חפש בעלונים קודמים

עלון 47 (5818) יז' טבת תשע"א 24.12.10


 


 

יום שני 20 דצמבר 2010


 

לחברים שלום,

במסגרת הצעת התקציב הקהילה לשנת 2011, הנהלת הקהילה נוכחה לדעת שהתקציב אינו מאוזן, ושיש פער גדול מדי בין מקורות הקהילה לבין הוצאותיה.

עלינו למצוא דרך לאזן את התקציב, להעביר לפנסיה את ההשקעות הדרושות, ולאפשר לעצמנו השקעות צרכניות נחוצות.

לשם כך הטילה הנהלת הקהילה על מנהל הקהילה להכין תוכנית רחבה תחת הכותרת "מאמץ משותף". התוכנית תתבסס על שלושה עקרונות:

הגדלת הכנסות הקהילה ממקורותיה – מיצוי מקורות התפרנסות, פיתוח ומיצוי מקורות הכנסה של הקהילה.

הקטנת הוצאות הקהילה – הקטנת הוצאות קיום, צמצום או סגירה של פעילויות.

הגדלת העברות מעסקים לקהילה – התחייבות לגבי רווחי 2010.

לאחר שייבחנו שלושת הכיוונים הללו, תציג הנהלת הקהילה את תקציב הקהילה לשנת 2011 בפני השיחה.

כחלק מתוכנית "מאמץ משותף", אנו פונים לציבור הרחב, לקחת אחריות ולהציע הצעות לצמצום הוצאות או להגדלת רווחים, כשהמטרה המרכזית הגדלת מקורות הקהילה ב- 600,000 ₪.


 

אנא העבירו הצעות בכתב לתא הדואר של משרדי המשק

או לדוא"ל של יוסי ב.

עד ליום חמישי 30.12.2010


 

בברכת הצלחה לכולנו, יוסי בוריס


 


 


 


 


 

כבר לא חדש בשכונה

שיחה עם מרכז המשק ניב רונן - במלאות שנה לכניסתו לתפקיד


 

נתחיל בתזכורת: לפני שנה בדיוק, קיימתי פגישת הכרות עם ניב רונן,

אז – מרכז המשק החדש.

ניב לא ידע מה זה עלון משק (בעינת אין דבר כזה); בתשובתו לשאלתי מה יהיה סדר העדיפויות, אמר: "אתם תחליטו מה אתם רוצים"; הדגיש, שהחקלאות היא עבורו "אהבה ראשונה" – ולכן ליבו שייך לה; לסיום ציין שהצלחה, עבורו תיחשב, אם כעבור 3-4 שנים של קדנציה יהיו לפחות 50 יחידות דיור בשכונת ההרחבה הפנימית – בתהליך בנייה.


 

על כל אלה ועל עוד נושאים – ביקשתי מנוגה שורר שתקבע לנו פגישה, לסיכום השנה הראשונה בתפקיד.

דאגתי להצטייד בחבילת מגבונים לחים לניגוב הזיעה, כי זכרתי שניב לא מורגל בתקשורת ולא כל כך שש לקבלה ...


 

 

מה שלומך?

שלומי מצוין! היום שאלו אותי, למה אני כל הזמן מחייך? עניתי, שאני מסתכל על החיים בעיניים אופטימיות ואין לי באמת סיבה למחוק את החיוך.


 

בסדר העדיפויות אמרת "אתם תחליטו" – נראה לך שאנחנו מצליחים להחליט?

אני חושב, שבעין שמר אמנם יש קושי להחליט. אבל אפשר לראות בזה גם יתרון.


 

יתרון?

אם מסתכלים על המכלול, משק המבוסס על מספר ענפים יצרניים יכול להשתמש בזה כיתרון: אם, למשל, בתעשייה יש קשיים – אז החקלאות יכולה לפצות בשנה טובה. זה פותח אפשרות ליציבות. לכן, כאשר קבלת ההחלטות "הססנית"


 

או אם תרצי להגדירה כ"זהירה", אפשר להימנע מפגיעה קשה.


