חפש בעלונים קודמים

30/03/2007

שאילתות:

ל ח מ י, איילת, דנה ויואב

השאילתות הן רבות, ונובעות מכך שהן נשאלו בשיחה על ידי ועל ידי חברים אחרים ולא קיבלו תגובה מתאימה.

לחמי המזכיר:
1. לפני כחודשיים ביקשתי בשיחה לראות את סיכום מאזן 2005 כפי שהתקבל מרו"ח אלי בירנבאום – סיכומי הענפים והמפעלים, בהשוואה לשנים 2000-2005.
מתי נוכל לקבל לעיון, בצירוף ניתוח תמציתי של המגמות, ע"י הרו"ח אלי בירנבאום?

2. מתי מתכוונת הנה"ק להביא לשיחה את הצעתה בנושא יובל ה-80 לעין שמר?

3. בתאריך 5.3.07 הצעתי בהנה"ק שכל השוהים בקיבוצנו ואינם חברים (או בתהליך קבלה לחברות), ישלמו את מלוא העלות (לפחות) של השירותים בהם הם משתמשים – מה נעשה בנושא זה?

4. הערה/בקשה:
אנא דאג להציג לחברים עותקים סופיים של תוכנית המשק 2007 ותוכנית הקהילה 2007.

לאיילת - מנהלת הקהילה

1. תקציב הקהילה 2007
למרות בקשות חברים בדיון בשיחה על הטיוטא, חסרים בחוברת הסופית מספר נושאים:
א. מטרות הנה"ק בשנת 2007.
ב. מהי תכנית העבודה?
(שהיא המשאב העיקרי עליו אנו
יכולים ישירות להשפיע).
ג. תוכנית קליטה לקיבוץ – האם יש? אם כן מהי?

2. חובת העבודה של חניכי המוסד.
הנ"ק החליטה לבטל את חובת העבודה לכיתות ז' י"ב, בניגוד לנהוג עד היום.
מה כוונתה של הנהלת הקהילה להמשך
(להביא הנושא לשיחה, לקלפי?).

3. בקרת כרטיסי נסיעה בתחבורה
ציבורית.
כיצד מתכוונת הנה"ק לשפר הבקרה.

4. חישוב ק"מ + תוספת מרכיב הזמן.
מתי תוגש הצעה בנושא?

לדנה גורן ואיילת מוזס

1. נספח לתקנון העבודה 31.12.06
בסיכום הדיון על אישור התקנון, הבטיחה דנה שתוך כחודשיים תוגש טיוטת התקנון המעודכן לעובדי החוץ. כיום עפ"י בקשת איילת עוכב הטיפול בנושא.
מתי בכוונתכם להגיש טיוטת ההצעה המעודכנת?להלן מספר עדכונים לגבי פעילות ועדת הביקורת:

1. ביקורת בנושא השיכון
והדיור
בימים אלה נשלמת הכנת הדו"ח והוא יועבר לדיון עם הגורמים הנוגעים בדבר. הדו"ח סוקר את המצב הקיים בתחום השיכון והדיור ובוחן את פעילות המוסדות המטפלים בנושא בקיבוץ.

במסגרת הביקורת נפגש המבקר עם מספר חברים שהופנו אליו על ידי הועדה לאחר שביקשו להיפגש עמו. לאור חשיבות הנושא בכוונת הועדה לפרסם את עיקרי הדו"ח לציבור לאחר השלמתו.


2. תוכנית עבודת הביקורת
הפנימית לשנת 2007
לאחר שהועדה בחנה נושאים לביקורת שעלו מקרב הציבור, ונושאים שהעלו חברי הועדה, הוחלט כי תוכנית עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2007 הנה כדלקמן:


א. פיקוח ובקרה על תאגידים
מוחזקים:
- יישום התיאגוד.
- פעילות מועצות המנהלים של
התאגידים.
- העברת כספים בין הקיבוץ לתאגידיו.
- מינוי נציגי הקיבוץ במועצות
המנהלים.

