חפש בעלונים קודמים

כב' בתמוז תשס"ח 25.7.2008

עלון מס' 28 (3700) כב' בתמוז תשס"ח 25.7.2008


עין שמר
חוזרים לשנים בהן המוזיקה הפכה עולמות

ב ח ו ד ש א ו ג ו ס ט !כף התקווה לזכות (שיר לקרנית גולדווסר)

הערפל התבהר.
את השמים מכסים
ענני גשם כהים.
כעת כבר יורד גשם,
המנקה שבילים נסתרים
ומקל על גלישת הדמעות,
שהן גרעין האהבה
האחרון שבחוץ.

הראש הודיע על הפלגה שנייה או שלישית
או מי יודע איזו... אל מחוזות ה"איך".
בעוד הלב שהכריע את כף התקווה לזכות,
מסתגר כעת, בארבעת חדריו ודומע כאב
על הדלתות שנפרצו, ושלא תסגרנה,
ועל עורק החיים שנקטע ודרכיו תשארנה,
דרכיו-עד-כה.
ויחתמו הם בלוחות הברית ביניכם
ותמשכנה לפעם רוחות הברית שלכם
בך קרנית,
כי היית שופר לעוז-רוח ונחישות
וקרן אור אצילית לעצמך,
ולכל מי שהתבשם בנוכחותך.
לבשי כסות כוח וזכרי
כי בצל המואר לידך יש תמיד מי שמחבקך.

א מ י ר ת ו מ ר


שיחת קיבוץ

תתקיים בשבת 26/7/08
בשעה 21:00 במועדון

סעיפי השיחה:

1. מועצת מנהלים:
* הודעה על כניסתה של רקפת למועצת
מנהלים, מתוקף תפקידה.
* בחירת עומר גבע במקום שי מרקם.

2. תקנון עבודה – הנהלת מש"א מביאה תקנון מתוקן, בעקבות דו"ח הביקורת בנושא שעות נוספות. התקנון אושר בהנהלת קהילה.
3. קבלה לחברות -
הנהלת קהילה ממליצה לקבל לחברות
את המועמדים הבאים:
• טל אייזן
• לנה בר מאור
• ג'ני יגודה
• מארק צ'נסקי
• עינת תומר
• לירון תיבון

4. נוהל קדנציות – הנהלת מש"א מביאה נוהל מעודכן בנושא אורך קדנציות של רכזי ענפים וממלאי תפקידים.

5. אישור דגם אדריכלי לבנייה חדשה.
הדגם אושר על ידי ועדת תכנון.

להתראות בשיחהעידכונים ממש"א
הוקמו שני צוותים חדשים:

1. צוות למניעת הטרדות מיניות –
רכזת: שלומית מלמן
חברים: תמנע דגאי, קובי גרוסמן,
רקפת זהר.

2. צוות למניעת סמים –
רכז: שמוליק בן דור
חברים: ענת גרוסמן, רוני גלעד.

צוותים אלה הוקמו על מנת שנושאים חשובים ורגישים אלה,יטופלו הן ברמת המניעה והסברה והן בטיפול ישיר במקרים ותופעות.
בהצלחה לצוותים בעבודתם,
הנהלת מש"א

זהו להפעם, סוף שבוע נעים, רוני.

דרוש/ה מנהל/ת קהילה – עין שמר 2008

תחומי אחריות:
שירותים וצריכה, חברה, תרבות, רווחה, חינוך, דיור, יזמויות קהילה

אחריות ישירה
ענפי שירות וצריכה – ליווי ופיקוח
יזמויות בקהילה – ליווי ופיקוח
ועדות הקהילה – ליווי ופיקוח
תקציבי החברים – פיקוח
נושאים אישיים של חברים – טיפול
תקציבי הקהילה – ניהול
הנהלת קהילה – ניהול
צוות שינויים – השתתפות והטמעת שינויים

שיתוף פעולה
יחידת מש"א – ועדות וענפי קהילה
צוות תיאום: מזכירה, יו"ר עסקי, רכז משק, מנהלת מש"א
מזכיר: ייצוג הקיבוץ, ענייני משפט, גופים אזוריים ותנועתיים

ביצועים נדרשים
ניהול כלכלי – הכנת תוכניות, מימוש, פיקוח ובקרה, הגשת דו"חות לציבור
ניהול חברתי – הובלה והנהגה, שיתוף פעולה, הכוונה והצמחה
ראייה מערכתית – הבנת המערכת הקיבוצית, יכולת שיתוף פעולה עם הגורמים השונים והאינטרסים השונים
יחסים בין אישיים – טיפול בבעלי תפקידים ובחברי קיבוץ, שיתוף פעולה בתוך ההנהלה
עמידה בלחצים אישיים וציבוריים
הובלת שינויים - טיפוח מנהל תקין; שינויים בתחום ההתפרנסות
ניהול תקשורת – טיפול במידע קהילתי ואישי

תכונות נדרשות
אמינות
יכולת עבודה בצוות
רגישות חברתית ויכולת הקשבה והכלה
חוסן אישי, יכולת עמידה בלחצים
גמישות, יוזמה ודינמיות
יכולת ניסוח בעל פה ובכתב
שליטה במחשב
ידע בכלכלה
נאמנות לקיבוץ

ניתן להגיש מועמדות עד 14/8/08 לרוני גלעד.


בשעה טובה ומוצלחת
דור קפלן
סיים את שירותו הצבאי

מאחלים לו הצלחה בכל שיעשה והשתלבות קלה באזרחות!

ועדת קשר וועדת צעיריםלרעיה ולצוות ועדת קשר
תודה על הטיפול המסור ותשומת הלב הרבה.
מדליה ברכהמסגרת אשראי

לחברים שלום
כידוע מסגרות האשראי (הסכום אותו ניתן להוציא בחודש ימים) עומד על 2,500 ₪.

בשל עסקאות שבוצעו בעבר, מסגרות האשראי הוגדלו במספר מקרים וכך זה נשאר.
אנו מבצעים מהלך גורף ומעדכנים את המסגרת לכולם עפ"י ההחלטה.

במידה וחבר מעוניין לבצע עסקה יקרה יותר, תשונה לו מסגרת האשראי ותוגדל בהתאם. לאחר מכן האשראי יוחזר להיות 2,500 ₪ לחודש.
במידה ויש למישהו השגות באשר לגובה סכום האשראי – נא לפנות אלי במהלך השבוע הקרוב.
בברכה
חיה חרודישאלות הבהרה
בנושא עלות הנסיעות ברכבי הקיבוץ:

א. אני מבקש להבין יותר על הדרך שבה נבנה תחשיב החיוב עבור נסיעות ברכבים של הקיבוץ
שהוא 99 אגורות לקילומטר. האם אינו גבוה מדי? (ועוד מסובסד..).

