חפש בעלונים קודמים

27/12/2007

עלון 52

ע ת ו ד ו ת

ביום שלישי 1.1.08
בשעה 16:30
במועדון לחבר

תתקיים פגישה פתוחה עם מנהל קרן הפנסיה עתודות הוותיקה, צביקה קידר.

בפגישה נקבל הסבר על ס"ה החיסכון לפי הגילאים השונים, מה החוב האקטוארי לפנסיית המטרה,
מה מצב הקרן ועוד.

"חברים בקבוצה"
(בני שבעים וחמש ומטה)
מוזמנים לבוא ולהתעדכן
ואפשר לשאול שאלות.

צוות פנסיה
(חוה כהן מרכזת, הראל יגודה, יגאל קצ. עוזי סגולי, חיה חרודי צבי גרא – יועץ חיצוני).


שיעורי מוזיקה

שיעורים אישיים בשירה ופיתוח קול, גיטרה קלאסית, תיאוריה ופיתוח שמיעה – לילדים ולמבוגרים.

אצל חמוטל גלעד

שאלות המחפשות תשובות

נראה שאנחנו מתקרבים מחדש לדיונים העוסקים במהות חיינו הקיבוציים. בתקופה זאת יש חשיבות רבה לזהות שאלות ולהזדהות באמצעות נקיטת עמדות גלויה.

1. בתחומים חיוניים ביותר חברי הקיבוץ חיים באיכות חיים גבוהה: הטיפול הבריאותי, המערכת הסיעודית, המערכת החינוכית, וכן רמת הטיפול הפרטני הניתן בשעת הצורך - כל המכלול, מביא אותנו להיכלל באחד העשירונים העליונים של רמת ואיכות החיים, בהשוואה לאנשים שאינם חיים בקיבוץ. שני התחומים עיקריים בהם לא נותנת המערכת הקיבוצית מענה מספק הם: א. גודל התקציב האישי המאפשר בחירה גדולה יותר בתחומי עניין מיוחדים. ב. יכולת לא מספקת לסייע לבנים שאינם חברי קיבוץ. בשתי נקודות חולשה אלה יש לטפל בקדימות ראשונה.
האם דעה זו מקובלות עליך? עלי
כן.


2. אם וכאשר נזקק חבר קיבוץ לטיפול רפואי יקר כדי לשפר את
איכות חייו. האם על הקיבוץ
כחברה לשאת בהוצאות הטיפול
הנדרש? תשובתי לשאלה זאת
חיובית. ותשובתך?

3. למשל, אם הנהלת הקהילה תדון בהצעה לחדש את טיולי הקיבוץ המשותפים במטרה לתרום לחיזוק הקשר האישי בין חברי הקיבוץ. יעד הטיול הוא מקום בו הייתי בעבר יחד אתך. אני אתמוך בהצעה זאת. ואתה?

4. זוג חברי קיבוץ מתגרש. האם יש לתת לשני בני הזוג דירה ברמה טובה ולהימנע מלהשית על בני הזוג חיובים כספיים הנובעים מהחלטתם. תשובתי שזכותם של
בני הזוג להחליט על מסגרתם המשפחתית ועל הקיבוץ להקל ככל האפשר על חבריו העוברים תקופה קשה. ומה תשובתך?

5. הנהלת הקהילה חושדת שחבר מסוים מעלים הכנסות באמצעות הסכם חשאי עם מעבידו. האם על המוסדות המוסמכים לבדוק את החשדות ואם אכן יוכחו כעובדות, יש למצות עם החבר את הדין. אני תומך. ואתה?

6. על הקיבוץ כחברה הבנויה על סולידאריות וערבות הדדית ברמה גבוהה, לקיים ולממן פעילות תרבותית מגוונת משותפת ומשתפת. אני מסכים להנחה זאת. ואתה?