 

עברנו שנה סוערת במיוחד, בכל הקשור לעיצוב מודל השינוי. איך השתלבת?

הייתי מעורב בעיקר בתחום הפנסיה. עשיתי זאת בעינת ואני עדיין מעורב בזה אצלנו, כך שתרמתי מניסיוני.

המסר שהועבר מההנהלה לאורך הדרך היה, שזהו נושא קריטי ואחת הרגלים החשובות, עליהן נבנה מודל השינוי. לכן יש לתת לו עדיפות גבוהה ביותר. בעין שמר המצב לא קל, כי הבור הוא גדול. יש קושי לאבטח (אין טעות כתיב!) את מקורות הפנסיה.

בעתיד יצטרכו החברים לסמוך על הקיבוץ ומקורותיו, ולכן הפנסיה תהיה תקציבית.


 

 


 


 

ויש לנו אפשרות להבטיח פנסיה – אפילו תהיה זו פנסיה תקציבית?

חד משמעית - כן! על פי תמונת מפת העסקים הקיימים ואלה הנמצאים בפיתוח, אין סיבה לחשוש שלא יוכלו לתמוך בעתיד בהתחייבויות העבר לקרנות הפנסיה.

לאחר השינוי הדברים יעשו אחרת. מה שהחבר מרוויח מעבודתו – ילך אליו לאחר ניכוי המיסים.

ההתייעלות אמורה להיות בעיקר בתחום הוצאות הקהילה.

בסופו של דבר, לאחר תקופת ההתחלה, הקהילה אמורה ללמוד לנהל את הוצאותיה כך, שניתן יהיה גם להפחית מיסים וגם להפנות כספים לקרנות הפנסיה.


 

מבלי שהכרת אותנו קודם, חל שינוי ב"דיסקט" או באופן החשיבה שלנו על עתידנו כקהילה?

לדעתי, כפי שהיה קורה בכל נושא שעולה לדיון אינטנסיבי כל כך, כפי שהיה כאן, זה רק טבעי שמשהו יזוז. אני לא מרגיש לגמרי מוסמך להגיד אם כן או לא – כי לא הייתה לי היכרות קודמת.


 

בין ממלאי התפקידים, אתה יצאת פחות מזוהה עם מודל השינוי שהוצע.

לא הביאו אותי לעין שמר לנהל את מדיניות החוץ או את המדיניות החברתית. הביאו אותי לקדם את הקיבוץ בתחום העסקי, שיהיה מקום טוב יותר ויציב יותר. חלק מזה קשור


 


 


 

לאיך ולמה אתם רוצים להיות כ"שתיהיו גדולים".


 

ובכל זאת, הייתה ויש לך אפשרות להשפיע על כך.

אני חי בקיבוץ מופרט, רואה את היתרונות ומביע עמדתי לגופו של עניין, כשיש צורך.

לדעתי התהליך הוא חד-כיווני. עובדה – אף אחד לא חזר אחורה... זה מעיד על שביעות הרצון בקיבוצים המתחדשים.


 

נחשפת לביקורת מחברים מתנגדי שינוי?

פעם אחת, לאחר שדיברתי בשיחת הקיבוץ המסכמת לפני ההצבעה על מודל השינוי. ניגש חבר שטען שלא הייתי צריך.

זאת למרות, שלא הבעתי עמדה אלא התייחסתי לנושא השיוך, שמעסיק את רוב החברים.


 


 

איפה עומד היום צוות הצמיחה הדמוגראפית?

קיימנו כמה ישיבות של הצוות וכן כמה מפגשים עם גורמי חוץ – כדי ללמוד את הנושא.

בתחילת ינואר, נקיים פגישות עם כמה קיבוצים בסביבה שכבר עסקו ועוד עוסקים בשכונות הרחבה.

אני מקווה שנוכל להגיש הצעה לדיון בסביבות פסח.