ב. פנסיה לחברים:
- סקירת מערך הפנסיה הקיים.
- מעקב אחר הפקדות לסגירת הגרעון
האקטוארי.
- דיווח והסברה לציבור.
- עבודת צוות/אחראי פנסיה.
- טיפול בצבירות של עובדי החוץ.

ג. פעילות צוות משאבי אנוש:
- סיוע לחברים בחיפוש עבודה.
- מדיניות איוש משרות במפעלי הקיבוץ.
- טיפול בעובדי חוץ.
- יישום תקנון עבודה.
- פרסום מכרזים.

ד. מעקב ויישום המלצות מדוחות קודמים.

ש ב ת ש ל ו ם - יפתח אלון

קופת בית
לרגל החג, קופת הבית תפתח ביום שני 2.4.07
בין השעות 8:00 ל- 12:00
חג שמח – נחמהממחסן הבגדים
מעתה בימי
שישי וחג
יפתח המחסן עד
שעה 13:30 בלבד.

כמו כן, התאספו אצלנו ללא סימון,
מעילים, שמיכות - ודברי חורף נוספים.
בבקשה בואו לחפש את שלכם.

ח ג ש מ ח !
שאלות ליואב – רכז המשק:
1. תקציב משק סופי 2007
א. מה עם תכנית העבודה שלא הוגשה?
ב. האם הוכנה תוכנית התייעלות: החלפת שכירים בחברים, צמצום שכירים, התייעלות ענפית?
2. ענף האבוקדו:
מה כוונת ההנהלה הכלכלית לגבי המשך הנטיעות?
3. אדמות שדה התעופה.
בשדה התעופה 565 דונם שעובדו על ידינו במשך למעלה משישים שנה!
מה מצב הדברים? מה עם הפיצויים ממשרד הביטחון?

משיב יואב –

1. תקציב משק סופי לשנת 2007 –
ניתן לקבל את החוברת במזכירות
הקיבוץ.

תכנית העבודה - משאב העבודה וההכנסות בגינו כמקור עיקרי לתקציב הקהילה מנוהל על ידי הנהלת מש"א והנהלת הקהילה. מכך נובע שתכנית העבודה כתכנית כוללת (להבדיל מתכנית עבודה נפרדת בכל ענף ועסק של הקיבוץ), כולל האפשרויות להחלפת שכירים בחברים והגדלת הכנסות מעבודה, אינה מנוהלת על ידי רכז המשק וההנהלה העסקית.

2. אבוקדו – התכנית לגבי מטע האבוקדו היא לממש את ההחלטות הקיימות ולהגיע לנטיעות של כארבע מאות דונם בגוש המזרחי (בתי לווזובסקי) עד שנת 2008 ובמקביל לעקור חלקות מפסידות בחלקות הדרומיות. במהלך השנה נקיים דיון לגבי ההמשך.

3. אדמות שדה התעופה – אדמות שדה התעופה מעובדות מזה שנים רבות כאשר החכירה השנתית ממשרד הביטחון היא דרך המועצה האזורית. השנה עדיין נוכל לעבד את מרב השטחים. כאשר תמנע מאתנו אפשרות זו נבדוק את האפשרויות והדרכים לדרישת פיצויים ובהתאם לממצאים ננהג. אשמח לקבל מידע, עדכונים והצעות מכל מי שמתמצא בנושא.
תגובה למאמר על האוכל
שלמה בורלס:
אני אוכל 50 שנה את האוכל של מטבח עין שמר והאוכל תמיד משתפר, עד שהגיע להכי טוב שיכול להיות וגם המחיר סביר ביותר.
לדבר אחד לא התרגלתי זה לגפילט-פיש.
כל הכבוד לעובדי המטבח.