ב. מהן סיבותיה של הנהלת הקהילה להחליט, שהעצמאים כלכלית ומחזיקים בכפתור - ישלמו
100 ₪ לחודש?
תודה מראש על ההיענות
( - )

להלן תשובתו של גיל עמל המפורטת לסעיף א':

חישוב עלויות הרכב מתבצע ע"פ ממוצע ההוצאות של כל רכבי הקהילה לק"מ. החברים מחויבים רק על ההוצאות המשתנות שהם דלק ותיקונים, ולא על ההוצאות הקבועות שהם רישיונות, בטוח חובה ומקיף, פחת או השכרות והוצאות עודפות. את התחשיב הספציפי למכוניות הקהילה אנחנו משווים לתחשיב של חברת "חשב" על מנת לוודא שאנחנו בתחום ההוצאות הנורמאלי.

להלן התחשיב כפי שבוצע לחודשים ינואר – אפריל 2008 ובעקבותיו הוחלט על עליית המחיר.

סה"כ ק"מ בתקופה 253,760
תיקונים וחלפים 73,895 ₪
דלק ושמן 158,372 ₪
עבודה 18,633 ₪
סה"כ הוצאות משתנות 250,900 ₪
סה"כ הוצאה משתנה לק"מ 0.99 ₪

המחיר הממוצע של חשב לאותה תקופה הוא 1.03 ₪ לק"מ - ( קצת יותר גבוה מהממוצע שלנו ).
חשוב לציין שעל פי אותו התחשיב ממוצע ההוצאות הקבועות לק"מ הוא 85 אגרות, שהן בנוסף ל-99 אגורות הנ"ל ולא מגולמות בתוכן. עלויות קבועות אלו משולמות ע"י הקהילה עבור כל חברי ומועמדי עין שמר ללא יוצא מהכלל."


להלן תשובת איילת מוזס לסעיף ב':
עת אושר תקנון הבנים בעצמאות כלכלית, מראש נקבע מחיר שונה לק"מ מאשר לחברים.
הבנים חויבו עד היום ב-1.35 ₪ לק"מ ולא עודכן להם המחיר מאחר והייתה פנייה של הורים לוועדת צעירים בנדון.

מאז אישור התקנון בדצמבר 2006 המערכת נתקלה בבעיה קשה של אכיפת ההחלטות, מאחר והרבה הורים נתנו את הכפתור שלהם לבנים על מנת שיחויבו במחיר חברים.

בדיון בהנהלת הקהילה, עלתה רתיעה גדולה מהבילוש הנדרש לצורך אכיפת ההחלטה, ומצד שני, הצעירים נוסעים יחסית הרבה והגדלת הסבסוד תיפול על חברי הקיבוץ ותידרש העלאת מחיר נוספת לחברים.
לכן הוחלט להשוות את מחיר הק"מ לצעירים למחיר החברים ולגבות תשלום קבוע של 100 ₪ לחודש דמי שימוש ברכבים ולא להעלות את המחיר לחברים.

המחשבה מאחורי ההחלטה היא שאנו מסכימים להוסיף סבסוד למחיר העלויות המשתנות של הק"מ לצעירים (כלומר השוואה ל-99 אגורות כמו חברי הקיבוץ) על מנת לעזור כקהילה לבנינו, אך לא נממן לצעירים בעצמאות כלכלית את העלויות הקבועות המשולמות ע"י הקהילה עבור חברי ומועמדי הקיבוץ מעצם היותם במעמד זה. את העלויות הקבועות תבחר כל משפחה האם לממן לבניה ובכך תעזור להם. אין סיבה שכלל חברי הקיבוץ ישאו בהוצאה נוספת זו אשר תיאלץ בסופו של דבר לגרור העלאת מחיר הק"מ לחברים.
צעירים בעצמאות כלכלית יצטרכו לעשות את השיקול האם משתלם להם לקחת רכב מהקיבוץ ולשלם "דמי כפתור", בדיוק כפי שהם שוקלים האם משתלם להם להחזיק רכב פרטי. רוב החבר'ה נוסעים יותר ממאה ק"מ בחודש ומכסים למעשה את עלות הקבועות (אשר יוצאות בחישוב ממוצע הק"מ בחודש כ-100 ש"ח). בכל מקרה אנו מזכירים שנסיעה ברכבי הקיבוץ למי שאינו מחזיק כפתור היא אסורה בהחלט.

המשמעות של ה-100 ₪, מחיר מלא ל-100 ק"מ ראשונים ולאחר מכן מחיר מסובסד.

חשוב להדגיש שהעלויות של הקהילה לביטוח נהגים צעירים (עד גיל 24) הן כ-3,000 ₪ לשנה לכל רכב.

בכל מקרה, עפ"י ההחלטות הקיימות, במידה וההחלטה לא תשונה – יותאם מחיר הק"מ לעצמאות כלכלית ל-1.54 ₪ לק"מ – סבסוד של 0.55 ₪ בקבועות.

בעקבות הערעור שהוגש להנה"ק ב- 20.7.08 – ההחלטה בשלב זה מוקפאת עד לקיום דיון נוסף בהנה"ק.
ולכן המחיר היום, המותאם לעליית המחירים, יחד עם השתתפות הקיבוץ בקבועות בסכום של 55 אג' הוא: 1.54 לק"מ.
ב ע ק ב ו ת ה ע ר ע ו ר

יתקיים ביום רביעי, 30.7.08
בשעה 16:30
דיון פתוח בהנה"ק
בנושא:
מחיר הק"מ לבנים בעצמאות כלכלית"
בחדר הישיבות בהנה"קמגיבים סמדר ואלברט שם טוב
תגובה לשינוי בתקנון רכב לבנים
בעצמאות כלכלית
ברצוננו להביא לידיעת הציבור, שאנו כהורים לבן בעצמאות כלכלית הזמנו את עצמנו לועדת צעירים לדון בבקשה לשינוי גובה חיוב הקילומטר והשוואתו לזה של החברים.

הסיבות לבקשתנו הן:
א. לעזור לבנינו ובנותינו בתחילת דרכם מבחינה כלכלית.
ב. הפסקת "הבילוש" אחר הצעירים ע"י סדרנית הרכב ורכז הרכב, נוהל זה פוגע, לא ראוי ולא מכבד.

כנראה שאם הורים רבים נותנים את כפתור הרכב לבניהם ובנותיהם, קיימת בעיה בהחלטה זו, וכשמתעוררות בעיות יש לטפל בהן בדרך נכונה ולא ע"י בילוש וסנקציות.

בועדת צעירים הביעו תמיכה (כל מי שנכח בפגישה) והוחלט על ידם להביא את ערעורם והמלצתם בפני הנהלת הקהילה.

בהנהלת הקהילה שאליה הוזמנו, הצגנו את בקשתנו שהיא להזכירכם: השוואת מחיר הנסיעה של הבנים בעצמאות כלכלית לזה של החברים.

הנה"ק קיימה דיון והחליטה את החלטותיה כפי שנכתב במכתב ונשלח לצעירי הקיבוץ. תוכן המכתב הפתיע אותנו כהורים, וזאת מאחר שזו לא הייתה כוונת המשורר.

לפי חישוב פשוט ניתן לראות כי...
עד 100 ק"מ ראשונים, עלות כל ק"מ הינה 2 ₪
עד 200 ק"מ עלות כל ק"מ 1.5 ₪.
ניתן לראות ע"י חישוב, כי נקודת האיזון, השוואת המחיר לזה של החברים הינו מעל 1000 ק"מ.

