חפש בעלונים קודמים

עלון 28 (2017) (6091) יט אב תשע"ז

קיץ פורה אצלנו


הודעות ושונות

לאבשלום זהר סל
שסיים שנת שירות
ב"שומר הצעיר"
כמדריך באזור חיפה
ומתגייס לנח"ל כלוחם
שירות קל ונעים
ובהצלחה!!!

לאורי זהר סל
שסיים שנת שירות
ב"שומר הצעיר" כמדריך בקיבוצי הגלבוע
ומתגייס לנח"ל כלוחם
שיהיה שירות מעניין
ושתצלח דרכך!

כל הכבוד
לליפז חרודי
שסיימה בהצטיינות
קורס חובשות ימיות.
המשיכי לעשות חייל
ובהצלחה בהמשך השירות


מזל טוב
למיי וסרגיי
שגרים בעין שמר כבר שנים רבות
ומהווים חלק בלתי נפרד
מנוף הקיבוץ ומהקהילה
להולדת הבן הבכור
הרבה אושר ושמחה!

דרושים מתנדבים לצוותים הקשורים לקליטה

לחברים שלום

אנו מחפשים חברים שיצטרפו ויהיו חלק מהצוותים הבאים:

         צמ"ד - צוות צמיחה דמוגרפית
         צוות שיוך
         ועדת קליטה
         ועדת קבלה

חברים המעוניינים לקחת חלק ולהתנדב מוזמנים לפנות לשרית אלימלך
בטלפון 052-3750991 או למייל sarit@ein-shemer.com


הגדרת תפקיד ועדת קבלה
ייעוד התפקיד:
•           קבלת חברים חדשים לקיבוץ עין שמר, תוך בחינת ההתאמה של המועמדים לאורחות החיים ולאופי הקיבוץ ויכולות כלכליות לבניית בית וחיים בקיבוץ.
•           קבלת שוכרים לקיבוץ (תת צוות של הוועדה)

תיאור תחומי הפעילות והאחריות:
•           פגישות עם המועמדים לקליטה לחברות בקיבוץ.
•           קבלת החלטה לגבי קבלת מועמדים לחברות, בהתאם לקריטריונים שנקבעו, והעברת ההמלצה לאסיפה.
•           פרסום פרטי הנקלטים הפוטנציאליים לקראת הצבעה על קליטה לחברות.

דרישות התפקיד (ידע וכישורים):
•           בעלי רקע מקצועי רלוונטי - יתרון
•           יחסים בין אישיים – שיתוף פעולה עם ממלאי תפקידים, עבודה מול נקלטים פוטנציאליים
•           עמידה בלחצים אישיים וציבוריים
•           חברותבקיבוץ

תכונות:
•           יחסי אנוש טובים
•           דיסקרטיות (נדרשת חתימה על כתב מינוי, המחייב גם שמירה על סודיות)
•           ראייה כוללת ואובייקטיבית
•           עבודת צוות

הרכב הוועדה:
•           ועדת קבלה תורכב מ- 9 חברים:
o          2 חברים מצוות צמ"ד (ייבחרו בישיבת צוות צמ"ד)
o          6חברי קיבוץ(מתוכם ייבחר יו"ר הצוות)
o          מנהל הקהילה
•           יו"ר הקיבוץ יוזמן לפי הצורך
•           תת צוות, שיטפל בקבלת שוכרי דירות בקיבוץ, יורכב ממנהל הקהילה, מנהל השכרת דירות ונציג ועדת הקבלה.

הבחירה: פרסום מודעת דרושים, חברי הקיבוץ ייבחרו בוועד ההנהלה, יו"ר הצוות ייבחרעל ידי חברי הצוות.
אורך קדנציה: 3 שנים (עם אפשרות להארכה של קדנציות נוספות)


הגדרת תפקיד צוות צמיחה דמוגרפית

הגדרת תפקיד ותחומי פעילות
•           לווי צמיחה דמוגרפית בקיבוץ.
•           התווית תכנית אב, מדיניות, וכללים לתהליך בטווח הקצר והארוך.
•           ליווי ההסכמים הקשורים בצמיחה: מול הנקלטים, יועצים, וגורמים נוספים.
•           אישור בחירת יועצים בתהליך.
•           ליווי ופיקוח על ועדות משנה: קבלה, קליטה, שיווק, תכנון, אבחונים וכו'.
•           העברת המהלכים בקרב החברים הוותיקים והחדשים.
•           קידום וקשר עם החברים החדשים.
•           אחריות על שיווק, קבלה וקליטה.
•           הובלת התהליכים בציבור.
•           ליווי המתווה הכלכלי של מהלך הצמיחה.
•           שילוב האוכלוסיות בקיבוץ.