פריצה לחרצית
ביום שישי בלילה קרעו את הרשת בחלון, פרצו לבית ולקחו אוכל מהמקרר. הוזמנה משטרה ונלקחו טביעות אצבעות.
אם מישהו ראה משהו, או שמע בבקשה לפנות אלינו.
תודה – ענת גרוסמןחורף חכם
מחזור ב' קרוב לסיום, אך עדיין ממשיך במרץ.
אנו רוצים להודות מעומק הלב למנחים אשר סיימו את חוגיהם: גדעון אברהמי, דני אבנר, שני בראון ושני מרצ'בסקי.
כל הכבוד על ההשקעה והנכונות – היה מצוין!
בהצלחה והנאה לממשיכים.

בשבוע הבא ביום שישי 6.4 נסיים את חורף חכם בערב חגיגי ובו מפגש עם שלי יחימוביץ בנושא צדק חברתי ודת ההפרטה בחברה הישראלית.
כ ו ל ם מ ו ז מ נ י ם !ת ק צ י ב
הודעה
אני יוצאת לחופשה בסוף השבוע ואחזור ביום העצמאות.

תקציב חודש מרץ יצא כשאחזור.

בנושאי ביטוח, בייחוד במקרה של קטסטרופות לא עלינו, לפנות לאילת, רכזת הקהילה, והיא כבר תפעיל את המנגנון הדרוש.
חג שמח לכל בית עין שמר,

צביה ויסברג

* ניסיון בניהול במסגרת בית ספרית.

תודעת
שאילתות
מקומות עבודה

פ נ י ה
בביקורי האחרונים במספרה נתקלתי בתופעה שהמקום נעשה לא נעים, מלוכלך ומוזנח.
האם לא מגיע לנו לבוא למקום מזמין ונקי?
כל האגף שדרכו הולכים לבית השימוש מלוכלך ודביק, בבית השימוש אין נייר או חומרי ניקוי!
האם כך צריך להראות מקום שרות (שאגב גם משלמים עבור השימוש בו).
אבקש טיפול בנושא.
תרצה צפניה
משיבה איילת מוזס:
המספרה עובדת כיזמות ומפעילה אותה אורנה בורלס. מאחר והיסטורית, יש מספר ספרים בעין שמר (ברוריה, נעם, יענקל'ה) והאחריות מחולקת ביניהם.
הקיבוץ אינו מממן תספורת ונוצר מצב שהאחריות על המקום נופלת בין הכיסאות.
הפיתרון לדעתי הוא תקשורת והדברות ויכול להיות שלכל ספר חיצוני צריך להיות איש קשר (לקוח) לכל אחד מהם שידאג לרשימות ולמקום.
איילת מוזסמזל טוב!
למרים ואלישע שמרי
לנישואי ניצן עם אפרת
ברכות לכל המשפחה!
טיול ח"ץ
ועדת צעירים מזמינה את החצניקים, הנמצאים בעצמאות כלכלית, מועמדים וסטודנטים, ליום טיול לנחל היהודיה
ביום ראשון 8.4.07.

ארוחת בוקר בדרך,
"על האש" על גדות הירדן בדגניה.
יציאה בשעה 7:00.
חזרה משוערת 18:00.
אורך הטיול 5-4 שעות במסלול רטוב מאוד. יש להביא מים, בגד ים, בגדים להחלפה.

בני זוג שלא מהקיבוץ, מוזמנים בתשלום של 50 ₪ דרך התקציב של בני זוגם.

בבקשה הירשמו והכניסו הפתק לתא הדואר של יוסי אייזן, כדי לוודא שיש מספיק מטיילים.
ל ה ת ר א ו ת .
מכרז למשרת מנהל בית הספר האזורי "גוונים"

מועצה אזורית מנשה מבקשת לקבל הצעות ממועמדים/ות לתפקיד מנהל/ת בית הספר גוונים.

ל ה ל ן ה ד ר י ש ו ת :
* תואר אקדמאי שני.
* רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק
בהוראה במסלול העל יסודי.
* תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים
לבתי ספר או אישור לימודים בשנה א'
לפחות של קורס מנהלים או תואר אקדמי
שני במינהל החינוך.
* ניסיון בהוראה בפועל בחינוך העל יסודי
של חמש שנים לפחות.
* ניסיון מקצועי מוכח בתחומי ניהול
ומנהיגות חינוכית.
* יכולת לפתח ולנהל צוות.
* פתיחות ותקשורת חיובית עם בני נוער
מרקעים שונים.
* ניסיון בניהול במסגרת בית ספרית.
* בעל רכב.

