בריאות, לפנות אלי לקבלת אישור ולאחר מכן להקליד הבקשה בעצמם. ( אינני יודעת את המספרים והסיסמאות של החברים) אזמין בעצמי רק לאלה שאינם יודעים לעשות זאת.הצבעת קלפי לשיחה
מ 21.1.06
בועז פוקס - התקבל למועמדות.

מיכל גולן - התקבלה למועמדות.

נבות זרטל - התקבל לחברות .

אדוה בראון - התקבלה לחברות.

אילת מוזס - נבחרה כמנהלת קהילה
ב 119 קולות. הראל יגודה 82 קולות.

איריס ארבל - נבחרה כרכזת ועדת דירות ב- 154 נגד 45.

"מה שרואים משם"
התכנסנו בערב שישי גשום, לכבד ולשמוע על ספרו של אבישי גרוסמן מפי ידידים טובים, בהם פצ'י שפירא ומוקי צור. שמענו דברי טעם ופילוסופיה כלליים ואישיים מאוד.
הערב היה מאוד מוצלח ומרגש וברצוני להודות לאותם אנשים שתרמו לכך:
לעלי אלון על היוזמה, הקשרים והמלים היפות,
לחמי סל על ההנחייה,
לחיים חננאל ונורית קישיק על הנכונות המיידית,
למרים שנפלד על העזרה הצמודה,
לקובי גרוסמן וזמיר גולן על השיר המרגש,
לנפחיה על המתנות היפות,
וכמובן לאבישי על ספרו החושף והמרגש ותרומתו האיכותית ליצירה המקומית.
תודה רבה לכולם
נתראה בהמשך, גלי.עוגת אפרסמון בחושה

חומרים:
2 כפיות אבקת אפיה
1 כוס מחית אפרסמונים (לקלף ולטחון במעבד מזון)
1/2 כפית אגוז מוסקט
½1 כפית קינמון
2 כוסות סוכר
1 כוס שמן
1 כפית מלח
4 ביצים
2/3 כוס מים
3 כוסות קמח
1 כוס אגוזי מלך שבורים

אופן ההכנה:
מערבבים יחד את אבקת האפייה עם מחית האפרסמונים, מניחים 5 דקות.
טורפים את הביצים עם התבלינים, הסוכר, השמן והמלח.
מערבבים את מחית האפרסמונים עם המים, ומוסיפים אותה ואת הקמח, לסירוגין, לבלילה.
מערבבים פנימה את האגוזים, מעבירים לתבניות משומנות.
אופים שעה בחום בינוני.

החומרים הם ל 3 תבניות אינגליש קייק.
למנו עם סיום תפקיד המזכיר
תודה רבה וגדולה!
גם בתוך המחלוקות הגדולות
בין ההסכמות ואי ההסכמות -
והתקופה הרי אף פעם לא קלה..
ידענו כי עליך ניתן לסמוך
כי את המערכה אינך נוטש
כמו עמוד יציב במרכז הסוכה.
ואין דבר שהוא קשה מדי ולא ניתן לעשותו ובלתי אפשרי עבורך.
לא היה דבר שבחלת בו והיה בשבילך פחות ערך – עד עד עד... בית הקברות.
תמיד נכון,
חזק,
לא מפחד,
לא מתקפל,
אז מה נאחל לך?

שתהנה בנעלי הבית למרות שאצלך אין מושג כזה, שאורנה תרווה נחת, ולשניכם
הרבה הרבה שמחה!" סביבה" היא לא המקום שבו האדם נמצא, ואפילו תהיה זאת סביבה של קבוצת אנשים טובים וחזקים, שמשפיעים עליו. ההשפעה על האדם אפשרית רק אם הוא רוצה להיות מושפע ומניח להשפיע עליו. חוק הוא שאין כפיה ברוחניות. אדם לא יכול להשתנות בכפייה מבחוץ. הוא משתנה ומושפע על פי רצונו, ואז זו לא כפייה.
הרב לייטמן