דרישות תפקיד:
•           נכונות מובהקתלקידום צמיחה דמוגרפית
•           רצון למעורבות בתהליכים קהילתיים
•           יכולת עבודה בצוות
•           נוכחות בישיבות

•           כפיפות: הנהלת קיבוץ, יו"ר, מנהל הקהילה.
•           הרכב : רכז צמ"ד (צוות צמיחה דמוגרפית) , יו"ר קיבוץ, מנהל קהילה, מנהל העסקים, 3-5 חברים ותיקים 1-2 חברים חדשיםבפועל או בתהליך.
•           קדנציה של 3 שנים.
•           מינוי : בהנהלת הקיבוץ.


הגדרתתפקיד והרכבצוות שיוך
מטרה:
א.         שיוך הדירות לחברים הוותיקים, החדשים ויורשים לפי החלטות הקיבוץ בעבר ובהווה עד ישום השיוך מול רמ"י וכל אחד מהחברים.

ב. דרכי פעולה:
הכנת כללי שיוך הכוללים הסדרים וכללים להתנהלות הקיבוץ והחבר עד השיוך, לעת השיוך ואחרי השיוך.
הבהרת ההצעות והכללים לחברים, העברת ההחלטות באספות, בקלפי ובהנהלות.
גיבוש המודל הכלכלי ליישום השיוך תוך אינטרקציה ליכולות החברים, ליכולות הקיבוץ, למודל ההצטרפות של חברים חדשים, לחובות העבר לחברים ותיקים.

ג. צוותשיוךנכסים ודירות
1.הקמת צוותשיוביל, ינהל ויישם את התהליכים מקבלת החלטה ועד הביצוע בפועל.
 אפיונים שחשוב שיבואו לידי ביטוי בצוות: ראיה כלכלית, תכנוניתוחברתית.
 2.הרכב הצוות
-מרכז + 5 חבריקיבוץ בחתךמייצג של כלל החברים ככל שניתן.
-יו"רהקיבוץ
-מנהלי עסקים וקהילה
3.סמכויות:
הגדרת התהליך,גיבוש נהלים ועקרונות, תקנונים ונספחים, בחירת היועצים .שותפות בישוב מחלוקות .

ד. הגדרת תפקיד הצוות:
1. גיבוש מסמך עקרונות ולו"ז לשיוך דירות.
2. בחירת יועצים.
גיבוש תקנוני השיוך וכלליו.
גיבוש מודל כלכלי לשיוך.
 5.אחריות על ביצוע פרטני שלהליך השיוך מול כל הזכאים לשיוך.
6.קשר מול היועציםוגורמים חיצוניים.
7.ליווי התכנון תב"ע, פרצלציה לשיוך דירות.

ה. כפיפות:
ועד הנהלה: לאישור שלבים בתהליך , החלטות בעלות משמעות כספית.
 אסיפה : אישור ההצעות והחלטות עקרוניות.
קדנציה: עד סיום השיוך
הגדרת תפקיד ועדת קליטה:
מטרה: קליטת חברים חדשים שהתקבלו לחברות, שילובם בקיבוץ
תת מטרה: קשר מול צעירים.
דגשיםבעבודה:
1.         קשר עם נקלטים אחרי קבלתם לחברות בין אם הם בקיבוץ ובין אם בחוץ.
2.         שילוב החברים החדשים בקיבוץ: בתעסוקה, בתפקידים, בצוותים, בהנהלות, בקהילה ובחברה.
3.         קשר עם מש"א, מנהל הקהילה, רכז צמ"ד (צוות צמיחה דמוגרפית) בהקשר לשילוב הנקלטים ופתרון בעיות נקודתיות.
4.         ארגון מערכת תומכת, מלמדת ומקדמת לנקלטים במבוכי הקיבוץ.
5.         קידום והנגשת מערכת מידע על הקיבוץ ומערכותיו לנקלטים( חוברת מידע, טלפונים, זמנים, אמנת שירות של שירותי הקיבוץ ועוד)
6.         קידום סמינריון ולימוד לנקלטים.
7.         סיוע בשילוב הדורות.
8.         ראיה וליווי פרטני של כל נקלט.

הרכב הצוות:
רכז/ת קליטה, נציג צוות צמ"ד , 3-4 חברים.
כפיפות : רכז צמ"ד, מנהלת קהילה.

בחירהבהנהלת קיבוץ.