התפקיד הנו לשנה בלבד עם אפשרות להמשך.

הצעות יש להגיש למועצה אזורית מנשה עד לתאריך 10.4.07 למזכירות המועצה.
אילן שדה – ראש המועצה.


משרות מחנכים במוסד
משרות פנויות לתפקיד מחנכי ערב במבואות עירון
בשנה הבאה יסיימו תפקידם מספר מחנכים ואנו מחפשים מחנכים במשרה מלאה.

להלן דרישות התפקיד"
הכשרה ויכולת מוכחת בתחום של הדרכה בחינוך הבלתי פורמאלי.
עדיפות לבעלי תואר ראשון.
עדיפות למועמדים בעלי ידע של תנועת נוער (בעיקר השוה"צ).

כישורים:
יכולת הובלת קבוצה, יצירתיות, אמפטיה, יכולת תקשורת טובה עם גורמים שונים, נכונות לעזור ולהיעזר, אמינות, חריצות, עבודת צוות.
תיאור התפקיד:
פיקוח והדרכה של קבוצת תלמידים עליה מופקד/ת.עזרה וחונכות בהכנת שיעורי בית.
פיקוח ותיאום פעילות התלמידים בחוגים השונים אחה"צ. הדרכה קבוצתית ברמה רעיונית, פעילות העשרה. היענות לצורכי התלמידים לרווחתם ובריאותם. היענות לבעיות חברתיות ו/או אישיות. תיאום בין התלמידים למורים/או בין התלמידים לגורמים שונים.
נוכחות בתחום הפנימיה בשעות הפעילות לפי הצורך, או ליווי התלמידים מחוץ לתחום המוסד והפנימייה לפי הצורך.
אחריות על פעילות בפנימייה, כגון לווי ועדה, השתתפות בפעילות החברתיות.
אחריות על ניקיון וסדר של התלמידים ומגוריהם.

נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות (צהרים וערב).
תחילת העבודה – אמצע אוגוסט
משך העסקה – שנת תשס"ז עם אפשרות להמשיך בשנה הבאה.

לפנות לניצן ירמר, או רונן דרורי במוסד.


נשים למען נשים
הפורום לקידום מעמד האשה במועצה יוזם פעילות למען נשים מסורבות גט ועגונות להעלאת המודעות לנושא, זאת באמצעות "תפירת שמלת הטלאים הגדולה ביותר בעולם שתתנשא לגובה 20 מטר"

ערב בנושא עגונות ומסורבות גט שבסופו יפתח הפרויקט, יתקיים ביום ד' 11.4.07
בשעה 18:00 במועדון מילוא.

בתוכנית: סיפורה של מסורבת גט, הסבר על הפרויקט ומשמעותו, הדרכה וחלוקת טלאים וחוטי רקמה. (הרוקמות יכולת להיות חובבות או מקצועיות).

ניתן לבוא רק לחלק הראשון (מי שאינה רוקמת).
המעוניינות לקחת חלק ברקמת הטלאים, מוזמנת להירשם כדי שיהיה מספיק חומרים לרקמה.
לפנות לעינת סלם 052-304997
או לורד ליפרמן 04-6177346
דרושה מזכירה
תיאור התפקיד:
קבלת קהל, מענה טלפוני למרכזיה וניתוב שיחות, ניהול יומנים וקביעת פגישות מרובות משתתפים, טיפול בצורכי משרד שוטפים, המשרה בכפיפות למנהלת המשרד.

היקף המשרה – מלאה.
תחילת העבודה – מיידי.
שעות מ- 9:00 עד 17:00.