לסיום, נקודה נוספת שברצוננו להעלות:
התקנון בשלמותו עבר הצבעת קלפי. במכתב שנשלח ע"י הנה"ק הוחלט כי השינוי יחל
ב- 1.8.08, לעניות דעתנו, החלטה זו אינה ברת תוקף וזאת מתוך כך שכל החלטה שהתקבלה ועברה הצבעת קלפי, רק בהצבעה חוזרת בקלפי ניתן לשנותה.
אין סמכות לאף בעל תפקיד או ועדה לשנותה ויש להביא לאישור החברים בהצבעת קלפי חוזרת.

המחשבה מאחורי ההחלטה היא שאנו מסכימים להוסיף סבסוד למחיר העלויות המשתנות של הק"מ לצעירים (כלומר השוואה ל-99 אגורות כמו חברי הקיבוץ) על מנת לעזור כקהילה לבנינו, אך לא נממן לצעירים בעצמאות כלכלית את העלויות הקבועות המגיעות לחברי ומועמדי הקיבוץ מעצם היותם במעמד זה. את העלויות הקבועות תבחר כל משפחה האם לממן לבניה ובכך תעזור להם. אין סיבה שכלל חברי הקיבוץ יישאו בהוצאה נוספת זו אשר תיאלץ בסופו של דבר לגרור העלאת מחיר הק"מ לחברים.
צעירים בעצמאות כלכלית ייצטרכו לעשות את השיקול האם משתלם להם לקחת רכב מהקיבוץ ולשלם "דמי כפתור" בדיוק כפי שהם עושים את השיקול האם משתלם להם להחזיק רכב פרטי. רוב החבר'ה נוסעים יותר ממאה ק"מ בחודש ומכסים למעשה את עלות הקבועות (אשר יוצאות בחישוב ממוצע הק"מ בחודש כ-100 ש"ח). בכל מקרה אנו מזכירים שנסיעה ברכבי הקיבוץ למי שאינו מחזיק כפתור היא אסורה בהחלט.


ת ו ד ה ל א ה ו ב ה
ביום השלושים למותה

אהובה האהובה, נחבאת אל הכלים, אף פעם לא מתבלטת, לא נדחקת כמו האחרים, יפה מאוד, גם בגיל תשעים, צנועה ונעימה, עיניים מאירות בטוב-בלב, אף פעם לא מרימה את קולך.
(אגב, אתם יודעים מדוע בני הקיבוץ צועקים תמיד? מתוך הרגל... הם גדלו בקבוצת ילדים ואם לא היו צועקים איש לא היה שומע אותם. פעם דן שוורצברד צעק: "ילדים שקט! מנקה לא תשמע שאני בוכה!"

היית מטפלת שלנו. זו הייתה מהפכה חינוכית ממש! החלפת את כל אלו שקדמו לך במין נועם הליכות שלא היה מוכר לנו, וכך נשארת מטפלת שלנו מחברת הילדים עד סוף המוסד. בגללך החינוך שלנו קיבל פנים רכות ומחייכות, פנים מאירות של אהבה. ייתכן שבזכות מטפלת אחת או שתיים או שלוש כאלה, קיבוצים באותה שיטה חינוכית – באחד היה החינוך בעל פנים צוחקות ובמשנהו בעל פנים כועסות. כי מטפלת כזאת שמלווה אותך שנים, כמו אמא שנייה, מוציאה קבוצת אנשים עם פנים צוחקות...

היו מטפלות נהדרות כמוך, כמו אווה, שרה זייפה ואחרות – שליוו קבוצות רבות, עשרות ומאות בני קיבוץ כמעט כל שנות חינוכם – והיות והשפעת המטפלת הייתה לא פחות – אם לא יותר - מהשפעת האם – יוצא שהעניקו לרוב הילדים ילדות מאושרת. ואם לחשוב שהחיים אז לא היו קלים כלל, בייחוד לא לאימהות – הרי היית ממש נס, מתנה נהדרת שהחיים העניקו לנו.

לווית אותנו, קבוצת אורן, שש שנים מכריעות של נעורים. רוב הקבוצה הייתה של ילדי גולה ניצולי שואה, יתומים. קשה בכלל לתאר כמה החום וסבר הפנים האנושי שהענקת להם הכריעו את הכף בגורלם והחזירו להם את האמונה באדם. קשה לי לתאר לעצמי מה היה יוצא מהם אילו הייתה מטפלת אחרת במקומך.
לבנקו – שהיה ילד מיוחד – הענקת, את וקורט, מקום בביתכם ובאהבתכם, יחד ילדיכם ועם אבי.

שנים רבות טיפלת בקורט החולה. היות וגם אמי הייתה שם באותה תקופה, ראיתי את מסירותך ואת סבלך. זו הייתה טרגדיה גדולה בשבילי, לראות את קורט, חניך של יעקב אלון בקן לובלין, אחת הדמויות המיתולוגיות של ילדותנו, שומר השדות המהולל עם כלביו, בעל הילת הגיבור הנוסע לשליחויות עלומות – לראות את האיש המבריק הזה, האינטליגנטי, היודע את כל השפות שבעולם, נואם מרתק – לראותו אותו בשברונו.
היו לנו הרבה שיחות אינטימיות בשנים האחרונות, עד כדי כך שפעם אמרת לי: "לי לא יקרה מה שקרה לקורט. יש לי כבר כדורים..."
היה לך מזל כפול: גם זה לא קרה לך, היית את, יפה וצלולה עד הרגע האחרון, וגם... היה לך בן רופא..

לא נשאר לי אלא להודות לך אהובה, בשמי, בשם ילדי קבוצת אורן ובשם עשרות-עשרות ילדים ונוער שהיית להם כאמא טובה, על הילדות המאושרת שהענקת לנו. אני שמח שלא השארתי את הדברים האלה להספד אלא אמרתי אותם לך הרבה פעמים בשיחותינו וביום הולדתך – ביוזמת חניכך המצטיין חגי – הענקנו לך במעמד חגיגי – אות הצטיינות.

עלי "אורן"

לחברי עין שמר שלום רב

ביום שבת האחרון, מועד השלושים לפטירתה של אמא שלנו, אהובה, נאספנו, בני משפחה וחברינו בקיבוץ לגילוי המצבה ולפרידה נוספת ממנה.
אבל הפרידה היא לא רק מאמא שלנו, הפרידה היא במובן מסוים גם מהקיבוץ.

עדיין כששואלים אותנו מאין באתם? יוצא לנו במיידית, "מעין שמר".
ואכן, אנחנו עוקבים ולעיתים גם בדאגה, במתרחש בקיבוץ, במצב הכלכלי, החברתי, מה משתנה, מה מתקיים – איכפת לנו.