7. הקריטריונים העיקריים להערכת חבר קיבוץ אמורים להיות איפיוני אישיותו, נכונותו לסייע לחברים הנזקקים לסיוע, נכונותו לתרום לחברה בה הוא חי בתחומים שונים ומגוונים - כאשר כל אלה
באים לידי ביטוי בדוגמא אישית
הנמשכת לאורך שנים. יכולת
ההתפרנסות הנשענת על מדדים
חיצוניים כמו השכלה או תפקיד,
מהווה מדד שולי ואינה מהווה
סיבה לקבלת טובות הנאה מסוגים
שונים. קביעות אלה מוסכמות עלי.
ועליך?

8. מוסדות הקיבוץ קובעים את גודל התקציב הניתן לחברי הקיבוץ בהתאם לצרכים המיוחדים הנבחנים מעת לעת. האם יש להמשיך בשיטה זאת תוך
התאמות הנובעות מבדיקות
תקופתיות? אני בעד ואתה?

9. המוטיבציה לתרומה לחברה בתחומים שונים נובעת בעיקר מתחושת שייכות, שיווין ערך, שותפות בין שונים, מטרה משותפת, הוויה של כבוד הדדי בין כל המרכיבים של המערכת, מהמנהלים ועד החברים העומדים ליד פס הייצור. שכר דיפרנציאלי מסכן את היכולת של הקיבוץ להביא לידי ביטוי מקסימאלי את המניעים המוטיבציונים הללו. אני מסכים להנחה זאת. ואתה?

10. הצלחה בתחומים כלכליים נובעת בעיקר מקבלת החלטות המתבססות על קריאה נכונה של המציאות בה פועל המפעל וניהול נבון של המערכת התפעולית. קריאת מציאות נכונה מוליכה ליזמות וניצול הזדמנויות עסקיות, ניהול נבון מעודד את המוטיבציה

של העובדים כולם לשפר את המערכת ולהביא אותה להישגים גבוהים. שכר עבודה גבוה אותו משתכרים החברים, המועבר לקופת הקיבוץ הוא חיוני להצלחתו הכלכלית של הקיבוץ, אבל איננו המרכיב העיקרי הקובע את הצלחתו הכלכלית של המשק הקיבוצי. אני מסכים לקביעה זאת. ואתה.


11. התגמול הכספי המועבר לקהילה עבור עבודתם של חברי הקיבוץ בענפים ובמפעלים צריך להיות שוויוני. מנהל מפעל ועובד ליד קוו הייצור יתוגמלו באופן אחיד.
חבר קיבוץ שהועבר מתפקידו במסגרת התארגנות חדשה במקום בו הוא עובד, ימשיך להיות מתוגמל לפחות כמו שתוגמל כשעבד בתפקידו הקודם, או למעלה מתגמול זה אם קיבל על עצמו תפקיד או עבודה שמנהלי מקום עבודתו חושבים שמגיעה לו העלאה במשכורת.
מה דעתך?


12. אמינות הוגנות, ידיים נקיות וחופש ביטוי, שיווין ערך של אמת, נכונות לסייע לחברים הנמצאים במצוקה, ויכולת כלכלית המאפשרת לחברים החיים בו רמת חיים הוגנת, כל אלה הם המרכיבים ההכרחיים ביצירת חברה קיבוצית שאני רוצה להיות חלק ממנה ואתה?

עד כאן גילוי עמדתי בשאלות השונות. נראה לי ששאלות אלה נוגעות בנושאים עליהן ניטש הויכוח בינינו. חיוני גילוי נאות וגיבוש עמדות לגבי העולה משאלות אלה.
אשמח לקרוא תגובות והערות.

א ב י ש י ג ר ו ס מ ן

הולכים ובאים
חזר לקיבוץ
עטר שינפלד
יצאה לעצמאות כלכלית:
חן אפשטיין


הודעות מהכלבו

ביום שני הקרוב ספירת מלאי.
משעה 11:00 ביום שני
ועד לשעה 17:00 ביום שלישי יהיה הכלבו סגור.

הבאנו לניסיון חומרי ניקוי אקולוגיים:
סבון רצפה, טבליות למדיח וסבון לניקוי כללי. החומרים אינם זולים... ואנחנו משאירים זאת לשיפוטכם. נשמח לשמוע תגובות.