דרישות:
הכרות עם סביבה ממוחשבת (אוטלוק, אכסל), אנגלית ברמת מענה לטלפונים וכתיבת דוא"ל, תודעת שירות גבוהה, יכולת עבודה בתאי לחץ, ניסיון בחברת הייטק – יתרון משמעותי.

לפנות לאיגלו 6374142/343


אי אפשר להגזים בחווית התיווך
על חשיבות הקריאה עם ילדים
קריאה עצמאית מתחילה בבית, כחוויה הדדית שמעורבים בה הורה וילד קטן. זהו הרגל שנקנה עוד הרבה לפני שהקורא הקטן יודע לעקוב אחרי העלילה, להזדהות עם דמויות ולהתפעל מצירוף מלים לא שגרתי. למעשה זהו הרגל שעשוי להיקבע עוד לפני שהקוראים הצעירים מסוגלים לדבר באופן רהוט. פשוט: מבוגר וילד יושבים יחד ולפניהם חפץ נפתח ומתדפדף. האחד מוביל, קובע את הקצב ואת הסדר, מפענח את הסימנים ומשמיע. השני יושב קשור, מאזין, מביט, מתמסר, משתתף פה ושם, נוגע, מריח, אפילו טועם לפעמים.

ההורים הם מי שאוחזים במושכות, הם מי שיודעים לפענח את הסימנים, לממש את הספר. הם מי שיודעים כיצד להשמיע אותו הכי נכון לאוזניים של ילדם; והם למעשה מי שבוחרים אם להפוך את האירוע הזה לחוויה יומיומית רצויה ומתגמלת. אי אפשר להגזים בחשיבותה של פעולת התיווך הזאת של הורים בהפיכת הילדים הקטנים לקוראים עצמאיים בבגרותם, בלי שנגיש את הספרים לילדינו הקטנטנים הם לא יכירו אותם ולא יתרגלו להשתמש בהם.
יעל דר
הביאה שלומית תומר


יוגה לנשים – זה לא מה שאתן חושבות!

כבר כמעט 3 שנים שמתקיים חוג יוגה לנשים במועדון היוגה. החוג מועבר ע"י שרית למפרט-שושן. שרית היא מורה ליוגה ומתמחה ביוגה לנשים בכל הגילאים, כולל בהריון ואחרי לידה. כמו כן היא מעבירה שיעורי בייבי יוגה.
אני משתתפת בשיעורים מההיריון עם עומר ויחד איתי עוד מספר בנות מהקיבוץ שמתמידות מאד.
אני רוצה קצת לחשוף את החוג ולעניין עוד בנות.
היוגה, כידוע, מחזקת מאד את הגוף ומקנה לו משמעת, יציבה וגמישות. היוגה מועברת באמצעות תנוחות שונות אשר יש להן גם משמעות רוחנית וגם פיזית. העבודה מדויקת ונוגעת גם בשרירים הפנימיים בגוף (כגון, שרירי רצפת האגן).
הייחוד בחוג יוגה לנשים הוא הדגשים ששרית שמה על גוף האישה, יכולותיה, צרכיה ומצבי הרוח שלה (מחזור, הריון, לידה וכו'). העבודה היא ממוקדת ואישית. התרגול נותן מקום ליכולת האישית של כל מתעמלת ללא לחץ ועם הקשבה מלאה לצרכים שלנו.
לכל מי שחושבת: יוגה – מה לי ולזה? אני עונה:
גם אני חשבתי כך והגעתי לשיעורים קודם כל בגלל ההיריון. בתקופת ההיריון השיעורים חיזקו אותי. למדתי איך להניע את הגוף בצורה שתהיה לי נוחה בתקופה עמוסה זו וגם הייתה לי הזדמנות לחלוק קצת את התחושות עם עוד בנות במצבי. אחרי ההיריון היוגה אפשרה לי להחזיר לגוף את היכולות שלו ולחזק אותו עוד יותר.
השיעורים מתאימים לכל הנשים בכל הגילאים ומאד מומלצים. האווירה נעימה ומקצועית.
יש מחיר מיוחד לנשות עין שמר וכדאי לבוא לשיעור ניסיון בחינם!
השיעורים מתקיימים בימי שישי בשעה 7:15 בבוקר. זו דרך נפלאה להתחיל את סוף השבוע גם אם עובדים באותו יום (זה מספיק מוקדם!). כמו כן מתקיימים גם שיעורים עם שרית בסטודיו בפרדס חנה והמחיר של עין שמר כולל גם אותם.
אפשר לפנות אלי בעוד שאלות וניתן גם להתקשר ישירות לשרית 04-6372770.
מקווה לראותכן, גלי.
מועדון
ריקודים לטיני
אני רוצה לעניין אתכם ביוזמה חדשה לקיים ערבי ריקודים סלוניים לטיניים בפאב.
היוזמה הגיעה מסרגיי שעובד בחממה ורוקד להנאתו הגדולה בזמנו הפנוי.
הכוונה לקיים ערב כזה בין פעמיים לארבע פעמים בחודש ביום קבוע. מוזמנים כל מי שהריקוד הוא חלק מנשמתו ומעוניין פשוט לרקוד. תינתן הדרכה בסיסית ע"י סרגיי וחבר'ה מנעל"ה. הערבים יהיו מיועדים לחברי וצעירי הקיבוץ בלבד.
לפני שמתחילים, אני רוצה לבדוק האם יש זוגות או יחידים שיהיו מעוניינים להשתתף. אין צורך להיות מקצוענים...
אשמח לקבל תגובות. תודה, גלי.