 


 

 


 


 


 


 

בעניין זה לא ניתן להתעלם מדברים הקורים סביבנו. נטען, שלא מעט קיבוצים הסתבכו עם ממ"י (מנהל מקרקעי ישראל) עד כדי כך, שבחלק מהקיבוצים נעצרה הבנייה. ביום א' יתקיים כנס מחאה של התנועה הקיבוצית. מה תוסיף.

הכנס הוא התארגנות של התנועה. מחאה על יחס המנהל כלפי הקיבוצים. גם אנחנו נשתתף ונהיה חלק מהדרישה, שהמנהל "יצא מחצר הקיבוץ", ויאפשר צמיחה והתרחבות דמוגראפית – בתחומי הקו הכחול. הכל כמובן במסגרת מה שמתירה התב"ע (תכנית בינוי עירונית), דבר שבמציאות כרגע לא קורה.

אנחנו נתקלים בהתערבות ממ"י, המונעת השכרת דירות או מבני מגורים.

במקרה הפרטי שלנו, למרות התדמית הלוחמנית, עד עכשיו יחסינו עם ממ"י טובים.


 

גיבשת גם כיווני צמיחה נוספים?

המקום היחידי שאני יכול לומר היום שהוא בעל פוטנציאל – הוא בתחום המקרקעין.

זה אומר הצומת, מיניפלסט וכד'. לדעתי צריך לפעול לטיוב הקיים ולא בהכרח על כיוון חדש או אחר לגמרי.


 


 


 

הזכרת את מיניפלסט: היום, לאחר 5-6 שנים – עדיין לא ברור איפה עומד פרויקט הפיפטות, בו הושקעו כספים ומאמצים רבים. אי אפשר שלא להרים גבה...

הקושי העיקרי היה להגיע למכונה שתייצר כמות גדולה באיכות אחידה ועל פי התקן הנדרש.

נכון שהייתה תקווה שנכנס לייצור ראשוני בסביבות אוגוסט 2010 או לכל המאוחר - דצמבר. זה לא קרה. אני מקווה שנוכל להגיד, שכל עכבה לטובה...

הלוואי ונראה התחלת יצור בפברואר מרץ 2011 וברבעון השני – ניכנס כבר לייצור שוטף.


 

חוץ מזה - היו הפתעות?

לא הפתעות לרעה. המפעלים התמודדו מצוין עם עליה גדולה מאוד במחירי חומרי הגלם. התוצאות היו יכולות להיות גרועות בהרבה.

גם בצומת (אלון-ע"ש), התמודדו יפה עם פתיחת המתחרה הגדול (רמי לוי).

בענפי החקלאות – התוצאות טובות מאוד ואפשר אפילו לומר שעולות על הציפיות. גם הרפת, גם הגד"ש והמטעים – כולם מסיימים ברווח יפה.

צריך לזכור, שבעין שמר לחקלאות יש מקום חשוב – עם הכנסה שנתית של 15-16 מיליון.


 


 


 


 

 

מה נעשה בתחום היזמויות?

באופן כללי ניתן לומר שגם כאן – כולם עמדו בתכניות.

כמה מהן, בלטו לטובה כמו: "חמי סל הפקות"; משרד האדריכלות של נוגה תירוש; המסגרייה – מסיימת שנה טובה מאוד; הענף של דנה שחר – גם הוא מסיים ברווח.

ונכון – יש כאלה שפעילותן לא מסודרת בכל הקשור לחובם לקהילה, אבל לא מדובר בסכומים מדאיגים.


 

מה קורה עם פרויקט ההרחבה בצומת?

זה פרויקט גדול ומורכב, שמעורבים בו גורמים רבים שצריך להגיע עם כולם לתיאום.

לאחר מו"מ לא פשוט – יש הסכם עקרוני עם חברת אלון, אך יש עוד בעיות הקשורות בפרטי החוזה. גם עם מנהל מקרקעי ישראל אנחנו במו"מ שיש בו היבטים מורכבים.