סיגריות לבני נעורים.
מדי זמן אנו נפגשים בתופעה מצערת, שבה מוסדניקים יושבים מחוץ לכלבו וממתינים לחברי קיבוץ שיקנו עבורם סיגריות.
על פי חוק המדינה, אין למכור סיגריות למי שטרם הגיע לגיל 18 – ואנחנו מבקשים מכם לעזור לנו לשמור על החוק.

שיחת קבוץ במוצ"ש 20.30 , 29.12 במועדון

ס ע י פ י ה ש י ח ה :

1. קבלה לחברות ומועמדות

א. הנהלת הקהילה ממליצה לקבלה לחברות את ת.מ.
ב. הנהלת הקהילה ממליצה לקבלה לחברות את יפעת אפל
ג. הנהלת הקהילה ממליצה לקבלה למועמדות את ערן אפל

2. המשך בחירת הנהלת הקהילה החדשה.

א. בחירת מומלצי הנהלת הקהילה החדשה :
אסתר אפשטיין, עדה גבע, רפי ארליכמן.
ב. בחירת מועמדי הפריימריס להנהלת הקהילה החדשה:
אורין גנדלמן, אמיר תומר, הראל יגודה, יובל בן מיור, מליק גור, נילי ארבל, רקפת זהר, צביה ויסברג.
(יבחרו 3 חברים\ות מתוך הרשימה)

3. אישור תוכנית משק 2008
חוברות התוכנית יהיו במזכירות
הטכנית ביום חמישי

4. אישור תוכנית קהילה 2008
חוברות התוכנית יהיו במזכירות
הטכנית ביום שלישי.

להתראות בשיחה.
שימו לב! שעת השיחה ב- 20.30
עקב הסעיפים הרבים, אנא,
הגיעו בזמן! – חמי.סיור מוקדי בילוי של צעירים, להורי בני הנעורים

יום חמישי 3.1.08 בשעה 22:00

הסיור מאוד חשוב ומומלץ, זו הזדמנות ללמוד ולהבין מה קורה לנערים/ות שלנו, באיזה תרבות ואווירה הם חיים.
אנחנו נצא לסיור כקבוצה (יחד עם שלמה ברלב). מי שרוצה להשתתף מוזמן ליצור קשר אתנו לצורך הרשמה.
אמיר, סמדר וענת.


מפעל "נילי" למצעים
באזור התעשייה של קיסריה, כאשר עוברים את הרכבת בפרדס חנה, בצד הדרומי - ישנו מפעל לייצור מצעים "נילי" המייצא מצעים לארה"ב וניתן שם לקנות מצעים ופריטים בודדים ומידות מיוחדות במחירים סבירים מאוד ובאיכות מעולה.
שולה חדוותי

ג ש מ י ם
מאז הדיווח האחרון, ירדו 15.5 מ"מ גשם ובסך הכל 250
היה היה

עם תום עידן הלינה המשותפת והמעבר ללינה המשפחתית, פס מן העולם מוסד שומרות הלילה.
לפניכם קטעים ממחברת השמירה של בית התינוקות משנת 1968:

ש' עשה אאה ב- 3:30
א' עשה אאה ב- 5:00

24:45 – ד' אכל דייסה
3:00 – אכל עוד...
3:15 - ו' שתתה מים.
ל' יציאה "הגונה", לא הצלחתי לנקות אותו לגמרי.
צ' ישן כל הלילה.

יום רביעי
23:45 – כ' בוכה
23:50 – ל' בוכה
24:15 – ל' בוכה
1:45 – ל' בוכה – תה
2:15 – ע' תה, לא שקט, הוחלף ונרגע
3:40 – ל' בוכה, בוכה...

הביאה - שלומית דקלוקצת היסטוריה עם בוא השנה החדשה:

1927 – תרפ"ז, חג שבועות – נולד הקיבוץ. חניכי השוה"צ מפולין, קיבוץ עין גנים תוקעים יתד על אם הדרך בין העמק ופתח תקווה ומניחים יסודות לכפר שיתופי במולדת.

1928 – בן בכור נולד דוד בן אברהם, ניצן ראשון לדור שני

1932 – ניטעה חלקת פרדס, 46 דונם.