תודעת * ניסיון בניהול במסגרת בית ספרית.
* בעל רכב.


מהחלביה
בחול המועד פסח החלבייה שלנו תהיה סגורה.
ח ג ש מ ח !


חברת המשקפיים
תבקר ב 11.4.07
חברים המעוניינים ישימו פתק בתא שלי
עדית רונן
הפאב מארח במועדון לחבר
ביום שישי 30.3
בשעה 21:15
נקרין את הסרט:
” אדמה
משוגעת"
האירוח במועדון בחסות הפאב.
פופקורן עלינו!

תקציר הסרט:
"אדמה משוגעת" הוא סיפור התבגרותו של נער בן 12 הגדל בקיבוץ בדרום ישראל בשנות השבעים. במהלך שנת הבר מצווה שלו נאלץ הגיבור לנווט בין עקרונות השוויון של הקיבוץ לבין יחסיו המורכבים עם אמו. הניגוד בין שני אלו מוציא אותו למסע התבגרות מופלא ובלתי אפשרי שבשיאו בחירה מצמררת שתשנה את חייו לעד.

מחכים לראותכם!
צוות הפאב.


פותחים שבת
השבוע לא נקיים את "פותחים שבת",
בשבוע הבא, תתקיים קבלת שבת
אביבית בסימן חג הפסח.
שבת שלום!


שי לחג
שי החג לחיילים יהיה בתאיהם
במחסן הבגדים
בואו לקחתו בשבת
חג שמח – ועדת קשר


תודה למנחים
ה נ ה ד ר י ם :

לשני בראון -
שנקה, אני רוצה להודות לך על החוג הנפלא שהעברת לנו.
תודה על הפרגון, על הטיפים ועל איך שאת!
נוגה האולינג

לגדעון אברהמי -
"שלום לכולם, אני סבא של עומר"
ככה יצאנו לדרך עם גדעון אברהמי – והמשכנו לחמשה מפגשים בהם התחברנו לעמוד השדרה, לצלעות, לסרעפת, לבטן התחתונה, העליונה והצידית, לגב, לכפות ולרגליים – והגענו למקומות שאפילו לא ידענו שקיימים בנו.
על כל אלה – בנשימה גדולה ועמוקה פנימה והחוצה – תודה לגדעון, על המקצוענות והיחס האישי.
נהנינו מכל רגע!!
מחכים בקוצר נשימה (מהסרעפת) למפגשים נוספים.