ויש עוד. בכל זאת – אני מקווה שנצליח להגיע לחתימה ולהתחיל בבנייה במהלך 2011.


 

איזו שנה אנחנו הולכים לסגור?

2010 תהיה שנה טובה, שתעמוד בתחזיות. התכנית ל- 2011 צופה לתוצאות טובות יותר. אבל את זה נדע רק בפגישתנו הבאה בדצמבר 2011 ...


 

משמעותו של דבר, שגם בשנה הבאה עלינו לטובה, התקשורת המקומית תזכה להתעלמותך?

הפרוטוקולים של מועצת המנהלים מתפרסמים באופן סדיר. אני רואה בהם שופר ובמה לפעילות של עודי דגאי כיו"ר כלכלי ושלי בתחומים עליהם אנחנו אחראיים.


 

היות ופגישתנו הבאה תהיה בעוד זמן רב, קח את ההזדמנות לכמה מילים משלך:

אני רוצה להתנצל בפני הדיירים של 6 היחידות החדשות, על שלא הצלחנו להתחיל במלאכה במהלך השנה. שידרנו שזה מה שהולך לקרות – אך זה לא צלח.

אני מקווה, שבתחילת 2011 נעמוד בהתחייבות. כוונותינו כנות ואמיתיות, ואני מקווה ומאמין שעין שמר יעמוד בהתחייבות.


 

ולסיום, אני רוצה לנצל את הבמה ולומר, שאם פגעתי במהלך השנה במישהו מהחברים – סליחה.

בנוסף אני מבקש למסור, שדלתי פתוחה בפני כל חבר או חברה, לכל עניין או התייעצות.

 

* * *

חשוב לומר: במהלך השיחה עם ניב, עלו עוד נושאים שנותרו על "ריצפת חדר העריכה", כי לא את הכל ניתן לפרסם. ולכן, גם אם מהראיון עולה תמונה מחויכת ונינוחה, לא הכל ורוד.

ניתן אפילו לומר, שדווקא יש כמה "מקומות לדאגה". רמז לכך – במכתבו של יוסי בוריס הפותח את העלון.


 


 

מזל טוב - לג'ני ויוחאי יגודה

להולדת הבן שחר, אח לדור

נכד לחנה ואילן

ברכות לכל הדודים, בני הדודים והמשפחה


 


 

מזל טוב - לאורי אשכולי

להולדת הנכדה - בת לאוריין וחגי

ברכות חמות לכל המשפחה


 


 

ביום ב' 27.12.10 נועם הספר - יספר, יגזוז ויסדר.


 


 

עזרה בשיקום חצר גרוטאות לגן בבית אורן

לאחר השריפה הגדולה, חזרו ילדי בית אורן לפעוטונים ולגנים, שלמרבה המזל לא נפגעו. אך החצרות - בחלקן נפגעו.

לכן - חברים שברשותם חפצים בייתים שאינם בשימוש, היכולים ל"הצטרף" לחצר גרוטאות, בפעוטון בבית אורן - נשמח לקבלם.

את הכלים והחפצים ניתן לתרום באמצעות מירי אדליסט, שתדאג שיגיעו לייעדם.

לתאום המסירה צרו קשר עם מירי (4265).


 


 

מ ה ד ר ן –

כרגיל, אנחנו זקוקים לכריות או שמיכות שיצאו אצלכם מהשימוש.

יש לנו תא במחסן, מספרו 135 - אפשר להניח שם. תודה רבה.


 

וגם - יש אצלנו סלסלות נצרים מדהימות, שמתאימות במיוחד לרקפות שקניתם ביום שישי שעבר.


 

עניין לציבור:

כשרוצים לקנות בהום סנטר, כדאי להצטייד בדף הוזלה החתום ע"י שלמה שחר (נמצא במזכירות הטכנית). בהצגתו אפשר ליהנות מהוזלה משמעותית !