1933 – הרחבת הכתף, "שומריה" מצטרפת לקיבוץ.

1934 – אור! קשר לרשת החשמל. נבנה בית ראשון – בית הבטחון. "בדרך" מצטרפת.

1935 – מעיינות מים מתגלים. קידוח באר א'.

1936 – נבנה "הבית הוורוד".

1944 – חניכי התנועה מבולגריה ויגוסלביה משלימים את הקיבוץ. נחנכה באר ב'.

1948 – חברנו צבי לוריא ז"ל חותם על הכרזת העצמאות.

1949 – ההשלמה המצרית מגיעה.

1956 – נבנה שיכון הוילות הראשון – "שכונת הקוטג'ים".

1957-61 – קיבוצנו מחזיק בגביע המדינה בכדורעף.

1965 - - נכרו מאגרי החמצון למי הביוב.

1968 – עידן התיעוש מגיע – הונחו היסודות לביה"ח לגומי.
עלון ינואר 1975

ג ן ת ל ת ן
זקוק למגבות גדולות.
למי שיש כאלה ומוכן למסור –
אנחנו נשמח לקבל.
ת ו ד ה !

מחסן פורים

אנו מחפשים מתנדב/ת להפעלת מחסן התחפושות (של הילדים והמבוגרים) בתקופת חג פורים.

התפקיד כולל:
• פתיחת המחסן בשבוע של מסיבת פורים.
• רישום הפריטים שנלקחים.
• לאחר החג הבאת הפריטים למכבסה ולאחר מכן סידור המחסן והכנתו לשנה הבאה.
במידה ולא ימצא מתנדב נאלץ לסגור את מחסן התחפושות.
בתקווה להמשך פעילות
גלי יגודה ורוני גלעד.

צעירים... צעירים... צעירים

מפגש צעירים בשבוע הבא
יום שבת 5.8.08
"על המרפסת…"
אצל נועם!


חיסונים חדשים –
כן או לא?

בהמשך לפרסומות בעיתונות ובטלוויזיה בנושא חיסונים חדשים הניתנים באופן פרטי, צוות המרפאה דן בנושא והוחלט שגובה ההשתתפות יידון ויקבע לאחר שיחת הקיבוץ וההצבעה בנושא ביטוח כללית מושלם במהלך ינואר 2008.אביבה אהובתי \ במאי : שמי זרחין \ ישראל - 2006
אביבה כהן (אסי לוי) היא טבחית קשת-יום בבית מלון בטבריה, אשר חלומה, להיות סופרת, הוצנע במשך שנים, עד שבעזרת אחותה, אניטה (רותם אבוהב), הגיעה לעודד זר (ששון גבאי), סופר נודע, שמבטיח לעזור לה לקדם חלומה. הדרך אל הגשמת החלום משנה את חיי משפחתה: בעלה, מוני (דרור קרן), שלושת ילדיה, אושרת (דנה איבגי), אלון (איתי תורג'מן) ואופק (דקל עדין), אמה, ויולט (לבנה פינקלשטיין) ואחותה אניטה - ובעיקר מטלטל את עולמה שלה, בניסיון לגבש זהות משל עצמה.
סרט מלא נשמה,על חלומות גדולים והפחד להגשימם.
להתראות ביום חמישי בשמונה במועדון לחבר.
נורית

קופת בית ביום שלישי, 1.1.08, יש ספירת מבקר בהנהלת החשבונות. אבקש לבוא לקחת כסף רק אחרי השעה 9:00. נ ח מ ה


15/12/07


לחברים שלום!

בעקבות פנייתן של דלית גרנות ונאווה גור אלי, ברצוני להבהיר ולמסור :

בשיחת הקבוץ אשר התקיימה באוגוסט 2007 ודנה בבחירת נאווה גור לרכזת ועדת דירות, הועלו האשמות נגד נאווה ודלית על ניהול לא תקין שלהן במפעל המגנטים בעבר.

לאחר שהנושא נבדק ע"י גורמים חיצונים ונסגר כבר בעבר, ברצוני להודיע שההאשמות שהושמעו בפני נאווה ודלית באותה שיחה ובכלל, משוללות יסוד לחלוטין.