היינו מגיעים לקיבוץ לאורך שנים רבות כמעט פעם בשבועיים ולבסוף כל שבוע וגם יותר, פוגשים בחדר האוכל ובחצר את החברים שהאירו לנו פנים ונהגו להתייחס אל אמא באהבה ובכבוד. ראינו את הדאגה לרווחתה של אמא, ואת הטיפול המסור והאכפתי בה של רוב המעורבים מטעם הקיבוץ בנושאי רווחה ובריאות, ולא נשכח זאת.

הקיבוץ ערך לאמא – אהובה, לוויה מכובדת ורבת משתתפים מטעמו, כמו שהוא יודע כל כך יפה לעשות.
בשבוע שלאחר פטירתה של אמא, בו הגיעו חברים רבים להשתתף באבלנו, הבנו כי הבית שהיה ביתנו, נשאר ביתנו גם אם איננו חיים בו.

אנו רוצים להודות על כך מקרב לב לחברי הקיבוץ.

ותודות מיוחדות: לריקה האחת והיחידה שהיא בת משפחתנו לכל דבר, לז'קלין המלאך הטוב של אמא, לשולה שליוותה את אמא לטיפולים מחוץ לקיבוץ, לנירה ודליה ולצוות עובדי בית דורות, לחברים שהתנדבו לבקר את אמא ולהנעים לה את זמנה בשעות בדידות ארוכות, לבנות "הדרן" שהיו לה כמרפא בקשיים של היום יום, לשלומית מארכיון על הטרחה בהפקת תמונתה של אמא, למנו על דאגתו בסידורי הקבורה, לצוות המטבח קרן וצפי ולרעיה ומרים על עזרתם בכיבוד אורחינו בשלושים.

נכון נגיע עכשיו פחות. אבל עין שמר הוא הבית הראשוני שלנו והוא ימשיך להיות חלק מאיתנו לתמיד.

תודה תודה,

אבי, רחל, איציק ומיאמי וכל בני משפחתנו, הנכדים והנינים.

יש עם מי לדברש ל ו ם ר ב
לידיעתכם השנה התקיימו במועצה אזורית מנשה שני קורסים בנושא "מניעת הטרדה ופגיעה מינית" בישובים. מעתה במועצה האיזורית שלנו יש בכל ישוב "ממונה על מניעת הטרדה ופגיעה מינית".

רובנו איננו מעורבים בהתעללות מינית מכל סוג שהוא, ולמרות זאת אנו רואים בתקיפה מינית נושא חברתי ממדרגה ראשונה. יש לכך כמה סיבות.
ראשית, מי שנאלצו לחוות התעללות, נפגעים לכל ימי חייהם, הם וכל הסובבים אותם.
שנית, לא מעט מקרים שניתן היה למנוע אותם בראשיתם, התפתחו לכדי שערוריות שסחפו חברות שלמות, כי החברה סביב האירוע עצמה עיניים.
שלישית, ניסיון העבר הוכיח לנו, שדברים מעין אלה קורים בכל מקום, בכל חברה ובכל זמן.
מסיבות אלה מוטלת גם על הצוות שעוסק בכך וגם על כלל הציבור חובה של פקיחת עין ודיווח. הצוות בעין שמר מונה את קובי גרוסמן, רקפת זוהר, תמנע דגאי, והממונה-שלומית מילמן. כולנו עברנו השתלמויות בנושא ולוקחים אותו ברצינות.

הנה כמה מהצעדים שבכוונתנו לנקוט בתקופה הקרובה:
• נערוך סדנאות והרצאות בתחום ההסברה והמניעה.
• נפרסם בעלון מידע בנושא.
• נחלק לתאים את תקציר החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה.
• מרכזי ענפים יקבלו את החוק במלואו.
מעבר לפעילות זו, שהיא בעיקרה פעילות מונעת ומכוונת לכלל הציבור, אנו הכתובת לפניות, לכל מי שחש\ה נפגע\ת או מי שחושד\ת בפגיעה בזולת. ניתן לפנות לכל אחת או אחד מהצוות בהתאם לנוחיות, כדי לדבר ולקבל ייעוץ וסיוע.
אופן הטיפול יהיה דיסקרטי לחלוטין ובהתאם להנחיות החוק. לא יעשה שום צעד (כמו שיתוף שאר חברי הצוות) ללא הסכמת המתלונן\נת.

בברכה,

שלומית - 052-8908921
קובי - 052-3796618
רקפת - 052-2589112
תמנע - 052-8510439


1967 – "חוזרים לקיץ של אהבה"

מופע המוזיקה הגדול של הקיץ

אם אתה מגיע לסן פרנסיסקו, אל תשכח לשזור פרח בשיערך, דור שלם דרש שלום, סמים, ואהבה חופשית. 40 שנה חלפו.

"אנחנו כאן כדי ליצור עולם טוב יותר...
אנשים שמספיק איכפת להם יכולים לשנות את מהלכה של ההיסטוריה"
אבי הופמן 1967
"קיץ של אהבה" הוא השם שניתן לקיץ של 1967, בניסיון לתאר את האווירה המיוחדת, שאפפה את סן פרנסיסקו בקיץ של 67. אבל תוך כמה שנים התייחס הכינוי כבר לכל שנת 1967. דור שלם הביט בפניה של אמריקה השמרנית בהתרסה, בניסיון ליצור עולם
אחר, טוב יותר.
בישראל הייתה אז מלחמת ששת הימים, להקות צבאיות, פסטיבל הזמר ואלבומי הניצחון הצבאי. באמריקה היו מחאות נגד מלחמת וייטנאם שגבתה קורבנות רבים, ונראתה מיותרת ולא מוצדקת לצעירים. נערי-רוק גידלו שיער, עישנו מריחואנה, שרו שירים נגד המלחמה. ההיפים משכו אחריהם המונים שהעריצו את המוזיקה המהפכנית והעקרונות המהפכניים, קהל הרוק הפך לתנועה חברתית אידיאולוגית בשם "ילדי הפרחים".
זו הייתה תקופה הפוכה למגמה השולטת בעולם במאה הנוכחית. אם עכשיו אינדיבידואליזם ואמביציה עיוורת הן הדתות החדשות, בסיקסטיז הייתה זו הסולידאריות החובקת כל. ההיפים היו צעירים מכל הדתות ומכל הגזעים שנתנו צ'אנס לשלום והזדמנות שווה לכל אחד להגיע אל "הקומונה", כחלק מתפישתם לשוויון ואחווה. רוב ההיפים היו צעירים שהרגישו שהוריהם מנסים לחנכם על ברכי מסורת ישנה של ערכים שמרניים. הם בחרו למרוד בהוריהם ולהתנתק מהם ומדרכם המיושנת.