 

ש א י ל ת א: מדוע טרם טופל, מול הרשויות, המפגע התברואתי המתמשך כבר שנים, בו פחי אשפה של עין-שמר נשארים פתוחים לאחר שנעשה בהם מה שנעשה? הפנייה הזאת אינה ראשונה, והיינה בעיה של ציבור שלם בברכה, שמעון ב"פ ת ש ו ב ת א:

1. דודי הבטיח לסגור את הפחים בחצר הקיבוץ - עד לחודש אפריל.

2. אנו בקשר עם המועצה האזורית מנשה, וייתכן שעין שמר יהיה בין מספר הקיבוצים, שאצלם יתבצע הפיילוט בכל נושא המיחזור. יוסי בוריס

הערה לתשובת יוסי: מתוך הכרת הנושא, אני מעריכה מאוד את מאמציו הכנים של יוסי לטפל בנושא. עם זאת, עדיין נשארות השאלות: 1. למה רק עד אפריל? הרי גם בקיץ פחי אשפה פתוחים הם מפגע תברואתי (ואולי אף יותר). 2. האם יש סיכוי, שפחי האשפה החדשים, במסגרת פרויקט המיחזור, יהיו כאלה שלא ניתן להשאירם פתוחים? לצערנו, כנראה, שכמו פחי האשפה גם שאלות אלה יוותרו פתוחות. נירה


 

א ב ד ה ה י ק ר ה ל ב ע ל י ה בחופשת הקיץ, נלקח מאחד הבתים במוסד - בקבוק זכוכית גדול מידות. הבקבוק הוא בעל ערך סנטימנטאלי ויקר מאוד לבעליו - נווה תומר. כל היודע דבר, ראה או שמע על בקבוק שכזה, מתבקש ליידע את נווה תומר – ויבוא מראש על התודה.


 

מ ס פ ר ט ל פ ו ן ש ש ו ו ה ל ש מ ו ר

"ידידים בדרכים" – ארגון מתנדבים העוזר למי שנתקע חו"ח בדרך (התנעה, מיים, דלק, תקר וכו') העזרה ניתנת בהתנדבות (למעט קניית דלק או חלפים).


 

מומלץ לשמור בנייד הפרטי את מס' טלפון - לכל צרה: 057-3131310.


 


 


 


 


 

 

ב ק ש ה מ ה מ ת פ ר ה

חברים המוסרים פריטים לצורך חידוש רוכסן שהתקלקל: בבקשה

לא לפרום את הרוכסנים בפריטים הנמסרים לתיקון - אלא להשאירם במקומם. בתודה – שולה חדוותי ואסתר אנגל


 


 

פותחים שבת

השבוע, "שֵמוֹת בשירים", על פרשת "שְמוֹת",

אדם זרטל.


 


 

 

דשאים של אחרים

סיפור עם לקח, שקרה בקיבוץ שכן.


 

 

לפני למעלה משנה, הביא דואר ישראל חבילה עם פרסומת לחברת הדברה. בפרסומים סופר על נפלאות חברת ההדברה מעתלית ואף צורף מגנט קטן, למען יוכלו החברים ל"הגניט" את המגנט על המקרר.


 

כיוון שלא היה דורש לפרסומים הנ"ל וילדים לקחו את המגנטים וזרקו את המעטפות, החליטה ה"ממונה על ברקאי ירוק" להפריד בין המגנטים לדפי הפרסום ולמחזר כל דבר במקומו. לא זו בלבד, אלא שאף התקשרה לחברת ההדברה ונזפה בה על כי היא גורמת ללכלוך.

בחברת ההדברה מעתלית לא אהבו לשמוע כי איש אינו דורש את הפרסומים שלהם, וכי הם לא חולקו לתאי הדואר, כפי שהתחייבה פקידת הדואר מפרדס חנה. עוד התברר להם, כי הדואר לא חילק את הפרסומות שלהם בעוד ישובים, כגון פרדס חנה, כרכור וכו'.

חברת ההדברה תבעה את הדואר בבית משפט לתביעות קטנות, והדואר... תבע אותנו על-כי לא חילקנו את הפרסומות בתאי הדואר.