במכתב זה אנו רואים את סגירת הנושא ומאחלים לנאווה ודלית הצלחה בתפקידים שלקחו וייקחו על עצמן בהווה ובעתיד.

בברכה,
חמי סל, מזכיר.

נ ר ז י כ ר ו ן

דודיק כץ 2.1.1995
יצחק פרלברג 4.1.1942
בנק שפירא 4.1.1974
שמואל פלומן 4.1.1980
סימה חופי 6.1.1992
מיכאל טל 7.1.2002
ז'ניה ריפתין 7.1.1995
רוזקה חרודי 8.1.1997
בתיה זמיר 11.1.1997

בעניין ביטוח משלים –
מבט קצת אחר

לאחרונה פורסם בעלון על כך שועדת בריאות מציעה לעשות ביטוח משלים לכל החברים.

מן המעט שאני מבינה בנושא, לא נראה לי בכלל עניין הביטוח המשלים.
לחבר מבוגר שאין לו כבר ילדים קטנים אך עבר את גיל הפנסיה, התשלום החודשי הוא בסביבות 100 ₪. זאת הוצאה קבועה שיורדת מהתקציב כל חודש. הניצול של הסכום הזה הוא רק במקרים שבהם נזקקים לתרופה יקרה במיוחד או לטיפול ע"י רופא שאתה רוצה בו במיוחד.

א. תרופות "מצילות חיים" יינתנו בקרוב
(תוך שנה כנראה) ע"י המדינה לקופות
החולים והללו ינפקו התרופה לנצרך.

ב. בעניין רופאים מבוקשים במיוחד, או
חוות דעת שנייה; קשה מאוד לדעת
מיהו הרופא המומלץ או המתקן בו
הוא מטפל בחוליו.
מניסיוני האישי, אם הדבר באמת דחוף
וחמור, יש בתי חולים נפלאים של
קופ"ח (בלינסון, מאיר וכד') וכדאי
להסתמך עליהם.

למשפחות עם ילדים, ובעיקר שרוצות
ברפואה אלטרנטיבית, יכול להיות שזה
כדאי.
בכל מקרה, תשלום עבור חצי מהטיפול
והתרופות (כמו שהיה עד עכשיו) ייצא
לקיבוץ יותר זול.

ג. בעניין כוח אדם במרפאה; לאחרונה
כמעט ואי אפשרי לפגוש אחות
במרפאה בשעות קונבנציונאליות. אולי
כדאי להשקיע באחות שתוכל להיות
במרפאה בשעות הבוקר והצהריים
המוקדמות ותוכל בשקט לשרת את
החברים, בעיקר המבוגרים שביניהם.

לתשומת לב ועדת בריאות והנהלת הקהילה.

ת ר צ ה צ.

מגיבה איילת
מנהלת הקהילה

אכן נגעת בסוגייה כואבת
אני באופן אישי, המלצתי על החלת הביטוח המושלם לא לכל האוכלוסייה באופן גורף אלא למשפחות צעירות עם ילדים או שמתכננות את הרחבת התא המשפחתי – במקרים אלו הביטוח מאוד כדאי ואין סיבה שהמשפחות תבטחנה את עצמן, על חשבונן, והקיבוץ ייהנה משירותי בריאות מסובסדים.
החברים חשבו אחרת בעיקר מהאספקט החברתי וטענו שאין להפלות את אוכלוסיית המבוגרים בנושא, שהוא כה רגיש חברתית.
הנושא כולו יובא לשיחת הקיבוץ ושם המקום להעלות הסתייגויות והצעות לסדר
שבת שלום, איילת

מגיבה נירה כהן
רכזת הבריאות

תרצה שלום רב,
אני מעריכה את צניעותך כאשר את פותחת במילים "מן המעט שאני מבינה בנושא" .
על כך נאמר "ברוכה הבאה למועדון" - גם העוסקים (כמונו) לא תמיד מוצאים דרכם בסבך.