ג ש מ י ם
השבוע ירדו 2.5
בכל חודש ינואר 140.5 מ"מ.
הממוצע של ינואר 155 מ"מ.
וסך הכל עד עתה 340.5 מ"מ


השבוע בחוג קולנוע
מחול הפגיונות
במאי: ז'אנג יימו
סרטו הוירטואוזי של אחד מגדולי הבמאים הסינים העכשוויים, משלב קרבות וריקודים מרהיבים על רקע סיפור מתח המשלב אהבה וגורל שלא ניתן לההימלט ממנו.
צבעוני ומרהיב לעין.
יום ד' – 20.00
במועדון לחבר.
ל ה ת ר א ו ת
נורית ק.
נ ר ז י כ ר ו ן

הלה פיינמסר 3.2.1982
בתיה בן משה 5.2.1974
אבי אבלגון 6.2.1995
מוטקה שדמון 7.2.1989
שורקה רוט 7.2.1989
ויקטוריה אשכנזי 8.2.1983
ציפורה נריה 10.2.1974
מלכה אבל 10.2.1989

אל תיתן עצות מבלי שנשאלת,
אל תיתן עצות חינם
כי גם כששואלים
לא משתמשים בהן.
חילקה
סבתא שלי אמרה...

הכול עוד יתברר
חילקההזמנת רכב

בראשון לחודש נכנסנו להסדר הזמנת הרכבים דרך המחשב בלבד.
יותר לא ניתן לפתוח את ארון המפתחות בעזרת הכפתור האישי כפי שנהגנו.

כיצד פותחים את הארון ביציאה לנסיעה:
יש להעביר את הכפתור האישי במקום המתאים במחשב שבחדר המפתחות.
אם רשומה הזמנה על שמך, יש ללחוץ על "לקחת רכב – פתיחת ארון" (או לוחצים על 8), ואז מופיע : "לקח רכב" בפינה למטה והמחשב יפתח את ארון המפתחות.

כיצד פותחים את הארון בחזרה מהנסיעה:
לאחר תום הנסיעה, נפתח ארון המפתחות בעזרת כפתור הרכב הצהוב שמחובר לצרור המפתחות של הרכב שהחזרת. יש להצמידו למקום המתאים ליד המחשב ולוחצים "החזר רכב" והארון ייפתח.

מה לעשות כשמעונינים לנסוע ואין הזמנה מראש:
אם יש בסככה רכב הנראה כפנוי נכנסים למחשב ומוודאים שהוא אכן פנוי. אם כן, עושים הזמנה ולאחר מכן ניתן להוציא את המפתח כרגיל.

אין להעביר מפתחות מאחד לשני. יש תמיד להחזיר המפתחות לארון בתום הנסיעה.
זהו, ההתחלה קצת קשה אך נקווה לטוב.
ב ה צ ל ח ה ל כ ו ל נ ו
עמי וחנה
בברכה ובתודה

לאחר שנים רבות של התנדבות בתפקיד המקשרת למילוא, החליטה עליזה לוי לסיים את תפקידה.
הצוות במילוא וכל משתתפי מלוא מעין שמר מודים לה על מילוי תפקידה בצורה נפלאה, נאמנה ומלאת יוזמה.

נכנסת לתפקיד המקשרת תרצה צפניה, אנו מודים לה על הסכמתה למלא את התפקיד בהתנדבות ומאחלים לה הצלחה.
תרצה היא הכתובת לגבי מלוא לכל חבר מגיל 60 ומעלה בקיבוץ עין שמר.

אוה שרון ורותם סוקי צוות מלוא.חוברת טלפון חדשה
התחלתי בחלוקת חוברות הטלפון החדשות בצבע ירוק. בשבוע הקרוב לתאי החברים ובשלב שני למקומות העבודה.
מי שיזדקק לאחר מכן לחוברת נוספת יוכל לקבלה בעלון.

בעתיד הקרוב – החלפת הספרון הקטן לנשיאה בתיק.
נורית משיחברכת דרך צלחה
לחמי סל
בתפקיד המזכיר.

ש ב ת ש ל ו ם !