בכתב הגנה ערוך ומנומק, הוסבר לשופטת כי תאי הדואר בקיבוץ הם רכוש הקיבוץ, ואל לו לפקיד הדואר אפילו לחשוב כאילו זה רכוש הדואר. עוד הוסבר ונומק, מה זה "דואר זבל" ומה הוא "דואר רגיל".


 

השופטת כה התרשמה מכתב ההגנה, עד כי פסקה כי אם דואר ישראל לא יוריד את תביעתו מברקאי, לא תהיה ברירה אלא להביא זאת לדיון בבית משפט השלום.

שני הצדדים; החברה התובעת מעתלית והנתבע מהדואר, נדרשו להגיש כתב תביעה/הגנה חדשים.


 

הימים עברו וגם השבועות והחודשים, ואין כתב תביעה/הגנה. לכן, לאחר שנה ומעלה של ציפייה דרוכה לקראת תביעה משפטית הולמת, ביטלה השופטת את כתב התביעה...

חבל, דווקא כשהתחיל להיות מעניין? (מעלון ברקאי)

 


 


 


 


 

מ ב ו א ו ת ע י ר ו ן

מדיוני הנהלת הבעלות

בהנהלת הבעלות של מבואות עירון יושבים שני נציגים מכל אחד מארבעת הקיבוצים הבעלים, וכן היו"רים, אמיר מימרן (מענית) ואיתמר שוויקה (ברקאי), מנהל המוסד רונן דורי, מזכירת המוסד אסתי ברינדט (מצר) ומנהל התפעול, ניצן ירמר (ברקאי).


 

ישיבה מס. 6 – אוקטובר 2010

דו"ח מנכ"ל

דגשים פדגוגיים לשנת תשע"א: נוכחות וסמכות הצוותים, ארגון לומד, שיפור דרכי הוראה, טיפוח ערכי.

צוותי חשיבה: הוקמו צוותי חשיבה בנושא קליטת תלמידי ז', יחסים מול מנשה/ גוונים, חדשנות בהוראה

השלמת שיפוצי הקיץ: ספריית המוסד שופצה והציוד חודש, נרכש אוטובוס חדש, פירוק גגות אסבסט, 2 יח' דיור למדריכים, רישות 13 מערכות הקרנה ושמע נוספים "ברקו", 3 לוחות 'חכמים', שיפוצים חדרים בפנימייה וכיתות, חידוש מחשבים, שיפוץ והרחבת קיוסק.

תקציב תשע"א

הוצג הצורך להפריש סכום משלים למורי חטיבת ביניים לעת פרישה; עלתה התלבטות לגבי אופן רישום הוצאות הפנימייה וכיצד יש להעריך גירעון תקציבי בה; בסעיף הוצאות שאינן שכר (בביה"ס) קיים סכום שנראה גבוה מן הצפוי. בהכנסות חטיבה עליונה הוצג צמצום צפוי במב"ר ובמגמה טכנולוגית; בפעילויות הענפים הוסבר כי יש התרחבות ב"מוזיכלי" אך אין גירעון אם כוללים את הסדר הקיבוצים; האוטובוס החדש שולם במלואו.

אושר תקציב תשע"א

שונות:

ועדת ביקורת - נחוץ חבר נוסף להשלים את הוועדה. יש לדון על מתכונת פעולת ועדת הביקורת.

מכירת אוטובוס ישן - האוטובוס הישן (בן 14) יכול, לפי עמדת קצין התחבורה לאופר, להישאר שנה נוספת. זאת, בשונה מן ההבנה שהייתה לקראת הרכישה החדשה. חברי ההנהלה ביקשו להשלים את מכירת האוטובוס הישן ללא דיחוי, גם כדי לא להעמיס על צוות התחבורה של המוסד.

תשלום השקעות - בישיבה באוגוסט האחרון אושר באסיפה, לפי המלצת רו"ח של המוסד, תשלום של החזר השקעות עבר לקיבוצים. סוכם לבצע זאת באוקטובר 2010.