בינואר 1967 התקיים אירוע ענק ב- גולדן גייט פארק, הפארק הענק בסן פרנסיסקו, קליפורניה. ההתרחשות שהחלה באחר צהריים של 14 בינואר ונמשכה אל תוך הלילה והיוותה את ההקדמה, למה שייקרא מאוחר יותר "קיץ של אהבה". המטרה הרשמית של ההתכנסות הזו הייתה לקדם את השלום, את האושר ואת האהבה בעולם. שלושים אלף איש הגיעו לכינוס שנחשב להתאגדות הראשונית של שבט ילדי הפרחים.
במהלך חודשי האביב של 1967 החלו לזרום לסן פרנסיסקו צעירים רבים, שהגיעו מכל רחבי היבשת והפכו את העיר למרכזם הרוחני והאידיאולוגי - ובמיוחד את אזור הייט אשבורי.
If you are going to San Francisco, be sure to wear a flower in your hair
שר סקוט מקנזי המשופם. ואכן, הם שזרו פרחים בשיערם והיו ביטוי של תרבות הנגד של צעירים שהאשימו את המבוגרים בהרס העולם ולכן ביקשו למרוד בהם. "ילדי הפרחים" הטיפו לשלום, שוויון, אהבה, שימוש בקנאביס, וסמים פסיכדליים בכלל, אחווה בין בני האדם ושמירה על הטבע ועל בעלי החיים. כדי להבדיל את עצמם מהוריהם, החלו לגדל שיער ולהאריך פאות לחיים. השיער הארוך הפך למסורת שאפיינה מוזיקאים שראו בעצמם מהפכנים דרך הגראנג' של סיאטל ועד נערי המטאל של המאה ה- 21.
ובינתיים, מעבר לאוקיינוס בשיאו של קיץ של אהבה ב- 31 באוגוסט 1967 מת במפתיע אמרגנם של הביטלס, בריאן אפשטיין. הלהקה לא הייתה בלונדון. כל הארבעה השתתפו בסדנת מדיטציה טרנסצנדנטלית הראשונה בחייהם, בהדרכת המאהארישי מאָהֶש יוֹגי. כשהגיעה הידיעה על מותו/התאבדותו של אפשטיין, נשא ג'ורג' הריסון נאום קינה קצר ומאולתר. העיתונאים שמעו לראשונה את המלים שהפכו למושגים שגורים תוך זמן קצר: מדיטציה, גורו, אושר פנימי, הארה. הריסון דיבר על "הנהר של החיים הזורם, זורם הלאה". לנון, בשני שירים שיכתוב, יכלול משפטים בהודית ("אקרוס דה יוניברס") וביפנית ("חלום מספר 9").מי היו הגיבורים של 1967?
שפע אדיר של אירועים מוזיקליים, כולם בעלי חשיבות היסטורית, התקיימו בתזמון פלאי באותה השנה. להלן חלק מהם:

☺ הביטלס מוציאים שני אלבומים - את Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band שהוכתר על ידי מבקרים ומעריצים רבים (כולל המגזין הנחשב הרולינג סטון) כאלבום הרוק המשפיע ביותר בכל הזמנים; ואת Magical Mystery Tour.

☺ להקת הדלתות מוציאה גם היא שני אלבומים - את אלבום הבכורה The Doors ואת Strange Days. שניהם, ובמיוחד הראשון, נחשבים אבני דרך בתולדות המוזיקה המודרנית.

☺ פינק פלויד מוציאים את The Piper at the Gates of Dawn - אלבום הבכורה שלהם, והיחיד שנעשה תחת הנהגתו של סיד בארט.

☺ ג'ימי הנדריקס מוציא שני אלבומים פורצי דרך. את אלבום הבכורה שלו
?Are You Experienced, ואת Axis: Bold As Love.

☺ להקת האבנים המתגלגלות מוציאים בשנה זו שני אלבומים חשובים - Their Satanic Majesties Request ואת Between the Buttons.


☺ יוצא לאור פסקול הסרט "הבוגר" שכתבו סיימון וגרפונקל, הכולל כמה מלהיטיהם הגדולים ביותר.

☺ מתקיים פסטיבל המוזיקה הענק במונטריי, בהשתתפות ג'ניס ג'ופלין, ג'ימי הנדריקס, המי, ושאר הכוכבים הגדולים של התקופה. למעשה, זהו הפסטיבל שהכין את הדרך לאחיו הגדול "וודסטוק" שנערך שנה לאחר מכן...

☺ להקת cream מוציאה את אלבום הפריצה שלה Disraeli Gears הכולל את הלהיט
Sunshine of Your Love .

☺ ג'פרסון איירפליין מוציאים בתחילת השנה את אלבום הפריצה שלהם Surrealistic Pillow, הכולל את השירים Somebody to Love ו- White Rabbit, ובסופה את האלבום
After Bathing at Baxter's, שלא כולל אף להיט אך נחשב חדשני ונועז יותר מקודמו.

☺ הוולווט אנדרגראונד וניקו מוציאים את אלבום הבכורה המהפכני הנושא את שמם.

☺ הגרייטפול דד מוציאים את אלבום הבכורה שלהם, הנושא את שמם.

☺ המודי בלוז מוציאים את אלבום הקונספט הסימפוני Days of Future Passed הכולל את הלהיט Nights in White Satin.

☺ דייויד בואי מוציא את אלבום הבכורה שלו, הנושא את שמו.

☺ להקת המי מוציאה את אלבומה השלישי, The Who Sell Out.

☺ להקת Love מוציאה את האלבומים Da Capo ו- Forever Changes.

☺ ליאונרד כהן מוציא אלבום בכורה.

☺ זמרת הנשמה ארת'ה פרנקלין מוציאה אלבום בכורה.

ועוד רשימה אינסופית של שירים ידועים.

בישראל:
החלונות הגבוהים מוציאים את אלבומם היחיד, שהפך עם השנים לקלאסיקה ישראלית.

המופע יהיה מחווה מיוחדת ל"קיץ של אהבה".
ויתקיים בשבת 23.8.08, על הדשא הגדול.
הרעיון הוא ליצור מעין מופע בסגנון וודסטוק, אווירה חופשית
וצבעונית, שטיחים ודוכנים. כל האירוע יתחיל כבר בשעות
הערב המוקדמות עם מוזיקה וכיבוד, ויימשך עד שעות הלילה
המאוחרות. החזרות בעיצומן.


ה מ ל צ ה ח מ ה

בשישי האחרון ביקרנו עם עומר בפינת חמד מקסימה ממש קרוב לבית.
"לגעת בחיות", ספארי קטן ונפלא בקיבוץ גבעת חיים איחוד (ימינה, אם באים מכיוון עין החורש).
במקום יש פינת חי בר עם יעלים, צבאים, עזים, טווסים, וברווזים, האורווה של הסוסים צמודה למקום, ופינת ליטוף נהדרת עם צבים, קביות, תוכים ועוד.
במתחם החי בר עושים סיורים עם מדריך ומקבלים חציר להאכיל את החיות שבאות ממש עד היד וניתן ללטף בכיף.
יש פינות ישיבה מוצלות עם כרי דשא יפים וספסלים, מסלולי באולינג בטבע, פינת עבודה בנגרות, ציור ואפילו טיול בטרקטור ועל סוסי פוני.

שעות פתיחה:
ימים א'-ה' 10:00 – 16:00
יום ו' - 10:00 – 14:00
שבת - 10:00 – 17:00

מחיר כניסה:
לילד 30 ₪
למבוגר 20 ₪
טיול טרקטור 5 ₪
טלפון: 04-6369553

כמו כן ניתן להדפיס קופון הנחה דרך האתר www.cuponofesh.co.il


המקום מאד נעים ומטופח ועובדים בו חבר קיבוץ (יובל נבון) וילדים מהקיבוץ.
מומלץ למשפחות באופן פרטי וגם כמקום מעולה לימי הולדת, סיומי גן ושאר אירועים.