בכל זאת ההתמודדות היומיומית (כן כן אין זו הגזמה!!) עם פניות של חברים חושפת אותנו למצב בלתי אפשרי אשר
בו כל חבר נמצא במעמד אחר מול מערכת הבריאות הארצית והמקומית.
זהו מצב בו כל החברים בכל הגילים נתונים ליחס דורסני של מערכת הבריאות הארצית כלפי אותם לקוחות שאין להם ביטוח "מושלם".
אחד העקרונות המנחים אותי מאז נכנסתי לתפקיד הוא לנסות ולהגיע לבסיס משותף לכל החברים שממנו נוכל גם לבדוק ולהתייחס לכל פנייה.

נמשיך!!
ההבחנה שאת עושה בין חברים מבוגרים לצעירים - תמוהה ומוזרה מאוד מאוד לטעמי.מה גם שנימוקייך אינם משכנעים אותי שלחברים מבוגרים אין צורך בביטוח כללית מושלם.
מניסיוני חברים מבוגרים רבים יכלו לחסוך לקהילה הוצאה גדולה מאוד הקשורה בטיפולי הבריאות שלהם
אם אמנם היו בעל ביטוח "מושלם" בקופ"ח. אפילו יותר מאשר לצעירים!!!!
והרי המבוגרים הם צרכני בריאות לא פחות ואולי אף יותר מהצעירים והילדים.

אגב - 100 ש"ח לחודש (1200 ₪ לשנה) שמוציאות משפחות אשר בחרו לדאוג לעצמן, הוא סכום רציני למדי אשר בו החבר מממן עבור הקיבוץ השתתפותו

בקופ"ח. זהו מצב לא תקין ולא הוגן. מדוע שחברים יממנו מכיסם את ביטוח הבריאות שלהם?
לדעתי אחריות זו מוטלת על הקהילה.

בסעיף א' כתבת את המילה "כנראה" וטוב עשית. ה"כנראה" היא אותו מצב בלתי בהיר ובלתי ברור שהפולטיקאים
במיומנות רבה משחקים בנו ציבור הלקוחות.
אם לא הבנת - נאמר זאת בבוטות: את יכולה להמשיך ולחכות.....

בסעיף ב' נקודת המוצא שלך מנותקת מהמציאות, בה צוות הבריאות מתמודד עם פניות רבות ללכת לייעוץ פרטי שאינו
בבית חולים בעלויות עצומות !!!!
מה עושים עם זה תרצה?
אנא עזרי לי......

ולגבי טענותיך על היעדרות הצוות במרפאה - גם כאן קצת נסחפנו.
את קושרת שני נושאים שאינם קשורים.

אמנם קורה מדי פעם שאחות לא נמצאת. לא תאמיני אנחנו מטפלים גם בנושא ומקווים לפתרון בחודשים הקרובים.
אינני רואה סתירה בין לטפל בנושא ביטוח "מושלם" לכלל האוכלוסייה ובין טיפול בהרכב הצוות במרפאה.
גם זה חשוב וגם זה חשוב.

לסיום אציין שלא ממש הצלחתי להבין את כל טענותיך שלאחר שקראתי אותן מספר פעמים עדיין תמוהות.
עם זאת אני מקווה שהצלחתי להציג את עמדתי.
נוכל להמשיך בדיאלוג בשיחת הקיבוץ בה תעלה הצעתנו לדיון.

בברכה,
נירה כהן

עוד

לרועי פרילינג
שהציל אותנו ברגע האחרון והסכים לעבוד בכלים,
המון תודה על העזרה והחיוך.
תמיד נעים לפנות אליך.

המון המון תודה
לכרמלה ארליכמן,
שלומית דקל
שרהל'ה סיטנר
וחנה יגודה
שהתנדבו ועזרו לנו במטבח
הייתן נהדרות!

מצוות המטבח

חמי מבקש להזכיר
השבוע תתחיל השיחה באופן חד פעמי
בשעה 20:30

זה קרה במשך השנה שחלפה

מגדל האנטנות הוקם ליד בית הספר, התקיימו הפגנות והמגדל עדין שם.
הפרטת הרכב לא עברה את הקלפי.

שבת שלום ושנה טובה!