 


 

ישיבה מס. 7 – דצמבר 2010

דו"ח מנכ"ל

רישום לשנה הבאה של תושבי קיבוצים- רונן ביקש כי מזכירי הקיבוצים לא יתחייבו לאף משפחת תושבים השוכרת דירה כי ילדיהם יוכלו להיקלט במוסד. קיימים ניסיונות של משפחות להשכיר דירות וירטואליות בקיבוצים, רק למטרת רישום הילדים במוסד; שתי משפחות תושבים בקיבוץ מצר התלוננו למשרד החינוך לגבי תשלומי הורים; צפויה הרעה בזכאויות המוסד ממשרד החינוך; פרויקט 'תעודת זהות' מתקדם ונערכו פעילויות במועצה הרחבה, עם קבוצת מורים ותלמידים; שיפוצים לשנה הבאה - אנו פועלים לגיבוש רעיונות להמשך פיתוח המוסד ועל הפרק נושא המעבדות (בעזרת אדריכל הספרייה), ומתחם חד"א מטבח; כשרות- עלינו לחדש את הכשרות בחדר האוכל והמטבח.

דו"חות כספיים 1-8/2010

באופן כללי התוצאות דומות לשנה קודמת ולצפוי. טרם נרשמה ההשקעה הגדולה ברכישת אוטובוס חדש.

הפרשות רטרואקטיביות לעובדי הוראה – פסק דין חדש מחייב את המעסיקים להפריש רטרואקטיבית תוספת מתוקנת של 1.5% לעובדי ההוראה שבקרן מבטחים הישנה. הערכה ראשונית של הסכום הוא כ- 500,000 ₪ לעובדים הקיימים, ועוד 300,000 ₪ לגמלאים. סוגיה עומדת בפני בתי ספר תיכוניים רבים והמנהלים מתלבטים כיצד לפעול. סוכם כי הנושא יועבר ללימוד ובירור בצוות יו"ר.

תשלום החזר השקעות עבר - יימשך לפי החלטות קודמות.

פניית נציגי מ.א. מנשה

מיכל שקד ואילן שדה מבקשים להעלות לדיון מחודש את האפשרות למזג את מערכות החינוך במנשה. זאת באופן שמבואות יהיה ביה"ס יחיד (לחטיבת ביניים או לתיכון) עבור כלל ילדי מנשה. המועצה מוכנה לתנאים שמבואות עירון יבקש (כגון אמנת ביה"ס, תקציבים, עצמאות וכו'). הפנייה על רקע גידול אוכלוסייה במועצה והצטרפות צפויה של קציר למועצה. היכולת לנתב תלמידים ל"גוונים" נותרה מוגבלת ואף נסוגה. בשנה הקרובה אילן ומיכל יכולים ונכונים להירתם לגיבוש משותף של שינוי. לאחר מכן נכנסים לשנת בחירות לראשות המועצה.

התקיים דיון. רוב הדוברים ציינו כי הנושא נבחן לעומקו לפני שנתיים ואינם רואים נסיבות המצריכות שינוי קו, הגם שקיימת אי ודאות, וצפוי קושי ברישום. עלה צער על כך שגוונים לא התחזק מספיק. סוכם להמשיך את הדיון.

עבודת חברי קיבוץ במוסד

דבי הציגה דוגמא קונקרטית של חבר קיבוץ עובד מוסד, שעבודתו הופסקה, ונודע לה על כך רק בסמוך לאירוע.

רונן השיב כי באופן כללי המוסד כמעט ואינו מפטר עובדים. לגבי קשיים מורכבים עם חברי קיבוצים הוא מתאם הדברים עם היו"רים. מרגע שיש יחסי עובד מעביד (מאז 2007) הוא פועל ישירות מול העובד, ולא תמיד החברים עצמם מעונינים במעורבות של הקיבוץ. סוכם להמשיך את הדיון.