אנחנו מאד נהנינו!
גלי, הראל ועומר.תזכורת והמלצה -
רבים אינם יודעים על שירות טל-פארמה (למרות שמספר הטלפון נמצא בספר הטלפונים הוורוד שלנו).
בעזרת כרטיס האשראי, ניתן להזמין מטלפון 1-800-61-62-63 תרופות ותוספי מזון בהנחה של 20% מהניתן לקנות בבתי המרקחת - והמשלוח מגיע למחרת למרפאה שלנו.ב י ק ו ר - ביום שני 28.7. החל משעה 12:00 – יום התייעצות עם ד"ר שי פסטרנק. ייעוץ איור-ודי כולל בדיקת דופק המשקפת את המצב הבריאותי של המטופל ועצות פשוטות ומעשיות לשינוים באורך החיים והרגלי אכילה.
לקביעת תור, נא להתקשר להני

פרוטוקול הנהלת הקהילה
מיום 9.7.2008

סיכומים והחלטות:

1. פרוטוקול הנהלת קהילה מיום 2.7.08 – אושר עם התיקונים הבאים:
1.1 לקראת שיחת קיבוץ יתקיים דיון עקרוני בנושא קליטה שיהיה פתוח לציבור.
1.2 טל ספקטור ומשפחתו מוזמנים להתארח בקיבוץ למשך חודשיים בביתו של עידו. בתקופה זו יסוכם איתם המשך המסלול.
2. תיקון תקנון עבודה – הצעת מש"א (פורסמה לציבור)
הוחלט: התקנון מאושר, ויובא לאישור שיחת קיבוץ. במידה וההצעה לא תעבור בקלפי, ניישם בפועל את החלטות השיחה בנושא שעות נוספות, ונפעל על פי המלצות דו"ח הביקורת שאושר בשיחה ובקלפי.
3. חינוך – סעיפים שונים (בנוכחות סמדר שם טוב)
3.1 ועדת נעורים מציעה שינוי במבנה הארגוני של הנעורים, כולל הגדלת תפקיד המדריך.
מטרת ההצעה אינה להתחרות במוסד אלא לשפר את המסגרת הקיבוצית שלנו על ידי העמקת הקשר בין הנוער לקיבוץ. מדריך הנעורים יועסק ב-1/2 משרה ועבודתו תתמקד בקשר אישי חינוכי עם הנערים, ובחיבורם לעין שמר.
הוחלט: ההצעה מאושרת. כמו כן מומלץ לקיים מבצעים של הנוער שיש בהם תרומה לקהילה (בלי קשר לחובת העבודה הקיימת).
3.2 ועדת נעורים מציעה הגדלת קצבת בני הנוער בתקציב ההורים
ההגדלה מיועדת לכסות עלויות אותן נדרשים הורים לשלם למבואות עירון, כגון מנעול או נסיעת בר מצווה.
הוחלט: לדחות את הפנייה, לאור התקציבים הגבוהים בלאו הכי של ילדי המוסד ומאחר ולא הוגדר מקור להעלאת התקציב.


3.3 תשלום עבור לינה בפנימייה
משנת הלימודים הבאה ישלמו הקיבוצים עבור הפנימייה רק בגין ילדים שילונו בה בפועל ולא יהיה תשלום אחיד כפי שהיה נהוג עד כה. התשלום 2,000 ₪ לשנה. המלצת ו. נעורים:
א. מנהלת הפנימייה תעביר לועדת נעורים דיווח חודשי על הלנים בפנימייה.
ב. מחודש ספטמבר עד פברואר, ניתן להחליט שלא ללון בפנימייה והכסף יוחזר ל לעין שמר.
ג. מחודש מרץ לא ניתן להחזיר כסף במידה והלינה נפסקת ולכן, הורים של נער/ה שיפרשו מהפנימייה ישלמו מתקציבם עבור החודשים שנותרו עד סוף השנה.
הוחלט: לאשר את ההמלצה. ההחלטה תפורסם ע"י ו. נעורים לנערים ולמשפחותיהם.
3.4 בית תינוקות
בית תינוקות ידוע כגרעוני באופן כללי והוא מהווה מעין השקעה לטווח ארוך במערכת החינוך. בשנה האחרונה, לאור מדיניות של "שמירת מקום" לתינוקות מעין שמר, גדל הגירעון והתחזית לשנת תשס"ט היא שימשיך לגדול.
הוחלט: הנהלת הקהילה פונה להנהלת החינוך לבחון דרכים להקטנת הגירעון, ולהגיש הצעה להנהלת הקהילה בהקדם.
4. שינוי מחיר ק"מ לבנים בעצמאות כלכלית (בהשתתפות: סמדר ואלברט שם טוב, דני שורר, חיה חרודי)
סמדר ואלברט פנו לוועדת צעירים ולהנהלת הקהילה בבקשה להשוות את מחיר הק"מ לבנים בעצמאות כלכלית לזה של החברים, בטענה שזה חלק מהסיוע שהורים יכולים לתת לבניהם. ו. צעירים קיבלה את הפנייה והמליצה להשוות את המחיר. שאר התנאים ללא שינוי: השתתפות עצמית במקרה של תאונה בסך 1,000 ₪ ונסיעה תוך שימוש אך ורק בכפתור הנהג של הצעיר/ה.
בדיון הובהר כי השוואת מחירים פירושה עלייה מיידית במחיר קילומטר לחברים. מצד שני, עלתה רתיעה מה"בילוש" הנדרש בשיטת המחירים השונים.
הוחלט:
א. מחיר הק"מ לצעירים בעצמאות כלכלית יושווה למחיר לחבר.
ב. תמורת החזקת כפתור רכב יחויבו הצעירים ב-100 ₪/חודש, דמי שימוש ברכבי הקיבוץ.
ג. השתתפות עצמית במקרה של תאונה – ללא שינוי.
ד. חל איסור על שימוש בכפתור נהג של חבר אחר. עבירה על כך תגרור סגירת הכפתור ואיסור הנהיגה ברכבי הקיבוץ.
5. תרומה לחולית
קיבוץ חולית הופך למרכז של השומר הצעיר ופנה לקיבוץ לתרום לשיפוץ שקוביות לשיכון סטודנטים מרחבי העולם שמגשימים חלום ציוני.
הוחלט:
א. הנהלת הקהילה תערוך דיון כללי, פתוח לציבור, בנושא הקצאת תקציב לתרומות.
ב. תיערך התרמה של חברים לטובת חולית. הקהילה תתרום שקל על כל שקל שיאסף, מתוך מטרה להרים תרומה של 10,000 ₪ (שיפוץ 2 יחידות דיור).

רשמה: איילת מוזס
במחנה
מעצר במצרים

סיפורו של יצחק דנון.