הנדון: פינוי אשפה קיבוץ עין שמר
המועצה אזורית מנשה באמצעות מחלקת תברואה אוספת אשפה מרחבי הקיבוץ פעמיים בשבוע בימים שלישי ושישי בשעות הבוקר.
אנו נתקלים בבעיות של חוסר יכולת לעבור עם משאית האשפה בכבישי הקיבוץ בגלל שרכבים חונים בצידי הדרך.
מתוך רצון לבצע את העבודה, הנהגים שלנו לוקחים סיכון בכל פעם שמפנים אשפה ומנווטים בין המכוניות עד לסכנה של פגיעה ברכבים. מצב זה לא יימשך יותר.
במידה ולא נוכל לנוע בכבישי הקיבוץ בבטחה לא נפנה את האשפה במקומות הבעייתיים.
בכדי שנוכל לפנות אשפה הנכם מתבקשים בימי הפינוי שלישי ושישי בין השעות 9:00-7:00 לדאוג שלא יחנו רכבים בצדי הכביש.
בתקווה לשיתוף פעולה והמשך עבודה פורייה
•           ישנם ימים ושעות נוספים שמשאיות לפנוי הפסולת האורגנית / ניירות / אריזות ועוד צריכות לעבור לכן יש לדאוג שדרכי הגישה לפחי האשפה יהיו פנויות תמיד.
בברכה אמנון דורי, מנהל מחלקת תברואה
הפסקת החשמל
לחברים שלום,
בעקבות פניות של חברים שינינו את מועדי הפסקת החשמל.
הפסקת החשמל המתוכננת תהיה
 ביום חמישי 10.8.17 בלילה מהשעה 23:00עד ליום שישי בשעה 9:00 בבוקר.
•           עקב כך לא תהיה ארוחת צהריים באותו היום.
•           ארוחת ערב – כרגיל
•           מחסן הבגדים ייפתח בשעה 9:00
אנא התארגנו בהתאם, תודה אוריין גנדלמן

קפה של בוקר לפנסיונרים
עקב שיפוץ המועדון לחבר, "מועדון הקפה של בוקר"
שהתקיים במועדון בימי שני ורביעי יעבור למרפסת של אורי אשכולי
לימי שלישי באותה השעה.
 חברים המעוניינים להצטרף מוזמנים בשמחה.
רבקה שדה

עדכון בנושא בריאות ורווחה
לחברים שלום
קרן משיח מסיימת את תפקידה כרכזת הבריאות.
מספטמבר תחליף אותה בהנהלת הקהילה רכזת הרווחה רבקה שדה.
לקרן תודה גדולה על ההתמדה במשך שנים רבות בריכוז ועדת בריאות, על הטיפול המסור בחברים, האוזן הקשבת, תשומת הלב, הרצינות והמקצועיות מאחלים לך בהצלחה בהמשך.
ובהצלחה לרבקה
שרית אלימלך


עדכון התקנת מודם עם סיב אופטי
לחברים שלום
סיימנו את שכונת שפירא, עברנו לשכונת הקומותיים מרכז
 ומשם נמשיך לשכונת הרכבת.
תודה לחברים על הסבלנות שבסוף תשתלם לכולנו..
שבת שלום סיגל יגודה - תשתיותנציגים למועצת התנועה
דרושים
שני נציגים למועצת התנועה
המועצה מתקיימת כפעמיים בשנה
חברים המעוניינים לייצג את הקיבוץ
מוזמנים לפנות לשרית אלימלך
sarit@ein-shemer.com במייל
 או בטלפון 0523750991

מצוות פנסיה:
לחברים המחליפים מקום עבודה
אנחנו ממליצים בחום להתייעץ אתנו
לגבי ההפקדות הפנסיוניות שלהם.
חוה כהן והגר צ'נסקי


לבעלי הכלבים שלום,
אני שב ומזכיר שאסור להכניס כלבים לבריכת השחייה (גם לא כלבים קשורים)
בבריכה תתלה טבלה - ובמידה וייכנס כלב לבריכה המציל יבקש מבעלי הכלב להוציאו.
אם הכלב יכנס בשנית, יציין המציל את שם הבעלים והתאריך בטבלהויינתן קנס בסך 50 ש"ח לבעל הכלב.
לידיעתכם, ניר אלון

יואל היקר
רוצים להודות לך על שנים רבות
של עשיה ונתינה בעבודתך בתחום הקיטור ובאחזקהבענף בניין ותשתיות.
על יחס מיוחד עם המון סבלנות לחברים, על אדיבות ומקצועיות.
מאחלים לך המון הצלחה בהמשך הדרך ויודעים שתעשה זאת הכי טוב שאתה יודע.
מכל צוות התשתיות


למסירה
קרם פנים של חברת לוראל
מיטל תיבון
בצער רב אנו מודיעים
על מותו של חברנו היקר
יגאל סיטנר
ההלוויה תתקיים
 ביום שישי הקרוב 11.8.17 בשעה 16:00