לדני אבנר -
היה חוג נפלא. דני העביר את החומר בעדינות, ברגישות וכולנו התאהבנו.
ביקשנו להמשיך עוד כמה שבועות ודני נאות ועל כך אנו מודים לו מאוד מאוד.
אם תפגשו בשבילים אנשים מעופפים במודעות עצמית .... תדעו שאלה אנחנו, חניכיו של החוג.
אורנה אלון


לשני מרצ'בסקי -
היה מרתק להכיר עד כמה מצבנו האקולוגי בכיר רע ויש עוד הרבה מה לעשות כדי לשפר את המצב.
העברת את הנושא בצורה מעניינת וקולחת עם הרבה נתונים שעזרו להבין את התמונה הכוללת.
תודה על ההשקעה.
אמיר תומר


חורף חכם
מחזור ב' קרוב לסיום, אך עדיין ממשיך במרץ.
אנו רוצים להודות מעומק הלב למנחים אשר סיימו את חוגיהם: גדעון אברהמי, דני אבנר, שני בראון ושני מרצ'בסקי ועלי אלון.
כל הכבוד על ההשקעה והנכונות – היה מצוין!
בהצלחה והנאה לממשיכים.

בשבוע הבא ביום שישי 6.4 נסיים את חורף חכם בערב חגיגי ובו מפגש עם שלי יחימוביץ בנושא צדק חברתי ודת ההפרטה בחברה הישראלית.
כ ו ל ם מ ו ז מ נ י ם !


פ נ י י ה
בביקורי האחרונים במספרה נתקלתי בתופעה שהמקום נעשה לא נעים, מלוכלך ומוזנח.
האם לא מגיע לנו לבוא למקום מזמין ונקי?
כל האגף שדרכו הולכים לבית השימוש מלוכלך ודביק. בבית השימוש אין נייר או חומרי ניקוי. האם כך צריך להיראות מקום שרות (שאגב גם משלמים עבור השימוש בו)?
אבקש טיפול בנושא.
ת ר צ ה צ פ נ י ה


משיבה איילת מוזס:
הנושא בטיפול, אנחנו מחפשים אחר אחראי/ת למקום.


פ נ י י ה
משקפיים
אני ממליצה על יפעת האופטומטריסטית באופטיקה הלפרין בגן שמואל.
נחמדה, ידידותית ובעלת מקצוע מצוינת.

נורית משיח
נ ר ז י כ ר ו ן

יפתח מור 1.4.1987
אמא ז'נבה 3.4.1984
תרצה ספקטור 9.4.1985
אשר שנפלד 10.4.1995
רבקה גורפיין 12.4.1983
עמי לוריא 13.4.1990
אמא דנון 15.4.1986
רחלקה גור 15.4.2003תודה
לענבל הגלעדי,
שאין כמוך!!!
מאחלים לך
חג שמח!!!

ילדי עין שמר והוריהם

חוויה....
ביום רביעי אחר הצהרים הזמינה ענבל לחממה את ילדי החממה הלימודית וכל מי שנזדמן – לפעילות אפיית מצות על טבונים.
הגיעו ילדים רבים עם הוריהם, רידדו מצות בידיים, אפו על טבון מאולתר, ואכלו בתיאבון עם לבנה, זעתר, ושוקולד.
היה כיף חיים!

כל הכבוד ושוב תודה לך.


תקווה - העובדת הסוציאלית
מאחלת לחברי עין שמר חג שמח!

היא מקבלת את הפונים אליה על פי העדפתם: בחדר ועדת בריאות הנמצא במסדרון חדר האוכל, במשרד הרווחה במועצה אזורית מנשה או בביתם.
הפניות ישירות לטל' 054-5436033


הסרט "אדמה משוגעת" יוקרן במועדון.

שאול דניאל – עלון מעברות
ועצה נוספת מטכנאי מחשבים – מדי זמן לפתוח המחשב ולנקות בזרם אוויר כדי לסלק את האבק הרב שנאסף ומקצר את חייו.