ב- 15 במאי 1948 ביום בו הוכרזה מדינת ישראל, החליטו השלטונות המצריים לאסור יהודים, ובמיוחד את חברי תנועות הנוער הציוניות וכן חברים מהתנועה הקומוניסטית המצרית.


ה פ ת ע ה

המעצרים בוצעו במפתיע. למחרת הכרזת המדינה בשעה ארבע לפנות בוקר, דפקו על דלת ביתנו בקהיר קצין וחייל, שאלו לשמי וערכו חיפוש בדירה אחר נשק. משלא מצאו - לקחו אותי לתחנת המשטרה המקומית וממנה העבירו אותי לתחנה האזורית שם פגשתי יהודים נוספים וביניהם גם חברים מהשומר הצעיר.

לאחר יומיים שלושה, הסיעו את כולנו במשאיות גדולות אל מחוץ לקהיר, למדבר, למחנה בריטי מתקופת מלחמת העולם השנייה שנקרא "הקסטפ". הוכנסנו לאולם גדול שבו מקום ל 40-50 איש, שם נפרשו מיטות צבאיות ללא מזרונים.

אנו לא ידענו, כי באותו לילה שעצרו אותנו הכריזו המצרים על מלחמה נגד ישראל וכוחות הצבא המצרי פלשו דרך סיני לארץ.

מבין חברי השומר הצעיר נעצרו רק מדריכי התנועה הבוגרים , שהיו רשומים כבר קודם לכן במשטרה, על מנת לקבל אישור לפתיחת מועדונים לפעילות הנוער היהודי. (המשטרה המצרית נהגה לעקוב אחר כל התארגנות ובוודאי אחר התארגנות ציונית).
כשנתבקשנו בעבר ע"י המשטרה למסור את שמות מדריכי התנועה, מסרנו רק את שמותינו, והשאר שמות של ילדים קטנים שידענו שלא יעשו להם דבר. מדריכי תנועות ציוניות אחרות, מסרו את כל שמות המדריכים והבוגרים – וכל אלה נעצרו.

עד סוף אותו יום נעצרו כ- 600-500 איש, חלקם חברי תנועות הנוער הציוניות, והשאר חברי המחתרת הקומוניסטית - חלקם ערבים.

הקומוניסטים והציונים היו העצורים הראשונים. בשלב השני נעצרו גם יהודים שהיוו את הצמרת הכלכלית של יהדות מצרים – רובם אנשים מבוגרים ומבוססים מאוד. בדרך זו התכוונו המצרים לחסל את הקהילה היהודית במצרים ולהשתלט על הרכוש היהודי.
בשלב השלישי – נעצרו אנשים באקראי מתוך הגטו היהודי ללא סיבה ברורה.


מ ח נ ה ה מ ע צ ר

שהינו במחנה כ- 15 חודשים. בתוך המחנה היינו חופשיים, אך נאסר עלינו לבוא במגע עם החוץ. המחנה עצמו היה מגודר וחיילים שמרו סביבו עם נשק.
למצרים לא היה ניסיון רב בהחזקת מחנה מעצר, ומאוחר יותר כשהקימו מחנות נוספים באל-טור שבסיני, תנאי המעצר בהם היו קשים יותר.

בתחילה היינו שרויים באי ודאות ודאגה רבה. על פי מה ששמענו מהשומרים והקצינים, בעוד זמן קצר יסיימו המצרים לחסל את ישראל. אולם לאחר זמן מה קיבלנו מידע ממקורות נוספים מהימנים יותר; מהם נודע לנו שנחתם הסכם שביתת נשק בין ישראל למצרים, ואז רכשנו ביטחון והתחלנו לדרוש הטבות בתנאים.
בשלב ראשון דרשנו לקבל ספרים וקיבלנו אישור לכך. פעם אחרת עשינו שביתה בגלל האוכל שהובא בצורה איומה והיה מלא בחול ולכלוך. השביתה עזרה, הטבח סולק ואפשרו לנו לבשל בעצמנו מהמצרכים שסופקו לנו.

בשלב זה גם ההורים היו מבקרים פעם בחודש בביקור מאורגן. דרכם היינו שולחים מכתבים בהיחבא לחברינו שנשארו בקהיר, ומהם נודע לנו מה קורה בתנועה ובארץ.

רדיו לא היה, אבל בשלב מאוחר יותר הצליחו הקומוניסטים להגניב מכשיר טלפון למחנה, חיברו אותו לקו של מפקד המחנה, דרכו שמעו וידעו הכל ואף אפשרו לנו להתקשר בשעת הצורך.

חברי השוה"צ החליטו להתארגן ולנצל את הזמן; התחלנו ללמוד עברית שעות רבות ביום וללמד צעירים נוספים עברית ולעשות תעמולה ציונית ביניהם.
השפענו גם על היהודים העשירים שחשבו עד אז שלא נשקפת להם סכנה במצרים והתייחסו בבוז לציונות. אותם יהודים זכו במחנה ליחס מועדף; לשיחות עם הקצין, לאוכל משובח וכדומה.

ה ה ת פ ר ע ו ת

ליד המחנה שלנו היה מחנה אימון של ערבים פלשתינאים – מהקבוצות של קאוקז'י שקיבלו הכשרה צבאית במצרים. יום אחד הם התפרעו, הצטיידו במקלות ואבנים, הקיפו את המחנה שלנו והחלו רצים בכוונה לפרוץ את הגדר תוך שהם צועקים: "מוות ליהודים"!
השומרים, פלחים פשוטים היו חסרי אונים. אולם הקצין שהוזהר על ידי היהודים העשירים כי האחריות על מה שיקרה במקום תיפול עליו, איים על הפורעים ופקד כך גם על השומרים.

גם אנחנו במחנה התארגנו להגנה. נעמדנו ליד החלונות והדלתות עם מקלות ועם רגלי המיטות ששברנו. אלינו הצטרפו גם הערבים הקומוניסטים שהיו עצורים איתנו והתפזרו בין היהודים להגנה משותפת. יש לציין שמבין המנהיגים שלהם שהורו לנהוג כך, היה הנרי קוריאל, ראש המפלגה הקומוניסטית שגורש אחר כך לצרפת והיה אדם בעל שיעור קומה שזכה לכבוד רב שם.

ההתפרעות ערכה כמה שעות, נשברו כמה שמשות מהאבנים, אך הפורעים לא הצליחו לחדור למחנה. מאז הגבירו השלטונות את השמירה, הפרידו את הערבים מהיהודים, ואסרו על מפגש אתם.
אחד הערבים הקומוניסטים ניצל את המהומה והצליח לברוח מהמחנה. הוא גרם לכך שהילקו במרכז המחנה את השוטר שעמד בשער, לעיני כל השוטרים והעצורים בפרגול בעל 9 זנבות.

ה ש ח ר ו ר

לאחר יותר משנה התחילו לשחרר אנשים, כמובן שהראשונים היו האליטה הכלכלית היהודית ואנחנו הצעירים נשארנו בסוף. ואז החלטנו לפתוח בשביתת רעב עד שישחררו גם אותנו. שבתנו שבוע ימים ללא אוכל ומים, העניין התפרסם בכל הארץ ומחוץ לגבולות מצרים ולא הייתה להם ברירה אלא לשחרר גם אותנו.
קיבלנו מיד דרכונים ויכולנו לעזוב את הארץ לצרפת או לאיטליה.