המשפחה תשב שבעה מיום ראשון עד יום חמישי
משעה 10:00 עד 14:00 ומשעה 17:00 עד 21:00
תנחומים למשפחה

קייטנות קיץ לילדים מיעוטי יכולת
יולי שמואל, עולה לכיתה י"ב, בתם של איתן שמואל ואפרת מרקם
הייתה שותפה לפרויקט מקסים ומרגש
הקמת קייטנות קיץ לילדים מיעוטי יכולת

ספרי על הפרויקט:
הפרויקט נקרא "קייצות", וכל שנה יוצאים מסיימי כיתה י"א ב"שומר הצעיר" להדריך איתו בשלל מקומות בארץ מנהריה ועד אשקלון.הוא בעצם הדרכת קייטנות במחיר עלות לילדים מכל הארץ. השנה יצאנו 270 חבר'ה מכל הארץ, שמתוכם 40 מ"מבואות עירון", ועברנו לגור בקבוצות מעורבבות מכל הארץ ב"קומונות" בדירות בערים שעשינו בהן את הפרויקט.
 אני הייתי בקריית גת בדרום.

מי יזם את "קייצות"?
 את "קייצות" יזמו חניכים משכבת "אחווה" אשר חזרו מהמסע לפולין עם התנועה ורצו לעשות משהו למען החברה עם כל התובנות מהמסע. זה קרה לפני 13 שנה ומאז הפרויקט מתנהל כל שנה מחדש.

למי הוא מיועד? לילדים בגיל בית ספר יסודי.בקריית גת הקייטנה הייתה מכיתה ב' עד ו'.

מה היה חלקך ב"קייצות"? החלק שלי היה הדרכת קבוצה בקייטנה וכחלק נלווה חוויתי חיי קבוצה במקום רחוק מהבית.

מי מימן את הפרויקט המבורך הזה? המימון של הפרויקט מגיע מהתנועה, מהמחיר הסמלי שמשלמים ההורים כדי להשתתף בקייטנה ובעיקר מגיוסי כספים אותם עשינו לפני הפרויקט.
איזה פעילויות עשיתם לילדים במסגרת הקייטנה? משחקים, יצירות, פעילויות חינוכיות בשטח המתנ"ס וגם אטרקציות מחוצה לו כמו: פארקים, טיולים ובריכה.

ספרי על הרקע ממנו באים הילדים בכל עיר ישנם ילדים מרקעים שונים. בקייצתבדרום ת"א יש רק ילדי פליטים ובקייצת המשולבת בין קיבוץ שובל לרהט ישנם ילדים בדואים. כל הילדים בכל הקייטנות באים מרקעים שונים וצריך ליצור מכנה משותף לקבוצה.

מה השוני בין להדריך ילדים במבואות עירון להדרכת הילדים בקריית גת? ישנו שוני מאוד גדול בין הילדים שם לבין הילדים כאן, רואים שיש הבדל עצום באופן שגדלים הילדים בעירלעומת הקיבוץ. אבל יש גם הרבה דמיון כי כל הילדים רוצים תשומת לב וכל הילדים נמצאים הרבה בטלפונים הסלולריים ובכלל הריבים והשטויות הם אותו דבר.

כיצד הגיבו הילדים וההורים לקייטנות? הילדים וההורים היו מאוד נרגשים והייתה התלהבות גדולה מההורים על הקייטנה. בכללי קריית גת זאת עיר שצמאה לתנועת נוער שתעיר אותה ורואים את זה. וזאת הפעם הראשונה שהפרויקט מתבצע בה.

מה קורה עם הילדים לאחר שנגמרת הקייטנה? האמת שבהתחלה מאוד חששתי שאחרי שאלך הכל יחזור להיות אותו דבר והם ישכחו כל מה שלמדו וחוו אבל נרגעתי בכך שאני יודעת שבספטמבר יפתח שם קן חדש של התנועה בזכות הקייצת שעשינו שם וזה מרגש אותי מאוד.

איך הרגשת במהלך הקייטנה? הגענו לעיר כבר בסופ"ש לפני הקייטנה לסמינר הכנה והיה לי מאוד מוזר להיות רחוקה מאוד מהקיבוץ ולצאת קצת מהבועה שאנו חיים בה. אבל לאט, לאט הרגשתי שאני נותנת מעצמי ועל הדרך מקבלת המון וזה מאוד ריגש אותי לקחת בזה חלק וזאת חוויה מאוד מעצימה. יש במהלך הקייטנה רגעים יותר קשים עם חניכים אבל הם לא משתווים לרגעים השמחים והמרגשים שהיו לי איתם.אני מאוד שמחה על היציאה שלי לפרויקט וזאת באמת חוויה מטורפת לחופש שלי.