לאחר השחרור שהיתי עם הורי כשבוע ואח"כ נסעתי לצרפת ומשם לארץ.


אותו זמן החל גל העלייה המשמעותי ממצרים לישראל שהתמשך למעשה עד שנת 1956 - מלחמת סיני.

בתקופה עליה סיפרתי מנו היהודים במצרים 80,000 איש בעיקר בקהיר ובאלכסנדריה - היום קראתי באינטרנט כי נשארו במצרים רק 100 איש.

הראיון המקוצר עם יצחק התפרסם בעלון בשנת 1994 - הפעם הורחבה היריעה.

תודה ליצחק על השיתוף - נוריתאתרים שכדאי
לדעת עליהם
"טרמפ"
Tremp.co.il
אתר שבו אנשים שונים מפרסמים על נסיעותיהם - קבועות או מזדמנות
ובכך מאפשרים להצטרף לנסיעתם בשביל חברה או התחלקות בהוצאות.

אגורה
Agora.co.il
באגורה ניתן לחפש דברים שמעוניינים בהם, בכל תחום וגם למסור.
הרעיון להיפטר ממה שאין זקוקים ולמצוא דברים נחוצים.
כל זאת ללא תמורה.

תודה לאורי תומרעדכון טלפון
מספר הטלפון של רקפת זהר –
מזכירת הקיבוץ 4442

ש א ל ה


הבעת דעה ושאלה בצידה -

לועדת תכנון
רכזת קהילה
בנושא: שילוט הקיבוץ

יש לי הערכה לעבודת ועדת התכנון, שאת ביטויה אנו רואים במעשים וגם מדווחים בעלון.

עם זאת, התקנת השלטים הנה הוצאה כספית משמעותית וניכרת!

האם לאור מצבנו הכלכלי, בו אנו מייחלים כבר למימוש נושאים דחופים כגון: פנסיות, שיפוצים, תיקון מדרכות, חלוקת דיבידנד וכו', נכון להוציא כספי ציבור יקרים שיפה וטוב ככל שיהיו אינם כרגע בראש סולם העדיפויות.

( - )


תשובה מוועדת תכנון -
לשילוט בתי החברים יש חשיבות מעשית ואסתטית. מבחינה מעשית, הוא יקל על התמצאות ברחבי הקיבוץ עבור חברים, ילדים ואורחים. הקיבוץ כבר אינו משפחה קטנה שבה כולם מכירים את כולם ויודעים איפה כל אחד גר, אלא קהילה גדולה, שמגוריה מתפרשים על שטח גדול ולאורך שבילים מתפתלים. שילוט בתי החברים הוא צורך מובהק שלנו כיישוב מתוקן. ואם כבר משלטים, אין שום רע בכך שיהיה שילוט נאה ואחיד.
וכאן אנו מגיעים לשאלת העלות. כידוע, כספי ציבור מיועדים למגוון של צרכים. אני מניחה שכל הוצאה, אם נעמיד אותה מול "פנסיה" תיראה פתאום חיוורת ולא חשובה. מהו גינון מול פנסיה? מהו מזגן לבית ילדים מול פנסיה? מהי החלפת גג מול פנסיה? וכן הלאה... אלא שחיינו לא נעצרים, ואנו רוצים לחיות לא רק על המינימום ההכרחי לקיומנו, אלא חיים טובים ומתוקנים - שהפרשה לפנסיה, שיפוץ דירות ותיקון מדרכות הם חלק מהם (הדיוידנד כידוע לקוח מסיפור אחר). לשם כך קיימת תוכנית השקעות, שמציגה את המכלול.
שילוט בתי החברים הוגש כחלק מתוכנית השקעות של ועדת תכנון בשנה שעברה ואושר על ידי הנהלת קהילה והקיבוץ
יתר על כן, כדי לסבר את האוזן אדגיש שעלות כל הפרויקט דומה לזו של בניית שתי פרגולות בבתי חברים. ורק חצי ממנו נופל על תקציב שנה זו... אז אולי בכל זאת מדובר על הוצאה קטנה וראויה שתהפוך את חיינו למעט נוחים ויפים יותר?
רקפת

נ.ב. השילוט אינו חובה וחברים שמעוניינים לשמור על אלמוניותם, יוכלו לעשות כן.אופניים בגינה
לפני כשלושה שבועות, נמצאו בגינתנו אופני בחורה בצבעים שחור לבן עם סל קטן שחור מאחור.
משפחת בן-דור שכונת הרכבת
עדכונים ממילוא
בתחילה אני מודה לתרצה צפניה עם סיום שנתיים של התנדבות בתפקיד מקשרת בין מילוא לבין חברי הקיבוץ.

ברצוני לעדכן את החברים, כי מעתה אני מחליפה את תרצה ואמלא את תפקיד המקשרת בין מילוא ובין חברי הקיבוץ ומוסדות הקיבוץ על פי הצורך.

במידה ויש שאלות, בעיות, בקשות, מידע חשוב וכל דבר אחר הקשור למילוא, אתם מוזמנים לפנות אלי ואשתדל לטפל בכל במידת האפשר.
ב ב ר כ ה
יהודית סגולי

ש א י ל ת א -

ל ה נ ה ל ת ה ק ה י ל ה
מי יודע?
מי יודע מי אחראי לאזור משק החי שנעזב על ידי גרעין מגדלור והיום הוא מוזנח ומסוכן, יש בו אבנים קרשים עם מסמרים ועוד.
א ו ר נ ה א ל ו ן


משיבה איילת מוזס:
מגדלור עזבו בלי הודעה מראש.
בימים אילו אנו במו"מ עם המועצה, שבכוונתה להפעיל את פינת החי בתוכנית מיוחדת של נוער שנפלט ממערכת החינוך הפורמאלית.
אני מקווה שזה יצא לפועל, במידה ולא, נאלץ לחשוב על פיתרון אחר.

גלגל אופניים
עטר שנפלד מנהל בבנימינה חנות אופניים בשם "גלגל אופניים".
בחנות מוכרים אופניים אביזרים לחובבים ולמקצוענים, מחליפים, ומתקנים אופניים מכל הסוגים.
לחברי עין שמר הנחה של 12%.
הטלפון בחנות : 046388977

אשמח לעזור למתעניינים – עטר.
יומן עין שמר תשס"ט
יוצא לדרך!
יש רעיונות?

יומן השנה נמצא בשלבים מתקדמים של עריכה, ובכל זאת, הוא זקוק לרעיונות וסיפורים אישיים, דברים שקרו השנה,
כל דבר שנראה מעניין!
לפנות לחיים 4198
או 052-3750911מהארכיון
אני מבקשת מהחברים לגשת לפנינה גלעד במחסן הבגדים על מנת לעשות צילום ראש.
ת ו ד ה
שלומית

תודה לחיים חננאל על ציור דף השער


ש ב ת ש ל ו ם